Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 84.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166353 Model turbiny: S4D
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3481
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:53:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:53:19.666063 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:53:19.666098 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:53:19.666109 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203168" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:53:19.666123 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:53:19.666130 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:53:19.666137 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:53:19.666146 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:53:19.666154 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:53:19.666160 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:53:19.666167 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:53:19.666174 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:53:19.666183 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:53:19.666188 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:53:19.666192 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:53:19.666197 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:53:19.666200 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:53:19.666213 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:53:19.666224 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:53:19.666231 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:53:19.666236 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:53:19.666241 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:53:19.666248 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:53:19.666254 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:53:19.673574 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:53:19.673589 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:53:19.673599 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:53:19.673605 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:53:19.673610 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:53:19.673615 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:53:19.673619 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:53:19.673651 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:53:19.690511 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:53:19.690529 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:53:19.690535 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:53:19.690541 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:53:19.690546 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:53:19.690552 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:53:19.690557 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:53:19.690562 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:53:19.690568 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:53:19.690573 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:53:13 GMT 2019-02-23 21:53:19.690578 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:53:19.690583 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:53:19.690589 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:53:19.690597 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:53:19.690623 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:53:19.697765 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:53:19.697872 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-23 21:53:19.697893 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:53:19.698457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:53:19.705425 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.705888 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.706482 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:53:19.706926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:53:19.712899 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.713351 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.713924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:53:19.714138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:53:19.714168 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:53:19.714726 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:53:19.715117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:53:19.715281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:53:19.715318 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:53:19.715885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:53:19.716009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:53:19.716024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:53:19.720214 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.720643 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:53:19.721105 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.721689 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:53:19.722146 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:53:19.722648 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.723201 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:53:19.723603 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:53:19.724131 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:53:19.724149 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:53:19.724154 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:53:19.724182 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:53:19.724219 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:53:19.724232 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:53:19.724237 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:53:19.724250 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:53:19.724255 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:53:19.724409 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:53:19.724422 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:53:19.724476 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:53:19.724504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724535 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.724544 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724558 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:53:19.724579 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.724586 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724597 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:53:19.724612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.724653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.724669 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.724692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724721 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.724728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:53:19.724751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.724779 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:53:19.724794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724800 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:53:19.724814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724839 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.724846 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724856 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:53:19.724874 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.724880 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724890 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:53:19.724908 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.724914 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724924 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:53:19.724936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.724970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.724985 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.724991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:53:19.725005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725030 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.725037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:53:19.725060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.725085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:53:19.725100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:53:19.725120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725144 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.725151 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:53:19.725179 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.725186 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725195 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:53:19.725213 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.725219 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725229 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:53:19.725246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.725253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.725275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.725312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.725327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725333 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.725347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.725438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.725463 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725475 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:53:19.725485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:53:19.725496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:53:19.725521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:53:19.725536 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725542 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:53:19.725556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725581 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.725588 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725598 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:53:19.725610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.725634 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.725649 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725656 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.725670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725695 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.725702 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725712 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:53:19.725725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.725750 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:53:19.725765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725771 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:53:19.725790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.725823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725833 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.725846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.725870 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.725885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725892 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.725905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725930 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.725937 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725947 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:53:19.725960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.725975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.725984 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:53:19.725999 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726005 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:53:19.726019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.726050 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726060 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:53:19.726078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.726085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.726107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726135 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:53:19.726150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726156 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.726170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726195 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.726202 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726212 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:53:19.726225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726249 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:53:19.726264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726270 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:53:19.726285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726309 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.726316 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726326 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:53:19.726345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.726352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.726386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726414 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:53:19.726430 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726436 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.726458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.726490 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726500 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:53:19.726513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726537 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:53:19.726552 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726558 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:53:19.726571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.726603 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.726625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726649 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:53:19.726663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726670 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.726683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726708 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.726715 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726725 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:53:19.726737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:53:19.726776 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726782 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:53:19.726795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.726826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.726848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726872 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.726887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.726906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.726938 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726948 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:53:19.726960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.726975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.726984 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:53:19.726999 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727005 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:53:19.727018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727042 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.727049 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727059 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:53:19.727072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727096 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.727111 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727117 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.727130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727154 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.727161 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727171 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:53:19.727184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727208 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:53:19.727222 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727228 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:53:19.727242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727267 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.727274 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727283 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:53:19.727296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727320 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.727335 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727342 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.727356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727380 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.727388 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727397 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:53:19.727410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727434 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:53:19.727454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727461 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:53:19.727474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727498 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.727505 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727515 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:53:19.727533 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.727540 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727549 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:53:19.727562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727591 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.727605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727612 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.727625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727650 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.727658 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727667 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:53:19.727680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727704 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:53:19.727719 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727725 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:53:19.727739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727763 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.727770 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.727792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727817 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.727831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727838 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.727851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727876 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.727883 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727892 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:53:19.727905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.727929 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:53:19.727944 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727950 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:53:19.727963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.727988 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:53:19.727995 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728005 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:53:19.728018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.728042 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.728057 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728063 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.728076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728106 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.728165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.728181 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728192 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:53:19.728201 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:53:19.728213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:53:19.728238 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:53:19.728252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728259 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:53:19.728272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728299 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:53:19.728306 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728316 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:53:19.728328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.728353 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.728367 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728374 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.728387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728410 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728417 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728459 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.728480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.728496 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:53:19.728517 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:53:19.728529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:53:19.728552 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:53:19.728567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:53:19.728587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.728619 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:53:19.728647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.728654 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728664 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:53:19.728682 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.728688 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728698 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:53:19.728716 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.728722 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728732 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:53:19.728750 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.728757 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728766 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:53:19.728784 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.728790 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728800 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:53:19.728817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.728823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728833 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.728846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.728894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.728909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728916 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.728930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728954 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.728962 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:53:19.728984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.728999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:53:19.729023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729029 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:53:19.729043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729067 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729074 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729084 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:53:19.729101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729117 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.729135 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729142 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729151 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:53:19.729164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.729210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.729230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729254 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729262 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729272 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:53:19.729284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:53:19.729324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:53:19.729344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729377 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729386 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.729399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729423 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.729438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.729464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729489 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729496 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:53:19.729518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:53:19.729558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729564 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:53:19.729578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729602 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729609 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729619 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:53:19.729642 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.729676 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729683 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729693 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:53:19.729706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.729752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729759 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.729772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729797 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729804 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:53:19.729827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.729852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:53:19.729867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729873 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.729887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729911 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.729918 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729928 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:53:19.729946 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729952 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729962 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:53:19.729979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.729986 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.729995 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:53:19.730012 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730019 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730029 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:53:19.730046 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730053 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730062 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:53:19.730075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.730115 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.730130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.730150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730175 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:53:19.730204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.730229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.730243 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730272 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730279 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730289 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730301 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.730332 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.730365 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.730392 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.730399 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730408 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:53:19.730425 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.730432 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730448 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:53:19.730468 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.730475 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730485 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:53:19.730502 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.730509 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730518 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:53:19.730536 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:53:19.730542 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730552 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:53:19.730569 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730576 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730585 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.730603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.730635 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730642 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730652 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:53:19.730669 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730676 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730685 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:53:19.730698 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.730765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.730786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730811 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.730818 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730827 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:53:19.730845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730852 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730861 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:53:19.730878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.730885 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730894 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:53:19.730911 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.730918 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730927 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:53:19.730940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.730975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.730990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.730996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.731010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731034 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731051 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:53:19.731064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.731088 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.731101 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731128 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731135 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731145 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.731187 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731212 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.731219 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731228 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:53:19.731246 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731252 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731263 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:53:19.731280 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.731286 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731296 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:53:19.731313 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.731319 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731329 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:53:19.731346 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.731353 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731362 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:53:19.731379 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.731386 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731395 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:53:19.731413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.731451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731458 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731468 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:53:19.731485 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731492 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731502 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:53:19.731519 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731525 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731535 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:53:19.731552 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731559 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731568 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:53:19.731581 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.731633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.731652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731658 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.731672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731697 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731704 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731714 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:53:19.731731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.731738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731747 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.731765 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.731771 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731781 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:53:19.731798 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.731805 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731815 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.731827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.731863 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.731878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731884 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.731897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731922 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.731929 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731939 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:53:19.731951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.731966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.731976 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.731989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732016 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.732075 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732100 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.732107 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732117 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:53:19.732134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732141 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732150 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:53:19.732171 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.732178 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732188 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:53:19.732206 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.732213 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732223 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:53:19.732240 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.732247 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732257 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:53:19.732274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.732281 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732291 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:53:19.732308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732322 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732332 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.732349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732356 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732366 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:53:19.732383 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732390 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732400 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:53:19.732417 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732424 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732433 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:53:19.732456 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732464 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732473 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:53:19.732491 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732498 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732507 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:53:19.732519 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.732577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.732593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732624 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732631 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732641 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732654 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.732684 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732709 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.732716 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732725 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:53:19.732743 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.732750 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732759 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:53:19.732777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.732783 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732793 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:53:19.732810 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732817 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732827 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:53:19.732844 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732851 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732860 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:53:19.732878 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.732885 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732894 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:53:19.732911 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.732918 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732927 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:53:19.732944 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.732951 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732961 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:53:19.732978 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.732985 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.732996 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:53:19.733024 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.733034 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733048 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:53:19.733073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.733082 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733096 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:53:19.733122 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.733131 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733145 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:53:19.733170 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.733179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.733218 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.733228 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733241 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:53:19.733260 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.733393 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733402 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:53:19.733423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733467 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.733476 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733490 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:53:19.733509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.733545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733566 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733575 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.733594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733631 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.733650 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733666 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:53:19.733681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.733706 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:53:19.733722 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733728 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:53:19.733742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.733822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733835 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.733855 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.733862 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733871 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:53:19.733888 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.733895 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733904 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:53:19.733922 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.733928 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733938 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:53:19.733950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.733978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.733988 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:53:19.734003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734010 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.734024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734049 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.734056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734066 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:53:19.734079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.734103 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:53:19.734117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.734144 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734151 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.734161 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734173 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.734189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.734203 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734229 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.734236 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734246 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:53:19.734264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.734271 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734280 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:53:19.734298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.734305 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734315 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:53:19.734339 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:53:19.734346 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734361 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:53:19.734379 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.734386 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734395 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:53:19.734413 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.734420 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734430 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:53:19.734453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.734460 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734471 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:53:19.734488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.734495 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734505 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:53:19.734522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.734529 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734539 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:53:19.734556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.734563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734572 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.734585 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:53:19.734634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.734652 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734658 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:53:19.734674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.734706 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.734729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.734753 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.734768 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734774 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.734787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734813 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:53:19.734820 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734830 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:53:19.734842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.734857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.734867 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:53:19.734880 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:53:19.734906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.734913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:53:19.734923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:53:19.734940 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:53:19.734947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:53:19.734956 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:53:19.734974 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.734980 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:53:19.734990 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:53:19.735002 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:53:19.735026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.735041 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735047 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.735061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.735093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.735121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735128 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735138 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:53:19.735155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735162 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735171 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:53:19.735184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.735216 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735231 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735237 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.735252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735277 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735284 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735294 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:53:19.735306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.735337 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.735350 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735383 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735390 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735399 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.735447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735474 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735481 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735491 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:53:19.735509 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735516 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735525 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:53:19.735542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.735549 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735559 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:53:19.735576 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735583 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735592 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:53:19.735609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.735616 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735625 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:53:19.735649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735655 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735665 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:53:19.735682 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.735689 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735699 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:53:19.735716 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735733 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:53:19.735749 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735766 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:53:19.735779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.735824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.735841 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735847 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:53:19.735864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735889 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735896 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735905 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:53:19.735924 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.735931 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735940 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:53:19.735958 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.735965 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.735974 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:53:19.735992 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.735998 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736007 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:53:19.736024 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.736031 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736040 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:53:19.736053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.736093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.736108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736114 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.736128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736151 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.736215 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.736231 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736242 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:53:19.736252 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:53:19.736263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:53:19.736287 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:53:19.736302 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736308 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:53:19.736326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736353 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.736369 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736379 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:53:19.736391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.736416 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.736431 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736437 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.736457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736483 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:53:19.736490 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736500 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:53:19.736513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.736537 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:53:19.736552 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736558 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:53:19.736572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736596 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.736603 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736612 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.736625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.736649 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.736664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736670 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.736683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736708 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736715 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736725 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:53:19.736738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.736752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.736762 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:53:19.736775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736802 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736810 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736820 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.736862 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736889 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.736897 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736906 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:53:19.736924 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.736931 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736940 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:53:19.736958 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.736964 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.736974 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:53:19.736991 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.736998 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737007 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:53:19.737025 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737031 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737041 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:53:19.737058 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:53:19.737065 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737075 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:53:19.737092 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:53:19.737099 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737108 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:53:19.737125 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:53:19.737132 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737142 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:53:19.737159 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.737166 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737176 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:53:19.737193 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737200 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737209 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:53:19.737227 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737233 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737243 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:53:19.737260 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737267 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737276 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:53:19.737294 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737300 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737310 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:53:19.737327 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.737388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.737407 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737413 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:53:19.737428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737459 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737466 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737476 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:53:19.737489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.737514 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.737529 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737535 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.737550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737575 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.737582 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737592 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:53:19.737604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.737629 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:53:19.737643 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.737664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737689 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737696 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737705 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:53:19.737723 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.737729 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:53:19.737756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.737763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:53:19.737790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.737797 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:53:19.737819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.737855 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.737870 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.737890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737915 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.737922 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737932 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:53:19.737945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.737960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.737970 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.737983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738011 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738019 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738029 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.738072 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.738104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:53:19.738131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.738138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:53:19.738165 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738172 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738181 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:53:19.738199 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.738205 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738215 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:53:19.738232 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738239 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:53:19.738265 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738272 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738281 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:53:19.738299 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:53:19.738306 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738316 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:53:19.738334 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.738378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.738395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738402 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:53:19.738416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738446 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.738454 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738464 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:53:19.738482 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738489 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738498 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:53:19.738515 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738522 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738532 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:53:19.738549 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.738555 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738565 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:53:19.738582 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738589 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738598 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:53:19.738616 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738629 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738639 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:53:19.738656 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738663 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738672 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:53:19.738689 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.738696 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738706 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:53:19.738718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.738769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.738784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738791 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:53:19.738807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738832 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.738839 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:53:19.738862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.738886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:53:19.738903 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:53:19.738909 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:53:19.738921 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:53:19.738937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738943 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:53:19.738957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.738980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.739000 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:53:19.739016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.739027 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:53:19.739036 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:53:19.739053 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.739060 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:53:19.739070 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:53:19.739086 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:53:19.739094 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:53:19.739103 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:53:19.739121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.739127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.739136 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.739153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.739160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.739169 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.739186 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.739193 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.739202 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.739220 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.739226 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:53:19.739235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.739252 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.739259 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:53:19.739268 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.739285 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:53:19.739291 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:53:19.739301 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:53:19.739319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.739328 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.739338 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.739356 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:53:19.739366 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:53:19.739376 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:53:19.739393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.739399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:53:19.739409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.739426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.739432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:53:19.739447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.739464 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:53:19.739471 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:53:19.739480 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:53:19.739492 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:53:19.739523 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.739551 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:53:19.739578 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.739604 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:53:19.739630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.739664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:53:19.739690 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.739716 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:53:19.739742 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.739768 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:53:19.739793 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:53:19.739819 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:53:19.739845 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:53:19.739871 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:53:19.739898 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:53:19.739924 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:53:19.739951 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.739977 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:53:19.740003 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.740029 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:53:19.740055 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.740081 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:53:19.740106 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.740132 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:53:19.740158 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.740184 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:53:19.740210 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.740236 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:53:19.740261 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.740287 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:53:19.740313 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.740347 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:53:19.740379 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.740404 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:53:19.740430 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.740465 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:53:19.740492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.740518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:53:19.740544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.740571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.740597 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.740630 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.740656 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.740681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.740707 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.740733 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:53:19.740759 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:53:19.740784 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:53:19.740810 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.740836 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:53:19.740902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.740928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.740954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.740980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:53:19.741006 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.741031 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:53:19.741057 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.741083 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:53:19.741108 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.741134 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:53:19.741160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.741186 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:53:19.741212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.741239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:53:19.741266 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741284 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741324 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.741380 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741438 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741493 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.741539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.741692 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741717 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.741742 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741768 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.741793 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741810 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741836 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.741861 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741878 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741904 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.741929 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.741955 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.741981 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742006 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.742032 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742057 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.742082 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742109 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.742134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742151 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.742201 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742227 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.742252 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742278 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.742303 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742336 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.742368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742385 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.742527 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742560 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742585 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.742611 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742642 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.742668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.742752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.742869 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.742969 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.742987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743003 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.743070 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743096 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.743122 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743139 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743200 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.743225 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743251 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:53:19.743277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743293 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743341 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.743367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.743490 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743516 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:53:19.743541 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.743592 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743618 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.743643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743692 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.743743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:53:19.743913 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743930 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743956 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.743981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.743998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744014 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744039 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.744064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.744164 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744189 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744215 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744240 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744265 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744282 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744307 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744340 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744363 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744387 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744413 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744438 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744471 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744497 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.744522 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744547 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744573 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744599 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:53:19.744625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744642 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:53:19.744692 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744717 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.744743 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744769 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.744794 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744819 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.744845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.744968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.744994 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745011 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745028 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745052 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.745079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745105 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.745130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745147 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.745214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:53:19.745337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.745444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.745546 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745572 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:53:19.745597 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745614 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745654 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745680 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:53:19.745705 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745730 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:53:19.745755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745772 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745789 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.745840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:53:19.745957 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.745982 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:53:19.746008 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746033 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:53:19.746059 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746084 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:53:19.746110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746142 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.746210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:53:19.746359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:53:19.746384 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.746445 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.746497 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.746545 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.746592 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.746639 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.746686 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.746733 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.746784 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.746831 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.746878 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.746925 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.746971 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.747018 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.747065 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.747111 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.747158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.747204 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.747252 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.747300 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.747354 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.747418 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.747477 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.747524 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.747570 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.747616 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.747669 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.747717 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.747766 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.747819 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.747865 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.747913 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.747967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.748014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.748062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.748109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.748155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.748202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.748251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.748298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.748352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.748402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.748500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.748548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.748594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.748642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.748689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.748736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.748783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.748830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.748878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.748925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.748972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.749024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.749075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.749121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.749168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.749213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.749259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.749307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.749360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.749413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.749464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.749512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.749567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.749615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.749667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.749715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.749760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.749807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.749853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.749900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.749947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.749992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.750040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.750085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.750131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.750179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.750226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.750271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.750319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.750372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.750420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.750474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.750523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.750574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.750626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.750675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.750722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.750767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.750813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.750861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.750909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.750962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.751009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.751057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.751110 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:53:19.751136 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.751195 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.751248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.751301 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.751364 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.751416 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.751490 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.751544 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.751595 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.751648 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.751700 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.751753 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.751805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.751858 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.751911 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.751963 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.752015 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.752067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.752120 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.752173 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.752225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.752277 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.752329 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.752383 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.752434 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.752493 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.752553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.752606 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.752658 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.752710 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.752762 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.752814 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.752874 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:53:19.752898 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.752950 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.753004 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.753056 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.753108 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.753161 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.753213 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.753265 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.753318 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.753376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.753429 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.753487 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.753586 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.753639 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.753692 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.753745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.753797 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.753850 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.753902 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.753955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.754007 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.754060 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.754113 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.754165 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.754217 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.754270 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.754323 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.754375 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.754428 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.754486 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.754539 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.754591 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.754650 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:53:19.754672 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.754722 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.754769 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.754816 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.754865 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.754912 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.754959 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.755006 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.755053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.755100 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.755147 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.755194 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.755241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.755289 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.755336 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.755383 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.755430 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.755484 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.755532 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.755579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.755626 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.755673 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.755721 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.755769 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.755816 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.755863 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.755910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.755957 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.756004 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.756051 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.756098 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.756145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.756199 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:53:19.756220 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.756270 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.756319 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.756368 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.756417 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.756471 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:53:19.756520 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:53:19.756569 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:53:19.756618 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.756672 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.756722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.756770 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.756819 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.756868 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.756917 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.756966 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.757015 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.757065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.757114 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.757163 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.757213 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.757262 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.757310 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.757359 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:53:19.757413 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.757468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.757518 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.757567 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.757615 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.757664 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.757713 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.757762 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.757814 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:53:19.757830 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:53:19.757859 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:53:19.757886 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:53:19.757913 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:53:19.757936 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:53:19.757952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.757965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.757973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.757981 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.757989 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.757997 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:53:19.758004 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:53:19.758012 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:53:19.758019 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.758027 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.758034 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.758042 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.758049 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758057 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758064 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758072 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.758079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.758087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758094 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758101 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.758108 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.758116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.758123 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.758130 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:53:19.758137 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.758144 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.758151 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.758158 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.758165 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.758172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.758179 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.758186 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.758194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.758202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.758209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.758217 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.758224 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.758232 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:53:19.758239 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:53:19.758247 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:53:19.758254 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.758261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.758268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.758275 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.758283 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758290 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758297 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758304 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.758311 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.758318 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758326 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758333 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.758340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.758347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.758359 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.758366 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:53:19.758373 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.758380 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.758387 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.758394 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.758401 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.758408 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.758415 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.758422 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.758429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.758437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.758450 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.758457 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.758464 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.758471 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:53:19.758477 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:53:19.758484 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:53:19.758491 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.758497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.758504 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.758510 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.758517 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758529 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758536 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.758542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.758549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758555 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758562 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.758568 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.758574 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.758581 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.758587 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:53:19.758594 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.758600 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.758607 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.758613 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.758619 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.758626 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.758632 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.758638 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.758645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:53:19.758652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.758658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:53:19.758665 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:53:19.758671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:53:19.758678 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:53:19.758684 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:53:19.758691 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:53:19.758697 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:53:19.758704 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:53:19.758710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:53:19.758717 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:53:19.758723 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758730 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758737 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:53:19.758743 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:53:19.758750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:53:19.758756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758763 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:53:19.758769 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:53:19.758775 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:53:19.758781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:53:19.758788 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:53:19.758794 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:53:19.758800 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:53:19.758807 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:53:19.758813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:53:19.758819 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:53:19.758825 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:53:19.758831 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:53:19.758838 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:53:19.758844 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:53:19.758915 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:53:19.758924 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:53:19.758928 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:53:19.758933 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:53:19.758939 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:53:19.758943 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:53:19.758947 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:53:19.758955 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:53:19.758962 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:53:19.758992 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.758998 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203168" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:53:19.759010 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:53:19.759031 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:53:19.759037 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:53:19.759041 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:53:19.759045 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:53:19.759050 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203168" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:53:19.759059 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:53:19.759065 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:53:19.759070 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:53:19.759078 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.759085 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:53:19.759090 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:53:19.759110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.759117 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:53:19.759122 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.759144 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:53:19.759149 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:53:19.759153 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:53:19.759156 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:53:19.759160 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:53:19.759164 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:53:19.759168 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:53:19.759172 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:53:19.759178 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203168" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:53:19.759188 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:53:19.759194 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:53:19.759198 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:53:19.759203 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.759209 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:53:19.759213 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:53:19.759236 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:53:19.759242 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.759246 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.759251 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.759255 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:53:19.759264 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:53:19.759271 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:53:19.759276 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:53:19.759280 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:53:19.759287 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203168" 2019-02-23 21:53:19.759294 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:53:19.759298 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:53:19.759302 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:53:19.759308 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:53:19.759318 wsdl: in serializeType: returning: 203168 2019-02-23 21:53:19.759324 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:53:19.759331 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:53:19.759335 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:53:19.759339 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:53:19.759344 wsdl: in serializeType: returning: 203168 2019-02-23 21:53:19.759348 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203168 2019-02-23 21:53:19.759361 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203168 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:53:19.759365 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:53:19.759371 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5669"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:53:19.759384 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:53:19.759389 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203168 2019-02-23 21:53:19.759398 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:53:19.759465 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:53:19.759405 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:53:19.759415 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:53:19.759420 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:53:19.759424 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:53:19.759428 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:53:19.759433 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:53:19.759447 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:53:19.759454 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:53:19.759459 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:53:19.759471 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:53:19.759478 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:53:19.759485 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:53:19.766761 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:53:19.766776 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:53:19.766785 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:53:19.766790 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:53:19.766795 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:53:19.766800 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:53:19.766804 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:53:19.766808 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:53:19.766812 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:53:19.766843 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:53:19.776047 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:53:19.776063 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:53:19.776069 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:53:19.776074 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:53:19.776080 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:53:19.776085 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:53:19.776090 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:53:19.776095 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:53:19.776100 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:53:19.776106 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:53:13 GMT 2019-02-23 21:53:19.776111 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:53:19.776116 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:53:19.776122 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:53:19.776129 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:53:19.776148 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:53:19.776155 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:53:19.776163 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:53:19.776167 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:53:19.776172 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:53:19.776206 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:53:19.776216 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:53:19.776221 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:53:19.776234 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:53:19.776240 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:53:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:53:19.776263 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:53:19.776271 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:53:19.776287 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:53:19.776293 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:53:19.776372 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:53:19.776469 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:53:19.776476 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:53:19.776483 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:53:19.776492 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:53:19.776514 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:53:19.776569 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:53:19.776644 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:53:19.776660 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:53:19.776667 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:53:19.776672 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:53:19.776676 nusoap_client: detail =