Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.25Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3536190 Model turbiny: HT60
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: 94N14-500E
JR T2192
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:04:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:05:09.398061 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:05:09.398123 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:09.398143 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:05:09.398167 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:09.398181 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:05:09.398193 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:05:09.398211 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:05:09.398224 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:09.398234 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:09.398247 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:05:09.398260 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:05:09.398277 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:05:09.398286 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:05:09.398293 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:05:09.398300 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:05:09.398307 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:05:09.398323 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:09.398343 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:09.398355 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:05:09.398364 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:05:09.398373 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:05:09.398386 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:05:09.398398 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:05:09.406418 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:05:09.406463 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:05:09.406485 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:05:09.406497 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:09.406506 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:09.406513 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:05:09.406520 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:05:09.406559 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:05:09.433824 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:05:09.433875 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:05:09.433884 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:05:09.433890 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:05:09.433896 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:05:09.433902 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:05:09.433908 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:05:09.433914 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:05:09.433920 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:05:09.433926 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:04:58 GMT 2019-08-19 00:05:09.433932 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:05:09.433938 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:05:09.433945 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:05:09.433960 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:05:09.433996 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:05:09.434023 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:05:09.441668 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.441708 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.441744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.441810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.449909 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-19 00:05:09.450066 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:05:09.450134 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-08-19 00:05:09.450167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.458637 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:05:09.458721 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:05:09.458747 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:05:09.458772 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:05:09.458809 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:05:09.458830 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-08-19 00:05:09.465699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.465754 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.466325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.466382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.466421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.466490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.466534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.466640 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.466703 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.466805 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.466864 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.466940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.466993 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.467046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.467080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:05:09.467130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.467184 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.467223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.473385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.473482 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:05:09.473556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:05:09.473625 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-19 00:05:09.473646 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:05:09.473654 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:05:09.473700 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:05:09.473751 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:05:09.473772 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:05:09.473783 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:05:09.473810 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:05:09.473821 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:05:09.474056 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:05:09.474077 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:05:09.474143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:05:09.474184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474230 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.474243 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474263 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:09.474295 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.474305 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474324 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:09.474347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.474409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.474433 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.474465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474505 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.474516 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:05:09.474552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.474651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:05:09.474682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:05:09.474715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474760 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.474772 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:09.474814 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.474824 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474839 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:09.474866 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.474880 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474899 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:05:09.474920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.474960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.474976 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.474999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:05:09.475030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475067 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.475078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475093 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:05:09.475114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.475155 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:05:09.475176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475186 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:05:09.475207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475245 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.475256 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475271 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:09.475298 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.475308 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475322 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:09.475348 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.475359 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475373 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:05:09.475400 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.475411 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.475445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.475508 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.475531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.475563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.475715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.475742 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475760 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:09.475776 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:05:09.475795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:09.475836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:05:09.475858 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:05:09.475893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475932 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.475943 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.475958 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:05:09.476020 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.476031 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476046 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:05:09.476073 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.476083 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476097 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:05:09.476124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.476134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.476169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.476230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.476253 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.476285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476324 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.476334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:05:09.476370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.476410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:05:09.476432 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476441 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:05:09.476462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476499 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.476509 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476524 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:09.476544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.476591 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.476615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476624 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.476645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476683 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.476693 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476709 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:05:09.476729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.476770 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:05:09.476793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476802 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:05:09.476822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.476870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476884 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.476904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.476943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.476965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.476975 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.476996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477049 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.477061 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477085 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:05:09.477106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.477146 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:05:09.477169 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477179 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:05:09.477200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477240 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.477251 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477265 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:05:09.477293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.477303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.477338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.477385 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:05:09.477407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477416 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.477437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477474 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.477485 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477500 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:05:09.477520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.477559 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:05:09.477588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477598 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:05:09.477619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477657 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.477672 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477687 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:05:09.477739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.477751 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.477789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.477837 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:05:09.477859 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477869 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.477895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477933 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.477944 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.477992 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:05:09.478015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.478055 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:05:09.478083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478092 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:05:09.478114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478174 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.478185 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.478222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.478261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:05:09.478284 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478293 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.478313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478350 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.478361 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478376 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:05:09.478396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.478436 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:05:09.478459 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478468 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:05:09.478488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.478537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478551 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.478571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.478620 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.478643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478652 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.478674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478712 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.478723 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478739 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:05:09.478760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.478800 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:05:09.478822 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478832 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:05:09.478852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478890 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.478901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478916 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:05:09.478936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.478961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.478977 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.478999 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479008 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.479028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479066 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.479076 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479091 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:05:09.479111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.479151 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:05:09.479173 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479183 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:05:09.479202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479241 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.479253 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479267 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:05:09.479288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.479327 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.479349 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479358 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.479379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479416 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.479427 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479441 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:05:09.479462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.479502 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:05:09.479523 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479533 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:05:09.479553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479600 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.479611 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479627 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:05:09.479654 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.479665 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479679 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:05:09.479699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.479748 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.479771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479780 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.479802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479839 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.479850 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479864 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:05:09.479885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.479925 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:05:09.479948 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.479957 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:05:09.479978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.480026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.480062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.480101 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.480123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480133 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.480154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480195 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.480206 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480222 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:05:09.480243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.480283 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:09.480306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480316 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:05:09.480337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480375 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:09.480385 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480400 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:05:09.480420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.480460 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.480483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.480513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480548 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480558 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.480655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.480681 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480697 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:09.480714 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:05:09.480735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:09.480776 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:09.480798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480809 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:05:09.480830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480869 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:09.480880 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480895 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:05:09.480954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.480984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.481002 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.481026 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481036 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.481057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481093 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481103 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.481190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.481215 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481232 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:09.481247 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:05:09.481267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:09.481381 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:05:09.481405 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481415 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:05:09.481437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481476 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:09.481486 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481502 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:05:09.481522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.481562 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.481592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481602 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.481623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481659 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481669 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481726 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.481756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.481781 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481798 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:09.481814 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:05:09.481834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:09.481872 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:09.481895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481905 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:05:09.481925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.481975 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.481989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:05:09.482017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.482027 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482042 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:05:09.482069 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.482079 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482094 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:05:09.482120 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.482130 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482144 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:05:09.482171 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.482181 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482195 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:05:09.482222 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.482232 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482247 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:05:09.482273 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.482283 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.482317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.482400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.482425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482435 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.482455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482493 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.482503 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:05:09.482538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.482586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:05:09.482610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482620 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:05:09.482641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482679 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.482690 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482704 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:05:09.482733 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.482743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482794 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.482826 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.482837 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482852 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:05:09.482872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.482933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.482956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.482965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.482990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483028 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483039 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:05:09.483079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.483120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:05:09.483144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483153 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:05:09.483205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483270 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.483291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.483332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.483354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483364 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.483385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483423 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:05:09.483469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.483509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:09.483531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:05:09.483562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483611 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483623 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483638 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:05:09.483665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.483717 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483728 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483743 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:05:09.483764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.483819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.483842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.483875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483913 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.483924 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:05:09.483959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.483984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.483999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:09.484022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484031 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.484052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484090 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.484100 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484115 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:05:09.484142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.484153 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484167 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:09.484194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.484204 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484219 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:09.484246 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.484256 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484271 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:05:09.484297 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.484307 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484321 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:05:09.484342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.484409 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.484433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484443 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.484465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484503 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484528 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:05:09.484549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.484579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.484596 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.484617 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484662 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484674 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.484758 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484797 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.484808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484823 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.484850 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.484860 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484875 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:05:09.484902 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.484912 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484927 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:05:09.484953 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.484963 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.484978 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:05:09.485004 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.485015 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485029 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:05:09.485056 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:09.485066 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485082 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:05:09.485110 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485120 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485134 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.485161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485171 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485185 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.485212 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485221 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485236 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:05:09.485263 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485273 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485287 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:09.485314 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485324 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485338 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:09.485358 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.485479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.485514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.485562 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485583 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:09.485612 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485622 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485637 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:05:09.485699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.485714 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485730 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:05:09.485755 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.485763 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485778 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:05:09.485793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.485836 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485860 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.485878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485906 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.485913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:05:09.485938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.485955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.485965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.485980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486025 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.486069 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486095 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.486103 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486113 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:05:09.486131 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486138 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486147 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:05:09.486165 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.486172 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486181 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:05:09.486199 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.486205 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486215 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:05:09.486232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.486239 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486249 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:05:09.486269 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.486276 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486286 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:05:09.486303 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486310 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.486337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486344 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486354 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:05:09.486371 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486378 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486388 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:05:09.486405 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486412 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486421 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:09.486438 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486445 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486454 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:09.486468 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.486521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.486540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.486562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486587 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486594 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486604 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:05:09.486622 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.486629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486646 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.486666 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.486672 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486682 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:05:09.486700 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.486706 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486716 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.486729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.486773 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486797 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.486812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486837 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486855 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:05:09.486868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.486884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.486894 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.486908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486934 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486951 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.486981 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.486995 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487020 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.487027 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487037 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:05:09.487055 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487062 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487071 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:05:09.487089 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.487095 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487105 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:05:09.487122 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.487129 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487138 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:05:09.487155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487162 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487172 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:05:09.487189 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487196 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487205 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:05:09.487222 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487238 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.487255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487262 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487271 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:05:09.487288 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487295 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487305 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:05:09.487323 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487329 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487338 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:05:09.487355 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487362 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487371 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:09.487388 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487395 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487405 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:09.487418 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.487475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.487492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487520 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487527 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487537 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487550 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.487581 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487606 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.487613 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487622 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:05:09.487647 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.487655 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487665 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:05:09.487683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.487690 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487700 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:05:09.487717 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487724 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487733 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:05:09.487750 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487757 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487770 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:05:09.487789 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487796 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487805 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:05:09.487823 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.487829 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487838 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:05:09.487855 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487862 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487871 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:05:09.487889 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487895 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487905 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:05:09.487922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487929 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487938 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:05:09.487955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487962 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.487972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:05:09.487989 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.487997 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.488006 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:05:09.488024 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.488030 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.488040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.488057 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.488063 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.488073 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:05:09.488086 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.488152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.488171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488178 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:05:09.488194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488219 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.488226 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488236 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:05:09.488250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.488276 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.488291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488297 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.488311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488336 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.488344 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488353 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:05:09.488366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.488392 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:05:09.488407 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488413 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:05:09.488427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.488458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.488485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.488492 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488502 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:05:09.488519 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.488526 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488535 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:05:09.488552 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.488558 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488568 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:05:09.488581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.488618 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:05:09.488633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488645 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.488660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488685 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.488692 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488701 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:05:09.488715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.488731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.488741 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:05:09.488754 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.488788 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488795 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.488805 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.488836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.488850 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488875 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.488882 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488891 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:05:09.488909 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.488916 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488925 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:05:09.488942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.488949 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488958 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:05:09.488976 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:05:09.488983 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.488992 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:05:09.489009 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.489016 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489025 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:05:09.489042 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.489049 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489059 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:05:09.489076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.489083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489092 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:09.489109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.489116 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489125 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:05:09.489142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.489149 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489159 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:05:09.489176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.489183 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.489206 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:05:09.489255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.489272 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489279 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:05:09.489294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.489326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.489349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.489374 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.489389 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489395 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.489409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489434 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:09.489441 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489450 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:05:09.489464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.489489 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:05:09.489503 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:09.489528 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.489535 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:09.489545 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:05:09.489562 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:09.489569 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:09.489579 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:05:09.489596 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.489603 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:09.489613 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:05:09.489626 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:05:09.489655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.489673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489679 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.489693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.489725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489734 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.489752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.489760 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489773 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:05:09.489792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.489799 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489809 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:05:09.489822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.489857 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.489872 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489878 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.489892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489916 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.489924 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489933 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:05:09.489946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.489962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.489972 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.489985 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490011 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490018 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490028 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.490072 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490098 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490105 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490115 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:05:09.490132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490139 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490148 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:05:09.490165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.490172 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490181 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:05:09.490198 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490205 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490215 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:05:09.490232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.490239 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490248 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:05:09.490265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490272 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490281 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:05:09.490298 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.490305 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490314 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:05:09.490331 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490337 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490347 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:05:09.490364 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490370 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490380 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:05:09.490393 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.490439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.490456 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490462 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:05:09.490478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490503 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490510 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490519 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:05:09.490537 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.490544 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490553 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:09.490571 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.490577 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490586 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:09.490604 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490611 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:05:09.490643 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.490650 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490661 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:05:09.490674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.490715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.490731 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490737 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.490752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490783 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490830 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.490852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.490869 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:09.490891 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:05:09.490904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:05:09.490929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:05:09.490944 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490950 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:05:09.490964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.490988 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.490995 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491005 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:05:09.491018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.491043 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.491058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491065 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.491078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491102 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:05:09.491109 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491119 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:05:09.491133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.491158 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:05:09.491173 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491179 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:05:09.491192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.491223 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.491246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.491271 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.491285 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491292 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.491305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491330 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491337 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491346 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:05:09.491360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.491375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.491385 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:05:09.491398 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491425 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491432 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491442 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.491485 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491510 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491517 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491527 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:05:09.491544 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491551 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491561 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:05:09.491578 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491585 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491594 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:05:09.491611 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491618 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491627 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:05:09.491653 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491660 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491670 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:05:09.491688 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:09.491695 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491704 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:05:09.491721 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:09.491728 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491738 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:05:09.491755 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:05:09.491762 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491771 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:05:09.491788 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.491795 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491805 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:05:09.491822 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491829 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491840 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:05:09.491857 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491864 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491873 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:05:09.491890 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491897 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491906 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:05:09.491924 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.491931 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.491940 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:05:09.491953 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.492015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.492034 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492041 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:05:09.492055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492080 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.492087 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492096 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:05:09.492109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.492136 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.492151 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492157 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.492171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492196 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.492203 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492213 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:05:09.492226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.492252 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:05:09.492267 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492273 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.492288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492312 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.492320 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492329 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:05:09.492347 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.492354 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492363 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:05:09.492380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.492387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:05:09.492415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.492421 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492431 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:05:09.492444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.492481 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492496 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492503 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.492517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492542 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492559 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:05:09.492572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.492588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.492598 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.492611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492643 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492651 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492661 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.492706 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.492737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:05:09.492764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.492771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:05:09.492797 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.492804 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492813 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:05:09.492830 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.492837 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492846 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:05:09.492864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.492870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492881 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:05:09.492898 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.492905 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492914 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:05:09.492931 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:05:09.492938 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492947 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:05:09.492961 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.492999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.493017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493025 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:05:09.493088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493114 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.493121 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493131 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:05:09.493149 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493156 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493165 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:05:09.493183 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493189 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493199 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:05:09.493216 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.493223 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493233 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:05:09.493250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493257 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493266 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:05:09.493283 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493290 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493299 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:05:09.493316 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493323 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493333 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:05:09.493350 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493356 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493366 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:05:09.493379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.493431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.493446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493453 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:05:09.493469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493493 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.493500 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:05:09.493524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.493549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:05:09.493566 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:05:09.493573 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:05:09.493583 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:05:09.493599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493606 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:05:09.493619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.493669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:05:09.493685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.493696 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:05:09.493707 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:05:09.493724 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.493731 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:05:09.493742 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:05:09.493758 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:05:09.493765 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:05:09.493775 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:05:09.493792 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.493799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.493808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.493825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.493832 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.493841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.493858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.493865 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.493875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.493892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.493898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:05:09.493908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.493925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.493932 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:05:09.493941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.493958 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:09.493965 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:05:09.493975 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:05:09.493991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.493998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.494008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.494024 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:05:09.494031 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:05:09.494040 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:05:09.494057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.494064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:05:09.494074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.494091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.494097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:05:09.494107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.494123 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:05:09.494129 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:05:09.494138 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:05:09.494156 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:05:09.494192 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.494222 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:05:09.494249 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.494276 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:05:09.494303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.494330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:05:09.494356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.494383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:05:09.494410 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.494436 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:05:09.494462 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.494488 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:05:09.494515 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:05:09.494541 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:05:09.494567 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:05:09.494593 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:05:09.494620 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:05:09.494651 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:05:09.494678 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.494704 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:05:09.494732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.494757 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:05:09.494783 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.494810 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:05:09.494837 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.494863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:05:09.494889 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.494916 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:09.494943 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.494969 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:09.494996 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.495023 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:05:09.495050 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.495076 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:05:09.495102 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.495129 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:05:09.495155 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.495181 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:05:09.495207 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.495233 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:09.495260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.495287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:05:09.495314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.495340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.495366 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.495393 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.495419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.495446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.495472 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.495498 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:05:09.495524 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:05:09.495549 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:05:09.495575 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.495601 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:05:09.495628 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.495659 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.495686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.495712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:05:09.495738 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.495764 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:05:09.495790 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.495815 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:05:09.495842 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.495870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:05:09.495897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.495923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:05:09.495949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.495976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:05:09.496002 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496020 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496046 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.496071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496088 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496104 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496130 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.496155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.496255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.496356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496381 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496407 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496433 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496458 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496476 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496528 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496545 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496570 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496597 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496623 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496653 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496680 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.496706 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496731 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496757 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496783 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.496809 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496826 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.496877 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496902 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.496928 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.496954 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.496979 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497005 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.497031 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497058 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.497084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.497235 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497252 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497295 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.497321 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497347 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.497374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497407 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.497458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.497575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497629 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497661 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.497687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.497791 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497817 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.497843 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497860 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497877 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497893 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.497944 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.497970 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:09.497996 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.498080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.498198 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498224 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:05:09.498251 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498277 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.498303 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498328 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.498354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498387 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.498458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:05:09.498625 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498646 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498673 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.498699 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498716 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498758 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.498784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.498884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.498960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.498986 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499012 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499037 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499063 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499089 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499106 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499133 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499159 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499176 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499201 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499227 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499252 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499278 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499304 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.499330 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499356 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499381 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499407 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:05:09.499433 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499449 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:05:09.499500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499526 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.499551 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499577 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.499604 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499629 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.499661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499687 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.499714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.499866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499899 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.499951 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.499977 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.500002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500061 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.500087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:05:09.500205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500222 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500281 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.500308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500358 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.500411 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500437 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:05:09.500463 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500496 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500538 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:05:09.500564 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500590 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:05:09.500616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500632 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500655 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500681 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.500707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:05:09.500824 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500850 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:05:09.500877 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500903 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:05:09.500929 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.500955 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:05:09.500981 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501064 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501081 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.501150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:05:09.501292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:05:09.501326 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.501387 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.501437 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.501486 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.501535 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.501582 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.501629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.501685 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.501733 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.501780 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.501827 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.501874 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.501922 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.501968 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.502016 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.502064 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.502113 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.502159 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.502206 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.502253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.502300 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.502347 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.502396 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.502451 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.502503 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.502549 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.502597 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.502649 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.502696 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.502744 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.502792 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.502844 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.502890 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.502939 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.502997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.503045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.503092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.503139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.503187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.503232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.503279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.503326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.503383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.503467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.503554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.503657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.503747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.503796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.503843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.503891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.503939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.503985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.504033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.504081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.504129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.504177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.504224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.504277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.504327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.504373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.504418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.504463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.504511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.504559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.504606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.504665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.504711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.504760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.504816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.504863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.504911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.504959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.505006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.505052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.505099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.505146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.505193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.505240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.505286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.505333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.505381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.505427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.505474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.505521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.505569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.505619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.505672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.505721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.505770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.505819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.505867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.505918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.505969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.506014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.506060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.506105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.506151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.506199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.506248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.506299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.506345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.506393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.506452 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:05:09.506479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.506540 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.506594 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.506656 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.506712 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.506765 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.506818 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.506871 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.506924 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.506976 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.507029 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.507083 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.507136 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.507189 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.507241 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.507294 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.507346 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.507409 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.507464 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.507517 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.507569 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.507710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.507763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.507816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.507869 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.507922 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.507976 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.508029 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.508082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.508134 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.508186 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.508239 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.508292 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.508346 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.508411 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:05:09.508435 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.508489 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.508542 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.508595 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.508655 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.508711 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.508764 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.508817 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.508869 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.508922 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.508975 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.509027 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.509081 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.509134 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.509187 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.509240 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.509293 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.509347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.509399 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.509453 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.509506 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.509559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.509612 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.509672 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.509725 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.509778 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.509832 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.509885 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.509937 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.509991 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.510043 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.510097 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.510150 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.510205 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.510267 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:05:09.510290 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.510339 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.510387 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.510434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.510482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.510530 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.510577 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.510625 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.510679 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.510728 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.510775 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.510822 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.510870 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.510918 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.510965 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.511013 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.511062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.511111 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.511158 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.511206 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.511254 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.511301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.511347 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.511395 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.511441 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.511488 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.511538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.511585 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.511632 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.511685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.511732 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.511780 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.511826 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.511875 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.511930 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:05:09.511951 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.512003 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.512052 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.512103 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.512152 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.512201 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.512250 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:05:09.512299 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:05:09.512349 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:05:09.512398 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.512449 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.512499 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.512549 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.512598 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.512654 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.512704 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.512753 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.512802 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.512852 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.512903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.512952 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.513073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.513123 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.513173 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.513223 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.513272 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:05:09.513322 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.513371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.513422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.513471 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.513520 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.513570 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.513619 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.513676 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.513731 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:05:09.513750 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:05:09.513783 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:05:09.513810 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:05:09.513836 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:05:09.513863 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:05:09.513887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.513907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.513918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.513929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.513939 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.513949 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.513959 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:09.513968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:09.513978 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:09.513988 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.513998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.514007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.514017 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.514027 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514036 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514045 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.514055 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.514074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.514082 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514100 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.514110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.514118 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.514127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.514137 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:09.514146 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.514155 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.514163 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.514172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.514181 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.514190 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.514200 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.514208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.514217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.514284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.514293 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.514302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.514312 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.514320 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.514329 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:09.514337 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:09.514346 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:09.514354 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.514363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.514372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.514380 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.514388 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514397 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514405 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.514413 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.514430 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.514438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514447 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.514463 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.514472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.514480 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.514488 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:09.514496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.514504 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.514512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.514520 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.514529 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.514537 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.514545 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.514554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.514563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.514574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.514582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.514591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.514600 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.514607 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.514615 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:09.514622 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:09.514630 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:09.514643 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.514652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.514661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.514668 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.514676 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514684 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514691 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.514699 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514706 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.514714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.514722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.514747 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.514754 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.514761 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.514769 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:09.514776 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.514783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.514790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.514798 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.514805 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.514812 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.514819 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.514826 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.514834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:05:09.514844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.514852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:05:09.514860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:05:09.514867 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:05:09.514875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:05:09.514882 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:05:09.514890 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:05:09.514899 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:05:09.514907 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:05:09.514915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:05:09.514923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:05:09.514931 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:05:09.514939 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514946 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514954 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:05:09.514961 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:05:09.514968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:05:09.514975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:05:09.514982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:05:09.514997 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:05:09.515005 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:05:09.515012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:05:09.515019 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:05:09.515026 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:05:09.515033 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:05:09.515040 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:05:09.515047 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:05:09.515056 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:05:09.515063 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:05:09.515071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:05:09.515078 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:05:09.515085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:05:09.515173 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:05:09.515184 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:05:09.515189 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:05:09.515194 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:05:09.515202 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:05:09.515207 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:05:09.515211 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:05:09.515222 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:05:09.515230 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:05:09.515276 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515283 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:05:09.515297 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:05:09.515319 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:05:09.515326 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:05:09.515331 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:05:09.515335 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:05:09.515341 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:05:09.515353 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:09.515360 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:09.515365 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:09.515378 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515387 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:05:09.515393 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:05:09.515417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.515427 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:05:09.515432 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.515457 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:05:09.515463 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:05:09.515467 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:05:09.515471 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:05:09.515476 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:05:09.515480 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:05:09.515485 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:05:09.515489 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:05:09.515495 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:05:09.515506 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:09.515513 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:09.515517 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:05:09.515524 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515529 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:05:09.515534 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:05:09.515558 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:05:09.515565 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515570 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515576 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515581 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:05:09.515593 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:05:09.515601 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:09.515606 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:05:09.515611 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:05:09.515618 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179209" 2019-08-19 00:05:09.515625 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:09.515629 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:05:09.515634 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:09.515648 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:09.515653 wsdl: in serializeType: returning: 179209 2019-08-19 00:05:09.515660 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:05:09.515667 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:05:09.515672 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:05:09.515676 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:05:09.515681 wsdl: in serializeType: returning: 179209 2019-08-19 00:05:09.515686 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179209 2019-08-19 00:05:09.515699 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179209 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:05:09.515703 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:05:09.515709 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9549"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:05:09.515724 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:05:09.515730 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179209 2019-08-19 00:05:09.515742 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:05:09.515820 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:05:09.515755 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:05:09.515767 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:05:09.515773 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:05:09.515778 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:05:09.515782 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:05:09.515789 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:09.515800 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:09.515808 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:05:09.515814 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:05:09.515827 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:05:09.515836 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:05:09.515844 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:05:09.523908 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:05:09.523944 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:05:09.523963 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:05:09.523970 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:05:09.523976 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:05:09.523982 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:05:09.523986 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:05:09.523991 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:05:09.523996 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:05:09.524035 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:05:09.540788 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:05:09.540839 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:05:09.540850 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:05:09.540860 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:05:09.540869 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:05:09.540902 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:05:09.540913 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:05:09.540922 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:05:09.540931 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:05:09.540940 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:04:58 GMT 2019-08-19 00:05:09.540950 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:05:09.540959 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:05:09.540969 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:05:09.540983 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:05:09.541024 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:05:09.541039 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:05:09.541054 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:05:09.541061 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:05:09.541069 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:05:09.541111 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:05:09.541127 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:05:09.541136 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:05:09.541168 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:05:09.541181 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:04:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:05:09.541262 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:05:09.541277 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:05:09.541308 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:05:09.541322 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:05:09.541487 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:05:09.541654 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:05:09.541664 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:05:09.541677 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:05:09.541693 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:05:09.541728 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:05:09.541823 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:05:09.541854 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:05:09.541871 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:05:09.541884 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:05:09.541891 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:05:09.541899 nusoap_client: detail =