Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 96.25Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3536190 Model turbiny: HT60
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: 94N14-500E
JR T2192
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 19:10:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 21:10:56.473414 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 21:10:56.473464 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:10:56.473484 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 21:10:56.473500 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:10:56.473510 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 21:10:56.473518 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 21:10:56.473531 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 21:10:56.473539 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:10:56.473546 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:10:56.473555 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 21:10:56.473563 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 21:10:56.473574 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 21:10:56.473580 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 21:10:56.473585 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 21:10:56.473589 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 21:10:56.473593 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 21:10:56.473605 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:10:56.473619 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:10:56.473628 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 21:10:56.473634 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 21:10:56.473639 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 21:10:56.473651 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 21:10:56.473660 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 21:10:56.479880 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 21:10:56.479922 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 21:10:56.479938 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 21:10:56.479947 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:10:56.479954 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:10:56.479958 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 21:10:56.479963 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 21:10:56.480009 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 21:10:56.495445 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 21:10:56.495517 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 21:10:56.495526 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 21:10:56.495532 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 21:10:56.495539 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 21:10:56.495545 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 21:10:56.495550 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 21:10:56.495558 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 21:10:56.495564 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 21:10:56.495569 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 19:10:39 GMT 2019-10-14 21:10:56.495582 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 21:10:56.495592 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 21:10:56.495599 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 21:10:56.495612 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 21:10:56.495646 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 21:10:56.495669 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 21:10:56.501809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.501887 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 21:10:56.501949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.501977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.508119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.508201 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 21:10:56.508232 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-14 21:10:56.508255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.508277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.508301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.508393 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 21:10:56.508423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.514322 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.514442 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 21:10:56.514499 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-14 21:10:56.514535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.514565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.514829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 21:10:56.514887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.514918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.514945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.514994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.520872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.520965 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 21:10:56.521008 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 21:10:56.521035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521576 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-14 21:10:56.521605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 21:10:56.521822 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-14 21:10:56.521838 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 21:10:56.521847 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 21:10:56.521997 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 21:10:56.522059 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 21:10:56.522083 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 21:10:56.522094 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 21:10:56.522121 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 21:10:56.522130 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 21:10:56.522374 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 21:10:56.522397 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 21:10:56.522473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522487 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 21:10:56.522520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522575 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.522592 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522622 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:10:56.522660 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.522673 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522693 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:10:56.522730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.522799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.522827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.522865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522914 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.522927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.522950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 21:10:56.522975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.523023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 21:10:56.523049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 21:10:56.523087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523135 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.523148 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523167 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:10:56.523203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.523216 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523234 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:10:56.523267 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.523279 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523297 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 21:10:56.523321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.523383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.523410 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 21:10:56.523448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523493 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.523505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 21:10:56.523548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.523596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 21:10:56.523622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 21:10:56.523658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523711 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.523724 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523742 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:10:56.523774 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.523786 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523805 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:10:56.523837 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.523848 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523865 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 21:10:56.523895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.523907 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523925 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.523949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.523996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.524020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.524048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.524088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.524256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.524288 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:10:56.524327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 21:10:56.524349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:10:56.524396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 21:10:56.524425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 21:10:56.524464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524516 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.524529 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524547 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 21:10:56.524578 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.524590 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524607 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 21:10:56.524638 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.524649 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524729 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 21:10:56.524761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.524769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.524795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.524837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.524854 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.524879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524908 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.524916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 21:10:56.524940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.524966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 21:10:56.524981 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.524988 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 21:10:56.525003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525029 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.525036 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525046 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:10:56.525059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525086 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.525101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525107 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.525121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525147 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.525154 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525164 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 21:10:56.525178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525203 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 21:10:56.525218 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525224 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 21:10:56.525245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525272 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.525279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.525303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525328 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.525344 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525350 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.525364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.525396 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525407 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 21:10:56.525420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525446 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 21:10:56.525461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525467 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 21:10:56.525481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525508 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.525515 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525525 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 21:10:56.525544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.525551 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.525574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525615 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 21:10:56.525631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525637 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.525651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525675 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.525683 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525693 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 21:10:56.525706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525732 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 21:10:56.525747 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525753 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 21:10:56.525767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525791 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.525798 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525808 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 21:10:56.525826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.525833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.525856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.525884 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 21:10:56.525900 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525906 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.525920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.525952 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525962 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 21:10:56.525975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.525990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526000 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 21:10:56.526015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526021 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 21:10:56.526036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526060 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.526067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.526091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 21:10:56.526131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526137 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.526151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526176 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.526183 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526193 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 21:10:56.526206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526231 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 21:10:56.526246 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526252 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 21:10:56.526266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.526298 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526308 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.526321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526346 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.526361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526367 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.526381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.526413 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526423 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 21:10:56.526437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526462 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 21:10:56.526477 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526483 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 21:10:56.526497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526522 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.526529 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526539 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 21:10:56.526552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.526592 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526604 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.526619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526645 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.526652 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526662 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 21:10:56.526675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 21:10:56.526716 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526722 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 21:10:56.526737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.526769 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 21:10:56.526792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.526832 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526839 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.526852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526877 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.526884 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526893 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 21:10:56.526907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.526932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 21:10:56.526947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526953 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 21:10:56.526966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.526991 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.526998 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527008 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 21:10:56.527026 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.527032 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527042 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 21:10:56.527055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.527084 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.527099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527105 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.527119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527144 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.527151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527161 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 21:10:56.527175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.527200 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 21:10:56.527215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527221 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 21:10:56.527235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.527267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.527290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.527316 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.527331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527337 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.527351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527378 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.527386 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527396 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 21:10:56.527409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.527436 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:10:56.527451 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527457 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 21:10:56.527471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527497 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:10:56.527504 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527514 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 21:10:56.527528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.527554 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.527569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527575 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.527589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527625 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.527686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.527703 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527714 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:10:56.527725 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 21:10:56.527737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:10:56.527762 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:10:56.527777 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527783 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 21:10:56.527797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527823 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:10:56.527830 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527840 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 21:10:56.527853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.527878 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.527894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527900 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.527914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527938 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527944 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.527982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.528002 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.528019 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528029 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:10:56.528040 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 21:10:56.528052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:10:56.528076 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 21:10:56.528091 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528097 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 21:10:56.528111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528137 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:10:56.528143 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528154 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 21:10:56.528167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.528192 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.528207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528213 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.528227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528256 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.528314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.528331 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528342 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:10:56.528352 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 21:10:56.528364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:10:56.528388 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:10:56.528403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 21:10:56.528423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528449 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.528456 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 21:10:56.528484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.528491 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 21:10:56.528518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.528525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528535 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 21:10:56.528553 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.528559 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528569 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 21:10:56.528587 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.528593 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528609 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 21:10:56.528627 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.528634 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528644 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 21:10:56.528661 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.528668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.528690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.528749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.528766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.528787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528812 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.528819 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 21:10:56.528843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.528870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 21:10:56.528885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 21:10:56.528905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528929 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.528936 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528946 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 21:10:56.528964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.528971 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.528981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.529002 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529009 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529019 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 21:10:56.529033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.529069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.529084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529090 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.529104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529129 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529136 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 21:10:56.529160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.529185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 21:10:56.529200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529206 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 21:10:56.529221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.529276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.529301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.529316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.529337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529369 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 21:10:56.529401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.529426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:10:56.529441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529447 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 21:10:56.529461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529486 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529494 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529503 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 21:10:56.529521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.529555 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529561 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529571 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 21:10:56.529585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.529626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.529641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.529662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529686 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529693 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 21:10:56.529717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.529742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:10:56.529757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529763 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.529778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529803 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.529810 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529819 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 21:10:56.529837 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529844 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529854 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:10:56.529871 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.529877 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529887 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:10:56.529904 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.529911 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529921 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 21:10:56.529938 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.529945 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529955 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 21:10:56.529968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.529998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.530008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.530023 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.530043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530069 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530086 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 21:10:56.530099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.530125 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.530140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530171 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530179 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530189 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530202 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.530233 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.530266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.530294 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.530300 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530310 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 21:10:56.530328 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.530334 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530344 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 21:10:56.530362 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.530369 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530379 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 21:10:56.530396 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.530403 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530412 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 21:10:56.530430 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:10:56.530436 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530446 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 21:10:56.530464 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530471 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530481 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.530499 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530506 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530515 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.530532 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530539 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530549 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 21:10:56.530566 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530573 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530583 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:10:56.530605 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530612 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530622 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:10:56.530636 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.530721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.530743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530768 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.530775 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530785 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:10:56.530803 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530809 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530819 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 21:10:56.530837 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.530843 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530853 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 21:10:56.530870 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.530877 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530887 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 21:10:56.530900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.530938 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.530953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.530959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.530974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531002 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 21:10:56.531033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.531058 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.531072 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531107 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531117 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531130 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.531161 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531187 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.531194 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531203 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 21:10:56.531221 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531228 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531237 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 21:10:56.531255 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.531261 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531271 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 21:10:56.531289 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.531296 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531305 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 21:10:56.531323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.531329 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531339 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 21:10:56.531361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.531368 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531379 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 21:10:56.531397 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.531430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531437 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531447 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 21:10:56.531464 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531471 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531481 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 21:10:56.531499 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531506 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531515 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:10:56.531533 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531540 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531549 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:10:56.531563 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.531622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.531641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531647 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.531662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531688 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531701 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531711 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 21:10:56.531728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.531735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.531762 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.531769 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531778 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 21:10:56.531796 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.531802 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531812 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.531825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.531864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.531879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.531900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531925 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.531932 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531942 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 21:10:56.531955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.531971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.531981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.531994 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532022 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532029 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532052 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.532082 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532107 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.532114 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532124 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 21:10:56.532142 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532148 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532158 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 21:10:56.532175 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.532182 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532192 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 21:10:56.532209 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.532216 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532226 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 21:10:56.532244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.532250 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532260 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 21:10:56.532277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.532285 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 21:10:56.532312 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532318 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532328 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.532346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532352 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532362 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 21:10:56.532379 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532385 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532395 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 21:10:56.532413 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532419 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532429 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 21:10:56.532447 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532453 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532463 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:10:56.532480 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532487 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532496 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:10:56.532510 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.532568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.532585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532620 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532627 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532637 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.532682 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532707 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.532714 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532724 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 21:10:56.532741 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.532749 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532758 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 21:10:56.532776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.532782 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532792 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 21:10:56.532810 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532816 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532826 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 21:10:56.532843 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532850 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532859 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 21:10:56.532877 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.532883 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532893 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 21:10:56.532910 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.532917 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532926 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 21:10:56.532944 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.532950 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.532960 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 21:10:56.532977 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.532984 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533010 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 21:10:56.533029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.533035 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 21:10:56.533062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.533069 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 21:10:56.533096 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.533103 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533112 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 21:10:56.533130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.533136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533146 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.533163 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.533169 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533179 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 21:10:56.533193 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.533278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 21:10:56.533304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533330 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.533337 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533347 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 21:10:56.533360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.533386 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533401 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533408 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.533426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533451 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.533458 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533468 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 21:10:56.533482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.533507 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 21:10:56.533522 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533528 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 21:10:56.533542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.533574 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533584 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.533608 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.533615 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533625 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 21:10:56.533642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.533649 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533659 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 21:10:56.533676 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.533683 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533693 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 21:10:56.533706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.533744 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 21:10:56.533759 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533765 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.533783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533808 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.533815 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533825 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 21:10:56.533839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.533855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.533865 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 21:10:56.533878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.533907 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 21:10:56.533914 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.533924 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 21:10:56.533938 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.533954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.533968 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534002 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.534009 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534019 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 21:10:56.534036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.534043 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534052 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 21:10:56.534070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.534076 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534086 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 21:10:56.534103 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 21:10:56.534110 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534120 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 21:10:56.534137 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.534144 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534154 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 21:10:56.534171 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.534178 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534187 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 21:10:56.534205 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.534211 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534221 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:10:56.534238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.534245 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534254 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 21:10:56.534272 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.534278 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534288 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 21:10:56.534306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.534312 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.534335 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 21:10:56.534384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.534402 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534408 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 21:10:56.534427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.534459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534469 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.534482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.534508 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.534523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534529 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.534547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534572 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:10:56.534579 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534589 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 21:10:56.534608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.534634 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 21:10:56.534648 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 21:10:56.534674 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.534682 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 21:10:56.534692 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 21:10:56.534710 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:10:56.534716 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 21:10:56.534726 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 21:10:56.534743 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.534750 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 21:10:56.534760 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 21:10:56.534773 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 21:10:56.534797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.534813 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534819 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.534838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.534870 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534880 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.534898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.534905 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534915 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 21:10:56.534933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.534940 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534949 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 21:10:56.534963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.534993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.535004 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535018 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535024 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.535038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535067 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535074 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535085 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 21:10:56.535098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.535123 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.535137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535163 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535170 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535180 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.535223 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535249 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535256 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535266 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 21:10:56.535283 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535290 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535300 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 21:10:56.535318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.535325 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535334 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 21:10:56.535352 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535358 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535372 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 21:10:56.535390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.535397 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535406 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 21:10:56.535423 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535430 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535439 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 21:10:56.535457 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.535463 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535473 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 21:10:56.535490 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535497 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535507 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 21:10:56.535524 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535531 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535540 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 21:10:56.535554 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.535613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.535633 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535639 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 21:10:56.535658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535683 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535690 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535700 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 21:10:56.535718 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.535724 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535734 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:10:56.535751 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.535758 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535767 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:10:56.535784 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535791 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535801 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 21:10:56.535818 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.535826 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535835 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 21:10:56.535849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.535890 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.535905 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535911 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.535929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535954 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535960 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.535999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.536020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.536037 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536049 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:10:56.536059 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 21:10:56.536072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 21:10:56.536096 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 21:10:56.536111 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536117 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 21:10:56.536135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536161 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.536167 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536178 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 21:10:56.536191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.536217 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.536232 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536238 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.536252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536277 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 21:10:56.536284 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536293 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 21:10:56.536307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.536333 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 21:10:56.536347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536354 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 21:10:56.536367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536392 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.536399 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.536422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.536448 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.536463 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536469 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.536488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536514 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536521 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536531 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 21:10:56.536544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.536560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.536570 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 21:10:56.536583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536617 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536624 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536635 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.536679 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536705 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.536712 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536726 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 21:10:56.536744 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.536751 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536761 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 21:10:56.536778 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.536785 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536795 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 21:10:56.536812 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.536818 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536828 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 21:10:56.536846 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.536852 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536862 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 21:10:56.536879 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:10:56.536886 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536895 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 21:10:56.536913 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:10:56.536920 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536929 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 21:10:56.536947 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 21:10:56.536953 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536963 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 21:10:56.536981 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.536987 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.536997 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 21:10:56.537015 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537021 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.537031 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 21:10:56.537049 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537056 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.537066 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 21:10:56.537083 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537089 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.537103 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 21:10:56.537121 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537128 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.537137 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 21:10:56.537151 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.537212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.537231 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537237 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 21:10:56.537256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537281 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537288 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537298 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 21:10:56.537311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.537336 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.537351 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537358 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.537371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537396 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.537403 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537413 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 21:10:56.537426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.537451 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 21:10:56.537466 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537473 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.537491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537516 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537524 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537534 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 21:10:56.537552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.537558 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537568 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 21:10:56.537585 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.537592 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 21:10:56.537625 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.537632 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537641 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 21:10:56.537655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.537692 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537707 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537713 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.537727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537752 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537759 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537773 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 21:10:56.537787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.537803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.537813 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.537827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537854 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537861 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.537915 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.537947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 21:10:56.537975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.537982 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.537991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 21:10:56.538009 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538016 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.538025 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 21:10:56.538043 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.538049 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.538059 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 21:10:56.538077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.538097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 21:10:56.538116 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538123 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.538133 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 21:10:56.538150 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 21:10:56.538157 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.538167 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 21:10:56.538180 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.538220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.538237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538243 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 21:10:56.538257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538281 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.538288 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538302 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 21:10:56.538320 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538327 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538336 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 21:10:56.538354 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538360 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538370 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 21:10:56.538387 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.538394 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538404 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 21:10:56.538421 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538427 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538437 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 21:10:56.538454 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538461 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538471 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 21:10:56.538488 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538495 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538505 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 21:10:56.538522 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538529 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538538 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 21:10:56.538552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.538609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.538624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538631 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 21:10:56.538649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538675 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.538682 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 21:10:56.538705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.538731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 21:10:56.538748 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 21:10:56.538754 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 21:10:56.538765 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 21:10:56.538780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538786 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 21:10:56.538800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538828 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.538849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 21:10:56.538865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.538876 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 21:10:56.538887 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 21:10:56.538904 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.538910 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 21:10:56.538921 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 21:10:56.538937 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 21:10:56.538943 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 21:10:56.538953 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 21:10:56.538970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.538977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.538987 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.539004 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.539010 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.539020 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.539037 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.539044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.539054 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.539071 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.539077 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 21:10:56.539087 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.539104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.539110 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 21:10:56.539120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.539137 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:10:56.539143 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 21:10:56.539153 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 21:10:56.539170 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.539177 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.539187 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.539203 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 21:10:56.539209 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 21:10:56.539223 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 21:10:56.539241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.539247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 21:10:56.539264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.539282 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.539288 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 21:10:56.539298 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.539314 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 21:10:56.539320 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 21:10:56.539330 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 21:10:56.539346 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 21:10:56.539382 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.539411 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 21:10:56.539439 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.539467 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 21:10:56.539494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.539522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 21:10:56.539549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.539577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 21:10:56.539610 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.539638 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 21:10:56.539665 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.539691 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 21:10:56.539718 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 21:10:56.539745 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 21:10:56.539771 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 21:10:56.539799 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 21:10:56.539826 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 21:10:56.539852 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 21:10:56.539885 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.539912 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 21:10:56.539953 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.539982 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 21:10:56.540010 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.540036 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 21:10:56.540063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.540090 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 21:10:56.540118 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.540144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:10:56.540172 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.540198 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:10:56.540225 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.540252 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 21:10:56.540279 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.540306 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 21:10:56.540332 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.540359 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 21:10:56.540386 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.540413 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 21:10:56.540440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.540467 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:10:56.540494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.540522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 21:10:56.540563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.540591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.540803 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.540832 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.540859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.540886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.540912 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.540939 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 21:10:56.540966 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 21:10:56.540992 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 21:10:56.541020 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.541047 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 21:10:56.541073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.541100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.541126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.541153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 21:10:56.541180 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.541206 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 21:10:56.541233 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.541259 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 21:10:56.541286 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.541316 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 21:10:56.541343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.541371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 21:10:56.541398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.541424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 21:10:56.541452 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541470 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541497 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.541523 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541545 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541562 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541589 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.541621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.541724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.541827 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541854 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.541880 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541907 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.541934 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541951 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.541978 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.542004 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542022 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542048 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.542074 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542101 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.542127 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.542180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542207 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.542233 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542259 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.542290 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542308 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542334 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.542361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542388 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.542415 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542442 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.542469 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542495 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.542522 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542550 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.542577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.542738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542772 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542799 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.542826 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.542880 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542897 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542914 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.542972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.542989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.543095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.543201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543236 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.543309 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543336 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.543362 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543396 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543413 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543439 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.543466 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543492 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:10:56.543519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543540 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543583 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.543625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.543747 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543773 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 21:10:56.543801 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543828 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.543855 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543882 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.543909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.543995 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.544023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 21:10:56.544197 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544214 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544240 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.544271 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544288 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544305 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544331 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.544358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.544462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.544566 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544604 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.544632 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544659 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.544685 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544703 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544731 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.544758 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544775 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544801 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.544828 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544854 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.544881 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544907 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.544934 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.544968 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.545000 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545026 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 21:10:56.545053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545097 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 21:10:56.545123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545150 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.545177 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545204 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.545231 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545258 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.545284 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545311 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.545340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.545495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545513 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545529 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.545583 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545622 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.545649 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.545741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 21:10:56.545863 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545880 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545914 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545946 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.545973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.545991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.546078 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546107 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 21:10:56.546134 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546151 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546168 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546185 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546212 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 21:10:56.546239 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546266 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 21:10:56.546292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546330 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546357 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.546384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 21:10:56.546506 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546534 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 21:10:56.546560 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546601 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 21:10:56.546629 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 21:10:56.546682 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546760 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.546788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 21:10:56.546941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 21:10:56.546982 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.547045 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.547097 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.547147 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.547198 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.547246 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.547296 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.547346 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.547395 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.547445 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.547493 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.547542 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.547608 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.547658 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.547708 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.547757 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.547807 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.547878 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.547927 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.547976 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.548026 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.548075 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.548147 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.548245 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.548303 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.548351 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.548415 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.548463 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.548511 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.548561 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.548622 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.548676 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.548723 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.548775 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.548833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.548896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.548952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.549003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.549053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.549100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.549150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.549199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.549249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.549298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.549361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.549409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.549458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.549506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.549556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.549618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.549877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.549927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.549985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.550035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.550085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.550136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.550187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.550241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.550295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.550343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.550391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.550440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.550489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.550539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.550602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.550657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.550705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.550756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.550813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.550862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.550912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.550969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.551018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.551066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.551115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.551165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.551214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.551263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.551311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.551366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.551415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.551463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.551513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.551563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.551617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.551669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.551718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.551767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.551822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.551873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.551922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.551976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.552029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.552077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.552125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.552172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.552220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.552279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.552329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.552383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.552430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.552481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.552541 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 21:10:56.552569 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.552647 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.552704 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.552760 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.552816 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.552871 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.552925 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.552985 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.553040 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.553096 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.553152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.553208 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.553262 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.553317 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.553372 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.553428 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.553482 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.553546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.553610 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.553665 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.553721 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.553776 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.553831 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.553886 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.553942 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.553997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.554053 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.554107 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.554162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.554217 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.554272 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.554326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.554382 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.554438 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.554504 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 21:10:56.554528 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.554585 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.554647 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.554711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.554766 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.554842 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.554898 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.554954 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.555009 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.555064 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.555119 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.555397 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.555468 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.555523 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.555579 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.555641 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.555696 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.555752 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.555807 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.555876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.555932 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.555988 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.556044 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.556099 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.556154 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.556209 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.556284 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.556341 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.556396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.556452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.556511 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.556567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.556627 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.556703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.556770 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 21:10:56.556793 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.556845 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.556895 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.556945 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.556999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.557049 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.557099 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.557149 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.557214 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.557265 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.557315 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.557364 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.557414 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.557464 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.557514 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.557568 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.557624 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.557689 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.557738 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.557788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.557838 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.557887 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.557937 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.557986 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.558035 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.558089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.558153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.558203 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.558256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.558570 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.558627 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.558677 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.558726 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.558777 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.558837 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 21:10:56.558859 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.558930 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.558983 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.559035 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.559087 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.559138 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.559190 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 21:10:56.559242 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 21:10:56.559293 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 21:10:56.559344 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.559410 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.559466 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.559518 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.559570 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.559629 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.559681 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.559733 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.559785 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.559836 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.559902 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.559955 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.560006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.560063 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.560116 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.560167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.560218 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 21:10:56.560270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.560322 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.560375 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.560427 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.560483 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.560535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.560592 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.560651 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.560708 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 21:10:56.560727 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 21:10:56.560759 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 21:10:56.560791 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 21:10:56.560820 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 21:10:56.560848 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 21:10:56.560870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.560889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.560899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.560910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.560930 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.560939 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.560948 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:10:56.560959 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:10:56.560973 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:10:56.560982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.560992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.561001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.561011 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.561020 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561037 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561046 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.561056 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.561073 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.561083 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561101 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.561110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.561119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.561127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.561136 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:10:56.561146 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.561154 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.561163 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.561172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.561182 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.561191 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.561200 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.561209 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.561218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.561230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.561239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.561247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.561256 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.561265 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.561273 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:10:56.561280 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:10:56.561289 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:10:56.561297 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.561305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.561313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.561322 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.561330 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561338 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561347 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.561355 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.561371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.561379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.561404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.561412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.561420 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.561428 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:10:56.561439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.561448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.561457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.561465 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.561473 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.561481 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.561489 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.561498 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.561506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.561517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.561525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.561533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.561541 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.561548 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.561555 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:10:56.561563 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:10:56.561571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:10:56.561579 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.561586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.561598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.561606 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.561614 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561622 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561629 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.561636 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.561660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.561667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561675 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561683 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.561691 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.561698 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.561705 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.561713 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:10:56.561720 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.561727 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.561734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.561741 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.561748 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.561755 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.561762 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.561769 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.561776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 21:10:56.561785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.561793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 21:10:56.561801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 21:10:56.561808 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 21:10:56.561815 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 21:10:56.561822 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 21:10:56.561829 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 21:10:56.561838 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 21:10:56.561846 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 21:10:56.561857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 21:10:56.561865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 21:10:56.561873 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 21:10:56.561880 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561888 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561895 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 21:10:56.561903 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 21:10:56.561910 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 21:10:56.561917 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 21:10:56.561925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 21:10:56.561947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 21:10:56.561955 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 21:10:56.561962 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 21:10:56.561968 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 21:10:56.561975 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 21:10:56.561982 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 21:10:56.561989 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 21:10:56.561996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 21:10:56.562004 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 21:10:56.562012 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 21:10:56.562018 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 21:10:56.562026 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 21:10:56.562032 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 21:10:56.562284 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 21:10:56.562295 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 21:10:56.562300 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 21:10:56.562306 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 21:10:56.562313 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 21:10:56.562318 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 21:10:56.562322 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 21:10:56.562333 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 21:10:56.562341 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 21:10:56.562389 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562397 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 21:10:56.562411 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 21:10:56.562433 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 21:10:56.562440 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 21:10:56.562444 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 21:10:56.562449 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 21:10:56.562455 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 21:10:56.562466 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:10:56.562473 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:10:56.562479 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:10:56.562491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562500 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 21:10:56.562505 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 21:10:56.562530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.562539 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 21:10:56.562545 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.562569 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 21:10:56.562575 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 21:10:56.562579 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 21:10:56.562583 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 21:10:56.562587 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 21:10:56.562591 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 21:10:56.562601 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 21:10:56.562606 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 21:10:56.562616 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 21:10:56.562627 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:10:56.562634 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:10:56.562639 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 21:10:56.562654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562660 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 21:10:56.562664 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 21:10:56.562689 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 21:10:56.562696 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562700 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562706 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562711 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 21:10:56.562722 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 21:10:56.562730 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:10:56.562735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 21:10:56.562740 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 21:10:56.562747 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179209" 2019-10-14 21:10:56.562754 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:10:56.562758 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 21:10:56.562763 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:10:56.562770 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:10:56.562775 wsdl: in serializeType: returning: 179209 2019-10-14 21:10:56.562781 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 21:10:56.562788 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 21:10:56.562793 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 21:10:56.562797 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 21:10:56.562802 wsdl: in serializeType: returning: 179209 2019-10-14 21:10:56.562807 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179209 2019-10-14 21:10:56.562826 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179209 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 21:10:56.562831 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 21:10:56.562837 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4690"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 21:10:56.562851 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 21:10:56.562857 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179209 2019-10-14 21:10:56.562869 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 21:10:56.562954 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 21:10:56.562882 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 21:10:56.562894 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 21:10:56.562900 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 21:10:56.562905 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 21:10:56.562909 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 21:10:56.562915 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:10:56.562926 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:10:56.562943 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 21:10:56.562948 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 21:10:56.562961 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 21:10:56.562970 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 21:10:56.562977 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 21:10:56.569101 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 21:10:56.569149 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 21:10:56.569172 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 21:10:56.569183 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 21:10:56.569193 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 21:10:56.569203 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 21:10:56.569211 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 21:10:56.569219 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 21:10:56.569228 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 21:10:56.569271 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 21:10:56.577244 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 21:10:56.577296 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 21:10:56.577310 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 21:10:56.577321 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 21:10:56.577331 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 21:10:56.577341 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 21:10:56.577353 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 21:10:56.577364 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 21:10:56.577428 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 21:10:56.577442 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 19:10:39 GMT 2019-10-14 21:10:56.577454 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 21:10:56.577465 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 21:10:56.577476 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 21:10:56.577492 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 21:10:56.577541 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 21:10:56.577559 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 21:10:56.577583 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 21:10:56.577593 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 21:10:56.577602 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 21:10:56.577661 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 21:10:56.577680 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 21:10:56.577691 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 21:10:56.577734 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 21:10:56.577747 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 19:10:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 21:10:56.577797 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 21:10:56.577813 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 21:10:56.577851 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 21:10:56.577862 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 21:10:56.578024 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 21:10:56.578208 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 21:10:56.578220 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 21:10:56.578234 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 21:10:56.578252 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 21:10:56.578293 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 21:10:56.578416 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 21:10:56.578460 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 21:10:56.578483 nusoap_client: got fault 2019-10-14 21:10:56.578496 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 21:10:56.578505 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 21:10:56.578514 nusoap_client: detail =