Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 86.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834106 Model turbiny: HX50
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2876LF12 EURO
JR T2191
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:12:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:13:02.230942 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:13:02.231007 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:13:02.231030 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:13:02.231053 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:13:02.231066 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:13:02.231075 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:13:02.231092 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:13:02.231101 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:13:02.231108 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:13:02.231118 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:13:02.231127 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:13:02.231138 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:13:02.231144 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:13:02.231149 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:13:02.231154 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:13:02.231158 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:13:02.231171 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:13:02.231188 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:13:02.231197 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:13:02.231203 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:13:02.231209 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:13:02.231218 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:13:02.231226 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:13:02.238873 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:13:02.238917 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:13:02.238941 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:13:02.238952 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:13:02.238961 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:13:02.238968 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:13:02.238975 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:13:02.239038 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:13:02.258897 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:13:02.258934 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:13:02.258946 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:13:02.258952 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:13:02.258958 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:13:02.258963 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:13:02.258969 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:13:02.258975 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:13:02.258980 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:13:02.258986 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:12:56 GMT 2019-02-23 22:13:02.258991 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:13:02.258996 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:13:02.259003 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:13:02.259016 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:13:02.259048 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:13:02.266424 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:13:02.266853 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:13:02.273835 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 22:13:02.273968 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:13:02.273990 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-23 22:13:02.274916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.281128 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:13:02.281152 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-23 22:13:02.281722 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:13:02.282291 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:13:02.282860 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:13:02.282887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.283393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:13:02.283561 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:13:02.283577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:13:02.288660 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:13:02.288977 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:13:02.289570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.289597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.290033 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:13:02.290605 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:13:02.291072 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:13:02.291680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.291697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.292147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.292165 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:13:02.292702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:13:02.292809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:13:02.292956 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.292971 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 22:13:02.293235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.296091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:13:02.296312 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 22:13:02.296325 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:13:02.296330 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:13:02.296364 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:13:02.296397 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:13:02.296410 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:13:02.296417 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:13:02.296434 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:13:02.296439 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:13:02.296601 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:13:02.296617 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:13:02.296665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296673 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:13:02.296693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.296742 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296756 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:13:02.296777 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.296785 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296796 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:13:02.296812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.296853 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.296869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.296893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296921 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.296928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296939 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:13:02.296953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.296969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.296980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:13:02.296995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:13:02.297016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297041 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297048 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297058 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:13:02.297077 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297084 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297094 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:13:02.297111 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297118 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297127 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:13:02.297140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.297174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.297189 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:13:02.297209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297235 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.297242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:13:02.297265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.297297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:13:02.297312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297319 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:13:02.297332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297357 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297364 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297373 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:13:02.297391 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297397 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297407 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:13:02.297424 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297431 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297440 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:13:02.297465 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.297472 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297481 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.297494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.297532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.297546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.297567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.297657 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.297674 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297685 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:13:02.297695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:13:02.297707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:13:02.297731 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:13:02.297766 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297777 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:13:02.297795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.297827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:13:02.297850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.297875 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.297890 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297897 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.297911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297935 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.297942 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297952 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:13:02.297965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.297980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.297989 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:13:02.298004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298010 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:13:02.298024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.298055 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.298077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298101 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.298116 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298122 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.298135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298159 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.298166 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:13:02.298189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:13:02.298228 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298234 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:13:02.298247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298277 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.298285 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298296 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:13:02.298314 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.298320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298330 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.298343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298372 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:13:02.298386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298392 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.298406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298430 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.298437 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298451 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:13:02.298464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298488 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:13:02.298503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298509 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:13:02.298522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298545 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.298552 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298562 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:13:02.298581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.298587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.298614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298642 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:13:02.298657 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298663 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.298677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.298707 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298717 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:13:02.298730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298754 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:13:02.298768 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298774 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:13:02.298787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.298817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.298840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298864 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:13:02.298878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298885 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.298898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298923 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.298930 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298939 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:13:02.298952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.298976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:13:02.298991 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.298997 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:13:02.299010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.299041 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.299063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299087 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.299101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299107 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.299121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299145 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.299152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299162 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:13:02.299174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299199 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:13:02.299213 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299219 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:13:02.299232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299256 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.299263 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299279 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:13:02.299293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299317 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.299332 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299338 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.299352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299376 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.299382 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299392 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:13:02.299405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299429 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:13:02.299451 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299457 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:13:02.299471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299494 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.299501 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299511 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:13:02.299523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.299561 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299567 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.299580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299604 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.299610 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:13:02.299633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:13:02.299671 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299677 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:13:02.299690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299713 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.299720 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299730 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:13:02.299747 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.299753 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299763 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:13:02.299775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299803 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.299818 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299824 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.299837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299861 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.299868 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299878 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:13:02.299890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.299914 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:13:02.299929 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299935 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:13:02.299948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.299978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.299988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.300000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.300024 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.300039 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300045 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.300058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300083 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.300089 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300099 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:13:02.300112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.300137 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:13:02.300152 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300158 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:13:02.300171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300195 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:13:02.300202 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300211 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:13:02.300225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.300248 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.300263 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300269 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.300293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300317 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300323 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.300383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.300399 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300410 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:13:02.300420 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:13:02.300440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:13:02.300464 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:13:02.300479 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300485 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:13:02.300498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300522 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:13:02.300529 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300539 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:13:02.300560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.300585 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.300600 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300606 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.300622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300645 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300651 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.300707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.300724 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:13:02.300744 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:13:02.300756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:13:02.300779 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:13:02.300793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:13:02.300832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.300865 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:13:02.300893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.300900 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:13:02.300927 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.300934 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300944 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:13:02.300961 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.300968 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.300977 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:13:02.300995 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.301001 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301011 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:13:02.301028 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.301034 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301045 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:13:02.301063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.301069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.301091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.301155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.301175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301214 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:13:02.301237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:13:02.301282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:13:02.301303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301327 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301334 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301344 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:13:02.301361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301368 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.301394 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301401 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301410 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:13:02.301423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.301475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301481 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.301494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301518 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301525 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:13:02.301548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:13:02.301587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:13:02.301607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301637 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.301660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.301699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.301718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301745 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301752 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:13:02.301774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:13:02.301813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:13:02.301832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301855 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301862 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301872 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:13:02.301889 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301896 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.301930 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.301938 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301948 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:13:02.301961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.301983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.301992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.302007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302014 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.302027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302052 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.302060 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:13:02.302083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.302107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:13:02.302122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302128 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.302142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302165 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302172 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302182 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:13:02.302199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.302205 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:13:02.302232 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.302239 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302248 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:13:02.302266 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302276 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302288 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:13:02.302306 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302312 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302322 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:13:02.302335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.302375 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.302390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302396 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.302409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302434 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:13:02.302463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.302478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.302488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.302501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302529 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302536 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.302588 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302613 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.302619 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.302647 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.302653 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302663 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:13:02.302680 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.302687 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302696 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:13:02.302713 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.302720 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302737 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:13:02.302754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.302760 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302770 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:13:02.302787 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:13:02.302793 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302803 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:13:02.302820 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302827 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302836 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.302853 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302860 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302869 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.302886 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302893 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302903 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:13:02.302920 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.302926 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302936 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:13:02.302949 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.302997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.303014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303020 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.303034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303058 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.303065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:13:02.303092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303099 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303109 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:13:02.303126 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303133 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303142 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:13:02.303160 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.303166 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303176 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:13:02.303188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.303224 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303245 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.303259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303289 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:13:02.303319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.303344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.303358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303384 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303391 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303400 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303413 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.303442 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303466 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.303473 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303483 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:13:02.303500 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303507 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303516 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:13:02.303534 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.303541 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303550 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:13:02.303567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.303574 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303583 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:13:02.303601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.303613 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303622 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:13:02.303639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.303646 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303656 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:13:02.303673 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303679 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303688 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.303705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303712 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303721 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:13:02.303738 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303744 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303754 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:13:02.303771 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303777 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303786 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:13:02.303803 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303810 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303819 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:13:02.303832 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.303882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.303900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303906 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.303919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303944 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.303950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303960 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:13:02.303977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.303984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.303994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.304011 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304017 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304027 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:13:02.304044 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.304051 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304060 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.304108 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304123 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304129 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.304142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304166 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:13:02.304197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.304212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.304222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.304235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304279 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304298 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304312 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.304342 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304368 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.304375 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304385 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:13:02.304403 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304410 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304420 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:13:02.304441 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.304449 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304459 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:13:02.304477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.304484 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304494 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:13:02.304512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.304519 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304528 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:13:02.304546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.304553 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304563 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:13:02.304580 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304609 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.304627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304634 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304643 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:13:02.304668 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304675 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304685 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:13:02.304703 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304710 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304719 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:13:02.304736 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304742 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304752 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:13:02.304769 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.304775 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304785 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:13:02.304798 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.304854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.304869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304896 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304902 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304925 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.304954 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304979 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.304985 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.304995 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:13:02.305012 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.305019 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305028 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:13:02.305046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.305052 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305061 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:13:02.305078 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.305085 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305095 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:13:02.305112 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.305119 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305128 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:13:02.305145 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.305152 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305161 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:13:02.305178 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.305185 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305194 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:13:02.305212 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.305218 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305228 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:13:02.305245 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.305251 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305261 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:13:02.305283 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.305297 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305308 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:13:02.305339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.305346 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:13:02.305374 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.305381 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305391 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:13:02.305409 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.305416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305426 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.305443 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.305450 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305460 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:13:02.305473 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.305556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305563 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:13:02.305578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305603 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.305632 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305642 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:13:02.305655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.305680 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305695 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305701 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.305714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305738 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.305745 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305755 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:13:02.305768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.305792 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:13:02.305807 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305813 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:13:02.305826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.305856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.305883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.305890 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305899 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:13:02.305916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.305923 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305932 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:13:02.305950 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.305956 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.305966 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:13:02.305978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.306013 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:13:02.306028 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306034 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.306049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306073 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.306079 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306089 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:13:02.306102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.306126 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:13:02.306139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.306165 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306172 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.306182 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306194 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.306210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.306223 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306248 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.306255 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306265 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:13:02.306288 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.306295 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306305 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:13:02.306337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.306344 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306354 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:13:02.306380 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:13:02.306387 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306399 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:13:02.306417 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.306424 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306435 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:13:02.306453 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.306459 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306469 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:13:02.306487 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.306494 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306504 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:13:02.306522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.306529 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306562 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:13:02.306600 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.306621 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306633 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:13:02.306651 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.306658 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.306681 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:13:02.306731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.306748 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306754 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:13:02.306770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.306822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.306845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.306870 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.306885 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306891 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.306904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306929 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:13:02.306936 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306946 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:13:02.306959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.306974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.307006 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:13:02.307023 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:13:02.307049 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.307056 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:13:02.307066 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:13:02.307084 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:13:02.307091 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:13:02.307101 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:13:02.307118 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.307124 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:13:02.307134 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:13:02.307147 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:13:02.307186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.307206 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307212 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.307226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.307258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.307293 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.307300 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307310 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:13:02.307341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.307348 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307358 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:13:02.307403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.307442 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307465 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.307481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307507 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307515 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307525 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:13:02.307538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.307577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.307591 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.307606 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307647 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307664 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.307707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307737 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.307768 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307784 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:13:02.307804 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.307811 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307821 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:13:02.307838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.307845 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307854 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:13:02.307871 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.307878 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307888 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:13:02.307905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.307911 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307921 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:13:02.307938 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.307945 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.307985 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:13:02.308006 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.308013 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.308023 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:13:02.308040 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.308047 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.308057 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:13:02.308074 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.308081 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.308091 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:13:02.308104 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.308150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.308168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:13:02.308189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308214 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.308221 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308230 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:13:02.308248 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.308255 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308264 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:13:02.308287 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.308303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308313 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:13:02.308345 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.308352 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308362 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:13:02.308379 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.308386 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308396 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:13:02.308409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.308455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.308471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.308491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308515 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.308580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.308597 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:13:02.308631 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:13:02.308643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:13:02.308668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:13:02.308682 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308688 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:13:02.308702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308735 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.308742 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308752 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:13:02.308765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.308790 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.308804 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308810 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.308824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308847 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:13:02.308854 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308864 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:13:02.308877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.308901 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:13:02.308917 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308923 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:13:02.308936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.308968 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.308977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.308990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.309015 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.309030 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309036 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.309094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309120 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309137 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:13:02.309150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.309175 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:13:02.309188 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309214 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309222 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309232 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.309278 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309304 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309312 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309334 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:13:02.309354 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309361 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309371 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:13:02.309389 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309396 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309406 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:13:02.309424 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309431 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309441 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:13:02.309459 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309466 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309476 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:13:02.309494 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:13:02.309501 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309511 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:13:02.309528 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:13:02.309535 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309546 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:13:02.309563 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:13:02.309570 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309581 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:13:02.309599 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.309618 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309629 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:13:02.309646 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309653 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309663 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:13:02.309680 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309686 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309696 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:13:02.309713 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309720 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309737 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:13:02.309755 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309761 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309771 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:13:02.309784 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.309842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.309859 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309866 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:13:02.309880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309905 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.309912 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309922 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:13:02.309935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.309960 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.309975 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.309981 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.310002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310026 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.310033 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310044 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:13:02.310057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.310081 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:13:02.310095 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310101 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.310116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310139 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.310146 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310156 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:13:02.310173 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.310180 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310189 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:13:02.310207 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.310213 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310222 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:13:02.310240 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.310246 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310256 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:13:02.310268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.310311 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310340 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310354 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.310371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310397 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310411 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310422 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:13:02.310435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.310461 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.310475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310503 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310511 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310521 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.310564 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310590 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.310597 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:13:02.310637 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.310644 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310654 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:13:02.310671 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.310677 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310687 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:13:02.310704 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.310711 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310720 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:13:02.310737 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.310753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310762 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:13:02.310779 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.310786 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310796 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:13:02.310813 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:13:02.310819 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310829 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:13:02.310842 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.310878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.310894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310900 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:13:02.310914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310937 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.310944 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310954 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:13:02.310971 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.310978 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.310987 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:13:02.311004 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.311011 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311020 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:13:02.311037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.311044 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311054 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:13:02.311071 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.311077 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311087 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:13:02.311104 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.311111 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311120 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:13:02.311137 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.311143 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311153 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:13:02.311170 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.311176 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311186 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:13:02.311199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.311249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.311264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311271 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:13:02.311293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311317 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.311324 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:13:02.311347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.311372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:13:02.311388 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:13:02.311395 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:13:02.311405 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:13:02.311421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311427 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:13:02.311450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311472 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.311493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:13:02.311509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.311520 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:13:02.311529 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:13:02.311546 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.311553 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:13:02.311563 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:13:02.311579 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:13:02.311586 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:13:02.311595 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:13:02.311612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.311619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.311628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.311645 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.311652 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.311661 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.311678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.311685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.311695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.311712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.311718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:13:02.311728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.311745 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.311751 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:13:02.311761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.311777 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:13:02.311783 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:13:02.311793 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:13:02.311810 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.311816 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.311825 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.311842 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:13:02.311848 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:13:02.311858 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:13:02.311875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.311881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:13:02.311891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.311908 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.311914 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:13:02.311924 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.311939 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:13:02.311946 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:13:02.311956 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:13:02.311968 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:13:02.311999 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.312027 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:13:02.312053 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.312080 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:13:02.312106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.312132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:13:02.312158 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.312183 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:13:02.312209 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.312235 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:13:02.312260 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:13:02.312291 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:13:02.312317 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:13:02.312342 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:13:02.312368 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:13:02.312394 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:13:02.312420 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.312446 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:13:02.312473 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.312499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:13:02.312524 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.312549 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:13:02.312575 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.312601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:13:02.312627 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.312652 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:13:02.312679 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.312704 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:13:02.312730 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.312756 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:13:02.312782 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.312817 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:13:02.312849 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.312875 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:13:02.312901 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.312928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:13:02.312955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.312981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:13:02.313007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.313033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.313059 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.313085 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.313110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.313136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.313162 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.313217 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:13:02.313293 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:13:02.313322 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:13:02.313349 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.313376 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:13:02.313402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.313429 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.313461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.313488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:13:02.313515 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.313542 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:13:02.313568 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.313600 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:13:02.313626 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.313653 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:13:02.313680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.313707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:13:02.313734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.313762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:13:02.313791 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313821 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313847 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.313872 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313889 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313906 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313930 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.313956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.313990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.314057 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314082 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314108 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314133 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314175 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314200 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314225 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314242 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314267 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314298 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314325 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314350 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314384 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.314409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314460 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314485 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.314510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314527 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314553 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.314578 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314604 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.314629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314668 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.314694 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314720 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.314747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.314906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.314970 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.314998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.315087 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315106 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315122 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.315201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.315412 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315513 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.315616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.315813 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315858 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.315915 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315945 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.315975 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316006 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316060 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.316107 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316155 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:13:02.316201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.316308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.316431 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316461 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:13:02.316490 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316517 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.316544 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.316609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316626 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.316778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:13:02.316962 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.316980 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317006 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.317045 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317063 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317079 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317105 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.317130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.317230 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317256 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317301 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317328 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317364 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317381 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317407 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317433 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317450 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317475 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317501 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317528 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317554 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317593 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.317618 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317657 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317710 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:13:02.317736 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317753 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:13:02.317805 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317832 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.317858 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317885 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.317912 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317938 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.317964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.317998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.318128 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318187 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.318212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318237 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.318263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.318376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:13:02.318610 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318655 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.318738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318815 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.318841 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318866 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:13:02.318892 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318909 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318926 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.318982 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:13:02.319008 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:13:02.319061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.319147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:13:02.319267 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319311 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:13:02.319344 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319371 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:13:02.319397 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319433 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:13:02.319461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.319578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:13:02.319722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:13:02.319751 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.319807 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.319871 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.319921 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.319969 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.320019 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.320067 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.320117 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.320169 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.320218 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.320267 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.320321 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.320369 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.320419 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.320467 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.320515 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.320576 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.320623 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.320671 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.320718 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.320766 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.320819 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.320872 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.320918 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.320978 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.321026 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.321074 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.321123 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.321172 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.321225 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.321278 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.321329 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.321386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.321434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.321491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.321541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.321588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.321636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.321686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.321737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.321785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.321833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.321882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.321941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.321987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.322034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.322081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.322127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.322174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.322221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.322268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.322336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.322387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.322441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.322494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.322542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.322590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.322637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.322685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.322734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.322783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.322848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.322897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.322946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.323004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.323053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.323102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.323160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.323208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.323256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.323312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.323361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.323410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.323457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.323507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.323554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.323614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.323676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.323724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.323773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.323822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.323871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.323920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.323968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.324031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.324082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.324184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.324230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.324281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.324344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.324391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.324441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.324491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.324547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.324595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.324651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.324706 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:13:02.324733 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.324795 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.324851 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.324917 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.324970 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.325021 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.325074 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.325125 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.325177 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.325229 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.325302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.325356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.325463 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.325524 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.325590 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.325644 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.325695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.325747 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.325799 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.325852 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.325904 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.325956 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.326008 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.326059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.326111 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.326162 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.326219 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.326272 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.326378 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.326433 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.326487 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.326540 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.326615 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:13:02.326638 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.326691 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.326744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.326796 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.326849 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.326901 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.326953 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.327019 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.327119 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.327174 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.327228 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.327290 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.327345 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.327399 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.327454 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.327508 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.327576 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.327630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.327682 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.327735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.327787 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.327847 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.327900 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.327952 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.328019 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.328074 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.328128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.328182 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.328236 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.328295 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.328350 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.328404 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.328466 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:13:02.328489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.328539 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.328601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.328648 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.328695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.328742 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.328789 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.328836 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.328882 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.328930 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.328985 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.329033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.329080 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.329128 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.329175 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.329222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.329269 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.329338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.329388 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.329437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.329485 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.329534 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.329595 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.329642 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.329689 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.329735 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.329782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.329829 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.329876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.329923 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.329969 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.330016 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.330071 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:13:02.330092 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.330142 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.330191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.330239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.330309 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.330360 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:13:02.330411 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:13:02.330461 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:13:02.330511 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.330562 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.330625 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.330675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.330724 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.330773 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.330822 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.330871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.330920 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.330969 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.331018 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.331066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.331117 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.331166 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.331215 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.331263 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:13:02.331334 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.331385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.331435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.331485 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.331536 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.331600 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.331649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.331698 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.331750 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:13:02.331768 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:13:02.331796 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:13:02.331823 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:13:02.331849 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:13:02.331874 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:13:02.331893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.331906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.331914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.331922 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.331930 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.331937 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:13:02.331945 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:13:02.331953 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:13:02.331960 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.331967 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.331975 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.331982 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.331989 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.331997 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332004 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332012 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.332019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.332026 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.332048 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.332055 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.332062 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.332070 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:13:02.332077 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.332084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.332091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.332098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.332105 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.332112 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.332120 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.332127 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.332134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.332142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.332149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.332157 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.332164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.332171 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:13:02.332179 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:13:02.332186 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:13:02.332193 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.332200 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.332208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.332214 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.332222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332229 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332236 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332243 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.332250 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.332257 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332272 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.332300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.332308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.332316 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.332323 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:13:02.332330 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.332337 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.332344 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.332352 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.332359 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.332366 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.332373 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.332387 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.332395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.332403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.332410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.332418 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.332424 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.332432 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:13:02.332438 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:13:02.332445 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:13:02.332452 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.332458 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.332465 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.332472 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.332479 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332486 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332492 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332500 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.332507 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.332514 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.332535 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.332541 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.332548 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.332555 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:13:02.332562 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.332580 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.332587 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.332594 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.332600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.332606 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.332612 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.332619 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.332625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:13:02.332632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.332639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:13:02.332646 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:13:02.332653 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:13:02.332660 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:13:02.332666 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:13:02.332673 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:13:02.332679 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:13:02.332688 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:13:02.332694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:13:02.332700 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:13:02.332707 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332713 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332720 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:13:02.332727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:13:02.332733 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:13:02.332740 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332746 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:13:02.332753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:13:02.332759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:13:02.332765 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:13:02.332771 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:13:02.332778 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:13:02.332784 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:13:02.332791 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:13:02.332797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:13:02.332804 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:13:02.332810 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:13:02.332816 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:13:02.332823 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:13:02.332829 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:13:02.333076 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:13:02.333087 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:13:02.333092 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:13:02.333097 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:13:02.333103 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:13:02.333108 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:13:02.333112 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:13:02.333121 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:13:02.333129 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:13:02.333164 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333171 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:13:02.333184 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:13:02.333206 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:13:02.333212 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:13:02.333217 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:13:02.333221 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:13:02.333226 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:13:02.333236 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:13:02.333243 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:13:02.333248 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:13:02.333258 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333266 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:13:02.333271 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:13:02.333300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.333314 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:13:02.333319 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.333343 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:13:02.333348 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:13:02.333352 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:13:02.333356 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:13:02.333360 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:13:02.333364 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:13:02.333378 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:13:02.333382 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:13:02.333388 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:13:02.333398 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:13:02.333405 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:13:02.333411 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:13:02.333418 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333424 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:13:02.333428 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:13:02.333452 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:13:02.333459 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333464 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333469 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333474 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:13:02.333483 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:13:02.333491 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:13:02.333495 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:13:02.333500 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:13:02.333506 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179219" 2019-02-23 22:13:02.333513 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:13:02.333518 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:13:02.333523 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:13:02.333531 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:13:02.333537 wsdl: in serializeType: returning: 179219 2019-02-23 22:13:02.333543 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:13:02.333550 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:13:02.333555 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:13:02.333559 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:13:02.333563 wsdl: in serializeType: returning: 179219 2019-02-23 22:13:02.333568 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179219 2019-02-23 22:13:02.333590 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179219 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:13:02.333594 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:13:02.333600 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3461"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:13:02.333615 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:13:02.333620 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179219 2019-02-23 22:13:02.333630 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:13:02.333716 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:13:02.333642 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:13:02.333655 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:13:02.333661 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:13:02.333665 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:13:02.333669 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:13:02.333686 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:13:02.333696 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:13:02.333703 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:13:02.333709 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:13:02.333722 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:13:02.333732 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:13:02.333749 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:13:02.341311 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:13:02.341332 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:13:02.341344 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:13:02.341354 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:13:02.341360 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:13:02.341365 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:13:02.341370 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:13:02.341374 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:13:02.341379 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:13:02.341408 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:13:02.350674 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:13:02.350688 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:13:02.350697 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:13:02.350703 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:13:02.350709 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:13:02.350714 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:13:02.350719 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:13:02.350725 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:13:02.350730 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:13:02.350735 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:12:56 GMT 2019-02-23 22:13:02.350747 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:13:02.350752 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:13:02.350758 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:13:02.350767 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:13:02.350793 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:13:02.350803 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:13:02.350816 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:13:02.350823 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:13:02.350828 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:13:02.350855 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:13:02.350866 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:13:02.350871 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:13:02.350894 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:13:02.350900 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:12:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:13:02.350934 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:13:02.350948 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:13:02.350968 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:13:02.350974 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:13:02.351122 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:13:02.351225 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:13:02.351232 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:13:02.351240 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:13:02.351250 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:13:02.351282 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:13:02.351343 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:13:02.351376 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:13:02.351389 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:13:02.351398 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:13:02.351403 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:13:02.351408 nusoap_client: detail =