Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 88.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466423-0004 Model turbiny: BTV5501
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T4543
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:06:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:07:16.757333 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:07:16.757394 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:07:16.757415 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220291" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:07:16.757441 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:07:16.757457 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:07:16.757468 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:07:16.757486 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:07:16.757499 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:07:16.757509 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:07:16.757523 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:07:16.757535 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:07:16.757552 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:07:16.757560 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:07:16.757597 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:07:16.757610 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:07:16.757618 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:07:16.757636 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:07:16.757658 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:07:16.757673 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:07:16.757683 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:07:16.757693 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:07:16.757707 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:07:16.757720 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:07:16.765327 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:07:16.765364 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:07:16.765380 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:07:16.765389 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:07:16.765394 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:07:16.765399 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:07:16.765404 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:07:16.765443 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:07:16.782127 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:07:16.782166 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:07:16.782174 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:07:16.782180 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:07:16.782186 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:07:16.782192 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:07:16.782198 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:07:16.782204 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:07:16.782210 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:07:16.782216 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:06:59 GMT 2019-02-19 20:07:16.782221 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:07:16.782227 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:07:16.782233 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:07:16.782246 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:07:16.782278 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:07:16.789513 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:07:16.789635 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-02-19 20:07:16.789656 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:07:16.790178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:07:16.797154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.797242 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.797264 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.797866 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:07:16.798434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.798633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.804536 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:07:16.804827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.805065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.805094 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.805663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.806007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:07:16.806097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:07:16.806255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.806285 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.806836 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.807217 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:07:16.807680 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:07:16.811942 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:07:16.812342 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.812743 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:07:16.813190 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:07:16.813698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:07:16.813740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.813756 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.814223 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.814583 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:07:16.814961 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-19 20:07:16.815315 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:07:16.815330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:07:16.815764 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-19 20:07:16.815785 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:07:16.815790 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:07:16.815822 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:07:16.815863 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:07:16.815878 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:07:16.815885 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:07:16.815904 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:07:16.815909 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:07:16.816097 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:07:16.816113 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:07:16.816164 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816173 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:07:16.816192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816223 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816232 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816247 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:07:16.816268 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816276 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816288 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:07:16.816312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.816354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.816371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.816392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816420 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.816427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:07:16.816452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.816480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:07:16.816495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:07:16.816516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816541 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816548 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816558 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:07:16.816576 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816582 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816592 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:07:16.816609 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816616 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816628 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:07:16.816641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.816676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.816692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816699 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:07:16.816713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816738 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.816745 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:07:16.816768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.816793 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:07:16.816808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:07:16.816828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816853 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816860 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816870 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:07:16.816888 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816894 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816917 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:07:16.816935 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.816941 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816950 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:07:16.816967 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.816973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.816982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.816994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.817046 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.817068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.817158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.817174 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817185 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:07:16.817195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:07:16.817206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:07:16.817230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:07:16.817245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817250 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:07:16.817264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817288 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.817317 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:07:16.817342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817368 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.817383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817390 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.817404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817429 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.817436 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817446 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:07:16.817459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817484 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:07:16.817499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817505 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:07:16.817524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.817557 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.817580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817618 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.817633 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817639 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.817653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817677 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.817684 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817694 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:07:16.817706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817729 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:07:16.817744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817750 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:07:16.817762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.817793 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817802 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:07:16.817820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.817826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.817847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817875 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:07:16.817889 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817896 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.817909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817933 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.817939 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817949 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:07:16.817961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.817976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.817985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:07:16.818000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818006 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:07:16.818019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818042 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.818049 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818062 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:07:16.818082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.818088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818098 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.818110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818138 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:07:16.818152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818159 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.818172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818195 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.818202 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818212 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:07:16.818224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818248 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:07:16.818262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818268 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:07:16.818281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.818331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.818354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818379 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:07:16.818394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818401 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.818414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818439 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.818446 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:07:16.818469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818494 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:07:16.818509 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818515 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:07:16.818528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818552 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.818559 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818569 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.818581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818618 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.818634 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818640 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.818653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818676 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.818683 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818706 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:07:16.818719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818744 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:07:16.818759 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818765 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:07:16.818778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818803 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.818810 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818820 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:07:16.818832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.818872 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818878 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.818892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818915 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.818922 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:07:16.818944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.818969 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:07:16.818984 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.818990 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:07:16.819004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819028 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.819035 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819045 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:07:16.819058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819082 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.819097 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819103 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.819117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819141 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.819148 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819158 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:07:16.819171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819196 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:07:16.819211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819217 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:07:16.819230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819254 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.819261 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819271 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:07:16.819288 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.819300 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819311 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:07:16.819324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819353 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.819368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819374 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.819387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819412 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.819419 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819429 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:07:16.819442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819467 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:07:16.819482 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819488 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:07:16.819502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819526 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.819533 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819542 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.819555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.819594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819601 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.819614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819638 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.819645 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819655 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:07:16.819668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819693 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:07:16.819708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819714 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:07:16.819727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819751 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:07:16.819758 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819768 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:07:16.819781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.819806 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.819821 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819827 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.819840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819863 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819869 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.819928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.819945 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819956 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:07:16.819965 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:07:16.819977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.819992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:07:16.820001 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:07:16.820016 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820022 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:07:16.820036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820061 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:07:16.820068 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820078 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:07:16.820091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.820116 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.820131 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820137 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.820151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820174 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820180 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.820237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.820253 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820264 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:07:16.820274 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:07:16.820286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:07:16.820316 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:07:16.820331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820337 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:07:16.820351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820383 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820393 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:07:16.820411 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820418 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820428 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:07:16.820446 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820453 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820462 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:07:16.820480 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.820486 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820496 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:07:16.820514 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.820521 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820530 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:07:16.820548 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.820555 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820564 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:07:16.820581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.820588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.820610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.820660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.820676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820682 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.820696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820728 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:07:16.820750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.820775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:07:16.820790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820796 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:07:16.820810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820834 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820841 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820850 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:07:16.820868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820885 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.820902 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.820908 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820918 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:07:16.820930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.820963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.820978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.820984 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.820997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821021 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821029 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:07:16.821052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:07:16.821092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821098 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:07:16.821111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821142 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.821165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.821204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.821224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821257 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:07:16.821279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:07:16.821326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821332 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:07:16.821346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821371 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821378 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821387 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:07:16.821405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.821439 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821446 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821456 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:07:16.821468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.821516 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821522 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.821536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821561 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:07:16.821590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:07:16.821630 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.821662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821687 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.821693 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821703 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:07:16.821720 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821726 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821735 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:07:16.821752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.821758 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821767 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:07:16.821783 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.821790 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821799 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:07:16.821816 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.821822 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821832 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:07:16.821844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821883 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.821898 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821904 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.821917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821941 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.821948 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821957 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:07:16.821969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.821984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.821993 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.822006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822035 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822042 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822051 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.822093 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822117 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.822123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822133 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.822150 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.822156 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822166 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:07:16.822183 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.822189 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822199 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:07:16.822215 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.822222 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822231 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:07:16.822248 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.822254 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822263 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:07:16.822280 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:07:16.822286 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822313 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:07:16.822333 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.822340 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822350 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.822367 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.822374 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822384 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.822401 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.822408 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:07:16.822435 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.822441 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822451 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:07:16.822463 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.822532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.822553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822578 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.822584 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822594 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:07:16.822612 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.822618 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822628 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:07:16.822645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.822665 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822674 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:07:16.822691 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.822698 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822707 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:07:16.822719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.822754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.822787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822811 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822818 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822828 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:07:16.822840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.822855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.822864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.822877 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822903 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822910 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822919 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.822960 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.822985 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.822991 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823001 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:07:16.823018 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823024 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823034 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:07:16.823051 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.823057 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823066 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:07:16.823083 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.823089 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823099 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:07:16.823115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.823122 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:07:16.823147 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.823154 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823163 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:07:16.823179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.823211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823218 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823227 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:07:16.823243 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823249 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823258 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:07:16.823275 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823281 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823291 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:07:16.823328 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823334 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823344 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:07:16.823357 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.823410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.823428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823435 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.823449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823473 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823480 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823490 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:07:16.823508 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.823514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823524 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.823541 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823548 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823557 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:07:16.823574 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.823581 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823591 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.823603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.823640 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823662 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.823675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823700 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823707 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823717 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:07:16.823730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.823745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.823755 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.823768 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823796 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823804 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823814 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.823857 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823883 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.823890 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823900 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:07:16.823917 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.823924 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823934 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:07:16.823955 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.823962 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.823972 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:07:16.823990 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.823996 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824006 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:07:16.824024 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824030 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824040 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:07:16.824057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824064 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824073 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:07:16.824091 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824097 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824107 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.824124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824132 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824141 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:07:16.824158 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824165 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824175 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:07:16.824192 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824199 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824208 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:07:16.824226 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824232 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824242 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:07:16.824259 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824265 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824275 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:07:16.824287 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.824352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.824369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824397 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824404 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824414 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824427 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.824458 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824482 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.824489 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824499 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:07:16.824517 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.824523 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824533 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:07:16.824551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.824557 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824567 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:07:16.824584 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824591 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824601 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:07:16.824618 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824625 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824635 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:07:16.824652 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824659 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824668 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:07:16.824685 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824692 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824701 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:07:16.824718 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824725 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824735 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:07:16.824752 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824759 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824768 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:07:16.824785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824792 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824801 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:07:16.824819 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824825 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824835 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:07:16.824852 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.824859 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824868 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:07:16.824886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.824892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.824919 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.824926 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.824935 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:07:16.824948 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.825012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.825030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825037 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:07:16.825051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825076 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.825083 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825093 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:07:16.825106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.825132 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.825147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825153 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.825166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825191 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.825198 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825208 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:07:16.825220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.825245 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:07:16.825260 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825266 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:07:16.825280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.825318 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825328 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.825346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.825353 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825362 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:07:16.825380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.825386 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825396 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:07:16.825413 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.825419 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825429 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:07:16.825441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.825479 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:07:16.825494 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825500 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.825514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825538 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.825545 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825555 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:07:16.825567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.825583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.825592 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:07:16.825606 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.825633 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825640 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.825649 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.825678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.825692 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825718 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.825725 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825734 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:07:16.825752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.825759 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825769 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:07:16.825786 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.825793 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825803 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:07:16.825820 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:07:16.825827 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825837 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:07:16.825854 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.825861 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825870 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:07:16.825888 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.825894 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825904 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:07:16.825921 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.825928 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825937 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:07:16.825955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.825961 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.825971 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:07:16.825988 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.825995 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.826005 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:07:16.826022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.826028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.826039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.826051 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:07:16.826102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826118 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826124 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:07:16.826138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.826170 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.826193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826218 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.826232 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826238 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.826252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826277 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:07:16.826284 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826297 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:07:16.826311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826336 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:07:16.826350 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:07:16.826376 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.826383 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:07:16.826393 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:07:16.826411 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:07:16.826417 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:07:16.826427 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:07:16.826444 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.826451 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:07:16.826460 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:07:16.826473 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:07:16.826498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826513 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826519 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.826533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826558 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.826565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.826593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.826600 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826610 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:07:16.826627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.826634 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826643 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:07:16.826656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826688 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826703 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826709 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.826723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826747 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826754 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826764 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:07:16.826777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.826793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826802 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.826816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826843 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826850 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826860 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.826903 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826929 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.826936 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826946 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:07:16.826963 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.826970 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.826980 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:07:16.826998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.827005 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827014 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:07:16.827031 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827038 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827048 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:07:16.827065 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.827072 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827081 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:07:16.827099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827105 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827115 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:07:16.827132 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.827139 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827149 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:07:16.827166 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827173 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827182 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:07:16.827199 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827206 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:07:16.827229 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.827275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.827292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827303 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:07:16.827318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827343 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827350 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827360 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:07:16.827379 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.827385 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827395 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:07:16.827412 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.827419 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827428 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:07:16.827446 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827452 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827462 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:07:16.827479 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.827485 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827495 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:07:16.827507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.827549 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.827564 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.827584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827608 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827614 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.827671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.827688 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827698 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:07:16.827708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:07:16.827721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:07:16.827745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:07:16.827760 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827766 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:07:16.827780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827804 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.827812 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827822 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:07:16.827835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.827860 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.827874 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827880 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.827894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827919 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:07:16.827926 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827935 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:07:16.827948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.827973 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:07:16.827987 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.827993 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:07:16.828007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.828038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.828061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.828085 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.828100 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828106 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.828120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828145 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828152 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828162 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:07:16.828174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.828199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:07:16.828213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828239 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828247 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828256 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.828304 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828332 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828339 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828350 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:07:16.828367 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828374 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828384 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:07:16.828401 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828408 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828417 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:07:16.828434 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828441 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828451 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:07:16.828468 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828475 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828484 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:07:16.828502 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:07:16.828508 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828518 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:07:16.828536 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:07:16.828542 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828552 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:07:16.828569 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:07:16.828575 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828585 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:07:16.828603 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.828609 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828619 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:07:16.828637 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828643 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828653 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:07:16.828671 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828677 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828687 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:07:16.828704 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828711 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828721 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:07:16.828738 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828745 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828754 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:07:16.828767 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.828828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.828846 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828852 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:07:16.828867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828892 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.828899 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828909 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:07:16.828922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.828947 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.828962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.828969 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.828983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829007 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829014 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829024 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:07:16.829037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.829062 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:07:16.829077 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.829097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829121 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829128 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829138 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:07:16.829156 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829162 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829172 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:07:16.829190 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829197 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829206 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:07:16.829224 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829230 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829240 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:07:16.829252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.829289 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829311 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.829332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829357 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829364 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829374 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:07:16.829387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.829412 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.829426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829454 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829461 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829471 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.829516 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:07:16.829575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:07:16.829608 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829615 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829625 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:07:16.829642 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.829649 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829658 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:07:16.829675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829691 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:07:16.829709 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829715 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829725 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:07:16.829742 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:07:16.829749 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829758 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:07:16.829771 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.829810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.829825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829832 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:07:16.829846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829870 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829877 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829887 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:07:16.829905 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829912 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829921 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:07:16.829938 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.829945 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829955 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:07:16.829972 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.829979 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.829988 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:07:16.830006 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.830012 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830022 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:07:16.830039 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.830046 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830055 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:07:16.830073 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.830079 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830089 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:07:16.830106 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.830113 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830123 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:07:16.830135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.830187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.830202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830209 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:07:16.830223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.830255 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:07:16.830277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.830308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:07:16.830325 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:07:16.830331 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:07:16.830343 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:07:16.830359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830365 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:07:16.830379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830402 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.830422 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:07:16.830439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.830449 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:07:16.830459 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:07:16.830477 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.830483 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:07:16.830493 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:07:16.830510 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:07:16.830527 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:07:16.830538 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:07:16.830556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.830563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.830572 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.830589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.830596 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.830606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.830622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.830629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.830639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.830656 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.830662 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:07:16.830672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.830688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.830695 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:07:16.830704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.830721 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:07:16.830728 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:07:16.830737 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:07:16.830754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.830760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.830770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.830786 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:07:16.830793 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:07:16.830803 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:07:16.830819 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.830825 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:07:16.830835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.830852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.830858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:07:16.830868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.830883 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:07:16.830890 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:07:16.830899 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:07:16.830912 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:07:16.830944 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.830973 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:07:16.831000 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.831026 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:07:16.831053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.831079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:07:16.831105 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.831132 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:07:16.831158 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.831184 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:07:16.831211 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:07:16.831236 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:07:16.831262 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:07:16.831287 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:07:16.831321 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:07:16.831348 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:07:16.831374 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.831401 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:07:16.831426 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.831452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:07:16.831478 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.831542 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:07:16.831568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.831594 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:07:16.831621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.831647 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:07:16.831673 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.831698 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:07:16.831724 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.831750 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:07:16.831776 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.831803 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:07:16.831829 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.831855 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:07:16.831881 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.831909 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:07:16.831934 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.831961 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:07:16.831987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.832013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.832039 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.832065 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.832091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.832116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.832142 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.832168 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:07:16.832193 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:07:16.832219 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:07:16.832245 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.832270 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:07:16.832300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.832327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.832354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.832379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:07:16.832406 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.832431 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:07:16.832457 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.832483 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:07:16.832509 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.832534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:07:16.832560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.832587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:07:16.832612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.832639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:07:16.832667 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832685 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832711 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.832736 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832753 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832770 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832796 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.832821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.832922 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832948 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.832973 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.832999 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.833024 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833041 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833067 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.833092 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833109 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833135 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.833161 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833187 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.833212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833238 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.833264 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833289 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.833321 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833347 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.833373 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.833441 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833467 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.833493 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833519 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.833545 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833571 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.833596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.833748 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833781 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.833832 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.833883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.833968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.833984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.834086 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834103 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834119 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.834187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834204 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834263 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.834288 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834319 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.834345 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834396 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834423 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.834449 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834475 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:07:16.834500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834559 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.834585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.834702 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834728 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:07:16.834753 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834779 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.834804 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834830 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.834856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.834956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.834990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:07:16.835127 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835144 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835169 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.835194 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835211 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835228 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835253 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.835278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.835384 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835410 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835435 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835461 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835486 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835528 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835553 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835570 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835595 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835621 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835647 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835672 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835698 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.835723 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835749 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835774 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835800 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:07:16.835826 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:07:16.835893 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835918 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.835944 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.835969 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.835994 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836020 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.836045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.836242 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836275 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.836333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836360 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.836386 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836402 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836444 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.836470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:07:16.836588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836621 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.836688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836764 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.836789 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836815 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:07:16.836841 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836858 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836874 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836891 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836917 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:07:16.836942 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.836968 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:07:16.836993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837053 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.837078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:07:16.837196 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837222 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:07:16.837247 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837273 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:07:16.837302 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837329 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:07:16.837355 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.837456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:07:16.837598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:07:16.837624 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.837681 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.837731 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.837780 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.837827 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.837874 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.837922 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.837969 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.838020 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.838068 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.838116 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.838163 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.838210 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.838257 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.838310 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.838357 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.838404 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.838451 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.838500 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.838547 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.838597 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.838652 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.838714 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.838761 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.838808 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.838854 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.838900 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.838948 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.838996 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.839049 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.839095 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.839142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.839198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.839245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.839292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.839347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.839393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.839490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.839539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.839586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.839633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.839680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.839727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.839772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.839819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.839867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.839914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.839961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.840009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.840057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.840105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.840152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.840200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.840252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.840308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.840356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.840403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.840449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.840496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.840544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.840592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.840643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.840690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.840737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.840793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.840841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.840889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.840936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.840981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.841028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.841075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.841123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.841170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.841216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.841264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.841315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.841362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.841410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.841457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.841503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.841550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.841597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.841645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.841693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.841741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.841792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.841843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.841889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.841935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.841982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.842028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.842076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.842124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.842178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.842225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.842272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.842333 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:07:16.842360 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.842421 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.842476 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.842530 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.842585 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.842638 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.842692 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.842744 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.842798 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.842851 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.842904 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.842958 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.843011 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.843065 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.843118 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.843171 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.843224 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.843279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.843361 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.843467 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.843576 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.843674 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.843790 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.843904 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.844018 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.844129 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.844254 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.844380 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.844494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.844606 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.844718 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.844821 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.844887 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:07:16.844912 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.844967 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.845022 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.845076 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.845130 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.845212 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.845393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.845499 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.845607 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.845720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.845829 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.845933 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.846046 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.846160 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.846273 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.846397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.846514 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.846630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.846744 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.846859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.846921 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.846977 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.847030 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.847085 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.847139 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.847193 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.847254 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.847366 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.847478 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.847584 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.847699 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.847813 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.847940 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:07:16.847985 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.848094 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.848197 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.848310 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.848413 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.848465 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.848514 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.848562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.848609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.848658 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.848706 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.848756 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.848805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.848854 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.848902 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.848950 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.848998 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.849047 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.849095 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.849144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.849192 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.849240 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.849289 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.849344 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.849393 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.849442 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.849490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.849539 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.849587 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.849635 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.849683 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.849732 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.849789 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:07:16.849811 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.849862 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.849912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.849962 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.850011 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.850061 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:07:16.850111 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:07:16.850161 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:07:16.850212 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.850263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.850319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.850371 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.850421 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.850472 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.850522 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.850573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.850623 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.850675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.850725 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.850776 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.850827 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.850877 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.850927 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.850977 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:07:16.851027 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.851077 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.851128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.851177 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.851228 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.851278 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.851334 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.851384 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.851438 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:07:16.851455 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:07:16.851486 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:07:16.851513 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:07:16.851540 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:07:16.851566 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:07:16.851588 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.851604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.851614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.851623 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.851633 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.851642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:07:16.851651 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:07:16.851660 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:07:16.851668 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.851677 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.851686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.851694 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.851703 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.851712 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.851720 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.851729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.851738 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.851746 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.851756 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.851764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.851772 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.851781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.851789 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.851797 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:07:16.851805 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.851813 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.851821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.851830 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.851838 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.851845 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.851853 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.851861 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.851869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.851879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.851886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.851895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.851903 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.851911 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:07:16.851919 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:07:16.851928 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:07:16.851935 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.851943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.851951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.851958 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.851966 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.851973 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.851981 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.851989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.851997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.852004 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852011 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852019 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.852026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.852034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.852041 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.852048 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:07:16.852055 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.852063 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.852070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.852077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.852084 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.852092 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.852099 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.852107 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.852115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.852124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.852132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.852141 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.852148 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.852156 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:07:16.852163 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:07:16.852170 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:07:16.852178 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.852185 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.852192 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.852199 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.852207 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852214 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.852222 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.852229 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.852237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.852244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852251 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852258 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.852266 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.852273 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.852280 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.852287 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:07:16.852300 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.852309 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.852316 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.852323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.852331 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.852338 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.852345 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.852353 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.852360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:07:16.852368 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.852376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:07:16.852384 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:07:16.852390 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:07:16.852398 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:07:16.852405 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:07:16.852412 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:07:16.852419 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:07:16.852426 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:07:16.852432 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:07:16.852439 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:07:16.852447 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852455 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.852463 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:07:16.852469 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:07:16.852477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:07:16.852535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:07:16.852549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:07:16.852557 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:07:16.852564 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:07:16.852571 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:07:16.852577 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:07:16.852584 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:07:16.852591 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:07:16.852597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:07:16.852604 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:07:16.852611 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:07:16.852618 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:07:16.852625 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:07:16.852631 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:07:16.852937 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:07:16.852949 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:07:16.852954 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:07:16.852959 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:07:16.852966 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:07:16.852971 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:07:16.852975 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:07:16.852984 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:07:16.852993 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:07:16.853033 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853039 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220291" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:07:16.853054 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:07:16.853075 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:07:16.853082 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:07:16.853086 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:07:16.853090 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:07:16.853096 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220291" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:07:16.853107 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:07:16.853114 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:07:16.853119 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:07:16.853130 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853139 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:07:16.853145 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:07:16.853168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.853177 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:07:16.853181 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.853204 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:07:16.853210 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:07:16.853214 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:07:16.853218 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:07:16.853222 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:07:16.853226 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:07:16.853230 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:07:16.853234 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:07:16.853241 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220291" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:07:16.853251 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:07:16.853257 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:07:16.853261 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:07:16.853268 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853273 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:07:16.853278 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:07:16.853308 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:07:16.853315 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853320 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853326 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853330 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:07:16.853340 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:07:16.853348 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:07:16.853353 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:07:16.853357 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:07:16.853364 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220291" 2019-02-19 20:07:16.853371 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:07:16.853376 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:07:16.853380 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:07:16.853387 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:07:16.853391 wsdl: in serializeType: returning: 220291 2019-02-19 20:07:16.853398 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:07:16.853405 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:07:16.853409 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:07:16.853413 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:07:16.853418 wsdl: in serializeType: returning: 220291 2019-02-19 20:07:16.853422 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220291 2019-02-19 20:07:16.853443 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220291 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:07:16.853448 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:07:16.853454 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1480"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:07:16.853468 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:07:16.853474 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220291 2019-02-19 20:07:16.853484 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:07:16.853556 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:07:16.853496 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:07:16.853507 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:07:16.853512 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:07:16.853516 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:07:16.853520 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:07:16.853527 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:07:16.853537 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:07:16.853544 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:07:16.853550 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:07:16.853563 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:07:16.853573 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:07:16.853581 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:07:16.861519 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:07:16.861532 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:07:16.861540 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:07:16.861545 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:07:16.861550 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:07:16.861555 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:07:16.861559 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:07:16.861563 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:07:16.861568 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:07:16.861597 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:07:16.871028 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:07:16.871050 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:07:16.871056 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:07:16.871062 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:07:16.871067 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:07:16.871073 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:07:16.871079 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:07:16.871084 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:07:16.871090 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:07:16.871096 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:06:59 GMT 2019-02-19 20:07:16.871102 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:07:16.871107 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:07:16.871113 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:07:16.871123 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:07:16.871148 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:07:16.871158 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:07:16.871168 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:07:16.871173 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:07:16.871177 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:07:16.871217 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:07:16.871230 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:07:16.871235 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:07:16.871261 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:07:16.871268 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:06:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:07:16.871304 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:07:16.871314 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:07:16.871335 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:07:16.871342 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:07:16.871450 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:07:16.871545 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:07:16.871551 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:07:16.871560 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:07:16.871570 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:07:16.871593 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:07:16.871648 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:07:16.871675 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:07:16.871690 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:07:16.871698 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:07:16.871703 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:07:16.871708 nusoap_client: detail =