Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
317486501041289 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR062356 B63 (Euro3)
JR T3691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:14:56.877967 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:14:56.878021 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:56.878040 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:14:56.878056 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:56.878066 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:14:56.878073 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:14:56.878085 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:14:56.878093 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:56.878099 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:56.878108 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:56.878115 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:56.878126 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:56.878131 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:56.878135 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:56.878139 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:56.878143 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:14:56.878153 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:56.878166 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:56.878174 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:56.878179 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:14:56.878184 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:14:56.878192 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:56.878199 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:56.885526 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:56.885541 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:56.885564 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:14:56.885570 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:56.885575 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:56.885579 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:56.885583 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:14:56.885611 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:14:56.907221 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:14:56.907237 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:14:56.907243 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:56.907248 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:56.907253 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:56.907258 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:56.907263 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:56.907269 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:56.907295 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:56.907302 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:49 GMT 2019-02-24 07:14:56.907308 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:56.907313 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:14:56.907319 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:56.907328 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:14:56.907351 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:14:56.914398 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:14:56.914551 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 07:14:56.915060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:56.921558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.921812 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:56.922269 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:56.922958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.923072 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.928866 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:56.929188 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:56.929658 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:56.930222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:56.930345 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.930597 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:56.931194 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:56.931596 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:56.932034 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:56.936170 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:14:56.936199 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-24 07:14:56.936976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.937382 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:56.937765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:56.938025 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:56.938552 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:56.939006 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.939222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.939250 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 07:14:56.939608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.939842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:56.940080 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 07:14:56.940092 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:56.940098 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:14:56.940138 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:56.940181 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:56.940197 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:56.940204 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:56.940223 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:14:56.940228 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:14:56.940414 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:14:56.940430 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:14:56.940485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:14:56.940515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940546 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.940556 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940571 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:56.940592 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.940600 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:56.940625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.940666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.940681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.940705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940733 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.940741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:14:56.940764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.940792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:56.940807 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:14:56.940826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940851 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.940858 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940868 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:56.940885 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.940892 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940902 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:56.940919 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.940927 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940936 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:56.940949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.940971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.940982 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.940997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941003 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:14:56.941017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941041 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.941048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:14:56.941071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.941096 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:56.941110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941116 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:14:56.941130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941154 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.941161 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941171 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:56.941188 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.941194 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941204 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:56.941221 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.941228 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941237 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:56.941254 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.941261 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.941283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.941334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.941350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.941371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941442 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.941463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.941479 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941490 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:56.941500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:14:56.941512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:56.941537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:56.941552 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941558 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:14:56.941571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941595 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.941603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941612 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:56.941625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.941648 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.941663 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941670 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.941684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941708 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.941716 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941725 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:14:56.941738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.941762 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:56.941777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941783 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:14:56.941797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.941827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.941849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.941873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.941888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941894 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.941907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941931 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.941938 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:14:56.941961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.941975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.941985 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:56.942000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942006 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:14:56.942019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.942050 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942060 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:56.942077 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.942084 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942094 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.942107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942134 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:14:56.942148 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942155 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.942168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942192 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.942199 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942209 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:14:56.942222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942246 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:56.942260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942267 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:14:56.942279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942308 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.942316 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942334 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:56.942353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.942360 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.942387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942415 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:14:56.942430 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942436 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.942449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942473 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.942480 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942490 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:14:56.942502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942526 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:14:56.942540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942546 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:14:56.942559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942583 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.942590 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.942612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:14:56.942650 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942656 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.942668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942693 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.942700 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:14:56.942722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942746 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:56.942760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942766 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:14:56.942779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.942810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942819 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.942831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942855 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.942869 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942875 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.942888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.942918 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942928 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:14:56.942940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.942964 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:56.942979 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.942985 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:14:56.942997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943021 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.943028 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943037 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:56.943050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943073 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.943087 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943093 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.943106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943130 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.943137 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943147 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:14:56.943160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943183 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:56.943198 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943203 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:14:56.943217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943240 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.943247 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943257 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:56.943269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943292 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.943312 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943319 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.943334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943357 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.943365 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943374 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:14:56.943387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943412 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:56.943426 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943432 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:14:56.943445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943468 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.943475 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943485 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:14:56.943503 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.943510 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943519 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:14:56.943532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943559 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.943574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943580 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.943593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943626 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.943633 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943643 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:14:56.943655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943679 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:56.943693 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943699 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:56.943712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.943743 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.943765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943789 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.943804 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943810 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.943822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943846 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.943853 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943863 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:56.943876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.943899 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:56.943914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943920 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:56.943933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943957 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:56.943964 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.943974 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:56.943987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.944011 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.944025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944031 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.944043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944066 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944073 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.944132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.944149 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944159 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:56.944169 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:56.944181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:56.944205 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:56.944219 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944225 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:56.944238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944263 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:56.944270 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944280 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:56.944293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.944324 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.944339 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944345 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.944358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944381 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944387 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944423 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.944442 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.944459 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:56.944479 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:56.944490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:56.944513 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:56.944527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944534 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:14:56.944547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.944578 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:14:56.944605 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.944612 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:14:56.944639 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.944646 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944656 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:56.944673 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.944680 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944689 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:56.944706 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.944713 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944722 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:56.944739 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.944745 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944754 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:14:56.944771 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.944778 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.944799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.944846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.944861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944867 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.944881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944905 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.944912 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:14:56.944934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.944959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:56.944973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.944979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:14:56.944993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945017 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945024 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945033 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:56.945051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945057 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.945084 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945091 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:56.945113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.945144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.945158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945165 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.945178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945202 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945210 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:14:56.945233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.945258 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:56.945272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945278 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:56.945292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945338 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.945361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.945385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.945399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945405 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.945418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945443 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945450 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:56.945472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.945496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:56.945511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945517 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:56.945530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945554 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945561 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945571 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:56.945588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945595 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945604 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.945622 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945633 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945643 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:56.945655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.945686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.945700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945707 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.945720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945744 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:56.945773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.945797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:56.945812 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.945831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945855 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.945862 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945872 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:56.945889 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945895 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945905 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:56.945922 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.945928 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945937 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:56.945954 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.945961 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.945970 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:56.945987 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.945994 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946003 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:56.946016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.946055 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.946069 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.946089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946113 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946121 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946130 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:14:56.946143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.946167 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.946180 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946210 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946217 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946226 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.946269 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.946300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.946334 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.946340 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946350 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:14:56.946367 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.946374 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946383 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:14:56.946400 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.946407 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946416 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:56.946433 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.946440 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946449 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:14:56.946466 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:56.946473 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946482 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:14:56.946499 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.946506 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946515 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.946532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.946538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946548 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.946564 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.946571 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946581 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:56.946597 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.946603 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946613 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:56.946625 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.946691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946698 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.946712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946736 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.946743 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:56.946769 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.946776 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946785 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:56.946802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.946809 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946818 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:56.946835 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.946842 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946851 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:56.946863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.946898 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946919 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.946932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946956 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.946963 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.946973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:14:56.946985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.947009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.947022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947048 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947077 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.947106 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947130 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.947137 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947147 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:56.947164 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947171 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947181 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:56.947198 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.947204 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947214 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:56.947231 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.947237 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947246 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:56.947264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.947279 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947288 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:56.947310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.947317 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947327 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:56.947345 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947351 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947361 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.947377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947384 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947393 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:56.947410 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947416 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947426 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:56.947442 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947449 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:56.947475 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947482 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947491 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:56.947504 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.947555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.947573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.947601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947625 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947632 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947641 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:56.947658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.947665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.947692 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.947698 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947708 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:56.947724 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.947731 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947740 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.947753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.947788 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947809 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.947822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947846 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:14:56.947875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.947889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.947898 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.947911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947939 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947956 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947969 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.947984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.947997 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948022 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.948029 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948039 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:56.948056 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948063 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948072 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:56.948093 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.948101 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948110 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:56.948128 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.948134 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948144 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:56.948160 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948167 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948177 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:56.948194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948201 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948210 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:56.948227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948233 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948243 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.948260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948268 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948277 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:56.948294 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948301 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948317 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:56.948335 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948341 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948351 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:14:56.948368 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948375 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948384 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:56.948401 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948408 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948418 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:56.948430 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.948487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.948502 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948528 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948535 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.948587 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948611 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.948618 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948628 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:14:56.948645 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.948652 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948661 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:14:56.948678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.948685 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948694 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:56.948711 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948717 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948727 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:14:56.948744 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948750 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948759 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:14:56.948776 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948783 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948792 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:56.948809 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.948815 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948825 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:14:56.948842 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948848 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948857 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:14:56.948874 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948881 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948890 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:14:56.948907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948913 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948922 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:56.948939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:56.948972 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.948978 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.948988 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:14:56.949005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.949011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.949021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.949038 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.949045 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.949054 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:14:56.949067 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.949128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.949147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949153 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:56.949169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949194 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.949201 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949210 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:56.949223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.949248 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.949262 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949275 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.949298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949342 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.949350 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949361 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:14:56.949374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.949399 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:56.949413 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949419 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:14:56.949433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949457 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.949464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.949491 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.949498 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949507 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:56.949524 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.949530 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949540 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:56.949557 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.949563 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949572 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:56.949584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.949621 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:14:56.949635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949641 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.949655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949680 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.949687 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949696 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:14:56.949709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.949723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.949733 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:56.949746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.949772 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949779 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.949789 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.949817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.949830 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949855 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.949862 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949872 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:14:56.949889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.949896 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949905 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:14:56.949922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.949929 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949938 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:14:56.949955 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:56.949962 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.949972 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:56.949989 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.949995 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950005 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:14:56.950022 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.950028 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950038 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:14:56.950055 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.950062 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950072 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:56.950089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.950096 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950105 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:14:56.950122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.950129 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950139 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:14:56.950156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.950162 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.950184 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:56.950231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.950248 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950254 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:14:56.950268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.950300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.950328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.950353 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.950368 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950374 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.950388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950412 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:56.950420 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950430 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:14:56.950442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.950466 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:56.950479 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:56.950505 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.950512 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:56.950522 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:14:56.950539 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:56.950545 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:56.950555 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:14:56.950572 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.950579 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:56.950588 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:14:56.950601 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:56.950624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.950639 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950645 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.950658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.950691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.950717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.950724 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950734 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:56.950751 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.950758 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950767 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:56.950780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.950811 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.950825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950831 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.950845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950869 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.950877 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950886 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:14:56.950899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.950914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.950923 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.950936 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.950963 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.950971 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.950980 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.950993 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.951022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951046 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951053 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951063 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:14:56.951080 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951087 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951097 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:14:56.951114 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.951121 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951131 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:56.951148 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951155 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951165 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:14:56.951182 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.951188 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951198 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:14:56.951215 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951221 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951231 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:14:56.951248 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.951255 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951265 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:14:56.951281 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951288 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951298 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:56.951322 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951335 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951346 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:56.951358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.951402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.951419 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951425 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:14:56.951439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951463 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951470 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951480 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:56.951498 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.951505 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951514 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:56.951531 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.951538 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951547 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:56.951564 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951571 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951580 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:56.951597 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.951604 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951614 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:56.951626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.951666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.951680 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951686 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.951700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951723 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951730 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.951787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.951804 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:56.951824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:14:56.951835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:56.951859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:56.951873 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951879 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:14:56.951893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951917 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.951924 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951934 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:14:56.951947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.951970 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.951985 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.951991 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.952005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952029 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:56.952036 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952046 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:14:56.952058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.952082 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:56.952097 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952102 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:14:56.952115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952140 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.952147 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952157 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.952169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.952193 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.952207 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952213 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.952227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952251 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952258 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952268 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:14:56.952281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.952310 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:56.952324 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952353 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952360 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952369 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.952411 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952436 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952444 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952454 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:14:56.952471 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952478 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952487 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:14:56.952504 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952511 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952520 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:14:56.952537 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952544 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952553 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:14:56.952570 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952577 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952586 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:14:56.952603 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:56.952610 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952620 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:14:56.952636 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:56.952643 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952653 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:14:56.952669 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:56.952676 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952686 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:14:56.952703 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.952709 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952719 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:14:56.952736 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952742 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952752 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:14:56.952769 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952775 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952785 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:14:56.952802 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952809 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952818 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:14:56.952835 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952841 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952851 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:14:56.952863 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.952922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.952939 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952946 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:14:56.952962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.952986 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.952994 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953003 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:14:56.953016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.953040 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.953054 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953060 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.953074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953098 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.953105 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953115 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:14:56.953127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.953151 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:56.953165 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953172 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.953185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953210 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.953217 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953226 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:14:56.953244 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.953250 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953260 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:56.953277 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.953284 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953293 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:56.953316 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.953331 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953341 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:56.953354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.953389 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953403 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953410 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.953425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953450 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953458 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953467 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:14:56.953480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.953503 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.953516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953543 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953551 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953561 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953573 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.953603 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953635 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.953642 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953652 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:56.953669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.953675 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953684 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:56.953701 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.953708 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953717 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:14:56.953734 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.953741 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953751 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:56.953768 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.953775 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:56.953801 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.953807 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953817 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:14:56.953833 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:56.953840 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953850 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:14:56.953862 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.953899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.953914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953920 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:14:56.953935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953958 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.953965 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.953975 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:14:56.953992 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.953999 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954009 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:14:56.954025 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.954032 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954042 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:14:56.954058 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.954065 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954074 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:14:56.954091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.954098 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954107 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:14:56.954124 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.954131 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954141 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:14:56.954157 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.954164 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954174 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:56.954191 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.954198 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954207 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:56.954220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.954269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.954283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954291 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:56.954313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954340 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.954347 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:14:56.954369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.954393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:56.954409 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:56.954416 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:14:56.954427 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:14:56.954442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954448 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:14:56.954461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.954504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:56.954520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.954530 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:56.954540 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:14:56.954556 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.954563 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:14:56.954573 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:14:56.954589 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:56.954597 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:14:56.954606 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:14:56.954623 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.954629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.954639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.954655 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.954661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.954671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.954687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.954694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.954703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.954720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.954726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:56.954736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.954752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.954759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:14:56.954768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.954785 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:56.954791 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:14:56.954801 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:14:56.954817 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.954823 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.954833 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.954849 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:56.954856 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:14:56.954866 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:14:56.954882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.954889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:14:56.954898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.954914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.954921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:56.954931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.954946 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:56.954952 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:14:56.954962 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:14:56.954973 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:14:56.955005 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.955033 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:56.955060 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.955086 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:56.955112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.955137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:56.955163 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.955189 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:56.955216 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.955241 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:56.955267 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:14:56.955293 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:56.955330 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:14:56.955356 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:14:56.955383 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:14:56.955409 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:56.955435 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.955461 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:56.955487 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.955512 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:56.955538 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.955563 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:56.955588 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.955614 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:56.955639 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.955665 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:56.955691 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.955716 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:56.955742 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.955767 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:56.955793 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.955819 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:56.955845 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.955871 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:56.955897 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.955926 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:56.955952 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.955978 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:56.956004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.956030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.956056 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.956081 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.956107 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.956132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.956159 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.956184 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:56.956210 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:14:56.956235 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:56.956260 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.956286 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:56.956317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.956343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.956369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.956395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:56.956421 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.956446 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:56.956473 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.956499 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:56.956524 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.956550 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:56.956575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.956602 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:56.956628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.956655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:56.956682 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956700 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956726 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.956752 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956769 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956785 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956810 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.956836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.956936 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.956961 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957033 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957059 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957084 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957126 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957151 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957168 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957193 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957219 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957245 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957270 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.957332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957383 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957408 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.957434 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957451 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.957502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.957552 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957578 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.957603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.957654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.957805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.957889 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.957940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.957999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.958024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.958140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958172 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958188 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.958239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.958344 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958369 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.958394 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958411 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958427 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958443 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958471 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.958496 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958521 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:56.958547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958604 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.958629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.958744 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958770 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:56.958795 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958820 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.958846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958872 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.958897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958913 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958945 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.958970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.958995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:56.959163 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959179 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959205 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.959230 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959246 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959262 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959287 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.959317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.959420 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959445 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959470 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959496 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959521 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959537 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959562 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959587 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959603 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959628 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959653 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959679 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959704 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959729 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.959755 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959780 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959805 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959830 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:56.959855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959872 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:56.959922 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959948 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.959973 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.959998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.960024 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960049 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.960074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.960222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960239 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960255 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960280 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.960310 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960337 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.960362 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.960446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:56.960561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960577 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960593 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.960660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960709 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.960760 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960785 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:56.960810 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960827 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960843 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960886 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:56.960911 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960936 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:56.960961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.960994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.961044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:56.961160 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961185 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:56.961210 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961235 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:56.961261 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961286 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:56.961316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961374 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.961424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961522 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:56.961564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:56.961588 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.961651 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.961700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.961748 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.961793 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.961840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.961887 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.961934 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.961984 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.962031 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.962078 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.962124 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.962170 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.962216 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.962263 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.962314 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.962362 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.962409 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.962456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.962503 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.962551 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.962604 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.962657 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.962703 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.962748 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.962794 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.962839 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.962887 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.962934 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.962986 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.963032 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.963078 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.963133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.963180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.963226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.963273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.963323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.963373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.963422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.963468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.963514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.963613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.963660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.963705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.963751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.963797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.963844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.963891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.963937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.963984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.964031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.964077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.964124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.964175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.964226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.964271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.964323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.964369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.964415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.964462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.964508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.964559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.964604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.964650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.964705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.964752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.964798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.964844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.964889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.964936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.964982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.965028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.965074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.965119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.965166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.965211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.965257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.965303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.965357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.965402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.965448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.965495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.965541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.965588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.965636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.965687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.965737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.965782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.965827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.965873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.965918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.965964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.966012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.966064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.966110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.966157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.966211 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:56.966236 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.966294 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.966353 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.966405 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.966458 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.966509 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.966562 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.966614 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.966665 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.966717 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.966768 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.966820 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.966871 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.966923 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.966975 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.967027 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.967078 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.967129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.967182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.967234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.967286 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.967344 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.967396 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.967448 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.967499 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.967551 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.967613 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.967666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.967717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.967769 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.967821 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.967873 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.967932 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:56.967955 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.968008 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.968060 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.968113 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.968165 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.968217 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.968270 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.968328 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.968380 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.968433 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.968485 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.968592 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.968644 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.968696 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.968749 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.968800 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.968853 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.968906 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.968958 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.969011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.969063 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.969115 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.969166 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.969219 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.969270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.969329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.969382 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.969434 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.969486 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.969547 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.969598 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.969650 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.969708 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:56.969730 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.969778 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.969825 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.969871 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.969919 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.969966 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.970012 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.970058 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.970108 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.970155 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.970201 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.970248 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.970295 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.970347 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.970394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.970441 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.970487 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.970534 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.970581 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.970627 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.970681 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.970727 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.970774 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.970820 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.970867 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.970913 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.970959 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.971005 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.971052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.971098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.971144 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.971191 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.971244 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:56.971265 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.971324 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.971373 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.971421 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.971470 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.971518 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:56.971566 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:56.971623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:56.971672 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.971720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.971769 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.971817 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.971865 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.971914 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.971962 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.972010 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.972058 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.972108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.972156 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.972204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.972253 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.972301 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.972364 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.972412 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:56.972461 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.972509 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.972558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.972613 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.972662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.972710 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.972758 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.972807 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.972858 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:14:56.972874 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:14:56.972902 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:14:56.972929 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:56.972955 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:56.972979 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:14:56.972999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.973016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.973024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.973032 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.973041 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.973049 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:56.973057 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:56.973065 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:56.973072 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.973080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.973087 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.973094 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.973102 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973110 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973117 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973125 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.973133 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.973140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973148 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973156 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.973163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.973170 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.973177 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.973185 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:56.973192 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.973199 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.973207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.973214 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.973222 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.973229 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.973236 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.973244 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.973251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.973260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.973267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.973276 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.973283 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.973291 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:56.973299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:56.973320 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:56.973329 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.973337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.973345 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.973352 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.973360 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973376 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973383 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973391 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.973398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.973405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.973427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.973434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.973441 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.973448 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:56.973455 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.973462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.973469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.973476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.973483 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.973490 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.973497 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.973504 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.973512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.973521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.973528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.973536 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.973542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.973550 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:56.973563 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:56.973570 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:56.973577 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.973583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.973590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.973596 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.973603 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973610 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973616 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973623 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.973629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.973636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973642 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973649 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.973656 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.973662 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.973668 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.973677 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:56.973685 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.973691 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.973697 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.973704 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.973710 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.973717 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.973723 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.973729 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.973736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:56.973744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.973751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:56.973758 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:56.973765 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:56.973771 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:56.973778 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:56.973785 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:56.973791 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:56.973798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:56.973805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:56.973811 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:56.973818 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973825 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973832 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:56.973839 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:56.973845 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:56.973852 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973859 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:56.973865 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:56.973872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:56.973878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:56.973884 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:56.973890 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:56.973896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:56.973903 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:56.973909 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:56.973915 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:56.973921 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:56.973928 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:56.973934 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:56.973940 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:56.974029 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:14:56.974039 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:56.974044 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:56.974049 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:56.974055 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:14:56.974060 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:56.974064 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:56.974073 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:14:56.974082 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:56.974118 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974125 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:56.974140 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:56.974161 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:14:56.974168 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:14:56.974172 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:14:56.974176 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:14:56.974182 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:56.974191 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:56.974198 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:56.974203 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:56.974213 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974221 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:56.974226 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:14:56.974247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.974256 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:56.974260 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.974284 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:56.974290 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:14:56.974294 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:14:56.974298 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:14:56.974314 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:14:56.974318 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:14:56.974323 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:56.974327 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:14:56.974334 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:56.974344 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:56.974351 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:56.974355 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:56.974361 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974367 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:56.974371 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:56.974395 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:56.974402 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974407 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974413 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974417 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:56.974427 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:56.974434 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:56.974439 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:56.974443 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:56.974449 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204742" 2019-02-24 07:14:56.974456 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:56.974460 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:56.974465 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:56.974472 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:56.974477 wsdl: in serializeType: returning: 204742 2019-02-24 07:14:56.974482 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:56.974489 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:56.974493 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:56.974497 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:56.974502 wsdl: in serializeType: returning: 204742 2019-02-24 07:14:56.974506 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204742 2019-02-24 07:14:56.974576 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204742 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:14:56.974584 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:14:56.974590 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5933"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:14:56.974605 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:14:56.974611 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204742 2019-02-24 07:14:56.974621 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:14:56.974692 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:14:56.974631 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:56.974642 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:56.974647 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:56.974651 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:56.974655 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:56.974661 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:56.974671 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:56.974680 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:56.974685 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:56.974698 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:14:56.974707 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:56.974715 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:56.982024 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:56.982038 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:56.982047 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:56.982053 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:14:56.982058 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:56.982065 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:56.982069 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:56.982073 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:56.982078 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:56.982103 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:14:56.992993 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:14:56.993008 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:14:56.993014 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:56.993020 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:56.993025 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:56.993030 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:56.993035 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:56.993040 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:56.993045 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:56.993051 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:49 GMT 2019-02-24 07:14:56.993056 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:56.993065 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:14:56.993070 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:56.993077 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:14:56.993096 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:14:56.993103 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:14:56.993112 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:56.993116 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:14:56.993120 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:56.993149 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:56.993159 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:56.993164 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:56.993179 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:56.993185 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:14:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:14:56.993208 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:14:56.993216 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:14:56.993236 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:14:56.993242 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:14:56.993340 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:14:56.993432 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:14:56.993438 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:14:56.993445 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:14:56.993455 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:56.993476 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:14:56.993528 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:14:56.993547 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:56.993558 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:14:56.993564 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:14:56.993568 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:14:56.993573 nusoap_client: detail =