Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 87.35Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1519
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 15:19:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 17:20:04.696852 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 17:20:04.696906 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:20:04.696921 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 17:20:04.696938 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:20:04.696948 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 17:20:04.696956 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 17:20:04.696969 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 17:20:04.696978 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:20:04.696985 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:20:04.696994 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:20:04.697002 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:20:04.697014 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:20:04.697020 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:20:04.697024 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:20:04.697029 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:20:04.697033 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 17:20:04.697045 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:20:04.697060 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:20:04.697069 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:20:04.697075 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 17:20:04.697081 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 17:20:04.697095 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:20:04.697104 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:20:04.703248 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:20:04.703268 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:20:04.703278 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 17:20:04.703285 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:20:04.703290 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:20:04.703295 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:20:04.703299 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 17:20:04.703330 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 17:20:04.718947 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 17:20:04.718992 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 17:20:04.718999 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:20:04.719005 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:20:04.719011 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:20:04.719016 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:20:04.719022 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:20:04.719029 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:20:04.719034 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:20:04.719045 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:19:50 GMT 2019-10-21 17:20:04.719052 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:20:04.719057 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 17:20:04.719064 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:20:04.719075 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 17:20:04.719108 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 17:20:04.719129 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 17:20:04.725346 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:20:04.725424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:20:04.725497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.731657 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:20:04.731717 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:20:04.731760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.731775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.731801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.731825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.731921 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:20:04.731968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.737622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.737674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738150 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:20:04.738207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.738238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738280 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.738316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.738664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738803 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:20:04.738833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.738963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.743808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.743887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744366 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744892 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.744921 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.744975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.745032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745128 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 17:20:04.745237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:20:04.745335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:20:04.745543 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 17:20:04.745559 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:20:04.745564 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 17:20:04.745679 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 17:20:04.745721 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:20:04.745737 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:20:04.745744 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:20:04.745763 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 17:20:04.745768 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 17:20:04.745956 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 17:20:04.745972 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 17:20:04.746022 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 17:20:04.746052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746084 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746094 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746112 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:20:04.746135 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746142 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746153 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:20:04.746168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.746212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.746228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.746251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746279 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.746287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746298 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 17:20:04.746311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.746339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:20:04.746355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 17:20:04.746375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746400 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746407 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746417 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:20:04.746435 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746442 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746451 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:20:04.746469 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746476 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746485 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:20:04.746498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.746534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.746549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 17:20:04.746570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746605 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.746613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 17:20:04.746637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.746664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 17:20:04.746679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746685 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 17:20:04.746699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746724 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746731 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746741 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:20:04.746759 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746765 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746775 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:20:04.746793 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.746799 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746809 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:20:04.746827 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.746834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746843 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.746856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.746897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.746912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.746937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746968 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.746982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.747031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.747047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747059 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:20:04.747069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 17:20:04.747081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:20:04.747107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:20:04.747122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 17:20:04.747143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747168 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.747175 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747190 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:20:04.747208 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.747215 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747225 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:20:04.747242 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.747249 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747258 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:20:04.747276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.747282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.747304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.747344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.747359 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747365 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.747379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747405 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.747412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747422 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 17:20:04.747435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.747461 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:20:04.747475 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747482 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 17:20:04.747496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747521 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.747528 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747537 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:20:04.747550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.747582 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.747598 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747604 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.747618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747642 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.747650 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747659 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 17:20:04.747672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.747698 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:20:04.747713 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747719 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 17:20:04.747737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.747770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747779 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.747792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.747818 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.747833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747839 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.747852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747877 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.747885 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 17:20:04.747907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.747933 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 17:20:04.747948 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747954 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 17:20:04.747967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.747992 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.747999 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748009 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:20:04.748026 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.748033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748043 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.748056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748086 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 17:20:04.748101 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748107 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.748120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748145 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.748152 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748162 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 17:20:04.748175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748200 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 17:20:04.748215 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748221 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 17:20:04.748234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748258 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.748265 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748275 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:20:04.748293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.748300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.748322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748352 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 17:20:04.748367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748373 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.748386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748411 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.748418 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748428 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 17:20:04.748440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748466 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 17:20:04.748480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748486 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 17:20:04.748500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748524 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.748531 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.748553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748585 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 17:20:04.748601 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748607 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.748620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748645 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.748652 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 17:20:04.748675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748700 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 17:20:04.748715 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748721 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 17:20:04.748734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.748765 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.748788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748813 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.748828 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748834 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.748847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748872 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.748879 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748889 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 17:20:04.748901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.748927 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:20:04.748941 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748948 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 17:20:04.748961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.748986 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.748993 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749003 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:20:04.749016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749042 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.749057 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749063 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.749076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749100 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.749107 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749117 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 17:20:04.749130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:20:04.749170 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749176 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 17:20:04.749190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749214 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.749221 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749231 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:20:04.749244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.749284 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749290 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.749304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749328 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.749335 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749345 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 17:20:04.749358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:20:04.749398 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749405 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 17:20:04.749418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749442 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.749450 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749459 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 17:20:04.749477 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.749483 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749493 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 17:20:04.749506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749536 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.749551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749557 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.749570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749601 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.749608 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749618 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 17:20:04.749631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749657 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:20:04.749672 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749679 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:20:04.749692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749717 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.749724 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.749746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749772 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.749787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749793 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.749806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749833 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.749840 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749850 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:20:04.749863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.749889 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:20:04.749903 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749909 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:20:04.749923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749948 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:20:04.749955 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749965 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:20:04.749978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.749994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.750003 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.750018 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750024 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.750038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750067 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.750124 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.750141 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:20:04.750161 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 17:20:04.750173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:20:04.750198 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:20:04.750213 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750219 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 17:20:04.750232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750257 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:20:04.750264 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750274 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:20:04.750287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.750312 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.750327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750333 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.750346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750376 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.750433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.750449 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:20:04.750469 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 17:20:04.750482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:20:04.750506 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:20:04.750520 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750526 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:20:04.750540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750565 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:20:04.750572 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750587 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:20:04.750601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.750627 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.750642 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750648 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.750661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750684 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750691 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.750746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.750763 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:20:04.750783 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 17:20:04.750795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:20:04.750820 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:20:04.750834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750841 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 17:20:04.750854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.750886 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 17:20:04.750914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.750921 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 17:20:04.750948 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.750954 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750964 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:20:04.750981 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.750988 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.750998 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:20:04.751015 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.751022 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751031 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:20:04.751048 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.751055 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751064 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 17:20:04.751082 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.751088 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.751110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.751163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.751179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751185 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.751199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751224 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751231 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 17:20:04.751254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.751280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:20:04.751294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 17:20:04.751314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751339 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751346 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751355 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:20:04.751373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751390 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.751407 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751413 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751423 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:20:04.751435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.751470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.751485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.751504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751528 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751535 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 17:20:04.751600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.751628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:20:04.751645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751651 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:20:04.751666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.751720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.751746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.751761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751767 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.751781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751806 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751813 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:20:04.751836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.751861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:20:04.751876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:20:04.751896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751922 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751929 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751939 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:20:04.751957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.751973 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.751990 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.751997 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752006 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:20:04.752019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.752054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.752069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752075 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.752089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752114 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.752121 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:20:04.752144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.752170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:20:04.752184 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752190 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.752204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752228 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752235 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752245 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:20:04.752262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.752269 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752279 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:20:04.752296 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.752303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752312 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:20:04.752330 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752337 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752347 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:20:04.752364 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752371 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752380 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:20:04.752393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.752437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.752452 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752458 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.752472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752497 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 17:20:04.752527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.752543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.752553 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.752567 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752601 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752609 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752619 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.752663 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.752695 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.752722 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.752729 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752739 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 17:20:04.752756 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.752763 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752773 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 17:20:04.752790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.752797 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752807 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:20:04.752824 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.752830 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752840 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 17:20:04.752857 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:20:04.752863 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752873 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 17:20:04.752890 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752898 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752908 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.752925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.752958 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752965 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.752974 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 17:20:04.752991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.752998 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753008 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:20:04.753025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:20:04.753054 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.753133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753139 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.753154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753179 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.753186 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753196 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:20:04.753213 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753220 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753229 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:20:04.753246 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753253 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753263 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:20:04.753280 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.753286 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753296 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:20:04.753309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.753349 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.753385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753410 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753427 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 17:20:04.753440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.753457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.753467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.753480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753507 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.753568 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753599 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.753606 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753616 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:20:04.753634 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753641 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753651 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:20:04.753668 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.753675 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753684 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:20:04.753701 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.753708 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753718 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:20:04.753735 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.753741 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753751 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:20:04.753773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.753780 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753790 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:20:04.753808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.753841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753848 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753857 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:20:04.753875 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753882 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753892 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:20:04.753909 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753916 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753925 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:20:04.753943 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.753949 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.753959 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:20:04.753971 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.754032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.754049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.754070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754095 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754102 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754112 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:20:04.754129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.754136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.754162 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754169 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754179 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:20:04.754196 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.754203 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754212 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.754225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.754264 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754285 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.754299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754331 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 17:20:04.754353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.754370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.754379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.754393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.754479 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754505 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.754512 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754522 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:20:04.754539 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754546 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754556 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:20:04.754658 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.754668 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754681 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:20:04.754702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.754709 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754719 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:20:04.754741 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.754748 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754758 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:20:04.754776 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.754784 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754794 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:20:04.754811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754818 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754828 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.754845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754852 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754862 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:20:04.754879 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754886 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754896 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:20:04.754913 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.754920 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754929 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 17:20:04.754946 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754953 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754963 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:20:04.754980 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.754986 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.754996 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:20:04.755008 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.755073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.755088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755117 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755124 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755134 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755147 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.755179 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755204 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.755212 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755221 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 17:20:04.755239 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.755247 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755256 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 17:20:04.755274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.755281 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755290 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:20:04.755307 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.755314 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755324 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 17:20:04.755341 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.755348 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755357 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 17:20:04.755375 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.755381 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755391 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:20:04.755408 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.755415 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755425 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 17:20:04.755441 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.755448 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755458 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 17:20:04.755475 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.755482 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755492 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 17:20:04.755510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.755517 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755536 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:20:04.755554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.755561 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755570 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:20:04.755594 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.755601 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755611 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 17:20:04.755628 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.755635 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.755662 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.755668 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755677 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 17:20:04.755690 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.755783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755789 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 17:20:04.755808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755834 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.755841 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755851 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:20:04.755864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.755890 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755905 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755911 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.755929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755954 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.755961 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.755971 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 17:20:04.755984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.756010 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:20:04.756025 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756032 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 17:20:04.756045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756070 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.756078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756087 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.756104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.756111 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756121 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:20:04.756138 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.756144 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756154 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:20:04.756171 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.756177 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756187 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:20:04.756200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.756240 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 17:20:04.756255 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756262 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.756280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756305 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.756312 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756322 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 17:20:04.756335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.756361 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 17:20:04.756374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.756403 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756410 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.756420 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.756450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.756464 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756489 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.756496 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756510 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 17:20:04.756528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.756535 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756544 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 17:20:04.756562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.756568 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756584 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 17:20:04.756602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:20:04.756609 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756618 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:20:04.756636 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.756642 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756652 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 17:20:04.756669 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.756675 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756684 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 17:20:04.756701 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.756708 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756717 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:20:04.756735 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.756741 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756750 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 17:20:04.756767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.756774 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756784 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 17:20:04.756800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.756807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.756829 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 17:20:04.756884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.756902 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756908 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 17:20:04.756927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.756959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756969 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.756982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.756998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.757008 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.757022 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757029 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.757046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757071 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:20:04.757078 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757088 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 17:20:04.757101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.757127 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:20:04.757141 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 17:20:04.757166 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.757173 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:20:04.757183 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 17:20:04.757201 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:20:04.757208 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 17:20:04.757217 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 17:20:04.757234 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.757241 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:20:04.757251 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 17:20:04.757263 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 17:20:04.757289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.757304 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757310 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.757329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.757361 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.757389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757395 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757406 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:20:04.757423 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757429 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757439 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:20:04.757452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.757486 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757501 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757507 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.757521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757552 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757559 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757569 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 17:20:04.757587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.757604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.757614 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.757627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757654 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757661 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757671 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.757715 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757740 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757747 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757757 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 17:20:04.757774 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757781 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757790 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 17:20:04.757807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.757814 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757823 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:20:04.757840 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757847 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757861 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 17:20:04.757879 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.757885 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757895 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 17:20:04.757912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757919 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757928 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 17:20:04.757945 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.757952 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757961 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 17:20:04.757978 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.757985 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.757994 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:20:04.758011 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.758018 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.758027 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:20:04.758040 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.758092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.758109 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 17:20:04.758134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758159 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.758166 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758176 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:20:04.758193 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.758200 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758210 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:20:04.758227 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.758234 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758243 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:20:04.758260 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.758267 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758276 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:20:04.758293 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.758301 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758310 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:20:04.758323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.758366 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.758381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758388 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.758405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758436 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.758495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.758512 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758523 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:20:04.758533 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 17:20:04.758545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:20:04.758570 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:20:04.758591 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758598 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 17:20:04.758616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758641 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.758648 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758658 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 17:20:04.758671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.758697 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.758712 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758718 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.758732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758757 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:20:04.758764 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758773 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 17:20:04.758786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.758812 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 17:20:04.758826 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 17:20:04.758846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.758877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.758899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.758925 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.758939 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.758963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.758988 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.758995 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759005 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 17:20:04.759018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.759044 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:20:04.759058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759084 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759091 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759101 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.759145 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759169 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759176 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759186 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 17:20:04.759204 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759210 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759224 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 17:20:04.759242 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759249 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759258 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 17:20:04.759275 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759282 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759291 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 17:20:04.759308 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759315 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759324 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 17:20:04.759342 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:20:04.759348 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759358 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 17:20:04.759375 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:20:04.759382 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759392 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 17:20:04.759409 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:20:04.759416 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759425 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 17:20:04.759443 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.759449 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759459 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 17:20:04.759476 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759483 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759492 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 17:20:04.759509 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759517 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759526 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 17:20:04.759543 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759550 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759559 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 17:20:04.759581 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759589 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759602 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 17:20:04.759616 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.759700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.759721 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759727 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 17:20:04.759746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.759779 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759789 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 17:20:04.759802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.759828 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.759842 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759849 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.759862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759886 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.759893 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 17:20:04.759916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.759942 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:20:04.759957 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.759963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.759981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760006 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760013 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760023 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 17:20:04.760041 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.760047 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760057 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:20:04.760074 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.760081 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760090 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:20:04.760108 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760115 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760124 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:20:04.760137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.760175 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760190 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.760210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760235 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760242 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760256 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 17:20:04.760269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.760295 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.760309 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760336 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760343 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760353 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.760397 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.760429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:20:04.760456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.760463 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:20:04.760489 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760496 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760505 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 17:20:04.760523 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.760529 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760539 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:20:04.760556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760581 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:20:04.760601 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760609 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760619 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 17:20:04.760636 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:20:04.760643 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760653 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 17:20:04.760666 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.760708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.760725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760731 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 17:20:04.760745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760770 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.760777 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760791 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 17:20:04.760809 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760816 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760826 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 17:20:04.760843 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760850 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760859 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 17:20:04.760877 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.760883 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760893 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 17:20:04.760910 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760916 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760926 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 17:20:04.760943 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760950 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760959 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 17:20:04.760976 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.760983 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.760992 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:20:04.761009 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.761016 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761025 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:20:04.761038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.761094 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.761109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761116 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 17:20:04.761134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761159 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.761166 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 17:20:04.761189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.761215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:20:04.761232 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:20:04.761239 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 17:20:04.761249 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 17:20:04.761264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761270 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 17:20:04.761284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.761332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:20:04.761349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.761360 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:20:04.761370 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 17:20:04.761387 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.761393 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 17:20:04.761404 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 17:20:04.761420 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:20:04.761426 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 17:20:04.761436 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 17:20:04.761453 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.761459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.761469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.761486 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.761493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.761502 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.761519 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.761525 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.761535 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.761551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.761558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 17:20:04.761567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.761590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.761597 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 17:20:04.761607 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.761624 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:20:04.761631 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 17:20:04.761640 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 17:20:04.761657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.761663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.761673 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.761689 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:20:04.761696 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 17:20:04.761710 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 17:20:04.761727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.761733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 17:20:04.761744 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.761761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.761767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:20:04.761777 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.761793 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:20:04.761799 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 17:20:04.761809 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 17:20:04.761823 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 17:20:04.761859 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.761888 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:20:04.761915 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.761942 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 17:20:04.761968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.761995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:20:04.762022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.762049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:20:04.762075 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.762102 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:20:04.762128 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.762154 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 17:20:04.762180 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 17:20:04.762207 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 17:20:04.762233 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 17:20:04.762259 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 17:20:04.762286 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 17:20:04.762312 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 17:20:04.762338 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.762370 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:20:04.762409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.762437 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:20:04.762463 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.762489 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:20:04.762515 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.762541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:20:04.762568 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.762600 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:20:04.762626 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.762652 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:20:04.762678 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.762706 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:20:04.762733 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.762758 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:20:04.762784 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.762810 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:20:04.762836 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.762862 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:20:04.762888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.762915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:20:04.762942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.762968 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:20:04.763009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.763036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.763063 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.763270 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.763297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.763324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.763350 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.763376 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:20:04.763402 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 17:20:04.763428 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 17:20:04.763454 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.763480 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:20:04.763505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.763532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.763558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.763589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:20:04.763616 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.763642 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 17:20:04.763668 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.763693 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:20:04.763720 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.763748 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:20:04.763775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.763802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:20:04.763828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.763854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:20:04.763881 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.763899 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.763925 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.763951 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.763968 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.763990 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.764041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.764143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.764244 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764271 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764297 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764323 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764348 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764365 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764392 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764418 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764436 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764462 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764488 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764514 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764540 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764566 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.764597 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764624 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764650 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764676 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.764707 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764724 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764750 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.764776 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764802 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.764828 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764854 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.764880 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764907 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.764932 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.764959 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.764986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.765137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.765333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765388 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.765423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.765514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.765640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765692 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.765752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765802 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.765855 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765881 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.765907 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765924 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765940 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765956 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.765982 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.766008 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:20:04.766060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.766150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.766269 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766295 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:20:04.766323 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.766375 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.766428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766444 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.766531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:20:04.766711 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766729 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766755 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.766786 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766803 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766819 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766845 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.766871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.766972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.766989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767048 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.767074 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767100 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767127 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767153 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767179 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767196 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767223 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767249 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767266 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767292 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767318 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767344 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767370 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767395 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.767421 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767448 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767474 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767504 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:20:04.767531 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767578 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:20:04.767606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767633 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.767659 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767686 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.767719 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767746 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.767772 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767799 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.767826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.767976 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.767993 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768010 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768035 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.768061 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768087 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.768114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768147 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.768204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:20:04.768323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768398 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.768424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768500 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.768526 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768553 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:20:04.768584 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768602 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768619 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768635 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768661 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:20:04.768687 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768717 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:20:04.768744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.768834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:20:04.768951 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.768978 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:20:04.769004 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769030 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:20:04.769056 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:20:04.769108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.769210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:20:04.769353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:20:04.769383 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.769445 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.769495 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.769545 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.769600 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.769648 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.769695 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.769750 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.769798 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.769846 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.769892 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.769939 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.769988 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.770036 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.770085 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.770132 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.770180 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.770244 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.770292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.770340 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.770388 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.770436 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.770484 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.770541 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.770600 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.770647 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.770717 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.770764 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.770811 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.770859 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.770907 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.770958 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.771005 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.771054 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.771110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.771173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.771221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.771269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.771317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.771363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.771410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.771457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.771505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.771552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.771618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.771666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.771718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.771764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.771812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.771859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.772113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.772160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.772208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.772256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.772304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.772352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.772400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.772452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.772504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.772550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.772602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.772649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.772696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.772751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.772800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.772852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.772898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.772947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.773002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.773050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.773098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.773147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.773195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.773241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.773288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.773335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.773383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.773430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.773476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.773524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.773571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.773624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.773710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.773761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.773809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.773858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.773906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.773953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.774002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.774050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.774098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.774150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.774202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.774248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.774294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.774340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.774387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.774436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.774490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.774542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.774595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.774644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.774700 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:20:04.774731 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.774792 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.774846 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.774900 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.774955 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.775008 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.775061 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.775113 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.775165 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.775219 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.775272 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.775325 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.775377 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.775430 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.775483 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.775536 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.775594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.775652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.775714 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.775768 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.775822 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.775876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.775929 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.775982 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.776034 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.776088 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.776141 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.776194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.776247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.776301 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.776354 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.776407 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.776461 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.776515 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.776580 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:20:04.776604 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.776659 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.776717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.776772 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.776825 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.776893 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.776946 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.777051 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.777146 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.777238 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.777328 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.777425 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.777782 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.777839 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.777898 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.777951 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.778004 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.778058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.778111 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.778179 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.778284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.778344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.778404 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.778461 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.778515 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.778568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.778642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.778697 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.778759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.778814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.778873 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.778926 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.778979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.779050 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.779113 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 17:20:04.779136 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.779185 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.779233 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.779281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.779334 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.779383 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.779431 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.779479 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.779540 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.779594 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.779643 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.779690 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.779738 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.779785 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.779833 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.779886 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.779934 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.779995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.780043 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.780090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.780138 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.780186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.780233 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.780281 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.780328 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.780381 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.780447 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.780494 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.780542 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.780602 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.780933 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.780982 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.781030 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.781079 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.781135 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 17:20:04.781156 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.781226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.781277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.781327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.781377 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.781426 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.781476 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:20:04.781525 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:20:04.781580 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:20:04.781632 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.781696 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.781749 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.781800 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.781850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.781899 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.781950 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.781999 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.782049 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.782099 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.782163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.782214 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.782264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.782319 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.782369 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.782504 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.782586 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:20:04.782644 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.782697 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.782754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.782804 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.782854 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.782904 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.782954 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.783005 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.783059 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 17:20:04.783076 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 17:20:04.783106 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 17:20:04.783134 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 17:20:04.783161 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 17:20:04.783187 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 17:20:04.783208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.783225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.783235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.783244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.783255 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.783263 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.783272 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:20:04.783296 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:20:04.783307 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:20:04.783319 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.783329 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.783338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.783346 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.783355 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783364 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.783373 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.783382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.783391 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.783399 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.783407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783416 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783424 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.783433 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.783441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.783450 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.783458 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:20:04.783467 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.783475 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.783482 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.783491 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.783499 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.783507 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.783515 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.783523 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.783532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.783543 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.783551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.783560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.783568 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.783583 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.783592 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:20:04.783600 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:20:04.783608 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:20:04.783616 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.783624 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.783632 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.783639 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.783647 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783655 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.783663 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.783671 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.783678 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.783686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.783693 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783703 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783716 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.783724 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.783732 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.783740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.783748 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:20:04.783755 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.783767 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.783776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.783784 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.783791 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.783799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.783806 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.783815 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.783823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.783832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.783840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.783848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.783856 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.783863 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.783870 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:20:04.783877 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:20:04.783884 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:20:04.783891 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.783898 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.783906 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.783912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.783919 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783926 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.783934 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.783941 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.783947 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.783955 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.783962 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783969 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.783977 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.783984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.783991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.783998 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.784005 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:20:04.784012 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.784019 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.784026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.784057 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.784067 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.784074 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.784082 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.784089 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.784097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:20:04.784106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.784113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:20:04.784121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:20:04.784128 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:20:04.784135 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:20:04.784142 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:20:04.784149 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:20:04.784158 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:20:04.784165 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:20:04.784176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:20:04.784184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:20:04.784191 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:20:04.784198 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.784206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.784213 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:20:04.784220 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:20:04.784227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:20:04.784275 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:20:04.784323 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.784332 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:20:04.784340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:20:04.784347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:20:04.784355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:20:04.784442 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:20:04.784459 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:20:04.784471 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:20:04.784484 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:20:04.784497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:20:04.784512 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:20:04.784531 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:20:04.784545 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:20:04.784558 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:20:04.784571 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:20:04.784927 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 17:20:04.784940 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:20:04.784946 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:20:04.784951 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:20:04.784958 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 17:20:04.784963 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:20:04.784967 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:20:04.784977 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 17:20:04.784985 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:20:04.785033 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785040 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:20:04.785055 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:20:04.785078 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 17:20:04.785085 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 17:20:04.785089 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 17:20:04.785093 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 17:20:04.785098 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:20:04.785145 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:20:04.785158 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:20:04.785166 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:20:04.785184 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785200 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:20:04.785209 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 17:20:04.785258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.785278 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:20:04.785287 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.785330 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:20:04.785338 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 17:20:04.785343 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 17:20:04.785347 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 17:20:04.785351 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 17:20:04.785355 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 17:20:04.785360 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 17:20:04.785364 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 17:20:04.785375 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:20:04.785387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:20:04.785394 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:20:04.785398 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:20:04.785405 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785411 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:20:04.785415 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:20:04.785442 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:20:04.785448 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785452 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785458 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785462 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:20:04.785473 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:20:04.785481 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:20:04.785485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:20:04.785490 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:20:04.785497 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "147985" 2019-10-21 17:20:04.785504 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:20:04.785508 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:20:04.785513 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:20:04.785519 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:20:04.785524 wsdl: in serializeType: returning: 147985 2019-10-21 17:20:04.785531 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:20:04.785538 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:20:04.785542 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:20:04.785546 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:20:04.785551 wsdl: in serializeType: returning: 147985 2019-10-21 17:20:04.785555 wsdl: serializeRPCParameters returning: 147985 2019-10-21 17:20:04.785579 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=147985 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 17:20:04.785584 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 17:20:04.785591 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4023"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 17:20:04.785606 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 17:20:04.785611 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=147985 2019-10-21 17:20:04.785621 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 17:20:04.785698 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 17:20:04.785635 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:20:04.785646 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:20:04.785651 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:20:04.785657 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:20:04.785661 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:20:04.785667 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:20:04.785678 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:20:04.785686 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:20:04.785691 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:20:04.785708 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 17:20:04.785720 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:20:04.785728 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:20:04.792088 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:20:04.792124 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:20:04.792151 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 17:20:04.792162 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 17:20:04.792173 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:20:04.792182 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:20:04.792191 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:20:04.792199 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:20:04.792208 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 17:20:04.792247 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 17:20:04.800227 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 17:20:04.800268 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 17:20:04.800286 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:20:04.800295 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:20:04.800305 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:20:04.800315 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:20:04.800326 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:20:04.800336 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:20:04.800346 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:20:04.800356 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:19:50 GMT 2019-10-21 17:20:04.800368 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:20:04.800377 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 17:20:04.800387 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:20:04.800402 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 17:20:04.800443 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 17:20:04.800460 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 17:20:04.800475 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:20:04.800483 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 17:20:04.800492 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 17:20:04.800536 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:20:04.800553 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:20:04.800563 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:20:04.800619 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:20:04.800631 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 15:19:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 17:20:04.800683 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 17:20:04.800697 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 17:20:04.800735 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 17:20:04.800746 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 17:20:04.800894 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 17:20:04.801064 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 17:20:04.801076 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 17:20:04.801088 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 17:20:04.801105 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:20:04.801142 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 17:20:04.801240 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 17:20:04.801280 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:20:04.801299 nusoap_client: got fault 2019-10-21 17:20:04.801311 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 17:20:04.801318 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 17:20:04.801326 nusoap_client: detail =