Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315489005096539 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2098
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 05:11:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 07:11:53.555335 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 07:11:53.555402 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:11:53.555418 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 07:11:53.555435 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:11:53.555446 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 07:11:53.555455 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 07:11:53.555470 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 07:11:53.555479 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:11:53.555485 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:11:53.555495 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 07:11:53.555504 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:11:53.555515 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:11:53.555522 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:11:53.555526 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:11:53.555531 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:11:53.555535 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 07:11:53.555548 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:11:53.555563 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:11:53.555585 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:11:53.555592 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 07:11:53.555606 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 07:11:53.555617 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:11:53.555626 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:11:53.563532 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:11:53.563549 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:11:53.563560 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 07:11:53.563566 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:11:53.563572 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:11:53.563576 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 07:11:53.563581 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 07:11:53.563635 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 07:11:53.972938 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 07:11:53.972999 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 07:11:53.973042 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:11:53.973056 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:11:53.973067 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:11:53.973077 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:11:53.973089 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:11:53.973102 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:11:53.973118 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:11:53.973130 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:11:49 GMT 2019-08-24 07:11:53.973141 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:11:53.973152 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 07:11:53.973163 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:11:53.973184 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 07:11:53.973240 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 07:11:53.973275 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 07:11:53.980795 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 07:11:53.980876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.980961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.981081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.981200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.981326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.988442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:11:53.988526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.988647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.988767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.988883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.989961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.990084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 07:11:53.996201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.996891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.997988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.998951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.999068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.999191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.999310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.999433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.999552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:53.999677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.003765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.003818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.003865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.003990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.004955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.005077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.005196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.005319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.005442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.006687 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-24 07:11:54.006717 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-24 07:11:54.006769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.006885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.007007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.007122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.007246 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-24 07:11:54.015288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.015982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.016095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.016223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 07:11:54.016342 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 07:11:54.016354 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:11:54.016359 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 07:11:54.016395 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 07:11:54.016443 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:11:54.016462 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:11:54.016470 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:11:54.016491 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 07:11:54.016497 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 07:11:54.016696 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 07:11:54.016714 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 07:11:54.016770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.016780 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 07:11:54.016801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.016834 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.016844 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.016860 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:11:54.016880 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.016888 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.016899 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:11:54.016915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.016945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.016958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.016974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.016981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.016998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017027 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.017034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 07:11:54.017060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.017087 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:11:54.017103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 07:11:54.017124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017149 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017156 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017166 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:11:54.017184 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017191 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017200 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:11:54.017218 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017224 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017234 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:11:54.017248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.017282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.017297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017304 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 07:11:54.017318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017343 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.017350 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017360 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 07:11:54.017374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.017400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 07:11:54.017415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017422 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 07:11:54.017436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017461 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017468 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017477 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:11:54.017495 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017501 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017511 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:11:54.017528 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017535 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017544 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:11:54.017561 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.017568 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017578 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.017591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.017628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.017650 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.017672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.017765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.017782 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:11:54.017803 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 07:11:54.017816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:11:54.017840 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:11:54.017856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017862 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 07:11:54.017882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017908 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017915 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017924 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 07:11:54.017942 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017949 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017958 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 07:11:54.017975 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.017982 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.017991 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 07:11:54.018008 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.018015 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.018037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.018088 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.018110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018135 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.018142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 07:11:54.018165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:11:54.018205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018210 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 07:11:54.018224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.018255 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018265 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:11:54.018278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018303 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.018318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018324 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.018342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018368 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.018375 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018384 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 07:11:54.018397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018422 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:11:54.018438 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018443 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 07:11:54.018457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.018488 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.018511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.018550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018555 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.018569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018594 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.018600 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018610 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 07:11:54.018623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018654 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 07:11:54.018669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018675 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 07:11:54.018689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018715 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.018722 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018731 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:11:54.018749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.018756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.018778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018807 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 07:11:54.018822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018828 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.018841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018865 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.018873 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018882 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 07:11:54.018895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.018920 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 07:11:54.018935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018940 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 07:11:54.018954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018978 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.018984 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.018994 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:11:54.019011 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.019018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.019039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019068 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 07:11:54.019082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019088 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.019101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019126 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.019132 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019142 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 07:11:54.019155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019179 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 07:11:54.019194 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019200 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 07:11:54.019214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.019244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019254 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.019267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019292 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 07:11:54.019307 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019313 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.019326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019350 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.019356 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019366 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 07:11:54.019379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019403 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 07:11:54.019418 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019424 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 07:11:54.019437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019461 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.019468 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.019490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019515 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.019530 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019536 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.019549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019573 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.019580 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019589 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 07:11:54.019603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019627 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:11:54.019647 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019653 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 07:11:54.019667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019692 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.019699 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019709 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:11:54.019722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019748 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.019762 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019769 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.019782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019807 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.019813 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 07:11:54.019836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019861 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:11:54.019876 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019882 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 07:11:54.019895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019920 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.019926 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019936 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 07:11:54.019949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.019973 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.019988 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.019994 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.020008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020031 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.020038 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020048 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 07:11:54.020061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.020085 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:11:54.020100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020106 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 07:11:54.020119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020143 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.020150 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020159 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 07:11:54.020177 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.020183 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020193 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 07:11:54.020205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.020234 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.020249 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020255 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.020268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020292 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.020299 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020308 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 07:11:54.020321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.020346 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:11:54.020361 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020367 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:11:54.020380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.020411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.020433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.020458 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.020473 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020478 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.020492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020519 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.020526 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020535 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:11:54.020549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.020575 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:11:54.020589 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020595 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:11:54.020609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020640 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:11:54.020648 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020658 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:11:54.020671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.020697 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.020712 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020719 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.020732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020762 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.020819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.020836 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:11:54.020856 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 07:11:54.020869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:11:54.020893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:11:54.020908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020915 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 07:11:54.020929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020954 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:11:54.020960 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020970 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:11:54.020983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.020998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.021008 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.021022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021029 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.021043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021065 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021072 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.021128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.021144 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021155 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:11:54.021164 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 07:11:54.021177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:11:54.021201 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:11:54.021215 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021222 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 07:11:54.021236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021261 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:11:54.021268 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021278 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 07:11:54.021291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.021315 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.021330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021336 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.021350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021373 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021380 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.021435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.021452 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021462 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:11:54.021472 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 07:11:54.021484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:11:54.021508 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:11:54.021523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 07:11:54.021543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.021575 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 07:11:54.021603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.021610 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 07:11:54.021641 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.021649 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021659 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 07:11:54.021677 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.021684 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021693 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:11:54.021710 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.021717 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021726 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:11:54.021743 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.021750 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021759 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 07:11:54.021776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.021783 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.021805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.021855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.021872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021878 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.021894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021919 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.021926 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 07:11:54.021949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.021975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:11:54.021990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.021996 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 07:11:54.022010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022035 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022042 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022051 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:11:54.022069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.022102 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022109 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022118 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:11:54.022131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.022164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.022179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022185 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.022199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022223 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022230 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 07:11:54.022253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.022277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:11:54.022292 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022299 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:11:54.022313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.022366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.022390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.022405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022411 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.022425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022450 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022457 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:11:54.022480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.022505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:11:54.022519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022525 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 07:11:54.022540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022566 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022573 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022583 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 07:11:54.022600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.022633 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022645 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022655 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:11:54.022669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.022703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.022718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022724 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.022739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022763 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022771 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 07:11:54.022794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.022818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:11:54.022833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022840 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.022854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022878 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.022885 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022894 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:11:54.022912 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022918 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022928 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:11:54.022945 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.022951 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022961 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:11:54.022979 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.022986 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.022995 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:11:54.023013 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023020 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023029 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:11:54.023042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.023083 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.023099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.023119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023144 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023160 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 07:11:54.023173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.023198 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.023214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023247 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023254 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023263 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023277 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.023306 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023331 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.023338 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023347 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.023365 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.023372 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023382 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 07:11:54.023399 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.023406 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023415 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 07:11:54.023432 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.023440 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023449 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:11:54.023466 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.023473 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023482 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 07:11:54.023499 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:11:54.023506 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023515 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 07:11:54.023532 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023540 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023550 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.023567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.023601 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023607 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023617 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 07:11:54.023634 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023645 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023655 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:11:54.023673 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023680 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023689 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:11:54.023702 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.023758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.023777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.023798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023822 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.023829 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:11:54.023857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023863 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023872 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:11:54.023889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.023896 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023905 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:11:54.023922 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.023929 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023938 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:11:54.023951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.023978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.023988 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.024025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024066 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 07:11:54.024079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.024104 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.024118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024146 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.024206 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024231 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.024238 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024248 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:11:54.024265 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024272 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024281 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:11:54.024298 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.024304 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024314 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:11:54.024331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.024338 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024347 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:11:54.024364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.024371 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024380 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:11:54.024402 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.024409 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024419 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:11:54.024437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024444 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.024470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024477 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024486 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:11:54.024504 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024511 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024520 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:11:54.024537 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024543 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024553 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:11:54.024570 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024577 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024586 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:11:54.024599 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.024658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.024678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.024700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024726 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024733 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024743 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:11:54.024760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.024767 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024776 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.024793 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.024799 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024808 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:11:54.024826 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.024832 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024841 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.024854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.024893 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.024908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.024929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024955 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.024961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024971 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 07:11:54.024984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.024999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.025009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.025023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.025110 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025135 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.025142 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025152 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:11:54.025169 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025176 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025186 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 07:11:54.025203 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.025209 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025219 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 07:11:54.025236 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.025243 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025252 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 07:11:54.025269 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.025276 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025285 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:11:54.025302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.025309 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025319 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:11:54.025336 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.025369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025375 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025385 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 07:11:54.025402 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025409 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025418 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 07:11:54.025435 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025442 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025451 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 07:11:54.025468 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025475 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025484 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:11:54.025501 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025507 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025517 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:11:54.025530 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.025587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.025602 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025629 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025641 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025652 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.025696 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025722 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.025728 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025738 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 07:11:54.025755 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.025763 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025772 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 07:11:54.025790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.025796 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025806 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:11:54.025822 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025829 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025838 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 07:11:54.025855 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025862 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025871 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 07:11:54.025887 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.025894 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025903 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 07:11:54.025920 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.025927 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025936 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 07:11:54.025952 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.025959 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.025968 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 07:11:54.025985 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.025992 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026002 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 07:11:54.026019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.026025 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026034 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 07:11:54.026051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.026058 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026068 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 07:11:54.026084 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.026091 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026101 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 07:11:54.026118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.026124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.026150 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.026157 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026166 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 07:11:54.026179 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.026267 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026273 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 07:11:54.026289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026315 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.026321 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026331 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 07:11:54.026344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.026370 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026385 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026392 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.026405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026430 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.026437 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026447 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 07:11:54.026460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.026485 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:11:54.026500 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026506 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 07:11:54.026520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026545 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.026552 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026561 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.026579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.026585 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026595 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:11:54.026611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.026618 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026627 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:11:54.026650 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.026657 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026667 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:11:54.026680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.026718 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 07:11:54.026732 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026739 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.026753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026778 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.026785 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026794 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 07:11:54.026808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.026822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.026832 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 07:11:54.026846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.026875 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 07:11:54.026882 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.026892 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 07:11:54.026905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.026922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.026936 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.026961 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.026968 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.026977 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 07:11:54.026994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.027001 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027010 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 07:11:54.027027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.027034 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027043 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 07:11:54.027060 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 07:11:54.027067 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027076 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 07:11:54.027093 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.027100 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027109 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 07:11:54.027126 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.027133 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027142 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 07:11:54.027159 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.027165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027174 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:11:54.027191 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.027198 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027207 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 07:11:54.027224 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.027231 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027241 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 07:11:54.027258 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.027264 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027273 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.027286 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 07:11:54.027335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.027353 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027359 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 07:11:54.027374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027398 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.027405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.027428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.027453 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.027468 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027474 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.027488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027512 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:11:54.027519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027529 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 07:11:54.027542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.027567 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:11:54.027580 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 07:11:54.027606 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.027613 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:11:54.027623 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 07:11:54.027645 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:11:54.027652 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 07:11:54.027663 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 07:11:54.027680 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.027687 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 07:11:54.027697 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 07:11:54.027710 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 07:11:54.027733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.027749 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027755 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.027770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.027801 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027811 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.027829 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.027835 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027846 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 07:11:54.027863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.027870 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027879 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 07:11:54.027892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.027927 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.027942 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027948 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.027961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.027985 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.027992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 07:11:54.028015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.028039 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.028053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028080 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028096 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028109 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.028139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028165 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028172 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028181 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 07:11:54.028199 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028205 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028215 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 07:11:54.028232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.028239 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028248 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 07:11:54.028265 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028272 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028281 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 07:11:54.028298 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.028305 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028314 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 07:11:54.028331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028338 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028347 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 07:11:54.028364 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.028371 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028380 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 07:11:54.028397 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028404 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028413 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 07:11:54.028430 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028437 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028446 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 07:11:54.028460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.028506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.028523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028530 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 07:11:54.028545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028570 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028577 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028587 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 07:11:54.028604 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.028611 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028621 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:11:54.028643 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.028650 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028660 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:11:54.028678 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028685 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028694 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:11:54.028711 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.028719 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028728 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 07:11:54.028741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.028782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.028798 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028804 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.028818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028842 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028848 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.028910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.028926 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:11:54.028947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 07:11:54.028960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.028975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 07:11:54.028985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:11:54.029000 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029006 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 07:11:54.029020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029044 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.029051 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029061 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 07:11:54.029074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.029099 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.029113 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029119 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.029133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029158 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:11:54.029165 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029174 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 07:11:54.029188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.029212 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 07:11:54.029227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029233 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 07:11:54.029247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.029278 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.029300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.029325 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.029340 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029346 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.029359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029384 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029391 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029401 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 07:11:54.029414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.029429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.029438 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:11:54.029452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029481 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029488 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029498 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.029540 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029566 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029573 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029582 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 07:11:54.029600 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029606 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029616 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 07:11:54.029633 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029644 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029654 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 07:11:54.029672 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029679 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029688 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 07:11:54.029706 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029712 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029722 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 07:11:54.029739 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:11:54.029745 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029754 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 07:11:54.029772 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:11:54.029779 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029788 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 07:11:54.029805 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 07:11:54.029812 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029821 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 07:11:54.029839 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.029845 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029855 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 07:11:54.029872 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029879 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029888 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 07:11:54.029905 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029913 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029923 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 07:11:54.029940 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029946 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029956 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 07:11:54.029973 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.029979 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.029988 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 07:11:54.030001 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.030063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.030082 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030088 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 07:11:54.030103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030128 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.030135 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 07:11:54.030157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.030182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.030198 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030204 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.030217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030243 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.030250 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030259 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 07:11:54.030272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.030297 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:11:54.030312 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.030333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030357 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.030364 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030373 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 07:11:54.030391 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.030397 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030407 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 07:11:54.030424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.030430 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 07:11:54.030457 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.030464 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030473 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 07:11:54.030486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.030522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030538 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030544 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.030559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030584 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030591 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030601 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 07:11:54.030614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.030629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.030645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.030659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030687 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030694 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030703 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.030747 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030772 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.030779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030789 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 07:11:54.030806 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.030813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030822 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 07:11:54.030839 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.030846 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030855 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 07:11:54.030872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.030879 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030888 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 07:11:54.030905 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.030912 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030922 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 07:11:54.030938 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.030946 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030955 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 07:11:54.030972 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:11:54.030979 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.030988 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 07:11:54.031001 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.031040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.031057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031063 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 07:11:54.031078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031103 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.031109 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031118 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 07:11:54.031136 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031142 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031151 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 07:11:54.031168 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031175 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031184 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 07:11:54.031201 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.031207 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031217 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 07:11:54.031234 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031241 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031250 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 07:11:54.031267 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031274 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031283 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 07:11:54.031299 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031306 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031315 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 07:11:54.031332 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031338 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031347 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 07:11:54.031361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.031411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.031426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031432 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 07:11:54.031447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031472 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.031479 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 07:11:54.031502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.031526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:11:54.031543 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 07:11:54.031550 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 07:11:54.031560 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 07:11:54.031575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031581 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 07:11:54.031595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.031642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 07:11:54.031660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.031670 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 07:11:54.031680 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 07:11:54.031698 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.031705 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 07:11:54.031715 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 07:11:54.031731 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 07:11:54.031737 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 07:11:54.031747 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 07:11:54.031764 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.031770 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.031780 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.031796 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.031803 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.031813 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.031829 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.031835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.031845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.031862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.031868 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 07:11:54.031878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.031894 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.031901 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 07:11:54.031910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.031927 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:11:54.031933 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 07:11:54.031943 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 07:11:54.031959 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.031965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.031975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.031991 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 07:11:54.031998 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 07:11:54.032007 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 07:11:54.032023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.032030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 07:11:54.032041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.032058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.032064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 07:11:54.032073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.032089 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 07:11:54.032096 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 07:11:54.032106 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 07:11:54.032122 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 07:11:54.032161 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.032191 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 07:11:54.032218 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.032245 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 07:11:54.032272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.032298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 07:11:54.032324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.032352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 07:11:54.032379 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.032406 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 07:11:54.032432 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.032458 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 07:11:54.032485 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 07:11:54.032512 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 07:11:54.032539 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 07:11:54.032566 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 07:11:54.032593 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 07:11:54.032619 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 07:11:54.032651 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.032678 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 07:11:54.032706 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.032734 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 07:11:54.032761 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.032787 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 07:11:54.032814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.032840 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 07:11:54.032867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.032894 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:11:54.032920 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.032946 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:11:54.032973 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.033001 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 07:11:54.033027 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.033054 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 07:11:54.033080 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.033159 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 07:11:54.033186 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.033212 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 07:11:54.033239 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.033267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:11:54.033294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.033321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 07:11:54.033349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.033376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.033403 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.033429 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.033455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.033482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.033508 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.033535 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 07:11:54.033562 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 07:11:54.033588 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 07:11:54.033615 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.033646 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 07:11:54.033674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.033700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.033727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.033753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 07:11:54.033780 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.033806 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 07:11:54.033833 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.033859 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 07:11:54.033886 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.033915 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 07:11:54.033942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.033970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 07:11:54.033996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.034023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 07:11:54.034050 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034068 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034094 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.034121 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034138 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034154 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.034206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.034308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.034410 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034436 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034462 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034487 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034513 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034530 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034557 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034582 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034600 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034626 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034657 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034683 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034709 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034734 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.034760 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034787 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034813 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034839 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.034865 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034881 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.034933 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.034960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.034986 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035012 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.035038 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035065 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.035091 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035118 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.035145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.035294 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035311 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.035379 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035405 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.035431 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035490 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.035516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.035639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.035746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035796 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035823 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.035850 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035876 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.035902 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035935 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035951 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.035976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.036002 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036028 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:11:54.036054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.036138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.036256 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036283 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:11:54.036311 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036337 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.036364 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.036416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036449 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.036519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:11:54.036691 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036708 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036734 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.036759 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036777 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036793 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036819 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.036846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.036947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.036997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.037049 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037074 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037101 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037127 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037153 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037170 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037197 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037222 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037239 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037265 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037291 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037317 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037343 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037370 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.037396 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037448 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037474 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 07:11:54.037501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037543 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 07:11:54.037569 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.037623 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037656 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.037682 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037708 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.037734 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037760 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.037788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.037940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037974 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.037999 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.038025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038051 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.038077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038111 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038137 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.038163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 07:11:54.038283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038299 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.038384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038434 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038460 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.038486 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038513 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 07:11:54.038539 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038556 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038572 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038588 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 07:11:54.038645 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038672 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 07:11:54.038698 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038715 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.038783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 07:11:54.038901 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038928 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 07:11:54.038954 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.038980 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 07:11:54.039005 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039031 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 07:11:54.039057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.039159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 07:11:54.039301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 07:11:54.039336 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.039399 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.039449 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.039498 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.039549 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.039596 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.039651 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.039701 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.039749 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.039798 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.039845 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.039892 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.039943 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.039990 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.040039 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.040087 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.040136 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.040185 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.040232 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.040281 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.040329 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.040377 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.040426 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.040483 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.040535 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.040582 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.040630 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.040682 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.040730 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.040779 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.040828 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.040941 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.040988 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.041038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.041095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.041144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.041191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.041240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.041288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.041335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.041382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.041430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.041479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.041527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.041574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.041622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.041674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.041722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.041770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.041817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.041865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.041911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.041960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.042007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.042056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.042105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.042153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.042206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.042258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.042305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.042351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.042398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.042445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.042493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.042541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.042594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.042646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.042696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.042752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.042801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.042849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.042898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.042945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.042992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.043039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.043086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.043133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.043182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.043228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.043277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.043325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.043371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.043420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.043468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.043516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.043566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.043614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.043667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.043716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.043765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.043813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.043865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.043917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.043963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.044010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.044056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.044103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.044151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.044200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.044253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.044300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.044349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.044407 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:11:54.044435 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.044498 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.044554 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.044609 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.044671 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.044726 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.044780 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.044834 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.044888 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.044943 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.044998 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.045053 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.045107 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.045162 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.045216 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.045271 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.045325 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.045389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.045447 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.045502 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.045557 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.045611 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.045672 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.045727 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.045781 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.045837 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.045955 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.046009 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.046064 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.046118 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.046172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.046227 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.046282 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.046337 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.046401 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 07:11:54.046425 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.046481 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.046535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.046590 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.046650 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.046706 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.046761 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.046816 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.046870 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.046925 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.046980 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.047034 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.047090 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.047144 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.047200 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.047255 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.047310 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.047365 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.047419 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.047476 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.047531 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.047585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.047645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.047701 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.047755 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.047810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.047866 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.047920 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.047974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.048028 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.048084 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.048138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.048193 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.048250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.048312 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 07:11:54.048335 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.048385 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.048435 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.048484 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.048533 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.048583 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.048632 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.048686 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.048736 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.048851 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.048900 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.048949 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.048998 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.049047 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.049095 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.049145 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.049194 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.049245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.049294 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.049343 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.049392 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.049441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.049490 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.049539 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.049588 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.049642 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.049695 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.049744 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.049793 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.049842 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.049890 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.049939 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.049988 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.050038 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.050096 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 07:11:54.050118 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.050172 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.050223 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.050274 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.050325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.050376 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.050426 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 07:11:54.050477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 07:11:54.050528 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 07:11:54.050580 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.050633 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.050691 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.050742 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.050793 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.050844 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.050895 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.050945 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.050997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.051047 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.051100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.051151 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.051202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.051253 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.051303 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.051355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.051406 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 07:11:54.051457 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.051508 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.051560 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.051611 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.051668 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.051720 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.051772 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.051823 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.051880 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 07:11:54.051898 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 07:11:54.051929 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 07:11:54.051958 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 07:11:54.051985 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 07:11:54.052012 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 07:11:54.052037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.052061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.052073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.052084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.052096 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.052107 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.052116 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:11:54.052127 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:11:54.052137 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:11:54.052147 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.052157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.052168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.052178 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.052188 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052198 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.052208 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.052218 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.052227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.052235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.052244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052254 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052263 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.052273 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.052282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.052292 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.052301 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:11:54.052311 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.052321 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.052330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.052340 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.052350 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.052359 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.052368 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.052377 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.052387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.052399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.052408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.052417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.052426 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.052435 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.052444 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:11:54.052452 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:11:54.052460 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:11:54.052469 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.052477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.052485 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.052494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.052502 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052510 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.052518 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.052526 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.052534 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.052543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.052550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052558 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052566 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.052574 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.052582 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.052590 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.052598 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:11:54.052606 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.052614 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.052623 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.052631 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.052645 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.052654 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.052662 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.052671 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.052680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.052692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.052700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.052709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.052717 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.052726 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.052734 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:11:54.052741 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:11:54.052750 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:11:54.052757 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.052765 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.052773 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.052780 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.052788 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052797 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.052804 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.052811 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.052819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.052828 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.052836 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052843 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.052853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.052861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.052868 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.052876 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.052884 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:11:54.052891 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.052898 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.052905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.052913 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.052921 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.052928 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.052935 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.052942 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.052950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 07:11:54.052961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.052969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 07:11:54.052978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 07:11:54.052987 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 07:11:54.052994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 07:11:54.053002 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 07:11:54.053009 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 07:11:54.053019 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 07:11:54.053026 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 07:11:54.053034 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 07:11:54.053042 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 07:11:54.053049 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 07:11:54.053056 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.053064 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.053072 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 07:11:54.053080 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 07:11:54.053088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 07:11:54.053095 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 07:11:54.053103 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.053110 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 07:11:54.053118 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 07:11:54.053125 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 07:11:54.053133 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 07:11:54.053140 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 07:11:54.053147 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 07:11:54.053155 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 07:11:54.053162 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 07:11:54.053169 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 07:11:54.053177 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 07:11:54.053184 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 07:11:54.053192 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 07:11:54.053200 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 07:11:54.053208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 07:11:54.053334 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 07:11:54.053348 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:11:54.053354 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:11:54.053359 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 07:11:54.053367 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 07:11:54.053371 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:11:54.053376 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 07:11:54.053387 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 07:11:54.053396 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:11:54.053444 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053453 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:11:54.053468 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 07:11:54.053491 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 07:11:54.053498 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 07:11:54.053503 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 07:11:54.053507 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 07:11:54.053514 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:11:54.053526 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:11:54.053534 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:11:54.053540 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:11:54.053555 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053566 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 07:11:54.053572 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 07:11:54.053598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.053608 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:11:54.053613 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.053642 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:11:54.053649 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 07:11:54.053653 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 07:11:54.053657 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 07:11:54.053661 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 07:11:54.053665 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 07:11:54.053671 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 07:11:54.053675 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 07:11:54.053682 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 07:11:54.053692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:11:54.053699 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:11:54.053704 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 07:11:54.053710 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053716 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 07:11:54.053720 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 07:11:54.053745 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 07:11:54.053752 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053757 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053763 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053767 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 07:11:54.053779 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:11:54.053787 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:11:54.053791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:11:54.053796 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:11:54.053803 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177919" 2019-08-24 07:11:54.053810 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:11:54.053814 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:11:54.053820 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:11:54.053827 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:11:54.053832 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-08-24 07:11:54.053838 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 07:11:54.053845 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 07:11:54.053849 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 07:11:54.053853 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 07:11:54.053858 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-08-24 07:11:54.053863 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177919 2019-08-24 07:11:54.053877 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177919 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 07:11:54.053882 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 07:11:54.053888 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3860"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 07:11:54.053904 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 07:11:54.053910 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177919 2019-08-24 07:11:54.053923 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 07:11:54.054007 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 07:11:54.053939 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 07:11:54.053952 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 07:11:54.053958 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 07:11:54.053963 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 07:11:54.053967 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 07:11:54.053975 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:11:54.053986 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:11:54.053995 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:11:54.054000 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:11:54.054015 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 07:11:54.054026 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 07:11:54.054035 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 07:11:54.061899 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 07:11:54.061936 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 07:11:54.061956 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 07:11:54.061963 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 07:11:54.061971 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 07:11:54.061977 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 07:11:54.061981 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 07:11:54.061986 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 07:11:54.061991 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 07:11:54.062030 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 07:11:54.074655 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 07:11:54.074702 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 07:11:54.074708 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:11:54.074714 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 07:11:54.074719 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 07:11:54.074725 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 07:11:54.074731 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 07:11:54.074737 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 07:11:54.074742 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 07:11:54.074748 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 05:11:49 GMT 2019-08-24 07:11:54.074755 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 07:11:54.074761 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 07:11:54.074766 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 07:11:54.074779 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 07:11:54.074810 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 07:11:54.074822 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 07:11:54.074834 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 07:11:54.074838 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 07:11:54.074844 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 07:11:54.074892 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 07:11:54.074905 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 07:11:54.074912 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 07:11:54.074939 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 07:11:54.074946 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 05:11:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 07:11:54.074983 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 07:11:54.074993 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 07:11:54.075020 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 07:11:54.075026 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 07:11:54.075154 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 07:11:54.075259 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 07:11:54.075266 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 07:11:54.075274 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 07:11:54.075287 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:11:54.075311 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 07:11:54.075368 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 07:11:54.075391 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 07:11:54.075402 nusoap_client: got fault 2019-08-24 07:11:54.075410 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 07:11:54.075415 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 07:11:54.075422 nusoap_client: detail =