Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
317486501041289 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR062356 B63 (Euro3)
JR T3691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 21 Feb 2020 04:16:47 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-02-21 05:16:48.499192 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-02-21 05:16:48.499244 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 05:16:48.499258 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-02-21 05:16:48.499274 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 05:16:48.499283 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-02-21 05:16:48.499291 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-02-21 05:16:48.499303 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-02-21 05:16:48.499311 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 05:16:48.499317 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 05:16:48.499326 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 05:16:48.499334 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 05:16:48.499344 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 05:16:48.499350 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 05:16:48.499355 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 05:16:48.499359 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 05:16:48.499363 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-02-21 05:16:48.499374 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 05:16:48.499388 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 05:16:48.499397 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 05:16:48.499402 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-02-21 05:16:48.499407 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-02-21 05:16:48.499422 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 05:16:48.499430 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 05:16:48.506289 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 05:16:48.506326 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 05:16:48.506341 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-02-21 05:16:48.506348 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 05:16:48.506354 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 05:16:48.506359 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 05:16:48.506363 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-02-21 05:16:48.506412 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-02-21 05:16:48.529094 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-02-21 05:16:48.529132 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-02-21 05:16:48.529139 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 05:16:48.529145 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 05:16:48.529151 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 05:16:48.529165 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 05:16:48.529172 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 05:16:48.529179 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 05:16:48.529185 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 05:16:48.529191 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 04:16:47 GMT 2020-02-21 05:16:48.529197 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 05:16:48.529202 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-02-21 05:16:48.529208 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 05:16:48.529221 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-02-21 05:16:48.529252 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-02-21 05:16:48.529277 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-02-21 05:16:48.535699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 05:16:48.535742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.535756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.535779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.535794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.535901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.535938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 05:16:48.542532 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-02-21 05:16:48.542553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.542828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 05:16:48.549070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 05:16:48.549175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.549954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.556778 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-02-21 05:16:48.557125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 05:16:48.557391 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-02-21 05:16:48.557402 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 05:16:48.557408 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-02-21 05:16:48.557513 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-02-21 05:16:48.557561 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 05:16:48.557577 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 05:16:48.557584 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 05:16:48.557603 wsdl: got WSDL URL 2020-02-21 05:16:48.557608 wsdl: Parse WSDL 2020-02-21 05:16:48.557780 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-02-21 05:16:48.557796 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-02-21 05:16:48.557844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.557853 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-02-21 05:16:48.557872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.557902 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.557911 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.557929 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 05:16:48.557958 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.557965 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.557976 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 05:16:48.557992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.558036 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.558051 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.558073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558100 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.558107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-02-21 05:16:48.558132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.558167 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-02-21 05:16:48.558183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558189 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-02-21 05:16:48.558203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558229 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.558236 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558246 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 05:16:48.558264 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.558271 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558280 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 05:16:48.558298 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.558305 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558315 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 05:16:48.558328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.558369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.558384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-02-21 05:16:48.558405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558430 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.558437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-02-21 05:16:48.558460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.558486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-02-21 05:16:48.558500 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-02-21 05:16:48.558520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.558552 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558562 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 05:16:48.558580 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.558586 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558600 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 05:16:48.558619 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.558625 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558635 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 05:16:48.558653 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.558660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.558682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.558720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.558735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.558756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558828 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.558849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.558867 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558879 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 05:16:48.558889 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-02-21 05:16:48.558901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 05:16:48.558926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 05:16:48.558948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-02-21 05:16:48.558968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.558993 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559000 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559010 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 05:16:48.559028 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559035 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559044 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 05:16:48.559062 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559068 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559078 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 05:16:48.559095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.559102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559111 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.559124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.559183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.559204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559229 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.559236 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-02-21 05:16:48.559259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559285 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 05:16:48.559299 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559306 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-02-21 05:16:48.559319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559344 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559352 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559363 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 05:16:48.559375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559400 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.559416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559422 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.559440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559466 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.559473 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559483 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-02-21 05:16:48.559496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559521 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-02-21 05:16:48.559536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559542 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-02-21 05:16:48.559556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.559610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.559649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559655 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.559668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559693 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.559700 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-02-21 05:16:48.559723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559748 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-02-21 05:16:48.559762 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559768 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-02-21 05:16:48.559782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559807 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559814 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559824 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 05:16:48.559842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.559849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.559871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.559900 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-02-21 05:16:48.559914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559920 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.559933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559961 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.559968 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.559978 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-02-21 05:16:48.559991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560015 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-02-21 05:16:48.560030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560036 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-02-21 05:16:48.560049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560074 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.560081 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560091 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 05:16:48.560109 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.560115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560124 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.560137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560172 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-02-21 05:16:48.560187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560194 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.560207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.560239 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560249 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-02-21 05:16:48.560262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560287 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-02-21 05:16:48.560301 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560307 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-02-21 05:16:48.560321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.560352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.560375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560399 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-02-21 05:16:48.560414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560420 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.560433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560457 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.560464 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560474 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-02-21 05:16:48.560486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-02-21 05:16:48.560525 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560532 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-02-21 05:16:48.560545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.560576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.560599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560624 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.560638 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560644 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.560657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560682 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.560689 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560698 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-02-21 05:16:48.560712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560736 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 05:16:48.560751 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560757 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-02-21 05:16:48.560771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560796 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.560803 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560812 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 05:16:48.560825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560851 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.560865 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560872 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.560885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560909 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.560917 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-02-21 05:16:48.560939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.560964 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 05:16:48.560979 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.560985 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-02-21 05:16:48.560998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561022 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.561029 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 05:16:48.561052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.561091 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561097 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.561110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561134 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.561141 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561151 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-02-21 05:16:48.561170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 05:16:48.561210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561216 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-02-21 05:16:48.561230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561254 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.561261 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561271 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-02-21 05:16:48.561289 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.561295 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561305 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-02-21 05:16:48.561317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561346 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.561363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561369 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.561382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561408 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.561415 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561425 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-02-21 05:16:48.561438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561463 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 05:16:48.561477 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561484 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 05:16:48.561497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.561529 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.561551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561576 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.561590 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561597 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.561610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561637 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.561644 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561654 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 05:16:48.561667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561693 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 05:16:48.561708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561715 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-02-21 05:16:48.561729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561754 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 05:16:48.561761 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561770 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 05:16:48.561783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.561809 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.561824 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561830 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.561844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561867 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561873 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.561931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.561957 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.561968 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 05:16:48.561978 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-02-21 05:16:48.561990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 05:16:48.562014 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 05:16:48.562029 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562035 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-02-21 05:16:48.562049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562074 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 05:16:48.562081 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562091 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 05:16:48.562104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.562129 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.562143 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562149 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.562169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562193 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562200 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.562257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.562274 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 05:16:48.562295 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-02-21 05:16:48.562307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 05:16:48.562330 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-02-21 05:16:48.562345 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562360 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-02-21 05:16:48.562374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562399 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 05:16:48.562406 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562415 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 05:16:48.562428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.562453 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.562468 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562474 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.562487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562510 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562516 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.562572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.562588 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 05:16:48.562609 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-02-21 05:16:48.562621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 05:16:48.562645 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-02-21 05:16:48.562660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-02-21 05:16:48.562679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.562711 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-02-21 05:16:48.562739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.562746 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-02-21 05:16:48.562773 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.562780 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562789 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 05:16:48.562806 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.562813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562822 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 05:16:48.562840 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.562846 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562856 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 05:16:48.562873 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.562880 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562889 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-02-21 05:16:48.562907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.562913 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.562935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.562979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.562990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.563006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.563026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563051 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563058 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-02-21 05:16:48.563081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-02-21 05:16:48.563121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563128 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-02-21 05:16:48.563141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563171 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563179 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563189 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 05:16:48.563207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563213 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563223 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.563240 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563246 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563256 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 05:16:48.563269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.563316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.563335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563375 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-02-21 05:16:48.563398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-02-21 05:16:48.563437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 05:16:48.563457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563489 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.563511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.563551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.563571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563603 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 05:16:48.563625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 05:16:48.563665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563671 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 05:16:48.563685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563711 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563718 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563728 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 05:16:48.563745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.563780 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563786 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563796 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 05:16:48.563809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.563857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563863 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.563877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563901 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.563908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 05:16:48.563931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.563956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 05:16:48.563971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.563977 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.563991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564015 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564022 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564032 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 05:16:48.564050 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.564056 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564066 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 05:16:48.564084 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.564091 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564101 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 05:16:48.564118 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564125 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564135 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 05:16:48.564152 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564165 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564175 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 05:16:48.564188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.564229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.564244 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564250 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.564264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564290 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564297 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564307 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-02-21 05:16:48.564320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.564345 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.564363 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564392 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564399 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564408 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.564451 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.564483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.564511 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.564518 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564527 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-02-21 05:16:48.564544 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.564551 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564560 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-02-21 05:16:48.564577 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.564584 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564593 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 05:16:48.564610 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.564617 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564626 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-02-21 05:16:48.564643 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 05:16:48.564650 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564660 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-02-21 05:16:48.564678 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564685 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564694 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.564712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.564745 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564752 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564761 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-02-21 05:16:48.564779 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564785 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564795 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 05:16:48.564812 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.564818 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564828 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 05:16:48.564841 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.564895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.564913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564919 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.564934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564963 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.564970 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.564980 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 05:16:48.564997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565004 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565014 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 05:16:48.565031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565038 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565047 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 05:16:48.565065 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.565071 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565081 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 05:16:48.565093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.565130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.565173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565199 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565206 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-02-21 05:16:48.565228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.565254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.565267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565295 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.565361 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565386 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.565393 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565403 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 05:16:48.565420 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565427 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565437 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 05:16:48.565454 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.565460 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565470 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 05:16:48.565487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.565493 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565503 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 05:16:48.565520 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.565527 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565536 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 05:16:48.565557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.565565 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565574 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 05:16:48.565592 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565599 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565609 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.565626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565633 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565642 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 05:16:48.565659 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565666 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565676 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 05:16:48.565693 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565699 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565709 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 05:16:48.565726 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565733 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565742 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 05:16:48.565755 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.565808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.565826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565832 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.565847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565872 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565879 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565889 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 05:16:48.565906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.565913 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.565939 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.565946 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565955 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 05:16:48.565972 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.565979 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.565988 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.566028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.566038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.566060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.566074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.566099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.566115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-02-21 05:16:48.566128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.566143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.566157 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.566172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566200 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566217 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.566260 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566285 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.566292 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566302 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 05:16:48.566320 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566326 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566336 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 05:16:48.566360 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.566367 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566376 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 05:16:48.566394 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.566400 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566410 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 05:16:48.566427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.566434 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566444 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 05:16:48.566461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.566468 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566478 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 05:16:48.566495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566511 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.566529 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566535 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566545 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 05:16:48.566562 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566569 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566579 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 05:16:48.566596 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566603 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566612 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-02-21 05:16:48.566630 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566636 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 05:16:48.566663 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566670 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566679 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 05:16:48.566692 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.566748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.566763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566792 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566799 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566808 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.566851 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566876 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.566883 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566893 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-02-21 05:16:48.566911 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.566918 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566927 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-02-21 05:16:48.566953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.566959 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.566969 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 05:16:48.566986 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.566993 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567008 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-02-21 05:16:48.567026 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.567033 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567042 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-02-21 05:16:48.567059 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.567066 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567075 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 05:16:48.567092 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.567099 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567108 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-02-21 05:16:48.567125 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.567132 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567141 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-02-21 05:16:48.567163 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.567171 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567181 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-02-21 05:16:48.567199 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.567205 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567215 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 05:16:48.567232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.567239 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567249 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 05:16:48.567266 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.567272 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567282 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-02-21 05:16:48.567299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.567305 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567315 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.567332 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.567338 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567348 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-02-21 05:16:48.567361 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.567445 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567451 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-02-21 05:16:48.567473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567498 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.567505 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567515 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 05:16:48.567528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.567553 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567574 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.567587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567612 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.567619 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567629 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-02-21 05:16:48.567642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.567667 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 05:16:48.567681 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567688 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-02-21 05:16:48.567701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.567733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567747 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.567765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.567772 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567782 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 05:16:48.567799 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.567806 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567815 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 05:16:48.567833 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.567839 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567849 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 05:16:48.567861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.567898 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-02-21 05:16:48.567913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567919 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.567932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567957 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.567964 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.567973 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-02-21 05:16:48.567986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.568011 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-02-21 05:16:48.568025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.568057 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568065 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.568074 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568087 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.568104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.568118 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568143 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.568149 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568164 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-02-21 05:16:48.568183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.568189 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568199 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-02-21 05:16:48.568216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.568223 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568233 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-02-21 05:16:48.568250 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 05:16:48.568257 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568266 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 05:16:48.568284 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.568290 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568300 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-02-21 05:16:48.568317 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.568324 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568333 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-02-21 05:16:48.568350 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.568364 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 05:16:48.568397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.568404 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568413 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-02-21 05:16:48.568430 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.568437 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568452 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-02-21 05:16:48.568469 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.568476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568485 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.568498 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-02-21 05:16:48.568547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.568564 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568570 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-02-21 05:16:48.568589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568614 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.568621 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.568644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.568669 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.568684 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568690 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.568703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568728 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 05:16:48.568735 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568744 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-02-21 05:16:48.568757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.568782 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-02-21 05:16:48.568796 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-02-21 05:16:48.568826 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.568833 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 05:16:48.568843 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-02-21 05:16:48.568861 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 05:16:48.568867 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-02-21 05:16:48.568877 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-02-21 05:16:48.568895 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.568901 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 05:16:48.568911 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-02-21 05:16:48.568924 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-02-21 05:16:48.568947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.568962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.568968 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.568982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.569013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569023 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.569040 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569048 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569057 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 05:16:48.569075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569081 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569095 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 05:16:48.569108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.569141 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569166 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.569181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569206 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-02-21 05:16:48.569236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.569261 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.569274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569301 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569308 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569317 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569330 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.569360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569389 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569397 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569406 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-02-21 05:16:48.569424 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569430 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-02-21 05:16:48.569457 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.569464 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569473 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 05:16:48.569490 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569497 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569506 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-02-21 05:16:48.569524 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.569530 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569539 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-02-21 05:16:48.569557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569563 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569573 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-02-21 05:16:48.569590 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.569597 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569606 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-02-21 05:16:48.569623 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569630 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569639 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 05:16:48.569657 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569663 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569673 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 05:16:48.569685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.569730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.569748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-02-21 05:16:48.569772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569797 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569804 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 05:16:48.569832 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.569838 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569847 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 05:16:48.569865 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.569871 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569885 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 05:16:48.569903 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569910 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569920 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 05:16:48.569937 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.569952 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.569961 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 05:16:48.569974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.570014 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.570029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570035 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.570049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570079 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.570142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.570164 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570175 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 05:16:48.570186 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-02-21 05:16:48.570198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 05:16:48.570222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 05:16:48.570237 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570243 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-02-21 05:16:48.570257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570281 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.570288 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570298 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-02-21 05:16:48.570311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.570336 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.570351 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570358 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.570371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570395 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 05:16:48.570403 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570416 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-02-21 05:16:48.570430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.570455 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-02-21 05:16:48.570469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570476 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-02-21 05:16:48.570489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.570520 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.570543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.570568 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.570583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570589 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.570602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570627 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570634 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570644 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-02-21 05:16:48.570657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.570672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.570682 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 05:16:48.570695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570726 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570733 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570743 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.570786 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570811 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.570818 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570828 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-02-21 05:16:48.570845 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.570852 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570861 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-02-21 05:16:48.570879 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.570885 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570895 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-02-21 05:16:48.570912 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.570919 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570928 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-02-21 05:16:48.570953 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.570960 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.570969 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-02-21 05:16:48.570986 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 05:16:48.570994 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571003 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-02-21 05:16:48.571020 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 05:16:48.571027 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571040 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-02-21 05:16:48.571058 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 05:16:48.571065 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571075 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-02-21 05:16:48.571092 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.571098 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571108 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-02-21 05:16:48.571125 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571132 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571142 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-02-21 05:16:48.571165 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571172 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571182 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-02-21 05:16:48.571200 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571206 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571216 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-02-21 05:16:48.571233 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571240 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571249 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-02-21 05:16:48.571262 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.571324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.571342 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571348 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-02-21 05:16:48.571372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571397 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571404 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571413 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-02-21 05:16:48.571426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.571451 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.571466 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571472 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.571489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571515 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.571522 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571531 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-02-21 05:16:48.571544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.571569 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 05:16:48.571584 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571590 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.571604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571629 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571636 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571646 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-02-21 05:16:48.571663 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.571670 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571680 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 05:16:48.571697 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.571704 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571713 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 05:16:48.571731 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.571737 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571747 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 05:16:48.571760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.571795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.571810 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571816 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.571834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571859 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.571866 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-02-21 05:16:48.571889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.571904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.571914 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.571928 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.571957 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.571964 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.571974 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.571986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.572016 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.572054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572063 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 05:16:48.572081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.572088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 05:16:48.572115 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572122 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572131 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-02-21 05:16:48.572148 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.572160 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572170 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 05:16:48.572188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572206 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 05:16:48.572223 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572230 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572239 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-02-21 05:16:48.572256 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 05:16:48.572263 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572272 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-02-21 05:16:48.572285 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.572323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.572339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572345 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-02-21 05:16:48.572370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572395 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.572402 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572411 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-02-21 05:16:48.572429 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572435 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572445 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-02-21 05:16:48.572462 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572469 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572478 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-02-21 05:16:48.572495 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.572502 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572511 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-02-21 05:16:48.572528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572535 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572544 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-02-21 05:16:48.572562 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572568 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572578 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-02-21 05:16:48.572595 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572601 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572614 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 05:16:48.572632 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.572639 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572648 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 05:16:48.572661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.572712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.572726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572733 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-02-21 05:16:48.572747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572771 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.572779 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-02-21 05:16:48.572805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.572830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 05:16:48.572847 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 05:16:48.572854 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-02-21 05:16:48.572864 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-02-21 05:16:48.572879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572885 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-02-21 05:16:48.572899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.572951 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 05:16:48.572968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.572978 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 05:16:48.572988 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-02-21 05:16:48.573005 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.573012 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-02-21 05:16:48.573022 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-02-21 05:16:48.573038 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 05:16:48.573045 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-02-21 05:16:48.573054 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-02-21 05:16:48.573071 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.573078 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.573087 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.573104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.573111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.573120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.573137 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.573144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.573162 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.573180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.573187 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-02-21 05:16:48.573197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.573214 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.573220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-02-21 05:16:48.573230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.573247 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 05:16:48.573253 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-02-21 05:16:48.573263 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-02-21 05:16:48.573279 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.573286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.573295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.573312 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 05:16:48.573318 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-02-21 05:16:48.573328 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-02-21 05:16:48.573345 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.573359 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-02-21 05:16:48.573369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.573386 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.573392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 05:16:48.573402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.573418 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 05:16:48.573424 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-02-21 05:16:48.573434 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-02-21 05:16:48.573447 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-02-21 05:16:48.573481 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.573509 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-02-21 05:16:48.573536 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.573562 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-02-21 05:16:48.573589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.573620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 05:16:48.573646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.573673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 05:16:48.573700 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.573725 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-02-21 05:16:48.573751 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.573777 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-02-21 05:16:48.573803 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-02-21 05:16:48.573829 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-02-21 05:16:48.573855 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-02-21 05:16:48.573881 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-02-21 05:16:48.573914 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-02-21 05:16:48.573940 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-02-21 05:16:48.573966 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.573992 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 05:16:48.574035 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.574062 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 05:16:48.574088 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.574114 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 05:16:48.574141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.574172 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 05:16:48.574199 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.574226 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 05:16:48.574251 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.574277 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 05:16:48.574304 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.574331 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-02-21 05:16:48.574357 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.574554 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-02-21 05:16:48.574581 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.574608 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-02-21 05:16:48.574634 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.574659 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-02-21 05:16:48.574685 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.574712 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 05:16:48.574738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.574765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 05:16:48.574791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.574818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.574844 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.574870 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.574896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.574922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.574955 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.574981 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 05:16:48.575007 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-02-21 05:16:48.575032 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-02-21 05:16:48.575058 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.575083 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-02-21 05:16:48.575109 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.575135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.575166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.575193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 05:16:48.575218 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.575248 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-02-21 05:16:48.575274 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.575300 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 05:16:48.575326 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.575354 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 05:16:48.575380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.575407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 05:16:48.575433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.575458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 05:16:48.575485 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575503 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575528 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.575553 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575570 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575587 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575612 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.575637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.575738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.575838 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575864 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.575889 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575920 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.575950 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575967 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.575993 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.576018 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576035 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576061 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.576086 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576112 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.576137 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.576194 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576219 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.576245 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576271 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.576296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.576370 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576395 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.576421 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.576471 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576496 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.576522 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576549 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.576574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.576728 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576744 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576761 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576786 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.576812 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576838 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.576863 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576880 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576897 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.576950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.576983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.577068 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577101 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577119 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.577176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577257 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.577284 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577309 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.577335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577368 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577384 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.577435 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577461 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 05:16:48.577486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.577571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.577689 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577715 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 05:16:48.577742 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577767 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.577793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577819 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.577845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.577953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.577987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 05:16:48.578120 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578137 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578167 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.578194 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578210 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578227 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578252 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.578278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.578378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.578479 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578505 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578536 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578562 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578587 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578604 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578630 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578655 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578671 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578697 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578722 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578748 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578773 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578799 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.578824 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578850 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578875 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578901 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 05:16:48.578927 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.578969 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 05:16:48.578994 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579020 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.579046 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579072 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.579097 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579123 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.579148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579179 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.579206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.579361 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.579445 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.579497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579556 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.579581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 05:16:48.579699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579716 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.579800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.579907 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579933 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 05:16:48.579959 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579975 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.579992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580008 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 05:16:48.580059 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580084 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 05:16:48.580110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580126 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580173 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.580199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 05:16:48.580319 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580344 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 05:16:48.580370 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580396 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 05:16:48.580421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 05:16:48.580472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580510 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.580579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 05:16:48.580720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 05:16:48.580763 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.580822 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.580872 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.580930 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.580979 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.581025 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.581073 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.581121 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.581174 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.581222 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.581269 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.581316 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.581366 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.581413 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.581462 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.581510 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.581559 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.581607 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.581654 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.581702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.581750 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.581797 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.581845 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.581899 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.581950 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.581996 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.582057 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.582284 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.582332 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.582380 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.582428 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.582479 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.582530 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.582581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.582637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.582685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.582732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.582780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.582828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.582874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.582930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.582977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.583025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.583072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.583119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.583172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.583218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.583264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.583312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.583359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.583409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.583455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.583503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.583552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.583600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.583647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.583695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.583747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.583804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.583850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.583896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.583943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.583990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.584039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.584092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.584143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.584195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.584245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.584300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.584349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.584396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.584444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.584492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.584538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.584585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.584633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.584685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.584733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.584779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.584827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.584874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.584920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.584968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.585015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.585062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.585111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.585164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.585212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.585261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.585309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.585357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.585408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.585458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.585504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.585550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.585599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.585646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.585695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.585743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.585794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.585840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.585889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.585944 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 05:16:48.585970 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.586030 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.586085 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.586138 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.586198 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.586252 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.586305 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.586358 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.586411 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.586464 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.586518 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.586572 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.586625 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.586678 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.586730 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.586783 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.586836 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.586899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.586953 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.587006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.587060 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.587114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.587176 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.587230 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.587283 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.587347 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.587400 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.587454 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.587506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.587559 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.587612 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.587664 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.587728 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.587783 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.587843 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 05:16:48.587867 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.587921 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.587974 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.588027 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.588081 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.588147 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.588210 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.588265 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.588318 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.588371 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.588424 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.588477 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.588541 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.588595 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.588652 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.588706 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.588759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.588812 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.588865 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.588932 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.588986 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.589039 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.589100 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.589157 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.589212 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.589266 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.589332 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.589385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.589438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.589491 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.589548 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.589601 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.589654 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.589720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.589785 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-02-21 05:16:48.589808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.589857 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.589905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.589953 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.590005 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.590249 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.590298 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.590346 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.590408 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.590456 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.590504 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.590551 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.590599 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.590647 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.590699 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.590748 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.590796 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.590859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.590907 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.590954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.591001 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.591049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.591097 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.591144 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.591201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.591254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.591314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.591363 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.591410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.591458 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.591505 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.591553 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.591600 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.591649 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.591703 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-02-21 05:16:48.591725 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.591794 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.591844 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.591894 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.591944 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.591993 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.592043 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 05:16:48.592093 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 05:16:48.592144 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 05:16:48.592199 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.592263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.592317 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.592367 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.592416 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.592466 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.592515 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.592565 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.592615 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.592664 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.592728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.592779 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.592829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.592879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.593177 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.593228 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.593278 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 05:16:48.593329 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.593379 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.593430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.593480 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.593529 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.593579 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.593628 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.593679 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.593732 wsdl: current service: Service1 2020-02-21 05:16:48.593749 wsdl: current port: Service1Soap 2020-02-21 05:16:48.593778 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-02-21 05:16:48.593805 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-02-21 05:16:48.593831 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-02-21 05:16:48.593857 wsdl: Parsing WSDL done 2020-02-21 05:16:48.593876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.593891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.593901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.593912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.593921 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.593929 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.593937 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 05:16:48.593945 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 05:16:48.593954 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 05:16:48.593961 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.593969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.593978 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.593985 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.593994 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594003 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594011 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.594019 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594027 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.594035 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.594043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.594068 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.594076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.594084 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.594092 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 05:16:48.594100 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.594108 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.594115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.594123 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.594131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.594139 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.594147 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.594159 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.594168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.594179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.594191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.594200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.594208 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.594216 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.594224 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 05:16:48.594231 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 05:16:48.594239 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 05:16:48.594247 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.594254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.594262 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.594270 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.594278 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594285 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594293 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.594301 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594309 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.594316 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.594324 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594331 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594339 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.594346 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.594354 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.594361 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.594369 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 05:16:48.594376 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.594383 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.594391 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.594399 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.594406 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.594414 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.594421 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.594430 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.594437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.594447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.594454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.594462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.594470 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.594477 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.594484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 05:16:48.594491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 05:16:48.594498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 05:16:48.594505 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.594512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.594519 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.594526 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.594534 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594542 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594549 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.594556 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594564 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.594572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.594579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594590 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.594606 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.594614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.594621 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.594628 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 05:16:48.594635 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.594641 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.594648 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.594655 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.594663 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.594669 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.594676 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.594683 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.594690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 05:16:48.594699 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 05:16:48.594706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 05:16:48.594714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.594721 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 05:16:48.594728 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 05:16:48.594735 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 05:16:48.594742 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 05:16:48.594750 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 05:16:48.594756 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 05:16:48.594763 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 05:16:48.594770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 05:16:48.594777 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 05:16:48.594784 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594791 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594798 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 05:16:48.594805 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 05:16:48.594812 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 05:16:48.594819 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 05:16:48.594825 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594832 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 05:16:48.594839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 05:16:48.594846 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 05:16:48.594853 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 05:16:48.594859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 05:16:48.594866 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 05:16:48.594873 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 05:16:48.594880 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 05:16:48.594886 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 05:16:48.594894 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 05:16:48.594900 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 05:16:48.594908 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 05:16:48.594915 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 05:16:48.594922 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 05:16:48.595141 nusoap_client: checkWSDL 2020-02-21 05:16:48.595150 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 05:16:48.595160 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 05:16:48.595165 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 05:16:48.595171 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-02-21 05:16:48.595176 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 05:16:48.595180 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 05:16:48.595189 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-02-21 05:16:48.595198 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 05:16:48.595238 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595244 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 05:16:48.595258 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 05:16:48.595280 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-02-21 05:16:48.595286 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-02-21 05:16:48.595290 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-02-21 05:16:48.595295 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-02-21 05:16:48.595300 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 05:16:48.595311 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 05:16:48.595317 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 05:16:48.595322 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 05:16:48.595333 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595341 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 05:16:48.595346 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-02-21 05:16:48.595374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.595382 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 05:16:48.595387 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.595413 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 05:16:48.595419 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-02-21 05:16:48.595423 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-02-21 05:16:48.595427 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-02-21 05:16:48.595431 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-02-21 05:16:48.595435 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-02-21 05:16:48.595439 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-02-21 05:16:48.595443 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 05:16:48.595447 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-02-21 05:16:48.595457 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204742" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 05:16:48.595468 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 05:16:48.595474 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 05:16:48.595479 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 05:16:48.595485 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595491 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 05:16:48.595495 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 05:16:48.595521 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 05:16:48.595528 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595532 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595538 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595542 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 05:16:48.595553 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 05:16:48.595561 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595565 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 05:16:48.595570 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 05:16:48.595577 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204742" 2020-02-21 05:16:48.595584 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595588 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 05:16:48.595594 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595600 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595605 wsdl: in serializeType: returning: 204742 2020-02-21 05:16:48.595611 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 05:16:48.595618 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595623 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 05:16:48.595627 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 05:16:48.595632 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-02-21 05:16:48.595640 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595644 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 05:16:48.595653 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595658 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 05:16:48.595663 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-02-21 05:16:48.595668 wsdl: in serializeType: returning: 204742PLN 2020-02-21 05:16:48.595672 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204742PLN 2020-02-21 05:16:48.595692 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=204742PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-02-21 05:16:48.595697 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-02-21 05:16:48.595703 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6166"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-02-21 05:16:48.595716 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-02-21 05:16:48.595722 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=204742PLN 2020-02-21 05:16:48.595731 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-02-21 05:16:48.595805 nusoap_client: sending message, length=499 2020-02-21 05:16:48.595743 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 05:16:48.595754 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 05:16:48.595759 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 05:16:48.595764 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 05:16:48.595768 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 05:16:48.595774 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 05:16:48.595784 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 05:16:48.595792 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 05:16:48.595798 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 05:16:48.595811 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-02-21 05:16:48.595819 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 05:16:48.595826 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 05:16:48.602519 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 05:16:48.602529 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 05:16:48.602538 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-02-21 05:16:48.602543 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-02-21 05:16:48.602548 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 05:16:48.602553 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 05:16:48.602557 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 05:16:48.602561 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 05:16:48.602566 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-02-21 05:16:48.602592 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-02-21 05:16:48.907226 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-02-21 05:16:48.907265 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-02-21 05:16:48.907272 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 05:16:48.907279 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 05:16:48.907284 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 05:16:48.907291 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 05:16:48.907297 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 05:16:48.907302 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 05:16:48.907308 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 05:16:48.907313 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 04:16:47 GMT 2020-02-21 05:16:48.907319 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 05:16:48.907325 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-02-21 05:16:48.907331 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 05:16:48.907341 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-02-21 05:16:48.907369 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-02-21 05:16:48.907381 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-02-21 05:16:48.907391 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 05:16:48.907396 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-02-21 05:16:48.907401 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-02-21 05:16:48.907461 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 05:16:48.907473 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 05:16:48.907479 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 05:16:48.907507 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 05:16:48.907514 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 21 Feb 2020 04:16:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-02-21 05:16:48.907550 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-02-21 05:16:48.907560 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-02-21 05:16:48.907584 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-02-21 05:16:48.907591 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-02-21 05:16:48.907691 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-02-21 05:16:48.907790 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-02-21 05:16:48.907797 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-02-21 05:16:48.907805 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-02-21 05:16:48.907817 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 05:16:48.907840 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-02-21 05:16:48.907895 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-02-21 05:16:48.907920 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 05:16:48.907932 nusoap_client: got fault 2020-02-21 05:16:48.907940 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-02-21 05:16:48.907944 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-02-21 05:16:48.907950 nusoap_client: detail =