Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 87.35Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1519
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:01:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:01:26.103652 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:01:26.103707 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:01:26.103730 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:01:26.103748 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:01:26.103758 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:01:26.103767 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:01:26.103781 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:01:26.103789 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:01:26.103796 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:01:26.103804 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:01:26.103813 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:01:26.103825 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:01:26.103831 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:01:26.103835 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:01:26.103840 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:01:26.103843 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:01:26.103856 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:01:26.103870 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:01:26.103879 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:01:26.103885 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:01:26.103890 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:01:26.103900 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:01:26.103909 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:01:26.120899 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:01:26.120943 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:01:26.120961 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:01:26.120970 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:01:26.120976 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:01:26.120981 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:01:26.120986 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:01:26.121018 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:01:26.376044 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:01:26.376153 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:01:26.376169 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:01:26.376179 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:01:26.376190 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:01:26.376200 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:01:26.376210 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:01:26.376227 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:01:26.376237 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:01:26.376247 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:01:23 GMT 2019-08-22 20:01:26.376258 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:01:26.376267 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:01:26.376278 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:01:26.376296 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:01:26.376342 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:01:26.376374 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:01:26.384093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.384183 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:01:26.384213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.384274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.384310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.391742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.391785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.392512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.399548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.399628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.399668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.399696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.399960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.400062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400151 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:01:26.400221 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:01:26.400310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400348 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.400544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.400666 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:01:26.400728 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.400805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.407613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.407672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.407705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.407756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.407887 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:01:26.407924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.407975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.407989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.408163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.408497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408609 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 20:01:26.408635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:01:26.408794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:01:26.408935 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-22 20:01:26.408946 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:01:26.408951 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:01:26.408990 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:01:26.409029 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:01:26.409047 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:01:26.409054 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:01:26.409076 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:01:26.409081 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:01:26.409268 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:01:26.409285 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:01:26.409336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:01:26.409367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409398 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.409408 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409422 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:01:26.409443 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.409450 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409461 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:01:26.409477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.409521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.409537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.409559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409594 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.409602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:01:26.409627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.409655 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:01:26.409670 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409677 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:01:26.409692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409722 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.409730 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409740 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:01:26.409758 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.409765 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:01:26.409791 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.409798 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409808 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:01:26.409821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.409856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.409872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:01:26.409893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409918 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.409925 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:01:26.409948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.409973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:01:26.409988 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.409994 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:01:26.410008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410039 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410049 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:01:26.410067 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410073 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410082 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:01:26.410099 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410106 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410116 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:01:26.410133 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.410139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.410162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.410200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.410215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.410241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410272 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410313 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.410334 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.410350 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410362 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:01:26.410372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:01:26.410384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:01:26.410409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:01:26.410423 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410430 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:01:26.410449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410474 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410481 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410491 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:01:26.410508 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410515 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410524 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:01:26.410541 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410548 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410557 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:01:26.410597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.410606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.410632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.410710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.410729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.410752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410782 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.410789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:01:26.410813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.410839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:01:26.410853 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410859 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:01:26.410873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410897 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.410904 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410913 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:01:26.410926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.410951 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.410966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.410972 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.410985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411009 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.411016 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411025 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:01:26.411039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411063 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:01:26.411078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411084 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:01:26.411102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.411134 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411144 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.411157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411182 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.411196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411202 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.411216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411240 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.411247 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411257 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:01:26.411270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411295 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:01:26.411309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411315 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:01:26.411328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.411360 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411370 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:01:26.411387 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.411395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.411417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411447 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:01:26.411461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411467 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.411481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411504 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.411512 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411521 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:01:26.411534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411559 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:01:26.411579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411585 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:01:26.411600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.411631 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411641 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:01:26.411658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.411665 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.411687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411721 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:01:26.411736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411742 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.411756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411780 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.411787 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411797 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:01:26.411810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411834 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:01:26.411849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411855 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:01:26.411869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411892 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.411899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.411922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.411946 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:01:26.411961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.411967 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.411980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412004 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.412011 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412020 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:01:26.412033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:01:26.412073 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412079 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:01:26.412092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412117 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.412123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412133 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.412146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412170 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.412185 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412191 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.412204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412228 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.412235 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412245 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:01:26.412258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412283 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:01:26.412297 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412303 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:01:26.412316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412341 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.412348 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412358 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:01:26.412371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412396 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.412411 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412417 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.412431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412455 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.412462 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:01:26.412485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412509 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:01:26.412524 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412530 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:01:26.412544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412568 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.412580 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412591 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:01:26.412604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.412644 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412650 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.412664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412688 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.412695 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:01:26.412725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:01:26.412766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412772 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:01:26.412785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412809 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.412816 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412826 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:01:26.412843 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.412850 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412859 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:01:26.412872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.412900 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.412914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412920 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.412934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412958 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.412965 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.412975 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:01:26.412988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.413012 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:01:26.413027 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:01:26.413047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.413078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.413101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.413126 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.413140 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413146 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.413160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413186 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.413193 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413203 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:01:26.413216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.413240 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:01:26.413260 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413266 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:01:26.413280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413306 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:01:26.413314 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413323 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:01:26.413336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.413361 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.413376 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413382 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.413395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413418 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413425 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.413483 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.413499 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413509 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:01:26.413519 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:01:26.413532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:01:26.413556 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:01:26.413570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413582 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:01:26.413598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413623 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:01:26.413630 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413640 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:01:26.413653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.413678 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.413692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413699 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.413712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413735 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413742 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.413798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.413815 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413825 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:01:26.413835 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:01:26.413848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:01:26.413871 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:01:26.413886 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413892 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:01:26.413906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413931 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:01:26.413938 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413947 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:01:26.413960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.413975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.413985 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.414000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414006 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.414020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414042 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414048 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.414103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.414119 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:01:26.414139 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:01:26.414152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:01:26.414175 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:01:26.414190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414196 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:01:26.414211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414243 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:01:26.414270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414277 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:01:26.414303 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414309 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414319 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:01:26.414336 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.414342 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414351 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:01:26.414368 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.414375 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414384 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:01:26.414401 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.414407 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414417 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:01:26.414433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.414440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414449 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.414462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.414511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.414528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414534 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.414548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414580 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414592 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:01:26.414619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.414645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:01:26.414660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414666 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:01:26.414680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414707 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414715 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414725 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:01:26.414743 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414750 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414760 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.414776 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414783 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414792 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:01:26.414805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.414839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.414853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.414873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414898 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.414904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414914 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:01:26.414927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.414952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:01:26.414967 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.414973 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:01:26.414986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415017 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.415040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.415079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415085 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.415099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415123 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415130 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:01:26.415153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:01:26.415192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:01:26.415211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415237 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415244 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415253 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:01:26.415271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.415303 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415310 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415319 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:01:26.415332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.415379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415385 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.415399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415423 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415430 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:01:26.415453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:01:26.415492 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415498 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.415512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415536 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.415543 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415552 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:01:26.415569 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415580 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415591 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:01:26.415609 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.415615 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415625 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:01:26.415642 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.415649 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415659 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:01:26.415676 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.415683 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415692 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:01:26.415709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.415766 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415773 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.415787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415811 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415828 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:01:26.415841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.415856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415866 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.415881 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415919 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.415972 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.415997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.416003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.416030 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.416037 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416047 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:01:26.416064 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.416070 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416080 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:01:26.416096 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.416103 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416112 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:01:26.416129 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.416136 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416145 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:01:26.416162 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:01:26.416169 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416178 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:01:26.416195 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416203 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416212 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.416229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.416262 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416268 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416278 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:01:26.416294 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416301 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416310 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:01:26.416327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416333 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416342 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:01:26.416355 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.416428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416434 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.416449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416473 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.416480 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416490 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:01:26.416507 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416514 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416523 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:01:26.416540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416547 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416556 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:01:26.416573 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.416585 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416595 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:01:26.416608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.416647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.416683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416714 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416732 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:01:26.416745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.416761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.416771 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.416784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416812 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416819 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416829 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.416872 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416897 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.416904 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416913 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:01:26.416979 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.416986 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.416996 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:01:26.417014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.417021 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417030 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:01:26.417047 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.417053 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417063 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:01:26.417080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.417086 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417095 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:01:26.417117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.417125 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417134 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:01:26.417152 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.417185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417192 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417201 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:01:26.417218 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417225 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417234 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:01:26.417251 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417258 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417267 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:01:26.417284 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417291 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417300 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:01:26.417313 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.417366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.417383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417390 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.417406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417431 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417438 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417448 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:01:26.417465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.417472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.417498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:01:26.417531 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.417537 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417547 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.417560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.417606 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.417643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417667 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417683 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:01:26.417696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.417715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.417727 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.417741 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417769 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417799 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.417829 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417854 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.417861 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417870 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:01:26.417888 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.417895 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417904 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:01:26.417921 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.417928 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417937 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:01:26.417954 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.417960 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.417991 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:01:26.418015 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.418023 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418033 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:01:26.418050 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.418078 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418090 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:01:26.418109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418116 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418126 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.418144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418150 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418160 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:01:26.418176 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418183 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418193 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:01:26.418210 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418216 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418226 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:01:26.418282 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418294 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418311 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:01:26.418343 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418355 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418373 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:01:26.418409 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.418490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.418517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418546 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418554 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418567 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.418621 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418647 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.418654 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418663 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:01:26.418680 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.418688 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418698 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:01:26.418721 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.418729 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418738 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:01:26.418756 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418762 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418772 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:01:26.418789 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418795 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418805 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:01:26.418821 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.418828 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418837 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:01:26.418855 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.418861 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418870 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:01:26.418887 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.418894 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418903 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:01:26.418920 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.418927 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418937 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:01:26.418953 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.418960 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.418969 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:01:26.419058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.419066 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:01:26.419094 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.419100 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419110 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:01:26.419132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.419139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.419165 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.419171 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419181 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:01:26.419194 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.419278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:01:26.419301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419326 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.419333 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419342 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:01:26.419355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.419381 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419395 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419402 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.419415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419440 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.419447 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419456 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:01:26.419487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.419517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:01:26.419533 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419539 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:01:26.419554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.419592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.419620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.419627 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419636 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:01:26.419652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.419659 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419672 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:01:26.419690 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.419696 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419710 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:01:26.419724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.419762 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:01:26.419781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419787 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.419802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419829 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.419837 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419847 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:01:26.419860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.419876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.419885 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:01:26.419899 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.419927 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:01:26.419934 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.419944 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:01:26.419957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.419973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.419986 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420011 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.420018 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420028 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:01:26.420045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.420051 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420060 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:01:26.420077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.420083 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420093 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:01:26.420109 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:01:26.420116 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420125 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:01:26.420142 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.420149 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420158 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:01:26.420175 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.420181 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420190 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:01:26.420207 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.420213 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420222 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:01:26.420239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.420246 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420255 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:01:26.420271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.420278 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420287 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:01:26.420304 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.420310 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420319 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.420351 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:01:26.420402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.420422 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420428 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:01:26.420444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420468 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.420475 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420485 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.420498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.420554 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.420570 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420582 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.420598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420627 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:01:26.420635 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420645 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:01:26.420658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.420683 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:01:26.420696 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:01:26.420729 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.420737 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:01:26.420746 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:01:26.420764 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:01:26.420770 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:01:26.420779 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:01:26.420796 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.420803 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:01:26.420812 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:01:26.420825 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:01:26.420849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.420864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420871 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.420885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420909 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.420916 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.420942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.420949 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.420963 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:01:26.420981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421000 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421011 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:01:26.421025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.421058 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421073 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421079 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.421093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421118 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421125 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421134 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:01:26.421147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.421172 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.421186 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421212 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421219 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421228 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.421271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421296 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421303 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421313 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:01:26.421330 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421336 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421346 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:01:26.421362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.421369 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421378 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:01:26.421395 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421401 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421411 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:01:26.421427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.421434 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421443 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:01:26.421460 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421467 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421476 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:01:26.421492 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.421499 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421508 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:01:26.421525 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421531 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421540 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:01:26.421557 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421564 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421578 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:01:26.421592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.421639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.421657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:01:26.421678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421704 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421713 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421724 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:01:26.421741 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.421748 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421757 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:01:26.421774 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.421780 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421790 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:01:26.421806 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421813 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421822 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:01:26.421839 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.421846 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421855 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:01:26.421868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.421909 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.421924 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421930 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.421944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421967 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421974 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.421987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422011 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.422032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.422048 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422059 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:01:26.422069 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:01:26.422081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:01:26.422105 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:01:26.422120 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422126 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:01:26.422141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422165 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.422172 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422182 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:01:26.422195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.422220 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.422235 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422241 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.422254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422278 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:01:26.422285 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422294 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:01:26.422308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.422332 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:01:26.422347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422353 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:01:26.422367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.422491 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.422517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.422543 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.422560 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422566 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.422586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422617 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422624 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422634 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:01:26.422648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.422663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.422673 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:01:26.422686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422720 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422728 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422738 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422751 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.422781 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422807 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.422814 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422823 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:01:26.422840 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.422847 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422857 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:01:26.422873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.422880 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422889 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:01:26.422906 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.422913 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422922 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:01:26.422939 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.422946 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422956 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:01:26.422972 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:01:26.422979 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.422989 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:01:26.423006 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:01:26.423013 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423023 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:01:26.423040 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:01:26.423046 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423056 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:01:26.423073 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.423079 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423089 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:01:26.423106 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423112 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423122 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:01:26.423139 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423147 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423156 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:01:26.423173 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423179 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423189 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:01:26.423205 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423212 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423222 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:01:26.423234 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.423294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.423312 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423319 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:01:26.423337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423361 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423368 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423377 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:01:26.423390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.423415 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.423430 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423436 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.423450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423474 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.423481 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423490 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:01:26.423503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.423528 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:01:26.423543 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.423564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423594 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423601 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423611 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:01:26.423629 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.423635 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:01:26.423661 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.423667 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423677 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:01:26.423693 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.423701 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423713 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:01:26.423727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.423763 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423778 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423785 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.423799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423823 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423830 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423840 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:01:26.423853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.423868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.423878 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.423891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423918 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423943 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.423974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.423987 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.424063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:01:26.424092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.424099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:01:26.424125 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424132 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424141 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:01:26.424159 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.424165 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424175 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:01:26.424192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:01:26.424225 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424233 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424242 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:01:26.424259 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:01:26.424266 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424276 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:01:26.424289 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.424328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.424344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424351 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:01:26.424365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424389 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.424395 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424405 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:01:26.424422 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424429 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424438 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:01:26.424455 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424462 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424471 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:01:26.424487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.424494 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424504 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:01:26.424520 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424527 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424536 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:01:26.424553 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424559 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424569 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:01:26.424592 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424599 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424608 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:01:26.424625 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424632 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424641 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:01:26.424654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.424709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.424726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424733 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:01:26.424747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424772 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.424779 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:01:26.424802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.424827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:01:26.424843 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:01:26.424850 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:01:26.424860 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:01:26.424876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424882 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:01:26.424895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.424938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:01:26.424954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.424965 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:01:26.424975 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:01:26.424991 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.424998 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:01:26.425008 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:01:26.425024 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:01:26.425030 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:01:26.425040 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:01:26.425056 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.425063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.425072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.425089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.425095 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.425105 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.425121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.425128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.425137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.425154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.425160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:01:26.425170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.425186 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.425193 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:01:26.425202 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.425218 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:01:26.425225 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:01:26.425234 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:01:26.425251 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.425257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.425267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.425283 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:01:26.425290 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:01:26.425299 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:01:26.425316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.425322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:01:26.425343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.425361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.425367 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:01:26.425377 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.425392 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:01:26.425399 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:01:26.425409 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:01:26.425425 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:01:26.425460 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.425489 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:01:26.425516 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.425543 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:01:26.425569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.425601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:01:26.425628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.425654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:01:26.425680 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.425710 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:01:26.425738 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.425764 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:01:26.425789 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:01:26.425815 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:01:26.425840 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:01:26.425866 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:01:26.425892 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:01:26.425917 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:01:26.425943 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.425968 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:01:26.425995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.426022 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:01:26.426048 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.426074 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:01:26.426100 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.426125 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:01:26.426151 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.426177 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:01:26.426203 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.426229 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:01:26.426254 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.426281 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:01:26.426308 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.426333 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:01:26.426358 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.426384 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:01:26.426409 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.426435 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:01:26.426461 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.426487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:01:26.426513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.426596 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:01:26.426624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.426650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.426676 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.426704 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.426734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.426760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.426785 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.426811 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:01:26.426837 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:01:26.426862 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:01:26.426888 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.426914 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:01:26.426939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.426964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.426990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.427016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:01:26.427041 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.427066 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:01:26.427092 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.427117 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:01:26.427143 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.427170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:01:26.427197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.427223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:01:26.427249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.427274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:01:26.427301 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427319 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427344 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.427369 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427386 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427402 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427427 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.427452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.427551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.427656 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427682 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.427712 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427739 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.427765 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427781 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427807 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.427832 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427850 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427875 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.427900 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427925 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.427950 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.427976 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.428001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428027 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.428052 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428077 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.428102 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.428170 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428196 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.428221 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428247 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.428272 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428297 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.428323 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428350 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.428377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428464 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.428552 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.428645 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.428697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428719 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428736 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428762 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.428787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.428902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428918 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428935 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.428978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.429005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.429106 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429131 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.429156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429188 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429230 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.429255 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429281 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:01:26.429305 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429363 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.429388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.429503 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429528 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:01:26.429555 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429589 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.429615 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429641 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.429667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.429773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:01:26.429936 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.429978 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.430003 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430019 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430035 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430060 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.430085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.430183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.430281 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430307 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430333 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430358 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430383 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430399 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430425 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430450 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430467 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430492 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430517 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430542 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430567 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430599 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.430624 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430675 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430708 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:01:26.430737 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430754 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:01:26.430805 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430831 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.430857 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430883 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.430909 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430942 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.430967 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.430993 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.431019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.431174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431190 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431232 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.431257 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431282 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.431308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431366 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.431392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:01:26.431508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431587 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.431614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431663 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.431721 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431749 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:01:26.431774 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431807 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431823 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431848 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:01:26.431874 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431899 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:01:26.431925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.431982 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.432008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:01:26.432123 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432150 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:01:26.432175 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432200 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:01:26.432226 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432251 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:01:26.432276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.432381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:01:26.432529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:01:26.432561 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.432628 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.432678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.432727 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.432776 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.432822 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.432868 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.432915 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.432962 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.433009 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.433055 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.433102 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.433150 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.433196 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.433309 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.433363 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.433411 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.433459 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.433531 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.433591 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.433640 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.433687 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.433734 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.433789 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.433840 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.433886 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.433933 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.433978 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.434023 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.434072 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.434119 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.434170 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.434247 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.434368 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.434477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.434572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.434638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.434686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.434740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.434786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.434833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.434879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.434933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.435043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.435090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.435136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.435182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.435229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.435310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.435392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.435475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.435663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.435907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.436000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.436085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.436162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.436212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.436264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.436349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.436409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.436472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.436552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.436645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.436731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.436822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.436919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.437001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.437089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.437189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.437273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.437357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.437441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.437525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.437616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.437704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.437808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.437899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.437988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.438075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.438164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.438252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.438339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.438427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.438516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.438614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.438706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.438797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.438885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.438977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.439067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.439157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.439256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.439357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.439442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.439528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.439623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.439712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.439805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.439897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.439997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.440084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.440176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.440284 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:01:26.440330 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.440443 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.440549 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.440661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.440768 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.440871 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.440974 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.441075 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.441177 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.441273 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.441365 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.441465 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.441559 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.441663 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.441765 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.441865 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.441963 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.442072 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.442171 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.442267 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.442329 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.442383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.442435 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.442487 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.442538 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.442599 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.442652 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.442709 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.442764 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.442816 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.442868 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.442920 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.442973 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.443027 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.443089 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:01:26.443112 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.443165 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.443217 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.443333 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.443395 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.443449 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.443506 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.443563 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.443621 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.443674 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.443732 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.443784 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.443838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.443890 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.443943 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.443996 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.444047 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.444100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.444151 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.444205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.444257 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.444309 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.444362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.444414 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.444466 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.444518 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.444571 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.444633 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.444690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.444752 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.444806 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.444859 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.444911 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.444966 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.445027 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:01:26.445049 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.445097 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.445145 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.445192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.445240 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.445287 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.445334 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.445380 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.445428 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.445475 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.445521 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.445568 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.445621 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.445668 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.445719 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.445767 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.445814 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.445862 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.445909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.445957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.446004 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.446342 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.446391 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.446438 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.446484 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.446532 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.446591 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.446638 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.446685 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.446740 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.446788 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.446836 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.446882 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.446930 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.446985 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:01:26.447006 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.447057 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.447107 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.447156 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.447204 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.447253 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.447301 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:01:26.447350 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:01:26.447399 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:01:26.447448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.447498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.447547 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.447609 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.447658 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.447712 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.447762 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.447811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.447860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.447909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.447961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.448046 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.448136 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.448217 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.448275 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.448325 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.448374 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:01:26.448427 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.448478 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.448560 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.448616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.448666 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.448722 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.448823 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.449035 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.449093 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:01:26.449111 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:01:26.449148 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:01:26.449176 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:01:26.449203 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:01:26.449230 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:01:26.449253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.449277 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.449287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.449297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.449307 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.449316 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.449325 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:01:26.449335 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:01:26.449344 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:01:26.449353 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.449362 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.449371 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.449380 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.449388 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449398 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.449407 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.449416 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.449424 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.449433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.449441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449450 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.449468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.449476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.449485 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.449494 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:01:26.449502 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.449510 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.449519 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.449527 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.449536 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.449544 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.449553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.449561 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.449570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.449587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.449596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.449605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.449613 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.449621 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.449629 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:01:26.449637 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:01:26.449645 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:01:26.449653 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.449661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.449669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.449677 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.449684 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449692 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.449702 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.449714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.449722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.449730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.449742 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.449766 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.449773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.449781 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.449789 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:01:26.449796 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.449804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.449813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.449820 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.449827 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.449835 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.449842 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.449851 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.449859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.449869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.449877 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.449885 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.449893 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.449900 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.449907 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:01:26.449914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:01:26.449922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:01:26.449929 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.449936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.449943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.449951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.449958 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.449965 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.449972 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.449979 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.449987 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.449995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.450002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.450009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.450017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.450025 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.450032 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.450038 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.450045 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:01:26.450052 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.450059 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.450066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.450073 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.450080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.450087 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.450094 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.450101 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.450108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:01:26.450117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.450130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:01:26.450138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:01:26.450146 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:01:26.450153 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:01:26.450160 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:01:26.450168 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:01:26.450177 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:01:26.450184 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:01:26.450191 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:01:26.450199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:01:26.450206 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:01:26.450213 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.450221 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.450228 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:01:26.450235 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:01:26.450242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:01:26.450249 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:01:26.450256 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.450263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:01:26.450270 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:01:26.450277 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:01:26.450284 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:01:26.450291 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:01:26.450297 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:01:26.450304 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:01:26.450311 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:01:26.450318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:01:26.450326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:01:26.450333 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:01:26.450340 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:01:26.450348 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:01:26.450355 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:01:26.450648 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:01:26.450665 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:01:26.450675 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:01:26.450683 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:01:26.450695 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:01:26.450702 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:01:26.450709 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:01:26.450725 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:01:26.450743 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:01:26.450806 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.450818 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:01:26.450840 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:01:26.450877 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:01:26.450888 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:01:26.450896 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:01:26.450904 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:01:26.450913 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:01:26.450933 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:01:26.450944 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:01:26.450953 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:01:26.450971 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.450987 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:01:26.450996 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:01:26.451035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.451052 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:01:26.451060 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.451102 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:01:26.451111 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:01:26.451119 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:01:26.451126 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:01:26.451134 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:01:26.451142 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:01:26.451150 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:01:26.451158 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:01:26.451168 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:01:26.451186 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:01:26.451197 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:01:26.451204 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:01:26.451215 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.451225 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:01:26.451232 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:01:26.451272 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:01:26.451282 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.451290 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.451299 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.451305 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:01:26.451322 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:01:26.451334 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:01:26.451341 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:01:26.451349 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:01:26.451360 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "147985" 2019-08-22 20:01:26.451371 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:01:26.451378 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:01:26.451387 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:01:26.451397 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:01:26.451405 wsdl: in serializeType: returning: 147985 2019-08-22 20:01:26.451415 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:01:26.451427 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:01:26.451434 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:01:26.451440 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:01:26.451449 wsdl: in serializeType: returning: 147985 2019-08-22 20:01:26.451457 wsdl: serializeRPCParameters returning: 147985 2019-08-22 20:01:26.451483 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=147985 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:01:26.451491 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:01:26.451501 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8126"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:01:26.451522 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:01:26.451531 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=147985 2019-08-22 20:01:26.451550 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:01:26.451675 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:01:26.451569 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:01:26.451593 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:01:26.451602 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:01:26.451610 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:01:26.451616 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:01:26.451628 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:01:26.451644 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:01:26.451655 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:01:26.451664 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:01:26.451687 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:01:26.451702 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:01:26.451715 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:01:26.459856 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:01:26.459890 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:01:26.459915 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:01:26.459925 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:01:26.459935 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:01:26.459944 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:01:26.459953 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:01:26.459961 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:01:26.459970 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:01:26.460006 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:01:26.470515 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:01:26.470564 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:01:26.470583 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:01:26.470594 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:01:26.470605 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:01:26.470615 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:01:26.470627 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:01:26.470637 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:01:26.470647 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:01:26.470658 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:01:23 GMT 2019-08-22 20:01:26.470669 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:01:26.470679 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:01:26.470690 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:01:26.470708 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:01:26.470751 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:01:26.470768 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:01:26.470785 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:01:26.470793 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:01:26.470801 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:01:26.470848 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:01:26.470866 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:01:26.470877 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:01:26.470918 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:01:26.470929 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:01:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:01:26.470977 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:01:26.470991 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:01:26.471024 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:01:26.471035 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:01:26.471190 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:01:26.471360 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:01:26.471371 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:01:26.471384 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:01:26.471402 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:01:26.471440 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:01:26.471535 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:01:26.471605 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:01:26.471628 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:01:26.471641 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:01:26.471649 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:01:26.471657 nusoap_client: detail =