Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 86.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834106 Model turbiny: HX50
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2876LF12 EURO
JR T2191
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 01:02:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 03:02:57.355808 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 03:02:57.355944 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:02:57.355967 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 03:02:57.355984 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:02:57.355996 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 03:02:57.356010 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 03:02:57.356031 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 03:02:57.356040 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:02:57.356048 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:02:57.356058 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:02:57.356068 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:02:57.356080 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:02:57.356088 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:02:57.356093 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:02:57.356097 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:02:57.356101 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 03:02:57.356120 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:02:57.356307 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:02:57.356320 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:02:57.356326 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 03:02:57.356332 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 03:02:57.356345 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:02:57.356355 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:02:57.364725 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:02:57.364800 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:02:57.364823 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 03:02:57.364837 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:02:57.364848 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:02:57.364857 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:02:57.364865 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 03:02:57.364927 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 03:02:57.384812 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 03:02:57.384881 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 03:02:57.384918 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:02:57.384930 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:02:57.384940 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:02:57.384950 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:02:57.384959 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:02:57.384970 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:02:57.384980 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:02:57.384990 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:02:49 GMT 2019-08-18 03:02:57.385005 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:02:57.385015 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 03:02:57.385026 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:02:57.385107 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 03:02:57.385158 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 03:02:57.385193 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 03:02:57.392865 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 03:02:57.392944 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:02:57.400607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.400720 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:02:57.400751 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-18 03:02:57.400782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.400841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:02:57.400997 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:02:57.408770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.408814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:02:57.408846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.408872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.408900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.408923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.408952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.408987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:02:57.409251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.409605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:02:57.409643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.416784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.416920 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:02:57.416971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:02:57.417148 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:02:57.417364 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:02:57.417569 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:02:57.417732 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:02:57.417878 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:02:57.418035 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:02:57.418089 soap_transport_http: read buffer of 5959 bytes 2019-08-18 03:02:57.418113 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:02:57.418123 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 03:02:57.418284 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 03:02:57.418343 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:02:57.418366 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:02:57.418377 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:02:57.418402 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 03:02:57.418415 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 03:02:57.419094 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 03:02:57.419116 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 03:02:57.419203 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 03:02:57.419254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419310 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.419326 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419351 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:02:57.419392 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.419405 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419422 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:02:57.419453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.419517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.419545 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.419589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419637 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.419650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 03:02:57.419691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.419738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:02:57.419765 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419775 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 03:02:57.419800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419848 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.419860 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419877 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:02:57.419908 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.419919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419935 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:02:57.419966 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.419976 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.419992 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:02:57.420016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.420074 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.420101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 03:02:57.420137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420185 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.420197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420215 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 03:02:57.420239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.420285 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 03:02:57.420310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420320 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 03:02:57.420345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420390 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.420402 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420419 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:02:57.420451 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.420462 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420480 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:02:57.420511 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.420522 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420539 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:02:57.420570 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.420594 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420612 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.420636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.420703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.420731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420743 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.420770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.420932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.420963 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.420981 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:02:57.420999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 03:02:57.421020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:02:57.421063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:02:57.421089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 03:02:57.421125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421167 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.421179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:02:57.421228 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.421241 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421258 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:02:57.421288 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.421300 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421317 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:02:57.421347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.421358 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.421405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.421467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.421493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.421530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421585 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.421598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421638 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 03:02:57.421659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.421689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:02:57.421710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421717 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 03:02:57.421734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421760 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.421767 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421777 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:02:57.421790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.421816 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.421831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421837 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.421851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421876 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.421883 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421893 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 03:02:57.421907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.421932 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:02:57.421947 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421953 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 03:02:57.421967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.421991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.421998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.422021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422046 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.422061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422066 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.422085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422111 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.422118 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422178 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 03:02:57.422194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422220 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 03:02:57.422237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422243 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 03:02:57.422261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422288 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.422295 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422306 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:02:57.422323 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.422330 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.422353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422382 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 03:02:57.422397 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422403 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.422417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422441 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.422448 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422457 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 03:02:57.422471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422495 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 03:02:57.422510 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422516 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 03:02:57.422529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422554 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.422560 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422570 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:02:57.422596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.422603 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.422626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422655 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 03:02:57.422670 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422676 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.422690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422720 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.422728 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422738 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 03:02:57.422751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422776 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 03:02:57.422791 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422797 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 03:02:57.422811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.422842 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.422866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.422890 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 03:02:57.422905 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422912 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.422925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422949 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.422956 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422966 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 03:02:57.422978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.422993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423003 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 03:02:57.423018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423024 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 03:02:57.423037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.423069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423078 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.423091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.423130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423136 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.423150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423174 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.423180 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423190 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 03:02:57.423203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423228 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:02:57.423243 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423249 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 03:02:57.423262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423286 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.423293 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423303 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:02:57.423316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423340 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.423355 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423361 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.423374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423398 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.423405 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423414 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 03:02:57.423427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423452 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:02:57.423467 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423473 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 03:02:57.423486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423510 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.423517 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423527 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:02:57.423540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423564 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.423589 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423596 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.423611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423636 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.423643 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 03:02:57.423665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423690 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:02:57.423709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423719 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 03:02:57.423734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423760 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.423767 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423777 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 03:02:57.423794 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.423802 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423811 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 03:02:57.423824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423854 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.423869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423875 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.423889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423914 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.423921 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423931 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 03:02:57.423943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.423968 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:02:57.423983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.423990 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:02:57.424003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.424034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.424057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.424081 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.424096 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424103 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.424116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424143 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.424150 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424160 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:02:57.424173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.424199 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:02:57.424215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424220 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:02:57.424234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424259 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:02:57.424266 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424275 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:02:57.424288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.424313 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.424328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424334 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.424347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424377 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.424434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.424451 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424461 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:02:57.424471 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 03:02:57.424483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:02:57.424507 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:02:57.424523 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424529 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 03:02:57.424543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424568 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:02:57.424582 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424593 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:02:57.424607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.424632 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.424647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424653 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.424667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424691 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424697 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424740 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.424762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.424779 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424790 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:02:57.424800 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 03:02:57.424812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:02:57.424837 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:02:57.424852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424859 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:02:57.424873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424897 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:02:57.424905 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424914 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:02:57.424928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.424952 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.424967 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.424973 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.424987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425010 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425016 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.425073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.425090 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425100 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:02:57.425110 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 03:02:57.425123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:02:57.425146 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:02:57.425161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425167 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 03:02:57.425181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425205 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425212 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 03:02:57.425240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425247 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425256 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 03:02:57.425274 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425281 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425290 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:02:57.425308 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.425314 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425324 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:02:57.425341 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.425348 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425357 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:02:57.425375 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.425381 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425391 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 03:02:57.425408 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.425414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.425437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.425485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.425502 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425508 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.425522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425547 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425554 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 03:02:57.425584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.425610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:02:57.425626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425632 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 03:02:57.425646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425670 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425677 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425687 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:02:57.425709 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425727 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.425745 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:02:57.425775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.425809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.425823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425830 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.425843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425868 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425875 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 03:02:57.425898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.425922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:02:57.425937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425944 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:02:57.425957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.425988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.425998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.426011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.426056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.426105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426133 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426140 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:02:57.426164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:02:57.426204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426210 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:02:57.426223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426248 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426255 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426265 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:02:57.426283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.426316 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426323 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426333 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:02:57.426346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.426393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426399 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.426413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426437 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426444 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:02:57.426467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:02:57.426507 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.426527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426551 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.426558 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426568 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:02:57.426593 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426600 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426610 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:02:57.426628 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.426634 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426644 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:02:57.426661 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.426668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426677 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:02:57.426694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.426703 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426716 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:02:57.426729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.426785 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426792 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.426806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426832 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.426839 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 03:02:57.426862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.426878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426888 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.426902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.426930 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.426937 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.426947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.426960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.426976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.426990 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427015 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.427022 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427031 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.427049 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.427056 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427066 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 03:02:57.427083 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.427090 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427100 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 03:02:57.427117 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.427124 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427133 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:02:57.427151 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.427157 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427167 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 03:02:57.427184 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:02:57.427191 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427200 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 03:02:57.427218 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427225 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427235 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.427252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427259 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427268 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.427285 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427292 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427302 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 03:02:57.427319 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427326 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427335 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:02:57.427352 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427369 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:02:57.427382 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.427453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.427475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427500 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.427507 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427517 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:02:57.427534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427550 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:02:57.427568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427585 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427596 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:02:57.427615 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.427622 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427631 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:02:57.427644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.427681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.427725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427750 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427757 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427767 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 03:02:57.427781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.427796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.427806 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.427819 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427846 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.427906 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427931 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.427939 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427949 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:02:57.427966 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.427973 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.427982 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:02:57.428000 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.428007 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428016 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:02:57.428033 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.428040 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428049 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:02:57.428067 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.428074 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428083 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:02:57.428105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.428112 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428122 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:02:57.428140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.428174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428180 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428190 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:02:57.428207 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428214 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428224 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:02:57.428241 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428248 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428257 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:02:57.428274 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428281 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428290 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:02:57.428303 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.428356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.428375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428381 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.428483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428509 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428516 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428526 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:02:57.428544 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.428551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428565 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.428595 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428602 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428612 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:02:57.428631 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.428637 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428647 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.428660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.428697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.428738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428763 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428770 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 03:02:57.428793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.428808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.428818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.428832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428863 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.428923 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428948 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.428955 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428964 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:02:57.428982 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.428989 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.428998 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:02:57.429015 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.429022 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429031 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:02:57.429049 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.429055 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429065 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:02:57.429083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429089 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:02:57.429116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429122 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429136 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:02:57.429154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.429187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429193 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429203 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:02:57.429220 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429227 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429237 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:02:57.429254 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429261 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429270 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 03:02:57.429287 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429294 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429303 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:02:57.429320 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429326 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429336 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:02:57.429349 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.429406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.429421 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429453 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429460 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429470 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.429513 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429538 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.429545 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429554 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 03:02:57.429572 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.429586 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429600 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 03:02:57.429619 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.429626 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429636 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:02:57.429653 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429660 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429669 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 03:02:57.429687 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429693 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429706 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 03:02:57.429727 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429734 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429743 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:02:57.429761 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429767 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429777 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 03:02:57.429794 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429801 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429810 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 03:02:57.429828 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429834 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429844 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 03:02:57.429862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429868 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429878 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:02:57.429895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429901 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:02:57.429928 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.429935 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429944 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 03:02:57.429962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.429969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.429983 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.430001 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.430007 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.430017 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 03:02:57.430030 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.430094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.430114 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430121 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 03:02:57.430139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430164 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.430171 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430181 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:02:57.430194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.430220 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.430235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430241 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.430254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430279 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.430286 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430296 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 03:02:57.430309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.430334 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:02:57.430349 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430355 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 03:02:57.430372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.430404 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.430431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.430438 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430448 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:02:57.430465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.430472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430481 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:02:57.430498 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.430505 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430514 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:02:57.430527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.430564 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 03:02:57.430585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430592 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.430611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430636 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.430643 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430653 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 03:02:57.430666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.430681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.430692 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 03:02:57.430709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.430738 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430745 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.430755 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.430784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.430798 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430822 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.430829 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430838 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 03:02:57.430856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.430862 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430872 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 03:02:57.430889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.430896 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430905 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 03:02:57.430922 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:02:57.430929 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430944 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:02:57.430962 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.430968 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.430978 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 03:02:57.430995 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.431002 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.431011 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 03:02:57.431028 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.431035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.431044 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:02:57.431062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.431068 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.431078 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 03:02:57.431095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.431101 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.431111 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 03:02:57.431128 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.431134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.431144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.431157 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 03:02:57.431206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.431223 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431229 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 03:02:57.431247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431272 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.431279 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.431302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.431327 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.431341 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431348 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.431362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431386 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:02:57.431393 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431402 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 03:02:57.431415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.431440 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:02:57.431454 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 03:02:57.431483 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.431490 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:02:57.431500 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 03:02:57.431517 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:02:57.431524 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 03:02:57.431533 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 03:02:57.431551 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.431558 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:02:57.431567 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 03:02:57.431591 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 03:02:57.431615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.431631 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431637 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.431651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.431721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.431772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.431782 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431797 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:02:57.431825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.431836 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431850 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:02:57.431871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.431924 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.431950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.431961 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.431984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432026 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432038 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432054 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 03:02:57.432077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.432124 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.432160 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432200 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432207 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432218 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.432268 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432293 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432300 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432310 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 03:02:57.432328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432334 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432344 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 03:02:57.432361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.432368 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432377 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:02:57.432395 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432401 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432411 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 03:02:57.432428 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.432435 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432444 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 03:02:57.432462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432468 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432477 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 03:02:57.432495 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.432501 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432510 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 03:02:57.432527 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432534 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432548 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:02:57.432566 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432579 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432591 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:02:57.432604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.432649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.432667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 03:02:57.432693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432728 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432736 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432747 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:02:57.432765 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.432771 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432780 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:02:57.432798 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.432804 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432814 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:02:57.432832 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432838 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432848 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:02:57.432865 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.432872 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432881 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:02:57.432895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.432935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.432950 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432956 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.432974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.432998 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433005 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.433063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.433079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:02:57.433100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 03:02:57.433113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:02:57.433137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:02:57.433151 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433157 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 03:02:57.433171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433195 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.433202 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433211 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 03:02:57.433224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.433249 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.433264 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433270 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.433288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433313 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:02:57.433320 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433330 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 03:02:57.433343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.433367 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 03:02:57.433382 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433388 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 03:02:57.433402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.433432 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433442 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.433455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.433479 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.433494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433500 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.433514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433538 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433545 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433559 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 03:02:57.433572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.433594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.433605 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:02:57.433619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433646 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433653 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433664 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.433710 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433737 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.433744 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433754 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 03:02:57.433772 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.433778 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433788 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 03:02:57.433805 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.433812 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433821 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 03:02:57.433839 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.433845 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433855 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 03:02:57.433873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.433879 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433894 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 03:02:57.433912 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:02:57.433919 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433928 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 03:02:57.433946 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:02:57.433952 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433962 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 03:02:57.433979 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:02:57.433986 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.433995 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 03:02:57.434013 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.434019 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.434029 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 03:02:57.434046 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434053 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.434063 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 03:02:57.434081 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434087 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.434097 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 03:02:57.434114 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434120 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.434130 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 03:02:57.434147 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434154 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.434163 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 03:02:57.434176 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.434236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.434260 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434267 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 03:02:57.434284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434309 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434316 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434329 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 03:02:57.434343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.434368 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.434383 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434389 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.434402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434426 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.434433 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434443 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 03:02:57.434456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.434480 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:02:57.434495 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434501 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.434516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434539 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434546 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434556 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 03:02:57.434579 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.434586 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:02:57.434615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.434622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434635 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:02:57.434654 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.434661 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434670 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:02:57.434684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.434727 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434742 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434749 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.434763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434796 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434804 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 03:02:57.434827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.434842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.434852 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.434866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434892 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434899 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434914 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.434958 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.434989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.434999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:02:57.435017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.435023 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435033 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:02:57.435050 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435057 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435066 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 03:02:57.435084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.435090 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435099 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:02:57.435117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:02:57.435150 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435156 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435166 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 03:02:57.435183 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:02:57.435189 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435199 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 03:02:57.435212 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.435249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.435266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435272 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 03:02:57.435291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435316 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.435323 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435333 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 03:02:57.435350 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435357 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435366 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 03:02:57.435383 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435390 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435400 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 03:02:57.435417 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.435423 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435433 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 03:02:57.435450 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435457 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435470 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 03:02:57.435488 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435495 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435504 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 03:02:57.435521 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435528 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435537 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:02:57.435554 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435561 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435570 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:02:57.435594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.435647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.435663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435670 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 03:02:57.435692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435723 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.435731 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 03:02:57.435754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.435779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:02:57.435796 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:02:57.435802 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 03:02:57.435813 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 03:02:57.435828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435834 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 03:02:57.435848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.435892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:02:57.435908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.435923 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:02:57.435934 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 03:02:57.435951 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.435958 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 03:02:57.435968 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 03:02:57.435984 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:02:57.435991 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 03:02:57.436000 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 03:02:57.436018 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.436024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.436034 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.436051 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.436057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.436067 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.436084 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.436090 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.436100 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.436116 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.436123 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 03:02:57.436132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.436149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.436155 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 03:02:57.436165 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.436182 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:02:57.436188 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 03:02:57.436198 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 03:02:57.436214 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.436221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.436230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.436247 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:02:57.436253 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 03:02:57.436263 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 03:02:57.436280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.436286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 03:02:57.436295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.436312 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.436319 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:02:57.436328 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.436344 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:02:57.436350 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 03:02:57.436364 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 03:02:57.436378 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 03:02:57.436413 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.436443 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:02:57.436470 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.436497 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 03:02:57.436523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.436550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:02:57.436582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.436611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:02:57.436638 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.436664 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:02:57.436690 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.436736 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 03:02:57.436764 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 03:02:57.436790 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 03:02:57.436816 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 03:02:57.436842 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 03:02:57.436869 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 03:02:57.436894 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 03:02:57.436921 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.436947 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:02:57.436973 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.436998 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:02:57.437024 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.437051 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:02:57.437077 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.437103 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:02:57.437130 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.437330 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:02:57.437358 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.437384 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:02:57.437410 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.437436 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:02:57.437463 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.437490 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:02:57.437516 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.437542 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:02:57.437567 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.437601 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:02:57.437628 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.437655 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:02:57.437681 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.437712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:02:57.437740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.437766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.437792 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.437822 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.437849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.437875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.437901 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.437927 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:02:57.437953 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 03:02:57.437978 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 03:02:57.438004 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.438034 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:02:57.438061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.438087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.438113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.438139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:02:57.438166 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.438191 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 03:02:57.438217 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.438243 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:02:57.438270 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.438297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:02:57.438324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.438350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:02:57.438376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.438402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:02:57.438430 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438447 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438473 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.438499 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438516 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438533 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438558 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.438591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.438693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.438807 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438833 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.438858 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438884 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.438910 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438927 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438952 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.438977 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.438994 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439020 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.439046 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439072 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.439097 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439123 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.439149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439175 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.439200 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439226 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.439252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.439321 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.439372 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.439423 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.439479 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439505 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.439531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439643 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.439694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439732 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.439784 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439810 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.439837 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439853 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.439922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.439989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.440040 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440057 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.440150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440167 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440184 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.440252 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440278 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.440304 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440321 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440338 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440354 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440380 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.440406 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440432 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:02:57.440457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440474 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.440542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.440668 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440694 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:02:57.440728 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440760 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.440786 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440812 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.440838 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.440915 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.440940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:02:57.441217 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441234 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441260 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.441285 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441302 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441319 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441345 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.441370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.441479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.441589 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441616 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.441642 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441668 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.441694 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441716 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441743 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.441769 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441786 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441811 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.441837 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441862 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.441888 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441914 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.441939 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.441965 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.441990 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442016 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:02:57.442042 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442059 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:02:57.442112 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442138 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.442164 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442189 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.442220 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442247 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.442272 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442298 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.442323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442375 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442424 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.442475 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442492 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442508 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.442560 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.442620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442637 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.442710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.442821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:02:57.442847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443204 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.443273 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.443375 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443400 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:02:57.443426 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443460 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443477 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:02:57.443528 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443554 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:02:57.443589 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.443676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.443775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:02:57.443821 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444091 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:02:57.444123 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444150 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:02:57.444176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444202 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:02:57.444228 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.444329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:02:57.444470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:02:57.444518 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.444586 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.444637 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.444686 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.444747 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.444795 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.444842 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.444889 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.444936 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.444984 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.445029 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.445076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.445135 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.445196 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.445244 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.445292 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.445339 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.445391 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.445438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.445485 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.445532 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.445586 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.445657 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.445741 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.445801 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.445847 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.445893 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.445939 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.445985 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.446033 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.446080 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.446145 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.446197 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.446246 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.446307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.446354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.446401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.446448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.446495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.446541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.446618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.446665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.446719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.446773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.446820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.446866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.446912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.446958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.447005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.447068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.447116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.447162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.447214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.447262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.447310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.447357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.447405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.447456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.447520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.447630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.447680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.447732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.447786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.447834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.447887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.447942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.447989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.448057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.448113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.448161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.448213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.448261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.448308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.448354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.448402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.448449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.448497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.448549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.448604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.448651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.448705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.448756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.448804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.448851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.448898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.448949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.448996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.449043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.449096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.449207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.449295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.449363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.449415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.449460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.449508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.449559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.449616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.449664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.449718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.449770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.449816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.449864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.449921 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:02:57.449948 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.450010 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.450064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.450118 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.450171 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.450224 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.450278 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.450330 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.450383 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.450437 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.450490 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.450548 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.450631 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.450690 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.450751 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.450806 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.450858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.450925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.450979 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.451032 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.451085 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.451138 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.451191 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.451244 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.451296 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.451354 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.451407 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.451460 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.451513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.451567 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.451634 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.451687 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.451745 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.451799 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.451860 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:02:57.451884 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.451938 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.451992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.452046 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.452098 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.452150 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.452202 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.452256 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.452310 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.452365 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.452447 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.452500 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.452553 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.452614 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.452666 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.452727 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.452782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.452836 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.452888 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.452941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.452993 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.453046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.453099 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.453154 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.453208 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.453261 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.453313 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.453366 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.453425 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.453479 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.453533 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.453596 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.453650 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.453707 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.453769 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 03:02:57.453792 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.453840 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.453888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.453936 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.453986 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.454034 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.454081 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.454129 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.454176 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.454224 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.454271 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.454318 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.454365 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.454414 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.454462 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.454510 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.454558 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.454617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.454665 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.454720 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.454769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.454816 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.454865 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.454912 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.454959 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.455007 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.455055 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.455102 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.455150 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.455197 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.455245 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.455298 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.455347 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.455396 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.455455 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 03:02:57.455478 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.455553 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.455618 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.455670 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.455727 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.455777 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.455828 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:02:57.455878 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:02:57.455928 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:02:57.455978 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.456028 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.456085 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.456141 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.456191 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.456241 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.456292 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.456342 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.456391 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.456441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.456491 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.456540 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.456597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.456648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.456699 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.456750 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.456800 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:02:57.456849 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.456899 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.456948 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.456997 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.457046 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.457096 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.457145 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.457196 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.457250 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 03:02:57.457268 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 03:02:57.457298 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 03:02:57.457326 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 03:02:57.457353 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 03:02:57.457384 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 03:02:57.457406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.457423 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.457433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.457442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.457451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.457460 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.457469 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:02:57.457477 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:02:57.457486 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:02:57.457494 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.457503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.457512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.457520 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.457529 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.457538 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.457546 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.457556 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.457564 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.457572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.457586 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.457595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.457603 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.457621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.457629 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.457637 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.457649 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:02:57.457658 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.457666 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.457674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.457683 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.457691 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.457699 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.457707 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.457715 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.457723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.457733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.457741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.457749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.457757 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.457767 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.457776 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:02:57.457784 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:02:57.457792 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:02:57.457799 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.457806 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.457814 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.457822 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.457829 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.457837 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.457844 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.457852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.457859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.457867 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.457874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.457882 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.457890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.457898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.457905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.457912 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.457919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:02:57.457932 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.457939 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.457947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.457954 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.457962 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.457969 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.457976 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.457984 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.457991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.458001 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.458008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.458016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.458024 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.458031 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.458038 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:02:57.458045 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:02:57.458053 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:02:57.458064 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.458072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.458080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.458088 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.458095 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.458103 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.458110 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.458118 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.458125 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.458132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.458139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.458146 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.458153 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.458160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.458167 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.458174 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.458181 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:02:57.458187 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.458194 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.458201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.458208 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.458214 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.458221 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.458228 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.458236 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.458243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:02:57.458251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.458259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:02:57.458266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:02:57.458273 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:02:57.458280 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:02:57.458287 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:02:57.458294 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:02:57.458301 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:02:57.458307 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:02:57.458315 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:02:57.458322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:02:57.458329 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:02:57.458336 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.458343 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.458349 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:02:57.458356 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:02:57.458363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:02:57.458370 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:02:57.458376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.458396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:02:57.458404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:02:57.458411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:02:57.458418 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:02:57.458425 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:02:57.458431 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:02:57.458678 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:02:57.458687 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:02:57.458694 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:02:57.458701 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:02:57.458708 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:02:57.458715 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:02:57.458721 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:02:57.458728 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:02:57.458981 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 03:02:57.458992 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:02:57.458996 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:02:57.459001 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:02:57.459008 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 03:02:57.459012 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:02:57.459016 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:02:57.459026 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 03:02:57.459034 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:02:57.459101 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459109 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:02:57.459125 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:02:57.459147 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 03:02:57.459153 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 03:02:57.459158 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 03:02:57.459162 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 03:02:57.459167 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:02:57.459180 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:02:57.459187 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:02:57.459192 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:02:57.459202 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459210 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:02:57.459215 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 03:02:57.459239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.459247 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:02:57.459252 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.459274 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:02:57.459280 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 03:02:57.459284 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 03:02:57.459288 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 03:02:57.459292 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 03:02:57.459296 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 03:02:57.459301 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 03:02:57.459304 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 03:02:57.459311 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179219" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:02:57.459321 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:02:57.459328 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:02:57.459332 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:02:57.459338 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459344 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:02:57.459348 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:02:57.459371 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:02:57.459377 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459381 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459387 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459391 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:02:57.459401 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:02:57.459409 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:02:57.459413 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:02:57.459418 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:02:57.459425 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179219" 2019-08-18 03:02:57.459432 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:02:57.459436 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:02:57.459441 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:02:57.459449 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:02:57.459454 wsdl: in serializeType: returning: 179219 2019-08-18 03:02:57.459461 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:02:57.459468 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:02:57.459472 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:02:57.459476 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:02:57.459481 wsdl: in serializeType: returning: 179219 2019-08-18 03:02:57.459485 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179219 2019-08-18 03:02:57.459506 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179219 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 03:02:57.459511 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 03:02:57.459517 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6985"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 03:02:57.459530 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 03:02:57.459536 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179219 2019-08-18 03:02:57.459600 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 03:02:57.459688 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 03:02:57.459625 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:02:57.459638 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:02:57.459643 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:02:57.459648 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:02:57.459652 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:02:57.459658 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:02:57.459668 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:02:57.459676 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:02:57.459681 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:02:57.459710 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 03:02:57.459721 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:02:57.459729 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:02:57.467799 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:02:57.467822 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:02:57.467834 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 03:02:57.467839 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 03:02:57.467846 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:02:57.467851 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:02:57.467855 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:02:57.467863 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:02:57.467869 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 03:02:57.467898 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 03:02:57.478448 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 03:02:57.478488 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 03:02:57.478500 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:02:57.478508 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:02:57.478513 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:02:57.478519 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:02:57.478525 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:02:57.478531 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:02:57.478536 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:02:57.478542 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:02:49 GMT 2019-08-18 03:02:57.478548 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:02:57.478554 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 03:02:57.478560 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:02:57.478571 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 03:02:57.478608 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 03:02:57.478619 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 03:02:57.478630 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:02:57.478635 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 03:02:57.478640 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 03:02:57.478676 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:02:57.478688 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:02:57.478694 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:02:57.478727 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:02:57.478734 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 01:02:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 03:02:57.478771 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 03:02:57.478852 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 03:02:57.478924 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 03:02:57.478932 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 03:02:57.479092 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 03:02:57.479196 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 03:02:57.479203 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 03:02:57.479211 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 03:02:57.479224 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:02:57.479248 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 03:02:57.479304 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 03:02:57.479333 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:02:57.479349 nusoap_client: got fault 2019-08-18 03:02:57.479357 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 03:02:57.479362 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 03:02:57.479367 nusoap_client: detail =