Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 91.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
191919 Model turbiny: S4AS
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3487
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:01:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:01:58.996548 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:01:58.996617 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:58.996632 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:01:58.996647 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:58.996657 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:01:58.996664 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:01:58.996679 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:01:58.996687 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:58.996699 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:58.996709 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:01:58.996716 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:01:58.996727 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:01:58.996733 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:01:58.996737 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:01:58.996742 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:01:58.996746 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:01:58.996757 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:58.996787 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:58.996795 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:01:58.996801 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:01:58.996807 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:01:58.996815 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:01:58.996823 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:01:59.004139 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:01:59.004176 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:01:59.004193 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:01:59.004200 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:59.004205 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:59.004210 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:01:59.004214 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:01:59.004276 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:01:59.020799 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:01:59.020828 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:01:59.020835 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:01:59.020841 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:01:59.020846 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:01:59.020851 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:01:59.020857 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:01:59.020862 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:01:59.020867 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:01:59.020873 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:01:57 GMT 2019-02-20 06:01:59.020878 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:01:59.020883 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:01:59.020889 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:01:59.020901 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:01:59.020931 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:01:59.027935 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:01:59.028362 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:01:59.035281 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-20 06:01:59.035751 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:59.036292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.036516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.036539 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.042732 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:59.043160 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:59.043741 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:59.044293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:01:59.044401 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.044426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.044882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.045107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.045143 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:59.045703 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:59.049801 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:01:59.050075 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:59.050108 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.050678 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:59.051093 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:59.051634 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:01:59.052084 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:01:59.052662 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:01:59.053056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.053205 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:01:59.053385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.053620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:01:59.053856 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:01:59.053868 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:01:59.053872 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:01:59.053970 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:01:59.054026 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:01:59.054040 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:01:59.054046 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:01:59.054064 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:01:59.054069 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:01:59.054235 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:01:59.054251 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:01:59.054300 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:01:59.054330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054360 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.054369 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054385 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:01:59.054405 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.054412 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054423 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:01:59.054446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.054491 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.054507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.054530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054558 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.054565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054576 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:01:59.054589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.054616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:01:59.054631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:01:59.054651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054676 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.054683 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054693 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:01:59.054710 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.054717 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054727 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:01:59.054744 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.054751 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054761 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:01:59.054774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.054807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.054822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054828 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:01:59.054842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054866 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.054873 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054883 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:01:59.054896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.054921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:01:59.054936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:01:59.054955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054979 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.054986 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.054996 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:01:59.055014 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.055020 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055030 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:01:59.055047 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.055053 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055063 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:01:59.055080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.055087 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055096 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.055109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.055147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.055162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.055183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.055273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.055289 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055301 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:59.055310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:01:59.055322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:59.055346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:01:59.055361 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055367 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:01:59.055381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055405 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.055412 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055422 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:59.055441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.055466 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.055481 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055488 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.055502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055526 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.055533 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055543 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:01:59.055556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.055581 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:01:59.055596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055602 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:01:59.055616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.055646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055656 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.055669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.055693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.055707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055713 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.055726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055750 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.055757 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055767 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:01:59.055780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.055804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:01:59.055819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055825 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:01:59.055838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055862 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.055869 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055879 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:01:59.055897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.055903 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055913 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.055926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.055955 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:01:59.055969 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.055975 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.055988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056012 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.056019 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056029 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:01:59.056041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056066 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:01:59.056080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056087 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:01:59.056099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.056130 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056140 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:01:59.056158 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.056165 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056179 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.056192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056221 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:01:59.056236 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056242 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.056256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056280 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.056286 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056296 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:01:59.056309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056333 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:01:59.056348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056354 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:01:59.056367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.056398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.056420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056451 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:01:59.056466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056472 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.056486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056511 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.056518 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056527 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:01:59.056540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056565 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:01:59.056579 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056585 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:01:59.056598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.056629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056638 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.056651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056675 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.056690 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056696 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.056709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056732 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.056739 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056749 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:01:59.056762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056787 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:01:59.056801 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056807 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:01:59.056820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056843 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.056850 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056860 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:01:59.056873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.056897 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.056912 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056918 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.056931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056954 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.056961 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056971 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:01:59.056984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.056999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:01:59.057023 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057029 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:01:59.057043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057066 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.057073 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057083 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:01:59.057096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057120 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.057135 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057142 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.057155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057178 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.057185 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:01:59.057208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:01:59.057248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057254 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:01:59.057267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057291 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.057297 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057320 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:01:59.057339 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.057346 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057356 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:01:59.057370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057399 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.057414 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057421 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.057440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057467 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.057474 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057485 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:01:59.057498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057524 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:01:59.057539 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057545 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:01:59.057559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.057604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.057627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057652 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.057667 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057673 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.057686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057710 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.057717 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057727 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:01:59.057740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057764 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:59.057779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057785 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:01:59.057798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057823 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:59.057830 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057839 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:01:59.057853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.057877 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.057891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057897 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.057910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057939 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.057978 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.057998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.058015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:59.058035 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:01:59.058047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:59.058071 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:59.058086 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058092 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:01:59.058105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058130 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:59.058138 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058148 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:01:59.058160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.058185 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.058200 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058206 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.058219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058242 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058249 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.058305 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.058321 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058332 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:59.058341 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:01:59.058353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:59.058377 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:59.058391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058397 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:01:59.058411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058439 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058447 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058457 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:01:59.058476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058482 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058492 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:01:59.058510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058516 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058526 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:01:59.058543 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.058550 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058559 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:01:59.058577 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.058583 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058593 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:01:59.058610 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.058616 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058626 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:01:59.058643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.058649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.058671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.058720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.058736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058742 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.058755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058780 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:01:59.058809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.058834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:01:59.058848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058854 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:01:59.058868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058891 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058898 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058908 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:01:59.058926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.058959 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.058966 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.058975 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:01:59.058988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.059034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.059054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059078 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059085 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:01:59.059108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:01:59.059148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:01:59.059167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059198 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.059220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.059259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.059279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059304 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059311 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:01:59.059333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:59.059372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059378 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:01:59.059391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059415 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059422 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059437 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:01:59.059456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059462 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059472 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.059490 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059497 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059507 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:01:59.059519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.059566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059573 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.059586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:01:59.059640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:59.059679 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059685 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.059698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059722 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.059729 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059739 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:01:59.059756 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059763 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059772 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:59.059790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.059796 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:59.059823 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.059830 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059839 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:01:59.059857 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.059864 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059874 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:01:59.059886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.059927 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.059942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059948 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.059961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.059985 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.059992 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060002 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:01:59.060015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.060039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.060053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060082 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060089 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.060142 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.060173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.060200 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.060207 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060217 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:01:59.060234 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.060241 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060250 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:01:59.060267 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.060274 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060284 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:01:59.060301 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.060307 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060317 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:01:59.060335 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:59.060341 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060351 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:01:59.060368 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.060375 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060384 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.060402 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.060408 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060418 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.060439 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.060446 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060457 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:59.060474 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.060481 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060491 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:59.060503 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.060571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060578 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.060592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060615 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.060622 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060632 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:59.060649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.060656 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060666 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:01:59.060683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.060690 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060699 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:01:59.060717 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.060723 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060733 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:01:59.060745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.060782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060803 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.060816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060841 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060858 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:01:59.060871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.060886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.060895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.060908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060934 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060951 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.060979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.060993 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061017 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.061024 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061034 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:01:59.061052 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061058 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061069 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:01:59.061087 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.061093 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061103 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:01:59.061120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.061126 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061136 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:01:59.061153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.061160 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061169 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:01:59.061186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.061192 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:01:59.061219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.061252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061258 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061268 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:01:59.061285 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061291 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061301 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:01:59.061318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061334 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:59.061351 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061357 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061367 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:59.061379 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.061438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.061457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061463 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.061478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061502 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061509 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061519 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:01:59.061537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.061543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061553 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.061570 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061577 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061586 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:01:59.061604 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.061610 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061620 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.061633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.061669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061690 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.061703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061727 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061734 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061744 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:01:59.061757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.061772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.061782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.061795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061822 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061829 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061852 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.061881 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061906 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.061913 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061922 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:01:59.061940 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.061946 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061956 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:01:59.061976 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.061983 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.061993 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:01:59.062011 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.062017 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062027 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:01:59.062044 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062051 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062061 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:01:59.062078 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062085 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062094 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:01:59.062111 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062118 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.062145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062152 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062162 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:01:59.062179 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062186 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062196 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:01:59.062213 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062220 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062229 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:01:59.062246 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062253 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062262 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:59.062279 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062286 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062295 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:59.062308 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.062366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.062382 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062409 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062416 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062425 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.062474 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062499 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.062506 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062516 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:01:59.062533 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.062540 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062549 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:01:59.062566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.062573 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062582 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:01:59.062600 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062606 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062616 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:01:59.062633 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062640 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062649 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:01:59.062667 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062673 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062683 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:01:59.062700 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062707 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062716 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:01:59.062733 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062740 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062750 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:01:59.062767 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062773 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062783 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:01:59.062800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062807 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062816 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:01:59.062833 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062839 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:01:59.062866 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.062872 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062882 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:01:59.062899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.062906 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062915 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.062932 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.062939 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.062949 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:01:59.062961 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.063026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.063045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063051 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:01:59.063073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063098 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.063105 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063115 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:01:59.063128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.063153 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.063168 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063174 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.063187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063211 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.063218 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063228 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:01:59.063241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.063265 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:01:59.063280 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063285 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:01:59.063303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.063335 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063345 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.063362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.063369 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063378 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:01:59.063395 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.063402 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063411 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:01:59.063432 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.063440 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063450 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:01:59.063462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.063500 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:01:59.063514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063520 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.063538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063563 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.063570 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063579 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:01:59.063592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.063607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.063616 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:01:59.063630 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.063656 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063663 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.063673 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063686 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.063701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.063715 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063739 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.063746 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063756 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:01:59.063773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.063780 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063790 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:01:59.063807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.063813 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063827 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:01:59.063845 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:01:59.063852 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063862 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:01:59.063879 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.063885 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063895 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:01:59.063912 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.063919 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063928 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:01:59.063946 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.063952 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063962 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:59.063979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.063986 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.063995 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:01:59.064013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.064019 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.064029 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:01:59.064046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.064053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.064062 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.064075 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:01:59.064125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064142 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064148 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:01:59.064166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.064197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.064220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064244 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.064259 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064265 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.064282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064307 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:59.064314 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064324 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:01:59.064337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064361 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:01:59.064374 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:59.064400 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.064407 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:59.064416 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:01:59.064438 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:59.064445 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:59.064455 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:01:59.064473 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.064480 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:59.064490 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:01:59.064502 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:01:59.064527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064542 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064548 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.064566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064592 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.064599 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.064626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.064633 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064642 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:01:59.064660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.064667 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064676 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:01:59.064689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064722 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064742 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.064756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064779 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064786 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064796 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:01:59.064809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.064824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064833 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.064847 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064877 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064884 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064894 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.064937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064961 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.064968 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.064977 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:01:59.064995 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065002 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065011 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:01:59.065028 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.065035 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065045 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:01:59.065062 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065068 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065078 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:01:59.065095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.065101 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065111 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:01:59.065128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065135 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065148 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:01:59.065166 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.065173 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065182 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:01:59.065200 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065206 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065216 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:01:59.065233 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065240 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065250 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:01:59.065263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.065309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.065326 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065332 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:01:59.065350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065374 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065381 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:01:59.065409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.065416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065426 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:59.065449 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.065456 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065466 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:59.065483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065489 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065499 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:01:59.065516 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.065523 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065532 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:01:59.065545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.065586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.065601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.065624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065648 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.065711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.065728 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:59.065748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:01:59.065760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:01:59.065784 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:01:59.065798 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065805 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:01:59.065818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065842 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.065849 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065859 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:01:59.065872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.065896 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.065911 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065917 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.065934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065959 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:01:59.065966 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.065976 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:01:59.065989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.066013 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:01:59.066028 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066034 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:01:59.066048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.066078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.066101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.066125 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.066140 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066146 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.066163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066188 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066195 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:01:59.066218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.066242 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:01:59.066255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066282 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066289 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066298 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.066340 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066365 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066373 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066383 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:01:59.066400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066407 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066416 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:01:59.066438 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066445 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066459 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:01:59.066477 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066484 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066494 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:01:59.066511 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066518 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066527 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:01:59.066545 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:59.066551 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066561 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:01:59.066578 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:59.066585 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066594 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:01:59.066611 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:01:59.066618 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066628 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:01:59.066645 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.066652 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066661 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:01:59.066679 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066685 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066695 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:01:59.066712 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066719 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066728 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:01:59.066745 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066752 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066761 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:01:59.066778 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066785 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066794 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:01:59.066807 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.066869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.066887 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066893 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:01:59.066915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.066947 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066957 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:01:59.066970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.066985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.066994 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.067009 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067015 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.067029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067053 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.067060 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067069 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:01:59.067082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.067107 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:01:59.067121 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067127 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.067140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067164 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067171 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067181 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:01:59.067198 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.067204 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067218 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:01:59.067236 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.067243 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067252 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:01:59.067270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067277 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067286 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:01:59.067299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.067336 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067350 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067357 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.067370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067394 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067401 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067411 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:01:59.067424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.067455 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.067469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067501 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067508 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067518 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.067562 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.067593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:01:59.067620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.067626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:01:59.067653 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067660 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067669 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:01:59.067686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.067693 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067703 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:01:59.067720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:01:59.067753 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067760 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067769 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:01:59.067787 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:01:59.067793 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067807 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:01:59.067820 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.067858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.067875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067881 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:01:59.067894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067918 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.067925 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067935 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:01:59.067953 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067960 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.067969 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:01:59.067986 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.067993 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068006 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:01:59.068024 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.068031 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068040 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:01:59.068057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.068064 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068073 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:01:59.068090 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.068097 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068106 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:01:59.068123 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.068130 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068140 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:01:59.068156 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.068163 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068172 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:01:59.068185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.068238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.068252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068259 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:01:59.068292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068318 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.068325 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:01:59.068349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.068374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:01:59.068391 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:01:59.068399 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:01:59.068410 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:01:59.068426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068439 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:01:59.068453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.068498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:01:59.068515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.068527 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:01:59.068537 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:01:59.068554 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.068561 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:01:59.068575 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:01:59.068605 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:01:59.068620 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:01:59.068631 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:01:59.068649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.068655 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.068665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.068681 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.068688 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.068698 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.068714 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.068721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.068730 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.068747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.068754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:01:59.068763 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.068780 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.068787 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:01:59.068796 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.068812 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:59.068819 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:01:59.068828 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:01:59.068845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.068851 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.068861 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.068877 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:01:59.068884 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:01:59.068893 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:01:59.068910 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.068916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:01:59.068926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.068942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.068949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:01:59.068963 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.068979 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:01:59.068985 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:01:59.068995 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:01:59.069008 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:01:59.069041 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.069069 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:01:59.069096 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.069122 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:01:59.069148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.069173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:01:59.069199 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.069225 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:01:59.069251 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.069276 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:01:59.069302 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:01:59.069327 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:01:59.069353 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:01:59.069378 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:01:59.069421 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:01:59.069452 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:01:59.069479 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.069505 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:01:59.069530 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.069556 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:01:59.069581 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.069607 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:01:59.069632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.069658 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:01:59.069844 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.069871 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:59.069897 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.069922 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:59.069948 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.069974 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:01:59.069999 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.070026 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:01:59.070051 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.070077 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:01:59.070102 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.070130 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:59.070156 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.070182 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:01:59.070207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.070234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.070260 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.070286 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.070311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.070337 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.070363 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.070388 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:01:59.070414 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:01:59.070445 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:01:59.070471 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.070497 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:01:59.070527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.070553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.070579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.070604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:01:59.070630 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.070655 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:01:59.070681 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.070707 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:01:59.070732 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.070758 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:01:59.070783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.070810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:01:59.070836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.070862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:01:59.070889 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.070907 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.070932 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.070957 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.070974 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.070990 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071015 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.071040 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.071140 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071165 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071195 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071221 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071246 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071263 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071289 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071314 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071330 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071356 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071381 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071407 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071436 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071463 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.071488 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071513 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071539 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071564 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.071603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071621 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.071673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071700 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.071726 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071752 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.071779 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071805 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.071831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071951 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.071977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.072003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072019 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072035 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.072085 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072111 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.072136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.072220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.072336 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072368 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072384 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.072439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.072545 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072570 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.072595 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072616 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072632 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072648 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072675 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.072701 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072726 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:59.072751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.072834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.072950 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.072976 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:01:59.073001 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073026 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.073052 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.073103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.073207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:01:59.073375 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073392 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073416 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.073447 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073463 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073480 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073505 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.073530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.073629 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073654 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.073679 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073704 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.073730 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073746 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073771 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.073796 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073817 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073843 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.073868 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073893 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.073919 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073944 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.073969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.073994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.074020 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074045 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:01:59.074070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074112 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:01:59.074137 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.074187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074213 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.074238 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074263 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.074291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074356 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.074443 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074476 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074506 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.074531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074557 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.074582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074615 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.074665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:01:59.074779 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.074877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.074951 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.074976 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075001 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:01:59.075026 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075043 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075060 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075082 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075107 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:01:59.075132 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075157 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:01:59.075182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.075266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:01:59.075390 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075416 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:01:59.075446 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075471 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:01:59.075497 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:01:59.075547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075580 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075596 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.075647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:01:59.075792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:01:59.075818 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.075874 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.075923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.075971 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.076017 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.076064 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.076110 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.076157 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.076224 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.076271 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.076325 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.076371 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.076416 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.076469 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.076516 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.076561 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.076608 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.076654 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.076706 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.076754 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.076815 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.076868 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.076929 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.076975 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.077019 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.077064 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.077109 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.077156 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.077204 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.077269 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.077315 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.077362 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.077416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.077469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.077516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.077563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.077609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.077655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.077716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.077767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.077814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.078046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.078098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.078143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.078189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.078236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.078283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.078337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.078384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.078435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.078484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.078531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.078579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.078629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.078680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.078725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.078771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.078816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.078861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.078908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.078955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.079005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.079050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.079098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.079152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.079200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.079246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.079294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.079339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.079385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.079436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.079488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.079535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.079580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.079632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.079678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.079723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.079770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.079816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.079861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.079907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.079954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.080000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.080047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.080095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.080146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.080196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.080241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.080286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.080336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.080381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.080437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.080500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.080556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.080601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.080648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.080703 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:01:59.080729 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.080787 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.080840 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.080892 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.080949 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.081003 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.081054 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.081105 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.081156 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.081208 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.081260 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.081313 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.081365 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.081417 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.081475 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.081526 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.081578 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.081630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.081683 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.081735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.081786 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.081837 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.081889 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.081940 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.081991 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.082043 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.082124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.082177 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.082229 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.082288 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.082354 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.082406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.082472 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:01:59.082495 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.082548 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.082600 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.082651 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.082702 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.082754 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.082805 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.082857 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.082909 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.082961 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.083013 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.083255 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.083308 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.083360 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.083412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.083473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.083525 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.083577 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.083630 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.083682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.083733 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.083786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.083837 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.083888 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.083940 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.083992 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.084043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.084095 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.084147 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.084199 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.084250 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.084302 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.084361 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:01:59.084382 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.084434 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.084498 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.084546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.084604 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.084653 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.084701 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.084748 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.084808 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.084854 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.084900 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.084946 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.084992 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.085039 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.085085 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.085131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.085177 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.085223 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.085269 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.085315 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.085362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.085408 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.085461 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.085508 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.085554 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.085605 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.085650 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.085697 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.085743 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.085789 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.085835 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.085886 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.085940 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:01:59.085961 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.086009 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.086057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.086106 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.086154 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.086202 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:01:59.086250 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:01:59.086298 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:01:59.086347 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.086396 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.086449 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.086497 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.086545 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.086594 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.086646 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.086695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.086742 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.086792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.086840 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.086888 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.086936 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.086984 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.087032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.087079 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:01:59.087127 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.087175 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.087224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.087272 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.087320 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.087369 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.087417 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.087470 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.087522 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:01:59.087538 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:01:59.087567 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:01:59.087593 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:01:59.087619 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:01:59.087643 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:01:59.087663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.087677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.087686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.087694 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.087702 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.087711 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:59.087719 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:59.087727 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:59.087735 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.087743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.087751 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.087759 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.087767 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.087775 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.087789 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.087797 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.087806 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.087813 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.087821 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.087830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.087837 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.087845 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.087852 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.087860 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:59.087868 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.087875 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.087882 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.087890 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.087898 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.087905 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.087913 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.087920 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.087928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.087937 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.087944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.087953 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.087960 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.087968 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:59.087976 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:59.087984 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:59.087992 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.087999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.088007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.088014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.088021 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088029 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.088037 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.088044 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.088051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.088058 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088066 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088074 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.088081 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.088088 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.088096 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.088103 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:59.088110 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.088117 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.088125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.088132 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.088139 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.088146 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.088154 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.088161 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.088169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.088181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.088190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.088198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.088204 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.088212 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:59.088219 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:59.088226 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:59.088232 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.088239 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.088245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.088252 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.088259 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088266 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.088273 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.088279 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.088286 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.088293 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088299 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088306 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.088312 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.088319 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.088326 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.088332 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:59.088340 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.088346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.088353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.088360 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.088366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.088372 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.088379 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.088385 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.088392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:01:59.088400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.088407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:01:59.088414 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:01:59.088420 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:01:59.088427 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:01:59.088439 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:01:59.088446 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:01:59.088453 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:01:59.088460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:01:59.088466 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:01:59.088473 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:01:59.088479 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088487 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.088497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:01:59.088504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:01:59.088511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:01:59.088518 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088525 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:01:59.088532 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:01:59.088538 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:01:59.088743 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:01:59.088751 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:01:59.088758 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:01:59.088765 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:01:59.088771 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:01:59.088778 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:01:59.088784 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:01:59.088791 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:01:59.088797 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:01:59.088804 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:01:59.088810 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:01:59.089075 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:01:59.089086 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:01:59.089091 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:01:59.089096 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:01:59.089102 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:01:59.089107 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:01:59.089111 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:01:59.089120 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:01:59.089127 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:01:59.089164 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089170 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:01:59.089183 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:01:59.089204 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:01:59.089210 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:01:59.089215 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:01:59.089218 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:01:59.089224 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:01:59.089234 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:59.089241 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:59.089245 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:59.089255 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089263 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:01:59.089268 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:01:59.089290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.089298 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:01:59.089302 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.089325 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:01:59.089330 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:01:59.089335 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:01:59.089338 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:01:59.089342 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:01:59.089346 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:01:59.089351 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:01:59.089355 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:01:59.089361 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:01:59.089370 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:59.089376 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:59.089380 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:01:59.089386 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089392 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:01:59.089396 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:01:59.089419 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:01:59.089425 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089433 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089439 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089444 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:01:59.089455 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:01:59.089462 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:59.089467 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:01:59.089471 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:01:59.089477 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203188" 2019-02-20 06:01:59.089484 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:59.089488 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:01:59.089493 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:59.089499 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:59.089504 wsdl: in serializeType: returning: 203188 2019-02-20 06:01:59.089510 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:01:59.089517 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:01:59.089520 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:01:59.089524 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:01:59.089529 wsdl: in serializeType: returning: 203188 2019-02-20 06:01:59.089533 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203188 2019-02-20 06:01:59.089554 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203188 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:01:59.089558 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:01:59.089564 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8945"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:01:59.089577 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:01:59.089583 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203188 2019-02-20 06:01:59.089592 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:01:59.089662 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:01:59.089602 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:01:59.089613 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:01:59.089618 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:01:59.089623 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:01:59.089627 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:01:59.089633 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:59.089643 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:59.089650 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:01:59.089655 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:01:59.089667 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:01:59.089676 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:01:59.089682 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:01:59.097095 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:01:59.097123 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:01:59.097137 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:01:59.097144 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:01:59.097150 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:01:59.097155 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:01:59.097159 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:01:59.097163 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:01:59.097168 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:01:59.097218 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:01:59.106108 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:01:59.106128 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:01:59.106143 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:01:59.106148 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:01:59.106153 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:01:59.106158 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:01:59.106164 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:01:59.106169 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:01:59.106174 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:01:59.106180 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:01:57 GMT 2019-02-20 06:01:59.106186 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:01:59.106191 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:01:59.106197 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:01:59.106206 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:01:59.106230 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:01:59.106247 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:01:59.106256 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:01:59.106274 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:01:59.106279 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:01:59.106323 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:01:59.106335 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:01:59.106340 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:01:59.106369 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:01:59.106376 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:01:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:01:59.106407 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:01:59.106417 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:01:59.106447 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:01:59.106454 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:01:59.106578 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:01:59.106669 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:01:59.106675 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:01:59.106683 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:01:59.106693 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:01:59.106715 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:01:59.106770 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:01:59.106796 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:01:59.106810 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:01:59.106817 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:01:59.106822 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:01:59.106826 nusoap_client: detail =