Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315489005096539 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2098
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:58:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:58:18.676131 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:58:18.676194 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:58:18.676210 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:58:18.676226 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:58:18.676236 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:58:18.676244 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:58:18.676260 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:58:18.676268 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:58:18.676283 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:58:18.676292 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:58:18.676301 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:58:18.676311 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:58:18.676317 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:58:18.676322 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:58:18.676326 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:58:18.676330 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:58:18.676342 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:58:18.676358 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:58:18.676366 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:58:18.676372 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:58:18.676378 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:58:18.676388 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:58:18.676396 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:58:18.683775 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:58:18.683791 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:58:18.683803 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:58:18.683809 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:58:18.683827 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:58:18.683832 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:58:18.683836 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:58:18.683870 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:58:18.701811 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:58:18.701860 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:58:18.701868 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:58:18.701873 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:58:18.701879 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:58:18.701885 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:58:18.701891 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:58:18.701897 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:58:18.701903 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:58:18.701909 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:58:17 GMT 2019-02-20 06:58:18.701914 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:58:18.701919 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:58:18.701925 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:58:18.701939 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:58:18.701976 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:58:18.702003 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:58:18.709006 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.709450 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:58:18.716352 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.716803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.716993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:58:18.717162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.717347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:58:18.717471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:58:18.717615 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.717643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.723526 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.723978 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.724553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.724739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.724976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.725216 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.725243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.725742 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.726379 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.726878 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.730753 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.731220 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.731808 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:58:18.732392 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:58:18.732875 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:58:18.733349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:58:18.733644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.733860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.733875 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:58:18.734242 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.734391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:58:18.734626 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:58:18.734638 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:58:18.734643 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:58:18.734673 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:58:18.734723 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:58:18.734745 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:58:18.734752 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:58:18.734773 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:58:18.734778 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:58:18.734955 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:58:18.734974 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:58:18.735030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:58:18.735060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735091 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735100 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735116 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:58:18.735137 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735144 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735154 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:58:18.735169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.735213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.735229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735236 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.735252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735293 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.735301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:58:18.735325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.735353 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:58:18.735369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:58:18.735389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735415 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735422 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735444 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:58:18.735465 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735472 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735482 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:58:18.735500 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735507 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735517 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:58:18.735531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.735578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.735593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735599 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:58:18.735613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735637 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.735644 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:58:18.735667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.735692 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:58:18.735707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:58:18.735726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735750 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735757 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735766 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:58:18.735784 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735790 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735800 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:58:18.735817 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.735824 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735833 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:58:18.735851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.735857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.735879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.735917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.735932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.735952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.735994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.736043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.736060 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736071 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:58:18.736081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:58:18.736093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:58:18.736118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:58:18.736133 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736139 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:58:18.736152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736177 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.736184 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736193 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:58:18.736206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.736230 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.736244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736251 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.736278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736304 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.736311 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736321 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:58:18.736334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.736360 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:58:18.736375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736382 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:58:18.736395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.736428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736444 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.736458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.736483 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.736499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736505 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.736518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736544 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.736552 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736574 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:58:18.736588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.736612 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:58:18.736627 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736633 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:58:18.736646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736678 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.736685 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736695 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:58:18.736713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.736720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736729 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.736741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.736769 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:58:18.736783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736789 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.736802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736826 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.736833 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736842 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:58:18.736855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.736879 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:58:18.736894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736900 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:58:18.736913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736938 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.736945 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736954 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:58:18.736973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.736980 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.736994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.737007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737035 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:58:18.737050 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737057 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.737070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737094 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.737101 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737111 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:58:18.737123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737147 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:58:18.737162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737168 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:58:18.737181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737204 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.737211 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737221 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.737233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737257 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:58:18.737285 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737291 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.737305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737331 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.737338 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737348 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:58:18.737361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:58:18.737401 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737407 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:58:18.737421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737452 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.737460 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.737483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737508 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.737523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737529 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.737542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737568 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.737575 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737585 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:58:18.737598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737623 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:58:18.737638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737644 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:58:18.737657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737689 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.737696 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737706 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:58:18.737719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737744 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.737759 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737765 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.737779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737803 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.737811 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737820 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:58:18.737833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:58:18.737892 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737898 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:58:18.737911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737936 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.737943 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737952 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:58:18.737965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.737980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.737989 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.738004 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738011 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.738024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738048 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.738055 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:58:18.738077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.738102 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:58:18.738117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738123 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:58:18.738136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738160 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.738167 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738176 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:58:18.738194 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.738201 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738210 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:58:18.738222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.738250 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.738278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738284 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.738298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738324 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.738331 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738341 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:58:18.738354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.738379 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:58:18.738394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738401 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:58:18.738414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.738453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738463 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.738476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.738502 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.738517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.738537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738576 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.738583 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738593 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:58:18.738606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.738630 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:58:18.738644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738650 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:58:18.738663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738688 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:58:18.738695 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738704 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:58:18.738717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.738741 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.738756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738762 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.738775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738817 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.738879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.738897 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:58:18.738918 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:58:18.738931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:58:18.738956 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:58:18.738971 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.738977 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:58:18.738991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739018 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:58:18.739025 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739035 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:58:18.739048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.739074 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.739089 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739096 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.739109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739134 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739141 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.739212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.739228 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:58:18.739248 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:58:18.739260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:58:18.739297 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:58:18.739314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739321 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:58:18.739334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739360 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739367 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739377 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:58:18.739396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739403 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:58:18.739438 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739446 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739456 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:58:18.739475 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.739482 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739491 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:58:18.739510 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.739517 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739526 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:58:18.739544 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.739551 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739560 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:58:18.739591 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.739597 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739607 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.739619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.739667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.739692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739698 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.739712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739736 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739743 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:58:18.739765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.739790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:58:18.739805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739811 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:58:18.739824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739849 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739856 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739865 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:58:18.739883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.739917 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.739923 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739933 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:58:18.739945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.739976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.739991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.739997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.740010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740034 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:58:18.740064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.740089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:58:18.740104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740110 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:58:18.740123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740154 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.740176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.740200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.740214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.740233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740258 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740278 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:58:18.740302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.740326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:58:18.740341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740348 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:58:18.740361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740393 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740401 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740410 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:58:18.740433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.740471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:58:18.740501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.740534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.740549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.740582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740607 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740614 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:58:18.740636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.740660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:58:18.740674 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.740702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740726 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.740733 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740743 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:58:18.740760 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740767 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:58:18.740794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.740800 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740810 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:58:18.740827 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.740834 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740843 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:58:18.740860 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.740867 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740876 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:58:18.740889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.740929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.740944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.740963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.740988 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.740995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741004 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:58:18.741017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.741041 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.741055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741084 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741091 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741101 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.741144 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.741176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.741203 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.741210 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741219 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:58:18.741236 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.741243 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741252 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:58:18.741283 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.741290 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741300 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:58:18.741319 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.741326 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741335 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:58:18.741354 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:58:18.741361 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741370 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:58:18.741389 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.741396 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741405 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.741424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.741435 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.741464 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.741471 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741481 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:58:18.741499 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.741506 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741515 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:58:18.741529 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.741610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741616 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.741630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741654 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.741661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741671 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:58:18.741688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.741695 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741704 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:58:18.741721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.741727 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741737 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:58:18.741754 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.741761 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741770 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:58:18.741783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.741818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.741852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741877 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741884 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741894 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:58:18.741906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.741921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.741931 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.741944 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741970 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741978 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.741987 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742000 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.742029 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742054 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.742061 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742071 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:58:18.742088 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742095 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742105 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:58:18.742123 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.742129 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742138 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:58:18.742155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.742162 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742171 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:58:18.742189 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.742195 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742204 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:58:18.742222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.742228 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742238 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:58:18.742255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742261 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742284 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.742303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742309 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742319 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:58:18.742337 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742343 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742353 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:58:18.742371 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742378 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742396 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:58:18.742413 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742435 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:58:18.742449 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.742503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.742522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742529 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.742543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742581 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742588 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742597 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:58:18.742615 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.742621 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.742649 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.742655 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742664 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:58:18.742682 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.742688 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742698 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.742711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.742746 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.742780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742805 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742812 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:58:18.742834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.742849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.742859 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.742872 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742900 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742907 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742917 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.742958 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742983 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.742990 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.742999 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:58:18.743017 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743024 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743033 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:58:18.743054 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.743061 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743071 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:58:18.743088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.743095 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743104 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:58:18.743122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743128 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743138 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:58:18.743155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743161 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743170 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:58:18.743188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.743220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743228 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743238 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:58:18.743255 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743262 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743284 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:58:18.743303 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743310 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743319 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:58:18.743337 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743344 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743354 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:58:18.743372 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743379 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743397 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:58:18.743410 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.743475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.743493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743522 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743529 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743539 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743552 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.743596 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743621 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.743628 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743637 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:58:18.743655 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.743662 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743671 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:58:18.743697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.743704 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743713 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:58:18.743730 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743737 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743746 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:58:18.743764 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743770 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743780 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:58:18.743797 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743804 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743813 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:58:18.743830 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.743837 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743846 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:58:18.743863 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743870 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743879 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:58:18.743897 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743903 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743913 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:58:18.743930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743936 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743945 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:58:18.743963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.743969 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.743979 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:58:18.743996 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.744003 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.744012 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:58:18.744029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.744035 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.744045 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.744062 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.744068 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.744078 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:58:18.744090 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.744152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.744169 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744176 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:58:18.744190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.744221 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744231 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:58:18.744244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.744268 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.744283 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744289 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.744302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744327 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.744334 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744344 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:58:18.744357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.744381 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:58:18.744395 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744401 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:58:18.744414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.744452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.744480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.744486 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:58:18.744513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.744519 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744528 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:58:18.744545 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.744552 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744561 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:58:18.744574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.744610 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:58:18.744625 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744631 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.744646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744671 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.744677 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744690 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:58:18.744703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.744717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.744726 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:58:18.744739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.744766 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744773 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.744783 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.744811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.744825 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744850 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.744858 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744867 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:58:18.744885 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.744891 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744901 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:58:18.744918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.744925 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744935 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:58:18.744952 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:58:18.744959 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.744968 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:58:18.744986 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.744992 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745002 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:58:18.745019 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.745026 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745035 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:58:18.745053 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.745060 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745069 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:58:18.745087 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.745093 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745103 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:58:18.745121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.745127 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745137 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:58:18.745154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.745161 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.745183 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:58:18.745230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.745246 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745252 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:58:18.745268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.745300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.745322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.745346 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.745361 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745367 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.745381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745409 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:58:18.745416 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745426 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:58:18.745445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.745469 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:58:18.745483 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:58:18.745509 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.745516 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:58:18.745526 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:58:18.745543 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:58:18.745550 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:58:18.745559 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:58:18.745576 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.745583 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:58:18.745593 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:58:18.745605 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:58:18.745629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.745644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745650 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.745664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.745703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.745730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.745737 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745746 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:58:18.745763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.745770 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745779 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:58:18.745792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.745823 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.745837 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745843 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.745857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745881 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.745888 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745898 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:58:18.745911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.745925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.745935 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.745948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.745975 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.745982 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.745992 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746004 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.746034 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746059 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746066 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746075 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:58:18.746093 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746100 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746109 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:58:18.746126 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.746133 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746143 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:58:18.746160 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746167 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746176 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:58:18.746194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.746201 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746210 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:58:18.746227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746234 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746243 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:58:18.746260 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.746267 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746276 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:58:18.746293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746300 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746309 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:58:18.746326 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746333 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746343 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:58:18.746356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.746399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.746416 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746422 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:58:18.746444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746470 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746476 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746486 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:58:18.746504 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.746511 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746520 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:58:18.746537 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.746544 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746553 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:58:18.746570 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746577 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746586 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:58:18.746603 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.746609 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746619 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:58:18.746631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.746671 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.746694 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.746714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746737 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746744 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746781 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.746802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.746818 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746829 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:58:18.746839 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:58:18.746851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:58:18.746874 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:58:18.746889 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746894 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:58:18.746908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746932 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.746939 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746949 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:58:18.746962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.746976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.746986 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.747000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747006 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.747024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747049 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:58:18.747056 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747065 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:58:18.747078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.747102 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:58:18.747116 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747122 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:58:18.747135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.747166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.747188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.747212 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.747226 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747232 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.747245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747270 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747277 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747287 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:58:18.747300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.747324 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:58:18.747337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747364 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747371 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747381 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747393 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.747422 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747454 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747462 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747472 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:58:18.747490 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747496 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747506 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:58:18.747523 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747529 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747539 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:58:18.747556 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747563 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747572 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:58:18.747590 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747596 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747606 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:58:18.747623 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:58:18.747629 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747639 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:58:18.747656 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:58:18.747663 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747672 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:58:18.747689 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:58:18.747696 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747706 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:58:18.747723 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.747730 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747739 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:58:18.747757 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747763 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747773 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:58:18.747790 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747797 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747807 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:58:18.747823 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747830 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747840 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:58:18.747857 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.747863 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747872 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:58:18.747885 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.747944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.747962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.747968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:58:18.747991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748016 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.748023 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748032 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:58:18.748045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.748069 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.748084 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748090 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.748103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748128 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.748135 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:58:18.748157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.748182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:58:18.748196 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748202 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.748216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748241 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.748248 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748258 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:58:18.748276 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.748282 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748292 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:58:18.748309 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.748316 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748325 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:58:18.748343 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.748350 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748359 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:58:18.748372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.748408 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748423 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748434 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.748452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748477 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748484 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748494 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:58:18.748507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.748531 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.748545 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748573 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748581 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748591 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.748634 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.748666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748675 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:58:18.748693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.748699 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:58:18.748726 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.748741 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748750 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:58:18.748767 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.748774 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748784 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:58:18.748801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.748808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748817 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:58:18.748834 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.748841 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748850 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:58:18.748868 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:58:18.748875 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748884 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:58:18.748897 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.748947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.748966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.748973 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:58:18.748988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749014 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.749021 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749031 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:58:18.749049 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749056 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749066 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:58:18.749084 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749091 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749101 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:58:18.749119 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.749125 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749135 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:58:18.749153 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749160 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749169 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:58:18.749187 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749194 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749204 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:58:18.749222 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749229 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749239 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:58:18.749274 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749282 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749291 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:58:18.749304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.749369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.749384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749391 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:58:18.749408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749438 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.749446 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:58:18.749470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.749496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:58:18.749513 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:58:18.749520 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:58:18.749532 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:58:18.749548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749554 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:58:18.749568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.749613 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:58:18.749630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.749641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:58:18.749664 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:58:18.749681 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.749687 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:58:18.749697 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:58:18.749714 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:58:18.749734 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:58:18.749744 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:58:18.749761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.749768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.749777 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.749794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.749801 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.749810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.749827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.749833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.749843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.749860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.749866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:58:18.749875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.749892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.749898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:58:18.749908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.749925 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:58:18.749931 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:58:18.749941 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:58:18.749957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.749964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.749973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.749990 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:58:18.749997 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:58:18.750006 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:58:18.750023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.750029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:58:18.750039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.750055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.750062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:58:18.750071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.750087 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:58:18.750093 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:58:18.750103 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:58:18.750117 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:58:18.750155 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.750184 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:58:18.750211 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.750237 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:58:18.750263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.750290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:58:18.750315 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.750341 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:58:18.750367 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.750393 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:58:18.750419 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:58:18.750451 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:58:18.750477 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:58:18.750503 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:58:18.750531 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:58:18.750557 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:58:18.750584 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.750610 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:58:18.750636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.750662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:58:18.750688 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.750714 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:58:18.750802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.750828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:58:18.750854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.750880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:58:18.750907 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.750933 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:58:18.750959 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.750984 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:58:18.751010 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.751037 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:58:18.751064 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.751089 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:58:18.751116 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.751143 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:58:18.751170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.751196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:58:18.751222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.751249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.751275 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.751308 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.751334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.751360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.751386 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.751412 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:58:18.751444 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:58:18.751470 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:58:18.751496 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.751522 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:58:18.751548 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.751574 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.751600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.751626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:58:18.751652 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.751677 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:58:18.751704 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.751730 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:58:18.751757 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.751783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:58:18.751809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.751836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:58:18.751868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.751896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:58:18.751924 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.751941 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.751967 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.751993 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752010 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752026 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752052 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.752077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.752178 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752203 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752229 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752254 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752287 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752304 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752330 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752355 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752372 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752398 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752424 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752457 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752483 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752509 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.752534 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752560 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752586 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752611 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.752637 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752679 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.752704 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752730 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.752761 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752787 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.752812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752838 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.752863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.752988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.753014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753072 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.753098 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753124 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.753150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.753234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.753352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753401 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753427 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.753459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753533 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.753559 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753585 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.753611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753628 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753644 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753660 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753688 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.753714 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753740 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:58:18.753766 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.753850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.753967 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.753992 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:58:18.754018 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754044 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.754070 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.754120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.754221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:58:18.754393 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754410 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754440 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.754466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754483 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754499 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754525 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.754550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.754651 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754677 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.754702 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754728 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.754753 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754770 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754795 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.754821 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754838 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754863 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.754889 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754914 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.754941 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.754966 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.754992 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.755044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755069 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:58:18.755095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755111 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:58:18.755162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755188 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.755213 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755238 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.755264 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755290 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.755315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755381 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.755470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755528 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.755554 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755580 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.755606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.755691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:58:18.755807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.755908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.755984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.756010 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756035 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:58:18.756073 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756092 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756110 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756127 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756154 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:58:18.756180 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756207 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:58:18.756233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756251 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.756322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:58:18.756462 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756488 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:58:18.756513 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756539 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:58:18.756564 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756590 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:58:18.756615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.756716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:58:18.756857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:58:18.756883 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.756940 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.756989 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.757038 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.757098 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.757147 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.757196 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.757245 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.757298 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.757348 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.757397 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.757452 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.757513 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.757562 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.757609 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.757655 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.757702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.757749 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.757801 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.757850 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.757900 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.757955 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.758009 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.758056 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.758102 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.758147 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.758193 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.758241 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.758289 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.758342 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.758388 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.758440 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.758496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.758544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.758592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.758639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.758685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.758732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.758781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.758882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.758934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.758981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.759028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.759074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.759120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.759168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.759215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.759262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.759309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.759357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.759405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.759458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.759506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.759558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.759609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.759655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.759702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.759748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.759794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.759841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.759889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.759940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.759986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.760034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.760088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.760136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.760183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.760231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.760277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.760324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.760370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.760417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.760470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.760516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.760564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.760610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.760656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.760703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.760749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.760795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.760841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.760888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.760935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.760983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.761031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.761081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.761132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.761178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.761223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.761268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.761314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.761362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.761410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.761469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.761516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.761563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.761618 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:58:18.761644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.761705 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.761758 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.761811 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.761865 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.761917 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.761969 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.762021 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.762073 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.762126 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.762178 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.762231 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.762283 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.762335 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.762387 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.762444 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.762498 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.762550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.762603 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.762655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.762707 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.762759 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.762811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.762863 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.762915 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.762968 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.763029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.763082 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.763135 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.763187 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.763239 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.763292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.763352 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:58:18.763375 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.763433 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.763488 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.763541 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.763594 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.763646 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.763699 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.763751 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.763857 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.763911 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.763964 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.764016 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.764069 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.764121 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.764175 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.764227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.764280 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.764334 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.764386 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.764445 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.764498 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.764550 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.764603 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.764656 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.764709 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.764762 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.764814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.764866 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.764919 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.764972 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.765025 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.765077 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.765136 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:58:18.765159 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.765208 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.765256 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.765303 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.765350 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.765397 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.765449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.765496 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.765543 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.765591 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.765638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.765685 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.765733 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.765781 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.765866 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.765954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.766021 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.766103 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.766186 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.766273 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.766361 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.766457 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.766552 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.766647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.766698 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.766746 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.766793 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.766840 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.766887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.766934 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.766981 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.767028 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.767121 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:58:18.767164 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.767224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.767289 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.767348 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.767400 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.767458 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:58:18.767510 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:58:18.767561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:58:18.767624 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.767674 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.767723 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.767772 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.767821 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.767870 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.767919 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.767968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.768017 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.768067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.768117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.768167 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.768216 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.768265 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.768321 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.768371 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:58:18.768420 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.768475 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.768560 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.768649 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.768701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.768750 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.768799 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.768849 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.768901 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:58:18.768918 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:58:18.768947 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:58:18.768974 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:58:18.769001 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:58:18.769026 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:58:18.769047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.769062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.769070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.769078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.769086 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.769093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:58:18.769101 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:58:18.769109 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:58:18.769116 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.769124 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.769131 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.769139 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.769146 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769154 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769162 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.769177 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.769184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.769206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.769214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.769221 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.769228 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:58:18.769235 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.769243 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.769250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.769257 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.769264 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.769271 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.769279 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.769286 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.769294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.769302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.769314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.769325 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.769333 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.769340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:58:18.769348 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:58:18.769357 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:58:18.769364 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.769372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.769379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.769387 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.769394 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769402 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769409 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769416 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.769423 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.769436 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769444 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.769460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.769467 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.769474 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.769481 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:58:18.769489 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.769496 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.769503 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.769510 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.769517 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.769524 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.769531 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.769539 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.769547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.769555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.769563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.769570 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.769577 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.769584 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:58:18.769590 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:58:18.769597 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:58:18.769603 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.769609 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.769616 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.769622 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.769629 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769636 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769642 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.769656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.769662 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769668 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769675 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.769681 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.769688 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.769694 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.769701 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:58:18.769708 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.769715 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.769721 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.769728 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.769734 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.769740 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.769746 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.769752 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.769759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:58:18.769766 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.769772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:58:18.769779 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:58:18.769786 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:58:18.769792 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:58:18.769799 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:58:18.769805 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:58:18.769812 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:58:18.769818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:58:18.769825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:58:18.769831 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:58:18.769837 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769845 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:58:18.769858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:58:18.769865 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:58:18.769871 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:58:18.769939 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:58:18.769945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:58:18.769952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:58:18.769958 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:58:18.769964 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:58:18.769970 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:58:18.769977 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:58:18.769983 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:58:18.769989 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:58:18.769995 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:58:18.770001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:58:18.770007 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:58:18.770013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:58:18.770289 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:58:18.770299 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:58:18.770305 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:58:18.770313 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:58:18.770320 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:58:18.770325 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:58:18.770329 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:58:18.770338 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:58:18.770347 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:58:18.770380 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770387 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:58:18.770401 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:58:18.770422 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:58:18.770433 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:58:18.770438 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:58:18.770442 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:58:18.770448 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:58:18.770458 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:58:18.770465 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:58:18.770470 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:58:18.770480 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770489 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:58:18.770493 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:58:18.770516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.770524 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:58:18.770529 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.770551 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:58:18.770557 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:58:18.770561 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:58:18.770565 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:58:18.770569 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:58:18.770573 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:58:18.770577 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:58:18.770581 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:58:18.770588 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:58:18.770598 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:58:18.770604 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:58:18.770608 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:58:18.770614 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770619 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:58:18.770623 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:58:18.770645 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:58:18.770652 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770656 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770662 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770667 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:58:18.770678 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:58:18.770686 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:58:18.770690 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:58:18.770694 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:58:18.770700 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177919" 2019-02-20 06:58:18.770707 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:58:18.770711 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:58:18.770716 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:58:18.770722 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:58:18.770727 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-02-20 06:58:18.770733 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:58:18.770740 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:58:18.770744 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:58:18.770747 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:58:18.770752 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-02-20 06:58:18.770756 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177919 2019-02-20 06:58:18.770777 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177919 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:58:18.770781 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:58:18.770787 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2808"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:58:18.770802 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:58:18.770807 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177919 2019-02-20 06:58:18.770818 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:58:18.770895 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:58:18.770832 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:58:18.770843 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:58:18.770848 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:58:18.770853 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:58:18.770857 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:58:18.770864 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:58:18.770874 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:58:18.770883 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:58:18.770888 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:58:18.770901 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:58:18.770912 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:58:18.770919 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:58:18.778121 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:58:18.778158 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:58:18.778185 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:58:18.778196 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:58:18.778203 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:58:18.778209 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:58:18.778213 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:58:18.778218 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:58:18.778224 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:58:18.778253 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:58:18.787461 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:58:18.787498 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:58:18.787508 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:58:18.787518 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:58:18.787527 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:58:18.787536 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:58:18.787546 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:58:18.787556 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:58:18.787565 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:58:18.787575 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:58:17 GMT 2019-02-20 06:58:18.787594 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:58:18.787603 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:58:18.787613 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:58:18.787628 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:58:18.787664 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:58:18.787686 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:58:18.787700 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:58:18.787708 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:58:18.787716 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:58:18.787759 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:58:18.787787 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:58:18.787796 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:58:18.787830 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:58:18.787841 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:58:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:58:18.787882 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:58:18.787895 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:58:18.787924 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:58:18.787933 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:58:18.788063 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:58:18.788212 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:58:18.788222 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:58:18.788235 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:58:18.788251 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:58:18.788286 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:58:18.788383 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:58:18.788432 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:58:18.788455 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:58:18.788466 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:58:18.788474 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:58:18.788482 nusoap_client: detail =