Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 87.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
317719501043739 6 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR062465 A66, B66 , C66 (Euro3)
JR T3692
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:35:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:35:31.493332 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:35:31.493394 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:35:31.493415 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204745" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:35:31.493442 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:35:31.493459 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:35:31.493472 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:35:31.493492 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:35:31.493516 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:35:31.493528 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:35:31.493542 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:35:31.493556 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:35:31.493577 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:35:31.493587 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:35:31.493595 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:35:31.493603 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:35:31.493611 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:35:31.493630 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:35:31.493652 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:35:31.493667 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:35:31.493677 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:35:31.493687 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:35:31.493701 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:35:31.493715 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:35:31.501748 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:35:31.501781 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:35:31.501794 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:35:31.501802 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:35:31.501807 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:35:31.501812 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:35:31.501816 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:35:31.501855 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:35:31.529968 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:35:31.530010 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:35:31.530019 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:35:31.530025 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:35:31.530031 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:35:31.530037 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:35:31.530043 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:35:31.530050 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:35:31.530056 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:35:31.530062 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:35:13 GMT 2019-02-19 20:35:31.530068 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:35:31.530073 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:35:31.530079 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:35:31.530092 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:35:31.530124 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:35:31.537577 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:35:31.537967 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:35:31.545340 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-19 20:35:31.545780 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:35:31.546346 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:35:31.546877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:35:31.552691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.552901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:35:31.552991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.553016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:35:31.553287 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.553333 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:35:31.553848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.553896 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:35:31.554431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.554457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.554892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.555130 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.555159 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:35:31.555710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.555735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:35:31.560761 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.560811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.561079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.561106 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:35:31.561669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.561694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:35:31.562037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.562081 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:35:31.562597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.562621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:35:31.562949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.562979 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:35:31.564307 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:35:31.564329 soap_transport_http: read buffer of 4144 bytes 2019-02-19 20:35:31.571318 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:35:31.571598 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:35:31.571612 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:35:31.571617 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:35:31.571651 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:35:31.571695 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:35:31.571711 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:35:31.571719 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:35:31.571736 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:35:31.571741 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:35:31.571960 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:35:31.571976 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:35:31.572025 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:35:31.572054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572086 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572095 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572109 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:35:31.572131 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572138 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572151 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:35:31.572167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.572218 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.572234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.572256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572291 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.572300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:35:31.572324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.572352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:35:31.572368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:35:31.572389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572414 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572421 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572431 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:35:31.572449 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572456 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572466 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:35:31.572484 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572491 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572504 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:35:31.572517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.572553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.572569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:35:31.572589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572614 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.572621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:35:31.572644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.572670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:35:31.572685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572691 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:35:31.572706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572730 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572737 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572747 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:35:31.572765 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572772 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572782 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:35:31.572799 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.572806 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572815 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:35:31.572833 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.572839 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.572862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.572900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.572915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.572936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.572980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.573028 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.573045 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573057 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:35:31.573067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:35:31.573079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:35:31.573104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:35:31.573120 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573126 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:35:31.573140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573164 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.573172 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573182 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:35:31.573195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.573219 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.573234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573241 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.573256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573287 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.573294 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573305 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:35:31.573318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.573344 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:35:31.573359 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573366 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:35:31.573385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573410 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.573417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.573440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.573466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.573480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573486 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.573500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573524 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.573532 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:35:31.573555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.573580 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:35:31.573595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573601 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:35:31.573615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573639 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.573646 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573656 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:35:31.573676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.573683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573693 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.573705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.573734 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:35:31.573749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573755 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.573769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573793 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.573800 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573810 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:35:31.573823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.573848 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:35:31.573863 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573869 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:35:31.573883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573913 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.573920 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573931 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:35:31.573957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.573963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.573974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.573987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574016 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:35:31.574031 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574038 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.574051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574076 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.574083 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574093 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:35:31.574106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574131 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:35:31.574146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574152 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:35:31.574165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.574196 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.574219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574244 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:35:31.574261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574267 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.574286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574320 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.574327 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574337 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:35:31.574350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574376 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:35:31.574390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574396 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:35:31.574410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.574441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574451 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.574464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574488 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.574503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574509 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.574522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574546 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.574553 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574563 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:35:31.574576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:35:31.574616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574622 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:35:31.574635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574659 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.574669 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574679 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:35:31.574692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.574735 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574741 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.574754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574778 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.574785 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574795 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:35:31.574808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574833 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:35:31.574848 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574854 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:35:31.574868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574892 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.574899 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574909 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:35:31.574921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.574946 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.574961 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.574967 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.574981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575005 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.575011 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:35:31.575034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.575064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:35:31.575079 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575085 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:35:31.575098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575122 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.575129 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575139 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:35:31.575157 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.575164 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575173 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:35:31.575186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.575215 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.575230 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575236 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.575250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575279 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.575287 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:35:31.575311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.575337 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:35:31.575352 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575358 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:35:31.575372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.575403 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575519 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.575552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.575606 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.575624 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575630 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.575645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575675 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.575685 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575696 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:35:31.575714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.575742 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:35:31.575758 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575764 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:35:31.575777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575805 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:35:31.575812 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575823 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:35:31.575841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.575868 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.575883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575890 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.575905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.575978 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.575999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.576016 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576027 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:35:31.576037 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:35:31.576050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:35:31.576074 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:35:31.576089 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576095 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:35:31.576109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576135 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:35:31.576142 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576152 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:35:31.576165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.576191 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.576206 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576213 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.576227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576257 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.576329 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.576346 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576357 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:35:31.576367 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:35:31.576379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:35:31.576403 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:35:31.576418 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576424 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:35:31.576438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.576471 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:35:31.576499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.576506 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:35:31.576534 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.576541 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576550 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:35:31.576568 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.576575 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576585 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:35:31.576603 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.576610 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576619 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:35:31.576637 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.576643 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576653 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:35:31.576679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.576686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576695 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.576708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.576758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.576774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.576794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576819 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.576826 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:35:31.576849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.576874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:35:31.576889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576895 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:35:31.576910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.576987 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.576996 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577006 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:35:31.577024 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577031 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577041 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.577062 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577115 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577134 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:35:31.577156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.577208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.577234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577254 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.577285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577323 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:35:31.577355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.577383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:35:31.577399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577408 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:35:31.577425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.577480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.577506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.577521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577527 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.577541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577566 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:35:31.577603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.577629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:35:31.577644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:35:31.577664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577689 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577695 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577705 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:35:31.577723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577740 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.577759 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577766 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577776 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:35:31.577789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.577821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.577836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577843 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.577858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.577890 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:35:31.577913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.577938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:35:31.577953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577959 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.577973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.577999 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578006 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578016 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:35:31.578034 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.578041 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578050 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:35:31.578068 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.578075 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578085 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:35:31.578102 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578109 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578119 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:35:31.578137 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578144 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578154 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:35:31.578167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.578208 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.578223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.578245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578270 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578283 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578294 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:35:31.578307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.578333 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.578348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578378 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578385 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578413 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.578446 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.578478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.578506 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.578513 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578523 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:35:31.578540 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.578547 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578557 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:35:31.578575 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.578588 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578598 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:35:31.578616 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.578623 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578633 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:35:31.578650 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:35:31.578657 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578667 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:35:31.578747 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578756 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578768 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.578791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.578831 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578838 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:35:31.578872 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.578878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578888 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:35:31.578901 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.578957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.578976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.578983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.578998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579056 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.579065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579076 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:35:31.579096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579103 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579113 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:35:31.579131 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579138 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579148 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:35:31.579166 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.579173 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579183 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:35:31.579196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.579234 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.579271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579303 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579320 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:35:31.579334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.579359 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.579373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579401 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579411 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.579467 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579493 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.579500 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579510 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:35:31.579528 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579534 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579545 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:35:31.579563 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.579570 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579579 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:35:31.579597 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.579603 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579613 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:35:31.579631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.579638 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579647 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:35:31.579665 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.579671 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579681 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:35:31.579698 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579705 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.579732 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579739 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579748 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:35:31.579766 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579772 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579783 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:35:31.579802 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579809 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579819 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:35:31.579836 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579843 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579853 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:35:31.579866 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.579920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.579937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.579960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.579985 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.579992 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580002 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:35:31.580019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.580026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580036 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.580053 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580060 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580069 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:35:31.580087 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.580094 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580104 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.580116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.580154 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580240 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.580258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580298 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:35:31.580336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.580352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.580362 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.580376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580411 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580431 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.580481 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580508 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.580515 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580528 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:35:31.580546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580553 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580563 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:35:31.580591 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.580598 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580608 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:35:31.580626 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.580633 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580643 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:35:31.580666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.580673 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580683 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:35:31.580700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.580707 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580717 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:35:31.580735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.580769 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580777 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580787 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:35:31.580805 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580811 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580821 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:35:31.580839 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.580846 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580856 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:35:31.580873 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580880 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580890 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:35:31.580907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.580955 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.580969 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:35:31.580983 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.581046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.581064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581093 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581100 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.581155 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581180 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.581187 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581197 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:35:31.581215 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.581222 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581232 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:35:31.581249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.581256 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581266 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:35:31.581289 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.581300 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581311 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:35:31.581329 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.581335 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581345 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:35:31.581363 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.581370 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581379 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:35:31.581397 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.581407 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581420 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:35:31.581438 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.581445 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581455 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:35:31.581473 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.581479 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581489 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:35:31.581507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.581513 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581523 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:35:31.581541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.581547 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581557 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:35:31.581574 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.581581 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581591 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:35:31.581608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.581615 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.581642 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.581649 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581658 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:35:31.581671 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.581754 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581761 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:35:31.581778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581802 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.581809 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581819 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:35:31.581832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.581858 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581879 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.581892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581952 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.581962 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.581974 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:35:31.581989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.582015 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:35:31.582031 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582041 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:35:31.582056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.582089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.582118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.582124 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582134 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:35:31.582152 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.582158 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582168 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:35:31.582185 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.582192 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582201 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:35:31.582214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.582253 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:35:31.582268 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582280 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.582295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582321 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.582328 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582337 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:35:31.582351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.582366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.582376 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:35:31.582389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.582421 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582429 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.582439 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582452 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.582532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.582554 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582582 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.582589 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582607 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:35:31.582629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.582636 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582646 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:35:31.582664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.582671 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582681 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:35:31.582701 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:35:31.582708 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582722 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:35:31.582742 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.582749 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582759 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:35:31.582777 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.582784 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582794 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:35:31.582814 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.582821 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582831 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:35:31.582854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.582862 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582872 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:35:31.582889 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.582896 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582906 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:35:31.582926 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.582933 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.582944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.582957 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:35:31.583007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583025 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583031 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:35:31.583046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.583078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.583102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583127 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.583142 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583148 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.583163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583188 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:35:31.583195 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583205 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:35:31.583218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583243 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:35:31.583257 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:35:31.583293 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.583300 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:35:31.583311 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:35:31.583329 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:35:31.583336 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:35:31.583346 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:35:31.583363 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.583370 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:35:31.583380 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:35:31.583393 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:35:31.583422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583441 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583447 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.583462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.583494 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.583522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.583529 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583539 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:35:31.583556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.583563 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583573 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:35:31.583585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583619 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583692 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583704 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.583730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583771 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583779 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583790 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:35:31.583804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.583820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583831 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.583845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583872 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583879 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583889 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583902 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.583932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583957 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.583964 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.583974 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:35:31.583992 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.583999 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584009 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:35:31.584027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.584033 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584043 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:35:31.584061 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584068 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584077 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:35:31.584095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.584102 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584111 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:35:31.584129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584135 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584145 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:35:31.584162 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.584169 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584179 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:35:31.584197 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584203 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584213 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:35:31.584231 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584238 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584248 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:35:31.584261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.584314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.584333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584339 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:35:31.584356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584381 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584388 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584399 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:35:31.584423 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.584430 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584440 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:35:31.584458 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.584464 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584475 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:35:31.584492 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584499 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584509 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:35:31.584526 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.584533 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584543 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:35:31.584556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.584598 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.584614 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584620 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.584634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584664 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584702 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.584723 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.584740 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584751 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:35:31.584761 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:35:31.584773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:35:31.584797 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:35:31.584813 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584819 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:35:31.584833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584858 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.584865 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584875 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:35:31.584888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.584914 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.584929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584935 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.584949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584974 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:35:31.584981 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.584991 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:35:31.585004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.585029 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:35:31.585044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585050 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:35:31.585126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585158 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.585169 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.585193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.585228 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.585244 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585251 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.585265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585296 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585304 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585317 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:35:31.585331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.585352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.585363 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:35:31.585377 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585409 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585417 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585428 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585445 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.585482 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585508 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585516 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585526 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:35:31.585544 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585551 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585564 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:35:31.585583 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585589 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585599 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:35:31.585617 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585624 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585633 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:35:31.585651 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585658 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585668 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:35:31.585685 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:35:31.585692 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585702 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:35:31.585720 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:35:31.585726 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585736 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:35:31.585754 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:35:31.585761 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585771 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:35:31.585788 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.585795 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585805 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:35:31.585823 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585830 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585839 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:35:31.585857 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585863 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585874 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:35:31.585914 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585923 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585935 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:35:31.585954 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.585961 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.585971 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:35:31.585984 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.586046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.586065 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586072 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:35:31.586087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586112 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.586119 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586130 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:35:31.586143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.586168 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.586184 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586190 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.586203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586228 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.586235 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586245 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:35:31.586258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.586290 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:35:31.586305 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586311 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.586325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586350 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.586357 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586367 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:35:31.586385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.586391 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586404 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:35:31.586424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.586431 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586441 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:35:31.586460 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.586466 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586476 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:35:31.586489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.586527 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586542 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.586564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586589 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586596 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586606 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:35:31.586619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.586635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.586645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.586658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586685 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586693 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586703 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.586789 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.586822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:35:31.586855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.586861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:35:31.586889 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.586896 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586906 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:35:31.586924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.586931 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586941 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:35:31.586958 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.586965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.586975 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:35:31.586993 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.586999 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.587009 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:35:31.587027 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:35:31.587033 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.587043 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:35:31.587056 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.587095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.587112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587118 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:35:31.587135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587159 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.587166 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587176 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:35:31.587194 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.587201 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587211 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:35:31.587228 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.587235 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587245 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:35:31.587263 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.587269 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587286 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:35:31.587305 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.587311 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587321 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:35:31.587339 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.587346 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587356 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:35:31.587373 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.587380 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587390 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:35:31.587413 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.587420 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587431 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:35:31.587445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.587497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.587513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587519 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:35:31.587534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587565 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.587575 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:35:31.587619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.587696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:35:31.587731 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:35:31.587742 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:35:31.587762 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:35:31.587788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587798 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:35:31.587821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.587896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:35:31.587924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.587943 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:35:31.587962 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:35:31.587992 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.588003 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:35:31.588020 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:35:31.588048 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:35:31.588074 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:35:31.588090 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:35:31.588120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.588130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.588145 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.588172 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.588182 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.588197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.588223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.588234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.588310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.588341 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.588351 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:35:31.588366 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.588398 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.588409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:35:31.588425 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.588453 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:35:31.588463 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:35:31.588478 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:35:31.588504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.588514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.588529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.588555 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:35:31.588565 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:35:31.588581 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:35:31.588607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.588617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:35:31.588632 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.588664 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.588674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:35:31.588689 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.588714 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:35:31.588723 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:35:31.588738 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:35:31.588758 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:35:31.588810 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.588855 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:35:31.588898 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.588941 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:35:31.588983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.589025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:35:31.589066 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.589109 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:35:31.589152 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.589193 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:35:31.589235 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:35:31.589284 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:35:31.589328 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:35:31.589369 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:35:31.589414 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:35:31.589457 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:35:31.589502 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.589544 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:35:31.589586 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.589628 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:35:31.589715 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.589757 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:35:31.589799 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.589841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:35:31.589884 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.589927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:35:31.589968 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.590010 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:35:31.590052 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.590095 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:35:31.590136 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.590180 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:35:31.590222 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.590264 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:35:31.590315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.590359 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:35:31.590402 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.590446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:35:31.590488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.590532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.590608 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.590658 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.590700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.590741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.590783 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.590826 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:35:31.590868 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:35:31.590911 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:35:31.590965 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.591015 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:35:31.591049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.591082 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.591109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.591135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:35:31.591165 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.591201 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:35:31.591228 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.591257 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:35:31.591291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.591317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:35:31.591344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.591371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:35:31.591397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.591431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:35:31.591460 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591479 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591505 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.591532 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591549 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591566 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591592 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.591620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.591723 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591749 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.591775 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591800 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.591826 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591843 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591870 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.591896 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591914 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591939 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.591965 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.591992 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.592018 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592044 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.592070 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592096 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.592122 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592148 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.592174 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592191 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.592243 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592282 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.592310 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592336 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.592362 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592388 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.592420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592490 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.592576 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592593 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592642 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.592669 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592695 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.592721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592755 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592781 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.592807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.592927 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.592978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.593037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.593139 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593165 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.593190 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593208 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593225 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593242 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593270 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.593304 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593330 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:35:31.593356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.593514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.593663 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593689 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:35:31.593718 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593749 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.593777 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593803 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.593832 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593850 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.593935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.593987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:35:31.594115 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594132 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594158 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.594184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594201 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594218 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594244 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.594270 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.594382 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594413 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594440 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594466 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594492 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594509 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594534 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594560 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594577 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594603 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594629 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594656 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594682 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594709 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.594734 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594761 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594787 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594813 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:35:31.594839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:35:31.594908 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594935 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.594964 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.594990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.595016 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595042 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.595068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.595317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.595426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595460 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.595487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.595583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:35:31.595716 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595767 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595796 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.595822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595840 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.595925 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595952 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:35:31.595978 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.595996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596013 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596031 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596057 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:35:31.596083 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596109 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:35:31.596135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596196 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.596222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:35:31.596354 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596380 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:35:31.596411 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596439 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:35:31.596465 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596492 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:35:31.596518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.596692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:35:31.596854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:35:31.596886 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.596948 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.597002 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.597053 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.597101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.597149 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.597198 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.597247 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.597305 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.597355 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.597404 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.597451 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.597499 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.597548 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.597596 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.597643 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.597751 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.597837 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.597942 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.598022 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.598074 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.598130 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.598186 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.598234 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.598287 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.598336 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.598383 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.598432 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.598481 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.598534 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.598581 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.598632 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.598689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.598737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.598785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.598885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.598932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.598988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.599037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.599085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.599133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.599180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.599228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.599280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.599329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.599378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.599426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.599475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.599524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.599573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.599622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.599670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.599719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.599777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.599917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.599978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.600028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.600084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.600131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.600184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.600232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.600315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.600381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.600432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.600490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.600539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.600588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.600636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.600684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.600732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.600779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.600827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.600875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.600922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.600972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.601019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.601066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.601114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.601162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.601209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.601257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.601313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.601362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.601411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.601460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.601512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.601607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.601658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.601711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.601758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.601805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.601854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.601904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.601959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.602006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.602055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.602112 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:35:31.602139 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.602201 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.602256 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.602325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.602380 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.602434 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.602569 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.602635 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.602700 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.602757 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.602817 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.602875 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.602935 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.602993 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.603051 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.603108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.603166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.603225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.603371 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.603438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.603493 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.603554 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.603608 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.603665 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.603719 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.603773 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.603834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.603888 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.603942 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.603996 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.604049 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.604102 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.604165 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:35:31.604190 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.604244 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.604309 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.604365 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.604473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.604528 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.604582 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.604637 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.604690 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.604744 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.604838 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.604898 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.604953 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.605006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.605061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.605115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.605169 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.605224 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.605284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.605342 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.605396 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.605451 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.605504 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.605558 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.605611 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.605665 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.605719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.605772 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.605825 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.605888 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.605978 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.606072 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.606183 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:35:31.606219 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.606283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.606333 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.606382 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.606431 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.606526 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.606577 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.606631 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.606680 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.606728 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.606776 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.606825 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.606874 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.606924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.606973 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.607020 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.607068 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.607117 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.607165 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.607213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.607261 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.607316 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.607366 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.607414 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.607463 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.607511 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.607559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.607609 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.607670 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.607759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.607844 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.607929 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.608025 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:35:31.608064 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.608151 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.608401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.608511 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.608611 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.608704 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:35:31.608795 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:35:31.608945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:35:31.609037 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.609124 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.609214 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.609311 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.609398 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.609487 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.609575 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.609663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.609751 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.609840 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.609928 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.610079 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.610175 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.610264 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.610358 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.610447 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:35:31.610535 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.610625 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.610713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.610800 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.610888 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.610976 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.611066 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.611155 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.611250 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:35:31.611286 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:35:31.611337 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:35:31.611385 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:35:31.611432 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:35:31.611476 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:35:31.611504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.611531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.611548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.611563 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.611580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.611595 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:35:31.611611 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:35:31.611750 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:35:31.611773 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.611788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.611804 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.611818 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.611834 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.611849 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.611864 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.611880 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.611894 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.611910 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.611933 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.611948 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.611963 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.611977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.611992 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.612006 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:35:31.612021 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.612036 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.612050 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.612065 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.612080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.612095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.612110 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.612124 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.612139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.612157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.612170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.612186 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.612199 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.612213 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:35:31.612227 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:35:31.612242 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:35:31.612255 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.612269 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.612299 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.612313 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.612327 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.612349 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.612362 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.612376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.612390 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.612403 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.612417 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.612431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.612445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.612459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.612473 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.612486 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:35:31.612500 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.612513 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.612526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.612540 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.612553 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.612567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.612580 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.612595 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.612609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.612626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.612640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.612653 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.612665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.612679 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:35:31.612692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:35:31.612704 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:35:31.612717 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.612729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.612742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.612755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.612768 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.612780 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.612793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.612806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.612819 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.612832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.612845 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.612858 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.612871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.612883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.612896 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.612910 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:35:31.612924 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.612936 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.612949 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.612962 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.612975 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.612987 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.613000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.613013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.613026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:35:31.613041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.613053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:35:31.613067 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:35:31.613079 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:35:31.613093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:35:31.613106 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:35:31.613119 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:35:31.613131 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:35:31.613144 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:35:31.613157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:35:31.613170 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:35:31.613238 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.613256 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.613271 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:35:31.613357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:35:31.613372 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:35:31.613385 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.613399 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:35:31.613412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:35:31.613424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:35:31.613437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:35:31.613450 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:35:31.613463 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:35:31.613483 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:35:31.613496 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:35:31.613508 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:35:31.613528 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:35:31.613541 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:35:31.613557 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:35:31.613571 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:35:31.613584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:35:31.613707 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:35:31.613726 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:35:31.613734 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:35:31.613743 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:35:31.613754 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:35:31.613761 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:35:31.613768 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:35:31.613791 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:35:31.613805 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:35:31.613865 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.613877 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204745" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:35:31.613899 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:35:31.613933 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:35:31.613944 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:35:31.613951 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:35:31.613958 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:35:31.613967 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204745" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:35:31.613984 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:35:31.613996 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:35:31.614004 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:35:31.614020 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.614035 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:35:31.614043 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:35:31.614081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.614097 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:35:31.614106 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.614145 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:35:31.614155 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:35:31.614162 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:35:31.614169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:35:31.614176 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:35:31.614182 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:35:31.614190 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:35:31.614198 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:35:31.614207 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204745" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:35:31.614226 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:35:31.614236 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:35:31.614244 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:35:31.614254 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.614264 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:35:31.614271 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:35:31.614317 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:35:31.614329 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.614337 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.614346 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.614353 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:35:31.614369 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:35:31.614382 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:35:31.614390 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:35:31.614397 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:35:31.614408 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204745" 2019-02-19 20:35:31.614421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:35:31.614428 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:35:31.614437 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:35:31.614447 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:35:31.614455 wsdl: in serializeType: returning: 204745 2019-02-19 20:35:31.614466 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:35:31.614478 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:35:31.614485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:35:31.614492 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:35:31.614500 wsdl: in serializeType: returning: 204745 2019-02-19 20:35:31.614507 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204745 2019-02-19 20:35:31.614528 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204745 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:35:31.614536 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:35:31.614546 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5251"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:35:31.614567 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:35:31.614577 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204745 2019-02-19 20:35:31.614592 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:35:31.614726 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:35:31.614618 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:35:31.614635 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:35:31.614643 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:35:31.614652 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:35:31.614667 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:35:31.614678 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:35:31.614693 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:35:31.614706 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:35:31.614716 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:35:31.614737 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:35:31.614752 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:35:31.614764 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:35:31.622561 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:35:31.622586 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:35:31.622602 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:35:31.622610 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:35:31.622622 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:35:31.622631 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:35:31.622638 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:35:31.622646 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:35:31.622653 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:35:31.622703 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:35:31.631973 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:35:31.632013 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:35:31.632025 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:35:31.632034 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:35:31.632043 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:35:31.632052 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:35:31.632062 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:35:31.632072 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:35:31.632081 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:35:31.632091 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:35:13 GMT 2019-02-19 20:35:31.632102 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:35:31.632112 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:35:31.632122 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:35:31.632138 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:35:31.632177 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:35:31.632201 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:35:31.632216 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:35:31.632224 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:35:31.632231 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:35:31.632297 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:35:31.632316 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:35:31.632326 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:35:31.632356 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:35:31.632367 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:35:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:35:31.632420 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:35:31.632435 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:35:31.632465 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:35:31.632475 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:35:31.632621 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:35:31.632796 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:35:31.632807 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:35:31.632820 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:35:31.632837 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:35:31.632878 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:35:31.632974 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:35:31.633007 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:35:31.633027 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:35:31.633038 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:35:31.633046 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:35:31.633055 nusoap_client: detail =