Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 91.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
158612 Model turbiny: 4LF
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3520
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:50:12.448190 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:50:12.448248 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:12.448264 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:50:12.448280 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:12.448289 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:50:12.448297 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:50:12.448312 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:50:12.448320 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:12.448327 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:12.448337 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:12.448345 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:50:12.448366 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:50:12.448372 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:50:12.448376 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:50:12.448380 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:50:12.448384 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:50:12.448397 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:12.448414 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:12.448423 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:50:12.448429 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:50:12.448435 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:50:12.448444 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:50:12.448453 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:50:12.456036 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:50:12.456069 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:50:12.456089 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:50:12.456098 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:12.456103 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:12.456108 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:50:12.456112 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:50:12.456141 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:50:12.479956 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:50:12.479979 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:50:12.479991 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:12.480002 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:50:12.480012 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:50:12.480023 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:50:12.480033 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:50:12.480044 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:50:12.480055 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:50:12.480066 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:06 GMT 2019-02-23 21:50:12.480077 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:50:12.480088 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:50:12.480111 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:50:12.480129 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:50:12.480171 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:50:12.480203 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 21:50:12.487385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.487430 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.487842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.487868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:12.494710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.494744 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.495164 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.495197 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.495752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.495976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.496008 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.502088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.502137 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.502574 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.502626 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.503136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.503359 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.503388 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.503954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.503985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:12.504289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:12.504343 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.504778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.504805 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.505364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.505390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:12.509367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.509422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.509712 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:50:12.510199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.510232 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.510736 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.510769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:12.511758 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:50:12.511792 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-02-23 21:50:12.511972 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:50:12.512420 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:12.512738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.512990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:12.513195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:12.513327 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:50:12.513340 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:50:12.513353 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:50:12.513455 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:50:12.513490 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:50:12.513503 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:50:12.513510 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:50:12.513526 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:50:12.513531 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:50:12.513699 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:50:12.513715 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:50:12.513763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.513772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:50:12.513793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.513825 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.513834 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.513851 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:12.513874 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.513881 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.513893 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:12.513909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.513937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.513948 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.513965 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.513972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.513987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514016 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.514024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:50:12.514048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.514076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:50:12.514091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:50:12.514112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514139 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514146 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514156 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:12.514176 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514182 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514194 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:12.514213 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514220 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514230 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:50:12.514243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.514290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.514307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:50:12.514328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514360 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.514367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:50:12.514390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.514416 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:50:12.514431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:50:12.514451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514477 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514484 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:12.514513 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514519 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514529 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:12.514547 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514554 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514564 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:50:12.514582 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.514588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.514611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.514647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.514663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514669 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.514684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514755 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.514777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.514793 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514805 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:12.514815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:50:12.514827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:12.514852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:50:12.514867 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514873 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:50:12.514887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514911 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.514919 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514928 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:12.514941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.514966 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.514981 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.514988 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.515001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515026 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.515034 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515049 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:50:12.515063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515088 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:50:12.515104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515110 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:50:12.515125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.515156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.515179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515203 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.515218 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515224 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.515238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515263 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.515271 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515288 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:50:12.515301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:50:12.515341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515356 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:50:12.515370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515394 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.515402 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515412 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:12.515430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.515437 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.515459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515487 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:50:12.515502 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515509 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.515522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515547 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.515554 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:50:12.515577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515601 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:50:12.515616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515622 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:50:12.515640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515675 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.515682 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515692 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:12.515711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.515718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.515741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515769 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:50:12.515784 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515791 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.515804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515829 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.515836 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515846 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:50:12.515859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515883 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:50:12.515898 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515904 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:50:12.515917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.515949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.515971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.515986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.515995 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:50:12.516010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516016 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.516029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516054 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.516062 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516071 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:50:12.516084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516109 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:50:12.516123 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516129 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:50:12.516143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.516175 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.516197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516221 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.516236 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516242 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.516255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516286 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.516294 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516304 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:50:12.516317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516341 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:50:12.516359 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516366 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:50:12.516379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516404 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.516411 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516420 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:50:12.516433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516457 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.516472 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516478 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.516492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516516 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.516523 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516533 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:50:12.516545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516570 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:50:12.516585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516591 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:50:12.516605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516629 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.516636 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516646 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:50:12.516659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516683 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.516698 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516705 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.516718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516742 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.516750 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516760 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:50:12.516772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516798 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:50:12.516813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516819 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:50:12.516832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516857 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.516864 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516873 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:50:12.516892 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.516898 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516908 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:50:12.516921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.516949 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.516964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.516970 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.516984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517009 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.517016 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517026 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:50:12.517039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.517063 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:50:12.517078 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517085 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:12.517098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.517129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.517152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.517176 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.517191 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517197 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.517211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517235 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.517242 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517252 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:12.517265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.517302 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:12.517318 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517324 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:50:12.517338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517363 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:12.517370 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517380 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:50:12.517393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.517417 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.517432 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517438 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.517452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517475 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517481 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.517542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.517558 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517569 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:12.517579 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:50:12.517591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:12.517615 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:12.517630 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517636 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:50:12.517658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517685 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:12.517692 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517702 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:50:12.517715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.517740 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.517755 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517762 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.517775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517805 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.517862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.517879 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517889 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:12.517899 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:50:12.517911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:12.517934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:12.517949 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517956 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:50:12.517969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.517994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518002 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:50:12.518030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518037 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:50:12.518065 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518072 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518082 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:12.518099 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.518107 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518117 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:12.518134 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.518141 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518151 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:50:12.518169 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.518175 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518185 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:50:12.518202 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.518209 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.518230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.518287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.518304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518310 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.518324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518356 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518364 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:50:12.518386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.518412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:50:12.518427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518433 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:50:12.518446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518471 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518478 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518488 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:50:12.518506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.518540 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518547 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518557 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:12.518569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.518601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.518616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518622 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.518635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518663 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518671 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:50:12.518694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.518720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:50:12.518735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:12.518755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518780 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518787 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518797 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.518809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.518834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.518849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518855 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.518868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518893 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.518900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:12.518923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.518947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:12.518962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.518968 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:12.518982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519006 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519013 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519023 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:50:12.519040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519057 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.519076 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519083 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519093 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:12.519105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.519137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.519152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519158 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.519172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519197 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:12.519227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.519251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:12.519266 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.519299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519325 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.519332 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519342 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:12.519360 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519367 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519377 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:12.519394 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519401 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519411 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:12.519428 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.519435 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519445 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:12.519462 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.519469 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519479 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:12.519491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.519532 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.519547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519554 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.519567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519593 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519600 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519610 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:50:12.519622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.519637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.519647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.519661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519691 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519698 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.519752 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.519785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519794 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.519812 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.519819 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519829 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:50:12.519847 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.519854 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519864 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:50:12.519882 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.519889 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519898 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:50:12.519916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.519923 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519932 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:50:12.519950 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:12.519957 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.519967 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:50:12.519984 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.519991 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520001 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.520018 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520025 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520034 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.520052 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520059 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520068 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:12.520086 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520093 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520103 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:12.520115 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.520183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.520203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520228 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.520235 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520245 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:12.520263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520269 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520286 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:12.520305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520312 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520321 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:12.520339 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.520355 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520364 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:50:12.520377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.520413 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520434 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.520448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520473 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:50:12.520503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.520543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.520559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.520574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520601 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520609 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520631 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.520661 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520687 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.520694 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520703 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:12.520721 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520728 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520738 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:50:12.520756 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.520762 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520772 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:12.520789 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.520796 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520805 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:50:12.520823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.520829 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:12.520856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.520863 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520872 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:12.520890 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520897 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520906 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.520924 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520930 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520940 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:50:12.520957 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520964 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.520974 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:50:12.520991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.520997 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.521007 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:12.521024 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.521041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:12.521053 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.521106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.521125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.521146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521171 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521178 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521188 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:12.521205 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.521212 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.521239 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521246 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521256 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:12.521284 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.521292 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521303 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.521316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.521352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.521388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521413 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521430 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:50:12.521442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.521457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.521467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.521480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521508 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521538 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.521568 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521594 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.521601 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521611 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:12.521629 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521636 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521645 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:50:12.521667 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.521674 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521684 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:12.521702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.521709 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521718 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:50:12.521736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.521743 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521753 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:12.521771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.521777 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521787 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:12.521804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521821 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.521838 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521846 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521856 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:50:12.521873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521880 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521890 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:50:12.521908 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.521914 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521924 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:50:12.521942 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521949 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521958 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:12.521976 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.521983 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.521993 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:12.522005 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.522063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.522079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522107 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522114 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522124 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.522167 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522193 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.522200 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522210 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:50:12.522228 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.522235 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522245 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:50:12.522262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.522269 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522286 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:50:12.522305 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.522312 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522322 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:50:12.522339 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.522354 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522363 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:50:12.522381 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.522388 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522397 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:12.522415 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.522422 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522431 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:50:12.522448 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.522456 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522465 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:50:12.522482 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.522489 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522499 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:50:12.522516 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.522523 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522532 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:12.522550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.522556 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522566 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:12.522583 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.522590 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522600 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:50:12.522617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.522624 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.522656 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.522663 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522673 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:50:12.522685 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.522767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522774 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:50:12.522793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522831 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.522838 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522849 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:12.522861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.522887 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522908 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.522926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522952 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.522959 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522969 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:50:12.522982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.522997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.523006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:50:12.523022 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523028 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:50:12.523041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.523073 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523083 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.523101 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.523107 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523117 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:12.523134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.523140 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523150 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:12.523167 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.523174 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523184 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:50:12.523196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.523234 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:50:12.523248 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523255 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.523278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523306 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.523313 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523323 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:50:12.523336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.523361 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:50:12.523374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.523401 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523409 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.523418 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523431 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.523447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.523460 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523491 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.523498 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523508 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:50:12.523526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.523533 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523543 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:50:12.523560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.523567 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523577 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:50:12.523595 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:12.523601 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523611 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:50:12.523629 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.523636 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523645 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:50:12.523663 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.523669 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523679 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:50:12.523697 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.523704 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523713 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:12.523731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.523738 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523747 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:50:12.523765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.523772 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523782 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:50:12.523799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.523806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.523828 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:12.523878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.523895 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523901 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:50:12.523920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.523954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523964 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.523977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.523992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.524001 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.524016 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524023 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.524041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524066 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:12.524073 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524083 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:50:12.524096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.524121 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:50:12.524134 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:12.524160 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.524167 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:12.524177 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:50:12.524195 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:12.524201 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:12.524211 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:50:12.524228 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.524235 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:12.524244 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:50:12.524257 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:12.524289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.524306 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524312 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.524330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.524369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.524397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524404 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524414 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:12.524431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524438 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524448 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:12.524460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.524493 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524508 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524514 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.524531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524557 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524564 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524574 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:50:12.524587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.524602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.524612 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.524625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524661 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524668 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524678 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524691 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.524721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524746 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524753 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524763 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:50:12.524781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524788 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524798 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:50:12.524815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.524822 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524832 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:50:12.524850 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524857 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524870 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:50:12.524888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.524895 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524905 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:50:12.524922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524929 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524939 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:50:12.524956 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.524963 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.524973 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:50:12.524990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.524997 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.525007 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:12.525024 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.525031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.525041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:12.525054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.525099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.525116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525123 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:50:12.525141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525166 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.525173 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525183 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:12.525201 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.525208 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525217 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:12.525235 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.525241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525251 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:12.525268 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.525283 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525294 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:12.525313 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.525320 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525329 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:12.525342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.525386 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.525401 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525408 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.525425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.525515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.525531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:12.525552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:50:12.525564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:12.525587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:50:12.525602 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525608 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:50:12.525626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525656 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.525663 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525673 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:50:12.525685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.525710 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.525725 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525731 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.525744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525770 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:12.525777 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525787 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:50:12.525800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.525824 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:50:12.525839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525845 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:50:12.525858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.525890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.525913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.525937 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.525952 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.525958 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.525975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526001 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526008 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526018 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:50:12.526031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.526055 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:50:12.526069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526096 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526103 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526113 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526126 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.526155 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526181 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526190 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526203 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:50:12.526222 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526229 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526238 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:50:12.526256 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526262 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526277 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:50:12.526297 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526304 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526313 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:50:12.526331 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526338 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526348 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:50:12.526366 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:12.526373 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526383 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:50:12.526401 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:12.526408 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526417 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:50:12.526435 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:12.526442 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526452 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:50:12.526469 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.526476 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526486 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:50:12.526504 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526511 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526520 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:50:12.526538 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526545 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526555 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:50:12.526572 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526579 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526592 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:50:12.526611 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526618 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526627 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:50:12.526640 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.526710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.526729 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526736 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:50:12.526754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.526788 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526798 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:50:12.526811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.526836 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.526850 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526857 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.526870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526895 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.526903 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526912 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:50:12.526925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.526949 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:50:12.526964 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.526971 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.526988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527014 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527021 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527031 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:50:12.527048 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.527055 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527064 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:12.527082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.527089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527099 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:12.527116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527123 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527133 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:12.527145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.527182 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527197 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527203 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.527217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527246 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527254 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527264 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:50:12.527283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.527309 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.527323 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527359 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527366 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527376 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527389 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.527420 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527445 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.527452 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527462 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:12.527479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.527486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:12.527513 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527519 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527529 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:50:12.527547 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.527554 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527568 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:50:12.527587 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527594 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527604 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:12.527622 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527629 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527638 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:50:12.527659 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:12.527666 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527675 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:50:12.527688 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.527726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.527742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527748 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:50:12.527762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527787 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.527793 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527807 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:50:12.527826 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527833 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527843 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:50:12.527860 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527867 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527877 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:50:12.527894 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.527901 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527910 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:50:12.527928 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527934 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527944 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:50:12.527961 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.527968 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.527977 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:50:12.527995 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.528002 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528011 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:50:12.528029 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.528035 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528045 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:50:12.528058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.528108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.528123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528130 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:50:12.528149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.528181 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:50:12.528204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.528229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:50:12.528246 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:12.528253 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:50:12.528263 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:50:12.528286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528293 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:50:12.528307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.528358 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:12.528374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.528385 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:12.528395 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:50:12.528412 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.528419 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:50:12.528429 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:50:12.528446 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:12.528453 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:50:12.528463 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:50:12.528480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.528487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.528496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.528513 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.528520 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.528530 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.528547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.528554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.528564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.528581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.528587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:50:12.528597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.528614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.528620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:50:12.528630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.528647 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:12.528656 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:50:12.528665 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:50:12.528682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.528689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.528702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.528720 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:12.528727 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:50:12.528736 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:50:12.528753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.528760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:50:12.528770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.528787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.528794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:12.528804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.528820 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:12.528827 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:50:12.528836 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:50:12.528847 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:50:12.528879 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.528908 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:50:12.528935 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.528961 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:50:12.528988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.529014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:50:12.529040 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.529067 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:50:12.529093 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.529119 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:50:12.529145 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:50:12.529171 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:50:12.529196 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:50:12.529222 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:50:12.529249 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:50:12.529286 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:50:12.529315 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.529346 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:50:12.529372 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.529398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:50:12.529424 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.529450 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:50:12.529475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.529501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:50:12.529528 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.529554 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:12.529580 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.529606 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:12.529632 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.529657 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:12.529683 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.529710 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:50:12.529737 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.529763 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:50:12.529788 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.529817 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:12.529843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.529870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:12.529896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.529923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.529949 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.529975 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.530000 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.530026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.530057 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.530083 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:50:12.530109 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:50:12.530135 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:50:12.530161 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.530186 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:50:12.530212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.530237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.530263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.530296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:50:12.530322 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.530356 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:50:12.530394 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.530421 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:50:12.530447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.530473 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:50:12.530499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.530526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:12.530552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.530580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:50:12.530607 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530625 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530650 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.530676 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530693 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530710 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530735 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.530760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.530984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.531035 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531060 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531086 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531112 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531137 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531154 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531180 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531206 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531222 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531248 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531279 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531308 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531334 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531359 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.531385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531436 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531462 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.531487 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.531555 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531580 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.531606 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531632 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.531659 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531689 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.531714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531856 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.531912 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531930 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.531972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.531998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532024 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.532050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.532136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.532254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532295 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532313 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532343 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.532369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.532470 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532496 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.532522 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532540 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532573 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532600 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.532626 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532651 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:12.532676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.532761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.532879 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532904 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:50:12.532930 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.532955 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.532985 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533011 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.533036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.533137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:50:12.533318 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533335 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533360 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.533386 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533403 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533420 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533446 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.533471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.533608 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533637 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.533675 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533701 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.533727 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533744 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533769 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.533794 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533811 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533836 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.533862 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533888 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.533913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533939 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.533965 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.533990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.534016 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534041 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:12.534066 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:12.534134 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.534185 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534211 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.534236 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534262 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.534295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.534453 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534471 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534487 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534512 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.534537 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534563 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.534589 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534622 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534647 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.534676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:12.534793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534810 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534869 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.534894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.534975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.535000 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535026 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:12.535052 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535069 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535086 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535103 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535129 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:12.535154 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535180 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:12.535205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535239 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.535302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:12.535421 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535446 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:50:12.535471 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535497 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:12.535523 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535549 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:12.535574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535591 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.535681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:12.535823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:50:12.535849 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.535904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.535953 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.536002 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.536049 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.536096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.536144 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.536192 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.536242 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.536298 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.536353 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.536401 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.536447 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.536495 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.536543 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.536589 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.536636 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.536684 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.536732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.536780 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.536829 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.536883 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.536937 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.536984 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.537030 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.537076 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.537122 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.537171 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.537219 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.537295 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.537535 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.537585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.537641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.537688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.537735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.537783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.537829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.537877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.537925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.537973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.538020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.538066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.538114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.538160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.538206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.538254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.538310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.538357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.538405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.538503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.538557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.538606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.538655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.538707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.538759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.538805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.538853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.538908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.538954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.539002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.539049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.539100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.539146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.539194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.539250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.539310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.539359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.539406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.539452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.539500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.539548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.539595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.539642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.539689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.539750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.539795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.539839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.539885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.539931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.539981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.540026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.540071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.540118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.540164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.540211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.540260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.540320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.540364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.540424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.540471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.540517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.540565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.540613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.540666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.540725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.540771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.540823 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:50:12.540848 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.540906 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.540957 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.541007 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.541074 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.541126 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.541178 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.541230 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.541303 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.541368 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.541418 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.541469 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.541520 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.541570 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.541620 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.541671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.541737 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.541789 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.541842 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.541895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.541947 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.542013 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.542063 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.542114 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.542163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.542214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.542316 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.542370 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.542421 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.542473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.542526 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.542578 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.542883 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:50:12.542909 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.542967 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.543020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.543073 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.543125 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.543178 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.543230 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.543290 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.543391 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.543504 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.543566 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.543625 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.543680 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.543733 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.543785 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.543887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.543946 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.544009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.544112 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.544167 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.544230 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.544291 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.544403 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.544476 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.544529 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.544642 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.544707 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.544761 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.544863 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.544921 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.544987 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.545043 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.545109 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:50:12.545133 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.545190 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.545290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.545346 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.545404 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.545457 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.545505 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.545561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.545609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.545660 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.545713 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.545764 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.545816 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.545913 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.545961 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.546010 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.546060 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.546107 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.546156 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.546206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.546252 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.546306 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.546352 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.546397 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.546442 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.546507 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.546554 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.546601 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.546648 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.546695 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.546742 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.546802 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.546855 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:50:12.546876 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.546923 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.546971 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.547019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.547072 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.547134 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:12.547184 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:12.547233 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:12.547290 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.547340 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.547389 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.547451 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.547498 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.547576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.547632 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.547681 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.547729 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.547792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.547842 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.547892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.547941 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.547990 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.548039 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.548101 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:12.548149 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.548197 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.548245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.548300 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.548347 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.548408 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.548458 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.548507 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.548560 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:50:12.548577 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:50:12.548610 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:50:12.548637 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:50:12.548664 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:50:12.548688 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:50:12.548705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.548719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.548728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.548740 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.548748 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.548756 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:12.548764 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:12.548771 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:12.548779 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.548786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.548794 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.548801 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.548808 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.548816 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.548823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.548831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.548839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.548846 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.548853 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.548861 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.548868 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.548875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.548882 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.548889 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:12.548896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.548903 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.548910 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.548918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.548925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.548932 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.548939 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.548946 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.548953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.548962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.548969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.548977 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.548984 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.548991 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:12.548999 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:12.549007 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:12.549014 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.549021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.549028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.549035 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.549043 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549050 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.549057 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.549064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.549071 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.549078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.549100 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.549107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.549119 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.549127 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:12.549134 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.549141 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.549148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.549155 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.549162 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.549169 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.549176 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.549183 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.549190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.549199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.549206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.549213 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.549220 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.549227 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:12.549233 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:12.549240 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:12.549247 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.549253 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.549259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.549266 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.549312 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549322 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.549329 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.549336 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.549343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.549349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549356 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549362 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.549369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.549375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.549382 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.549388 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:12.549398 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.549405 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.549412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.549418 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.549425 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.549431 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.549438 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.549444 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.549451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:12.549458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.549465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:12.549472 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:12.549478 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:12.549485 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:12.549491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:12.549498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:12.549504 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:12.549510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:12.549521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:12.549528 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:12.549535 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549553 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.549563 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:12.549570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:12.549576 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:12.549583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:12.549598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:12.549605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:12.549611 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:12.549617 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:12.549624 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:12.549630 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:12.549636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:12.549643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:12.549649 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:12.549655 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:12.549662 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:12.549668 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:12.549674 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:12.549901 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:50:12.549911 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:12.549916 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:12.549921 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:12.549927 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:50:12.549931 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:50:12.549935 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:50:12.549944 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:50:12.549952 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:50:12.549986 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.549993 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:12.550009 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:50:12.550030 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:50:12.550036 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:50:12.550041 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:50:12.550045 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:50:12.550050 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:12.550060 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:12.550066 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:12.550071 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:12.550080 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.550087 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:12.550092 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:50:12.550113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.550121 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:12.550126 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.550153 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:50:12.550159 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:50:12.550163 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:50:12.550167 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:50:12.550171 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:50:12.550175 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:50:12.550180 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:12.550184 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:50:12.550190 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:12.550203 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:12.550210 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:12.550214 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:12.550220 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.550225 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:12.550229 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:12.550252 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:50:12.550258 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.550263 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.550269 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.550280 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:12.550297 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:50:12.550308 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:12.550313 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:12.550318 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:50:12.550324 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203353" 2019-02-23 21:50:12.550331 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:12.550335 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:12.550340 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:12.550346 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:12.550351 wsdl: in serializeType: returning: 203353 2019-02-23 21:50:12.550357 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:50:12.550364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:12.550368 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:12.550372 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:50:12.550377 wsdl: in serializeType: returning: 203353 2019-02-23 21:50:12.550381 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203353 2019-02-23 21:50:12.550655 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203353 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:50:12.550662 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:50:12.550669 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2660"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:50:12.550682 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:50:12.550688 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203353 2019-02-23 21:50:12.550697 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:50:12.550765 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:50:12.550706 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:50:12.550717 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:50:12.550722 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:50:12.550726 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:50:12.550730 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:50:12.550737 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:12.550746 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:12.550754 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:50:12.550760 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:50:12.550772 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:50:12.550780 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:50:12.550788 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:50:12.558288 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:50:12.558302 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:50:12.558312 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:50:12.558318 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:50:12.558323 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:12.558328 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:12.558332 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:50:12.558337 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:50:12.558341 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:50:12.558368 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:50:12.567642 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:50:12.567663 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:50:12.567675 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:12.567686 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:50:12.567708 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:50:12.567718 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:50:12.567729 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:50:12.567739 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:50:12.567749 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:50:12.567760 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:06 GMT 2019-02-23 21:50:12.567770 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:50:12.567780 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:50:12.567791 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:50:12.567802 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:50:12.567835 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:50:12.567856 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:50:12.567870 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:50:12.567878 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:50:12.567886 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:50:12.567928 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:50:12.567945 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:50:12.567954 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:50:12.567977 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:12.567987 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:50:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:50:12.568025 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:50:12.568040 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:50:12.568074 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:50:12.568081 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:50:12.568179 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:50:12.568350 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:50:12.568362 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:50:12.568375 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:50:12.568412 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:50:12.568463 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:50:12.568559 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:50:12.568610 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:50:12.568630 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:50:12.568642 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:50:12.568651 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:50:12.568659 nusoap_client: detail =