Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 86.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2835608 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2193
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:43:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:43:23.584253 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:43:23.584302 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:23.584316 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179220" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:43:23.584332 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:23.584349 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:43:23.584358 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:43:23.584370 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:43:23.584379 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:23.584386 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:23.584395 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:23.584404 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:43:23.584415 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:43:23.584421 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:43:23.584426 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:43:23.584430 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:43:23.584434 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:43:23.584445 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:23.584460 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:23.584469 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:43:23.584475 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:43:23.584481 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:43:23.584489 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:43:23.584498 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:43:23.592024 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:43:23.592045 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:43:23.592058 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:43:23.592066 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:23.592071 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:23.592075 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:43:23.592080 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:43:23.592117 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:43:23.616789 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:43:23.616826 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:43:23.616834 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:43:23.616840 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:43:23.616845 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:43:23.616851 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:43:23.616857 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:43:23.616863 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:43:23.616868 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:43:23.616874 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:43:23 GMT 2019-02-19 20:43:23.616879 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:43:23.616885 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:43:23.616891 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:43:23.616904 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:43:23.616936 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:43:23.624253 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:43:23.624380 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 20:43:23.624402 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.624925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.631985 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:23.632448 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:23.633019 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:23.633482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.639469 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:23.639911 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:23.640350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.640445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.640706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.640736 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:23.641292 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:23.641640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.641874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.641908 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:23.642453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.642551 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.642785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.646941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.647023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.647056 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:23.647518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.647536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.647924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.648140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.648159 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:23.648174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.648704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.648851 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.648868 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.649315 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:23.649785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.650015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:23.650037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:23.650356 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:43:23.655066 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:23.655473 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:43:23.655493 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:43:23.655499 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:43:23.655602 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:43:23.655652 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:43:23.655668 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:43:23.655676 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:43:23.655695 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:43:23.655700 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:43:23.655879 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:43:23.655895 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:43:23.655948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.655957 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:43:23.655977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656008 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656017 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656034 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:43:23.656056 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656063 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656074 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:43:23.656090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.656132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.656149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.656171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656199 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.656206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:43:23.656230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.656257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:43:23.656273 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656279 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:43:23.656293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656319 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656326 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656342 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:43:23.656363 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656370 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656382 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:43:23.656401 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656407 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656417 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:43:23.656431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.656466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.656482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:43:23.656503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656528 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.656535 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:43:23.656558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.656584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:43:23.656599 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:43:23.656619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656644 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656651 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656661 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:43:23.656678 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656685 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656695 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:43:23.656713 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.656719 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656729 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:43:23.656746 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.656753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.656776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.656815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.656830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.656853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.656947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.656964 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.656975 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:23.656985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:43:23.656997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:23.657022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:43:23.657037 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657043 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:43:23.657057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.657089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657099 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:23.657112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657137 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.657152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657159 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.657173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657198 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.657206 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657216 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:43:23.657229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657254 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:43:23.657269 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657275 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:43:23.657289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.657320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657330 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.657351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657377 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.657392 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657398 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.657412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657436 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.657444 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:43:23.657467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:43:23.657507 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657514 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:43:23.657527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657552 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.657559 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657569 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:43:23.657587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.657594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657604 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.657617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657646 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:43:23.657661 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657667 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.657681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657706 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.657713 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657723 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:43:23.657736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657761 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:43:23.657776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657782 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:43:23.657801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.657834 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657843 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:43:23.657863 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.657870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.657893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.657922 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:43:23.657937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657944 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.657957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657982 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.657989 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.657999 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:43:23.658012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658037 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:43:23.658051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658058 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:43:23.658071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.658102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.658125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658150 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:43:23.658165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658171 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.658184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658210 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.658217 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658227 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:43:23.658240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658265 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:43:23.658279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658285 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:43:23.658299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658323 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.658330 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.658359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658384 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.658399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658405 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.658419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658443 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.658450 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658460 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:43:23.658473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658498 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:43:23.658513 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658519 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:43:23.658532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658556 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.658563 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658573 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:43:23.658586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658611 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.658625 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658631 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.658645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658669 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.658676 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658686 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:43:23.658699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658724 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:43:23.658739 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658745 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:43:23.658758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658782 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.658789 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658799 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:43:23.658812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658837 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.658852 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658859 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.658872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658897 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.658904 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658914 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:43:23.658927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.658953 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:43:23.658967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.658973 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:43:23.658987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659011 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.659018 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659028 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:43:23.659046 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.659053 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659063 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:43:23.659076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.659105 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.659120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659126 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.659140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659165 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.659172 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659182 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:43:23.659196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.659220 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:43:23.659235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659241 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:43:23.659255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659279 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.659287 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.659309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.659339 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.659356 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659362 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.659375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659400 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.659407 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659418 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:43:23.659430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.659456 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:23.659470 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659477 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:43:23.659490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659515 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:23.659522 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659532 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:43:23.659545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.659570 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.659585 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659591 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.659604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659628 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659634 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659674 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.659695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.659712 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659722 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:23.659733 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:43:23.659745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:23.659770 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:23.659785 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659791 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:43:23.659805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659830 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:23.659837 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659847 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:43:23.659860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.659886 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.659901 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659907 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.659921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659944 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659951 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.659987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.660008 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.660025 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660035 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:23.660046 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:43:23.660058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:23.660082 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:23.660096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660103 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:43:23.660117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660149 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:43:23.660177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660184 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:43:23.660212 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660219 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660228 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:43:23.660246 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.660253 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660263 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:43:23.660281 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.660288 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660298 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:43:23.660315 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.660322 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660332 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:43:23.660356 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.660363 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.660386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.660436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.660452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660459 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.660473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660505 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:43:23.660528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.660553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:43:23.660568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:43:23.660587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660612 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660619 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660629 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:43:23.660647 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660653 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660663 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.660681 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660687 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660697 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:43:23.660710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.660742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.660757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660764 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.660777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660802 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:43:23.660833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.660859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:43:23.660874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660880 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:43:23.660894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.660925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.660947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.660972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.660987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.660993 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.661007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661032 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:43:23.661062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.661087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:23.661102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:43:23.661122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661146 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661153 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661163 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:43:23.661181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661188 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.661216 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661223 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661232 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:43:23.661245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.661278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.661293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661299 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.661313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661344 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661352 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:43:23.661376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.661401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:23.661417 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661423 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.661437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661462 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.661469 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661479 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:43:23.661497 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661504 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661514 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:23.661531 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661538 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661548 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:23.661566 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.661572 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661582 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:43:23.661600 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.661607 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661617 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:43:23.661630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.661672 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.661687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661693 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.661708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661733 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:43:23.661763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.661779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.661789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.661803 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661834 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661841 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.661895 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.661927 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661937 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.661955 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.661962 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.661972 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:43:23.661989 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.661996 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662006 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:43:23.662023 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.662030 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662040 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:43:23.662057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.662064 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662074 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:43:23.662091 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:23.662098 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662108 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:43:23.662125 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662132 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662142 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.662160 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662176 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.662193 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662200 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662210 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:23.662227 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662234 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662244 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:23.662257 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.662326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.662353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662379 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.662386 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:23.662414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662420 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662430 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:43:23.662448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662454 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662464 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:43:23.662482 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.662488 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662498 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:43:23.662511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.662550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.662584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662610 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662617 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662627 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:43:23.662640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.662656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.662665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.662679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662706 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.662766 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662792 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.662799 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662809 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:43:23.662827 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.662833 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662844 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:43:23.662862 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.662868 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662878 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:43:23.662896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.662903 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662913 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:43:23.662930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.662937 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662946 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:43:23.662964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.662970 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.662980 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:43:23.662998 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.663014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.663032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663038 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.663048 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:43:23.663065 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663072 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.663082 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:43:23.663099 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663106 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.663116 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:23.663133 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663140 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.663149 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:23.663162 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.663217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.663235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663242 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.663256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663281 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663288 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663298 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:43:23.663316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.663322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.663356 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663363 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663373 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:43:23.663391 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.663398 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663408 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.663421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.663459 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663480 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.663495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663537 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:43:23.663550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.663565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.663575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.663589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663647 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.663677 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663704 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.663711 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663720 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:43:23.663738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663745 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663755 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:43:23.663777 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.663784 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663794 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:43:23.663812 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.663819 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663829 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:43:23.663846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.663853 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663863 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:43:23.663880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.663887 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663896 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:43:23.663914 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663920 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663930 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.663947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663955 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663964 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:43:23.663982 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.663989 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.663998 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:43:23.664016 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664023 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.664032 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:43:23.664049 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.664056 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.664066 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:23.664084 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.664090 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.664100 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:23.664113 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.664173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.664189 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664217 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664224 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664234 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664247 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.664277 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664303 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.664310 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664320 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:43:23.664342 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.664349 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664360 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:43:23.664378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.664385 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664394 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:43:23.664412 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.664419 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664428 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:43:23.664446 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.664452 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664462 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:43:23.664479 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.664486 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664496 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:43:23.664513 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.664520 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664530 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:43:23.664548 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.664554 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664564 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:43:23.664581 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.664588 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664598 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:43:23.664615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.664622 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:43:23.664649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.664655 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664665 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:43:23.664682 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.664689 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664699 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:43:23.664717 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.664723 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664733 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.664751 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.664757 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664767 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:43:23.664780 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.664866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.664872 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:43:23.664898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.664924 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.664931 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.664941 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:43:23.664954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.664970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.664980 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.664996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665002 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.665020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665045 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.665052 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665062 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:43:23.665076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.665101 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:43:23.665116 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665122 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:43:23.665136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.665167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.665194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.665201 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665211 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:43:23.665228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.665235 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665245 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:43:23.665262 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.665268 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665278 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:43:23.665291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.665329 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:43:23.665349 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665356 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.665375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665401 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.665408 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665417 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:43:23.665431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.665456 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:43:23.665470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.665496 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665503 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.665513 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665526 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.665542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.665556 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665586 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.665593 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665603 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:43:23.665621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.665628 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665638 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:43:23.665655 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.665662 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665671 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:43:23.665689 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:23.665695 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665705 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:43:23.665723 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.665729 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665739 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:43:23.665756 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.665763 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665772 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:43:23.665790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.665797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665807 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:23.665824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.665831 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665841 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:43:23.665858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.665865 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665874 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:43:23.665892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.665898 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.665921 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:23.665972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.665990 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.665996 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:43:23.666017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.666049 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.666072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.666097 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.666112 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666118 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.666136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666161 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:23.666168 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666178 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:43:23.666191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.666216 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:43:23.666230 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:23.666256 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.666263 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:23.666273 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:43:23.666291 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:23.666297 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:23.666307 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:43:23.666325 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.666332 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:23.666347 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:43:23.666360 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:23.666385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.666401 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666407 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.666425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.666458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.666486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.666493 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666503 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:43:23.666520 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.666527 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666537 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:43:23.666549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.666583 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666598 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666604 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.666619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666648 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666655 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666665 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:43:23.666679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.666694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.666704 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.666718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666753 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666762 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.666806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666831 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.666838 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666848 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:43:23.666866 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.666873 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666882 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:43:23.666900 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.666906 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666916 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:43:23.666933 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.666940 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666954 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:43:23.666972 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.666979 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.666988 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:43:23.667006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.667013 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.667022 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:43:23.667040 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.667046 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.667056 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:43:23.667074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.667080 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.667090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:23.667107 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.667114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.667124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:23.667137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.667185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.667203 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667209 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:43:23.667228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667253 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.667260 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667270 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:43:23.667289 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.667295 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667305 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:23.667323 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.667330 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667344 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:23.667363 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.667369 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667379 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:43:23.667397 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.667404 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:43:23.667426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.667469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.667485 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.667509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667540 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.667598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.667615 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:23.667636 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:43:23.667648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:23.667673 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:43:23.667688 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667694 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:43:23.667712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667737 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.667744 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667754 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:43:23.667767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.667792 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.667807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667813 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.667826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667851 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:43:23.667857 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667867 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:43:23.667880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.667905 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:43:23.667920 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667926 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:43:23.667940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.667971 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.667981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.667994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.668018 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.668033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668039 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.668057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668090 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668099 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:43:23.668113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.668138 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:43:23.668152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668178 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668185 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668195 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.668238 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668264 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668272 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668286 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:43:23.668304 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668311 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668320 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:43:23.668343 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668350 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668360 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:43:23.668378 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668385 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668395 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:43:23.668412 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668419 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668428 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:43:23.668446 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:23.668453 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668462 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:43:23.668480 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:23.668486 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668496 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:43:23.668513 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:23.668520 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668529 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:43:23.668547 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.668554 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668563 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:43:23.668581 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668587 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668597 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:43:23.668614 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668621 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668631 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:43:23.668648 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668655 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668668 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:43:23.668686 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668693 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668702 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:43:23.668715 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.668778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.668796 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668802 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:43:23.668821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.668854 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668864 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:43:23.668877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.668903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.668918 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668924 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.668937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668962 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.668968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.668978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:43:23.668991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.669016 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:43:23.669031 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669037 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.669055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669080 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669087 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669097 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:43:23.669115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.669121 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669131 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:23.669148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.669155 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:23.669182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669189 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669199 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:43:23.669211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.669249 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669264 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669271 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.669285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669309 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669316 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669330 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:43:23.669348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.669374 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.669388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669423 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669433 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669446 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.669484 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.669516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:23.669544 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.669550 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:23.669577 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669584 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669593 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:43:23.669611 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.669617 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669627 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:43:23.669644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669660 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:23.669678 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669685 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669694 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:43:23.669712 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:43:23.669718 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669728 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:43:23.669741 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.669784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.669802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669808 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:43:23.669822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669847 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.669854 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669864 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:43:23.669882 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669888 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669898 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:43:23.669915 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669922 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669931 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:43:23.669948 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.669955 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669965 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:43:23.669982 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.669988 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.669998 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:43:23.670015 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.670022 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670031 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:43:23.670048 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.670055 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670065 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:43:23.670082 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.670089 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670099 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:43:23.670112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.670169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.670185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670192 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:43:23.670206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670231 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.670237 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:43:23.670260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.670290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:43:23.670307 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:23.670314 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:43:23.670325 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:43:23.670346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670353 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:43:23.670367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.670411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:23.670428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.670443 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:23.670454 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:43:23.670471 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.670478 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:43:23.670488 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:43:23.670505 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:23.670522 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:43:23.670532 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:43:23.670550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.670557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.670566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.670583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.670590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.670599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.670617 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.670623 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.670633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.670650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.670656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:43:23.670666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.670683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.670689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:43:23.670699 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.670716 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:23.670722 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:43:23.670732 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:43:23.670749 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.670755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.670765 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.670782 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:43:23.670788 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:43:23.670952 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:43:23.670972 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.670979 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:43:23.670989 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.671006 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.671013 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:23.671023 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.671039 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:23.671045 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:43:23.671055 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:43:23.671069 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:43:23.671106 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.671135 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:43:23.671162 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.671190 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:43:23.671217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.671244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:43:23.671271 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.671298 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:43:23.671325 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.671357 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:43:23.671384 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:43:23.671411 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:43:23.671437 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:43:23.671463 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:43:23.671490 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:43:23.671517 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:43:23.671544 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.671571 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:43:23.671602 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.671628 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:43:23.671655 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.671680 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:43:23.671707 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.671733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:43:23.671760 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.671787 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:23.671813 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.671839 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:23.671865 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.671892 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:23.671918 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.671945 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:43:23.671972 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.671997 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:43:23.672024 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.672052 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:23.672079 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.672106 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:23.672133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.672160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.672187 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.672214 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.672240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.672267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.672293 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.672325 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:43:23.672357 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:43:23.672384 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:43:23.672410 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.672436 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:43:23.672463 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.672489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.672516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.672542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:43:23.672569 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.672595 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:43:23.672623 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.672650 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:43:23.672677 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.672703 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:43:23.672729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.672757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:23.672783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.672811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:43:23.672839 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.672857 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.672883 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.672910 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.672927 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.672944 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.672970 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.672996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673052 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.673104 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673130 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673156 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673183 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673209 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673226 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673252 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673278 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673296 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673322 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673354 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673382 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673408 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673434 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.673460 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673486 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673513 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673539 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.673565 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673609 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.673635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673662 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.673688 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673714 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.673740 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673767 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.673798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.673953 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673971 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.673988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.674040 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674066 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.674093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674127 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.674179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.674300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674317 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674334 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674383 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.674415 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674432 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674449 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674466 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674492 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.674519 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674545 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.674571 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674590 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674606 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674652 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.674679 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674705 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:23.674731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.674818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.674938 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.674964 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:43:23.674990 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675017 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.675043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675074 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.675100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675134 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.675204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:43:23.675384 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675402 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675428 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.675454 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675471 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675487 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675513 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.675540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675574 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.675643 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675669 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.675695 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675726 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.675752 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675769 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675795 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.675821 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675838 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675864 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.675890 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675917 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.675945 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.675971 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.675997 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676024 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.676049 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676075 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:23.676102 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:23.676171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676197 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.676223 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676250 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.676275 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676302 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.676328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676466 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.676493 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676510 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676527 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676552 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.676579 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676606 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.676633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676667 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.676719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:23.676839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676915 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.676941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.676992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.677053 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677080 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:23.677106 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677123 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677140 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677158 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677184 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:23.677210 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677236 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:23.677262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677280 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.677354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:23.677476 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677502 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:43:23.677528 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677554 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:23.677580 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677606 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:23.677632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677649 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.677740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:23.677886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:43:23.677914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.677986 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.678038 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.678087 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.678135 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.678183 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.678231 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.678279 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.678349 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.678400 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.678449 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.678497 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.678544 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.678593 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.678642 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.678689 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.678737 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.678786 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.678835 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.678883 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.678947 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.679003 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.679066 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.679113 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.679161 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.679209 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.679255 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.679304 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.679359 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.679427 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.679476 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.679525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.679771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.679822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.679870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.679919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.679966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.680014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.680064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.680122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.680171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.680218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.680267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.680314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.680368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.680417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.680465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.680514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.680562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.680611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.680660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.680709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.680758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.680811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.680864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.680912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.680961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.681008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.681055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.681105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.681154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.681206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.681253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.681302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.681364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.681414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.681462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.681510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.681557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.681605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.681653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.681708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.681756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.681803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.681853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.681900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.681948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.681997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.682045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.682092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.682144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.682193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.682242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.682291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.682345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.682399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.682451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.682497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.682544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.682592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.682639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.682688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.682738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.682795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.682842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.682891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.682948 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:43:23.682975 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.683037 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.683093 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.683147 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.683207 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.683262 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.683316 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.683376 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.683430 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.683485 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.683538 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.683593 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.683647 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.683701 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.683755 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.683808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.683861 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.683916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.683972 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.684026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.684080 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.684134 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.684188 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.684241 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.684295 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.684356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.684440 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.684496 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.684550 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.684604 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.684658 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.684711 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.684773 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:43:23.684798 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.685051 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.685107 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.685162 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.685217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.685272 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.685327 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.685388 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.685443 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.685497 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.685552 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.685606 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.685660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.685714 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.685769 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.685828 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.685882 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.685938 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.685992 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.686046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.686102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.686158 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.686212 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.686267 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.686321 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.686382 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.686437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.686492 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.686547 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.686601 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.686656 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.686710 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.686772 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:43:23.686794 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.686845 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.686895 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.686944 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.687000 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.687049 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.687097 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.687146 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.687195 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.687245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.687305 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.687375 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.687425 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.687475 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.687525 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.687574 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.687622 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.687672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.687722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.687771 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.687820 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.687874 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.687924 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.687973 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.688021 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.688074 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.688122 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.688170 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.688219 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.688268 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.688317 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.688372 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.688429 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:43:23.688451 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.688502 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.688553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.688604 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.688655 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.688706 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:23.688757 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:23.688808 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:23.688860 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.688912 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.688963 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.689014 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.689065 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.689116 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.689172 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.689222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.689272 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.689324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.689380 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.689432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.689484 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.689535 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.689586 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.689636 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:23.689687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.689737 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.689806 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.689857 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.689907 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.689958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.690009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.690059 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.690113 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:43:23.690131 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:43:23.690161 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:43:23.690189 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:43:23.690216 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:43:23.690243 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:43:23.690264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.690280 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.690290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.690300 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.690508 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.690519 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:23.690541 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:23.690550 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:23.690559 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.690568 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.690577 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.690586 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.690595 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.690604 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.690613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.690622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.690630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.690638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.690647 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.690655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.690664 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.690672 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.690681 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.690690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:23.690698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.690706 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.690714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.690722 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.690730 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.690738 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.690746 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.690754 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.690763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.690772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.690780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.690801 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.690809 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.690817 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:23.690836 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:23.690845 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:23.690853 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.690861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.690868 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.690876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.690884 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.690892 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.690899 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.690907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.690915 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.690922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.690930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.690938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.690946 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.690953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.690961 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.690968 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:23.691250 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.691260 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.691268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.691275 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.691283 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.691291 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.691298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.691306 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.691314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.691324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.691348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.691357 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.691365 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.691373 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:23.691381 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:23.691388 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:23.691396 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.691403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.691410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.691417 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.691425 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.691432 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.691440 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.691447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.691454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.691461 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.691468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.691475 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.691482 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.691489 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.691496 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.691507 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:23.691516 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.691523 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.691531 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.691538 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.691545 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.691552 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.691559 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.691566 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.691573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:23.691582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.691589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:23.691597 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:23.691604 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:23.691611 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:23.691618 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:23.691625 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:23.691632 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:23.691639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:23.691646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:23.691653 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:23.691664 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.691673 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.691683 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:23.691690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:23.691698 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:23.691705 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.691712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:23.691719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:23.691726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:23.691733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:23.691740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:23.691746 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:23.691753 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:23.691760 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:23.691767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:23.691774 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:23.691781 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:23.691788 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:23.691794 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:23.691801 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:23.692029 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:43:23.692040 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:43:23.692046 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:43:23.692051 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:43:23.692058 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:43:23.692062 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:43:23.692067 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:43:23.692076 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:43:23.692084 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:43:23.692129 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692137 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179220" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:43:23.692151 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:43:23.692173 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:43:23.692180 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:43:23.692184 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:43:23.692188 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:43:23.692194 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179220" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:43:23.692205 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:23.692212 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:23.692217 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:23.692230 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692239 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:23.692244 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:43:23.692269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.692281 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:43:23.692285 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.692312 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:43:23.692318 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:43:23.692323 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:43:23.692327 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:43:23.692331 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:43:23.692334 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:43:23.692344 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:43:23.692348 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:43:23.692355 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179220" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:43:23.692366 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:23.692372 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:23.692377 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:23.692383 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692389 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:43:23.692393 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:23.692416 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:43:23.692423 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692427 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692433 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692437 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:23.692447 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:43:23.692456 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:23.692461 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:43:23.692466 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:43:23.692472 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179220" 2019-02-19 20:43:23.692480 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:23.692484 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:43:23.692489 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:23.692496 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:23.692501 wsdl: in serializeType: returning: 179220 2019-02-19 20:43:23.692507 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:43:23.692514 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:23.692518 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:43:23.692522 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:43:23.692527 wsdl: in serializeType: returning: 179220 2019-02-19 20:43:23.692531 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179220 2019-02-19 20:43:23.692553 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179220 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:43:23.692558 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:43:23.692564 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4415"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:43:23.692578 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:43:23.692584 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179220 2019-02-19 20:43:23.692594 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:43:23.692669 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:43:23.692607 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:43:23.692618 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:43:23.692623 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:43:23.692628 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:43:23.692632 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:43:23.692639 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:23.692649 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:23.692657 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:43:23.692663 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:43:23.692676 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:43:23.692686 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:43:23.692693 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:43:23.700304 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:43:23.700347 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:43:23.700369 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:43:23.700379 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:43:23.700389 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:23.700398 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:23.700407 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:43:23.700415 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:43:23.700425 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:43:23.700467 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:43:23.713145 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:43:23.713194 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:43:23.713206 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:43:23.713216 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:43:23.713226 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:43:23.713236 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:43:23.713247 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:43:23.713257 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:43:23.713267 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:43:23.713286 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:43:23 GMT 2019-02-19 20:43:23.713298 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:43:23.713308 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:43:23.713318 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:43:23.713334 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:43:23.713377 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:43:23.713392 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:43:23.713407 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:43:23.713416 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:43:23.713425 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:43:23.713474 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:43:23.713491 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:43:23.713501 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:43:23.713542 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:43:23.713553 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:43:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:43:23.713599 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:43:23.713620 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:43:23.713652 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:43:23.713663 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:43:23.713814 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:43:23.713978 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:43:23.713988 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:43:23.714002 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:43:23.714018 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:43:23.714056 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:43:23.714150 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:43:23.714188 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:43:23.714207 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:43:23.714220 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:43:23.714228 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:43:23.714236 nusoap_client: detail =