Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 87.35Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1519
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:05:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:06:08.565748 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:06:08.565823 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:08.565847 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:06:08.565876 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:08.565895 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:06:08.565909 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:06:08.565933 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:06:08.565947 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:08.565959 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:08.565974 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:08.565990 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:06:08.566009 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:06:08.566020 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:06:08.566027 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:06:08.566035 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:06:08.566041 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:06:08.566061 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:08.566086 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:08.566101 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:06:08.566110 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:06:08.566120 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:06:08.566133 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:06:08.566146 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:06:08.573722 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:06:08.573773 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:06:08.573798 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:06:08.573811 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:08.573820 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:08.573828 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:06:08.573835 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:06:08.573895 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:06:08.590627 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:06:08.590689 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:06:08.590703 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:06:08.590714 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:06:08.590725 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:06:08.590736 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:06:08.590747 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:06:08.590759 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:06:08.590770 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:06:08.590779 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:05:50 GMT 2019-02-19 20:06:08.590789 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:06:08.590798 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:06:08.590810 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:06:08.590832 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:06:08.590884 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:06:08.590921 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:06:08.598343 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.598428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.598719 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.606124 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:06:08.606371 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.606415 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.607002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:08.607086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.607118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.607560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.613502 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.613623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.613676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.614168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:08.614343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.614584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.614625 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.615187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.615210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:08.615522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.615548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.615991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.616033 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.616570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.616593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:08.620876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.620916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.621191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.621235 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.621774 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.621802 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.622350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.622586 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.622824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.623069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.623102 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:08.623643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.623905 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.624109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:08.624235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.624276 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:06:08.624535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.624795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:08.625038 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:06:08.625058 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:06:08.625067 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:06:08.625105 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:06:08.625168 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:06:08.625193 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:06:08.625204 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:06:08.625230 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:06:08.625238 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:06:08.625474 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:06:08.625496 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:06:08.625569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:06:08.625621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.625691 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625714 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:06:08.625750 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.625762 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625780 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:06:08.625811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.625879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.625906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.625941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.625987 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.625999 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:06:08.626040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.626084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:06:08.626111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626122 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:06:08.626147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626189 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.626201 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626222 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:06:08.626254 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.626265 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626283 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:06:08.626313 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.626325 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626341 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:06:08.626364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.626431 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.626457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:06:08.626494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626542 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.626554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:06:08.626595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.626639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:06:08.626664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:06:08.626697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626745 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.626759 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626776 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:06:08.626808 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.626821 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626838 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:06:08.626871 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.626884 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626901 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:06:08.626931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.626942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.626959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.626982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.627054 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.627084 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.627125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627179 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.627284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.627317 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627336 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:08.627354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:06:08.627376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:08.627427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:06:08.627452 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627462 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:06:08.627485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627534 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.627546 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627564 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:08.627588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.627636 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.627661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627673 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.627697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627746 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.627758 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627775 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:06:08.627798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.627841 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:06:08.627867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627876 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:06:08.627900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.627955 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.627971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.627994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.628037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.628064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628076 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.628101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628145 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.628157 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628174 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:06:08.628197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.628239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:06:08.628265 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628274 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:06:08.628299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628342 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.628353 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628369 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:06:08.628407 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.628421 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628442 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.628466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.628516 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:06:08.628544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628554 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.628579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628622 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.628633 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628649 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:06:08.628673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.628717 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:06:08.628742 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628751 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:06:08.628781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.628837 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628853 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:06:08.628884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.628895 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.628936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.628966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.628983 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:06:08.629007 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629018 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.629042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629083 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.629095 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629111 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:06:08.629133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.629173 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:06:08.629197 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629207 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:06:08.629232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.629292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.629331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.629377 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:06:08.629412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629423 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.629447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629490 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.629503 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629520 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:06:08.629542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.629583 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:06:08.629608 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629618 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:06:08.629641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.629691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629707 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.629728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.629768 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.629792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629802 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.629825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629864 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.629875 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629891 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:06:08.629914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.629955 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:06:08.629980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.629991 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:06:08.630017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630058 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.630069 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630085 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:06:08.630107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.630148 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.630173 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630183 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.630205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630247 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.630258 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630274 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:06:08.630297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.630342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:06:08.630369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630379 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:06:08.630409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630459 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.630472 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630489 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:06:08.630513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.630559 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.630585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630596 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.630620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630660 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.630671 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630688 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:06:08.630710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.630751 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:06:08.630776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630786 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:06:08.630809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630849 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.630860 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630876 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:06:08.630904 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.630915 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630930 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:06:08.630953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.630984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.631001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.631026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631035 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.631059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631099 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.631111 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631128 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:06:08.631150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.631190 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:06:08.631214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631224 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:06:08.631247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.631299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.631336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.631377 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.631408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631420 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.631447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631491 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.631502 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631519 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:06:08.631541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.631583 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:08.631607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:06:08.631640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631684 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:08.631696 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631713 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:06:08.631736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.631777 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.631801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631811 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.631833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631880 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.631942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.631975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.632002 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632019 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:08.632036 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:06:08.632057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:08.632099 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:08.632123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632132 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:06:08.632155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632196 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:08.632208 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632225 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:06:08.632251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.632294 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.632318 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632328 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.632349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632387 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632397 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632470 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.632504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.632531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632548 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:08.632565 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:06:08.632586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:08.632626 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:08.632652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:06:08.632688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632729 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.632741 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:06:08.632786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.632797 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:06:08.632850 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.632862 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632879 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:06:08.632913 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.632925 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.632943 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:06:08.632973 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.632985 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633000 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:06:08.633030 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.633040 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633056 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:06:08.633085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.633095 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.633132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.633219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.633246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.633279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.633332 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:06:08.633370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.633420 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:06:08.633445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633455 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:06:08.633478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633522 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.633534 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633552 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:06:08.633582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.633593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.633638 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.633649 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.633665 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:06:08.634127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.634191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.634218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634229 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.634257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634303 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.634316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:06:08.634356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.634406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:06:08.634437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:06:08.634471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.634524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634542 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.634570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.634615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.634640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.634675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634722 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.634734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:06:08.634775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.634822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:08.634851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634863 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:06:08.634890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634933 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.634945 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.634962 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:06:08.634991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.635001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.635050 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.635061 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635078 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:06:08.635100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.635155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.635180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.635213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635256 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.635268 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:06:08.635341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.635383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:08.635406 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.635434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635466 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.635474 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635486 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:06:08.635506 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.635513 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635524 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:08.635542 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.635549 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635560 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:08.635578 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.635585 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635596 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:06:08.635614 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.635621 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635631 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:06:08.635645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.635688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.635705 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635712 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.635727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635754 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635762 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635772 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:06:08.635786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.635802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.635813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.635828 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635862 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635869 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635880 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635893 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.635925 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635952 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.635959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.635969 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.635988 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.635995 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636005 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:06:08.636023 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.636029 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636039 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:06:08.636057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.636064 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636073 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:06:08.636090 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.636097 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636107 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:06:08.636125 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:08.636131 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636141 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:06:08.636158 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636165 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636175 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.636193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.636226 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636233 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636243 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:08.636260 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636267 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636277 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:08.636289 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.636367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.636390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636416 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.636423 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636433 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:08.636451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636458 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636467 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:06:08.636485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636492 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636502 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:06:08.636519 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.636526 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636536 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:06:08.636549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.636586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636608 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.636622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636649 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:06:08.636680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.636696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.636705 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.636719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636747 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636754 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636764 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636777 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.636808 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636833 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.636840 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636850 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:06:08.636867 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.636874 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636885 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:06:08.636902 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.636909 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636918 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:06:08.636935 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.636942 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636952 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:06:08.636969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.636976 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.636986 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:06:08.637003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.637010 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637020 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:06:08.637037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637044 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637053 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.637071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637077 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637087 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:06:08.637104 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637111 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637121 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:06:08.637138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637154 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:08.637172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637178 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:08.637201 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.637253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.637272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637278 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.637302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637330 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637337 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637347 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:06:08.637365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.637372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.637399 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637406 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637415 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:06:08.637433 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.637440 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637449 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.637462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.637500 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.637537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637563 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637570 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637580 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:06:08.637593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.637608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.637618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.637631 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637659 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637667 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637677 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637690 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.637721 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637747 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.637754 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637764 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:06:08.637782 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637788 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637798 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:06:08.637820 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.637827 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637838 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:06:08.637856 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.637862 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637872 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:06:08.637890 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.637897 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637906 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:06:08.637924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.637931 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637940 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:06:08.637958 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637964 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.637974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.637991 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.637999 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.638009 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:06:08.638026 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638033 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.638043 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:06:08.638060 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638067 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.638077 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:06:08.638094 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638101 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.638111 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:08.638128 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638135 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.638144 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:08.638157 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.638217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.638233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638261 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638268 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638278 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.638327 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638353 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.638360 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638370 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:06:08.638387 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.638394 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638404 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:06:08.638421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.638428 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638438 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:06:08.638456 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638462 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638472 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:06:08.638489 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638496 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638506 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:06:08.638523 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.638530 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638539 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:06:08.638556 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638563 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638572 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:06:08.638590 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.638596 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638606 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:06:08.638623 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.638630 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638640 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:06:08.638657 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.638664 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:06:08.638691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.638698 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638707 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:06:08.638724 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.638731 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638741 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:06:08.638758 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.638765 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638775 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.638792 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.638799 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638809 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:06:08.638821 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.638885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.638904 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.638910 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:06:08.638927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.638953 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.638960 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.638970 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:06:08.638983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.638998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.639008 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.639023 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639030 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.639043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639068 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.639075 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639086 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:06:08.639098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.639131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:06:08.639157 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639168 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:06:08.639193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.639244 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.639273 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.639280 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639290 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:06:08.639314 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.639321 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639331 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:06:08.639348 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.639355 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639365 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:06:08.639377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.639417 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:06:08.639432 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639439 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.639454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639478 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.639486 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639495 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:06:08.639508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.639524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.639533 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:06:08.639547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.639574 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639581 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.639591 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.639619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.639633 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639659 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.639666 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639676 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:06:08.639694 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.639701 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639711 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:06:08.639728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.639735 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639745 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:06:08.639762 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:08.639769 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639779 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:06:08.639797 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.639804 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639814 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:06:08.639831 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.639838 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639848 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:06:08.639865 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.639872 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639882 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:08.639900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.639906 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639916 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:06:08.639933 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.639940 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639950 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:06:08.639967 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.639974 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.639984 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.639997 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:08.640048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640065 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640072 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:06:08.640087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.640119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.640142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640167 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.640182 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640188 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.640203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640228 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:08.640235 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640245 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:06:08.640258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640283 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:06:08.640302 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:08.640330 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.640337 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:08.640347 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:06:08.640365 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:08.640372 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:08.640381 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:06:08.640399 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.640405 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:08.640415 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:06:08.640428 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:08.640453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640475 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.640489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.640521 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640531 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.640549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.640556 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640565 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:06:08.640583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.640590 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640600 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:06:08.640612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640646 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640661 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640667 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.640681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640706 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:06:08.640736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.640751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640761 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.640775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640801 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640809 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640831 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.640862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640887 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.640895 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640905 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:06:08.640923 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.640929 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640940 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:06:08.640957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.640964 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.640974 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:06:08.640992 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.640999 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641008 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:06:08.641026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.641032 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641042 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:06:08.641060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.641067 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641076 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:06:08.641094 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.641101 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641111 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:06:08.641128 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.641135 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641145 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:08.641162 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.641169 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641179 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:08.641192 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.641239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.641257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641263 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:06:08.641278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641308 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.641315 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641326 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:06:08.641345 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.641352 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641361 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:08.641379 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.641385 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641394 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:08.641412 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.641418 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641428 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:06:08.641445 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.641452 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641462 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:06:08.641474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.641517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.641532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.641553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641576 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641583 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641652 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.641691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.641712 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641724 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:08.641735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:06:08.641747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:08.641771 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:06:08.641787 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641793 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:06:08.641809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641834 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.641841 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641851 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:06:08.641864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.641890 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.641904 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641911 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.641925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641950 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:06:08.641956 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641966 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:06:08.641979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.641994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.642004 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:06:08.642018 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642025 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:06:08.642039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642063 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.642070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.642092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.642117 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.642132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642138 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.642152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642176 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642184 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642193 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:06:08.642206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.642231 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:06:08.642245 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642272 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642279 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642289 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.642339 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642366 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642374 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642385 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:06:08.642403 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642409 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642419 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:06:08.642436 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642443 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642453 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:06:08.642471 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642477 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642487 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:06:08.642504 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642511 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642521 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:06:08.642538 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:08.642545 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642555 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:06:08.642572 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:08.642579 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642588 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:06:08.642606 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:08.642612 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642622 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:06:08.642640 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.642646 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642656 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:06:08.642673 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642680 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642690 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:06:08.642707 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642714 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642723 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:06:08.642741 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642747 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642757 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:06:08.642774 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642781 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642791 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:06:08.642804 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.642865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.642884 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:06:08.642909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642934 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.642940 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642950 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:06:08.642963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.642979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.642989 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.643004 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643010 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.643025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643068 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.643082 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643095 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:06:08.643111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.643155 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:06:08.643179 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643185 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.643200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643225 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.643232 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643242 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:06:08.643260 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.643267 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643277 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:08.643299 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.643307 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643317 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:08.643336 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.643343 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643353 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:06:08.643366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.643404 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643419 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643426 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.643440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643474 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643482 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643493 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:06:08.643506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.643531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.643551 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.643571 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643607 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643619 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643638 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.643707 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643743 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.643755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643773 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:08.643801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.643809 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:08.643842 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.643851 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643862 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:06:08.643885 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.643896 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643914 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:06:08.643941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.643948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.643963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:08.643996 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644006 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.644018 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:06:08.644045 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:06:08.644057 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.644074 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:06:08.644090 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.644143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.644176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644185 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:06:08.644204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644249 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.644258 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644270 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:06:08.644307 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644320 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644335 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:06:08.644358 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644370 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644387 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:06:08.644414 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.644422 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644435 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:06:08.644466 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644478 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644490 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:06:08.644517 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644529 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644547 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:06:08.644568 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644576 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644592 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:06:08.644625 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.644634 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644646 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:06:08.644662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.644739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.644766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644778 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:06:08.644799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644839 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.644852 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:06:08.644882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.644906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.644927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:06:08.644949 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:08.644960 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:06:08.644980 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:06:08.645006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.645013 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:06:08.645035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.645076 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.645105 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:08.645138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.645152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:08.645163 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:06:08.645190 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.645203 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:06:08.645220 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:06:08.645243 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:08.645255 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:06:08.645273 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:06:08.645303 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.645312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.645330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.645362 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.645370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.645382 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.645405 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.645416 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.645434 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.645462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.645469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:06:08.645480 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.645510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.645522 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:06:08.645537 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.645560 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:08.645571 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:06:08.645588 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:06:08.645614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.645622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.645639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.645671 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:06:08.645680 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:06:08.645692 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:06:08.645722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.645735 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:06:08.645748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.645767 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.645774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:08.645787 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.645816 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:08.645828 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:06:08.645840 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:06:08.645861 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:06:08.645923 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.645967 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:06:08.646011 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.646062 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:06:08.646101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.646144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:06:08.646190 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.646227 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:06:08.646276 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.646320 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:06:08.646369 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:06:08.646403 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:06:08.646453 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:06:08.646484 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:06:08.646534 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:06:08.646565 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:06:08.646672 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.646709 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:06:08.646758 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.646791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:06:08.646838 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.646872 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:06:08.646917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.646965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:06:08.647000 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.647049 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:08.647081 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.647128 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:08.647162 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.647209 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:08.647254 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.647291 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:06:08.647351 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.647385 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:06:08.647435 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.647478 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:08.647519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.647562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:08.647601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.647648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.647684 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.647734 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.647768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.647815 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.647849 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.647895 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:06:08.647933 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:06:08.647975 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:06:08.648023 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.648055 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:06:08.648104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.648142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.648193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.648230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:06:08.648275 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.648323 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:06:08.648363 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.648400 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:06:08.648447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.648497 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:06:08.648530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.648581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:08.648613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.648663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:06:08.648702 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.648736 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.648774 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.648818 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.648837 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.648864 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.648906 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.648954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.648976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.649116 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649164 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649200 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649246 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649280 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649320 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649357 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649403 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649426 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649473 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649503 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649552 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649584 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649631 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.649672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649759 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649795 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.649840 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.649949 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.649991 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.650034 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650072 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.650113 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.650192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.650457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650476 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650547 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.650593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650628 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.650677 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650698 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650766 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.650799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.650953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.650994 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.651151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651182 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651208 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.651324 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651373 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.651404 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651465 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651536 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.651580 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651618 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:08.651668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651715 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651758 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.651806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.651949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.651994 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652028 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:06:08.652073 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652119 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.652155 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.652238 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652271 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652293 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652328 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.652411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:06:08.652680 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652711 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652751 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.652798 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652823 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652845 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652889 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.652928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.652986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653011 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.653094 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653135 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653173 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653213 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653253 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653282 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653334 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653369 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653396 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653437 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653481 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653518 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653565 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653603 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.653650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653732 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653765 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:08.653811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653830 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653879 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:08.653917 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.653961 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.654007 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654044 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.654092 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654127 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.654173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.654419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654451 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654522 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.654558 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654595 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.654638 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654733 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.654777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:08.654971 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.654996 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655084 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.655132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.655289 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655334 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:08.655376 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655405 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655436 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655461 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655508 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:08.655543 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655587 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:08.655625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.655760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:08.655947 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.655986 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:06:08.656034 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656072 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:08.656113 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656156 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:08.656192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656218 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.656362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:08.656580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:06:08.656631 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.656720 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.656805 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.656883 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.656957 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.657031 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.657107 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.657181 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.657264 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.657352 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.657427 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.657504 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.657575 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.657646 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.657717 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.657794 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.657871 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.657940 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.658014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.658096 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.658176 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.658268 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.658361 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.658441 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.658506 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.658581 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.658654 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.658738 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.658880 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.658966 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.659044 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.659121 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.659207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.659284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.659366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.659446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.659528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.659604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.659679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.659755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.659828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.659911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.659987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.660061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.660140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.660219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.660301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.660380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.660459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.660537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.660612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.660688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.660762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.660843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.660925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.661002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.661079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.661149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.661220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.661307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.661378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.661454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.661522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.661602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.661689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.661772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.661853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.661933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.662006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.662085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.662160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.662231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.662306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.662379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.662458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.662527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.662598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.662675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.662749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.662814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.662883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.662962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.663039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.663117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.663192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.663276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.663368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.663435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.663501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.663578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.663654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.663728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.663803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.663897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.663973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.664049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.664137 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:06:08.664184 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.664283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.664371 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.664457 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.664538 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.664626 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.664694 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.664748 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.664801 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.664855 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.664908 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.664962 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.665023 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.665104 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.665186 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.665275 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.665362 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.665464 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.665576 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.665687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.665797 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.665910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.666014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.666126 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.666239 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.666364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.666490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.666605 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.666720 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.666920 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.667031 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.667143 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.667276 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:06:08.667334 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.667453 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.667570 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.667686 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.667801 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.667918 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.668033 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.668150 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.668266 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.668390 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.668507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.668622 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.668732 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.668840 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.668954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.669066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.669180 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.669305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.669422 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.669537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.669653 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.669768 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.669876 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.669980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.670086 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.670199 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.670322 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.670437 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.670552 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.670669 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.670785 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.670900 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.671032 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:06:08.671079 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.671187 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.671292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.671406 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.671499 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.671594 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.671697 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.671801 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.671906 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.672012 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.672116 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.672222 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.672336 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.672444 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.672550 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.672655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.672759 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.672866 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.672971 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.673077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.673182 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.673288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.673402 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.673507 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.673613 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.673717 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.673823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.673927 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.674032 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.674136 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.674241 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.674358 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.674481 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:06:08.674526 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.674635 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.674744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.674853 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.674960 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.675068 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:08.675177 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:08.675287 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:08.675407 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.675518 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.675627 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.675739 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.675848 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.675957 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.676066 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.676176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.676285 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.676404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.676514 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.676624 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.676736 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.676837 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.676935 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.677042 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:08.677151 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.677260 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.677381 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.677492 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.677602 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.677714 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.677823 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.677933 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.678050 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:06:08.678086 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:06:08.678150 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:06:08.678208 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:06:08.678261 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:06:08.678318 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:06:08.678351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.678384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.678403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.678421 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.678440 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.678458 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:08.678476 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:08.678493 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:08.678511 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.678528 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.678544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.678562 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.678580 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.678598 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.678614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.678632 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.678649 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.678665 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.678682 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.678700 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.678718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.678735 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.678752 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.678769 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:08.678787 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.678804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.678821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.678838 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.678856 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.678872 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.678890 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.678908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.678926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.678945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.678962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.678979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.678996 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.679013 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:08.679029 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:08.679047 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:08.679064 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.679079 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.679095 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.679111 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.679127 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.679143 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.679159 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.679175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.679191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.679206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.679222 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.679239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.679255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.679271 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.679286 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.679316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:08.679333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.679349 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.679365 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.679380 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.679396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.679411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.679427 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.679443 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.679459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.679479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.679495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.679511 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.679526 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.679541 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:08.679556 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:08.679571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:08.679586 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.679601 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.679616 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.679630 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.679645 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.679660 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.679675 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.679689 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.679704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.679719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.679734 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.679749 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.679763 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.679778 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.679793 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.679809 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:08.679825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.679840 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.679854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.679869 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.679883 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.679897 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.679912 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.679926 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.679942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:08.679959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.679974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:08.679990 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:08.680004 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:08.680019 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:08.680034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:08.680048 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:08.680062 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:08.680077 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:08.680091 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:08.680105 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:08.680120 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.680136 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.680151 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:08.680166 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:08.680181 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:08.680195 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.680210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:08.680224 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:08.680238 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:08.680252 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:08.680266 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:08.680280 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:08.680301 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:08.680317 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:08.680331 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:08.680346 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:08.680359 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:08.680373 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:08.680387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:08.680402 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:08.680522 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:06:08.680540 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:06:08.680550 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:06:08.680558 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:06:08.680571 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:06:08.680580 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:06:08.680588 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:06:08.680604 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:06:08.680620 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:06:08.680687 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.680700 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:06:08.680726 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:06:08.680767 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:06:08.680780 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:06:08.680789 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:06:08.680797 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:06:08.680807 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:06:08.680828 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:08.680841 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:08.680851 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:08.680870 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.680888 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:08.680897 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:06:08.680939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.680958 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:06:08.680967 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.681011 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:06:08.681023 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:06:08.681031 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:06:08.681038 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:06:08.681046 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:06:08.681053 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:06:08.681062 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:06:08.681070 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:06:08.681081 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147985" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:06:08.681102 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:08.681116 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:08.681124 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:08.681136 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.681147 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:06:08.681155 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:08.681200 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:06:08.681213 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.681222 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.681232 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.681241 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:08.681260 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:06:08.681276 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:08.681284 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:06:08.681299 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:06:08.681312 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "147985" 2019-02-19 20:06:08.681327 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:08.681335 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:06:08.681345 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:08.681356 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:08.681365 wsdl: in serializeType: returning: 147985 2019-02-19 20:06:08.681377 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:06:08.681391 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:08.681400 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:06:08.681407 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:06:08.681417 wsdl: in serializeType: returning: 147985 2019-02-19 20:06:08.681425 wsdl: serializeRPCParameters returning: 147985 2019-02-19 20:06:08.681774 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=147985 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:06:08.681786 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:06:08.681798 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6725"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:06:08.681824 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:06:08.681835 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=147985 2019-02-19 20:06:08.681854 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:06:08.681987 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:06:08.681874 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:06:08.681894 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:06:08.681904 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:06:08.681912 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:06:08.681920 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:06:08.681933 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:08.681951 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:08.681965 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:06:08.681976 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:06:08.682000 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:06:08.682018 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:06:08.682032 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:06:08.689638 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:06:08.689668 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:06:08.689687 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:06:08.689697 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:06:08.689707 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:08.689716 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:08.689724 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:06:08.689732 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:06:08.689741 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:06:08.689786 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:06:08.699220 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:06:08.699264 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:06:08.699276 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:06:08.699286 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:06:08.699303 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:06:08.699314 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:06:08.699326 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:06:08.699336 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:06:08.699347 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:06:08.699357 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:05:50 GMT 2019-02-19 20:06:08.699367 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:06:08.699377 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:06:08.699387 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:06:08.699403 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:06:08.699444 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:06:08.699462 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:06:08.699479 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:06:08.699487 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:06:08.699497 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:06:08.699550 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:06:08.699569 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:06:08.699579 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:06:08.699618 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:06:08.699630 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:05:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:06:08.699680 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:06:08.699698 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:06:08.699732 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:06:08.699744 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:06:08.699906 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:06:08.700076 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:06:08.700088 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:06:08.700102 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:06:08.700119 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:06:08.700161 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:06:08.700261 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:06:08.700313 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:06:08.700336 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:06:08.700349 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:06:08.700358 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:06:08.700366 nusoap_client: detail =