Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 87.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2097
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:07:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:07:43.039572 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:07:43.039632 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:07:43.039646 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:07:43.039662 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:07:43.039672 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:07:43.039680 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:07:43.039692 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:07:43.039700 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:07:43.039707 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:07:43.039715 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:07:43.039724 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:07:43.039735 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:07:43.039741 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:07:43.039745 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:07:43.039749 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:07:43.039753 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:07:43.039765 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:07:43.039779 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:07:43.039788 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:07:43.039793 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:07:43.039799 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:07:43.039808 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:07:43.039816 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:07:43.047831 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:07:43.047876 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:07:43.047900 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:07:43.047912 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:07:43.047922 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:07:43.047931 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:07:43.047939 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:07:43.047983 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:07:43.064076 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:07:43.064127 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:07:43.064140 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:07:43.064149 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:07:43.064159 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:07:43.064169 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:07:43.064179 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:07:43.064211 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:07:43.064222 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:07:43.064232 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:07:28 GMT 2019-04-25 12:07:43.064241 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:07:43.064250 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:07:43.064260 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:07:43.064282 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:07:43.064335 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:07:43.071808 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-04-25 12:07:43.071894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:07:43.072045 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.072068 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 12:07:43.079805 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.079860 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.079896 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 12:07:43.087487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.087686 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.087764 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.087794 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.087820 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 12:07:43.095017 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:07:43.095368 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.095584 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.095615 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.095644 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.095674 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-25 12:07:43.102913 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.102961 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:07:43.102990 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-04-25 12:07:43.103008 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:07:43.103018 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:07:43.103056 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:07:43.103108 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:07:43.103132 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:07:43.103144 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:07:43.103177 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:07:43.103187 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:07:43.103438 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:07:43.103461 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:07:43.103546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:07:43.103592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103654 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.103669 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103694 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:07:43.103731 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.103743 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103763 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:07:43.103791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.103860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.103888 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103899 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.103927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.103976 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.103988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104007 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:07:43.104031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.104078 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:07:43.104108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104119 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:07:43.104146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104190 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.104203 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104222 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:07:43.104254 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.104266 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104294 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:07:43.104333 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.104345 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104362 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:07:43.104386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.104446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.104473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104484 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:07:43.104510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104555 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.104567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:07:43.104609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.104660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:07:43.104686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:07:43.104724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104773 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.104785 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104802 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:07:43.104834 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.104845 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104862 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:07:43.104892 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.104904 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104921 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:07:43.104952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.104964 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.104981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.105007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.105081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.105109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105122 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.105149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105192 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105203 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.105326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.105357 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105377 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:07:43.105397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:07:43.105422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:07:43.105472 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:07:43.105501 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105512 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:07:43.105539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105586 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.105599 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105618 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:07:43.105649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.105695 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.105724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.105763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105809 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.105821 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105839 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:07:43.105864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.105912 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:07:43.105940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.105952 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:07:43.105977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106024 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.106036 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106055 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.106081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.106128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.106156 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106167 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.106194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106240 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.106253 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106279 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:07:43.106307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.106353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:07:43.106381 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106392 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:07:43.106418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106464 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.106477 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106496 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:07:43.106531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.106544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.106589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.106648 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:07:43.106676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106687 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.106713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106761 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.106775 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106794 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:07:43.106821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.106870 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:07:43.106899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106910 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:07:43.106935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.106983 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.106996 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107016 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:07:43.107054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.107067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.107111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.107167 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:07:43.107196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107210 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.107244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107302 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.107316 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107340 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:07:43.107417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.107455 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:07:43.107478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107485 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:07:43.107503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.107541 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107552 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.107566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.107592 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:07:43.107609 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107616 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.107630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107657 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.107665 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:07:43.107688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.107714 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:07:43.107729 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107736 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:07:43.107750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.107782 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107792 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.107806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.107831 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.107846 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107852 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.107866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107892 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.107899 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107909 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:07:43.107922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.107948 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:07:43.107963 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.107970 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:07:43.107984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108009 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.108016 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108026 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:07:43.108039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108065 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.108080 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108086 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.108100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108125 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.108132 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108142 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:07:43.108155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108180 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:07:43.108195 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108202 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:07:43.108216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108241 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.108248 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108258 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:07:43.108271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108296 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.108311 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108338 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.108353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108378 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.108385 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:07:43.108408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:07:43.108450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108456 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:07:43.108470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108494 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.108501 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108511 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:07:43.108530 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.108536 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108546 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:07:43.108559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108589 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.108604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108610 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.108631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108657 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.108664 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108674 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:07:43.108687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108712 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:07:43.108727 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108734 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:07:43.108748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.108780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.108803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108828 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.108843 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108849 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.108863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108887 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.108894 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108904 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:07:43.108917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.108943 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:07:43.108957 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.108964 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:07:43.108977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109002 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:07:43.109009 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109018 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:07:43.109032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.109057 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.109072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109078 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.109092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109115 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109122 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.109183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.109200 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109211 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:07:43.109222 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:07:43.109234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:07:43.109259 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:07:43.109275 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109281 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:07:43.109295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109336 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:07:43.109344 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109354 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:07:43.109368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.109394 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.109410 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109416 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.109430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109453 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109459 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.109517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.109533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109544 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:07:43.109554 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:07:43.109566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:07:43.109590 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:07:43.109605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:07:43.109629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.109661 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:07:43.109690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.109697 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:07:43.109725 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.109732 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109742 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:07:43.109760 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.109767 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109777 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:07:43.109795 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.109802 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109812 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:07:43.109830 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.109837 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109846 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:07:43.109864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.109871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.109893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.109943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.109959 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.109965 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.109980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110005 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:07:43.110036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:07:43.110077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110084 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:07:43.110098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110122 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110129 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110139 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:07:43.110157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110165 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110175 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.110192 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110199 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110209 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:07:43.110222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.110270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110277 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.110291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110321 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110330 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:07:43.110354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:07:43.110397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:07:43.110418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.110473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.110514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110520 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.110534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110560 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110567 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:07:43.110590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:07:43.110630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110636 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:07:43.110650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110675 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110682 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110692 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:07:43.110710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110726 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.110745 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110753 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110763 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:07:43.110776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.110824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110830 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.110844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110869 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.110876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:07:43.110899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.110925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:07:43.110940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.110959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.110984 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.110992 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111002 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:07:43.111019 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.111026 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111036 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:07:43.111053 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.111060 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111070 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:07:43.111087 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111094 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111104 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:07:43.111121 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111128 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111138 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:07:43.111151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.111192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.111207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111214 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.111227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111252 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111260 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111270 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:07:43.111283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.111308 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.111329 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111362 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111369 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.111424 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.111457 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111467 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.111485 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.111492 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111502 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:07:43.111520 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.111527 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111537 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:07:43.111554 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.111561 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111571 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:07:43.111588 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.111595 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111605 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:07:43.111623 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:07:43.111630 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111640 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:07:43.111657 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111665 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111674 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.111692 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111708 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111717 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.111735 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111741 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111751 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:07:43.111769 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111775 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111785 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:07:43.111798 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.111849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.111866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.111889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111913 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.111921 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111930 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:07:43.111949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111956 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111965 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:07:43.111983 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.111989 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.111999 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:07:43.112017 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.112023 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112033 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:07:43.112046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.112083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.112119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112144 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112161 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:07:43.112175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.112200 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.112214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112241 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112248 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112271 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.112302 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112337 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.112345 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112355 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:07:43.112373 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112380 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112391 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:07:43.112409 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.112415 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112425 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:07:43.112443 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.112449 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:07:43.112477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.112483 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112493 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:07:43.112510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.112517 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:07:43.112544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112551 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.112578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112585 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112594 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:07:43.112612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112618 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112628 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:07:43.112646 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112653 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112662 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:07:43.112680 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112686 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112696 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:07:43.112709 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.112763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.112781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.112803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112828 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112835 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112845 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:07:43.112862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.112869 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.112897 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.112903 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112913 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:07:43.112931 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.112938 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112947 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.112960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.112987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.112997 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.113019 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.113033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.113058 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.113075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:07:43.113088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.113103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.113113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.113127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113156 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113163 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113173 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113186 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.113216 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113242 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.113249 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113259 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:07:43.113276 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113283 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113293 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:07:43.113330 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.113338 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113348 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:07:43.113367 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.113374 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113384 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:07:43.113401 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.113408 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113418 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:07:43.113436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.113443 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113453 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:07:43.113470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.113504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113512 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113522 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:07:43.113539 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113546 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113556 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:07:43.113574 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113580 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113590 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:07:43.113608 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113615 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113624 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:07:43.113642 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113649 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113658 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:07:43.113671 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.113730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.113746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113775 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113782 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113792 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.113836 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113861 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.113868 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113878 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:07:43.113896 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.113902 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113912 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:07:43.113930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.113936 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113946 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:07:43.113963 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.113970 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.113980 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:07:43.113997 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.114004 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114014 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:07:43.114031 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.114038 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114048 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:07:43.114065 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.114072 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114081 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:07:43.114098 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.114105 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114115 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:07:43.114133 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.114140 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114150 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:07:43.114167 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.114174 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114183 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:07:43.114201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.114208 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114217 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:07:43.114235 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.114242 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114251 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:07:43.114268 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.114275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114285 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.114306 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.114313 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114328 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:07:43.114342 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.114425 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114432 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:07:43.114447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114472 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.114479 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114489 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:07:43.114502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.114528 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114549 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.114563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114588 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.114595 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114606 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:07:43.114619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.114644 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:07:43.114659 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114665 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:07:43.114679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.114718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.114746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.114753 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114762 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:07:43.114780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.114787 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114796 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:07:43.114814 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.114821 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114830 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:07:43.114843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.114881 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:07:43.114896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114902 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.114917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114942 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.114949 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114958 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:07:43.114972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.114987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.114997 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:07:43.115010 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.115037 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115044 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.115054 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.115083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.115097 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115123 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.115130 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115140 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:07:43.115158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.115165 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115174 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:07:43.115192 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.115199 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115209 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:07:43.115226 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:07:43.115233 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115243 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:07:43.115261 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.115268 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115278 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:07:43.115303 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.115310 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115325 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:07:43.115344 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.115351 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115361 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:07:43.115379 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.115386 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115395 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:07:43.115413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.115420 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115430 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:07:43.115447 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.115454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.115476 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:07:43.115526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.115544 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115550 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:07:43.115566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.115598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.115621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.115647 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.115662 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115668 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.115681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115714 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:07:43.115721 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115731 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:07:43.115744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.115769 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:07:43.115783 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:07:43.115809 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.115816 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:07:43.115826 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:07:43.115844 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:07:43.115850 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:07:43.115860 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:07:43.115878 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.115884 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:07:43.115894 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:07:43.115907 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:07:43.115931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.115947 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115953 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.115968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.115993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.116000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.116028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116035 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116044 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:07:43.116062 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116069 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116078 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:07:43.116091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.116125 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116140 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116146 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.116160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116184 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116192 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116201 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:07:43.116214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.116240 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.116253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116280 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116287 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116304 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.116354 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116380 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116387 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116397 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:07:43.116415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116423 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116432 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:07:43.116450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.116456 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116466 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:07:43.116484 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116491 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116500 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:07:43.116518 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.116524 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116534 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:07:43.116552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116558 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116568 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:07:43.116585 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.116592 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116602 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:07:43.116620 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116626 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116636 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:07:43.116654 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116661 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116671 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:07:43.116683 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.116729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.116747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:07:43.116768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116792 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116799 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116809 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:07:43.116828 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.116835 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116845 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:07:43.116863 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.116869 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116879 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:07:43.116896 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116903 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116913 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:07:43.116930 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.116937 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116946 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:07:43.116959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.116990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.117001 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.117016 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117023 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.117037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117067 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.117125 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.117141 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:07:43.117163 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:07:43.117175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:07:43.117199 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:07:43.117213 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117220 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:07:43.117234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117259 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.117266 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117275 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:07:43.117288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.117318 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.117335 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117341 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.117355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117380 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:07:43.117387 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117397 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:07:43.117410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.117435 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:07:43.117450 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117456 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:07:43.117470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.117502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.117525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.117550 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.117565 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117571 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.117585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117610 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117617 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:07:43.117640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.117655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.117665 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:07:43.117679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117712 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117720 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117730 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.117773 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117799 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.117807 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117817 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:07:43.117834 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.117841 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117851 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:07:43.117869 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.117875 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117885 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:07:43.117902 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.117909 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117918 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:07:43.117936 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.117943 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117952 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:07:43.117970 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:07:43.117977 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.117987 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:07:43.118004 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:07:43.118011 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118021 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:07:43.118038 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:07:43.118045 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118055 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:07:43.118072 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.118079 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118089 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:07:43.118106 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118113 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118123 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:07:43.118141 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118147 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118157 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:07:43.118174 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118181 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118191 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:07:43.118208 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118215 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118224 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:07:43.118237 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.118306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.118330 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118337 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:07:43.118352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118377 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118384 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118394 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:07:43.118407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.118433 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.118447 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118454 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.118467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118492 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.118499 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118508 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:07:43.118522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.118547 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:07:43.118562 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118568 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.118582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118607 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118614 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118623 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:07:43.118641 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.118648 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118658 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:07:43.118675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.118682 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118692 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:07:43.118715 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.118722 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118732 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:07:43.118745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.118782 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118797 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118804 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.118817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118842 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118859 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:07:43.118873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.118888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.118898 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.118911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118939 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118946 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118956 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118969 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.118986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.119000 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119026 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.119033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:07:43.119060 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.119067 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119076 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:07:43.119094 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119101 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119111 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:07:43.119129 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.119136 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119146 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:07:43.119163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119170 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119180 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:07:43.119198 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119205 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119214 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:07:43.119232 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:07:43.119238 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119248 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:07:43.119261 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.119302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.119325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119332 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:07:43.119347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119379 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.119386 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119396 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:07:43.119414 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119421 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119431 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:07:43.119448 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119455 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119465 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:07:43.119482 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.119489 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119498 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:07:43.119516 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119522 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119532 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:07:43.119549 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119556 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119566 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:07:43.119583 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119590 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119599 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:07:43.119617 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119623 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119633 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:07:43.119646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.119699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.119714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119721 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:07:43.119735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119760 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.119767 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:07:43.119790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.119815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:07:43.119832 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:07:43.119839 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:07:43.119851 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:07:43.119867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119873 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:07:43.119887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.119931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:07:43.119948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.119959 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:07:43.119969 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:07:43.119986 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.119993 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:07:43.120003 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:07:43.120019 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:07:43.120027 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:07:43.120037 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:07:43.120054 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.120060 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.120070 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.120088 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.120094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.120104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.120121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.120128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.120138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.120155 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.120161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:07:43.120171 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.120188 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.120194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:07:43.120204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.120221 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:07:43.120227 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:07:43.120237 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:07:43.120254 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.120260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.120270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.120287 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:07:43.120294 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:07:43.120304 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:07:43.120326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.120334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:07:43.120344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.120361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.120368 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:07:43.120378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.120394 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:07:43.120400 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:07:43.120410 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:07:43.120424 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:07:43.120459 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.120488 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:07:43.120515 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.120542 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:07:43.120569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.120595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:07:43.120621 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.120648 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:07:43.120674 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.120700 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:07:43.120727 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:07:43.120753 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:07:43.120779 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:07:43.120804 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:07:43.120856 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:07:43.120882 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:07:43.120909 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.120936 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:07:43.120962 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.120988 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:07:43.121014 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.121040 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:07:43.121067 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.121093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:07:43.121119 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.121146 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:07:43.121172 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.121198 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:07:43.121403 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.121431 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:07:43.121457 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.121484 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:07:43.121511 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.121537 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:07:43.121564 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.121592 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:07:43.121618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.121652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:07:43.121679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.121706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.121732 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.121758 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.121784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.121810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.121836 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.121863 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:07:43.121889 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:07:43.121915 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:07:43.121941 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.121967 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:07:43.121992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.122019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.122045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.122071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:07:43.122102 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.122128 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:07:43.122155 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.122182 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:07:43.122208 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.122235 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:07:43.122261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.122287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:07:43.122313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.122347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:07:43.122375 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122394 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122420 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.122445 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122463 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122479 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122505 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.122531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.122633 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122659 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.122685 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122710 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.122736 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122753 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122780 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.122805 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122827 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122853 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.122880 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122906 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.122931 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.122957 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.122983 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123008 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.123034 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123060 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.123086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123103 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.123154 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123180 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.123206 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123231 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.123257 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123283 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.123309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.123468 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.123559 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123586 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.123612 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123629 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123672 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.123698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.123825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123842 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123876 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.123927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123945 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.123981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124007 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.124032 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124058 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.124084 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124103 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124145 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124173 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.124200 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124225 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:07:43.124251 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124311 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.124343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.124463 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124488 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:07:43.124514 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124540 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.124566 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124592 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.124618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124668 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.124720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:07:43.124898 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124915 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.124966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.124983 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125000 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125025 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.125051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125068 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.125153 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125179 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125204 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125230 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125256 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125273 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125299 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125339 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125357 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125382 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125408 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125434 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125460 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125487 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.125517 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125543 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125594 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:07:43.125620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125637 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:07:43.125689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125715 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.125741 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125766 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.125792 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125819 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.125844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.125971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.125997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126056 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.126082 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126110 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.126136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.126228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:07:43.126352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126429 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.126455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.126557 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:07:43.126610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126627 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126644 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126661 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126687 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:07:43.126712 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126738 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:07:43.126764 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.126856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.126950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:07:43.126976 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127002 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:07:43.127027 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:07:43.127079 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:07:43.127131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127164 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.127233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:07:43.127384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:07:43.127416 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.127475 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.127525 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.127573 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.127620 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.127667 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.127714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.127760 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.127824 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.127871 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.127918 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.127965 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.128011 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.128059 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.128106 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.128152 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.128199 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.128246 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.128294 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.128347 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.128410 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.128465 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.128529 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.128575 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.128621 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.128667 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.128713 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.128760 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.128808 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.128872 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.128918 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.128966 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.129021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.129068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.129116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.129163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.129208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.129255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.129330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.129383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.129430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.129476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.129522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.129567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.129613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.129661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.129707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.129772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.129819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.130063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.130112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.130159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.130207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.130258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.130310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.130370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.130418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.130463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.130509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.130556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.130603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.130654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.130700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.130747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.130802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.130850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.130897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.130943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.130989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.131036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.131082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.131133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.131180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.131226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.131274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.131335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.131382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.131429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.131476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.131521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.131568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.131615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.131667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.131716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.131763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.131814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.131865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.131911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.131956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.132001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.132047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.132094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.132143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.132196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.132242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.132290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.132365 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:07:43.132393 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.132454 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.132507 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.132561 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.132625 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.132679 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.132731 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.132784 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.132836 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.132888 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.132940 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.132994 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.133047 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.133099 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.133152 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.133204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.133256 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.133309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.133375 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.133428 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.133481 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.133533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.133585 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.133637 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.133689 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.133741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.133825 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.133878 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.133930 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.133983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.134035 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.134086 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.134148 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:07:43.134172 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.134226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.134279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.134348 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.134401 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.134454 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.134507 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.134561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.134614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.134675 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.134727 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.134780 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.134833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.134886 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.134939 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.134996 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.135049 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.135103 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.135156 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.135419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.135473 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.135527 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.135579 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.135632 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.135684 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.135737 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.135790 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.135842 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.135896 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.135950 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.136003 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.136056 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.136116 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:07:43.136139 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.136189 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.136236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.136283 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.136342 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.136389 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.136436 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.136483 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.136529 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.136576 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.136623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.136671 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.136718 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.136766 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.136813 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.136860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.136908 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.136955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.137002 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.137050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.137097 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.137144 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.137192 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.137239 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.137286 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.137343 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.137390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.137437 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.137484 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.137532 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.137579 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.137632 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.137686 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:07:43.137708 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.137757 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.137806 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.137855 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.137904 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.137952 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:07:43.138006 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:07:43.138056 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:07:43.138106 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.138156 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.138205 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.138255 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.138303 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.138358 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.138412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.138461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.138510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.138560 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.138609 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.138658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.138708 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.138757 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.138806 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.138855 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:07:43.138904 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.138953 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.139002 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.139052 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.139101 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.139150 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.139199 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.139248 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.139301 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:07:43.139324 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:07:43.139356 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:07:43.139384 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:07:43.139410 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:07:43.139437 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:07:43.139458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.139476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.139487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.139496 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.139506 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.139516 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:07:43.139525 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:07:43.139535 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:07:43.139544 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.139553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.139562 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.139570 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.139579 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.139588 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.139598 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.139607 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.139615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.139624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.139633 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.139641 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.139650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.139658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.139670 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.139679 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:07:43.139689 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.139698 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.139706 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.139715 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.139724 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.139733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.139741 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.139749 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.139758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.139768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.139776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.139785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.139793 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.139802 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:07:43.139810 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:07:43.139818 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:07:43.139826 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.139834 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.139842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.139849 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.139858 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.139865 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.139873 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.139881 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.139889 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.139897 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.139905 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.139913 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.139920 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.139928 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.139935 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.139943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:07:43.139951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.139959 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.139966 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.139974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.139981 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.139989 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.139997 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.140004 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.140012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.140023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.140032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.140040 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.140048 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.140056 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:07:43.140064 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:07:43.140072 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:07:43.140080 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.140088 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.140099 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.140108 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.140115 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.140123 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.140130 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.140137 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.140145 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.140152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.140159 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.140167 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.140174 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.140181 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.140189 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.140197 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:07:43.140205 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.140212 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.140220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.140227 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.140234 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.140241 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.140248 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.140255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.140262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:07:43.140280 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.140288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:07:43.140296 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:07:43.140303 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:07:43.140310 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:07:43.140322 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:07:43.140331 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:07:43.140338 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:07:43.140346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:07:43.140354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:07:43.140361 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:07:43.140368 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.140377 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.140385 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:07:43.140393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:07:43.140400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:07:43.140407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.140415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:07:43.140422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:07:43.140429 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:07:43.140436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:07:43.140443 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:07:43.140450 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:07:43.140457 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:07:43.140464 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:07:43.140471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:07:43.140478 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:07:43.140485 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:07:43.140496 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:07:43.140503 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:07:43.140510 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:07:43.140760 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:07:43.140770 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:07:43.140775 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:07:43.140780 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:07:43.140787 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:07:43.140792 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:07:43.140796 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:07:43.140807 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:07:43.140815 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:07:43.140860 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.140867 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:07:43.140882 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:07:43.140903 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:07:43.140910 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:07:43.140914 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:07:43.140918 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:07:43.140923 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:07:43.140934 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:07:43.140941 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:07:43.140946 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:07:43.140958 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.140968 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:07:43.140974 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:07:43.140999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.141008 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:07:43.141013 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.141036 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:07:43.141042 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:07:43.141046 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:07:43.141050 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:07:43.141054 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:07:43.141058 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:07:43.141062 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:07:43.141066 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:07:43.141073 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177918" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:07:43.141083 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:07:43.141089 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:07:43.141093 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:07:43.141099 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.141105 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:07:43.141109 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:07:43.141133 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:07:43.141140 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.141144 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.141150 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.141154 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:07:43.141165 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:07:43.141173 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:07:43.141177 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:07:43.141182 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:07:43.141188 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177918" 2019-04-25 12:07:43.141196 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:07:43.141200 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:07:43.141205 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:07:43.141211 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:07:43.141216 wsdl: in serializeType: returning: 177918 2019-04-25 12:07:43.141222 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:07:43.141229 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:07:43.141233 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:07:43.141237 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:07:43.141242 wsdl: in serializeType: returning: 177918 2019-04-25 12:07:43.141246 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177918 2019-04-25 12:07:43.141266 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177918 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:07:43.141271 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:07:43.141279 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8681"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:07:43.141295 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:07:43.141301 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177918 2019-04-25 12:07:43.141312 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:07:43.141393 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:07:43.141331 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:07:43.141343 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:07:43.141348 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:07:43.141353 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:07:43.141357 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:07:43.141364 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:07:43.141373 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:07:43.141381 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:07:43.141387 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:07:43.141399 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:07:43.141410 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:07:43.141418 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:07:43.149270 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:07:43.149312 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:07:43.149344 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:07:43.149355 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:07:43.149365 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:07:43.149374 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:07:43.149383 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:07:43.149391 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:07:43.149400 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:07:43.149440 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:07:43.159400 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:07:43.159453 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:07:43.159467 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:07:43.159477 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:07:43.159488 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:07:43.159499 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:07:43.159511 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:07:43.159521 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:07:43.159531 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:07:43.159541 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:07:28 GMT 2019-04-25 12:07:43.159551 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:07:43.159560 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:07:43.159569 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:07:43.159587 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:07:43.159637 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:07:43.159655 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:07:43.159680 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:07:43.159689 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:07:43.159698 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:07:43.159743 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:07:43.159761 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:07:43.159772 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:07:43.160246 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:07:43.160262 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:07:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:07:43.160333 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:07:43.160351 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:07:43.160386 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:07:43.160398 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:07:43.160551 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:07:43.160756 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:07:43.160768 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:07:43.160783 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:07:43.160801 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:07:43.160848 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:07:43.160949 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:07:43.160992 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:07:43.161021 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:07:43.161036 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:07:43.161045 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:07:43.161054 nusoap_client: detail =