Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 91.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
191919 Model turbiny: S4AS
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3487
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:19:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:19:38.496958 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:19:38.497015 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:38.497034 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:19:38.497059 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:38.497075 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:19:38.497086 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:19:38.497104 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:19:38.497119 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:38.497128 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:38.497141 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:38.497155 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:19:38.497174 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:19:38.497183 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:19:38.497190 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:19:38.497198 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:19:38.497205 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:19:38.497223 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:38.497241 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:38.497254 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:19:38.497262 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:19:38.497272 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:19:38.497293 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:19:38.497306 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:19:38.503422 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:19:38.503446 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:19:38.503460 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:19:38.503470 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:38.503478 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:38.503486 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:19:38.503493 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:19:38.503529 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:19:38.524790 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:19:38.524835 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:19:38.524847 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:38.524877 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:19:38.524890 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:19:38.524900 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:19:38.524910 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:19:38.524921 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:19:38.524931 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:19:38.524940 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:19:24 GMT 2019-10-21 14:19:38.524950 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:19:38.524964 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:19:38.524976 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:19:38.524993 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:19:38.525046 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:19:38.532209 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.532257 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.541074 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-10-21 14:19:38.541146 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:38.541184 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:38.541295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.541342 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:38.541425 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:38.550817 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.550900 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.550936 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.550972 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.551024 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.551059 soap_transport_http: read buffer of 5376 bytes 2019-10-21 14:19:38.556617 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:38.556816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.556872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.557027 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.557154 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-21 14:19:38.557185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.557451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.557684 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:19:38.557848 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.557942 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:38.557986 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-21 14:19:38.558041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.568627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:38.568693 soap_transport_http: read buffer of 3479 bytes 2019-10-21 14:19:38.568725 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:19:38.568736 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:19:38.568899 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:19:38.568962 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:19:38.568986 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:19:38.568997 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:19:38.569022 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:19:38.569031 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:19:38.569277 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:19:38.569299 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:19:38.569384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:19:38.569431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569480 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.569494 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569520 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:38.569554 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.569565 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569583 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:38.569608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.569670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.569696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.569741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569786 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.569796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:19:38.569836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.569878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:19:38.569904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569913 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:19:38.569935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.569975 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.569986 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570002 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:38.570030 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.570040 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570055 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:38.570083 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.570093 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570108 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:38.570129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.570182 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.570207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570217 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:19:38.570240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570280 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.570291 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:19:38.570328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.570368 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:19:38.570392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:19:38.570423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570463 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.570473 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570489 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:38.570517 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.570528 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570545 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:38.570578 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.570590 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570608 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:38.570640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.570652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.570693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.570767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.570794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.570832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.570962 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.571002 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.571035 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:38.571073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:19:38.571096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:38.571141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:19:38.571169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571180 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:19:38.571211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571259 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.571271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571290 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:38.571322 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.571334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571352 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:38.571384 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.571396 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571414 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:38.571446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.571458 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571476 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.571501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.571565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.571592 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.571631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571678 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.571691 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:19:38.571742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.571787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:19:38.571814 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:19:38.571852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571897 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.571909 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571928 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:38.571951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.571976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.571996 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.572022 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572033 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.572057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572103 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.572115 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572135 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:19:38.572163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.572211 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:19:38.572240 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572251 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:19:38.572280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.572336 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.572376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.572413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.572436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572443 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.572458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.572490 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:19:38.572514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.572539 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:19:38.572554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572560 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:19:38.572585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572614 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.572622 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572632 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:38.572649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.572656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572666 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.572684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.572734 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:19:38.572755 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572766 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.572791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572836 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.572850 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572868 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:19:38.572895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.572942 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:19:38.572968 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.572979 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:19:38.573005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573049 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.573061 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573078 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:38.573111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.573123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.573168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.573219 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:19:38.573245 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573256 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.573282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573330 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.573343 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573362 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:19:38.573387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.573436 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:19:38.573465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573477 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:19:38.573504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.573566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.573610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.573656 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:19:38.573684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573695 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.573732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573768 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.573780 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:19:38.573823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.573867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:19:38.573894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573907 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:19:38.573932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.573975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.573988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.574028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.574070 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.574095 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574105 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.574127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574166 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.574176 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574191 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:19:38.574211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.574248 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:19:38.574269 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574278 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:19:38.574298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574341 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.574352 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574367 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:19:38.574387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.574426 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.574448 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574457 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.574478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574516 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.574526 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:19:38.574561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.574601 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:19:38.574624 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574633 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:19:38.574656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574696 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.574715 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574732 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:19:38.574754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.574794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.574818 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574829 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.574854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574895 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.574906 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574922 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:19:38.574944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.574969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.574985 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:19:38.575008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575018 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:19:38.575039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575078 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.575089 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575105 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:19:38.575132 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.575143 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575158 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:19:38.575179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.575226 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.575249 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575258 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.575280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575319 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.575330 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575345 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:19:38.575366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.575407 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:19:38.575431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575440 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:38.575462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.575513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575531 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.575553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.575596 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.575622 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575632 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.575657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575711 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.575724 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575742 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:38.575765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.575807 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:38.575832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575842 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:19:38.575866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575912 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:38.575924 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575940 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:19:38.575963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.575988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.576005 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.576030 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576040 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.576063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576112 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.576211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.576240 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:38.576275 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:19:38.576297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:38.576339 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:38.576364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576374 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:19:38.576396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576440 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:38.576451 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576468 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:38.576491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.576533 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.576558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576568 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.576591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576632 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576643 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.576746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.576775 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:38.576809 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:19:38.576831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:38.576874 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:19:38.576898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576908 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:19:38.576931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576972 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:38.576983 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.576998 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:19:38.577021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.577064 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.577088 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577098 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.577120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577159 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577170 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.577265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.577293 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577311 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:38.577327 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:19:38.577349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:38.577390 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:38.577414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577425 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:19:38.577449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.577502 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:19:38.577546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.577557 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:19:38.577602 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.577614 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577631 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:38.577661 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.577671 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577688 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:38.577724 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.577735 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577751 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:19:38.577781 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.577791 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577807 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:19:38.577836 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.577846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577862 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.577884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.577950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.577970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.577996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.578031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578072 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578084 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:19:38.578124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.578165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:19:38.578189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:19:38.578222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578275 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578291 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:19:38.578321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578332 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.578377 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578388 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578405 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:38.578427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.578485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.578510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578521 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.578543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578586 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578598 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:19:38.578640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.578683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:19:38.578715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578726 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:38.578751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.578842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.578884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.578909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.578943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.578984 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.578995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:38.579034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.579076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:38.579100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579109 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:38.579133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579175 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.579187 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579204 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:19:38.579234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.579245 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.579290 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.579301 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579317 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:38.579339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.579394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.579418 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579428 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.579452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579494 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.579505 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:38.579544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.579588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:38.579614 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579624 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.579647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579723 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.579738 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579754 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:38.579776 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.579784 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579800 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:38.579820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.579827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:38.579855 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.579863 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579873 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:38.579890 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.579897 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579907 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:38.579921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.579967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.579983 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.579990 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.580006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580032 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580039 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580050 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:19:38.580063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.580090 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.580105 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580137 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580144 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.580198 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.580231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580240 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.580258 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.580265 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580275 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:19:38.580292 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.580299 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580308 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:19:38.580326 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.580332 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580342 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:19:38.580359 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.580366 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580376 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:19:38.580393 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:38.580400 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580409 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:19:38.580426 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580434 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580444 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.580461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580468 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580477 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.580495 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580501 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580511 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:19:38.580528 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580535 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580544 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:38.580561 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580568 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580577 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:38.580590 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.580673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.580695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580721 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.580727 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580738 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:38.580755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580762 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580772 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:38.580793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.580800 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580811 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:38.580829 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.580835 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580845 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:19:38.580858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.580896 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580918 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.580935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580960 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.580967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.580977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:19:38.580990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.581016 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.581029 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581057 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581088 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.581118 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581143 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.581150 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581160 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:38.581178 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581184 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581194 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:19:38.581211 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.581218 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581227 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:38.581244 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.581251 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581261 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:19:38.581278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.581285 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:38.581316 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.581323 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581334 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:38.581351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581358 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581368 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.581385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581392 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581401 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:19:38.581418 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581425 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581435 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:19:38.581452 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581459 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:38.581486 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581493 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581502 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:38.581515 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.581570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.581587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.581610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581636 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581643 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581652 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:38.581676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.581683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.581710 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.581716 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581726 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:38.581743 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.581749 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581759 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.581771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.581817 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.581832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581838 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.581853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581878 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.581885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:19:38.581908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.581924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.581934 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.581947 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.581974 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.581981 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.581991 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582004 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.582034 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582059 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.582066 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582076 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:38.582093 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582100 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582109 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:19:38.582126 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.582133 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582142 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:38.582159 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.582166 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582176 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:19:38.582193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582199 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582209 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:38.582226 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582233 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582242 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:38.582260 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582266 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582276 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.582293 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582299 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582309 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:19:38.582326 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582332 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582342 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:19:38.582360 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582366 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582376 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:19:38.582393 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582399 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582408 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:38.582425 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582432 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582442 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:38.582455 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.582513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.582529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582556 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582563 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582573 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582587 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.582617 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582642 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.582649 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582664 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:19:38.582683 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.582691 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582701 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:19:38.582718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.582725 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582734 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:19:38.582751 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582758 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582767 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:19:38.582787 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582795 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582805 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:19:38.582823 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582830 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582839 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:38.582856 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.582863 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582872 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:19:38.582889 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582896 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582905 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:19:38.582922 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582929 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582940 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:19:38.582957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582963 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.582973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:38.582990 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.582997 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583006 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:38.583024 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.583030 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583040 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:19:38.583057 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.583064 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.583090 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.583096 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583106 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:19:38.583119 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.583204 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583211 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:19:38.583234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583263 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.583270 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583280 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:38.583293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.583319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583340 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.583354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583379 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.583386 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583396 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:19:38.583409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.583434 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:19:38.583449 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583455 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:19:38.583468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.583500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.583527 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.583534 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583543 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:38.583560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.583567 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583581 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:38.583599 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.583606 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583615 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:38.583628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.583672 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:19:38.583687 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583694 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.583708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583733 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.583740 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583750 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:19:38.583763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.583779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.583794 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:19:38.583809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.583843 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:19:38.583850 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.583861 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:19:38.583874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.583891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.583905 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.583931 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.583937 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.583947 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:19:38.583964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.583971 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.583980 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:19:38.583997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.584004 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584013 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:19:38.584030 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:38.584037 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584047 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:38.584064 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.584070 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584080 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:19:38.584097 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.584103 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584113 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:19:38.584131 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.584137 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:38.584164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.584170 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584184 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:19:38.584202 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.584208 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584218 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:19:38.584235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.584242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.584264 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:38.584315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.584332 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584338 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:19:38.584357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.584389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584399 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.584412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.584438 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.584453 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584459 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.584472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584497 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:38.584504 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584514 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:19:38.584527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.584552 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:19:38.584565 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:38.584590 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.584598 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:38.584608 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:19:38.584625 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:38.584632 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:38.584646 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:19:38.584669 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.584676 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:38.584687 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:19:38.584700 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:38.584724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.584740 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584746 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.584760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584787 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.584796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.584825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.584832 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584843 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:38.584861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.584867 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584877 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:38.584890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.584923 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.584938 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584944 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.584962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.584987 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.584994 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585004 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:19:38.585017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.585043 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.585056 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585082 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585089 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585099 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.585143 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585173 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585180 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585190 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:19:38.585207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585213 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585223 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:19:38.585240 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.585246 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585256 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:19:38.585273 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585280 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585290 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:19:38.585307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.585313 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585323 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:19:38.585340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585347 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585356 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:19:38.585373 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.585380 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585389 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:19:38.585406 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585413 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585422 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:38.585439 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585456 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:38.585468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.585515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.585533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585539 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:19:38.585557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585582 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585589 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585599 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:38.585616 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.585623 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585632 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:38.585649 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.585656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:38.585689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585695 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585709 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:38.585727 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.585734 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585744 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:38.585757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.585804 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.585820 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585827 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.585841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585865 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585871 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.585931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.585948 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585959 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:38.585969 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:19:38.585981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.585996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:38.586006 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:19:38.586033 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586042 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:19:38.586070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586113 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.586124 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586141 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:19:38.586164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.586206 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.586232 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586243 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.586267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586309 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:38.586320 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586336 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:19:38.586360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.586403 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:19:38.586428 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586438 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:19:38.586467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.586521 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586537 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.586559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.586600 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.586623 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.586655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586705 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.586716 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586732 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:19:38.586754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.586778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.586798 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:19:38.586823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.586871 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.586884 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.586910 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.586934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.586961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.586985 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587024 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587032 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587045 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:19:38.587070 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587078 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587088 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:19:38.587105 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587112 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587122 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:19:38.587139 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587145 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587155 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:19:38.587172 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587179 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587189 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:19:38.587206 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:38.587212 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587221 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:19:38.587249 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:38.587260 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587276 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:19:38.587308 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:38.587321 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587338 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:19:38.587369 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.587380 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587403 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:19:38.587432 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587442 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587459 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:19:38.587489 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587501 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587519 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:19:38.587550 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587560 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587576 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:19:38.587605 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587617 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587634 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:19:38.587666 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.587772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.587809 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.587821 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:19:38.587866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.587915 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.587929 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.587948 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:19:38.587971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.587997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.588015 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.588043 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588053 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.588079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588125 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.588138 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588162 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:19:38.588189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.588233 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:19:38.588260 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588271 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.588298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588340 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.588353 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588371 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:19:38.588402 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.588414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588430 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:38.588460 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.588472 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588490 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:38.588522 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.588535 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588552 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:38.588578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.588647 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588679 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588690 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.588724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588764 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588773 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588785 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:19:38.588806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.588824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.588835 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.588849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588877 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588884 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588895 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588918 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.588946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.588974 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.589018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589033 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:38.589052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.589059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:38.589086 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589093 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589102 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:19:38.589119 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.589126 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589136 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:19:38.589153 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:38.589187 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589195 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589205 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:19:38.589222 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:38.589229 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589238 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:19:38.589251 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.589292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.589309 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589316 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:19:38.589335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589360 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.589367 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589377 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:19:38.589394 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589401 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589410 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:19:38.589427 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589434 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589443 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:19:38.589461 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.589467 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589477 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:19:38.589494 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589500 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589510 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:19:38.589527 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589534 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589543 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:19:38.589560 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589567 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589576 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:19:38.589593 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.589600 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589609 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:19:38.589622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.589712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.589727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589734 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:19:38.589753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589778 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.589787 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:19:38.589814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.589840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:19:38.589857 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:38.589864 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:19:38.589879 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:19:38.589895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589901 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:19:38.589914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.589958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:38.589975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.589986 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:38.589996 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:19:38.590013 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.590020 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:19:38.590030 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:19:38.590046 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:38.590052 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:19:38.590062 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:19:38.590079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.590085 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.590095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.590112 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.590119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.590129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.590145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.590151 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.590161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.590178 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.590184 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:19:38.590198 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.590215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.590221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:19:38.590231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.590247 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:38.590254 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:19:38.590263 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:19:38.590280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.590286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.590296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.590312 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:38.590319 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:19:38.590329 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:19:38.590345 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.590351 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:19:38.590362 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.590378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.590384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:38.590394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.590410 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:38.590416 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:19:38.590426 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:19:38.590441 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:19:38.590477 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.590506 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:19:38.590533 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.590560 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:19:38.590586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.590612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:19:38.590639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.590671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:19:38.590699 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.590730 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:19:38.590757 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.590784 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:19:38.590815 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:19:38.590842 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:19:38.590867 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:19:38.590894 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:19:38.590920 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:19:38.590946 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:19:38.590973 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.591000 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:19:38.591042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.591071 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:19:38.591097 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.591123 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:19:38.591150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.591177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:19:38.591204 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.591230 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:38.591257 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.591283 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:38.591310 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.591337 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:19:38.591364 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.591390 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:38.591416 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.591442 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:19:38.591468 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.591695 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:19:38.591723 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.591751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:38.591777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.591810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:38.591837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.591865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.591891 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.591917 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.591944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.591969 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.591995 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.592022 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:19:38.592048 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:19:38.592073 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:19:38.592101 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.592126 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:19:38.592152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.592178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.592204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.592230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:19:38.592257 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.592282 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:19:38.592308 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.592334 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:19:38.592360 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.592394 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:19:38.592422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.592448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:38.592475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.592501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:19:38.592529 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592547 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592573 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.592599 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592616 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592632 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592663 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.592690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.592797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.592900 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592926 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.592952 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.592978 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.593003 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593020 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593047 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.593073 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593095 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593121 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.593147 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593173 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.593198 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593223 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.593249 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593274 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.593300 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593326 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.593352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593394 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.593419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593446 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.593472 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593498 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.593524 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593550 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.593576 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.593630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.593789 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593829 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593855 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.593880 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593907 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.593933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593950 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.593992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.594017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.594135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.594239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594315 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.594342 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594368 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.594394 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594415 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594448 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594474 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.594499 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594525 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:38.594551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.594636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.594761 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594791 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:19:38.594821 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594847 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.594873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594899 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.594926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.594976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595001 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.595028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:19:38.595201 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595218 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595243 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.595269 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595285 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595301 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595327 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.595353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.595454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.595555 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595581 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.595608 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595634 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.595663 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595681 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595712 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.595738 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595755 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595780 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.595821 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595849 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.595875 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595901 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.595926 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.595952 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.595978 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596004 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:38.596029 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596046 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:38.596098 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.596150 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596177 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.596202 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596228 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.596254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596280 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.596307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.596463 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596521 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.596547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596573 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.596600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.596693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:38.596821 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.596923 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.596999 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.597025 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597058 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:38.597084 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597118 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597134 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597160 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:38.597186 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597211 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:38.597237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597254 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.597323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:38.597440 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597467 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:19:38.597493 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597519 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:38.597544 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:38.597597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597614 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.597710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:38.597851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:19:38.597896 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.597958 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.598008 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.598056 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.598105 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.598152 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.598200 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.598248 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.598296 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.598343 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.598390 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.598437 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.598486 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.598533 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.598581 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.598629 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.598683 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.598731 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.598778 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.598825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.598873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.598921 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.598969 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.599024 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.599119 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.599203 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.599318 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.599406 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.599488 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.599574 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.599663 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.599758 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.599854 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.599945 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.600269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.600360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.600444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.600533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.600623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.600720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.600814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.600908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.600998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.601094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.601188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.601275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.601363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.601450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.601547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.601624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.601689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.601737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.601788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.601882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.601936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.601985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.602033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.602086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.602137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.602183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.602230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.602278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.602325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.602374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.602429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.602482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.602529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.602577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.602635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.602690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.602739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.602793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.602860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.602907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.602955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.603002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.603049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.603096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.603143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.603191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.603238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.603285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.603340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.603387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.603435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.603485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.603533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.603580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.603629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.603684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.603732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.603785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.603841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.603887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.603933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.603984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.604030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.604079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.604127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.604178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.604225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.604273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.604331 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:19:38.604358 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.604418 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.604474 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.604528 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.604582 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.604635 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.604694 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.604748 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.604806 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.604860 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.604915 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.604969 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.605022 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.605075 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.605128 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.605181 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.605233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.605318 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.605374 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.605428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.605482 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.605534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.605588 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.605641 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.605700 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.605755 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.605817 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.605870 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.605924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.606196 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.606251 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.606303 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.606357 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.606411 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.606473 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:19:38.606496 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.606550 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.606604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.606661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.606720 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.606792 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.606847 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.606901 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.606954 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.607007 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.607060 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.607113 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.607180 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.607233 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.607287 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.607340 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.607394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.607447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.607500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.607568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.607622 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.607680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.607735 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.607794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.607849 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.607913 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.607979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.608033 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.608087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.608140 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.608198 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.608251 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.608304 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.608380 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.608441 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:19:38.608464 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.608513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.608562 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.608610 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.608666 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.608716 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.608764 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.608817 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.608879 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.608927 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.608976 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.609023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.609075 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.609378 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.609428 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.609482 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.609530 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.609591 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.609639 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.609693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.609742 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.609798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.609846 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.609894 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.609946 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.609997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.610065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.610113 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.610161 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.610210 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.610258 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.610305 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.610353 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.610406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.610462 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:19:38.610483 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.610552 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.610602 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.610652 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.610708 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.610759 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.610813 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:38.610863 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:38.610914 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:38.610964 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.611028 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.611082 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.611133 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.611184 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.611234 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.611284 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.611334 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.611384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.611434 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.611499 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.611553 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.611604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.611662 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.611713 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.611764 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.611820 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:38.611875 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.611932 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.612026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.612122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.612222 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.612320 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.612425 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.612523 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.612629 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:19:38.612668 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:19:38.612722 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:19:38.612765 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:19:38.612807 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:19:38.612835 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:19:38.612856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.612875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.612885 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.612895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.612906 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.612915 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.612924 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:38.612933 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:38.612942 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:38.612954 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.612969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.612986 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.613003 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.613020 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.613037 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.613052 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.613067 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.613081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.613096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.613109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.613124 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.613138 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.613152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.613167 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.613182 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.613198 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:38.613215 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.613228 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.613242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.613257 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.613271 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.613286 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.613302 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.613316 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.613332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.613351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.613364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.613379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.613394 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.613409 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.613422 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:38.613437 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:38.613453 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:38.613467 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.613488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.613503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.613517 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.613531 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.613545 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.613560 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.613575 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.613590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.613606 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.613620 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.613634 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.613648 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.613669 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.613684 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.613698 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.613713 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:38.613727 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.613742 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.613757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.613771 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.613786 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.613801 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.613815 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.613830 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.613846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.613865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.613887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.613902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.613915 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.613928 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.613941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:38.613953 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:38.613966 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:38.613979 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.613992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.614007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.614021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.614035 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.614049 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.614062 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.614076 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.614088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.614103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.614116 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.614130 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.614145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.614159 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.614173 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.614186 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.614199 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:38.614213 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.614233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.614247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.614259 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.614267 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.614275 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.614283 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.614296 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.614306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:38.614317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.614324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:38.614333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:38.614341 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:38.614348 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:38.614355 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:38.614362 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:38.614372 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:38.614379 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:38.614386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:38.614394 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:38.614401 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:38.614409 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.614417 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.614424 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:38.614431 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:38.614441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:38.614455 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:38.614468 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.614482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:38.614496 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:38.614509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:38.614522 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:38.614531 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:38.614539 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:38.614546 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:38.614553 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:38.614560 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:38.614569 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:38.614576 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:38.614584 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:38.614592 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:38.614599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:38.614877 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:19:38.614891 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:38.614896 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:38.614902 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:38.614910 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:19:38.614915 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:19:38.614919 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:19:38.614934 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:19:38.614942 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:19:38.614987 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.614994 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:38.615007 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:19:38.615029 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:19:38.615036 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:19:38.615041 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:19:38.615045 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:19:38.615050 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:38.615063 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:38.615069 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:38.615074 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:38.615086 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.615095 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:38.615100 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:19:38.615124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.615134 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:38.615138 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.615162 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:19:38.615168 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:19:38.615173 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:19:38.615176 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:19:38.615180 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:19:38.615184 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:19:38.615189 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:38.615193 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:19:38.615202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203188" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:38.615213 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:38.615220 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:38.615225 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:38.615231 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.615237 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:38.615241 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:38.615265 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:19:38.615272 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.615276 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.615282 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.615286 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:38.615297 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:19:38.615305 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:38.615309 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:38.615314 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:19:38.615321 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203188" 2019-10-21 14:19:38.615328 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:38.615333 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:38.615337 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:38.615343 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:38.615348 wsdl: in serializeType: returning: 203188 2019-10-21 14:19:38.615355 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:19:38.615362 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:38.615366 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:38.615370 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:19:38.615375 wsdl: in serializeType: returning: 203188 2019-10-21 14:19:38.615380 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203188 2019-10-21 14:19:38.615398 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203188 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:19:38.615402 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:19:38.615409 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5983"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:19:38.615422 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:19:38.615431 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203188 2019-10-21 14:19:38.615443 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:19:38.615517 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:19:38.615455 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:19:38.615468 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:19:38.615473 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:19:38.615478 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:19:38.615482 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:19:38.615488 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:38.615497 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:38.615505 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:19:38.615510 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:19:38.615523 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:19:38.615532 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:19:38.615539 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:19:38.625124 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:19:38.625158 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:19:38.625184 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:19:38.625195 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:19:38.625206 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:38.625215 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:38.625223 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:19:38.625230 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:19:38.625239 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:19:38.625270 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:19:38.637944 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:19:38.637973 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:19:38.637980 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:38.637987 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:19:38.637993 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:19:38.637998 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:19:38.638005 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:19:38.638010 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:19:38.638016 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:19:38.638021 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:19:24 GMT 2019-10-21 14:19:38.638028 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:19:38.638033 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:19:38.638039 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:19:38.638049 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:19:38.638076 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:19:38.638087 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:19:38.638097 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:19:38.638102 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:19:38.638107 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:19:38.638144 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:19:38.638156 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:19:38.638161 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:19:38.638188 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:38.638195 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:19:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:19:38.638228 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:19:38.638238 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:19:38.638265 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:19:38.638271 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:19:38.638384 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:19:38.638513 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:19:38.638520 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:19:38.638529 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:19:38.638541 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:19:38.638567 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:19:38.638623 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:19:38.638656 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:19:38.638667 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:19:38.638676 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:19:38.638680 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:19:38.638688 nusoap_client: detail =