Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 88.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452020-0001 Model turbiny: TA51
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: E.N.BAZAN
 Silnik:
JR T2296
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:45:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:45:29.435533 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:45:29.435577 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:45:29.435590 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:45:29.435606 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:45:29.435615 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:45:29.435623 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:45:29.435635 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:45:29.435643 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:45:29.435649 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:45:29.435658 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:45:29.435666 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:45:29.435677 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:45:29.435683 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:45:29.435687 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:45:29.435691 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:45:29.435695 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:45:29.435706 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:45:29.435719 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:45:29.435727 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:45:29.435733 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:45:29.435738 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:45:29.435746 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:45:29.435755 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:45:29.443578 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:45:29.443593 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:45:29.443603 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:45:29.443610 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:45:29.443615 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:45:29.443620 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:45:29.443624 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:45:29.443651 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:45:29.462992 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:45:29.463021 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:45:29.463028 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:45:29.463039 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:45:29.463044 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:45:29.463050 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:45:29.463056 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:45:29.463062 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:45:29.463067 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:45:29.463073 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:45:17 GMT 2019-04-25 00:45:29.463079 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:45:29.463084 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:45:29.463090 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:45:29.463101 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:45:29.463132 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:45:29.470964 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.470991 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.478826 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.478857 soap_transport_http: read buffer of 6856 bytes 2019-04-25 00:45:29.479996 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.480023 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:45:29.486389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:45:29.486646 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:45:29.486705 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:45:29.486763 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:45:29.486810 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:45:29.491005 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:45:29.491072 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.491087 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:45:29.493984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:45:29.494231 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:45:29.494389 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:45:29.494747 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.494777 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.494808 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:45:29.494823 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-25 00:45:29.498580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:45:29.498660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:45:29.498867 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-04-25 00:45:29.498881 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:45:29.498886 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:45:29.498914 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:45:29.498947 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:45:29.498962 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:45:29.498968 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:45:29.498984 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:45:29.498989 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:45:29.499153 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:45:29.499168 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:45:29.499214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:45:29.499284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499343 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.499359 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499378 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:45:29.499402 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.499410 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499437 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:45:29.499456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.499497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.499514 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.499539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499569 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.499580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499592 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:45:29.499606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.499634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:45:29.499650 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:45:29.499671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499698 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.499705 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499716 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:45:29.499735 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.499742 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499752 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:45:29.499770 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.499777 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499787 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:45:29.499800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.499834 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.499850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:45:29.499874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499900 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.499907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:45:29.499931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.499957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:45:29.499972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.499979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:45:29.499993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500019 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.500026 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500036 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:45:29.500080 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.500095 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500114 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:45:29.500146 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.500157 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500173 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:45:29.500200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.500207 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.500231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.500323 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.500350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500360 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.500387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.500547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.500564 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500576 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:45:29.500586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:45:29.500599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:45:29.500624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:45:29.500639 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500646 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:45:29.500660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500687 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.500695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500705 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:45:29.500743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.500772 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.500789 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500795 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.500810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500836 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.500844 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500854 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:45:29.500867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.500893 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:45:29.500908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500914 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:45:29.500928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.500973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.500984 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.500997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.501056 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501063 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.501077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501103 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.501110 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:45:29.501133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501163 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:45:29.501179 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501186 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:45:29.501200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501225 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.501232 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501242 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:45:29.501261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.501268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501284 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.501298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501327 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:45:29.501343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501349 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.501363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501388 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.501395 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501405 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:45:29.501418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501443 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:45:29.501458 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501465 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:45:29.501478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501503 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.501510 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501520 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:45:29.501540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.501547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.501570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501632 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:45:29.501677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501689 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.501719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501754 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.501762 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501773 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:45:29.501786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501813 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:45:29.501828 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501834 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:45:29.501848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501873 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.501881 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501891 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.501904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.501929 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:45:29.501950 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501956 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.501970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.501996 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.502003 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502013 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:45:29.502026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:45:29.502066 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502072 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:45:29.502086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.502118 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.502141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502166 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.502181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502188 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.502201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502226 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.502233 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502243 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:45:29.502256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502288 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:45:29.502304 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502310 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:45:29.502324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502349 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.502356 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502366 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:45:29.502379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.502419 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502425 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.502439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502464 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.502471 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:45:29.502493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:45:29.502533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502540 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:45:29.502554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502578 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.502585 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502595 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:45:29.502608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502633 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.502648 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502654 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.502667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502692 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.502699 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502709 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:45:29.502722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502747 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:45:29.502762 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502768 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:45:29.502781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502806 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.502813 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502823 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:45:29.502842 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.502849 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502859 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:45:29.502872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.502902 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.502917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502923 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.502937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502962 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.502970 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.502979 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:45:29.502993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.503018 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:45:29.503033 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503039 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:45:29.503053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.503084 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.503107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.503132 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.503147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503154 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.503167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503216 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.503240 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503263 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:45:29.503294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.503340 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:45:29.503363 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503370 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:45:29.503384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503409 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:45:29.503416 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503443 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:45:29.503457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.503483 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.503499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503506 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.503524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503549 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503556 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.503617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.503633 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503644 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:45:29.503654 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:45:29.503667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:45:29.503691 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:45:29.503707 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503713 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:45:29.503727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503752 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:45:29.503759 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503769 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:45:29.503782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.503807 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.503822 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503829 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.503842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503867 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503873 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.503931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.503947 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503958 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:45:29.503969 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:45:29.503981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.503996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:45:29.504005 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:45:29.504021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504027 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:45:29.504041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504074 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:45:29.504102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504109 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:45:29.504138 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504145 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504155 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:45:29.504173 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.504179 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504189 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:45:29.504207 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.504214 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504224 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:45:29.504242 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.504248 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504258 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:45:29.504282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.504290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504301 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.504314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.504363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.504379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504386 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.504400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504426 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504432 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:45:29.504456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.504481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:45:29.504496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504502 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:45:29.504516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504541 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504548 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504558 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:45:29.504576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504593 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.504610 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504617 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504627 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:45:29.504639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.504672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.504687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504693 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.504706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504732 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504739 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:45:29.504762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.504787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:45:29.504802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:45:29.504822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.504855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.504878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.504904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.504919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.504926 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.504939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505005 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:45:29.505059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.505098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:45:29.505115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505122 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:45:29.505136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505179 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505187 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505197 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:45:29.505216 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505223 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505233 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.505251 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505259 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505269 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:45:29.505288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.505326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.505342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505349 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.505363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505389 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505396 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:45:29.505419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.505445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:45:29.505460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505467 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.505480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505505 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.505512 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505522 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:45:29.505540 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505547 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505557 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:45:29.505574 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505581 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505591 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:45:29.505609 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.505616 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505625 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:45:29.505643 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.505650 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505659 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:45:29.505672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.505713 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.505729 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505735 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.505749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505781 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:45:29.505804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.505819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.505829 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.505843 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505872 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505879 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505890 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505903 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.505933 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.505966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.505976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.505994 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.506001 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506011 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:45:29.506028 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.506035 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506045 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:45:29.506062 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.506069 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506110 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:45:29.506146 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.506158 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506175 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:45:29.506205 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:45:29.506216 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506228 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:45:29.506248 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.506255 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506264 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.506310 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.506319 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506330 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.506348 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.506355 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506366 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:45:29.506383 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.506390 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506400 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:45:29.506417 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.506527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506537 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.506561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506597 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.506605 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506615 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:45:29.506634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.506641 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506651 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:45:29.506673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.506681 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506710 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:45:29.506746 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.506758 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506775 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:45:29.506798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.506864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506883 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506890 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.506904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506930 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.506937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:45:29.506961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.506997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.507012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.507027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507096 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507126 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507150 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.507194 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507221 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.507246 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507258 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:45:29.507285 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.507292 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507303 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:45:29.507322 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.507329 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507339 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:45:29.507357 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.507364 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507374 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:45:29.507392 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.507399 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507409 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:45:29.507456 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.507469 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507488 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:45:29.507520 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.507532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.507582 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.507593 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507629 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:45:29.507666 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.507678 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507692 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:45:29.507713 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.507720 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507729 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:45:29.507747 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.507758 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507768 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:45:29.507781 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.507857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.507898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.507912 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.507939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.507983 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508041 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508062 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:45:29.508096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.508107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.508179 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508214 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508228 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:45:29.508249 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.508257 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508270 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.508290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.508329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.508367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508392 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508409 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:45:29.508422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.508438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.508448 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.508462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508490 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508498 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.508556 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508582 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.508590 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508600 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:45:29.508618 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508625 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508634 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:45:29.508656 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.508664 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508673 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:45:29.508692 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.508699 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508709 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:45:29.508726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.508733 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508743 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:45:29.508761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.508768 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508778 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:45:29.508795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508812 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.508829 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508836 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508846 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:45:29.508863 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508870 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508880 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:45:29.508898 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.508905 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508915 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:45:29.508933 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:45:29.508968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.508975 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.508984 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:45:29.508997 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.509055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.509072 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509101 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509108 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509118 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.509162 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509188 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.509195 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509204 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:45:29.509222 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.509229 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509239 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:45:29.509257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.509263 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509294 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:45:29.509333 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.509346 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509364 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:45:29.509395 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.509406 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509424 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:45:29.509468 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.509477 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:45:29.509508 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.509515 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509525 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:45:29.509543 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.509550 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509560 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:45:29.509578 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.509584 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509594 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:45:29.509612 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.509619 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:45:29.509646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.509657 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509667 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:45:29.509685 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.509692 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509702 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:45:29.509719 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.509726 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509736 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.509754 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.509760 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509770 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:45:29.509783 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.509868 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.509874 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:45:29.509891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.509917 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.509924 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.509934 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:45:29.509947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.509963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.509973 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.509989 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.509995 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.510009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510035 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.510042 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510052 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:45:29.510065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.510091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:45:29.510106 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510112 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:45:29.510126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510151 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.510158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.510186 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.510193 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510203 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:45:29.510220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.510227 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510238 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:45:29.510255 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.510262 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510283 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:45:29.510298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.510336 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:45:29.510352 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510358 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.510373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510398 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.510405 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510415 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:45:29.510428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.510443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.510453 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:45:29.510467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.510494 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510501 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.510511 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.510564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.510594 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510639 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.510651 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510667 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:45:29.510689 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.510696 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510706 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:45:29.510724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.510731 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510741 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:45:29.510759 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:45:29.510766 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510776 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:45:29.510794 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.510801 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510811 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:45:29.510829 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.510836 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510845 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:45:29.510863 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.510888 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510902 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:45:29.510922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.510929 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510939 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:45:29.510958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.510965 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.510975 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:45:29.510992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.510999 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.511009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.511022 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:45:29.511072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511090 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511097 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:45:29.511112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.511144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.511168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511193 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.511208 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511218 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.511233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511259 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:45:29.511266 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511281 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:45:29.511296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511321 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:45:29.511335 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:45:29.511361 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.511368 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:45:29.511378 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:45:29.511396 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:45:29.511403 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:45:29.511413 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:45:29.511431 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.511439 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:45:29.511449 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:45:29.511461 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:45:29.511486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511502 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511508 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.511523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.511555 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511565 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.511583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.511590 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511599 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:45:29.511617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.511624 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511633 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:45:29.511647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511679 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511701 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.511715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511740 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511747 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511757 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:45:29.511770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.511786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511796 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.511809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511836 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511843 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511853 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511866 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.511896 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511922 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.511930 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511939 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:45:29.511958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.511965 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.511975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:45:29.511993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.512000 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512009 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:45:29.512057 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512070 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512088 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:45:29.512119 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.512129 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512146 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:45:29.512167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512174 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512184 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:45:29.512224 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.512239 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512259 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:45:29.512299 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512310 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512328 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:45:29.512353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512360 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512370 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:45:29.512384 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.512430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.512447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:45:29.512469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512494 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512502 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512512 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:45:29.512530 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.512537 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512550 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:45:29.512570 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.512577 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512586 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:45:29.512604 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512611 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512621 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:45:29.512639 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.512645 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512656 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:45:29.512670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.512711 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.512726 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512733 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.512747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512771 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512777 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.512850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.512870 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:45:29.512891 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:45:29.512904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:45:29.512928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:45:29.512944 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512950 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:45:29.512965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.512990 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.512997 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513007 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:45:29.513041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.513091 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.513117 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513127 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.513151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513180 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:45:29.513187 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513198 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:45:29.513211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.513236 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:45:29.513251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513258 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:45:29.513272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.513311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.513334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.513362 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.513379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513385 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.513399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513424 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513431 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513441 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:45:29.513454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.513470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.513480 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:45:29.513493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513520 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513528 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513537 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513550 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.513581 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513606 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513614 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513623 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:45:29.513642 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513648 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513658 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:45:29.513676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513683 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513693 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:45:29.513711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513718 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513727 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:45:29.513745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513752 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513762 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:45:29.513780 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:45:29.513787 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513796 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:45:29.513814 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:45:29.513820 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513830 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:45:29.513848 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:45:29.513854 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513864 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:45:29.513882 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.513889 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513898 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:45:29.513916 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513922 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513932 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:45:29.513950 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513957 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.513966 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:45:29.513984 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.513991 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.514000 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:45:29.514018 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.514025 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.514034 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:45:29.514047 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.514108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.514127 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514133 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:45:29.514149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514174 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.514181 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514191 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:45:29.514205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.514230 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.514245 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514252 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.514266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514316 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.514324 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514335 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:45:29.514348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.514375 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:45:29.514390 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514397 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.514410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514435 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.514442 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514452 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:45:29.514470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.514500 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514523 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:45:29.514557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.514568 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514585 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:45:29.514616 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.514628 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514645 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:45:29.514668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.514734 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514755 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514762 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.514777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514802 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514810 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514820 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:45:29.514838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.514854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.514864 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.514878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514906 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514914 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514924 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.514978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.514996 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515023 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.515031 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515041 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:45:29.515059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.515066 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515076 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:45:29.515094 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515100 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515110 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:45:29.515128 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.515135 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515145 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:45:29.515163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515190 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:45:29.515209 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515216 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515226 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:45:29.515244 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:45:29.515250 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515260 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:45:29.515279 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.515320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.515338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515344 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:45:29.515359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515384 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.515391 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515401 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:45:29.515419 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515426 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515436 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:45:29.515453 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515460 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515470 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:45:29.515487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.515494 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515504 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:45:29.515521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515528 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515538 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:45:29.515556 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515562 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515572 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:45:29.515590 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515597 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515607 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:45:29.515624 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.515631 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515641 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:45:29.515654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.515706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.515721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515728 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:45:29.515742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515782 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.515791 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:45:29.515817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.515843 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:45:29.515861 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:45:29.515868 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:45:29.515879 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:45:29.515896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515903 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:45:29.515916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.515940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.515985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:45:29.516018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.516037 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:45:29.516054 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:45:29.516084 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.516092 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:45:29.516103 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:45:29.516121 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:45:29.516128 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:45:29.516138 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:45:29.516179 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.516187 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.516198 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.516215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.516223 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.516233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.516250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.516257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.516267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.516290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.516299 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:45:29.516309 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.516327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.516334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:45:29.516344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.516361 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:45:29.516368 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:45:29.516378 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:45:29.516395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.516401 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.516411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.516428 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:45:29.516435 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:45:29.516445 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:45:29.516462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.516469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:45:29.516478 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.516499 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.516506 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:45:29.516517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.516533 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:45:29.516540 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:45:29.516586 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:45:29.516599 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:45:29.516632 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.516662 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:45:29.516689 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.516717 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:45:29.516744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.516770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:45:29.516797 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.516824 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:45:29.516851 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.516878 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:45:29.516905 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:45:29.516931 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:45:29.516958 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:45:29.516985 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:45:29.517011 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:45:29.517038 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:45:29.517066 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.517093 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:45:29.517120 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.517146 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:45:29.517172 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.517199 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:45:29.517226 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.517252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:45:29.517284 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.517312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:45:29.517339 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.517366 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:45:29.517393 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.517419 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:45:29.517445 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.517473 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:45:29.517500 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.517526 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:45:29.517553 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.517581 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:45:29.517608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.517634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:45:29.517700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.517751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.517795 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.517823 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.517850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.517881 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.517908 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.517935 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:45:29.517962 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:45:29.517988 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:45:29.518015 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.518041 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:45:29.518068 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.518114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.518145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.518172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:45:29.518199 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.518229 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:45:29.518270 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.518304 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:45:29.518334 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.518362 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:45:29.518389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.518416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:45:29.518443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.518470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:45:29.518498 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518517 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518543 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.518569 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518587 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518604 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518630 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.518656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.518760 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518786 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.518813 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518839 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.518897 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518930 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.518976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.519011 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519029 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519085 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.519140 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519186 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.519217 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519257 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.519293 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519320 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.519346 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519373 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.519403 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519447 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.519508 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.519600 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.519654 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.519707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519725 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.519944 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519967 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.519984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520010 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.520036 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520062 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.520089 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520106 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.520180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.520393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520520 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.520569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.520778 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520806 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.520833 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520909 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.520960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.521016 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:45:29.521136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.521281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.521404 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521431 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:45:29.521457 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521483 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.521510 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521536 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.521563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521580 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521614 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.521667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:45:29.521843 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521861 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521887 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.521913 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521931 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521948 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.521974 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.522001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522052 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.522148 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522195 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522233 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522261 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522309 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522328 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522354 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522380 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522398 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522424 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522455 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522482 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522508 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522534 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.522560 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522587 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522614 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522640 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:45:29.522666 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522684 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522710 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:45:29.522736 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.522789 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522815 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.522841 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522868 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.522894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.522997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.523049 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523067 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523084 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.523136 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523162 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.523189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523224 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.523282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:45:29.523405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523423 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523440 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.523509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.523612 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523638 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:45:29.523704 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523737 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523766 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523795 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523824 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:45:29.523865 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523894 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:45:29.523920 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523938 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.523981 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.524008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:45:29.524135 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524161 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:45:29.524188 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524214 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:45:29.524240 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524267 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:45:29.524388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.524577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:45:29.524794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:45:29.524822 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.524879 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.524929 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.525002 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.525096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.525156 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.525258 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.525331 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.525390 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.525439 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.525487 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.525534 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.525582 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.525630 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.525711 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.525761 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.525829 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.525880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.525929 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.525977 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.526081 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.526155 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.526218 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.526328 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.526413 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.526496 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.526577 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.526664 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.526754 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.526849 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.526938 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.527024 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.527089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.527137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.527186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.527234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.527330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.527381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.527429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.527533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.527623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.527721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.527773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.527820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.527867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.527941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.528048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.528170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.528240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.528301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.528351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.528399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.528448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.528500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.528552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.528598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.528646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.528693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.528740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.528788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.528836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.528887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.528977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.529063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.529138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.529188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.529237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.529294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.529342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.529389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.529436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.529484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.529531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.529578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.529626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.529673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.529720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.529767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.529815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.529861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.529908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.529956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.530004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.530052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.530101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.530154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.530206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.530252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.530305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.530352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.530398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.530493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.530579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.530636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.530684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.530733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.530788 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:45:29.530820 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.530904 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.530961 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.531019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.531072 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.531126 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.531179 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.531236 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.531296 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.531349 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.531402 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.531456 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.531509 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.531563 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.531616 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.531669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.531722 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.531776 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.531830 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.531956 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.532018 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.532190 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.532488 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.532570 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.532648 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.532703 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.532764 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.532873 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.532949 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.533020 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.533078 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.533131 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.533228 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:45:29.533271 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.533351 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.533432 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.533487 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.533545 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.533667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.533802 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.533873 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.533929 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.534003 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.534113 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.534187 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.534247 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.534317 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.534372 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.534433 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.534487 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.534588 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.534642 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.534695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.534748 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.534801 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.534855 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.534969 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.535042 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.535157 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.535234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.535320 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.535394 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.535455 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.535509 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.535563 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.535624 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:45:29.535647 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.535696 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.535745 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.535793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.535840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.535889 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.535936 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.535984 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.536032 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.536079 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.536127 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.536175 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.536224 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.536271 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.536327 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.536375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.536430 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.536502 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.536550 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.536598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.536691 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.536770 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.536823 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.536871 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.536918 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.536966 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.537013 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.537061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.537109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.537156 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.537204 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.537252 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.537315 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:45:29.537338 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.537388 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.537443 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.537494 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.537543 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.537593 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:45:29.537642 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:45:29.537691 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:45:29.537740 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.537818 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.537869 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.537919 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.538008 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.538092 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.538147 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.538198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.538248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.538304 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.538355 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.538413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.538465 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.538515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.538564 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.538676 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:45:29.538741 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.538808 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.538859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.538909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.538964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.539014 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.539064 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.539114 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.539166 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:45:29.539183 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:45:29.539213 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:45:29.539240 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:45:29.539267 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:45:29.539300 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:45:29.539319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.539334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.539343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.539352 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.539360 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.539368 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:45:29.539377 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:45:29.539385 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:45:29.539394 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.539406 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.539416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.539424 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.539433 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.539449 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.539458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.539465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.539473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.539498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.539506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.539514 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.539522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:45:29.539530 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.539538 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.539546 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.539554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.539562 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.539570 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.539577 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.539585 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.539593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.539602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.539609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.539617 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.539625 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.539632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:45:29.539641 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:45:29.539649 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:45:29.539657 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.539665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.539673 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.539680 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.539688 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539695 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.539703 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.539711 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.539718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.539725 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539733 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.539748 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.539756 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.539763 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.539770 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:45:29.539777 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.539784 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.539791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.539799 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.539806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.539813 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.539821 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.539829 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.539836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.539845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.539853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.539861 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.539881 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.539891 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:45:29.539898 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:45:29.539906 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:45:29.539913 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.539920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.539927 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.539935 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.539942 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539949 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.539956 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.539963 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.539970 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.539976 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.539990 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.539997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.540004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.540011 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.540018 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:45:29.540024 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.540031 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.540038 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.540045 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.540052 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.540087 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.540101 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.540114 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.540128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:45:29.540142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:45:29.540168 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:45:29.540180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:45:29.540189 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:45:29.540196 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:45:29.540203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:45:29.540210 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:45:29.540217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:45:29.540224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:45:29.540231 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:45:29.540238 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.540259 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.540268 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:45:29.540280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:45:29.540288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:45:29.540296 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.540303 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:45:29.540310 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:45:29.540317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:45:29.540323 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:45:29.540330 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:45:29.540337 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:45:29.540344 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:45:29.540351 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:45:29.540357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:45:29.540364 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:45:29.540371 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:45:29.540378 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:45:29.540384 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:45:29.540391 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:45:29.540474 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:45:29.540484 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:45:29.540489 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:45:29.540494 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:45:29.540501 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:45:29.540505 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:45:29.540510 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:45:29.540518 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:45:29.540526 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:45:29.540565 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540572 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:45:29.540585 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:45:29.540606 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:45:29.540612 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:45:29.540617 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:45:29.540621 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:45:29.540626 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:45:29.540636 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:45:29.540642 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:45:29.540647 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:45:29.540658 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540666 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:45:29.540671 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:45:29.540694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.540724 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:45:29.540729 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.540754 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:45:29.540759 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:45:29.540764 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:45:29.540767 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:45:29.540771 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:45:29.540775 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:45:29.540780 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:45:29.540784 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:45:29.540790 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:45:29.540800 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:45:29.540806 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:45:29.540810 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:45:29.540817 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540822 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:45:29.540827 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:45:29.540849 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:45:29.540856 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540860 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540866 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540870 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:45:29.540880 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:45:29.540888 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:45:29.540892 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:45:29.540897 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:45:29.540903 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179285" 2019-04-25 00:45:29.540910 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:45:29.540915 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:45:29.540919 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:45:29.540925 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:45:29.540930 wsdl: in serializeType: returning: 179285 2019-04-25 00:45:29.540936 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:45:29.540942 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:45:29.540947 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:45:29.540950 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:45:29.540955 wsdl: in serializeType: returning: 179285 2019-04-25 00:45:29.540960 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179285 2019-04-25 00:45:29.541022 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179285 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:45:29.541026 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:45:29.541032 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4560"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:45:29.541046 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:45:29.541051 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179285 2019-04-25 00:45:29.541061 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:45:29.541130 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:45:29.541072 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:45:29.541082 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:45:29.541087 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:45:29.541092 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:45:29.541096 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:45:29.541102 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:45:29.541111 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:45:29.541119 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:45:29.541124 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:45:29.541137 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:45:29.541146 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:45:29.541153 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:45:29.548929 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:45:29.548944 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:45:29.548954 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:45:29.548959 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:45:29.548965 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:45:29.548970 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:45:29.548974 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:45:29.548978 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:45:29.548983 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:45:29.549009 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:45:29.560495 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:45:29.560519 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:45:29.560530 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:45:29.560540 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:45:29.560550 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:45:29.560560 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:45:29.560570 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:45:29.560581 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:45:29.560591 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:45:29.560601 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:45:17 GMT 2019-04-25 00:45:29.560612 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:45:29.560622 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:45:29.560632 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:45:29.560645 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:45:29.560682 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:45:29.560705 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:45:29.560719 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:45:29.560727 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:45:29.560736 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:45:29.560778 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:45:29.560796 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:45:29.560805 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:45:29.560828 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:45:29.560838 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:45:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:45:29.560876 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:45:29.560891 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:45:29.560917 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:45:29.560928 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:45:29.561054 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:45:29.561209 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:45:29.561220 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:45:29.561234 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:45:29.561250 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:45:29.561288 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:45:29.561383 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:45:29.561420 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:45:29.561440 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:45:29.561451 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:45:29.561460 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:45:29.561469 nusoap_client: detail =