Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 86.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31221051.09100-7 273 Model turbiny: S3A
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2866LX
JR T2234
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:09:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:09:18.652744 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:09:18.652799 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:18.652815 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179193" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:09:18.652831 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:18.652842 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:09:18.652850 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:09:18.652865 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:09:18.652873 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:18.652880 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:18.652890 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:18.652898 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:09:18.652910 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:09:18.652916 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:09:18.652920 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:09:18.652925 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:09:18.652928 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:09:18.652940 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:18.652955 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:18.652964 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:09:18.652969 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:09:18.652975 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:09:18.652984 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:09:18.652993 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:09:18.660232 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:09:18.660270 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:09:18.660304 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:09:18.660317 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:18.660339 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:18.660347 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:09:18.660355 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:09:18.660397 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:09:18.680582 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:09:18.680603 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:09:18.680615 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:18.680625 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:09:18.680635 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:09:18.680646 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:09:18.680656 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:09:18.680667 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:09:18.680677 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:09:18.680688 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:09:17 GMT 2019-02-20 06:09:18.680699 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:09:18.680708 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:09:18.680720 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:09:18.680737 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:09:18.680779 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:09:18.680808 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:09:18.687621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.687731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.687761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:18.688310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.694682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.694965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.694999 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:18.695420 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.695466 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:18.695996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.696229 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.701722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.701883 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.702094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.702125 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:18.702676 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.702704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.703009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.703243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.703489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.703533 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:18.704055 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.704079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.704429 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:09:18.704888 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.704932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.708920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.708953 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.709248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.709377 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.709407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.709729 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.709757 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.710200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.710228 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:18.710781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.710808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.711146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.711173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.711595 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.711828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.712082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.712108 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:09:18.712363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.712388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:18.712713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:18.712738 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:09:18.712753 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:09:18.712762 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:09:18.712793 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:09:18.712842 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:09:18.712861 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:09:18.712871 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:09:18.712894 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:09:18.712902 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:09:18.713119 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:09:18.713141 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:09:18.713220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:09:18.713270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713328 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.713344 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713369 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:18.713415 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.713427 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:18.713475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.713542 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.713573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713584 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.713611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713664 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.713677 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:09:18.713724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.713774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:09:18.713802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:09:18.713840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713891 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.713904 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713922 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:18.713955 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.713968 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.713986 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:18.714020 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.714033 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714053 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:09:18.714080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.714143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.714172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:09:18.714210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714258 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.714270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:09:18.714316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.714365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:09:18.714393 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:09:18.714439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714485 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.714498 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714516 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:18.714548 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.714560 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714578 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:18.714612 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.714625 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714644 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:09:18.714679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.714692 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714710 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.714737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.714805 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.714829 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714839 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.714863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714914 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.714988 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.715028 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.715062 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715084 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:18.715104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:09:18.715128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:18.715177 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:09:18.715207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715218 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:09:18.715245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715292 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.715313 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:18.715359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.715415 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.715445 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715457 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.715483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715527 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.715539 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715557 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:09:18.715581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.715631 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:09:18.715660 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715671 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:09:18.715697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.715757 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.715802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.715849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.715876 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715888 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.715915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715962 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.715976 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.715995 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:09:18.716021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.716070 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:09:18.716098 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716109 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:09:18.716132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716175 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.716187 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716204 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:18.716237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.716249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.716289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.716343 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:09:18.716370 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716382 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.716415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716463 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.716475 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716493 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:09:18.716519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.716566 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:09:18.716594 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716606 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:09:18.716637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716685 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.716698 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716718 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:18.716750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.716761 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.716796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.716846 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:09:18.716869 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716879 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.716904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716947 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.716957 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.716973 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:09:18.716994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.717038 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:09:18.717061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717072 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:09:18.717098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.717156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717175 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.717200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.717248 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:09:18.717276 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717287 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.717312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.717387 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717414 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:09:18.717441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.717491 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:09:18.717520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717533 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:09:18.717561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.717622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.717678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.717722 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.717746 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717755 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.717779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717820 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.717831 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717849 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:09:18.717873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.717913 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:09:18.717936 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.717947 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:09:18.717970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.718021 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:09:18.718065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.718112 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.718140 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718151 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.718178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718224 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.718237 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:09:18.718281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.718326 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:09:18.718350 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718359 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:09:18.718380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718430 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.718441 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718457 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:09:18.718481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.718523 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.718546 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718556 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.718580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718620 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.718632 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718650 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:09:18.718676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.718723 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:09:18.718750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718760 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:09:18.718781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718819 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.718831 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718848 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:09:18.718876 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.718888 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718906 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:09:18.718932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.718965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.718986 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.719014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719025 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.719051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719098 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.719111 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719130 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:09:18.719156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.719204 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:09:18.719232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719243 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:18.719267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719314 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.719326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719343 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.719368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.719425 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.719453 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719465 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.719490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719537 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.719550 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719569 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:18.719594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.719642 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:18.719671 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719682 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:09:18.719708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719755 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:18.719768 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719787 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:09:18.719813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.719862 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.719890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719901 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.719926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719969 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.719982 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.720097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.720122 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:18.720148 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:09:18.720171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:18.720221 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:18.720251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720262 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:09:18.720290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720340 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:18.720354 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720374 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:09:18.720408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.720468 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.720496 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720507 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.720531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720574 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720585 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.720693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.720726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720745 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:18.720765 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:09:18.720790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:18.720837 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:18.720866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720877 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:09:18.720903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.720964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.720983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:09:18.721017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.721029 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:09:18.721081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.721093 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721110 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:18.721141 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.721152 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721169 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:18.721202 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.721215 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721233 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:09:18.721266 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.721278 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721297 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:09:18.721331 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.721343 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721361 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.721387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.721486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.721518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.721555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721601 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.721614 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:09:18.721657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.721703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:09:18.721729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721739 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:09:18.721764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721811 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.721824 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721843 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:09:18.721877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.721889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.721940 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.721953 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.721971 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:18.721997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.722059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.722087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722099 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.722124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722171 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.722185 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:09:18.722229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.722277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:09:18.722307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722317 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:18.722342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.722404 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.722450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.722497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.722526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722538 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.722564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722613 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.722626 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:18.722671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.722718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:18.722746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722757 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:18.722782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722827 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.722840 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722857 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:09:18.722888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.722899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.722949 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.722961 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.722981 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:18.723006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.723068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.723096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.723134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723182 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.723195 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:18.723239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.723286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:18.723314 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723325 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.723351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723395 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.723416 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723445 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:18.723471 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.723480 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723497 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:18.723531 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.723544 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723562 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:18.723597 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.723616 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723635 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:18.723669 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.723682 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723701 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:18.723726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.723816 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.723845 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723856 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.723882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723930 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.723942 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.723960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:09:18.723985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.724012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.724030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.724057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724110 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724120 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.724227 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.724293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724311 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.724340 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.724351 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724366 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:09:18.724414 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.724426 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724442 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:09:18.724470 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.724483 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724500 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:09:18.724533 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.724545 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724564 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:09:18.724596 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:18.724609 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724628 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:09:18.724661 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.724673 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724691 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.724725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.724737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.724788 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.724801 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724819 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:18.724853 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.724865 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724883 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:18.724910 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.724999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.725033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725043 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.725068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725112 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.725124 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725142 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:18.725175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.725188 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725206 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:18.725240 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.725252 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725270 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:18.725312 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.725325 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725407 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:09:18.725429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.725472 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.725518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725548 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725556 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:09:18.725581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.725597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.725607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.725621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725653 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725672 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.725715 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725742 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.725749 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725760 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:18.725778 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.725785 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725796 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:09:18.725814 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.725821 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725831 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:18.725849 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.725855 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725865 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:09:18.725883 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.725890 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725900 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:18.725918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.725925 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:18.725952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.725959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.725969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.725987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.725994 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.726004 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:09:18.726021 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726028 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.726038 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:09:18.726056 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726062 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.726072 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:18.726090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726097 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.726107 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:18.726120 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.726175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.726193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726199 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.726214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726239 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726246 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726257 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:18.726274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.726281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.726309 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726315 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726325 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:18.726343 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.726350 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726382 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.726397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.726435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.726472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726498 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:09:18.726529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.726544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.726554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.726568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726597 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726628 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.726658 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726684 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.726691 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726701 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:18.726719 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726726 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726736 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:09:18.726758 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.726765 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726775 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:18.726793 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.726800 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726810 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:09:18.726828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.726835 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726844 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:18.726862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.726869 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726879 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:18.726896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.726930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726938 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726948 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:09:18.726965 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.726972 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.726982 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:09:18.727000 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727007 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.727017 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:09:18.727034 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.727041 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.727051 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:18.727068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.727075 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.727085 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:18.727098 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.727157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.727172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727200 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727207 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727217 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.727261 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727286 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.727293 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727307 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:09:18.727325 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.727331 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727341 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:09:18.727366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.727374 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727384 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:09:18.727402 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.727409 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727419 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:09:18.727436 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.727443 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727453 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:09:18.727471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.727477 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727487 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:18.727505 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.727511 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727521 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:09:18.727539 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.727545 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727555 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:09:18.727573 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.727580 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727590 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:09:18.727608 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.727614 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727624 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:18.727641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.727648 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727658 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:18.727675 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.727682 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727692 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:09:18.727710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.727716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.727744 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.727750 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727761 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:09:18.727774 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.727859 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.727865 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:09:18.727880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.727906 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.727913 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.727923 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:18.727936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.727951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.727961 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.727976 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.727983 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.727997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728022 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.728029 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728040 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:09:18.728053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.728078 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:09:18.728093 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728099 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:09:18.728113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.728145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.728173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.728180 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728190 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:18.728207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.728214 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728224 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:18.728241 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.728247 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728257 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:09:18.728270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.728307 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:09:18.728322 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728329 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.728343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728374 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.728382 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728392 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:09:18.728405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.728430 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:09:18.728444 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.728471 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728478 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.728488 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728501 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.728518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.728532 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728558 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.728565 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728575 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:09:18.728605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.728612 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728622 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:09:18.728639 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.728646 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728655 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:09:18.728686 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:18.728693 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728702 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:09:18.728720 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.728726 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728736 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:09:18.728754 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.728760 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728770 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:09:18.728787 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.728794 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728804 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:18.728821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.728828 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728838 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:09:18.728855 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.728862 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728872 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:09:18.728889 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.728896 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728906 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.728919 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:18.728969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.728985 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.728991 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:09:18.729006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.729038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.729061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.729086 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.729101 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729107 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.729121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729146 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:18.729153 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729163 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:09:18.729176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.729201 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:09:18.729215 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:18.729241 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.729248 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:18.729258 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:09:18.729276 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:18.729283 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:18.729293 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:09:18.729310 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.729317 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:18.729327 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:09:18.729340 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:18.729370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.729387 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729393 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.729408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.729441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729451 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.729469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.729476 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729485 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:18.729503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.729509 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729519 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:18.729532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.729564 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.729599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729629 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729636 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729647 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:09:18.729660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.729675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.729684 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.729698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729726 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729733 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729743 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.729786 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729812 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.729819 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729829 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:09:18.729847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.729853 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729863 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:09:18.729881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.729888 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729898 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:09:18.729915 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.729922 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729932 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:09:18.729950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.729956 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.729966 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:09:18.729984 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.729990 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.730000 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:09:18.730017 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.730024 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.730034 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:09:18.730052 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.730058 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.730068 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:18.730086 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.730093 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.730103 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:18.730116 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.730161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.730179 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730185 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:09:18.730200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730224 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.730232 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730242 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:18.730261 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.730267 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730277 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:18.730295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.730301 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:18.730328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.730335 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730345 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:18.730367 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.730374 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730385 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:18.730398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.730439 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.730455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.730475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.730564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.730581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730592 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:18.730602 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:09:18.730614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:18.730638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:09:18.730654 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730660 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:09:18.730674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730698 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.730706 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730716 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:09:18.730729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.730754 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.730769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730775 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.730789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730814 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:18.730821 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730831 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:09:18.730843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.730868 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:09:18.730883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:09:18.730903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.730935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730945 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.730957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.730973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.730982 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.730997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731003 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.731017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731041 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731048 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731058 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:09:18.731071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.731096 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:09:18.731110 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731137 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731144 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.731197 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731223 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731231 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731241 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:09:18.731259 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731265 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731275 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:09:18.731292 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731299 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731310 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:09:18.731327 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731334 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731343 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:09:18.731366 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731373 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731384 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:09:18.731402 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:18.731409 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731419 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:09:18.731437 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:18.731443 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731453 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:09:18.731470 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:18.731477 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731487 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:09:18.731505 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.731511 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731521 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:09:18.731539 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731545 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731555 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:09:18.731573 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731588 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731598 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:09:18.731615 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731622 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731632 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:09:18.731649 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731656 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731666 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:09:18.731678 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.731741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.731759 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731766 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:09:18.731780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731805 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.731812 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731822 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:09:18.731835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.731860 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.731875 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731882 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.731896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731920 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.731928 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731938 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:09:18.731951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.731976 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:09:18.731991 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.731997 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.732010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732035 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732042 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732052 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:09:18.732070 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.732077 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732087 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:18.732105 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.732112 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732122 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:18.732139 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732146 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732156 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:18.732169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.732205 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732220 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732226 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.732240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732265 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732273 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732283 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:09:18.732296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.732321 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.732335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732376 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732395 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.732439 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.732472 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732482 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:18.732500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.732506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:18.732533 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732540 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732550 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:09:18.732568 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.732575 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732584 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:09:18.732602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:18.732646 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732653 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732663 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:09:18.732680 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:18.732687 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732697 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:09:18.732710 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.732748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.732764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:09:18.732787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732812 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.732819 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732829 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:09:18.732847 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732854 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732864 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:09:18.732882 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732888 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732898 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:09:18.732916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.732922 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732932 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:09:18.732949 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732956 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.732965 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:09:18.732983 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.732990 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733000 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:09:18.733017 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.733024 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733034 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:09:18.733051 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.733058 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733068 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:09:18.733080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.733133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.733148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733155 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:09:18.733170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733194 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.733202 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:09:18.733225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.733250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:09:18.733267 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:18.733274 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:09:18.733286 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:09:18.733302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733317 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:09:18.733331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733354 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.733381 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:18.733399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.733410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:18.733420 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:09:18.733437 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.733444 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:09:18.733454 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:09:18.733471 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:18.733478 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:09:18.733488 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:09:18.733506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.733513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.733523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.733540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.733546 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.733556 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.733573 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.733580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.733595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.733612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.733619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:09:18.733629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.733646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.733652 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:09:18.733662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.733679 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:18.733685 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:09:18.733695 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:09:18.733712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.733718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.733728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.733745 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:18.733752 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:09:18.733762 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:09:18.733779 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.733785 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:09:18.733795 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.733812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.733818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:18.733828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.733844 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:18.733851 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:09:18.733860 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:09:18.733873 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:09:18.733907 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.733936 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:09:18.733964 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.733991 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:09:18.734018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.734046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:09:18.734073 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.734100 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:09:18.734128 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.734154 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:09:18.734181 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:09:18.734208 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:09:18.734235 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:09:18.734261 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:09:18.734337 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:09:18.734370 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:09:18.734399 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.734426 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:09:18.734452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.734479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:09:18.734506 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.734533 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:09:18.734559 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.734586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:09:18.734613 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.734640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:18.734668 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.734695 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:18.734721 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.734748 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:18.734775 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.734803 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:09:18.734830 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.734857 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:09:18.734885 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.734913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:18.734941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.734968 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:18.734995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.735023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.735050 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.735077 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.735104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.735131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.735158 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.735184 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:09:18.735211 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:09:18.735238 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:09:18.735264 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.735291 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:09:18.735324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.735351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.735383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.735411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:09:18.735438 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.735464 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:09:18.735491 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.735518 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:09:18.735546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.735572 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:09:18.735599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.735627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:18.735654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.735681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:09:18.735709 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735728 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735754 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.735781 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735798 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735815 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735842 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.735868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.735972 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.735999 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736025 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736052 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736078 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736095 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736122 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736148 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736166 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736193 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736220 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736247 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736273 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736303 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.736330 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736360 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736388 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736414 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.736441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.736511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736537 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.736564 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736600 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.736626 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736653 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.736679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.736835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736895 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.736921 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736947 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.736974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.736991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.737061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.737182 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.737286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737337 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.737396 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737422 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.737448 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737466 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737484 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737501 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737530 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.737556 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737582 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:18.737609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.737695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.737815 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737841 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:09:18.737868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737894 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.737920 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737947 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.737973 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.737991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.738083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:09:18.738257 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738274 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738300 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.738327 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738344 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738366 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738394 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.738420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.738524 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738551 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738577 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738603 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738647 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738672 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738698 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738715 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738742 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738768 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738795 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738822 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738849 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.738875 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738901 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738927 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738954 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:18.738980 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.738997 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739024 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:18.739050 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739076 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.739102 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739129 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.739155 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739181 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.739208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.739373 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739408 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739434 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.739460 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.739514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739548 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.739608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:18.739729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739747 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739785 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.739837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.739942 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.739969 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:18.739995 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740012 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740030 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740048 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740075 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:18.740101 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740127 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:18.740156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740173 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.740243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:18.740369 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740396 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:09:18.740423 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740449 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:18.740476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740502 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:18.740529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740580 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.740634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:18.740780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:09:18.740806 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.740864 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.740915 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.740966 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.741015 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.741064 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.741113 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.741162 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.741215 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.741264 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.741313 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.741368 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.741417 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.741467 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.741517 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.741564 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.741626 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.741673 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.741721 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.741769 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.741818 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.741872 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.741926 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.741987 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.742035 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.742128 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.742176 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.742226 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.742276 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.742343 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.742410 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.742461 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.742519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.742568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.742626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.742687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.742747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.742795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.742844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.742893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.742942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.742990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.743038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.743099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.743145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.743192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.743239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.743301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.743349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.743405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.743454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.743504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.743553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.743607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.743679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.743739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.743788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.743835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.743883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.743933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.743982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.744035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.744095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.744157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.744215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.744264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.744319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.744373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.744421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.744470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.744518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.744567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.744615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.744670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.744719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.744779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.744839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.744889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.744937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.744985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.745034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.745083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.745145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.745207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.745257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.745311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.745376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.745424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.745472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.745520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.745567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.745617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.745673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.745728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.745776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.745839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.745893 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:09:18.745919 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.745995 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.746052 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.746107 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.746164 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.746218 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.746274 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.746329 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.746397 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.746453 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.746508 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.746564 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.746619 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.746692 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.746747 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.746802 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.746857 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.746913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.746968 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.747023 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.747078 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.747133 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.747188 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.747243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.747304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.747371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.747434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.747537 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.747592 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.747647 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.747707 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.747764 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.747828 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:09:18.747852 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.747909 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.747964 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.748020 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.748075 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.748130 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.748186 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.748241 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.748297 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.748360 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.748417 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.748473 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.748528 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.748583 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.748638 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.748693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.748753 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.748808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.748864 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.748920 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.748975 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.749031 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.749086 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.749141 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.749197 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.749252 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.749307 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.749374 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.749430 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.749485 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.749540 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.749595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.749659 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:09:18.749682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.749740 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.749798 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.749848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.749898 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.749949 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.749998 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.750048 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.750097 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.750147 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.750200 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.750250 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.750301 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.750361 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.750412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.750462 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.750512 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.750562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.750612 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.750665 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.750715 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.750765 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.750815 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.750865 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.750915 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.750965 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.751014 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.751064 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.751113 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.751163 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.751212 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.751262 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.751319 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:09:18.751349 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.751406 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.751458 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.751510 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.751561 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.751625 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:18.751675 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:18.751724 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:18.751774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.751824 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.751874 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.751924 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.751973 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.752022 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.752072 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.752121 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.752171 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.752222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.752272 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.752343 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.752401 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.752454 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.752505 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.752556 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:18.752608 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.752671 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.752721 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.752771 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.752821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.752871 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.752921 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.752970 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.753023 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:09:18.753040 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:09:18.753117 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:09:18.753145 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:09:18.753172 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:09:18.753197 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:09:18.753216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.753230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.753239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.753247 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.753255 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.753263 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:18.753271 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:18.753292 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:18.753301 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.753309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.753317 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.753333 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.753341 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753350 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.753363 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.753372 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.753380 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.753388 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.753412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.753420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.753428 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.753435 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:18.753443 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.753450 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.753457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.753465 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.753473 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.753481 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.753488 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.753496 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.753504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.753513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.753520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.753529 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.753537 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.753544 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:18.753553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:18.753561 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:18.753568 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.753576 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.753583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.753591 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.753598 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.753613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.753624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.753631 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.753638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753653 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.753661 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.753668 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.753675 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.753682 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:18.753690 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.753697 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.753704 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.753724 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.753731 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.753738 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.753745 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.753752 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.753760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.753768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.753776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.753783 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.753790 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.753797 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:18.753803 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:18.753810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:18.753817 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.753823 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.753829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.753835 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.753842 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753849 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.753855 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.753862 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.753868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.753875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.753887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.753894 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.753900 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.753906 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.753913 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:18.753920 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.753926 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.753933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.753939 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.753945 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.753952 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.753958 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.753964 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.753971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:18.753978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.753985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:18.753992 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:18.753998 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:18.754005 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:18.754011 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:18.754017 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:18.754024 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:18.754030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:18.754036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:18.754043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:18.754049 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.754057 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.754064 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:18.754070 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:18.754077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:18.754083 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.754090 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:18.754097 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:18.754103 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:18.754109 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:18.754115 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:18.754122 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:18.754128 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:18.754134 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:18.754141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:18.754147 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:18.754154 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:18.754160 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:18.754166 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:18.754173 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:18.754255 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:09:18.754263 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:18.754268 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:18.754273 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:18.754302 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:09:18.754307 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:09:18.754311 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:09:18.754321 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:09:18.754329 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:09:18.754373 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754381 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179193" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:18.754395 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:09:18.754417 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:09:18.754423 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:09:18.754428 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:09:18.754432 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:09:18.754438 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179193" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:18.754448 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:18.754455 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:18.754460 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:18.754471 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754479 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:18.754484 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:09:18.754508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.754517 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:18.754521 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.754545 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:09:18.754550 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:09:18.754555 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:09:18.754559 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:09:18.754563 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:09:18.754567 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:09:18.754571 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:18.754575 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:09:18.754593 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179193" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:18.754604 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:18.754611 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:18.754615 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:18.754628 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754633 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:18.754637 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:18.754661 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:09:18.754667 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754671 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754677 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754681 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:18.754690 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:09:18.754697 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:18.754702 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:18.754706 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:09:18.754712 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179193" 2019-02-20 06:09:18.754719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:18.754723 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:18.754728 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:18.754734 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:18.754739 wsdl: in serializeType: returning: 179193 2019-02-20 06:09:18.754745 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:09:18.754751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:18.754755 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:18.754759 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:09:18.754763 wsdl: in serializeType: returning: 179193 2019-02-20 06:09:18.754767 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179193 2019-02-20 06:09:18.754782 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179193 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:09:18.754786 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:09:18.754792 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7206"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:09:18.754806 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:09:18.754811 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179193 2019-02-20 06:09:18.754820 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:09:18.754892 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:09:18.754833 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:09:18.754843 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:09:18.754848 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:09:18.754852 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:09:18.754856 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:09:18.754863 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:18.754873 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:18.754880 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:09:18.754885 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:09:18.754898 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:09:18.754908 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:09:18.754915 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:09:18.762110 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:09:18.762125 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:09:18.762134 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:09:18.762140 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:09:18.762145 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:18.762150 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:18.762154 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:09:18.762158 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:09:18.762162 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:09:18.762206 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:09:18.771323 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:09:18.771345 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:09:18.771351 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:18.771356 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:09:18.771362 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:09:18.771367 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:09:18.771372 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:09:18.771378 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:09:18.771386 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:09:18.771392 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:09:17 GMT 2019-02-20 06:09:18.771398 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:09:18.771404 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:09:18.771409 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:09:18.771418 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:09:18.771453 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:09:18.771464 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:09:18.771474 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:09:18.771478 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:09:18.771483 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:09:18.771518 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:09:18.771530 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:09:18.771536 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:09:18.771555 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:18.771562 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:09:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:09:18.771595 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:09:18.771605 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:09:18.771625 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:09:18.771632 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:09:18.771754 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:09:18.771849 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:09:18.771855 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:09:18.771864 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:09:18.771874 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:09:18.771896 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:09:18.771950 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:09:18.771975 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:09:18.771986 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:09:18.771993 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:09:18.771998 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:09:18.772002 nusoap_client: detail =