Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 86.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834106 Model turbiny: HX50
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2876LF12 EURO
JR T2191
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 14:48:27 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 16:48:34.576868 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 16:48:34.576926 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:48:34.576941 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 16:48:34.576957 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:48:34.576967 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 16:48:34.576975 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 16:48:34.576989 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 16:48:34.576998 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:48:34.577003 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:48:34.577014 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:48:34.577023 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 16:48:34.577034 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 16:48:34.577039 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 16:48:34.577044 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 16:48:34.577048 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 16:48:34.577052 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 16:48:34.577063 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:48:34.577081 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:48:34.577090 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 16:48:34.577096 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 16:48:34.577102 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 16:48:34.577111 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 16:48:34.577119 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 16:48:34.583521 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 16:48:34.583537 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 16:48:34.583548 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 16:48:34.583555 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:48:34.583560 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:48:34.583564 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 16:48:34.583568 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 16:48:34.583598 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 16:48:34.600257 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 16:48:34.600290 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 16:48:34.600298 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 16:48:34.600303 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 16:48:34.600309 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 16:48:34.600314 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 16:48:34.600319 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 16:48:34.600325 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 16:48:34.600330 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 16:48:34.600335 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 14:48:27 GMT 2020-04-01 16:48:34.600341 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 16:48:34.600346 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 16:48:34.600352 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 16:48:34.600365 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 16:48:34.600394 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 16:48:34.600414 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 16:48:34.607068 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 16:48:34.607192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.607226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.607254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.613492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.613534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.613621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:48:34.613685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.613817 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 16:48:34.613902 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:48:34.614021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.625248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.625303 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:48:34.625347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.625395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.625442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.625480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.625594 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 16:48:34.625666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.625729 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 16:48:34.625761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.625784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.625831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.625876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.625914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.625931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.631581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.631660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.631815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.631944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.631991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.632127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.632505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632630 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:48:34.632648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632716 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.632760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.632850 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-04-01 16:48:34.632902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.632946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.632977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.633017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.633034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.633076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.633103 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.638004 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.638112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638645 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:48:34.638685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:48:34.638791 soap_transport_http: read buffer of 1974 bytes 2020-04-01 16:48:34.638804 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 16:48:34.638809 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 16:48:34.638952 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 16:48:34.638998 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 16:48:34.639015 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 16:48:34.639023 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 16:48:34.639044 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 16:48:34.639049 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 16:48:34.639236 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 16:48:34.639252 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 16:48:34.639304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 16:48:34.639334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639365 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.639376 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639390 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:48:34.639412 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.639420 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639439 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:48:34.639455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.639501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.639518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.639540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639582 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.639591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 16:48:34.639617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.639644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 16:48:34.639660 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639667 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 16:48:34.639681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639707 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.639715 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639725 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:48:34.639743 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.639750 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639759 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:48:34.639776 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.639783 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639793 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 16:48:34.639806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.639841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.639856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 16:48:34.639878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639903 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.639910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 16:48:34.639934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.639960 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 16:48:34.639975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.639981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 16:48:34.639995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640019 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640026 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640036 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:48:34.640054 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640061 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640071 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:48:34.640088 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640095 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640104 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 16:48:34.640121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.640128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.640150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.640189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.640204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.640225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640325 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.640346 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.640363 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640375 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.640385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 16:48:34.640398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:48:34.640429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 16:48:34.640447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640453 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 16:48:34.640468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640493 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640500 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640509 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:48:34.640523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.640549 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.640569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640576 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.640590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640620 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.640676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.640693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640704 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.640714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 16:48:34.640726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:48:34.640751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 16:48:34.640766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 16:48:34.640787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640811 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640818 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640828 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:48:34.640845 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640857 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640866 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:48:34.640883 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.640890 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640900 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 16:48:34.640917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.640924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.640946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.640974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.640984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.640999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.641024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641050 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.641058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 16:48:34.641081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 16:48:34.641121 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641127 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 16:48:34.641140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641164 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.641171 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641181 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:48:34.641194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641219 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.641234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641240 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.641253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641279 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.641286 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641296 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 16:48:34.641309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641358 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 16:48:34.641374 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641381 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 16:48:34.641395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.641434 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641444 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.641458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641483 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.641499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641505 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.641518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641543 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.641558 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641573 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 16:48:34.641587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641612 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 16:48:34.641628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641634 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 16:48:34.641648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641672 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.641679 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641689 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:48:34.641707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.641714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.641736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641765 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 16:48:34.641780 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641786 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.641799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641824 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.641831 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641841 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 16:48:34.641854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.641878 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 16:48:34.641893 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641899 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 16:48:34.641913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641937 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.641944 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641954 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:48:34.641975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.641981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.641991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.642004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642033 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 16:48:34.642048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642054 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.642067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642092 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.642098 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642108 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 16:48:34.642121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642146 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 16:48:34.642160 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642166 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 16:48:34.642179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642204 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.642210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.642233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 16:48:34.642272 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642279 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.642292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642316 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.642323 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 16:48:34.642345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 16:48:34.642385 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642391 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 16:48:34.642404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642434 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.642442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.642465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642490 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.642505 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642511 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.642525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642550 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.642560 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642571 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 16:48:34.642584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642610 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 16:48:34.642625 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642631 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 16:48:34.642644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642668 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.642675 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642685 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 16:48:34.642698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642723 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.642737 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642743 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.642757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642781 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.642788 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642797 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 16:48:34.642810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642835 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 16:48:34.642849 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642855 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 16:48:34.642869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642894 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.642901 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642913 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 16:48:34.642926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.642952 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.642966 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.642972 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.642986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643010 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.643017 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643026 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 16:48:34.643039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.643064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 16:48:34.643078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643085 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 16:48:34.643098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643123 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.643129 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643139 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 16:48:34.643159 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.643166 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643175 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 16:48:34.643188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.643218 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.643234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643240 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.643253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643278 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.643285 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643295 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 16:48:34.643308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.643333 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 16:48:34.643347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643354 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 16:48:34.643367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643391 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.643398 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643408 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.643421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.643452 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.643468 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643475 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.643488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643513 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.643520 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643530 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 16:48:34.643543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.643579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:48:34.643595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643601 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 16:48:34.643615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643640 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:48:34.643648 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643657 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 16:48:34.643670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.643696 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.643710 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643717 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.643730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643760 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.643818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.643835 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.643856 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 16:48:34.643868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:48:34.643893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:48:34.643908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643914 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 16:48:34.643928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643953 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:48:34.643960 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643969 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 16:48:34.643982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.643997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.644007 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.644021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644028 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.644041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644070 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.644126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.644142 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.644163 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 16:48:34.644175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:48:34.644200 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 16:48:34.644214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644221 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 16:48:34.644234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644259 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:48:34.644266 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644275 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 16:48:34.644288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.644313 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.644328 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644335 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.644348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644371 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644377 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.644449 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.644466 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644476 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.644486 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 16:48:34.644499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:48:34.644523 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:48:34.644538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644544 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 16:48:34.644558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.644589 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644599 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 16:48:34.644617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.644624 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 16:48:34.644651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.644657 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644667 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:48:34.644684 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.644691 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644700 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 16:48:34.644717 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.644723 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644733 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 16:48:34.644750 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.644757 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644767 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 16:48:34.644784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.644790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.644812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.644871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.644885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644892 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.644906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644930 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.644937 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 16:48:34.644959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.644975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.644985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 16:48:34.645000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645006 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 16:48:34.645019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645044 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645051 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645060 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 16:48:34.645078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645094 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.645111 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645118 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645127 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 16:48:34.645140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.645210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.645228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.645268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645296 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645303 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 16:48:34.645327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.645353 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 16:48:34.645368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645374 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 16:48:34.645388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645413 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645420 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.645450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.645476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.645491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645497 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.645511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645544 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 16:48:34.645566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.645592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:48:34.645606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645613 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 16:48:34.645626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645651 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645659 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645668 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 16:48:34.645686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.645719 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645726 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645736 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 16:48:34.645748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.645781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.645796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645802 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.645816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645841 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645849 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 16:48:34.645872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.645898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:48:34.645912 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645918 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.645933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645957 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.645965 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.645974 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:48:34.645991 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.645998 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646008 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:48:34.646024 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.646031 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646041 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:48:34.646058 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646064 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646074 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 16:48:34.646091 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646098 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646107 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:48:34.646136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.646180 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.646195 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.646217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646242 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646249 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646259 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 16:48:34.646272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.646297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.646311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646341 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646349 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646358 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646371 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.646401 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.646449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.646477 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.646484 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646494 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 16:48:34.646511 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.646518 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646528 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 16:48:34.646545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.646552 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646561 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 16:48:34.646578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.646585 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646594 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 16:48:34.646612 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:48:34.646618 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646628 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 16:48:34.646645 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646651 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646661 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.646678 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646685 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646694 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.646711 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646718 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646728 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 16:48:34.646752 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646758 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646768 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:48:34.646785 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646792 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646801 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:48:34.646814 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.646870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.646888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646894 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.646909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646933 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.646941 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646951 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:48:34.646969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.646975 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.646985 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 16:48:34.647002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647008 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647017 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 16:48:34.647035 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.647041 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647051 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 16:48:34.647064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.647102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.647138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647168 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647175 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 16:48:34.647198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.647224 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.647237 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647281 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647302 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647316 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.647349 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647375 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.647382 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647391 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 16:48:34.647409 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647416 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647431 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 16:48:34.647450 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.647457 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647466 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 16:48:34.647483 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.647490 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647499 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 16:48:34.647517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.647523 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647533 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 16:48:34.647550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.647557 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647566 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 16:48:34.647584 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647590 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647600 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.647617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647624 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647633 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 16:48:34.647650 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647657 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647666 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 16:48:34.647683 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647690 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647700 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:48:34.647717 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647723 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647733 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:48:34.647745 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.647800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.647818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647824 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.647839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647871 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647878 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647888 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:48:34.647905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.647911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.647938 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.647945 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647954 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:48:34.647971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.647978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.647987 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.648027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.648038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.648059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.648073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.648099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.648116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 16:48:34.648129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.648145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.648155 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.648169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648195 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648225 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.648255 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648281 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.648288 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648398 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 16:48:34.648418 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.648433 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648444 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 16:48:34.648462 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.648469 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648478 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 16:48:34.648496 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.648502 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648511 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 16:48:34.648529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.648535 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648545 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 16:48:34.648570 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.648577 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648586 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 16:48:34.648603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.648610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.648637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.648644 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648654 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 16:48:34.648671 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.648677 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648687 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 16:48:34.648704 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648711 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648720 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 16:48:34.648737 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.648744 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648753 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:48:34.648770 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.648777 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648790 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:48:34.648804 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.648862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.648878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648911 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648918 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648928 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648941 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.648972 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.648996 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.649003 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649013 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 16:48:34.649030 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.649037 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649046 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 16:48:34.649064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.649070 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649080 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 16:48:34.649097 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.649104 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649113 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 16:48:34.649130 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.649137 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649146 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 16:48:34.649163 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.649170 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649179 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 16:48:34.649196 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.649203 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649212 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 16:48:34.649229 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.649236 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649250 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 16:48:34.649269 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.649275 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649285 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 16:48:34.649302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.649309 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649318 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 16:48:34.649335 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.649342 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 16:48:34.649368 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.649375 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649384 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 16:48:34.649402 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.649408 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649418 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.649441 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.649448 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649458 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 16:48:34.649471 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.649563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649570 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 16:48:34.649589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649614 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.649621 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649631 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 16:48:34.649644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.649670 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649685 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649691 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.649710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649736 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.649743 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649753 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 16:48:34.649766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.649792 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 16:48:34.649806 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649813 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 16:48:34.649826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.649863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649872 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.649889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.649896 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649905 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 16:48:34.649922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.649929 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649938 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 16:48:34.649955 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.649961 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.649970 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 16:48:34.649983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.650020 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 16:48:34.650035 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650041 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.650059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650084 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.650091 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650101 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 16:48:34.650114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.650139 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 16:48:34.650153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.650178 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650185 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.650195 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.650250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.650265 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650311 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.650321 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650332 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 16:48:34.650352 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.650359 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650368 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 16:48:34.650385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.650393 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650402 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 16:48:34.650419 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:48:34.650432 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650442 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 16:48:34.650460 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.650467 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650476 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 16:48:34.650494 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.650500 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650509 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 16:48:34.650527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.650534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650543 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:48:34.650560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.650570 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650580 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 16:48:34.650597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.650604 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650613 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 16:48:34.650630 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.650637 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.650664 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 16:48:34.650715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.650732 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650738 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 16:48:34.650752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.650783 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650797 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.650811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.650837 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.650852 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650858 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.650871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650896 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:48:34.650903 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650912 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 16:48:34.650925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.650940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.650950 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 16:48:34.650964 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 16:48:34.650988 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.650995 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 16:48:34.651005 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 16:48:34.651022 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:48:34.651029 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 16:48:34.651038 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 16:48:34.651055 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.651062 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 16:48:34.651071 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 16:48:34.651084 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 16:48:34.651108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.651123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651129 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.651148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.651179 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.651206 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651213 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651222 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 16:48:34.651240 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651246 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651256 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 16:48:34.651269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.651302 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651317 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651323 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.651341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651365 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651373 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651382 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 16:48:34.651395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.651421 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.651441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651467 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651475 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.651528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651553 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651567 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651577 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 16:48:34.651594 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651600 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651613 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 16:48:34.651631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.651638 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651647 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 16:48:34.651664 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651671 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651680 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 16:48:34.651697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.651703 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651712 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 16:48:34.651729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651736 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651745 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 16:48:34.651762 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.651769 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651778 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 16:48:34.651794 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651801 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651810 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:48:34.651827 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651834 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:48:34.651863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.651910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.651927 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 16:48:34.651952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651976 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.651983 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.651993 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:48:34.652010 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.652017 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652026 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:48:34.652043 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.652049 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652058 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:48:34.652075 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.652082 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652091 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 16:48:34.652108 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.652115 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652124 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:48:34.652137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.652178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.652193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652199 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.652220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652244 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652250 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652288 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.652308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.652324 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652335 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.652346 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 16:48:34.652358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:48:34.652382 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 16:48:34.652397 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652403 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 16:48:34.652433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652465 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.652473 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652482 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 16:48:34.652495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.652521 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.652536 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652542 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.652563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652587 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 16:48:34.652594 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652604 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 16:48:34.652617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.652642 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 16:48:34.652657 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652663 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 16:48:34.652676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.652711 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.652742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.652767 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.652782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652788 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.652802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652826 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.652833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652843 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 16:48:34.652859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.652874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.652884 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 16:48:34.652897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.652923 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.652930 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.652939 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.652952 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.652968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.652982 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653012 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653019 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653029 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 16:48:34.653046 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653053 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653062 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 16:48:34.653079 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653086 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653095 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 16:48:34.653155 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653168 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653185 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 16:48:34.653241 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653254 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653271 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 16:48:34.653302 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:48:34.653314 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653331 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 16:48:34.653364 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:48:34.653376 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653394 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 16:48:34.653437 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:48:34.653450 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653468 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 16:48:34.653499 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.653511 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653525 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 16:48:34.653545 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653554 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653575 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 16:48:34.653594 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653600 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653615 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 16:48:34.653633 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653640 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653649 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 16:48:34.653666 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653673 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653682 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 16:48:34.653695 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.653759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.653777 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653783 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 16:48:34.653805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653830 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.653837 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653847 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 16:48:34.653872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.653879 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653889 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.653902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.653932 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.653947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653954 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.653967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.653991 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.653998 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654012 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 16:48:34.654026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.654051 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 16:48:34.654065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654091 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654098 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654107 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654120 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.654150 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654175 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.654182 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654191 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 16:48:34.654208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.654216 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654225 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 16:48:34.654242 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.654249 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654258 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 16:48:34.654275 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 16:48:34.654282 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654291 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 16:48:34.654308 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.654315 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654324 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 16:48:34.654341 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 16:48:34.654348 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654361 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 16:48:34.654379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.654385 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654395 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.654407 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.654470 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654476 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 16:48:34.654490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654514 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.654521 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654531 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 16:48:34.654549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.654566 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654581 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.654595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.654624 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.654640 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654646 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 16:48:34.654659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654684 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.654691 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654701 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 16:48:34.654714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.654739 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 16:48:34.654754 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654760 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 16:48:34.654773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654797 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.654804 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654814 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 16:48:34.654831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.654838 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654861 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.654875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.654904 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.654919 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654925 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.654938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654964 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.654971 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.654981 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 16:48:34.654994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655019 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 16:48:34.655034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655040 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.655053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655077 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.655084 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655093 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:48:34.655110 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.655117 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655130 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:48:34.655144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655173 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.655188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655194 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.655208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655239 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655249 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 16:48:34.655262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655287 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.655300 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655327 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655335 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655344 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655388 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.655430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.655459 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:48:34.655466 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655475 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 16:48:34.655488 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.655508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:48:34.655549 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 16:48:34.655567 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:48:34.655579 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 16:48:34.655593 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:48:34.655609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655624 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 16:48:34.655648 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.655655 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 16:48:34.655665 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:48:34.655682 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.655689 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 16:48:34.655703 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 16:48:34.655716 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 16:48:34.655735 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655751 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655758 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 16:48:34.655771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655795 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.655802 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655812 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 16:48:34.655825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655850 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.655872 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655879 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.655892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655916 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.655937 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655947 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 16:48:34.655960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.655975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.655986 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 16:48:34.656031 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656038 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.656230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656257 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.656265 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656274 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 16:48:34.656292 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.656298 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656307 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:48:34.656324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.656331 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656340 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:48:34.656358 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.656364 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656374 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 16:48:34.656386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.656430 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656448 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656455 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.656475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656500 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656507 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656517 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 16:48:34.656530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.656569 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.656584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656611 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656619 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656629 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656642 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.656672 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.656704 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656713 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:48:34.656731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.656737 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656746 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:48:34.656763 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.656770 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656779 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 16:48:34.656797 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.656803 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656817 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 16:48:34.656835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.656842 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:48:34.656874 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.656881 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656890 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 16:48:34.656907 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 16:48:34.656914 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656924 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 16:48:34.656936 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.656975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.656991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.656998 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 16:48:34.657016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657041 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.657048 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657057 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 16:48:34.657075 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657081 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657090 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 16:48:34.657107 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657114 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657123 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 16:48:34.657140 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.657147 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657156 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 16:48:34.657174 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657181 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657191 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 16:48:34.657208 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657214 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657223 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 16:48:34.657240 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657247 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657256 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 16:48:34.657273 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657279 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657288 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 16:48:34.657301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.657354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.657369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657376 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 16:48:34.657398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657427 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.657435 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 16:48:34.657459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.657485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 16:48:34.657502 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:48:34.657509 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 16:48:34.657519 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 16:48:34.657534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657540 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 16:48:34.657558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657582 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.657602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:48:34.657619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.657630 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:48:34.657640 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 16:48:34.657657 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.657664 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 16:48:34.657675 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 16:48:34.657691 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:48:34.657697 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 16:48:34.657707 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 16:48:34.657724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.657730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.657740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.657757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.657763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.657773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.657789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.657796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.657805 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.657822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.657829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 16:48:34.657838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.657855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.657862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 16:48:34.657872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.657888 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:48:34.657895 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 16:48:34.657904 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 16:48:34.657921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.657928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.657941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.657959 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 16:48:34.657965 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 16:48:34.657975 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 16:48:34.657991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.657998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 16:48:34.658007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.658024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.658030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 16:48:34.658040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.658055 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:48:34.658062 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 16:48:34.658071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 16:48:34.658087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.658094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.658103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.658120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.658126 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 16:48:34.658136 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.658151 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 16:48:34.658187 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.658216 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 16:48:34.658243 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.658272 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 16:48:34.658298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.658325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 16:48:34.658351 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.658377 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 16:48:34.658405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.658442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 16:48:34.658469 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.658496 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 16:48:34.658522 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.658548 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 16:48:34.658581 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 16:48:34.658610 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 16:48:34.658641 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 16:48:34.658667 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 16:48:34.658693 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 16:48:34.658720 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 16:48:34.658746 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.658772 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 16:48:34.658798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.658824 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 16:48:34.658860 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.658887 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 16:48:34.658913 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.658940 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 16:48:34.658967 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.658993 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:48:34.659020 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.659047 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:48:34.659073 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.659099 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 16:48:34.659126 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.659152 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:48:34.659178 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.659212 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 16:48:34.659240 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.659266 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 16:48:34.659292 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.659318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:48:34.659345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.659372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:48:34.659398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.659429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.659458 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.659484 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.659511 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.659536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.659570 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.659596 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 16:48:34.659622 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 16:48:34.659649 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 16:48:34.659675 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.659701 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 16:48:34.659727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.659753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.659779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.659805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 16:48:34.659832 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.659859 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 16:48:34.659885 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.659913 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 16:48:34.659944 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.659971 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 16:48:34.659997 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.660023 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 16:48:34.660051 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.660077 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 16:48:34.660104 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.660130 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.660156 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.660182 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 16:48:34.660208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.660234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 16:48:34.660261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.660287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 16:48:34.660313 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660331 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660357 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.660384 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660401 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660418 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660450 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.660477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.660578 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660604 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.660635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.660740 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660770 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.660798 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660824 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.660858 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660875 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.660927 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660944 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.660970 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.660996 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661022 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.661048 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661074 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.661100 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661126 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.661152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661207 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.661236 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.661307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.661359 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661385 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.661412 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.661491 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661523 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.661549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661675 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.661701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661763 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.661789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661815 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.661842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.661927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.661995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.662047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662087 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.662157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.662260 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662286 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.662312 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662329 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662346 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662389 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.662414 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662447 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:48:34.662473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.662563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.662682 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662709 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 16:48:34.662741 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662767 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.662801 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662818 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662844 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.662878 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662895 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662921 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.662947 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662964 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.662991 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:48:34.663017 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663034 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663060 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.663086 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.663138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.663241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:48:34.663415 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663438 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663465 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.663495 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663512 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663529 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663562 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.663588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.663690 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663716 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.663742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.663850 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663883 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.663909 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663935 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.663961 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.663978 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664004 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.664030 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664047 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664077 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.664104 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664130 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.664157 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.664208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.664265 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664291 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:48:34.664317 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664335 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664361 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:48:34.664387 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664413 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.664444 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664470 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.664504 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664530 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.664562 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.664614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.664790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.664809 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665178 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.665205 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665231 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.665257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665274 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.665343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:48:34.665468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665501 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.665577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.665680 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665706 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:48:34.665732 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665749 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665771 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665789 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665815 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:48:34.665844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665871 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:48:34.665897 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665956 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.665982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.665999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:48:34.666108 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666134 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 16:48:34.666159 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666185 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:48:34.666211 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666228 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666254 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.666280 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666297 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666323 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:48:34.666348 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666365 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666391 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:48:34.666417 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666446 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666473 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:48:34.666499 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666525 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:48:34.666551 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666568 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.666652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:48:34.666796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:48:34.666824 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.666892 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.666942 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.666990 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.667039 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.667093 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.667143 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.667191 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.667238 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.667286 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.667333 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.667379 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.667430 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.667478 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.667525 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.667574 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.667621 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.667670 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.667722 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.667768 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.667815 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.667917 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.667976 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.668030 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.668085 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.668138 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.668185 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.668231 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.668277 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.668322 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.668371 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.668419 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.668483 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.668531 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.668613 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.668661 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.668709 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.668755 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.668811 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.668872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.668920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.668969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.669016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.669139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.669224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.669272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.669339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.669387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.669461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.669511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.669593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.669663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.669710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.669756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.669805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.669862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.669909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.669955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.670003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.670056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.670104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.670153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.670200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.670253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.670330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.670378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.670429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.670484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.670531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.670584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.670631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.670683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.670730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.670776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.670822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.670870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.670916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.670971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.671027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.671075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.671122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.671170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.671217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.671265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.671310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.671357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.671426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.671477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.671524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.671570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.671618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.671663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.671709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.671757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.671804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.671865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.671913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.671960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.672007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.672054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.672103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.672151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.672202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.672274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.672322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.672385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.672438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.672492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.672545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.672592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.672643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.672721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.672768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.672814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.672869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.672916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.672963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.673020 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 16:48:34.673048 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.673108 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.673161 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.673214 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.673283 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.673337 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.673390 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.673449 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.673501 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.673561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.673614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.673683 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.673740 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.673793 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.673845 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.673898 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.673954 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.674015 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.674084 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.674142 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.674194 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.674247 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.674301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.674360 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.674418 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.674490 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.674545 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.674597 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.674649 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.674702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.674758 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.674812 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.674865 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.674944 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.674997 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.675050 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.675102 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.675154 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.675214 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.675274 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 16:48:34.675313 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.675367 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.675419 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.675478 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.675530 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.675582 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.675639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.675705 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.675759 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.675817 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.675871 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.675923 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.675975 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.676027 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.676086 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.676154 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.676207 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.676261 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.676313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.676367 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.676428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.676484 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.676559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.676612 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.676666 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.676719 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.676772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.676826 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.676879 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.676951 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.677018 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.677071 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.677124 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.677177 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.677230 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.677283 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.677349 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.677406 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.677466 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.677531 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 16:48:34.677555 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.677603 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.677656 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.677703 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.677764 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.677814 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.677860 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.677908 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.677959 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.678007 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.678055 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.678102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.678149 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.678196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.678257 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.678305 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.678352 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.678399 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.678458 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.678510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.678558 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.678662 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.678968 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.679022 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.679071 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.679119 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.679166 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.679213 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.679261 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.679308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.679355 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.679402 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.679455 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.679504 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.679551 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.679599 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.679646 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.679693 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.679739 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.679796 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 16:48:34.679818 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.679868 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.679919 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.679969 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.680019 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.680072 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.680122 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.680171 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:48:34.680221 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:48:34.680271 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:48:34.680321 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.680371 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.680420 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.680476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.680526 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.680576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.680625 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.680675 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.680724 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.680773 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.680824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.680874 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.680924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.680974 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.681023 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.681072 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.681121 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:48:34.681177 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.681226 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.681276 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.681326 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.681375 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.681436 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.681488 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.681538 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.681593 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.681642 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.681692 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.681741 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.681795 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 16:48:34.681812 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 16:48:34.681842 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 16:48:34.681870 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 16:48:34.681897 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 16:48:34.681924 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 16:48:34.681947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.681964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.681974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.681984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.681993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.682002 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.682010 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.682019 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:48:34.682028 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:48:34.682036 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:48:34.682045 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.682054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.682062 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.682070 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.682079 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682088 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.682098 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.682107 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.682115 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.682123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.682131 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.682158 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.682166 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.682174 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.682182 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:48:34.682191 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.682199 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.682207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.682216 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.682224 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.682232 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.682240 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.682247 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.682256 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.682264 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.682272 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.682279 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.682288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.682299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.682306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.682314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.682327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.682335 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.682343 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.682350 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:48:34.682358 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:48:34.682366 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:48:34.682374 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.682382 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.682390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.682397 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.682407 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682415 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.682427 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.682436 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.682444 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.682452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.682459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682467 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682475 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.682483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.682491 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.682498 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.682505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:48:34.682513 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.682520 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.682528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.682536 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.682543 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.682551 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.682558 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.682566 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.682574 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.682581 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.682589 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.682596 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.682604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.682615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.682623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.682631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.682638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.682647 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.682654 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.682661 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:48:34.682668 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:48:34.682675 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:48:34.682682 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.682689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.682696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.682749 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.682760 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682769 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.682776 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.682788 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.682796 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.682803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.682810 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.682825 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.682833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.682844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.682851 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.682859 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:48:34.682866 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.682873 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.682880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.682888 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.682895 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.682902 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.682909 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.682916 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.682923 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.682931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.682937 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.682944 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.682952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:48:34.682961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:48:34.682968 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:48:34.682976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:48:34.682983 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.682990 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:48:34.682997 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:48:34.683003 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:48:34.683024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:48:34.683031 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:48:34.683038 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:48:34.683045 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:48:34.683052 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:48:34.683059 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:48:34.683067 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.683074 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.683081 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:48:34.683088 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:48:34.683095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:48:34.683102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:48:34.683108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.683115 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:48:34.683122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.683129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:48:34.683136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:48:34.683142 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:48:34.683149 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:48:34.683156 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:48:34.683163 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:48:34.683186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:48:34.683446 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:48:34.683455 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:48:34.683463 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:48:34.683470 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:48:34.683477 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:48:34.683484 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:48:34.683491 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:48:34.683498 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:48:34.683505 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:48:34.683780 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 16:48:34.683791 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 16:48:34.683796 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 16:48:34.683801 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 16:48:34.683808 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 16:48:34.683813 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 16:48:34.683817 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 16:48:34.683827 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 16:48:34.683836 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 16:48:34.683879 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.683885 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 16:48:34.683900 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 16:48:34.683923 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 16:48:34.683929 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 16:48:34.683933 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 16:48:34.683938 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 16:48:34.683943 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 16:48:34.683955 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:48:34.683961 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:48:34.683966 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:48:34.683978 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.683987 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:48:34.683992 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 16:48:34.684021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.684030 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 16:48:34.684035 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.684061 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 16:48:34.684067 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 16:48:34.684071 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 16:48:34.684075 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 16:48:34.684079 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 16:48:34.684083 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 16:48:34.684087 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 16:48:34.684092 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 16:48:34.684096 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 16:48:34.684102 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 16:48:34.684113 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:48:34.684119 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:48:34.684123 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:48:34.684129 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.684134 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 16:48:34.684139 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:48:34.684166 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 16:48:34.684172 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.684176 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.684182 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.684186 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:48:34.684197 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 16:48:34.684204 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684209 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:48:34.684213 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 16:48:34.684220 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179219" 2020-04-01 16:48:34.684227 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684231 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:48:34.684236 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684243 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684248 wsdl: in serializeType: returning: 179219 2020-04-01 16:48:34.684254 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 16:48:34.684261 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684265 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:48:34.684269 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 16:48:34.684275 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 16:48:34.684282 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684286 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:48:34.684297 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684302 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:48:34.684306 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 16:48:34.684311 wsdl: in serializeType: returning: 179219PLN 2020-04-01 16:48:34.684315 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179219PLN 2020-04-01 16:48:34.684336 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179219PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 16:48:34.684341 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 16:48:34.684347 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9368"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 16:48:34.684361 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 16:48:34.684366 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179219PLN 2020-04-01 16:48:34.684380 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 16:48:34.684464 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 16:48:34.684394 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 16:48:34.684405 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 16:48:34.684410 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 16:48:34.684415 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 16:48:34.684419 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 16:48:34.684431 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:48:34.684443 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:48:34.684451 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 16:48:34.684457 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 16:48:34.684471 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 16:48:34.684480 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 16:48:34.684488 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 16:48:34.691114 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 16:48:34.691134 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 16:48:34.691145 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 16:48:34.691151 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 16:48:34.691157 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:48:34.691162 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:48:34.691166 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 16:48:34.691170 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 16:48:34.691180 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 16:48:34.691206 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 16:48:34.699556 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 16:48:34.699578 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 16:48:34.699584 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 16:48:34.699589 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 16:48:34.699595 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 16:48:34.699601 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 16:48:34.699607 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 16:48:34.699616 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 16:48:34.699622 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 16:48:34.699627 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 14:48:27 GMT 2020-04-01 16:48:34.699634 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 16:48:34.699639 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 16:48:34.699645 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 16:48:34.699655 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 16:48:34.699682 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 16:48:34.699694 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 16:48:34.699704 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 16:48:34.699709 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 16:48:34.699714 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 16:48:34.699750 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 16:48:34.699762 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 16:48:34.699768 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 16:48:34.699801 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 16:48:34.699807 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 14:48:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 16:48:34.699844 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 16:48:34.699855 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 16:48:34.699877 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 16:48:34.699884 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 16:48:34.699997 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 16:48:34.700092 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 16:48:34.700099 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 16:48:34.700108 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 16:48:34.700120 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 16:48:34.700143 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 16:48:34.700199 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 16:48:34.700227 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 16:48:34.700239 nusoap_client: got fault 2020-04-01 16:48:34.700247 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 16:48:34.700251 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 16:48:34.700260 nusoap_client: detail =