Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.25Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3536190 Model turbiny: HT60
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: 94N14-500E
JR T2192
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:55:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:55:52.656120 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:55:52.656170 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:52.656186 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:55:52.656202 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:52.656212 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:55:52.656225 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:55:52.656238 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:55:52.656246 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:52.656253 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:52.656262 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:55:52.656270 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:55:52.656281 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:55:52.656287 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:55:52.656292 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:55:52.656296 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:55:52.656300 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:55:52.656312 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:52.656326 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:52.656335 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:55:52.656341 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:55:52.656347 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:55:52.656355 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:55:52.656364 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:55:52.663660 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:55:52.663676 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:55:52.663687 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:55:52.663694 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:52.663699 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:52.663703 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:55:52.663707 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:55:52.663740 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:55:52.681496 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:55:52.681515 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:55:52.681522 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:55:52.681527 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:55:52.681532 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:55:52.681538 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:55:52.681543 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:55:52.681549 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:55:52.681554 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:55:52.681559 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:55:45 GMT 2019-02-24 06:55:52.681565 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:55:52.681570 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:55:52.681576 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:55:52.681586 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:55:52.681613 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:55:52.681633 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 06:55:52.688630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.688852 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.688872 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.689348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:52.695929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.696100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.696119 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.696660 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:55:52.697232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.697426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.703422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.703476 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.703844 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.704085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.704113 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.704668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.704899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.705156 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.705199 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.705716 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.705942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:52.706091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.706117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.708903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.708932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.710641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.710672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.711126 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.711158 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.711612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.711656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.712161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.712189 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:55:52.712755 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.712781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:52.713091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.713117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:52.713439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.713687 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.713727 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:55:52.714083 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.714106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:55:52.714437 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:55:52.714462 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:55:52.714478 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:55:52.714487 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:55:52.714524 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:55:52.714580 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:55:52.714602 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:55:52.714615 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:55:52.714653 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:55:52.714663 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:55:52.714880 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:55:52.714901 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:55:52.714974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.714989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:55:52.715021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715080 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.715095 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715120 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:55:52.715155 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.715168 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715187 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:55:52.715215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.715294 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.715437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.715480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715532 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.715546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:55:52.715605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.715655 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:55:52.715684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:55:52.715731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715778 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.715801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715824 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:55:52.715860 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.715872 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715890 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:55:52.715924 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.715936 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.715954 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:55:52.715978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.716041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.716071 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:55:52.716110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716157 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.716169 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:55:52.716213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.716261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:55:52.716289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:55:52.716329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716376 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.716389 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716416 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:55:52.716450 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.716462 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716480 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:55:52.716514 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.716527 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716546 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:55:52.716656 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.716670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.716716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.716789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.716820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.716859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.716993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.717034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.717069 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:52.717110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:55:52.717133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:52.717193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:55:52.717216 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717227 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:55:52.717245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717274 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.717285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717297 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:52.717312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.717342 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.717359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717366 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.717381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717423 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.717437 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717454 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:55:52.717480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.717532 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:55:52.717564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717576 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:55:52.717604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.717670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717690 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.717716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.717777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.717806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717818 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.717844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717896 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.717909 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717929 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:55:52.717955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.717983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.718004 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:55:52.718033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718045 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:55:52.718071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718118 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.718132 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718151 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:55:52.718185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.718199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.718330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.718385 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:55:52.718419 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718431 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.718458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718507 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.718521 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718540 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:55:52.718567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.718615 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:55:52.718644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718655 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:55:52.718687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718737 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.718749 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718767 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:55:52.718804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.718816 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.718862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.718918 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:55:52.718948 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.718960 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.718987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719034 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.719047 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719066 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:55:52.719092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.719140 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:55:52.719170 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719182 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:55:52.719282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.719347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.719393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.719450 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:55:52.719479 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719490 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.719516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719565 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.719578 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719596 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:55:52.719627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.719677 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:55:52.719718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719728 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:55:52.719751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.719810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719829 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.719854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.719905 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.719936 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.719947 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.719975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720025 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.720049 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720068 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:55:52.720092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.720139 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:55:52.720169 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720181 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:55:52.720205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720253 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.720266 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720285 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:55:52.720310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.720359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.720390 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720476 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.720507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720557 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.720571 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720590 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:55:52.720618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.720667 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:55:52.720696 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720707 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:55:52.720734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720781 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.720795 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720813 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:55:52.720839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.720889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.720918 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.720931 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.720957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721004 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.721018 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721036 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:55:52.721063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.721111 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:55:52.721149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721157 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:55:52.721176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721204 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.721211 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721221 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:55:52.721240 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.721247 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721256 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:55:52.721270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.721312 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.721343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721352 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.721368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721396 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.721409 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721421 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:55:52.721435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.721462 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:55:52.721477 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721484 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:55:52.721500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.721558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721576 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.721599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.721644 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.721668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721677 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.721698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721740 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.721751 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721767 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:55:52.721789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.721829 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:52.721854 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721863 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:55:52.721886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721927 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:52.721938 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.721953 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:55:52.721975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.722027 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.722052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722063 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.722087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722124 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722131 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.722196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.722213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722225 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:52.722235 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:55:52.722248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:52.722274 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:52.722295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722301 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:55:52.722316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722343 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:52.722350 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722360 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:55:52.722374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.722406 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.722423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722429 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.722443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722467 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722474 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.722551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.722568 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722579 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:52.722590 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:55:52.722603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:52.722627 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:52.722643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722649 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:55:52.722663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.722696 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:55:52.722725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.722731 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:55:52.722760 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.722767 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722777 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:55:52.722794 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.722801 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722811 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:55:52.722829 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.722836 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722846 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:55:52.722864 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.722870 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722884 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:55:52.722912 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.722920 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722930 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.722944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.722983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.722995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.723011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723018 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.723032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723058 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723065 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:55:52.723088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:55:52.723129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:55:52.723149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723174 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723181 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723191 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:55:52.723209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.723243 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723250 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723259 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:55:52.723273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.723331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723337 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.723351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723376 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723385 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:55:52.723415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:55:52.723458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723464 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:55:52.723478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723504 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723511 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723521 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.723534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.723575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723581 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.723596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723621 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723629 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:55:52.723652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:52.723693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:55:52.723714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723739 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723746 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723756 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:55:52.723774 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723780 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723790 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.723809 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723816 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723825 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:55:52.723838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.723887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723894 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.723908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.723941 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:55:52.723965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.723980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.723990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:52.724006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724012 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.724026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724051 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724058 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724068 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:55:52.724086 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.724093 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:52.724120 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.724126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:52.724154 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724161 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724171 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:55:52.724188 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724195 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724205 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:55:52.724218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.724260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.724277 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.724301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724327 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724335 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724345 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:55:52.724359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.724384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.724404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724436 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724443 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724453 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724467 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.724499 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724524 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.724531 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724541 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.724559 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.724566 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724576 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:55:52.724594 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.724600 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724610 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:55:52.724628 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.724634 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724644 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:55:52.724662 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.724668 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724678 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:55:52.724696 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:52.724703 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724713 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:55:52.724736 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724743 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724752 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.724770 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.724805 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724814 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724825 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:52.724855 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.724865 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724876 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:52.724890 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.724943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.724962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.724968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.724983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725008 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.725015 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725025 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:52.725043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725049 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725059 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:55:52.725077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725084 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725093 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:55:52.725111 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.725118 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725127 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:55:52.725141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.725178 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.725214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725240 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725247 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725257 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:55:52.725271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.725302 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.725317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725345 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725362 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.725412 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725438 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.725446 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725456 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:55:52.725474 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725480 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725491 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:55:52.725509 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.725516 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725526 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:55:52.725543 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.725550 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725559 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:55:52.725577 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.725584 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725594 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:55:52.725612 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.725618 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:55:52.725646 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725662 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.725680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725686 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725696 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:55:52.725713 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725720 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725730 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:55:52.725749 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725755 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725765 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:52.725783 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725790 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725799 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:52.725812 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.725867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.725885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725892 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.725907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725932 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.725939 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725949 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:55:52.725967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.725974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.725984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.726001 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726008 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726018 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:55:52.726035 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.726042 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726052 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.726103 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.726141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726167 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:55:52.726197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.726213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.726223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.726237 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726265 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726272 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726287 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.726333 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726359 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.726367 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726376 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:55:52.726394 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726406 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:55:52.726439 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.726447 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726457 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:55:52.726475 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.726482 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726492 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:55:52.726509 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.726516 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726526 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:55:52.726544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.726550 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:55:52.726578 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726584 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.726612 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726620 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726629 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:55:52.726647 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726653 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726663 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:55:52.726681 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726688 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726697 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:55:52.726715 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726722 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726731 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:52.726757 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.726764 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726774 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:52.726787 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.726847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.726863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726892 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726899 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726909 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726922 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.726953 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726979 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.726986 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.726996 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:55:52.727014 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.727021 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727031 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:55:52.727048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.727055 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727065 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:55:52.727082 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.727089 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727099 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:55:52.727117 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.727124 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727133 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:55:52.727151 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.727158 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727167 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:55:52.727185 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.727191 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727201 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:55:52.727218 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.727225 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727234 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:55:52.727252 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.727259 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727268 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:55:52.727293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.727301 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:55:52.727330 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.727342 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:55:52.727369 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.727376 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727390 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:55:52.727426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.727434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.727464 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.727471 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727481 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:55:52.727494 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.727579 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727586 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:55:52.727602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727628 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.727635 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727645 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:55:52.727659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.727694 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727711 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727717 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.727731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727764 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.727772 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727782 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:55:52.727795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.727821 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:55:52.727837 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727843 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:55:52.727857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.727889 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.727917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.727924 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727934 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:55:52.727952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.727958 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.727968 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:55:52.727986 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.727992 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728002 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:55:52.728015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.728053 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:55:52.728068 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728074 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.728089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728114 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.728122 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728131 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:55:52.728144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.728170 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:55:52.728183 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.728211 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728218 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.728228 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.728257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.728271 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728297 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.728304 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728314 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:55:52.728332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.728339 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728349 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:55:52.728367 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.728373 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728386 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:55:52.728417 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:55:52.728425 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728435 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:55:52.728454 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.728465 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728475 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:55:52.728492 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.728499 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728509 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:55:52.728526 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.728533 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728543 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:52.728561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.728567 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728577 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:55:52.728595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.728602 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728611 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:55:52.728629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.728636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.728659 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:55:52.728710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.728728 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728734 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:55:52.728758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.728790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.728814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.728839 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.728855 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728861 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.728875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728911 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:52.728921 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728938 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:55:52.728964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.728990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.729012 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:55:52.729040 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:52.729093 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.729107 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:52.729128 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:55:52.729163 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:52.729176 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:52.729194 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:55:52.729239 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.729252 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:52.729271 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:55:52.729291 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:55:52.729319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.729340 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729349 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.729365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729392 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.729405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729417 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.729439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.729447 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729462 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:55:52.729482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.729490 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729499 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:55:52.729513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.729547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729567 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.729594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729621 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729628 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729638 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:55:52.729664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.729682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.729693 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.729712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729740 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729747 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729757 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.729805 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729838 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.729845 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729855 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:55:52.729873 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.729880 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729889 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:55:52.729907 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.729915 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729926 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:55:52.729949 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.729956 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.729966 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:55:52.729987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.729994 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.730003 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:55:52.730021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.730027 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.730039 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:55:52.730058 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.730065 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.730077 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:55:52.730102 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.730109 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.730118 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:55:52.730135 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.730142 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.730152 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:55:52.730165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.730211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.730228 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730234 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:55:52.730249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730293 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.730302 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730312 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:55:52.730332 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.730338 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:52.730366 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.730373 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730382 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:52.730405 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.730412 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730423 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:55:52.730441 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.730448 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730458 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:55:52.730471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.730514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.730530 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730536 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.730551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730575 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.730641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.730658 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730669 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:52.730679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:55:52.730692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:55:52.730717 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:55:52.730732 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730738 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:55:52.730753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730778 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.730794 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730804 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:55:52.730817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.730843 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.730858 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730864 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.730878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730903 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:55:52.730911 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730921 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:55:52.730934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.730959 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:55:52.730974 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.730981 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:55:52.730995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.731027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.731050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.731075 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.731090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.731110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731135 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731142 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731152 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:55:52.731166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.731191 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:55:52.731205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731232 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731239 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731249 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.731298 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731325 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731333 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731353 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:55:52.731371 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731377 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731387 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:55:52.731411 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731418 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731429 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:55:52.731447 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731454 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731463 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:55:52.731481 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731488 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731497 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:55:52.731515 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:52.731522 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731532 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:55:52.731549 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:52.731556 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731565 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:55:52.731583 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:55:52.731590 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731600 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:55:52.731617 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.731624 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731634 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:55:52.731651 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731658 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731668 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:55:52.731686 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731692 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731702 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:55:52.731720 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731726 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731736 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:55:52.731754 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731760 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731770 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:55:52.731783 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.731847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.731865 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:55:52.731889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.731921 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731931 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:55:52.731944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.731970 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.731986 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.731992 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.732006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732031 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.732038 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732048 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:55:52.732061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.732086 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:55:52.732102 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732108 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.732122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732147 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.732154 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732164 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:55:52.732182 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.732188 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732198 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:55:52.732216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.732223 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732232 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:55:52.732250 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.732256 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732266 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:55:52.732284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.732324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732342 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732349 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.732364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732389 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732397 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732413 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:55:52.732427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.732453 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.732467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732495 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732503 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732513 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732527 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.732558 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732584 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.732591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:55:52.732619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.732626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:55:52.732653 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.732660 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732670 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:55:52.732688 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.732695 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732704 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:55:52.732722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.732729 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732739 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:55:52.732757 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.732763 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732773 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:55:52.732791 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:55:52.732798 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732807 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:55:52.732821 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.732860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.732877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732884 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:55:52.732898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732935 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.732948 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.732966 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:55:52.733001 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733010 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733024 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:55:52.733054 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733062 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733073 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:55:52.733092 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.733099 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733108 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:55:52.733126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733133 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733142 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:55:52.733160 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733167 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733177 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:55:52.733194 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733201 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733211 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:55:52.733228 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733241 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733251 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:55:52.733264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.733324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.733348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733355 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:55:52.733369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733395 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.733409 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733420 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:55:52.733434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.733460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:55:52.733478 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:55:52.733484 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:55:52.733496 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:55:52.733512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733519 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:55:52.733533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.733578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:55:52.733596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.733607 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:55:52.733617 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:55:52.733634 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.733641 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:55:52.733651 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:55:52.733668 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:55:52.733676 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:55:52.733686 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:55:52.733703 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.733709 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.733719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.733736 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.733749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.733758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.733776 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.733783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.733792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.733809 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.733816 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:55:52.733825 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.733843 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.733849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:55:52.733859 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.733876 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:52.733882 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:55:52.733892 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:55:52.733909 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.733916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.733925 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.733942 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:55:52.733949 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:55:52.733966 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:55:52.733983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.733989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:55:52.733999 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.734016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.734023 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:55:52.734032 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.734049 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:55:52.734055 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:55:52.734065 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:55:52.734079 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:55:52.734115 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.734146 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:55:52.734174 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.734202 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:55:52.734230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.734257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:55:52.734291 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.734327 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:55:52.734355 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.734387 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:55:52.734421 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:55:52.734449 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:55:52.734476 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:55:52.734503 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:55:52.734532 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:55:52.734559 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:55:52.734587 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.734615 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:55:52.734654 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.734682 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:55:52.734708 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.734734 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:55:52.734763 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.734790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:55:52.734816 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.734842 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:52.734868 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.734895 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:52.734921 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.734947 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:55:52.734973 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.735000 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:55:52.735027 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.735053 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:55:52.735079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.735108 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:52.735135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.735162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:55:52.735189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.735216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.735242 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.735268 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.735312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.735340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.735367 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.735394 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:55:52.735428 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:55:52.735455 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:55:52.735482 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.735509 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:55:52.735537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.735564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.735591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.735619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:55:52.735659 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.735686 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:55:52.735713 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.735739 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:55:52.735769 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.735796 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:55:52.735822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.735849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:55:52.735875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.735903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:55:52.735931 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.735949 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.735975 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.736001 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736018 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736035 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736107 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.736133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.736234 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736259 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736303 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736331 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736362 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736380 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736412 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736440 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736457 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736484 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736512 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736539 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736566 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736593 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.736620 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736660 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736686 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736712 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.736737 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.736812 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736838 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.736864 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736890 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.736916 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736942 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.736968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.736985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737036 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.737121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.737206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737233 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.737259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.737365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.737495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737512 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737574 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.737601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.737717 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737743 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.737769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737786 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737803 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737820 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737848 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.737874 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737900 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:52.737926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.737985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.738011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.738129 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738155 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:55:52.738181 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738207 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.738233 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738259 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.738303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.738422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:55:52.738601 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738618 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738657 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.738684 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738700 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738717 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738743 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.738769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.738870 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738896 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.738922 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738948 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.738973 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.738990 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739015 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.739041 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739057 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739083 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.739108 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739134 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.739160 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739186 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.739212 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.739266 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739311 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:55:52.739339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739357 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:55:52.739416 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739444 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.739471 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739499 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.739526 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739553 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.739580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.739747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739785 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.739836 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.739889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739949 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.739975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.739992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:55:52.740093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740177 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.740203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.740324 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740357 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:55:52.740384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740406 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740426 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740444 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740471 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:55:52.740498 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740525 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:55:52.740552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740613 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.740640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:55:52.740772 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740798 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:55:52.740824 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740849 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:55:52.740875 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740901 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:55:52.740927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.740977 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.741028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741128 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:55:52.741170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:55:52.741196 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.741253 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.741320 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.741372 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.741427 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.741477 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.741527 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.741577 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.741630 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.741691 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.741745 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.741792 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.741839 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.741887 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.741935 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.741981 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.742029 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.742077 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.742126 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.742174 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.742223 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.742295 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.742389 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.742453 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.742507 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.742556 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.742604 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.742691 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.742746 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.742804 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.742852 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.742925 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.742983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.743036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.743084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.743132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.743201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.743253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.743323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.743380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.743460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.743512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.743567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.743616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.743701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.743801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.743857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.743905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.743977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.744027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.744081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.744129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.744201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.744256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.744332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.744382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.744467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.744523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.744583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.744638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.744720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.744783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.744835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.744896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.744999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.745061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.745110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.745185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.745233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.745304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.745356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.745440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.745492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.745551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.745604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.745694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.745804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.745857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.745929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.745978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.746037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.746086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.746175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.746257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.746333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.746424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.746485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.746542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.746596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.746686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.746748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.746798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.746872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.746929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.746987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.747036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.747099 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:55:52.747140 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.747223 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.747294 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.747363 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.747487 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.747550 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.747615 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.747715 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.747771 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.747835 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.747897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.747973 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.748028 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.748092 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.748146 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.748209 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.748263 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.748328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.748384 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.748455 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.748510 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.748575 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.748629 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.748687 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.748740 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.748795 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.748853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.748908 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.748962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.749016 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.749070 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.749123 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.749185 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:55:52.749209 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.749265 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.749320 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.749373 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.749434 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.749488 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.749542 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.749596 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.749650 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.749705 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.749765 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.749819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.749874 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.749928 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.749983 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.750037 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.750091 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.750146 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.750200 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.750255 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.750309 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.750363 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.750427 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.750482 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.750537 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.750592 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.750646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.750700 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.750755 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.750810 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.750863 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.750917 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.750978 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:55:52.751001 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.751051 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.751099 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.751148 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.751198 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.751246 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.751295 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.751343 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.751391 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.751452 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.751501 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.751551 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.751600 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.751650 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.751698 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.751752 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.751801 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.751895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.751944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.751993 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.752042 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.752091 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.752140 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.752188 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.752237 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.752286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.752335 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.752383 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.752437 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.752486 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.752534 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.752583 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.752639 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:55:52.752661 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.752716 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.752767 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.752818 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.752868 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.752918 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:55:52.752969 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:55:52.753019 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:55:52.753070 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.753121 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.753172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.753223 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.753273 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.753323 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.753374 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.753430 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.753482 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.753533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.753584 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.753635 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.753686 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.753737 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.753787 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.753837 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:55:52.753889 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.753939 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.753990 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.754040 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.754091 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.754141 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.754192 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.754243 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.754306 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:55:52.754324 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:55:52.754353 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:55:52.754381 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:55:52.754414 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:55:52.754442 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:55:52.754460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.754474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.754482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.754490 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.754498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.754506 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:52.754513 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:52.754521 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:52.754529 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.754536 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.754543 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.754550 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.754558 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.754566 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.754573 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.754580 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.754588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.754595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.754602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.754610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.754617 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.754624 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.754631 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.754639 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:52.754646 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.754653 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.754660 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.754667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.754674 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.754681 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.754689 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.754696 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.754703 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.754717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.754724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.754732 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.754740 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.754747 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:52.754754 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:52.754762 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:52.754769 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.754776 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.754783 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.754790 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.754798 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.754805 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.754812 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.754819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.754826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.754833 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.754840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.754847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.754855 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.754862 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.754869 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.754876 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:52.754883 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.754889 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.754896 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.754903 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.754910 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.754917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.754924 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.754931 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.754938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.754947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.754954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.754961 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.754967 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.754974 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:52.754980 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:52.754987 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:52.754994 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.755000 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.755006 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.755013 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.755019 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.755026 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.755032 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.755039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.755045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.755052 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.755058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.755065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.755071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.755078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.755084 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.755091 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:52.755098 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.755105 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.755111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.755117 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.755124 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.755130 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.755136 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.755143 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.755150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:55:52.755157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:55:52.755171 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:55:52.755177 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:55:52.755184 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:55:52.755191 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:55:52.755197 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:55:52.755204 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:55:52.755210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:55:52.755216 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:55:52.755223 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:55:52.755229 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.755237 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.755244 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:55:52.755250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:55:52.755257 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:55:52.755263 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.755270 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:55:52.755277 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:55:52.755283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:55:52.755289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:55:52.755296 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:55:52.755302 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:55:52.755308 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:55:52.755314 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:55:52.755321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:55:52.755327 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:55:52.755333 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:55:52.755339 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:55:52.755346 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:55:52.755352 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:55:52.755435 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:55:52.755445 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:55:52.755450 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:55:52.755454 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:55:52.755460 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:55:52.755464 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:55:52.755468 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:55:52.755477 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:55:52.755485 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:55:52.755517 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755523 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:55:52.755535 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:55:52.755556 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:55:52.755562 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:55:52.755566 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:55:52.755570 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:55:52.755575 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:55:52.755585 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:52.755592 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:52.755596 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:52.755606 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755614 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:55:52.755619 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:55:52.755641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.755649 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:55:52.755653 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.755675 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:55:52.755680 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:55:52.755684 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:55:52.755688 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:55:52.755692 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:55:52.755695 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:55:52.755700 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:55:52.755704 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:55:52.755709 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:55:52.755721 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:52.755727 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:52.755731 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:55:52.755737 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755742 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:55:52.755746 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:55:52.755768 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:55:52.755774 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755779 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755784 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755788 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:55:52.755797 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:55:52.755805 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:52.755809 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:55:52.755814 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:55:52.755819 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179209" 2019-02-24 06:55:52.755826 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:52.755830 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:55:52.755835 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:52.755841 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:52.755846 wsdl: in serializeType: returning: 179209 2019-02-24 06:55:52.755852 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:55:52.755859 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:55:52.755863 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:55:52.755866 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:55:52.755871 wsdl: in serializeType: returning: 179209 2019-02-24 06:55:52.755876 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179209 2019-02-24 06:55:52.755887 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179209 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:55:52.755892 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:55:52.755898 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2426"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:55:52.755911 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:55:52.755917 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179209 2019-02-24 06:55:52.755926 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:55:52.755997 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:55:52.755938 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:55:52.755949 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:55:52.755953 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:55:52.755958 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:55:52.755962 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:55:52.755969 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:52.755978 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:52.755986 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:55:52.755991 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:55:52.756003 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:55:52.756013 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:55:52.756021 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:55:52.763311 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:55:52.763323 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:55:52.763332 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:55:52.763337 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:55:52.763342 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:55:52.763347 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:55:52.763351 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:55:52.763355 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:55:52.763360 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:55:52.763387 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:55:52.834988 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:55:52.835029 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:55:52.835040 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:55:52.835045 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:55:52.835051 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:55:52.835101 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:55:52.835111 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:55:52.835117 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:55:52.835123 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:55:52.835129 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:55:45 GMT 2019-02-24 06:55:52.835135 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:55:52.835141 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:55:52.835150 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:55:52.835162 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:55:52.835193 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:55:52.835209 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:55:52.835220 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:55:52.835225 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:55:52.835230 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:55:52.835262 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:55:52.835279 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:55:52.835286 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:55:52.835308 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:55:52.835316 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:55:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:55:52.835364 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:55:52.835374 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:55:52.835400 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:55:52.835406 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:55:52.835523 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:55:52.835622 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:55:52.835629 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:55:52.835646 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:55:52.835657 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:55:52.835681 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:55:52.835739 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:55:52.835760 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:55:52.835771 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:55:52.835779 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:55:52.835784 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:55:52.835789 nusoap_client: detail =