Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 87.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2097
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:12:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:12:48.284120 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:12:48.284164 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:48.284177 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:12:48.284193 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:48.284203 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:12:48.284210 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:12:48.284223 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:12:48.284231 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:48.284238 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:48.284246 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:12:48.284254 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:12:48.284265 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:12:48.284270 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:12:48.284274 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:12:48.284278 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:12:48.284282 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:12:48.284292 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:48.284306 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:48.284321 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:12:48.284328 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:12:48.284333 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:12:48.284341 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:12:48.284349 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:12:48.291862 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:12:48.291885 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:12:48.291897 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:12:48.291904 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:48.291910 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:48.291914 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:12:48.291922 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:12:48.291951 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:12:48.309362 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:12:48.309416 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:12:48.309427 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:12:48.309433 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:12:48.309438 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:12:48.309444 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:12:48.309450 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:12:48.309456 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:12:48.309461 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:12:48.309467 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:12:40 GMT 2019-02-24 06:12:48.309479 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:12:48.309484 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:12:48.309490 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:12:48.309502 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:12:48.309534 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:12:48.316589 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:12:48.316766 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-24 06:12:48.316798 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:48.317240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:48.324043 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.324082 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:48.324492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.324524 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:48.325066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.325098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.325530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.331252 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.331483 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:48.331943 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:48.332327 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:48.332891 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:48.333481 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.333507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.333933 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.333950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:48.334520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.334539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:48.338558 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:12:48.339041 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:12:48.339060 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-02-24 06:12:48.340072 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:48.340646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:48.340788 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:12:48.341331 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:12:48.341578 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-24 06:12:48.341961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:12:48.342105 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:12:48.342457 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:12:48.342470 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:12:48.342475 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:12:48.342503 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:12:48.342542 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:12:48.342556 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:12:48.342563 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:12:48.342579 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:12:48.342584 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:12:48.342772 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:12:48.342786 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:12:48.342833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.342841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:12:48.342860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.342891 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.342900 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.342914 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:12:48.342935 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.342942 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.342952 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:12:48.342967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.342995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.343007 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.343023 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343029 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.343046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343074 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.343081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343091 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:12:48.343105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.343131 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:12:48.343146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:12:48.343166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343205 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343213 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343223 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:12:48.343242 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343248 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343258 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:12:48.343282 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343290 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343300 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:12:48.343314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.343348 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.343365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:12:48.343386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343411 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.343419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:12:48.343442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.343467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:12:48.343482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:12:48.343503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343528 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343535 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343545 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:12:48.343563 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343570 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343580 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:12:48.343597 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343604 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343613 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:12:48.343631 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.343638 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343647 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.343660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.343698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.343713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.343735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.343838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.343854 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343865 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:48.343874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:12:48.343886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:48.343909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:12:48.343924 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343929 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:12:48.343943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343967 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.343974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.343983 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:48.343995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344019 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.344034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344040 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.344054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344078 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.344085 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344095 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:12:48.344107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344130 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:12:48.344145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344150 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:12:48.344164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.344194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344203 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.344215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.344253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344259 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.344272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344302 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.344309 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344319 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:12:48.344331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344354 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:12:48.344369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344375 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:12:48.344388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344411 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.344418 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344427 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:12:48.344444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.344451 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.344486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:12:48.344530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344536 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.344550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344574 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.344581 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344591 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:12:48.344603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344628 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:12:48.344643 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344649 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:12:48.344662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344687 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.344693 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344703 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:12:48.344722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.344729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.344755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344785 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:12:48.344800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344807 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.344821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344845 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.344852 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344862 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:12:48.344874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.344899 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:12:48.344914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344920 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:12:48.344933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.344964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.344974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.344986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:12:48.345025 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345031 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.345044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345070 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.345077 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345086 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:12:48.345099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345124 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:12:48.345138 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345144 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:12:48.345158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.345202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.345224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345247 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.345261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345267 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.345285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345310 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.345317 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345327 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:12:48.345339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345362 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:12:48.345377 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345383 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:12:48.345396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345419 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.345426 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345435 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:12:48.345447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345486 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.345500 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345506 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.345519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345544 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.345551 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:12:48.345573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:12:48.345612 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345618 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:12:48.345632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345657 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.345664 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345673 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:12:48.345686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.345725 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345731 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.345745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345781 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.345788 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345797 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:12:48.345809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345833 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:12:48.345847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345853 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:12:48.345866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345889 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.345896 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345905 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:12:48.345922 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.345928 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345938 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:12:48.345950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.345977 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.345992 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.345998 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.346011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346035 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.346042 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346051 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:12:48.346063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.346087 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:12:48.346101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346107 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:12:48.346120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.346150 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.346171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.346195 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.346209 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346215 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.346228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346252 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.346259 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346268 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:12:48.346285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.346310 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:48.346324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346330 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:12:48.346343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346367 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:48.346374 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346383 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:12:48.346395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.346419 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.346433 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346439 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.346452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346494 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.346553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.346569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346580 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:48.346590 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:12:48.346602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:48.346626 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:48.346641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346647 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:12:48.346661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346686 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:48.346693 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346703 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:12:48.346716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.346741 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.346768 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346774 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.346788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346816 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.346871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.346886 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346897 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:48.346906 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:12:48.346917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:48.346940 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:48.346955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346961 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:12:48.346973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.346997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347004 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:12:48.347030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347037 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:12:48.347064 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347070 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347079 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:12:48.347096 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.347102 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347112 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:12:48.347129 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.347135 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347144 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:12:48.347161 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.347167 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347176 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:12:48.347193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.347199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.347220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.347266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.347300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347307 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.347321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347346 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347353 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:12:48.347376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.347401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:12:48.347416 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347422 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:12:48.347436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347460 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347467 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347477 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:12:48.347495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347501 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347511 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.347529 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347536 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347545 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:12:48.347558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.347590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.347605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347611 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.347638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347661 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347669 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:12:48.347691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.347715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:12:48.347729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347735 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:12:48.347748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.347800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.347823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.347837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.347856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347880 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:12:48.347909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.347933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:48.347947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347952 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:12:48.347965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.347989 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.347996 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348005 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:12:48.348022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.348029 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348038 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.348056 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.348063 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348072 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:12:48.348084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.348115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.348129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.348148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.348179 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:12:48.348201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.348225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:48.348239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348245 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.348258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.348299 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348309 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:12:48.348327 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.348334 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348343 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:48.348360 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.348366 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348375 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:48.348392 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.348398 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348407 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:12:48.348424 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.348431 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348440 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:12:48.348453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.348492 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.348507 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348512 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.348526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348550 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348557 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348566 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:12:48.348579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.348593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.348602 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.348615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348643 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348650 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348659 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.348701 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348738 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.348745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348755 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.348773 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.348779 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348789 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:12:48.348806 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.348813 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348823 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:12:48.348840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.348847 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348856 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:12:48.348874 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.348880 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348890 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:12:48.348907 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:48.348914 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348924 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:12:48.348941 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.348948 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348957 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.348975 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.348981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.348991 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.349008 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349015 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:48.349042 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349048 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349058 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:48.349070 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.349149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349155 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.349169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349193 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.349200 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349209 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:48.349226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349232 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349242 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:12:48.349259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349265 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349280 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:12:48.349313 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.349320 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349330 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:12:48.349342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.349379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.349414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349438 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:12:48.349468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.349483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.349493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.349506 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349533 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349583 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.349641 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349666 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.349673 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349683 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:12:48.349700 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349706 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349716 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:12:48.349733 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.349739 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349748 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:12:48.349765 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.349771 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349780 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:12:48.349797 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.349803 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:12:48.349829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.349835 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:12:48.349861 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.349893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349899 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349908 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:12:48.349924 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349931 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349940 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:12:48.349956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.349972 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:48.349989 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.349995 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.350004 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:48.350017 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.350067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.350085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350091 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.350105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350129 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350136 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350145 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:12:48.350162 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.350168 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.350193 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350200 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350209 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:12:48.350225 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.350232 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350241 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.350253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.350295 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350316 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.350329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350353 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350360 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350370 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:12:48.350382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.350396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.350406 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.350419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350445 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350452 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350473 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.350502 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350526 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.350533 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350542 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:12:48.350559 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350566 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350575 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:12:48.350595 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.350602 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350611 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:12:48.350628 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.350635 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350644 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:12:48.350661 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.350667 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350676 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:12:48.350693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.350699 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350709 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:12:48.350725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350732 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.350757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350765 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350774 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:12:48.350791 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350797 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350806 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:12:48.350823 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.350830 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350839 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:12:48.350855 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350861 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350871 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:48.350887 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.350894 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350903 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:48.350915 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.350972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.350987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351013 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351020 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351029 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.351070 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351095 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.351101 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351111 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:12:48.351127 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.351134 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351143 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:12:48.351160 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.351166 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351175 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:12:48.351192 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.351199 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351208 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:12:48.351225 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.351231 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351240 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:12:48.351257 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.351263 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351277 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:12:48.351311 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.351317 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351327 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:12:48.351344 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.351351 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351361 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:12:48.351379 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.351385 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:12:48.351412 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.351419 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351428 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:12:48.351446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.351452 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:12:48.351479 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.351485 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351495 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:12:48.351512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.351519 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.351546 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.351552 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351562 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:12:48.351574 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.351667 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351673 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:12:48.351688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351712 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.351718 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351728 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:12:48.351740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.351764 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351779 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351785 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.351798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351822 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.351829 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351838 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:12:48.351850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.351875 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:12:48.351889 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351895 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:12:48.351908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.351938 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.351965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.351971 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.351981 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:12:48.351997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.352004 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352013 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:12:48.352030 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.352036 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352045 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:12:48.352057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.352093 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:12:48.352107 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352113 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.352127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352151 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.352158 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352167 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:12:48.352179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.352203 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:12:48.352216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.352241 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352248 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.352257 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.352289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.352304 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352329 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.352335 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352345 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:12:48.352362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.352368 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352378 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:12:48.352395 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.352401 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352410 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:12:48.352427 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:12:48.352433 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352443 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:12:48.352459 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.352466 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352475 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:12:48.352491 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.352498 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352507 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:12:48.352524 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.352530 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352540 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:48.352556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.352563 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352572 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:12:48.352589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.352596 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352605 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:12:48.352621 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.352627 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352636 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.352648 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:12:48.352696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.352713 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352719 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:12:48.352733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.352764 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.352786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.352810 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.352824 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352830 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.352843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352867 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:48.352873 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352883 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:12:48.352895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.352909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.352919 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:12:48.352931 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:48.352957 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.352964 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:48.352973 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:12:48.352990 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:48.352996 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:48.353006 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:12:48.353023 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.353029 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:48.353038 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:12:48.353050 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:12:48.353073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.353088 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353094 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.353107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353132 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.353139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.353165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353171 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353181 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:12:48.353197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353204 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353213 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:12:48.353225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.353256 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353282 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.353311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353336 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353343 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353353 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:12:48.353366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.353391 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.353405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353432 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353439 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353449 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.353491 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353517 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353524 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353533 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:12:48.353551 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353558 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:12:48.353585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.353604 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353614 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:12:48.353631 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353637 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353646 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:12:48.353663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.353669 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353678 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:12:48.353695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353701 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353711 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:12:48.353727 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.353733 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353743 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:12:48.353759 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353766 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353775 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:12:48.353792 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353799 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353809 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:12:48.353821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.353865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.353881 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353887 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:12:48.353901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353925 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.353931 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353941 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:12:48.353959 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.353965 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.353975 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:48.353991 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.353998 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354007 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:48.354024 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.354030 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354040 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:12:48.354056 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.354062 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354072 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:12:48.354084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.354123 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.354137 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354143 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.354157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354196 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.354258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.354293 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354305 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:48.354315 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:12:48.354327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:12:48.354350 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:12:48.354365 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354381 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:12:48.354396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354422 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.354429 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354439 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:12:48.354452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.354477 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.354492 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354498 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.354512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354537 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:12:48.354544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354553 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:12:48.354566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.354612 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:12:48.354627 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:12:48.354646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354670 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.354676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.354698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.354722 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.354736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354742 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.354755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354786 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354794 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354804 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:12:48.354816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.354831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.354840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:12:48.354853 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354879 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354886 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354896 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354908 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.354936 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354961 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.354969 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.354978 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:12:48.354995 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355001 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355010 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:12:48.355027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355033 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355042 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:12:48.355059 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355066 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355075 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:12:48.355092 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355098 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355108 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:12:48.355124 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:48.355131 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355140 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:12:48.355156 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:48.355163 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355172 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:12:48.355189 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:12:48.355195 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355204 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:12:48.355221 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.355228 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355237 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:12:48.355254 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355260 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355269 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:12:48.355292 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355299 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355309 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:12:48.355325 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355332 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355341 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:12:48.355358 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355364 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355374 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:12:48.355386 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.355444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.355462 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355468 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:12:48.355483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355507 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355514 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355523 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:12:48.355535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.355560 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.355574 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355580 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.355593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355616 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.355623 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355633 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:12:48.355645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.355668 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:12:48.355682 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355688 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.355701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355725 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355732 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355742 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:12:48.355759 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.355765 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355774 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:12:48.355791 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.355798 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355807 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:12:48.355823 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.355830 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355839 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:12:48.355851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.355886 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.355900 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.355920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355944 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.355951 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355960 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:12:48.355972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.355987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.355996 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.356009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356036 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356043 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356052 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356064 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.356094 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.356125 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356134 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:12:48.356151 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.356158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:12:48.356183 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356190 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356199 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:12:48.356216 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.356222 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356232 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:12:48.356248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356255 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:12:48.356303 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356311 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356322 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:12:48.356340 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:12:48.356347 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356357 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:12:48.356369 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.356408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.356424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356430 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:12:48.356445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356469 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.356476 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356486 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:12:48.356504 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356510 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356520 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:12:48.356537 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356544 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356554 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:12:48.356571 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.356577 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356587 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:12:48.356617 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356623 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356632 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:12:48.356649 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356655 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356664 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:12:48.356681 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356687 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356696 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:12:48.356713 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.356719 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356728 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:12:48.356740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.356790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.356804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356811 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:12:48.356825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.356856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:12:48.356877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.356901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:12:48.356917 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:12:48.356924 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:12:48.356934 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:12:48.356949 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356955 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:12:48.356969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.356991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.357010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:12:48.357026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.357036 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:12:48.357046 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:12:48.357063 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.357069 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:12:48.357079 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:12:48.357094 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:12:48.357101 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:12:48.357111 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:12:48.357127 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.357134 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.357143 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.357160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.357166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.357175 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.357192 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.357199 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.357208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.357225 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.357231 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:12:48.357240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.357257 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.357263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:12:48.357276 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.357294 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:48.357301 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:12:48.357310 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:12:48.357326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.357332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.357342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.357358 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:12:48.357364 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:12:48.357374 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:12:48.357390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.357396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:12:48.357406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.357422 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.357428 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:12:48.357437 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.357453 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:12:48.357459 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:12:48.357468 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:12:48.357479 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:12:48.357510 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.357538 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:12:48.357564 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.357590 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:12:48.357616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.357641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:12:48.357666 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.357692 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:12:48.357717 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.357742 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:12:48.357767 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:12:48.357792 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:12:48.357818 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:12:48.357842 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:12:48.357869 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:12:48.357894 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:12:48.357919 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.357944 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:12:48.357969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.357994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:12:48.358019 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.358044 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:12:48.358069 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.358094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:12:48.358119 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.358145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:48.358170 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.358195 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:48.358220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.358245 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:12:48.358270 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.358316 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:12:48.358343 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.358369 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:12:48.358395 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.358423 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:48.358450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.358476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:12:48.358502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.358529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.358555 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.358593 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.358618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.358643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.358668 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.358692 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:12:48.358717 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:12:48.358742 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:12:48.358767 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.358792 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:12:48.358817 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.358841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.358866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.358891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:12:48.358916 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.358941 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:12:48.358967 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.358992 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:12:48.359017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.359042 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:12:48.359067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.359092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:12:48.359117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.359143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:12:48.359170 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359187 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359212 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.359237 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359253 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359270 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359302 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.359326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.359424 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359488 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359513 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359537 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359562 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359578 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359603 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359627 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359644 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359669 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359694 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359719 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359743 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359768 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.359793 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359842 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359867 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.359892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359933 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.359957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.359982 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.360007 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360032 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.360057 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360081 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.360106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.360253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360315 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.360339 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360364 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.360389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.360471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.360584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360656 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.360681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360697 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360811 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.360840 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360869 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.360900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360918 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360967 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.360991 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361025 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.361050 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361075 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:48.361104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361141 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.361233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.361387 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361451 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:12:48.361483 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361515 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.361541 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361567 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.361612 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.361759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.361950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:12:48.361983 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362000 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362057 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.362086 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362167 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.362199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.362340 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362366 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362411 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362441 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362471 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362488 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362529 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362561 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362583 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362609 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362652 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362683 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362714 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362740 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.362765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362792 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362821 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362847 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:12:48.362872 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:12:48.362945 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.362971 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.362996 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363021 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.363049 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363079 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.363104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363188 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.363254 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363306 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363350 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.363381 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363416 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.363442 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363459 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.363526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:12:48.363678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363694 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.363774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.363893 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363931 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:12:48.363957 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363974 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.363991 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364009 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:12:48.364080 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364108 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:12:48.364134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364168 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.364220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:12:48.364366 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364392 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:12:48.364418 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364443 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:12:48.364469 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:12:48.364539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.364673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:12:48.364833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:12:48.364858 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.364931 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.364983 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.365030 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.365096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.365171 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.365225 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.365300 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.365353 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.365421 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.365472 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.365536 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.365601 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.365668 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.365715 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.365759 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.365826 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.365872 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.365953 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.366020 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.366074 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.366149 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.366204 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.366271 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.366325 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.366403 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.366449 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.366514 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.366564 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.366615 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.366680 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.366728 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.366801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.366849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.366915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.366963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.367027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.367126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.367199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.367319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.367389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.367438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.367503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.367555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.367619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.367671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.367737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.367788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.367855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.367907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.367955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.368023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.368074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.368147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.368201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.368269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.368345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.368394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.368440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.368509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.368558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.368631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.368679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.368748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.368820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.368874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.368922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.368991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.369038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.369085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.369153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.369240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.369295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.369365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.369413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.369481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.369529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.369618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.369700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.369749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.369816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.369866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.369933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.369984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.370033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.370105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.370178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.370226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.370292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.370345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.370392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.370461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.370511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.370587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.370645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.370692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.370744 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:12:48.370770 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.370827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.370879 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.370944 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.370998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.371050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.371103 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.371155 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.371207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.371260 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.371318 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.371372 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.371424 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.371476 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.371528 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.371593 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.371643 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.371694 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.371745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.371846 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.371907 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.371957 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.372050 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.372102 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.372162 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.372214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.372333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.372398 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.372452 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.372608 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.372750 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.372805 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.372871 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:12:48.372896 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.372948 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.373041 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.373097 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.373152 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.373206 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.373262 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.373338 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.373445 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.373504 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.373561 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.373675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.373737 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.373790 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.373849 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.373901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.373959 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.374013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.374067 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.374124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.374178 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.374234 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.374293 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.374361 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.374413 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.374468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.374522 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.374574 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.374639 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.374690 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.374740 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.374791 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.374849 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:12:48.374872 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.374918 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.374965 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.375011 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.375058 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.375103 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.375149 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.375195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.375240 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.375315 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.375364 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.375417 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.375467 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.375515 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.375563 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.375610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.375657 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.375705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.375753 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.375800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.375848 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.375896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.375944 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.375992 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.376040 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.376087 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.376134 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.376182 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.376229 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.376282 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.376331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.376379 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.376440 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:12:48.376462 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.376512 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.376562 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.376623 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.376670 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.376718 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:12:48.376765 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:12:48.376825 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:12:48.376875 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.376925 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.376975 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.377024 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.377074 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.377123 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.377173 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.377222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.377271 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.377352 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.377405 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.377458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.377507 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.377556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.377606 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.377666 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:12:48.377714 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.377761 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.377809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.377857 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.377904 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.377951 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.377999 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.378048 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.378097 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:12:48.378114 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:12:48.378142 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:12:48.378168 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:12:48.378194 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:12:48.378219 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:12:48.378237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.378250 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.378258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.378266 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.378279 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.378300 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:48.378309 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:48.378316 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:48.378324 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.378332 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.378339 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.378346 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.378354 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378362 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.378369 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.378377 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.378384 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.378392 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.378419 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.378427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.378434 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.378441 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:48.378449 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.378456 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.378463 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.378470 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.378478 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.378485 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.378492 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.378499 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.378506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.378515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.378522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.378531 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.378538 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.378546 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:48.378553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:48.378561 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:48.378569 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.378576 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.378583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.378590 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.378611 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378618 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.378625 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.378632 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.378639 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.378646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378660 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.378667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.378674 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.378680 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.378687 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:48.378694 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.378701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.378707 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.378714 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.378721 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.378728 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.378734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.378742 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.378749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.378757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.378764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.378772 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.378778 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.378784 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:48.378790 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:48.378797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:48.378803 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.378810 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.378816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.378822 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.378829 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378835 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.378841 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.378847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.378853 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.378860 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.378872 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.378878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.378885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.378891 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.378898 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:48.378904 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.378911 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.378917 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.378923 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.378929 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.378935 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.378941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.378948 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.378954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:12:48.378961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.378967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:12:48.378974 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:12:48.378980 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:12:48.378987 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:12:48.378993 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:12:48.378999 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:12:48.379006 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:12:48.379012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:12:48.379018 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:12:48.379024 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:12:48.379030 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.379038 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.379045 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:12:48.379051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:12:48.379057 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:12:48.379063 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.379115 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:12:48.379122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:12:48.379128 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:12:48.379134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:12:48.379141 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:12:48.379147 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:12:48.379153 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:12:48.379159 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:12:48.379165 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:12:48.379171 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:12:48.379177 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:12:48.379183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:12:48.379189 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:12:48.379195 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:12:48.379265 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:12:48.379278 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:12:48.379283 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:12:48.379288 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:12:48.379294 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:12:48.379310 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:12:48.379316 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:12:48.379325 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:12:48.379333 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:12:48.379366 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379373 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:12:48.379386 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:12:48.379412 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:12:48.379419 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:12:48.379423 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:12:48.379427 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:12:48.379433 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:12:48.379443 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:48.379449 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:48.379454 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:48.379463 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379471 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:12:48.379475 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:12:48.379497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.379506 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:12:48.379510 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.379533 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:12:48.379538 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:12:48.379542 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:12:48.379546 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:12:48.379550 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:12:48.379554 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:12:48.379558 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:12:48.379562 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:12:48.379568 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:12:48.379578 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:48.379583 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:48.379600 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:12:48.379606 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379611 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:12:48.379615 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:12:48.379637 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:12:48.379643 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379647 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379652 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379656 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:12:48.379665 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:12:48.379672 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:48.379676 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:12:48.379681 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:12:48.379687 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177918" 2019-02-24 06:12:48.379693 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:48.379697 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:12:48.379702 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:48.379708 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:48.379712 wsdl: in serializeType: returning: 177918 2019-02-24 06:12:48.379718 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:12:48.379725 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:12:48.379729 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:12:48.379732 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:12:48.379737 wsdl: in serializeType: returning: 177918 2019-02-24 06:12:48.379741 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177918 2019-02-24 06:12:48.379753 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177918 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:12:48.379757 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:12:48.379763 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3160"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:12:48.379775 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:12:48.379780 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177918 2019-02-24 06:12:48.379789 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:12:48.379853 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:12:48.379799 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:12:48.379809 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:12:48.379814 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:12:48.379818 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:12:48.379821 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:12:48.379827 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:48.379836 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:48.379843 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:12:48.379848 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:12:48.379859 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:12:48.379867 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:12:48.379874 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:12:48.387138 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:12:48.387151 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:12:48.387160 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:12:48.387165 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:12:48.387170 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:12:48.387174 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:12:48.387178 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:12:48.387182 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:12:48.387186 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:12:48.387214 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:12:48.396395 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:12:48.396416 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:12:48.396427 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:12:48.396437 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:12:48.396446 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:12:48.396454 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:12:48.396465 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:12:48.396475 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:12:48.396484 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:12:48.396493 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:12:40 GMT 2019-02-24 06:12:48.396504 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:12:48.396519 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:12:48.396529 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:12:48.396547 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:12:48.396569 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:12:48.396578 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:12:48.396588 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:12:48.396593 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:12:48.396597 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:12:48.396626 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:12:48.396637 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:12:48.396642 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:12:48.396658 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:12:48.396665 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:12:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:12:48.396704 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:12:48.396712 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:12:48.396729 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:12:48.396735 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:12:48.396822 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:12:48.396909 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:12:48.396915 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:12:48.396923 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:12:48.396941 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:12:48.396962 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:12:48.397015 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:12:48.397033 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:12:48.397044 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:12:48.397051 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:12:48.397055 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:12:48.397060 nusoap_client: detail =