Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 86.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2835374 Model turbiny: HE551W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: VOLVO
 Silnik: MD16EURO4
JR T3657
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:59:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:59:17.483139 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:59:17.483214 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:17.483236 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204502" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:59:17.483263 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:17.483280 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:59:17.483294 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:59:17.483321 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:59:17.483336 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:17.483347 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:17.483362 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:17.483376 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:59:17.483395 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:59:17.483406 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:59:17.483423 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:59:17.483432 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:59:17.483439 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:59:17.483458 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:17.483481 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:17.483495 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:59:17.483505 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:59:17.483514 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:59:17.483528 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:59:17.483542 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:59:17.490955 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:59:17.490991 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:59:17.491015 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:59:17.491027 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:17.491044 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:17.491052 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:59:17.491059 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:59:17.491098 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:59:17.508875 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:59:17.508900 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:59:17.508912 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:59:17.508922 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:59:17.508939 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:59:17.508949 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:59:17.508960 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:59:17.508970 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:59:17.508980 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:59:17.508991 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:59:10 GMT 2019-02-24 05:59:17.509001 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:59:17.509010 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:59:17.509021 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:59:17.509037 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:59:17.509075 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:59:17.516071 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:59:17.516586 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-02-24 05:59:17.516688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.523383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.523514 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.523744 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:17.524119 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.524666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.524885 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.530559 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.530717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:59:17.530830 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.531390 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:59:17.531831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.532065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.532302 soap_transport_http: read buffer of 1824 bytes 2019-02-24 05:59:17.535335 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.535767 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.535806 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:17.536334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.536374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.537790 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:59:17.538337 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.538782 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.539320 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.539778 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.540140 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:17.540493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:17.540532 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:17.541041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:59:17.542568 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:17.542993 soap_transport_http: read buffer of 2039 bytes 2019-02-24 05:59:17.543013 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:59:17.543021 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:59:17.543053 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:59:17.543099 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:59:17.543119 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:59:17.543129 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:59:17.543153 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:59:17.543161 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:59:17.543398 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:59:17.543419 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:59:17.543489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:59:17.543535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543587 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.543602 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543625 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:59:17.543660 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.543672 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543702 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:59:17.543727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.543789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.543815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543825 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.543850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543895 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.543907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543924 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:59:17.543947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.543974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.543991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:59:17.544017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:59:17.544049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544091 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.544102 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544119 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:59:17.544150 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.544162 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544180 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:59:17.544214 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.544227 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544245 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:59:17.544271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.544359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.544388 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:59:17.544425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544469 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.544481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:59:17.544523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.544568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:59:17.544595 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:59:17.544630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544673 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.544685 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544714 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:59:17.544745 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.544756 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:59:17.544806 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.544818 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544835 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:59:17.544867 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.544879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544897 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.544920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.544965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.544986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.545014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.545050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545092 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.545222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.545255 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545282 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:17.545316 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:59:17.545344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:17.545395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:59:17.545426 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545438 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:59:17.545470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545520 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.545534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545553 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:17.545580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.545631 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.545661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545673 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.545712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545761 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.545774 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545794 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:59:17.545820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.545869 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:59:17.545899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545911 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:59:17.545938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.545987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.545999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.546045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.546093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.546123 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546134 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.546161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546209 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.546222 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546241 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:59:17.546268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.546339 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:59:17.546370 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546382 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:59:17.546409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546459 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.546472 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546493 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:59:17.546529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.546542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.546589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.546646 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:59:17.546675 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546687 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.546726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546774 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.546787 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546806 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:59:17.546834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.546882 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:59:17.546912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546923 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:59:17.546949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.546996 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.547009 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547028 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:59:17.547065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.547077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.547128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.547184 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:59:17.547213 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547225 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.547252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547323 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.547336 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547357 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:59:17.547385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.547435 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:59:17.547465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547477 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:59:17.547504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547555 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.547568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.547615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.547666 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:59:17.547707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547718 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.547744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547794 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.547807 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547827 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:59:17.547853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.547902 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:59:17.547931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.547943 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:59:17.547969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.548031 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.548077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.548125 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.548154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548166 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.548192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548241 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.548254 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548281 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:59:17.548322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.548363 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:59:17.548381 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548388 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:59:17.548402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548429 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.548436 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548446 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:59:17.548460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.548486 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.548502 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548509 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.548523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548549 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.548556 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548566 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:59:17.548580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.548606 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:59:17.548622 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548628 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:59:17.548643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548668 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.548675 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548685 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:59:17.548699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.548725 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.548740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548748 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.548762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548787 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.548795 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:59:17.548819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.548845 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:59:17.548861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548867 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:59:17.548881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548906 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.548913 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548923 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:59:17.548942 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.548949 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548959 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:59:17.548972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.548992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.549002 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.549018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549024 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.549038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549064 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.549071 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549081 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:59:17.549095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.549121 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:59:17.549137 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549143 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:59:17.549157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.549189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.549213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.549238 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.549254 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549260 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.549280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549307 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.549315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549325 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:59:17.549339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.549365 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:17.549381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549387 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:59:17.549401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549426 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:17.549433 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549443 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:59:17.549457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.549483 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.549499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549505 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.549519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549550 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.549612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.549629 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549640 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:17.549651 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:59:17.549664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:17.549689 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:17.549705 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549711 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:59:17.549725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549751 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:17.549758 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549768 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:59:17.549782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.549808 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.549824 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549830 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.549844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549868 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549874 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549912 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.549933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.549950 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549961 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:17.549971 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:59:17.549984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.549998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:17.550008 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:17.550024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550030 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:59:17.550044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550077 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550087 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:59:17.550133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550143 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:59:17.550177 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550184 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550194 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:59:17.550213 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.550220 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550230 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:59:17.550248 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.550255 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550265 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:59:17.550289 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.550296 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550306 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:59:17.550325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.550332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.550355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.550407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.550424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550430 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.550445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550471 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550478 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:59:17.550502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.550527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:59:17.550543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550549 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:59:17.550563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550588 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550596 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550606 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:59:17.550624 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.550659 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550666 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550676 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:59:17.550689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.550723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.550739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550745 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.550759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550799 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550808 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:59:17.550834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.550861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:59:17.550878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:59:17.550898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.550930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.550958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.550974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.550984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.551000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.551024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551058 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:59:17.551082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.551107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:17.551123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551129 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:59:17.551143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551169 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551175 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551185 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:59:17.551203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.551239 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551246 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551255 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:59:17.551269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.551313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.551330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551337 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.551351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551378 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551385 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:59:17.551409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.551435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:17.551451 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.551472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551497 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.551504 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551514 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:59:17.551533 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551540 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551549 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:17.551567 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.551574 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551584 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:17.551602 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.551608 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551618 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:59:17.551637 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.551643 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551653 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:59:17.551667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.551714 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.551731 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551737 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.551751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551791 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551799 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551810 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:59:17.551825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.551841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.551851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.551866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551908 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551918 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551935 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.551968 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.551993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.552000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.552029 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.552035 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552045 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:59:17.552063 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.552070 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552080 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:59:17.552098 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.552105 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552115 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:59:17.552133 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.552140 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552150 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:59:17.552168 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:17.552175 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552185 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:59:17.552203 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552210 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552219 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.552238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552244 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552254 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.552276 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552284 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552295 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:17.552314 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552321 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552331 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:17.552345 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.552414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.552436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552462 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.552469 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552479 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:17.552497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552504 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552513 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:59:17.552532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552538 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552548 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:59:17.552566 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.552573 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552582 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:59:17.552596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.552634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.552670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552696 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552703 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552712 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:59:17.552726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.552742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.552752 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.552766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552794 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552801 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552811 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552824 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.552855 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552881 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.552888 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552898 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:59:17.552916 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.552923 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552934 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:59:17.552952 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.552958 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.552968 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:59:17.552986 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.552993 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553002 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:59:17.553021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.553027 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553037 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:59:17.553055 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.553062 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553072 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:59:17.553090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553105 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.553124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553130 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553139 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:59:17.553158 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553164 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553174 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:59:17.553192 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553199 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553208 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:17.553226 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553233 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553243 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:17.553256 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.553317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.553337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553343 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.553358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553383 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553390 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553400 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:59:17.553419 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.553425 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553435 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.553454 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553460 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553470 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:59:17.553488 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.553495 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553505 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.553518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.553556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553572 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553578 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.553593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553618 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553626 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:59:17.553649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.553665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.553675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.553690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553718 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553726 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553736 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.553780 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553807 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.553814 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553824 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:59:17.553842 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.553849 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553859 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:59:17.553881 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.553888 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553898 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:59:17.553916 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.553923 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553933 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:59:17.553952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.553958 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.553968 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:59:17.553986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.553993 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554003 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:59:17.554021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.554055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554063 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554072 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:59:17.554091 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554097 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554107 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:59:17.554126 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554132 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554142 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:59:17.554160 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554167 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554177 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:17.554195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554201 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:17.554224 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.554289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.554307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554336 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554343 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554353 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.554398 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554423 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.554431 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554440 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:59:17.554459 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.554466 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554476 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:59:17.554494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.554501 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554510 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:59:17.554528 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554535 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554545 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:59:17.554563 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554570 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554579 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:59:17.554598 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.554605 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554614 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:59:17.554632 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554639 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554649 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:59:17.554667 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.554673 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554683 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:59:17.554701 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.554708 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554718 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:59:17.554736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.554743 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554758 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:59:17.554776 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.554783 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554793 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:59:17.554811 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.554817 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554827 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:59:17.554845 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.554852 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554861 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.554880 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.554886 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554896 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:59:17.554910 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.554976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.554995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555001 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:59:17.555016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555042 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.555050 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555060 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:59:17.555073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.555099 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.555115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555122 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.555136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555161 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.555169 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555179 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:59:17.555193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.555219 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:59:17.555235 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555241 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:59:17.555255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555286 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.555294 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555305 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.555324 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.555330 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555340 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:59:17.555358 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.555365 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555375 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:59:17.555393 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.555400 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555410 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:59:17.555423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.555462 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:59:17.555477 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555483 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.555498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555523 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.555531 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555541 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:59:17.555554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.555570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.555580 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:59:17.555594 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.555622 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555629 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.555639 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.555669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.555684 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555710 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.555717 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555727 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:59:17.555746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.555753 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555763 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:59:17.555781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.555788 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555798 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:59:17.555816 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:17.555823 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555833 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:59:17.555851 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.555858 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555868 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:59:17.555886 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.555892 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555903 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:59:17.555921 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.555927 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555938 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:17.555956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.555963 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.555972 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:59:17.555991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.555997 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.556007 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:59:17.556025 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.556032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.556041 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.556055 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:17.556105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556123 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556129 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:59:17.556145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.556178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556188 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.556202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556227 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.556243 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556249 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.556264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556295 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:17.556303 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556313 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:59:17.556327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556352 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:59:17.556375 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:17.556402 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.556409 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:17.556419 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:59:17.556438 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:17.556444 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:17.556454 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:59:17.556472 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.556479 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:17.556489 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:59:17.556502 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:17.556527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556543 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.556563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.556596 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.556625 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.556631 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556641 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:59:17.556659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.556666 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556676 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:59:17.556689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556745 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.556760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556785 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556793 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556803 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:59:17.556816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.556832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556842 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.556856 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556884 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556901 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556915 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.556946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556972 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.556979 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.556990 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:59:17.557008 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557015 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:59:17.557043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.557050 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557059 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:59:17.557077 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557084 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557094 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:59:17.557112 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.557119 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557128 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:59:17.557146 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557153 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557163 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:59:17.557181 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.557187 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557197 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:59:17.557215 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557222 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557247 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:17.557267 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557278 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557290 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:17.557304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.557350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.557369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:59:17.557392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557418 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557425 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557435 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:59:17.557464 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.557471 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557482 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:17.557500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.557507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557517 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:17.557535 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557541 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557551 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:59:17.557569 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.557576 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557585 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:59:17.557599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.557641 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.557666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.557689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557714 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557720 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557759 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.557780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.557798 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557809 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:17.557819 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:59:17.557832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:17.557856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:59:17.557872 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557879 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:59:17.557893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557918 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.557925 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557935 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:59:17.557949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.557974 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.557990 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.557996 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.558010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558035 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:59:17.558042 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558052 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:59:17.558066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.558091 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:59:17.558107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558113 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:59:17.558127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.558160 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558169 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.558183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.558208 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.558224 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558230 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.558244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558270 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558282 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558293 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:59:17.558307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.558333 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:59:17.558347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558375 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558393 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.558437 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558464 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558472 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558482 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:59:17.558501 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558507 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558517 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:59:17.558535 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558542 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558552 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:59:17.558570 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558576 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558586 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:59:17.558604 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558611 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558621 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:59:17.558639 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:17.558646 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558656 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:59:17.558674 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:17.558680 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558690 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:59:17.558708 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:17.558715 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558724 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:59:17.558743 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.558749 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558759 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:59:17.558778 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558784 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558794 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:59:17.558812 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558819 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558829 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:59:17.558847 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558853 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558863 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:59:17.558881 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.558888 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558898 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:59:17.558911 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.558972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.558991 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.558997 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:59:17.559013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559039 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.559046 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:59:17.559070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.559095 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.559111 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559117 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.559132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559158 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.559164 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559174 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:59:17.559188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.559214 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:59:17.559230 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.559250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559281 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.559289 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559299 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:59:17.559318 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.559325 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559334 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:17.559352 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.559359 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559369 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:17.559387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.559394 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559403 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:59:17.559417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.559454 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559470 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559476 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.559492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559518 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559525 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559535 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:59:17.559549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.559564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.559575 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.559589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559617 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559625 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559635 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559649 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.559681 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.559714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:17.559742 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.559749 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:17.559776 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.559783 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559793 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:59:17.559811 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.559818 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559828 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:59:17.559845 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.559852 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559862 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:17.559880 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.559886 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559896 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:59:17.559914 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:59:17.559921 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559931 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:59:17.559945 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.559983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.560000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560006 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:59:17.560020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560045 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.560053 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560063 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:59:17.560081 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560087 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560097 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:59:17.560115 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560122 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560131 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:59:17.560149 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.560156 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560165 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:59:17.560183 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560190 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560199 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:59:17.560217 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560224 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560234 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:59:17.560252 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560259 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560268 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:59:17.560292 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560299 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560310 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:59:17.560323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.560376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.560393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560399 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:59:17.560414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560440 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.560446 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:59:17.560470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.560496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:59:17.560513 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:17.560520 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:59:17.560532 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:59:17.560548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560555 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:59:17.560569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.560614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:17.560631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.560642 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:17.560652 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:59:17.560670 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.560677 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:59:17.560688 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:59:17.560706 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:17.560713 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:59:17.560723 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:59:17.560741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.560747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.560757 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.560775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.560781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.560791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.560809 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.560816 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.560826 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.560844 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.560850 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:59:17.560860 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.560878 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.560884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:59:17.560894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.560912 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:17.560918 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:59:17.560928 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:59:17.560946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.560952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.560962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.560979 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:59:17.560986 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:59:17.560996 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:59:17.561013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.561020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:59:17.561030 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.561047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.561054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:17.561064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.561081 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:17.561087 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:59:17.561097 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:59:17.561109 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:59:17.561142 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.561173 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:59:17.561202 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.561231 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:59:17.561259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.561293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:59:17.561322 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.561355 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:59:17.561384 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.561412 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:59:17.561440 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:59:17.561468 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:59:17.561496 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:59:17.561524 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:59:17.561553 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:59:17.561581 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:59:17.561610 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.561638 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:59:17.561672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.561700 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:59:17.561728 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.561756 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:59:17.561783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.561811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:59:17.561839 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.561867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:17.561895 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.561923 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:17.561951 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.561979 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:17.562006 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.562035 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:59:17.562063 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.562091 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:59:17.562119 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.562149 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:17.562178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.562207 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:17.562236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.562264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.562299 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.562327 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.562356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.562384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.562412 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.562454 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:59:17.562491 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:59:17.562519 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:59:17.562547 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.562575 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:59:17.562607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.562635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.562667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.562695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:59:17.562723 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.562751 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:59:17.562780 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.562808 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:59:17.562836 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.562864 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:59:17.562892 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.562921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:17.562949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.562978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:59:17.563007 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563026 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563054 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.563082 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563100 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563117 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.563173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.563287 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563364 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563407 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563436 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563465 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563482 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563510 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563538 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563556 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563583 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563611 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563639 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563667 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563695 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.563722 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563750 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563783 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563811 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.563838 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563883 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.563910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.563966 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.563994 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.564021 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564049 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.564077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.564238 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564255 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564277 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.564334 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564362 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.564390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564408 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564425 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.564481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.564606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.564713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564766 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.564821 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564849 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.564876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564895 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564912 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564929 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.564959 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.564987 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565015 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:17.565042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.565132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.565258 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565291 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:59:17.565319 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565347 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.565375 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.565430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.565537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:59:17.565717 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565735 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565762 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.565789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565807 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565824 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565851 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.565879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565932 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.565959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.565987 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566014 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566042 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566069 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566096 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566114 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566141 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566168 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566186 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566213 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566241 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566269 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566302 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566331 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.566358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566415 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:17.566470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566488 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566515 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:17.566543 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.566599 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566626 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.566654 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566683 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.566710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.566878 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.566969 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.566998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.567025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.567115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:17.567241 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567302 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.567356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.567464 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567492 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:17.567519 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567537 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567556 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567574 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567601 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:17.567629 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567656 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:17.567684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.567781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:17.567906 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567934 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:59:17.567961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.567989 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:17.568017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568045 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:17.568072 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.568180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:17.568337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:59:17.568364 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.568425 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.568487 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.568540 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.568591 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.568642 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.568693 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.568745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.568803 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.568856 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.568908 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.568959 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.569010 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.569062 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.569113 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.569163 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.569215 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.569266 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.569325 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.569378 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.569431 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.569498 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.569556 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.569607 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.569657 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.569707 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.569808 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.569868 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.569921 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.569979 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.570030 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.570083 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.570143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.570195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.570247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.570306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.570364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.570415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.570470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.570522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.570620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.570671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.570722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.570773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.570823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.570874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.570926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.570977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.571029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.571081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.571133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.571185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.571237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.571318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.571387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.571438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.571492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.571543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.571593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.571646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.571698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.571754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.571809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.571862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.571922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.571974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.572026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.572078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.572128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.572179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.572231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.572289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.572341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.572392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.572444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.572495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.572545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.572597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.572649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.572699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.572750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.572803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.572855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.572908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.572961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.573016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.573072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.573121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.573172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.573221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.573276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.573331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.573384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.573442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.573492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.573544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.573603 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:59:17.573632 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.573697 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.573756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.573815 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.573877 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.573935 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.573993 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.574051 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.574134 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.574197 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.574258 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.574324 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.574382 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.574440 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.574499 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.574556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.574615 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.574674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.574733 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.574799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.574862 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.574920 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.574977 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.575035 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.575094 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.575167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.575238 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.575306 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.575364 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.575423 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.575481 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.575539 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.575605 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:59:17.575631 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.575691 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.575757 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.575816 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.575874 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.575932 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.575991 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.576049 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.576108 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.576210 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.576269 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.576335 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.576394 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.576452 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.576511 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.576569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.576627 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.576686 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.576745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.576811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.576869 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.576928 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.576986 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.577045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.577111 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.577171 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.577229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.577293 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.577351 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.577411 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.577469 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.577527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.577593 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:59:17.577618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.577672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.577725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.577777 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.577831 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.577883 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.577935 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.577988 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.578040 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.578092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.578144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.578197 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.578250 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.578309 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.578361 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.578414 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.578467 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.578519 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.578572 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.578625 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.578677 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.578731 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.578784 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.578836 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.578889 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.578941 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.578993 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.579046 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.579099 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.579151 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.579203 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.579256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.579328 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:59:17.579352 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.579408 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.579462 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.579517 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.579572 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.579627 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:17.579682 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:17.579736 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:17.579791 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.579847 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.579902 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.579956 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.580011 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.580066 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.580120 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.580175 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.580230 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.580291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.580348 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.580403 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.580458 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.580512 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.580567 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.580621 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:17.580676 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.580730 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.580785 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.580840 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.580894 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.580949 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.581003 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.581059 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.581117 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:59:17.581135 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:59:17.581165 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:59:17.581195 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:59:17.581223 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:59:17.581250 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:59:17.581269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.581288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.581297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.581305 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.581313 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.581321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:17.581329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:17.581336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:17.581344 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.581351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.581359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.581366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.581374 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581381 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.581388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.581396 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.581404 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.581411 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.581434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.581441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.581448 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.581456 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:17.581463 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.581470 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.581477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.581484 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.581491 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.581498 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.581505 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.581512 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.581520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.581528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.581535 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.581544 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.581551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.581558 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:17.581566 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:17.581574 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:17.581581 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.581588 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.581596 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.581603 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.581610 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581617 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.581624 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.581631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.581639 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.581646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581660 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.581667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.581674 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.581681 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.581688 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:17.581695 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.581702 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.581709 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.581716 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.581723 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.581730 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.581736 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.581743 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.581756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.581764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.581772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.581779 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.581785 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.581792 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:17.581799 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:17.581806 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:17.581812 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.581819 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.581825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.581832 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.581838 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581845 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.581851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.581858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.581864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.581870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.581883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.581889 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.581896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.581902 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.581909 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:17.581916 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.581922 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.581928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.581935 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.581941 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.581947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.581954 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.581960 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.581967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:17.581974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.581981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:17.581988 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:17.581994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:17.582001 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:17.582007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:17.582014 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:17.582020 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:17.582026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:17.582033 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:17.582039 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:17.582045 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.582053 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.582060 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:17.582066 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:17.582073 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:17.582079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.582085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:17.582092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:17.582099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:17.582105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:17.582111 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:17.582117 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:17.582123 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:17.582129 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:17.582136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:17.582142 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:17.582148 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:17.582154 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:17.582160 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:17.582167 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:17.582238 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:59:17.582247 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:59:17.582252 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:59:17.582257 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:59:17.582263 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:59:17.582267 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:59:17.582272 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:59:17.582286 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:59:17.582295 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:59:17.582330 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582345 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204502" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:59:17.582358 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:59:17.582379 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:59:17.582386 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:59:17.582390 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:59:17.582394 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:59:17.582399 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204502" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:59:17.582409 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:17.582416 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:17.582421 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:17.582430 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582439 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:17.582444 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:59:17.582466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.582474 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:59:17.582479 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.582502 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:59:17.582507 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:59:17.582511 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:59:17.582515 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:59:17.582519 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:59:17.582522 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:59:17.582527 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:59:17.582531 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:59:17.582537 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204502" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:59:17.582547 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:17.582553 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:17.582557 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:17.582563 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582568 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:59:17.582572 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:17.582595 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:59:17.582602 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582606 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582612 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582616 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:17.582626 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:59:17.582633 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:17.582638 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:59:17.582642 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:59:17.582649 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204502" 2019-02-24 05:59:17.582656 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:17.582660 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:59:17.582665 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:17.582671 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:17.582675 wsdl: in serializeType: returning: 204502 2019-02-24 05:59:17.582681 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:59:17.582688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:17.582692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:59:17.582696 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:59:17.582701 wsdl: in serializeType: returning: 204502 2019-02-24 05:59:17.582705 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204502 2019-02-24 05:59:17.582717 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204502 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:59:17.582722 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:59:17.582727 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9233"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:59:17.582741 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:59:17.582756 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204502 2019-02-24 05:59:17.582765 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:59:17.582836 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:59:17.582776 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:59:17.582787 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:59:17.582792 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:59:17.582797 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:59:17.582801 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:59:17.582808 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:17.582817 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:17.582825 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:59:17.582830 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:59:17.582842 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:59:17.582852 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:59:17.582859 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:59:17.590210 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:59:17.590227 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:59:17.590237 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:59:17.590243 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:59:17.590249 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:17.590254 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:17.590258 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:59:17.590262 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:59:17.590267 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:59:17.590312 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:59:17.624428 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:59:17.624474 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:59:17.624481 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:59:17.624487 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:59:17.624493 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:59:17.624498 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:59:17.624505 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:59:17.624511 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:59:17.624516 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:59:17.624522 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:59:10 GMT 2019-02-24 05:59:17.624528 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:59:17.624533 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:59:17.624539 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:59:17.624551 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:59:17.624578 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:59:17.624589 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:59:17.624599 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:59:17.624604 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:59:17.624610 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:59:17.624646 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:59:17.624657 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:59:17.624664 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:59:17.624759 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:59:17.624766 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:59:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:59:17.624799 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:59:17.624809 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:59:17.624834 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:59:17.624840 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:59:17.624958 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:59:17.625059 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:59:17.625066 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:59:17.625074 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:59:17.625085 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:59:17.625109 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:59:17.625165 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:59:17.625187 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:59:17.625198 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:59:17.625206 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:59:17.625211 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:59:17.625216 nusoap_client: detail =