Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 85.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49134-00020114400-3530 Model turbiny: TFO8
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: HITACHI
 Silnik:
JR T3491
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:30:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:30:38.277717 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:30:38.277769 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:30:38.277785 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203224" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:30:38.277802 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:30:38.277812 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:30:38.277819 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:30:38.277833 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:30:38.277842 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:30:38.277849 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:30:38.277858 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:30:38.277866 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:30:38.277878 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:30:38.277883 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:30:38.277888 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:30:38.277892 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:30:38.277896 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:30:38.277908 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:30:38.277923 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:30:38.277931 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:30:38.277937 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:30:38.277944 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:30:38.277953 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:30:38.277961 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:30:38.285530 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:30:38.285569 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:30:38.285586 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:30:38.285594 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:30:38.285600 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:30:38.285604 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:30:38.285610 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:30:38.285655 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:30:38.302272 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:30:38.302312 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:30:38.302320 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:30:38.302326 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:30:38.302332 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:30:38.302338 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:30:38.302344 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:30:38.302351 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:30:38.302357 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:30:38.302363 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:30:36 GMT 2019-02-20 06:30:38.302369 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:30:38.302374 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:30:38.302399 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:30:38.302413 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:30:38.302446 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:30:38.309532 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:30:38.309945 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:30:38.317028 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-20 06:30:38.317477 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:30:38.318042 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:30:38.318593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:30:38.324328 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:30:38.324720 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.324754 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.325283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.325518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.325534 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.326144 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.326455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.326697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.326730 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.327264 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.327278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:30:38.331531 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:30:38.331785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.331816 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.332398 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.332741 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:30:38.333306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:30:38.333438 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.333457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.333902 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.334227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.334247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.334716 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:30:38.335059 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:30:38.335094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:30:38.335223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.335487 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:30:38.335503 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:30:38.335514 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:30:38.335519 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:30:38.335561 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:30:38.335604 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:30:38.335621 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:30:38.335628 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:30:38.335648 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:30:38.335653 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:30:38.335833 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:30:38.335848 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:30:38.335900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.335910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:30:38.335930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.335962 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.335971 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.335985 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:30:38.336006 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336014 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336027 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:30:38.336043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.336086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.336102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.336124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336152 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.336159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:30:38.336184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.336212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:30:38.336227 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:30:38.336248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336274 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336281 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336291 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:30:38.336309 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336316 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336326 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:30:38.336344 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336351 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336364 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:30:38.336384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.336422 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.336438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336445 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:30:38.336460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336485 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.336492 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:30:38.336515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.336541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:30:38.336556 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:30:38.336576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336601 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336608 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336619 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:30:38.336637 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336643 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336653 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:30:38.336671 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.336678 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336688 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:30:38.336706 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.336713 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336722 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.336735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.336774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.336789 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.336811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.336905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.336922 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336934 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:30:38.336944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:30:38.336956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.336971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:30:38.336981 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:30:38.336996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337002 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:30:38.337017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337042 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.337050 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337060 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:30:38.337073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337098 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.337113 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337120 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.337134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337159 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.337167 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337177 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:30:38.337190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337216 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:30:38.337231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337237 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:30:38.337256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337282 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.337289 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.337312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337338 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.337353 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337359 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.337373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337406 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.337414 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337424 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:30:38.337437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:30:38.337478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337485 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:30:38.337498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337523 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.337531 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337541 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:30:38.337559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.337566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.337589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337618 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:30:38.337633 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337640 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.337654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337678 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.337686 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337696 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:30:38.337709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337734 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:30:38.337749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337755 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:30:38.337769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337794 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.337801 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:30:38.337838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.337845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.337868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.337897 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:30:38.337912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337919 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.337935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337960 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.337967 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.337977 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:30:38.337990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338015 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:30:38.338030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338036 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:30:38.338050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.338082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.338105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:30:38.338144 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338151 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.338165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338191 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.338198 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338208 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:30:38.338221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:30:38.338261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338267 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:30:38.338282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338306 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.338313 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.338337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338361 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.338381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338388 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.338406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338431 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.338438 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338449 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:30:38.338462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338487 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:30:38.338502 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338508 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:30:38.338522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338547 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.338554 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338564 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:30:38.338577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338602 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.338617 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338623 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.338638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338662 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.338669 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338679 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:30:38.338693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338718 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:30:38.338733 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338739 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:30:38.338754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338778 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.338786 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338795 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:30:38.338808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338833 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.338848 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338855 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.338869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338893 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.338900 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338911 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:30:38.338924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.338950 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:30:38.338965 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.338971 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:30:38.338984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339009 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.339016 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339026 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:30:38.339044 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.339051 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339061 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:30:38.339075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.339104 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.339119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339125 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.339140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339166 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.339173 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339183 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:30:38.339197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.339222 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:30:38.339237 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339243 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:30:38.339258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.339289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.339312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.339337 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.339352 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339358 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.339373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339404 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.339412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339422 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:30:38.339435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.339460 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:30:38.339475 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339482 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:30:38.339497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339521 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:30:38.339529 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339539 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:30:38.339552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.339578 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.339593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339599 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.339613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339643 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.339706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.339723 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:30:38.339745 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:30:38.339757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:30:38.339782 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:30:38.339797 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339803 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:30:38.339818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339844 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:30:38.339851 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339861 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:30:38.339875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.339900 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.339915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339922 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.339936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339959 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339966 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.339979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.340024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.340041 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340052 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:30:38.340062 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:30:38.340074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:30:38.340098 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:30:38.340113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340120 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:30:38.340135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340168 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340178 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:30:38.340196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340203 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:30:38.340232 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340239 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340249 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:30:38.340267 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.340274 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340284 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:30:38.340302 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.340309 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340319 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:30:38.340337 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.340343 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340353 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:30:38.340371 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.340382 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340393 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.340407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.340457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.340473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340480 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.340497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:30:38.340552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.340577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:30:38.340592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340598 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:30:38.340613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340637 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340644 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340654 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:30:38.340672 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340679 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.340707 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340714 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340724 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:30:38.340737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.340769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.340784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.340804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340836 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:30:38.340860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.340886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:30:38.340901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340907 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:30:38.340923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340947 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.340954 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.340978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.340993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341002 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.341018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341024 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.341038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341062 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341070 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:30:38.341093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:30:38.341132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:30:38.341152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341176 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341184 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341194 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:30:38.341212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341218 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.341247 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341254 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341264 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:30:38.341277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.341325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.341345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341371 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341382 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:30:38.341410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:30:38.341451 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.341472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341498 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.341505 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341515 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:30:38.341533 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341540 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341550 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:30:38.341567 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341574 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341584 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:30:38.341601 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.341608 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341618 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:30:38.341636 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.341643 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341653 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:30:38.341666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.341722 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341729 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.341743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341768 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341776 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:30:38.341799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.341814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.341839 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341871 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341879 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341889 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341903 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.341934 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.341967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.341977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.341995 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.342002 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342012 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:30:38.342030 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.342037 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342047 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:30:38.342064 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.342071 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342081 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:30:38.342099 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.342106 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342115 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:30:38.342133 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:30:38.342140 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342150 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:30:38.342168 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342175 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342185 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.342202 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342209 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342219 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.342236 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342243 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342253 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:30:38.342271 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342278 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342288 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:30:38.342301 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.342369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.342400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342425 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.342432 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342443 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:30:38.342461 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342467 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342477 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:30:38.342495 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342502 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342512 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:30:38.342529 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.342536 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342546 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:30:38.342559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.342597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342618 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.342632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342657 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:30:38.342688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.342704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.342714 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.342728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342755 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342762 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.342816 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342842 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.342849 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342859 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:30:38.342877 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.342884 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342895 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:30:38.342913 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.342920 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342929 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:30:38.342947 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.342954 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342964 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:30:38.342982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.342988 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.342998 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:30:38.343015 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.343022 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:30:38.343050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.343084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343090 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343100 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:30:38.343118 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343125 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343135 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:30:38.343152 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343159 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343169 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:30:38.343187 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343194 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343204 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:30:38.343217 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.343270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.343287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.343309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343334 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343341 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343351 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:30:38.343368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.343375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.343409 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343416 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343426 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:30:38.343444 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.343451 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343461 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.343474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.343512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343534 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.343552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343577 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343584 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:30:38.343607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.343623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.343633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.343647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343676 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343683 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343694 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.343738 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343764 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.343771 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343781 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:30:38.343800 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343807 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343817 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:30:38.343839 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.343846 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343856 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:30:38.343874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.343881 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343891 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:30:38.343909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.343915 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343925 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:30:38.343943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.343950 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:30:38.343978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.343985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.343995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.344012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344020 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.344031 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:30:38.344048 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344055 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.344066 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:30:38.344083 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344090 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.344100 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:30:38.344118 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344125 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.344135 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:30:38.344152 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344159 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.344169 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:30:38.344182 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.344240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.344257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344287 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344295 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344305 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.344349 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344375 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.344388 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344399 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:30:38.344417 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.344424 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344434 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:30:38.344452 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.344459 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344469 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:30:38.344487 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344494 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344504 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:30:38.344521 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344528 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344538 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:30:38.344556 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.344563 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344573 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:30:38.344591 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344598 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344608 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:30:38.344625 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.344632 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344642 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:30:38.344659 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.344666 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344676 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:30:38.344694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.344705 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344714 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:30:38.344732 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.344739 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344749 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:30:38.344766 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.344773 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344783 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:30:38.344801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.344807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344817 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.344835 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.344842 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344852 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:30:38.344865 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.344930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.344950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.344956 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:30:38.344972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.344998 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.345005 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345015 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:30:38.345028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.345055 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.345070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345076 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.345091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345116 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.345123 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345133 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:30:38.345147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.345173 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:30:38.345187 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345194 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:30:38.345208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.345241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.345270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.345276 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345286 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:30:38.345304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.345311 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345321 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:30:38.345338 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.345345 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345355 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:30:38.345368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.345413 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:30:38.345428 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345435 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.345449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345474 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.345481 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345491 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:30:38.345504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.345520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.345530 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:30:38.345543 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.345570 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345577 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.345587 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345600 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.345616 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.345631 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345657 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.345665 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345675 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:30:38.345693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.345700 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345710 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:30:38.345728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.345735 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345745 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:30:38.345763 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:30:38.345770 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345780 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:30:38.345798 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.345805 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345815 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:30:38.345833 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.345839 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345849 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:30:38.345868 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.345875 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345885 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:30:38.345902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.345909 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345919 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:30:38.345937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.345943 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345954 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:30:38.345971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.345978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.345988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.346001 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:30:38.346052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346070 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346076 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:30:38.346093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.346126 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.346149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346174 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.346189 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.346210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346235 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:30:38.346242 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346252 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:30:38.346265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346291 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:30:38.346304 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:30:38.346331 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.346338 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:30:38.346348 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:30:38.346366 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:30:38.346372 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:30:38.346388 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:30:38.346407 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.346414 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:30:38.346424 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:30:38.346437 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:30:38.346462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346478 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346484 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.346500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346527 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.346534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.346561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.346568 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346578 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:30:38.346596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.346603 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346613 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:30:38.346626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346659 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346674 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346680 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.346694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346719 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346727 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346737 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:30:38.346750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.346766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346776 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.346789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346816 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346824 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346834 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346847 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.346877 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346904 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.346911 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346921 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:30:38.346939 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.346946 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346956 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:30:38.346973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.346980 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.346990 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:30:38.347008 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347015 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347025 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:30:38.347042 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.347049 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347059 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:30:38.347077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347084 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347094 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:30:38.347111 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.347118 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347128 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:30:38.347146 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:30:38.347180 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347187 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347198 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:30:38.347211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.347257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.347275 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347281 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:30:38.347297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347322 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347329 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347339 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:30:38.347358 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.347365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:30:38.347407 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.347414 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347424 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:30:38.347442 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347448 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347458 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:30:38.347476 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.347483 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347492 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:30:38.347505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.347547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.347562 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347568 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.347583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347613 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.347672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.347689 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347700 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:30:38.347710 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:30:38.347723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:30:38.347754 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:30:38.347769 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347775 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:30:38.347789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347814 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.347822 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347832 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:30:38.347845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.347871 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.347885 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347892 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.347905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347930 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:30:38.347937 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347947 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:30:38.347960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.347975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.347985 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:30:38.348000 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348006 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:30:38.348021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.348053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.348077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.348102 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.348117 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348123 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.348138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348163 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348170 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348180 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:30:38.348194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.348219 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:30:38.348232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348259 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348267 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348277 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348290 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.348320 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348346 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348355 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348365 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:30:38.348388 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348396 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348406 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:30:38.348424 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348431 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348441 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:30:38.348458 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348465 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348475 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:30:38.348493 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348500 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348510 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:30:38.348528 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:30:38.348534 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348544 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:30:38.348562 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:30:38.348569 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348579 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:30:38.348596 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:30:38.348603 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348613 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:30:38.348631 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.348638 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348648 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:30:38.348666 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348673 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348683 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:30:38.348700 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348707 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348717 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:30:38.348734 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348741 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348751 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:30:38.348768 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348775 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348785 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:30:38.348798 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.348860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.348878 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348885 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:30:38.348900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348925 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.348932 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348942 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:30:38.348955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.348971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.348981 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.348996 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349003 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.349017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349042 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.349049 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:30:38.349073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.349098 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:30:38.349113 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349119 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.349134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349158 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.349165 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349176 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:30:38.349193 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.349200 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349210 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:30:38.349228 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.349235 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349245 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:30:38.349263 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.349270 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349280 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:30:38.349301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.349340 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349355 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.349376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349407 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349415 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349425 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:30:38.349439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.349464 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.349478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349506 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349514 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349524 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349538 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.349570 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.349603 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:30:38.349632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.349639 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:30:38.349667 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.349674 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349684 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:30:38.349701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.349708 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349718 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:30:38.349736 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.349742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:30:38.349770 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.349777 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349787 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:30:38.349805 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:30:38.349811 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349821 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:30:38.349834 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.349873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.349891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349898 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:30:38.349912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349937 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.349944 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349954 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:30:38.349972 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.349979 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.349989 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:30:38.350007 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.350014 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350024 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:30:38.350041 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.350048 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350058 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:30:38.350075 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.350082 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350092 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:30:38.350109 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.350116 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350126 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:30:38.350144 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.350151 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350161 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:30:38.350178 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.350186 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350195 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:30:38.350209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.350261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.350276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350283 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:30:38.350298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.350331 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:30:38.350354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.350397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:30:38.350416 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:30:38.350424 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:30:38.350437 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:30:38.350453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350460 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:30:38.350474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.350518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:30:38.350535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.350546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:30:38.350556 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:30:38.350573 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.350580 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:30:38.350596 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:30:38.350612 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:30:38.350631 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:30:38.350642 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:30:38.350660 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.350667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.350677 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.350694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.350701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.350711 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.350728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.350735 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.350745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.350763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.350769 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:30:38.350779 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.350796 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.350802 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:30:38.350812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.350829 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:30:38.350836 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:30:38.350846 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:30:38.350863 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.350869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.350879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.350896 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:30:38.350903 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:30:38.350913 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:30:38.350930 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.350936 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:30:38.350946 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.350963 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.350970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:30:38.350980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.350996 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:30:38.351003 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:30:38.351013 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:30:38.351028 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:30:38.351065 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.351096 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:30:38.351124 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.351151 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:30:38.351178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.351205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:30:38.351231 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.351258 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:30:38.351285 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.351311 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:30:38.351337 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:30:38.351364 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:30:38.351397 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:30:38.351423 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:30:38.351451 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:30:38.351478 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:30:38.351505 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.351532 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:30:38.351559 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.351586 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:30:38.351612 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.351710 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:30:38.351737 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.351763 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:30:38.351790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.351816 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:30:38.351843 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.351869 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:30:38.351895 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.351922 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:30:38.351948 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.351976 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:30:38.352004 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.352030 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:30:38.352057 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.352086 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:30:38.352113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.352140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:30:38.352166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.352193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.352220 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.352246 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.352273 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.352300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.352326 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.352352 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:30:38.352384 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:30:38.352412 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:30:38.352438 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.352465 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:30:38.352491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.352518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.352544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.352571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:30:38.352598 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.352624 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:30:38.352651 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.352678 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:30:38.352704 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.352731 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:30:38.352757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.352785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:30:38.352811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.352839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:30:38.352868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.352886 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.352913 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.352939 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.352957 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.352974 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353000 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.353027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.353130 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353157 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353183 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353209 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353235 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353252 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353280 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353307 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353324 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353350 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353381 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353419 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353445 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353472 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.353498 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353524 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353551 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353576 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.353602 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353646 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.353673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353700 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.353727 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353753 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.353779 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353806 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.353832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353919 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.353963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.353989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354007 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354024 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.354076 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354103 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.354128 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354145 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354188 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.354215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.354339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354398 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.354450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354486 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.354556 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.354615 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354635 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354653 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354670 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354701 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.354727 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354754 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:30:38.354780 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354815 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.354867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.354963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.354989 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355016 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:30:38.355042 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355069 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.355095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.355148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.355252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:30:38.355441 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355458 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355484 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.355510 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355528 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355545 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355571 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.355597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.355701 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355727 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.355753 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.355811 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355829 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355861 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.355887 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355905 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355931 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.355957 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.355984 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.356012 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356038 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.356065 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356091 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.356117 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356143 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:30:38.356169 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356187 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356213 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:30:38.356239 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356265 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.356292 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356319 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.356345 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356372 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.356404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.356561 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356579 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.356649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356677 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.356703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356729 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356772 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.356798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:30:38.356919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356953 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.356996 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.357023 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.357128 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357154 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:30:38.357180 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357197 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357215 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357233 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357259 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:30:38.357285 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357321 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:30:38.357346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357366 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.357448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:30:38.357570 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357596 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:30:38.357623 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357649 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:30:38.357684 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357710 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:30:38.357736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.357840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:30:38.357987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:30:38.358016 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.358078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.358129 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.358178 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.358226 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.358274 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.358323 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.358371 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.358432 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.358489 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.358537 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.358584 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.358631 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.358680 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.358731 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.358777 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.358825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.358873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.358922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.358971 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.359022 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.359078 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.359146 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.359193 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.359241 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.359288 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.359344 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.359399 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.359453 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.359507 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.359554 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.359603 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.359660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.359708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.359759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.359808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.359855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.359988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.360039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.360086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.360134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.360181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.360228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.360275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.360322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.360370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.360426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.360477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.360525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.360574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.360624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.360672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.360728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.360786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.360837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.360883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.360931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.360978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.361024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.361072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.361120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.361171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.361218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.361267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.361323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.361373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.361428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.361477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.361524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.361571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.361619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.361667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.361715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.361761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.361810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.361857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.361903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.361951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.361998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.362045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.362092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.362140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.362188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.362237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.362287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.362345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.362402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.362450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.362497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.362544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.362591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.362640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.362690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.362746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.362793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.362841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.362899 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:30:38.362927 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.362989 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.363044 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.363097 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.363153 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.363207 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.363260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.363313 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.363366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.363426 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.363487 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.363542 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.363595 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.363648 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.363701 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.363760 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.363812 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.363866 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.363921 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.363975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.364029 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.364081 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.364134 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.364187 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.364240 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.364298 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.364363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.364425 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.364486 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.364540 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.364592 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.364645 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.364718 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:30:38.364750 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.364805 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.364859 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.364913 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.364967 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.365020 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.365160 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.365215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.365269 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.365322 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.365376 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.365436 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.365495 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.365549 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.365603 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.365655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.365709 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.365769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.365822 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.365875 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.365929 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.365983 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.366037 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.366090 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.366143 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.366197 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.366250 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.366303 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.366356 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.366416 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.366477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.366531 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.366595 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:30:38.366618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.366668 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.366716 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.366765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.366814 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.366862 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.366909 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.366956 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.367004 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.367051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.367099 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.367148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.367196 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.367246 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.367294 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.367342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.367403 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.367452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.367499 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.367547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.367595 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.367643 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.367697 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.367744 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.367791 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.367839 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.367887 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.367935 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.367982 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.368030 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.368077 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.368127 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.368184 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:30:38.368206 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.368256 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.368307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.368356 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.368411 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.368461 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:30:38.368511 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:30:38.368560 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:30:38.368612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.368662 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.368712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.368770 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.368819 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.368869 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.368918 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.368968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.369017 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.369070 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.369120 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.369170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.369221 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.369271 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.369321 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.369370 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:30:38.369426 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.369479 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.369531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.369581 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.369631 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.369681 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.369731 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.369781 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.369835 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:30:38.369853 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:30:38.369884 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:30:38.369912 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:30:38.369939 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:30:38.369966 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:30:38.369988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.370008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.370020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.370031 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.370042 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.370054 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:30:38.370064 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:30:38.370075 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:30:38.370085 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.370095 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.370105 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.370115 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.370124 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370134 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.370143 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.370152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.370162 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.370171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370181 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.370201 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.370210 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.370220 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.370230 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:30:38.370240 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.370249 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.370259 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.370269 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.370279 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.370297 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.370308 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.370318 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.370327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.370339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.370348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.370360 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.370369 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.370384 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:30:38.370395 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:30:38.370405 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:30:38.370414 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.370423 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.370441 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.370450 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.370459 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370468 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.370476 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.370486 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.370495 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.370503 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.370530 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.370540 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.370549 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.370558 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:30:38.370567 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.370575 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.370583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.370591 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.370600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.370609 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.370618 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.370628 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.370638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.370651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.370670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.370680 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.370688 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.370697 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:30:38.370705 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:30:38.370715 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:30:38.370723 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.370739 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.370747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.370755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.370763 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370771 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.370779 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.370787 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.370796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.370804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.370820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.370828 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.370836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.370845 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.370854 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:30:38.370863 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.370871 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.370879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.370887 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.370895 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.370903 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.370911 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.370919 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.370927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:30:38.370938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.370947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:30:38.370956 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:30:38.370963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:30:38.370972 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:30:38.370979 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:30:38.370987 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:30:38.370995 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:30:38.371002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:30:38.371010 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:30:38.371018 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:30:38.371025 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.371035 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.371044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:30:38.371052 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:30:38.371061 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:30:38.371156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.371164 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:30:38.371174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:30:38.371182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:30:38.371190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:30:38.371197 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:30:38.371205 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:30:38.371212 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:30:38.371219 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:30:38.371227 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:30:38.371234 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:30:38.371242 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:30:38.371249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:30:38.371257 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:30:38.371264 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:30:38.371581 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:30:38.371595 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:30:38.371601 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:30:38.371607 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:30:38.371615 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:30:38.371620 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:30:38.371624 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:30:38.371636 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:30:38.371645 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:30:38.371691 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.371699 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203224" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:30:38.371713 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:30:38.371737 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:30:38.371744 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:30:38.371748 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:30:38.371752 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:30:38.371758 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203224" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:30:38.371770 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:30:38.371777 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:30:38.371782 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:30:38.371796 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.371806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:30:38.371811 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:30:38.371836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.371844 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:30:38.371849 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.371872 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:30:38.371878 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:30:38.371882 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:30:38.371886 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:30:38.371890 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:30:38.371894 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:30:38.371899 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:30:38.371903 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:30:38.371909 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203224" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:30:38.371919 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:30:38.371926 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:30:38.371930 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:30:38.371936 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.371942 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:30:38.371946 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:30:38.371970 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:30:38.371976 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.371982 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.371988 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.371992 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:30:38.372003 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:30:38.372011 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:30:38.372015 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:30:38.372021 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:30:38.372027 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203224" 2019-02-20 06:30:38.372034 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:30:38.372038 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:30:38.372044 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:30:38.372051 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:30:38.372056 wsdl: in serializeType: returning: 203224 2019-02-20 06:30:38.372062 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:30:38.372069 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:30:38.372074 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:30:38.372078 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:30:38.372083 wsdl: in serializeType: returning: 203224 2019-02-20 06:30:38.372087 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203224 2019-02-20 06:30:38.372110 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203224 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:30:38.372115 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:30:38.372121 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5493"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:30:38.372136 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:30:38.372141 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203224 2019-02-20 06:30:38.372154 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:30:38.372231 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:30:38.372166 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:30:38.372179 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:30:38.372184 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:30:38.372189 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:30:38.372193 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:30:38.372200 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:30:38.372211 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:30:38.372219 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:30:38.372224 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:30:38.372238 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:30:38.372249 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:30:38.372257 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:30:38.379695 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:30:38.379732 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:30:38.379757 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:30:38.379764 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:30:38.379771 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:30:38.379777 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:30:38.379782 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:30:38.379787 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:30:38.379792 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:30:38.379831 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:30:38.388848 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:30:38.388944 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:30:38.388954 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:30:38.388960 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:30:38.388966 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:30:38.388971 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:30:38.388978 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:30:38.388984 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:30:38.388990 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:30:38.388996 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:30:36 GMT 2019-02-20 06:30:38.389003 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:30:38.389009 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:30:38.389017 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:30:38.389030 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:30:38.389059 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:30:38.389071 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:30:38.389082 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:30:38.389087 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:30:38.389092 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:30:38.389127 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:30:38.389139 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:30:38.389145 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:30:38.389184 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:30:38.389191 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:30:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:30:38.389228 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:30:38.389238 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:30:38.389264 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:30:38.389271 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:30:38.389412 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:30:38.389515 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:30:38.389521 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:30:38.389530 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:30:38.389542 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:30:38.389566 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:30:38.389623 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:30:38.389653 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:30:38.389676 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:30:38.389684 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:30:38.389689 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:30:38.389695 nusoap_client: detail =