Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 91.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
158612 Model turbiny: 4LF
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3520
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:23:01.155086 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:23:01.155152 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:01.155176 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:23:01.155203 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:01.155219 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:23:01.155231 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:23:01.155249 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:23:01.155264 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:01.155275 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:01.155289 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:01.155304 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:23:01.155324 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:23:01.155334 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:23:01.155341 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:23:01.155349 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:23:01.155356 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:23:01.155375 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:01.155396 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:01.155411 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:23:01.155420 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:23:01.155430 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:23:01.155451 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:23:01.155466 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:23:01.161688 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:23:01.161720 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:23:01.161743 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:23:01.161755 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:01.161764 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:01.161772 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:23:01.161906 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:23:01.161944 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:23:01.177690 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:23:01.177761 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:23:01.177773 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:01.177783 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:23:01.177798 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:23:01.177808 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:23:01.177818 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:23:01.177830 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:23:01.177840 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:23:01.177850 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:47 GMT 2019-10-21 14:23:01.177860 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:23:01.177869 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:23:01.177880 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:23:01.177897 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:23:01.177944 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:23:01.177975 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:23:01.183882 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:23:01.183981 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:23:01.190063 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.190249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:01.190341 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:01.190409 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-21 14:23:01.196126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.196326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.196600 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:01.196676 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.196757 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.196833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.196857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:01.196942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.197015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.197083 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:01.197141 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:01.202616 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:23:01.202706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.202842 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:01.202950 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-21 14:23:01.203042 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:23:01.203097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.203152 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.203204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.203260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:01.203378 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-10-21 14:23:01.203466 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:01.203523 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:01.203596 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:23:01.209298 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 14:23:01.209345 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:23:01.209355 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:23:01.209508 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:23:01.209570 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:23:01.209600 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:23:01.209612 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:23:01.209642 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:23:01.209650 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:23:01.209975 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:23:01.209997 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:23:01.210074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:23:01.210118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210165 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.210179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210205 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:01.210237 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.210248 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210267 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:01.210291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.210354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.210378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210388 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.210411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210452 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.210463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:23:01.210502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.210543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:23:01.210567 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210583 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:23:01.210606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.210645 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.210656 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:01.211276 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.211287 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211303 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:01.211331 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.211342 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211357 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:01.211379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.211435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.211460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:23:01.211493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211533 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.211544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:23:01.211588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.211629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:23:01.211653 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211662 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:23:01.211684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.211736 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211755 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:01.211784 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.211794 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211809 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:01.211836 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.211847 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211862 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:01.211888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.211899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.211935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.211979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.211996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.212020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212030 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.212052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212099 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.212200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.212228 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:01.212261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:23:01.212282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:01.212321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:23:01.212344 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:23:01.212376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212416 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.212426 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212442 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:01.212469 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.212479 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212494 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:01.212521 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.212531 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212546 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:01.212572 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.212589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.212626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.212686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.212710 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.212744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212785 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.212796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:23:01.212832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.212872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:23:01.212895 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212904 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:23:01.212925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212963 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.212974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.212989 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:01.213010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.213050 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.213073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213082 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.213103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213193 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.213207 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213225 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:23:01.213288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.213331 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:23:01.213394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213405 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:23:01.213427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.213483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.213520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.213560 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.213590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213600 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.213622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.213681 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213696 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:23:01.213719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.213760 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:23:01.213782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213792 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:23:01.213814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213855 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.213865 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.213880 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:01.213908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.214252 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214274 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.214297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.214346 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:23:01.214371 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214381 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.214403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214442 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.214454 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214469 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:23:01.214491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.214531 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:23:01.214554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214563 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:23:01.214592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214631 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.214642 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214657 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:01.214686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.214696 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.214734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.214782 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:23:01.214805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214815 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.214836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214875 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.214885 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214900 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:23:01.214921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.214961 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:23:01.214984 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.214993 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:23:01.215015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.215064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215079 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.215100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.215141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:23:01.215164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215198 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.215223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215263 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.215274 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:23:01.215310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.215351 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:23:01.215374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215384 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:23:01.215405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.215454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.215491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.215531 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.215554 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215563 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.215596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215636 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.215647 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215662 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:23:01.215684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.215767 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:23:01.215792 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215805 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:23:01.215828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215868 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.215879 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215894 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:23:01.215916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.215957 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.215980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.215989 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.216011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216049 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.216060 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:23:01.216097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.216137 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:23:01.216160 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216169 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:23:01.216191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216230 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.216240 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216255 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:23:01.216276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.216316 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.216339 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216348 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.216370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216408 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.216418 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216433 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:23:01.216454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.216494 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:23:01.216517 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216526 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:23:01.216547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216591 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.216602 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216618 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:23:01.216645 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.216655 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216670 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:23:01.216692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.216785 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.216809 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216819 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.216841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216880 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.216891 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216906 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:23:01.216928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.216952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.216968 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:23:01.216992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217001 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:01.217023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.217072 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217087 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.217108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.217148 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.217170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217180 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.217201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217243 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.217254 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:01.217291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.217332 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:01.217355 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217364 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:23:01.217385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217426 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:01.217437 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217451 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:23:01.217473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.217514 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.217537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217546 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.217568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217612 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217622 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.217716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.217744 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217762 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:01.217778 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:23:01.217799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:01.217840 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:01.217863 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217872 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:23:01.217893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217933 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:01.217943 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.217958 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:01.217980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.218020 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.218043 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218052 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.218073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218119 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.218208 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.218236 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218252 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:01.218268 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:23:01.218289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:01.218327 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:23:01.218350 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218360 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:23:01.218382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218421 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:01.218432 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218447 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:23:01.218467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.218508 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.218530 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218540 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.218560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218604 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218614 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.218703 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.218732 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218749 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:01.218765 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:23:01.218785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:01.218825 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:01.218848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218857 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:23:01.218930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.218974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.218984 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:23:01.219034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.219045 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219060 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:23:01.219088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.219098 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219113 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:01.219141 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.219151 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219166 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:01.219193 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.219202 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219217 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:23:01.219244 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.219254 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219269 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:23:01.219296 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.219306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.219343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.219426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.219451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.219482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.219532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:23:01.219570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.219633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:23:01.219656 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219666 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:23:01.219688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219726 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.219738 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219753 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:23:01.219781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.219791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219807 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.219833 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.219843 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219858 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:01.219879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.219934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.219957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.219966 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.219987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220026 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:23:01.220073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.220114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:23:01.220137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:01.220167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.220252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.220292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.220315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220324 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.220346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:01.220432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.220472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:01.220495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:01.220525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220565 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220581 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220597 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:23:01.220626 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220636 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220651 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.220678 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220688 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220703 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:01.220725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.220780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.220804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220813 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.220835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.220884 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:01.220921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.220961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:01.220985 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.220994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.221015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221054 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.221064 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221079 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:01.221107 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.221116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221131 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:01.221159 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.221168 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221183 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:01.221210 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.221222 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:01.221264 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.221274 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221289 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:01.221311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.221378 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.221402 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.221433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221472 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221483 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221498 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:23:01.221520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.221544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.221560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.221608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221655 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221666 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221681 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221703 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.221752 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.221802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.221845 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.221855 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221870 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:23:01.221897 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.221908 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221923 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:23:01.221950 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.221960 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.221975 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:23:01.222002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.222012 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222027 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:23:01.222055 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:01.222064 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222079 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:23:01.222106 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222117 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222132 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.222159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.222211 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222220 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222235 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:23:01.222262 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222272 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222287 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:01.222314 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222324 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222338 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:01.222360 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.222480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222490 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.222512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222550 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.222561 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222581 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:01.222610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222621 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222636 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:01.222663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.222673 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222688 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:01.222717 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.222728 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222743 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:23:01.222765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.222826 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222859 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.222886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222927 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.222938 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:23:01.222975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.222999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.223015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.223036 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.223270 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223317 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.223329 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223344 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:01.223372 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.223382 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223397 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:23:01.223425 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.223435 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223450 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:01.223477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.223487 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223502 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:23:01.223529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.223539 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223554 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:01.223594 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.223605 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:01.223649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.223660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.223703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.223714 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223730 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:23:01.223757 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.223768 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223783 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:23:01.223811 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.223821 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223836 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:01.223864 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.223873 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.223888 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:01.223910 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.224001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.224028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.224060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224100 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.224111 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224126 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:01.224153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.224163 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224178 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.224205 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.224214 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224229 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:01.224256 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.224265 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224280 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.224302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.224363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224395 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.224417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224456 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:23:01.224503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.224527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.224543 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.224564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224615 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224626 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224642 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224663 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.224712 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224753 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.224764 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:01.224806 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.224817 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224832 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:23:01.224858 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.224868 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224883 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:01.224910 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.224920 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224935 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:23:01.224962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.224972 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.224986 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:01.225014 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.225025 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225039 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:01.225066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.225118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225128 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225143 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:23:01.225170 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225180 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225196 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:23:01.225223 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225233 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225248 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:23:01.225275 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225285 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225300 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:01.225327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225337 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225351 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:01.225373 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.225470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.225494 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225536 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225547 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225562 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225590 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225616 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.225638 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225678 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.225688 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225704 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:23:01.225733 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.225745 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225760 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:23:01.225788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.225798 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225812 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:23:01.225839 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225849 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225864 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:23:01.225892 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.225902 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225917 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:23:01.225943 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.225953 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.225968 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:01.225994 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.226004 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226019 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:23:01.226045 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.226055 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226070 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:23:01.226097 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.226107 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226123 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:23:01.226150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.226160 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226175 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:01.226202 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.226212 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226227 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:01.226253 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.226263 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226278 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:23:01.226305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.226315 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226330 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.226356 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.226366 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226381 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:23:01.226403 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.226544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226553 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:23:01.226592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226633 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.226644 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226659 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:01.226680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.226722 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226745 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226755 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.226837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226882 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.226892 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:23:01.226934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.226960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.226976 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:23:01.226999 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227009 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:23:01.227030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.227085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.227128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.227138 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227153 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:01.227179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.227190 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227204 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:01.227231 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.227241 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227256 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:01.227277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.227339 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:23:01.227361 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227371 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.227393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227431 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.227442 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227457 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:23:01.227478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.227503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.227519 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:23:01.227539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.227630 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227642 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.227659 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.227709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.227732 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227773 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.227783 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227798 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:23:01.227826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.227836 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227850 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:23:01.227877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.227887 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227901 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:23:01.227928 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:01.227938 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.227953 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:01.227980 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.227991 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228005 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:23:01.228032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.228042 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228063 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:23:01.228091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.228101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228116 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:01.228143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.228153 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228167 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:23:01.228194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.228219 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228236 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:23:01.228264 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.228274 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228288 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.228310 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:01.228394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.228421 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228431 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:23:01.228469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.228520 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.228556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.228609 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.228633 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228642 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.228663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228714 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:01.228725 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228741 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:23:01.228763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.228788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.228804 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:23:01.228825 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:01.228880 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.228892 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:01.228909 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:23:01.228937 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:01.228947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:01.228962 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:23:01.228989 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.229000 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:01.229015 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:23:01.229037 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:01.229122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.229154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229164 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.229189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.229240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229264 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.229293 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.229304 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229320 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:01.229352 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.229362 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229382 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:01.229404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.229459 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229492 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.229513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229608 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229622 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229639 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:23:01.229662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.229691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.229709 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.229731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229775 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229785 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229801 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.229871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229916 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.229927 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229942 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:23:01.229970 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.229980 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.229995 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:23:01.230022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.230032 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230047 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:23:01.230074 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230084 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230099 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:23:01.230126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.230136 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230151 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:23:01.230178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230188 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230203 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:23:01.230230 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.230240 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230255 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:23:01.230282 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230291 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230306 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:01.230333 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230358 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:01.230379 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.230457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.230483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230493 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:23:01.230522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230561 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230572 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230593 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:01.230621 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.230631 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230651 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:01.230679 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.230689 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230705 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:01.230733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230743 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:01.230786 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.230797 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230811 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:01.230833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.230900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.230924 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.230955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.230992 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231001 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.231099 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.231126 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:01.231159 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:23:01.231179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:01.231218 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:23:01.231241 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231250 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:23:01.231271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231310 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.231320 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231335 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:23:01.231357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.231397 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.231420 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231429 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.231450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231489 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:01.231499 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231519 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:23:01.231541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.231586 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:23:01.231610 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231620 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:23:01.231641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.231689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.231727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.231768 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.231791 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231800 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.231821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231860 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.231871 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231886 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:23:01.231908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.231932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.231948 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:23:01.231969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232017 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232027 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232043 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.232112 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232152 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232163 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232178 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:23:01.232205 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232216 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232230 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:23:01.232258 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232268 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232282 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:23:01.232309 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232319 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232334 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:23:01.232362 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232372 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232387 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:23:01.232414 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:01.232424 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232438 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:23:01.232465 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:01.232476 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232496 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:23:01.232524 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:01.232534 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232549 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:23:01.232583 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.232593 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232609 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:23:01.232637 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232646 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232661 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:23:01.232695 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232707 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232723 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:23:01.232752 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232762 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232776 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:23:01.232803 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.232814 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232829 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:23:01.232850 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.232956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.232983 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.232993 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:23:01.233020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233059 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.233070 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233085 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:23:01.233106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.233152 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.233175 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233184 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.233211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233251 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.233261 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233276 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:23:01.233297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.233338 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:23:01.233360 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233370 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.233392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233430 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.233441 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233456 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:23:01.233484 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.233494 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233508 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:01.233535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.233545 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233560 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:01.233594 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.233605 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:01.233642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.233703 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.233727 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233737 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.233764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233804 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.233815 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233830 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:23:01.233852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.233876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.233892 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.233912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.233955 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.233965 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.233981 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.234049 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.234104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:01.234147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.234157 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:01.234199 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234208 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234223 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:23:01.234250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.234261 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234275 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:23:01.234302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234328 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:01.234360 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234371 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234386 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:23:01.234443 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:01.234455 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234471 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:23:01.234493 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.234558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.234590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:23:01.234628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234668 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.234678 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234693 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:23:01.234722 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234733 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234748 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:23:01.234775 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234785 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234800 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:23:01.234827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.234837 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234852 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:23:01.234879 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234889 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234904 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:23:01.234931 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234941 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.234955 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:23:01.234982 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.234992 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235012 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:23:01.235040 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.235050 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235065 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:23:01.235086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.235173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.235196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235206 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:23:01.235228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.235276 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:23:01.235318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.235358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:23:01.235384 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:01.235394 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:23:01.235410 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:23:01.235434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235443 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:23:01.235464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.235531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:01.235557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.235584 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:01.235602 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:23:01.235630 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.235640 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:23:01.235656 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:23:01.235681 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:01.235691 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:23:01.235707 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:23:01.235735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.235745 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.235761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.235787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.235797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.235812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.235838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.235848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.235869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.235896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.235905 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:23:01.235921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.235947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.235956 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:23:01.235972 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.235998 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:01.236007 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:23:01.236022 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:23:01.236048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.236058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.236073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.236099 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:01.236109 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:23:01.236124 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:23:01.236150 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.236159 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:23:01.236175 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.236202 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.236211 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:01.236227 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.236251 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:01.236262 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:23:01.236277 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:23:01.236299 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:23:01.236353 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.236398 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:23:01.236441 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.236485 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:23:01.236535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.236584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:23:01.236628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.236672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:23:01.236716 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.236759 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:23:01.236802 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.236844 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:23:01.236886 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:23:01.236929 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:23:01.236971 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:23:01.237014 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:23:01.237056 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:23:01.237098 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:23:01.237140 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.237182 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:23:01.237240 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.237284 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:23:01.237327 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.237369 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:23:01.237411 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.237455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:23:01.237497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.237539 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:01.237587 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.237630 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:01.237672 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.237717 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:23:01.237972 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.238015 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:01.238058 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.238100 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:23:01.238142 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.238183 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:23:01.238226 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.238269 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:01.238311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.238354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:01.238397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.238440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.238483 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.238525 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.238567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.238615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.238658 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.238699 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:23:01.238743 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:23:01.238786 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:23:01.238830 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.238872 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:23:01.238914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.238955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.238998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.239039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:23:01.239087 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.239130 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:23:01.239172 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.239214 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:23:01.239256 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.239301 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:23:01.239408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.239454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:01.239502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.239544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:23:01.239594 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239626 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239669 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.239711 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239739 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239766 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239808 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.239850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.239971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.240012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.240213 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240257 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.240331 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240373 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.240415 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240442 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240485 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.240526 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240553 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240603 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.240645 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240704 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.240758 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240802 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.240844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.240927 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.240968 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.241010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241079 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.241121 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.241204 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241246 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.241288 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241330 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.241371 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241414 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.241457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.241710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241817 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.241860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241902 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.241944 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.241998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.242081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.242269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.242435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.242615 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242657 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.242699 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242729 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242757 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242783 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242825 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.242900 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.242948 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:01.242994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.243131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.243319 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243361 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:23:01.243405 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243447 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.243489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243530 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.243572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.243789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.243972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:23:01.244055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244081 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244123 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.244164 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244191 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244217 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244259 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.244301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.244462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.244636 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244679 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.244725 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244770 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.244818 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244845 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244888 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.244929 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.244956 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245036 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.245155 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245202 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.245251 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245294 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.245336 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.245420 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245462 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:01.245504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245531 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245572 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:01.245622 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245664 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.245707 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245753 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.245794 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245837 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.245878 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245920 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.245963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.245989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.246210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246237 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246304 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.246346 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246387 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.246430 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.246565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:01.246846 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.246968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.247009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247094 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.247179 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247222 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:01.247263 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247290 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247316 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247342 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:01.247426 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247468 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:01.247510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247562 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.247654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:01.247845 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247887 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:23:01.247929 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.247971 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:01.248012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248054 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:01.248101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.248266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:01.248491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:23:01.248557 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.248673 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.248757 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.248840 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.248920 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.248997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.249076 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.249156 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.249235 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.249314 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.249390 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.249468 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.249547 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.249631 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.249712 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.249792 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.249870 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.249949 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.250027 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.250106 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.250186 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.250264 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.250343 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.250435 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.250722 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.251056 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.251244 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.251331 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.251408 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.251579 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.251668 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.251760 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.251847 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.251930 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.252025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.252105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.252183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.252261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.252340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.252415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.252493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.252570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.252656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.252737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.252815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.252894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.252970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.253046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.253124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.253202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.253280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.253357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.253435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.253586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.253705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.253790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.253875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.253964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.254118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.254201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.254278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.254354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.254431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.254579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.254670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.254760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.254837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.254917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.255010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.255090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.255169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.255250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.255329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.255405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.255492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.255571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.255656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.255738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.255814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.255893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.255970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.256046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.256125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.256203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.256282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.256363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.256441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.256519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.256605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.256686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.256767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.256950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.257072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.257150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.257227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.257308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.257387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.257799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.257901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.257990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.258068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.258149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.258242 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:23:01.258282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.258383 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.258682 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.258805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.258899 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.258996 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.259088 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.259179 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.259270 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.259361 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.259453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.259604 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.259700 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.259795 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.259887 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.259978 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.260070 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.260203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.260297 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.260388 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.260740 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.260834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.260925 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.261047 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.261141 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.261250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.261345 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.261437 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.261528 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.261667 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.261762 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.261853 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.261965 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.262063 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.262171 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:23:01.262208 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.262300 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.262391 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.262482 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.262583 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.262694 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.262788 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.262943 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.263043 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.263134 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.263370 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.263471 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.263586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.263770 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.263953 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.264330 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.264638 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.264734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.264832 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.264947 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.265045 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.265137 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.265233 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.265324 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.265415 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.265510 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.265629 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.265723 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.265815 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.265906 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.266003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.266095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.266185 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.266293 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.266462 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:23:01.266499 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.266596 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.266679 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.266822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.266907 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.266990 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.267073 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.267155 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.267239 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.267359 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.267449 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.267533 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.267629 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.267713 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.267798 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.267882 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.267965 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.268065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.268149 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.268232 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.268314 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.268397 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.268480 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.268563 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.268654 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.268738 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.268872 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.268962 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.269045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.269128 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.269246 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.269551 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.269729 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.269823 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.269923 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:23:01.270001 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.270470 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.270696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.270872 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.271076 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.271294 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.271383 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:01.271474 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:01.271560 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:01.271658 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.271765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.271861 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.271948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.272035 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.272121 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.272207 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.272292 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.272379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.272465 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.272581 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.272674 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.273080 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.273174 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.273260 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.273351 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.273437 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:01.273523 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.273615 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.273704 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.273792 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.273877 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.273963 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.274050 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.274138 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.274231 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:23:01.274259 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:23:01.274308 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:23:01.274354 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:23:01.274398 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:23:01.274440 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:23:01.274469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.274498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.274514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.274531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.274548 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.274562 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.274583 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:01.274599 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:01.274615 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:01.274630 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.274646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.274661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.274676 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.274691 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.274708 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.274724 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.274739 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.274754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.274768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.274783 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.274798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.274813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.274827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.274842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.274856 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.274871 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:01.274885 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.274899 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.274914 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.274928 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.274943 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.274958 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.274972 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.274986 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.275007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.275027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.275041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.275055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.275070 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.275085 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.275098 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:01.275111 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:01.275125 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:01.275139 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.275152 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.275166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.275179 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.275193 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.275206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.275219 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.275233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.275246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.275259 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.275272 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.275285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.275299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.275313 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.275407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.275462 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.275502 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:01.275518 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.275593 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.275658 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.275705 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.275746 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.275762 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.275857 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.275875 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.275890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.275984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.276035 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.276083 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.276098 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.276112 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.276125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:01.276138 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:01.276156 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:01.276170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.276184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.276198 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.276212 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.276225 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.276238 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.276252 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.276266 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.276279 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.276299 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.276312 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.276359 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.276375 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.276427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.276443 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.276456 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.276469 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:01.276482 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.276494 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.276510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.276522 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.276535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.276548 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.276561 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.276578 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.276592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:01.276610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.276623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:01.276636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:01.276649 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:01.276661 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:01.276674 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:01.276687 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:01.276702 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:01.276715 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:01.276728 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:01.276741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:01.276753 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:01.276766 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.276779 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.276791 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:01.276804 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:01.276817 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:01.276829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:01.276841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.276854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:01.276866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:01.276879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:01.276891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:01.276902 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:01.276914 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:01.276926 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:01.276938 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:01.276950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:01.276963 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:01.276976 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:01.276988 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:01.277001 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:01.277013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:01.277325 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:23:01.277340 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:01.277350 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:01.277358 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:01.277369 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:23:01.277377 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:23:01.277384 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:23:01.277399 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:23:01.277411 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:23:01.277469 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277479 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:01.277501 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:23:01.277536 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:23:01.277547 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:23:01.277554 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:23:01.277561 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:23:01.277570 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:01.277595 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:01.277606 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:01.277614 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:01.277631 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277646 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:01.277654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:23:01.277695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.277710 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:01.277718 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.277759 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:23:01.277768 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:23:01.277775 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:23:01.277781 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:23:01.277789 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:23:01.277795 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:23:01.277803 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:01.277810 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:23:01.277825 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:01.277842 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:01.277852 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:01.277860 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:01.277870 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277879 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:01.277886 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:01.277927 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:23:01.277937 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277945 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277954 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277961 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:01.277976 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:23:01.277988 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:01.277996 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:01.278004 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:23:01.278014 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203353" 2019-10-21 14:23:01.278026 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:01.278033 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:01.278042 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:01.278052 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:01.278060 wsdl: in serializeType: returning: 203353 2019-10-21 14:23:01.278070 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:23:01.278082 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:01.278089 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:01.278096 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:23:01.278105 wsdl: in serializeType: returning: 203353 2019-10-21 14:23:01.278112 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203353 2019-10-21 14:23:01.278169 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203353 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:23:01.278178 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:23:01.278190 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7735"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:23:01.278213 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:23:01.278221 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203353 2019-10-21 14:23:01.278236 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:23:01.278351 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:23:01.278254 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:23:01.278271 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:23:01.278280 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:23:01.278288 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:23:01.278295 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:23:01.278305 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:01.278320 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:01.278332 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:23:01.278341 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:23:01.278361 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:23:01.278376 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:23:01.278387 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:23:01.284783 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:23:01.284809 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:23:01.284827 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:23:01.284836 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:23:01.284846 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:01.284855 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:01.284862 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:23:01.284870 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:23:01.284879 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:23:01.284914 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:23:01.292963 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:23:01.292999 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:23:01.293013 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:01.293024 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:23:01.293033 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:23:01.293043 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:23:01.293055 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:23:01.293065 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:23:01.293075 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:23:01.293086 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:47 GMT 2019-10-21 14:23:01.293097 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:23:01.293107 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:23:01.293117 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:23:01.293131 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:23:01.293167 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:23:01.293183 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:23:01.293198 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:23:01.293206 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:23:01.293215 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:23:01.293258 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:23:01.293276 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:23:01.293286 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:23:01.293325 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:01.293337 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:22:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:23:01.293378 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:23:01.293392 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:23:01.293427 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:23:01.293437 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:23:01.293584 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:23:01.293756 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:23:01.293767 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:23:01.293780 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:23:01.293797 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:23:01.293835 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:23:01.293928 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:23:01.293965 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:23:01.293983 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:23:01.293995 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:23:01.294003 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:23:01.294015 nusoap_client: detail =