Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 88.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452020-0001 Model turbiny: TA51
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: E.N.BAZAN
 Silnik:
JR T2296
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 15:51:05 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 17:51:12.583790 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 17:51:12.583844 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:51:12.583862 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 17:51:12.583879 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:51:12.583890 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 17:51:12.583897 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 17:51:12.583910 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 17:51:12.583919 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:51:12.583925 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:51:12.583934 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:51:12.583942 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 17:51:12.583954 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 17:51:12.583959 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 17:51:12.583964 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 17:51:12.583968 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 17:51:12.583972 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 17:51:12.583984 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:51:12.583999 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:51:12.584007 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 17:51:12.584013 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 17:51:12.584019 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 17:51:12.584027 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 17:51:12.584035 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 17:51:12.681390 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 17:51:12.681430 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 17:51:12.681445 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 17:51:12.681454 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:51:12.681460 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:51:12.681465 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 17:51:12.681469 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 17:51:12.681515 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 17:51:12.786657 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 17:51:12.786700 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 17:51:12.786708 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 17:51:12.786714 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 17:51:12.786720 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 17:51:12.786725 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 17:51:12.786731 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 17:51:12.786738 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 17:51:12.786744 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 17:51:12.786750 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 15:51:05 GMT 2020-04-01 17:51:12.786756 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 17:51:12.786761 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 17:51:12.786768 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 17:51:12.786781 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 17:51:12.786817 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 17:51:12.786843 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 17:51:12.884527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:12.884600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:12.884635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:12.924552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:12.924619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:12.924632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:12.982574 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 17:51:12.982645 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 17:51:12.982684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.015179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.015309 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 17:51:13.015434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.079315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079565 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.079623 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 17:51:13.079656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.079703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.079912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.109722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109905 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.109937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.109966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.109989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.110015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.154674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.154721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.174901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.175008 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 17:51:13.175057 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-04-01 17:51:13.175120 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 17:51:13.175408 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 17:51:13.175462 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-04-01 17:51:13.175631 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:51:13.175722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.175799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.203791 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2020-04-01 17:51:13.203960 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:51:13.204002 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.204039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.204131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.204187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.247683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.247728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.279054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:51:13.279125 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:51:13.280986 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 17:51:13.281049 soap_transport_http: read buffer of 5366 bytes 2020-04-01 17:51:13.281065 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 17:51:13.281071 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 17:51:13.281204 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 17:51:13.281246 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 17:51:13.281264 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 17:51:13.281272 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 17:51:13.281296 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 17:51:13.281301 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 17:51:13.281486 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 17:51:13.281503 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 17:51:13.281569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 17:51:13.281599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281633 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.281644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281658 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:51:13.281689 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.281697 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281708 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:51:13.281724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.281767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.281783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.281806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281834 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.281841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 17:51:13.281865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.281892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 17:51:13.281908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 17:51:13.281933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281958 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.281966 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.281976 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:51:13.281994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.282001 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282011 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:51:13.282028 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.282035 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282045 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 17:51:13.282058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.282094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.282109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282117 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 17:51:13.282131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282157 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.282165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 17:51:13.282188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.282214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 17:51:13.282229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282236 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 17:51:13.282249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282274 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.282281 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282291 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:51:13.282309 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.282316 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282326 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:51:13.282344 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.282351 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282360 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 17:51:13.282378 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.282385 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282395 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.282408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.282447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.282462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.282486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282510 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.282581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.282598 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282609 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.282619 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 17:51:13.282632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:51:13.282657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 17:51:13.282679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282686 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 17:51:13.282702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.282734 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282744 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:51:13.282757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.282783 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.282798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282805 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.282820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282843 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282849 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282886 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.282907 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.282924 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282935 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.282945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 17:51:13.282958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.282979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:51:13.282999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 17:51:13.283027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 17:51:13.283062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283109 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283122 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283139 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:51:13.283160 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283167 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283177 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:51:13.283194 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283201 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283211 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 17:51:13.283229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.283236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.283259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.283297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.283312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283319 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.283334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283359 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.283367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283376 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 17:51:13.283390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.283415 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 17:51:13.283430 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283436 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 17:51:13.283455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283480 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283497 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:51:13.283511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.283536 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.283551 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283557 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.283571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283597 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.283604 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283614 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 17:51:13.283627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.283652 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 17:51:13.283674 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283681 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 17:51:13.283695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283727 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283737 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.283750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.283776 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.283790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283797 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.283810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283836 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.283843 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283853 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 17:51:13.283867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.283892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 17:51:13.283907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283913 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 17:51:13.283926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283951 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283958 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.283968 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:51:13.283987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.283994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.284017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284046 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 17:51:13.284061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284067 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.284080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284106 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.284113 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284123 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 17:51:13.284136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284161 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 17:51:13.284176 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284182 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 17:51:13.284196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284221 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.284228 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284238 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:51:13.284256 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.284263 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284272 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.284286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284315 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 17:51:13.284329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284335 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.284349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284374 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.284381 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284391 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 17:51:13.284404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284429 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 17:51:13.284444 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284450 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 17:51:13.284464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284488 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.284496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284505 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.284518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284543 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 17:51:13.284558 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284564 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.284577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284602 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.284609 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284619 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 17:51:13.284632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284657 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 17:51:13.284678 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284685 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 17:51:13.284698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.284731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.284754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284779 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.284796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284802 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.284816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284841 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.284848 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284858 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 17:51:13.284871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.284896 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 17:51:13.284911 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284917 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 17:51:13.284931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284956 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.284963 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.284972 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 17:51:13.284986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285011 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.285025 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285032 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.285045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285069 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.285076 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 17:51:13.285099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 17:51:13.285138 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285145 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 17:51:13.285158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285183 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.285190 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285199 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 17:51:13.285213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285237 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.285252 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285258 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.285272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285296 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.285303 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285313 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 17:51:13.285326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285351 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 17:51:13.285366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285372 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 17:51:13.285385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285410 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.285418 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285427 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 17:51:13.285446 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.285453 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285463 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 17:51:13.285476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285506 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.285521 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285528 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.285541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285566 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.285573 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285583 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 17:51:13.285596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285621 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 17:51:13.285636 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285643 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 17:51:13.285656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.285696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.285719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285745 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.285761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285767 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.285781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285806 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.285813 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285823 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 17:51:13.285836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285861 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:51:13.285876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285882 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 17:51:13.285896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285921 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:51:13.285928 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285938 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 17:51:13.285951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.285976 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.285991 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.285998 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.286011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286041 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.286100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.286117 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286128 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.286138 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 17:51:13.286151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:51:13.286182 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:51:13.286209 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286220 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 17:51:13.286247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286290 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:51:13.286302 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286321 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 17:51:13.286347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.286377 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.286393 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286400 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.286415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286438 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286445 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286483 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.286503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.286520 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286530 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.286541 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 17:51:13.286553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:51:13.286577 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 17:51:13.286592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286599 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 17:51:13.286612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286638 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:51:13.286645 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286655 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 17:51:13.286675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.286701 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.286716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286722 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.286735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286760 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286767 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.286826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.286843 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286854 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.286864 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 17:51:13.286877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:51:13.286902 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:51:13.286917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286923 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 17:51:13.286937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.286969 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.286978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 17:51:13.286996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287003 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 17:51:13.287030 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287037 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287046 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:51:13.287063 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.287070 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287079 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 17:51:13.287097 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.287103 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287113 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 17:51:13.287130 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.287136 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287146 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 17:51:13.287163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.287170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.287192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.287241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.287256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287262 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.287276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287301 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 17:51:13.287331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.287357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 17:51:13.287372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287378 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 17:51:13.287396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287441 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287455 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287472 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 17:51:13.287503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.287567 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287576 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287587 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 17:51:13.287601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.287636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.287651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287657 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.287678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287704 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287711 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 17:51:13.287734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.287760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 17:51:13.287775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 17:51:13.287795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287828 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287838 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.287851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.287878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.287893 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287899 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.287913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287938 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.287945 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 17:51:13.287968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.287984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.287994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:51:13.288008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 17:51:13.288028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288053 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288060 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288070 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 17:51:13.288088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.288122 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288128 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288138 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 17:51:13.288151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.288183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.288198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.288218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 17:51:13.288273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.288298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:51:13.288313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.288332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288358 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.288365 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288374 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:51:13.288392 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288398 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288408 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:51:13.288425 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288432 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288442 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:51:13.288460 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.288467 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288476 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 17:51:13.288493 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.288500 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288509 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:51:13.288522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.288564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.288580 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288586 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.288600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288624 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288632 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 17:51:13.288655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.288675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.288687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.288702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288731 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288738 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.288791 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.288826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.288854 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.288860 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288870 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 17:51:13.288887 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.288894 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288903 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 17:51:13.288921 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.288927 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288937 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 17:51:13.288954 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.288960 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.288970 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 17:51:13.288988 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:51:13.288995 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289004 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 17:51:13.289021 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289028 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289038 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.289055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.289089 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289095 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289105 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 17:51:13.289122 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289129 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289138 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:51:13.289155 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289162 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289172 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:51:13.289185 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.289260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.289281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289305 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.289313 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289322 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:51:13.289340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289347 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289357 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 17:51:13.289374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289381 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289391 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 17:51:13.289408 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.289415 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289424 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 17:51:13.289437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.289475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.289509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289539 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 17:51:13.289570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.289587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.289597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.289611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289674 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.289705 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289731 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.289738 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289748 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 17:51:13.289765 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289772 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289782 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 17:51:13.289799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.289806 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289816 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 17:51:13.289833 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.289840 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289849 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 17:51:13.289867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.289874 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289883 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 17:51:13.289900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.289908 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 17:51:13.289935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.289968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.289975 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.289984 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 17:51:13.290001 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290008 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.290017 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 17:51:13.290034 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290041 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.290050 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:51:13.290068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290074 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.290084 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:51:13.290097 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.290152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.290169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290175 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.290190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290215 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290222 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290232 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:51:13.290249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.290256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.290283 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290290 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290299 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:51:13.290317 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.290323 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290333 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.290346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.290383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.290418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290444 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290451 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 17:51:13.290474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.290489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.290500 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.290513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290541 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290558 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.290602 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290648 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.290668 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290688 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 17:51:13.290719 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290732 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290751 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 17:51:13.290783 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.290791 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290802 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 17:51:13.290820 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.290827 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290837 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 17:51:13.290854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.290861 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290871 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 17:51:13.290888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.290896 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290905 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 17:51:13.290923 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290939 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.290957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290964 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.290974 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 17:51:13.290991 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.290998 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.291008 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 17:51:13.291025 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291032 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.291041 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 17:51:13.291058 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.291065 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.291074 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:51:13.291091 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.291099 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.291109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:51:13.291122 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.291181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.291198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291225 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291233 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291242 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.291286 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291311 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.291318 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291328 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 17:51:13.291345 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.291352 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291362 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 17:51:13.291379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.291386 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291396 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 17:51:13.291413 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.291420 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291430 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 17:51:13.291447 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.291454 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291463 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 17:51:13.291480 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.291487 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291497 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 17:51:13.291514 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.291521 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291530 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 17:51:13.291547 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.291554 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291563 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 17:51:13.291581 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.291587 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291597 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 17:51:13.291615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.291621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 17:51:13.291649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.291655 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291672 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 17:51:13.291691 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.291698 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291708 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 17:51:13.291726 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.291733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291742 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.291760 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.291766 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291776 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 17:51:13.291789 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.291875 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.291881 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 17:51:13.291896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.291921 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.291928 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.291938 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 17:51:13.291951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.291966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.291977 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.291992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.291998 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.292012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292037 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.292045 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292055 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 17:51:13.292068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.292094 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 17:51:13.292108 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292115 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 17:51:13.292128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.292160 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.292187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.292194 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292205 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 17:51:13.292222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.292229 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292238 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 17:51:13.292256 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.292262 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292272 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 17:51:13.292285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.292323 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 17:51:13.292338 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292344 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.292358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292383 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.292390 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292400 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 17:51:13.292413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.292428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.292438 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 17:51:13.292452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.292478 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292485 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.292495 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292508 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.292524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.292539 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292564 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.292572 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292581 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 17:51:13.292599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.292606 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292622 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 17:51:13.292640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.292648 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292657 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 17:51:13.292681 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:51:13.292689 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292699 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 17:51:13.292716 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.292723 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292732 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 17:51:13.292750 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.292757 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292766 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 17:51:13.292784 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.292791 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:51:13.292821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.292832 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292850 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 17:51:13.292884 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.292895 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292913 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 17:51:13.292944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.292957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.292976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.292996 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 17:51:13.293048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293068 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293075 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 17:51:13.293095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.293128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.293151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293177 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.293192 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293198 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.293216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293242 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:51:13.293249 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293259 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 17:51:13.293272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293297 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 17:51:13.293311 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 17:51:13.293337 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.293344 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 17:51:13.293354 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 17:51:13.293371 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:51:13.293379 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 17:51:13.293389 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 17:51:13.293407 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.293413 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 17:51:13.293422 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 17:51:13.293436 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 17:51:13.293460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293482 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.293500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.293531 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.293559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.293565 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293575 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 17:51:13.293592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.293599 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293608 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 17:51:13.293621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293654 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293675 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293682 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.293697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293722 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293730 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293744 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 17:51:13.293758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.293773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293784 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.293797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293824 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293831 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293841 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.293884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293910 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.293917 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293926 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 17:51:13.293944 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.293951 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293960 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 17:51:13.293978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.293985 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.293994 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 17:51:13.294011 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294018 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294028 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 17:51:13.294045 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.294052 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294066 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 17:51:13.294084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294091 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294100 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 17:51:13.294118 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.294125 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294134 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 17:51:13.294151 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294158 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294167 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:51:13.294185 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294202 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:51:13.294215 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.294261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.294279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 17:51:13.294304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294329 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294336 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294346 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:51:13.294364 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.294371 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294381 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:51:13.294398 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.294405 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294415 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:51:13.294432 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294438 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294456 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 17:51:13.294474 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.294481 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294490 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:51:13.294503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.294552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.294567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294573 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.294587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294611 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294617 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.294681 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.294698 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294713 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.294724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 17:51:13.294737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:51:13.294761 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 17:51:13.294777 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294783 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 17:51:13.294797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294823 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.294830 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294840 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 17:51:13.294853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.294883 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.294898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294904 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.294918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294943 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 17:51:13.294950 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294960 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 17:51:13.294973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.294988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.294998 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 17:51:13.295013 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295020 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 17:51:13.295033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.295064 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295074 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.295087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.295112 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.295127 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295133 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.295147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295172 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295179 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295188 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 17:51:13.295202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.295232 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 17:51:13.295246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295272 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295280 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295289 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.295332 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295357 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295365 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295374 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 17:51:13.295392 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295398 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295408 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 17:51:13.295425 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295432 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295441 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 17:51:13.295459 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295479 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295489 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 17:51:13.295507 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295514 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295523 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 17:51:13.295541 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:51:13.295547 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295557 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 17:51:13.295575 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:51:13.295581 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295591 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 17:51:13.295608 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:51:13.295615 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295624 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 17:51:13.295642 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.295649 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295659 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 17:51:13.295682 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295689 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295699 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 17:51:13.295717 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295723 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295733 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 17:51:13.295750 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295756 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295766 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 17:51:13.295783 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.295790 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295800 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 17:51:13.295813 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.295878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.295897 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.295903 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 17:51:13.296092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296137 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.296149 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296167 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 17:51:13.296202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.296211 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296223 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.296237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.296268 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.296283 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296290 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.296304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296329 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296336 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296345 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 17:51:13.296359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.296384 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 17:51:13.296397 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296430 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296437 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296447 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.296491 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296516 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.296523 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296532 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 17:51:13.296550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.296556 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296566 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 17:51:13.296583 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.296590 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296599 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 17:51:13.296617 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 17:51:13.296624 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296633 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 17:51:13.296650 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.296657 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296673 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 17:51:13.296693 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 17:51:13.296700 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296709 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 17:51:13.296727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.296733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.296756 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 17:51:13.296793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.296810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296816 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 17:51:13.296834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296860 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.296867 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296876 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 17:51:13.296894 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.296901 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296911 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.296923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.296952 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.296967 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.296973 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 17:51:13.296991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297017 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.297025 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297035 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 17:51:13.297048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297074 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 17:51:13.297089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297095 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 17:51:13.297109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297133 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.297140 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297149 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 17:51:13.297167 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.297174 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297183 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.297196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297225 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.297240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297246 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.297264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297289 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.297296 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297306 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 17:51:13.297320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297345 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 17:51:13.297360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297366 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.297379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297403 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.297411 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297420 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:51:13.297438 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.297444 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297454 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:51:13.297467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297496 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.297511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297517 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.297535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297560 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297567 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297577 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 17:51:13.297590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.297605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297615 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.297629 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297656 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297668 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297679 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297723 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.297755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.297782 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:51:13.297789 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297803 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 17:51:13.297817 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.297836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:51:13.297877 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 17:51:13.297884 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:51:13.297894 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 17:51:13.297907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:51:13.297923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.297937 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 17:51:13.297962 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.297969 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 17:51:13.297978 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:51:13.297995 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.298002 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 17:51:13.298012 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 17:51:13.298025 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 17:51:13.298044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.298059 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 17:51:13.298083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298108 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.298115 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298125 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 17:51:13.298138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.298179 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.298203 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298212 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.298234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298274 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.298286 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298302 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 17:51:13.298324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.298367 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 17:51:13.298400 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298411 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.298435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298479 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.298493 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298520 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 17:51:13.298551 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.298563 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298582 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:51:13.298618 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.298628 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298640 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:51:13.298659 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.298673 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 17:51:13.298697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.298735 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298753 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298760 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.298774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298799 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298806 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298816 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 17:51:13.298830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.298845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.298855 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.298869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298901 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298909 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298918 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298932 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.298962 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.298987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.298995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:51:13.299022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.299029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:51:13.299056 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299062 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299072 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 17:51:13.299089 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.299096 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299105 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 17:51:13.299122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:51:13.299156 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299162 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299176 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 17:51:13.299194 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 17:51:13.299201 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299210 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 17:51:13.299223 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.299262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.299278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299284 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 17:51:13.299298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299322 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.299329 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299339 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 17:51:13.299356 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299363 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299372 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 17:51:13.299389 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299396 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299410 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 17:51:13.299429 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.299435 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299445 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 17:51:13.299462 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299469 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299479 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 17:51:13.299496 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299503 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299512 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 17:51:13.299530 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299536 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299546 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 17:51:13.299563 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299570 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299579 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 17:51:13.299592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.299644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.299659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299671 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 17:51:13.299695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299720 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.299727 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 17:51:13.299750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.299776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 17:51:13.299792 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:51:13.299799 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 17:51:13.299809 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 17:51:13.299824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299830 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 17:51:13.299844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.299887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:51:13.299903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.299914 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:51:13.299924 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 17:51:13.299941 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.299948 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 17:51:13.299962 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 17:51:13.299979 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:51:13.299985 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 17:51:13.299995 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 17:51:13.300012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.300019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.300029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.300046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.300052 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.300062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.300079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.300085 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.300095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.300112 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.300119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 17:51:13.300129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.300146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.300153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 17:51:13.300163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.300179 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:51:13.300186 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 17:51:13.300195 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 17:51:13.300212 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.300218 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.300228 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.300245 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 17:51:13.300251 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 17:51:13.300261 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 17:51:13.300277 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.300284 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 17:51:13.300297 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.300315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.300321 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 17:51:13.300331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.300347 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:51:13.300353 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 17:51:13.300363 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 17:51:13.300380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.300386 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.300396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.300412 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.300419 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 17:51:13.300428 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.300443 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 17:51:13.300478 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.300507 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 17:51:13.300535 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.300562 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 17:51:13.300589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.300615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 17:51:13.300642 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.300684 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 17:51:13.300737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.300785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 17:51:13.300838 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.300868 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 17:51:13.300895 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.300921 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 17:51:13.300947 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 17:51:13.300974 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 17:51:13.301008 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 17:51:13.301035 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 17:51:13.301061 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 17:51:13.301087 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 17:51:13.301114 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.301140 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 17:51:13.301166 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.301192 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 17:51:13.301219 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.301245 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 17:51:13.301271 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.301298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 17:51:13.301324 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.301350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:51:13.301376 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.301403 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:51:13.301430 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.301456 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 17:51:13.301483 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.301509 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:51:13.301535 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.301563 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 17:51:13.301590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.301616 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 17:51:13.301642 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.301675 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:51:13.301704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.301735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:51:13.301762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.301788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.301815 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.301842 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.301868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.301894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.301921 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.301947 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 17:51:13.301974 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 17:51:13.302000 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 17:51:13.302026 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.302052 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 17:51:13.302078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.302104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.302130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.302158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 17:51:13.302185 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.302211 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 17:51:13.302238 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.302266 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 17:51:13.302293 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.302320 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 17:51:13.302346 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.302372 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 17:51:13.302398 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.302425 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 17:51:13.302451 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.302482 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.302509 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.302536 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 17:51:13.302562 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.302589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 17:51:13.302616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.302642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 17:51:13.302675 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302693 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302719 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.302747 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302764 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302781 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302807 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.302832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.302942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.302989 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303043 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.303073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.303175 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303201 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303226 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303258 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303284 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303301 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303327 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303353 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303370 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303395 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303421 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303447 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303490 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303516 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.303542 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303594 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303621 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.303646 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303669 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303697 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.303722 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.303774 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303800 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.303826 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303853 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.303880 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303906 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.303932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.303982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.304291 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304309 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.304379 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304406 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.304432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304449 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.304517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.304636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304675 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304719 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.304744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.304852 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304880 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.304906 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304923 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304939 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304956 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.304981 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.305008 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305033 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:51:13.305059 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305093 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.305144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.305261 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305288 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 17:51:13.305313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305340 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.305365 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305382 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305409 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.305435 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305452 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305482 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.305508 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305525 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305552 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:51:13.305579 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305596 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305622 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.305648 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305679 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.305706 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305722 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.305809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:51:13.305977 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.305994 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306019 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.306045 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306062 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306079 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306135 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.306184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.306327 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306353 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.306379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.306482 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306512 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306538 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306564 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306590 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306607 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306632 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306657 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306681 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306707 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306732 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306758 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306784 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306810 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.306836 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306889 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306920 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:51:13.306946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.306989 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:51:13.307016 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307042 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.307068 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307095 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.307121 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307147 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.307173 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307199 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.307225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.307380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307398 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307415 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307440 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.307471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307497 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.307523 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307540 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307587 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.307613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:51:13.307739 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.307841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.307944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.307970 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:51:13.307996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308013 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308030 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308071 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:51:13.308100 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308131 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:51:13.308158 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.308251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:51:13.308443 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308482 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 17:51:13.308509 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308536 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:51:13.308562 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308580 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308606 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.308631 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308648 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308681 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:51:13.308708 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308725 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308751 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:51:13.308777 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308794 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308820 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:51:13.308846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:51:13.308899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.308982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.309009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:51:13.309153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:51:13.309180 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.309238 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.309288 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.309338 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.309387 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.309437 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.309484 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.309532 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.309580 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.309629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.309684 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.309731 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.309780 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.309826 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.309873 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.309923 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.309971 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.310021 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.310067 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.310116 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.310164 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.310213 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.310261 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.310310 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.310365 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.310419 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.310468 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.310529 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.310618 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.310706 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.310764 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.310813 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.310866 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.310914 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.310960 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.311008 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.311057 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.311104 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.311153 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.311209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.311257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.311305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.311353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.311402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.311456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.311503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.311564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.311612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.311661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.311717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.311764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.311812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.311859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.311906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.311959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.312021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.312071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.312118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.312166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.312215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.312263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.312312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.312361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.312419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.312498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.312547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.312594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.312641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.312693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.312765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.312858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.312933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.312983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.313031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.313095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.313144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.313192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.313240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.313297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.313581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.313630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.313685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.313750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.313799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.313846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.313894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.313943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.313991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.314039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.314085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.314138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.314185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.314246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.314294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.314343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.314392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.314439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.314486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.314534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.314583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.314637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.314710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.314763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.314816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.314863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.314910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.314957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.315004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.315058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.315107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.315173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.315247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.315295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.315343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.315392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.315439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.315488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.315550 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 17:51:13.315578 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.315654 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.315715 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.315770 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.315825 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.315878 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.315931 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.316034 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.316131 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.316481 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.316537 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.316591 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.316645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.316706 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.316761 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.316816 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.316870 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.316929 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.316983 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.317036 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.317090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.317144 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.317199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.317253 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.317306 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.317361 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.317415 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.317468 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.317522 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.317576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.317631 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.317691 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.317745 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.317800 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.317854 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.317908 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.317961 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.318016 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.318074 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.318136 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 17:51:13.318169 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.318273 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.318356 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.318412 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.318467 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.318521 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.318575 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.318629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.318691 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.318747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.318801 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.318856 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.318910 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.318964 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.319019 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.319073 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.319127 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.319181 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.319235 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.319290 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.319349 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.319403 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.319464 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.319518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.319572 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.319626 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.319687 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.319742 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.319796 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.319849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.319904 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.319958 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.320012 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.320068 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.320122 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.320176 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.320231 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.320285 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.320339 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.320435 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 17:51:13.320477 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.320547 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.320604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.320653 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.320709 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.320758 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.320807 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.320855 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.320905 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.320953 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.321002 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.321051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.321100 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.321148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.321197 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.321245 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.321294 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.321343 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.321392 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.321441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.321490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.321538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.321586 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.321640 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.321694 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.321743 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.321791 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.321839 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.321888 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.321937 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.321985 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.322034 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.322082 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.322131 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.322179 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.322227 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.322280 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.322330 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.322378 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.322435 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 17:51:13.322457 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.322508 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.322569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.322671 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.322739 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.322797 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.322849 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.322900 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:51:13.322950 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:51:13.323002 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:51:13.323053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.323104 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.323154 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.323204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.323255 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.323305 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.323357 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.323408 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.323459 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.323510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.323562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.323612 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.323668 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.323721 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.323772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.323823 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.323874 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:51:13.323929 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.323981 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.324031 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.324082 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.324133 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.324184 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.324236 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.324286 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.324337 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.324388 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.324438 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.324489 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.324543 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 17:51:13.324561 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 17:51:13.324591 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 17:51:13.324619 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 17:51:13.324647 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 17:51:13.324680 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 17:51:13.324703 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.324722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.324731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.324741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.324750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.324764 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.324773 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.324782 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:51:13.324792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:51:13.324802 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:51:13.324811 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.324820 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.324829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.324838 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.324847 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.324856 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.324865 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.324874 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.324883 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.324891 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.324899 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.324908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.324916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.324926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.324935 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.324943 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.324951 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:51:13.324960 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.324968 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.324976 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.324986 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.324994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.325002 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.325010 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.325019 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.325027 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.325036 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.325044 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.325053 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.325062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.325074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.325082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.325090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.325098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.325106 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.325113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.325121 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:51:13.325130 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:51:13.325137 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:51:13.325145 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.325152 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.325160 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.325168 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.325176 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325183 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.325191 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.325199 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.325211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.325219 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.325227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.325251 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.325258 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.325269 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.325282 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:51:13.325295 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.325307 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.325319 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.325331 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.325341 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.325352 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.325360 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.325368 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.325376 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.325383 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.325391 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.325398 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.325406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.325418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.325426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.325434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.325442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.325450 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.325457 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.325464 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:51:13.325472 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:51:13.325479 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:51:13.325487 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.325495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.325502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.325510 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.325518 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325525 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.325533 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.325543 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.325550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.325558 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.325565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.325588 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.325595 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.325603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.325611 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:51:13.325618 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.325626 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.325633 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.325645 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.325653 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.325661 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.325675 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.325682 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.325690 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.325697 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.325704 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.325712 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.325719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:51:13.325729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:51:13.325736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:51:13.325749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:51:13.325762 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.325775 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:51:13.325787 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:51:13.325799 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:51:13.325811 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:51:13.325823 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:51:13.325835 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:51:13.325848 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:51:13.325863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:51:13.325876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:51:13.325889 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325898 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.325906 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:51:13.325914 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:51:13.325921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:51:13.325928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:51:13.325936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325943 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:51:13.325950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.325957 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:51:13.325965 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:51:13.325972 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:51:13.325979 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:51:13.325986 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:51:13.325993 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:51:13.326000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:51:13.326007 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:51:13.326014 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:51:13.326021 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:51:13.326028 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:51:13.326034 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:51:13.326042 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:51:13.326049 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:51:13.326055 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:51:13.326062 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:51:13.326334 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 17:51:13.326345 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 17:51:13.326350 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 17:51:13.326355 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 17:51:13.326362 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 17:51:13.326367 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 17:51:13.326372 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 17:51:13.326382 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 17:51:13.326391 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 17:51:13.326433 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326440 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 17:51:13.326456 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 17:51:13.326479 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 17:51:13.326485 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 17:51:13.326490 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 17:51:13.326495 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 17:51:13.326501 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 17:51:13.326513 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:51:13.326520 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:51:13.326525 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:51:13.326538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326548 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:51:13.326553 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 17:51:13.326585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.326594 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 17:51:13.326599 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.326626 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 17:51:13.326632 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 17:51:13.326636 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 17:51:13.326640 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 17:51:13.326644 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 17:51:13.326648 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 17:51:13.326652 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 17:51:13.326657 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 17:51:13.326667 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 17:51:13.326675 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179285" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 17:51:13.326687 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:51:13.326694 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:51:13.326699 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:51:13.326705 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326711 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 17:51:13.326715 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:51:13.326743 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 17:51:13.326749 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326754 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326760 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326765 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:51:13.326776 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 17:51:13.326784 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326789 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:51:13.326794 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 17:51:13.326800 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179285" 2020-04-01 17:51:13.326808 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326812 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:51:13.326818 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326824 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326829 wsdl: in serializeType: returning: 179285 2020-04-01 17:51:13.326836 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 17:51:13.326843 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326847 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:51:13.326851 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 17:51:13.326857 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 17:51:13.326864 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326868 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:51:13.326878 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326883 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:51:13.326887 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 17:51:13.326893 wsdl: in serializeType: returning: 179285PLN 2020-04-01 17:51:13.326897 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179285PLN 2020-04-01 17:51:13.326919 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179285PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 17:51:13.326924 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 17:51:13.326931 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5469"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 17:51:13.326945 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 17:51:13.326951 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179285PLN 2020-04-01 17:51:13.326962 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 17:51:13.327040 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 17:51:13.326976 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 17:51:13.326987 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 17:51:13.326993 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 17:51:13.326998 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 17:51:13.327002 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 17:51:13.327009 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:51:13.327019 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:51:13.327028 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 17:51:13.327034 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 17:51:13.327047 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 17:51:13.327057 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 17:51:13.327065 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 17:51:13.419445 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 17:51:13.419483 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 17:51:13.419502 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 17:51:13.419509 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 17:51:13.419516 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:51:13.419523 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:51:13.419527 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 17:51:13.419532 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 17:51:13.419538 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 17:51:13.419579 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 17:51:13.554992 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 17:51:13.555047 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 17:51:13.555054 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 17:51:13.555060 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 17:51:13.555065 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 17:51:13.555072 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 17:51:13.555078 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 17:51:13.555083 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 17:51:13.555089 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 17:51:13.555094 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 15:51:05 GMT 2020-04-01 17:51:13.555101 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 17:51:13.555107 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 17:51:13.555113 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 17:51:13.555124 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 17:51:13.555156 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 17:51:13.555168 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 17:51:13.555180 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 17:51:13.555184 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 17:51:13.555190 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 17:51:13.555229 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 17:51:13.555242 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 17:51:13.555248 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 17:51:13.555278 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 17:51:13.555285 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 15:51:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 17:51:13.555327 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 17:51:13.555342 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 17:51:13.555367 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 17:51:13.555374 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 17:51:13.555490 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 17:51:13.555593 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 17:51:13.555600 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 17:51:13.555609 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 17:51:13.555621 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 17:51:13.555645 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 17:51:13.555701 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 17:51:13.555730 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 17:51:13.555743 nusoap_client: got fault 2020-04-01 17:51:13.555751 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 17:51:13.555756 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 17:51:13.555761 nusoap_client: detail =