Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315489005096539 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2098
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:40:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:40:35.650532 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:40:35.650585 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:40:35.650600 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:40:35.650615 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:40:35.650625 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:40:35.650639 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:40:35.650653 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:40:35.650662 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:40:35.650668 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:40:35.650677 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:40:35.650685 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:40:35.650696 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:40:35.650702 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:40:35.650706 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:40:35.650711 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:40:35.650715 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:40:35.650727 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:40:35.650742 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:40:35.650751 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:40:35.650757 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:40:35.650763 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:40:35.650772 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:40:35.650781 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:40:35.658582 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:40:35.658606 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:40:35.658619 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:40:35.658626 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:40:35.658631 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:40:35.658635 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:40:35.658640 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:40:35.658674 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:40:35.676944 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:40:35.676980 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:40:35.676987 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:40:35.676993 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:40:35.676999 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:40:35.677005 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:40:35.677011 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:40:35.677017 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:40:35.677023 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:40:35.677029 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:40:18 GMT 2019-04-26 06:40:35.677034 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:40:35.677040 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:40:35.677046 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:40:35.677058 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:40:35.677090 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:40:35.684583 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:40:35.684771 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-26 06:40:35.684790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.684894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.692374 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:40:35.692472 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.692490 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:40:35.692516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.692560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.692620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.692679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.700020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.700101 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:40:35.700121 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 06:40:35.700161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.700190 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:40:35.700210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.700223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.700248 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:40:35.700283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.700318 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:40:35.700352 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:40:35.700427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.700508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.700527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:40:35.707913 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:40:35.707991 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:40:35.708023 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:40:35.708059 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:40:35.708090 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-26 06:40:35.708119 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:40:35.708136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.708178 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:40:35.708202 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-26 06:40:35.708240 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-26 06:40:35.708260 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:40:35.708267 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:40:35.708373 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:40:35.708415 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:40:35.708431 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:40:35.708438 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:40:35.708458 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:40:35.708464 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:40:35.708637 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:40:35.708654 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:40:35.708715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:40:35.708746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708779 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.708789 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708804 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:40:35.708826 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.708834 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708846 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:40:35.708862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.708906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.708923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708930 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.708945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708973 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.708981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.708992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:40:35.709006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.709033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:40:35.709048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:40:35.709070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709096 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709103 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709113 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:40:35.709132 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709139 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709149 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:40:35.709167 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709174 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709186 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:40:35.709200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.709236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.709252 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709259 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:40:35.709273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709299 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.709306 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709316 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:40:35.709329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.709363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:40:35.709379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:40:35.709399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709424 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709432 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709442 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:40:35.709460 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709467 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709476 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:40:35.709494 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709501 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709510 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:40:35.709528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.709535 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.709557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.709596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.709611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.709634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.709728 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.709745 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709756 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:40:35.709767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:40:35.709779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:40:35.709804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:40:35.709819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709826 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:40:35.709840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709865 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.709873 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709883 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:40:35.709896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.709921 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.709937 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709943 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.709957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709982 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.709989 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.709999 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:40:35.710012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710038 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:40:35.710053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710059 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:40:35.710077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.710110 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.710133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710158 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.710174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710180 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.710194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710220 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.710227 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710237 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:40:35.710250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710275 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:40:35.710290 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710297 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:40:35.710310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710341 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.710349 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710360 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:40:35.710378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.710385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710395 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.710408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710437 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:40:35.710453 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710459 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.710473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710498 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.710505 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:40:35.710528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710554 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:40:35.710569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710575 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:40:35.710588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710613 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.710620 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710635 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:40:35.710655 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.710662 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.710685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710714 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:40:35.710729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710736 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.710750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710775 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.710782 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710792 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:40:35.710805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710830 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:40:35.710845 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710851 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:40:35.710865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710889 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.710896 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.710919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.710944 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:40:35.710959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.710966 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.710979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711005 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.711012 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:40:35.711034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711059 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:40:35.711074 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711080 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:40:35.711094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.711126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.711148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711173 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.711188 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711194 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.711208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711232 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.711240 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711249 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:40:35.711262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711287 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:40:35.711302 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711309 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:40:35.711322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711352 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.711360 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711370 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:40:35.711383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711408 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.711423 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711429 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.711443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711467 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.711474 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711484 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:40:35.711497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711522 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:40:35.711537 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711543 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:40:35.711557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711581 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.711589 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711598 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:40:35.711611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711635 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.711650 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711657 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.711671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711695 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.711703 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:40:35.711725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711751 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:40:35.711766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711772 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:40:35.711785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711810 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.711817 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711826 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:40:35.711844 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.711851 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711860 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:40:35.711873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.711903 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.711918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711924 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.711938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711963 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.711971 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.711980 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:40:35.711993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.712018 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:40:35.712033 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712039 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:40:35.712054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.712085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.712108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.712133 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.712148 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712155 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.712169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712193 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.712200 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712210 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:40:35.712223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.712248 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:40:35.712263 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712269 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:40:35.712284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712308 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:40:35.712315 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712325 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:40:35.712343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.712370 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.712385 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712391 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.712405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712435 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.712495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.712512 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712523 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:40:35.712533 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:40:35.712545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:40:35.712570 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:40:35.712585 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712591 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:40:35.712606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712632 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:40:35.712639 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712649 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:40:35.712662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.712688 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.712703 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712709 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.712722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712746 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712753 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.712810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.712826 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712837 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:40:35.712847 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:40:35.712859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:40:35.712884 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:40:35.712899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712905 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:40:35.712920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.712952 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712962 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:40:35.712980 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.712987 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.712997 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:40:35.713015 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713022 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713031 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:40:35.713049 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.713056 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713065 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:40:35.713083 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.713090 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713100 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:40:35.713117 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.713124 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713133 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:40:35.713151 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.713158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.713180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.713231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.713247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713253 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.713269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713293 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713300 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:40:35.713323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.713354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:40:35.713370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:40:35.713391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713415 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713422 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713432 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:40:35.713450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713457 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.713483 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713490 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713500 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:40:35.713512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.713546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.713561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713567 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.713581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713606 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713614 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:40:35.713637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.713663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:40:35.713678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713684 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:40:35.713699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.713754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.713779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.713794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713800 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.713814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713840 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713847 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:40:35.713870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.713894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:40:35.713910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:40:35.713930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713954 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713962 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.713971 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:40:35.713989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.713996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.714024 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.714032 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:40:35.714055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.714088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.714103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714109 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.714123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714148 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.714155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:40:35.714179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.714204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:40:35.714219 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714225 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.714240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714265 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.714272 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714282 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:40:35.714299 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.714306 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714316 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:40:35.714333 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.714350 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714360 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:40:35.714379 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.714386 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714396 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:40:35.714414 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.714421 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714430 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:40:35.714444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.714485 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.714501 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714507 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.714521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714547 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714554 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:40:35.714576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.714592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.714601 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.714616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714654 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.714709 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.714742 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.714770 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.714777 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714786 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:40:35.714804 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.714811 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714821 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:40:35.714838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.714845 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714855 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:40:35.714872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.714879 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714888 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:40:35.714906 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:40:35.714913 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714923 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:40:35.714940 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.714947 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714957 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.714974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.714981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.714990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.715008 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715015 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:40:35.715042 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715049 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715058 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:40:35.715071 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.715140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.715161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715186 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.715194 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715203 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:40:35.715222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715228 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715238 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:40:35.715256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715263 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715272 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:40:35.715290 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.715297 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715307 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:40:35.715319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.715363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715385 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.715399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715425 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:40:35.715455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.715471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.715480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.715494 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715521 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715528 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.715582 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715607 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.715614 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715624 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:40:35.715642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715649 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715659 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:40:35.715678 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.715684 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:40:35.715711 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.715718 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715728 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:40:35.715746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.715753 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715762 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:40:35.715780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.715787 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715797 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:40:35.715814 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715821 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715831 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.715848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715855 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715865 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:40:35.715882 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715889 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715899 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:40:35.715916 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715922 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715932 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:40:35.715950 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.715956 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.715966 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:40:35.715979 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.716033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.716052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.716073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716098 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716105 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716115 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:40:35.716133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.716139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.716166 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716173 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716183 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:40:35.716200 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.716207 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716217 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.716230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.716267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.716304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716329 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:40:35.716365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.716381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.716391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.716405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716434 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716442 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716452 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.716495 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716522 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.716529 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716538 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:40:35.716556 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716563 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716573 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:40:35.716595 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.716602 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716612 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:40:35.716630 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.716637 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716647 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:40:35.716665 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.716671 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716681 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:40:35.716698 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.716705 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716715 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:40:35.716732 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716739 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716748 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.716766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716774 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716783 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:40:35.716801 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716808 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716818 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:40:35.716835 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.716842 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716852 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:40:35.716869 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716876 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716886 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:40:35.716903 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.716910 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716919 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:40:35.716932 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.716992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.717009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717039 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717046 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717056 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.717099 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717125 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.717132 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717142 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:40:35.717160 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.717167 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717176 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:40:35.717194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.717201 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717210 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:40:35.717228 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.717235 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717245 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:40:35.717262 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.717269 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717281 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:40:35.717312 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.717324 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717342 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:40:35.717363 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.717370 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717380 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:40:35.717398 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.717405 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717415 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:40:35.717432 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.717439 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717449 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:40:35.717466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.717473 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717483 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:40:35.717500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.717507 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717516 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:40:35.717533 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.717540 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717550 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:40:35.717567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.717574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.717601 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.717608 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717617 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:40:35.717630 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.717716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717723 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:40:35.717747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717775 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.717782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717792 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:40:35.717805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.717831 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717847 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717853 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.717867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717898 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.717905 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717915 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:40:35.717928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.717954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:40:35.717969 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.717975 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:40:35.717989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718015 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.718022 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718032 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.718049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.718056 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718066 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:40:35.718083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.718090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718099 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:40:35.718116 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.718123 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718132 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:40:35.718145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.718183 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:40:35.718198 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718204 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.718223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718249 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.718256 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718266 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:40:35.718278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.718303 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:40:35.718317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.718350 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718358 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.718369 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.718398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.718412 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718438 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.718446 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718455 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:40:35.718473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.718480 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718494 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:40:35.718513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.718520 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718529 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:40:35.718547 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:40:35.718554 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718564 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:40:35.718581 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.718588 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718598 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:40:35.718615 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.718622 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718632 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:40:35.718649 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.718656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718666 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:40:35.718683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.718690 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718700 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:40:35.718717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.718724 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718733 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:40:35.718751 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.718758 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718767 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.718780 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:40:35.718831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.718848 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718855 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:40:35.718874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.718907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.718929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.718955 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.718970 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.718977 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.718994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719021 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:40:35.719028 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719038 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:40:35.719051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.719076 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:40:35.719090 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:40:35.719116 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.719124 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:40:35.719134 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:40:35.719151 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:40:35.719158 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:40:35.719168 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:40:35.719186 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.719192 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:40:35.719202 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:40:35.719215 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:40:35.719239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.719255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.719280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.719314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.719376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719386 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719397 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:40:35.719416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719423 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719433 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:40:35.719446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.719481 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719496 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719503 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.719517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719542 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719564 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:40:35.719578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.719594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.719604 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.719618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719645 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719653 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719663 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.719707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719733 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719740 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719750 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:40:35.719768 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719775 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719785 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:40:35.719802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.719809 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719819 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:40:35.719836 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719843 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719852 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:40:35.719870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.719876 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719890 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:40:35.719908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719915 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719925 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:40:35.719942 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.719949 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719958 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:40:35.719976 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.719983 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.719993 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:40:35.720010 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.720017 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.720027 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:40:35.720040 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.720087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.720105 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720112 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:40:35.720131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720156 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.720164 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720173 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:40:35.720192 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.720199 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720208 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:40:35.720225 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.720232 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720242 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:40:35.720259 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.720266 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:40:35.720293 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.720299 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720309 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:40:35.720322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.720371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.720387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720394 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.720412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720443 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.720503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.720520 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720531 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:40:35.720541 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:40:35.720554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:40:35.720578 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:40:35.720593 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720599 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:40:35.720614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720643 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.720650 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720660 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:40:35.720673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.720698 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.720713 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720720 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.720734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720759 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:40:35.720766 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720776 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:40:35.720788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.720813 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:40:35.720828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720835 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:40:35.720848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.720880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.720902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.720927 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.720943 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720949 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.720967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.720992 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721000 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721010 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:40:35.721023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.721048 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:40:35.721061 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721088 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721119 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.721149 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721175 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721183 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721193 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:40:35.721211 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721218 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721234 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:40:35.721253 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721260 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721270 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:40:35.721287 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721294 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721304 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:40:35.721321 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721329 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721343 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:40:35.721362 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:40:35.721369 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721378 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:40:35.721396 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:40:35.721403 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721412 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:40:35.721430 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:40:35.721437 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721447 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:40:35.721464 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.721471 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721481 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:40:35.721498 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721505 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721515 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:40:35.721532 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721539 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721549 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:40:35.721567 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721573 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721583 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:40:35.721601 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721607 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721617 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:40:35.721630 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.721693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.721712 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721718 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:40:35.721740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.721773 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721783 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:40:35.721796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.721822 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.721837 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721844 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.721858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721883 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.721890 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721900 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:40:35.721913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.721938 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:40:35.721953 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721959 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.721973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.721998 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722005 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722019 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:40:35.722038 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.722045 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722055 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:40:35.722072 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.722079 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722089 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:40:35.722106 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722113 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722123 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:40:35.722136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.722174 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722189 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.722210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722235 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722243 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722252 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:40:35.722265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.722290 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.722304 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722341 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722349 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722360 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722373 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.722405 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.722438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:40:35.722465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.722472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:40:35.722499 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722505 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722515 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:40:35.722533 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.722540 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722549 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:40:35.722566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:40:35.722600 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722607 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722621 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:40:35.722639 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:40:35.722646 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722656 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:40:35.722669 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.722709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.722727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722733 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:40:35.722748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722772 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.722779 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722789 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:40:35.722807 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722814 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722827 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:40:35.722845 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722853 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722862 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:40:35.722880 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.722887 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722896 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:40:35.722914 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722920 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722930 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:40:35.722947 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722954 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722964 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:40:35.722981 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.722988 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.722998 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:40:35.723015 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.723022 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723031 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:40:35.723044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.723097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.723112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723119 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:40:35.723138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723164 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.723171 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:40:35.723194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.723220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:40:35.723237 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:40:35.723244 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:40:35.723256 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:40:35.723272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723278 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:40:35.723293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.723342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:40:35.723361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.723372 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:40:35.723382 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:40:35.723399 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.723406 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:40:35.723421 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:40:35.723438 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:40:35.723452 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:40:35.723462 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:40:35.723480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.723487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.723496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.723514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.723521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.723531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.723548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.723554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.723564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.723581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.723588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:40:35.723597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.723614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.723620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:40:35.723630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.723647 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:40:35.723653 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:40:35.723663 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:40:35.723680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.723687 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.723696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.723713 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:40:35.723720 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:40:35.723730 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:40:35.723746 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.723753 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:40:35.723766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.723784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.723790 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:40:35.723800 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.723816 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:40:35.723822 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:40:35.723832 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:40:35.723847 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:40:35.723885 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.723915 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:40:35.723942 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.723969 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:40:35.723996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.724023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:40:35.724049 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.724077 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:40:35.724103 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.724130 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:40:35.724156 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:40:35.724183 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:40:35.724209 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:40:35.724235 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:40:35.724280 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:40:35.724307 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:40:35.724339 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.724368 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:40:35.724394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.724421 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:40:35.724447 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.724640 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:40:35.724667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.724694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:40:35.724721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.724748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:40:35.724774 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.724801 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:40:35.724827 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.724853 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:40:35.724880 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.724907 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:40:35.724934 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.724961 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:40:35.724987 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.725016 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:40:35.725043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.725070 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:40:35.725097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.725124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.725150 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.725177 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.725203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.725230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.725256 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.725282 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:40:35.725309 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:40:35.725345 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:40:35.725373 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.725400 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:40:35.725426 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.725453 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.725479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.725506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:40:35.725532 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.725559 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:40:35.725586 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.725612 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:40:35.725639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.725666 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:40:35.725693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.725719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:40:35.725746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.725773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:40:35.725801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725819 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725845 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.725871 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725889 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725906 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725932 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.725957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.725991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.726064 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726090 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726117 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726143 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726186 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726213 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726239 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726256 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726282 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726309 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726338 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726366 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726393 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.726419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726445 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726471 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726497 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.726523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726566 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.726592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726618 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.726645 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726671 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.726697 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726723 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.726749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726856 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.726908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.726968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.726994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727020 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.727046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.727132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.727252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727286 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.727361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727416 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727443 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.727469 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727494 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.727520 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727539 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727572 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727600 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.727626 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727652 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:40:35.727678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.727764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.727883 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727909 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:40:35.727935 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.727962 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.727988 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.728040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.728149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:40:35.728322 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728344 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728371 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.728397 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728414 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728431 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728457 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.728483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.728585 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728611 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.728637 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728663 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.728689 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728706 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728736 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.728762 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728779 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728805 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.728831 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728857 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.728884 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728910 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.728935 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.728961 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.728987 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729013 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:40:35.729039 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:40:35.729108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.729161 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.729213 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729239 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.729264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.729429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729463 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729489 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.729515 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729542 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.729568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729586 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729602 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729628 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.729655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:40:35.729775 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729809 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.729876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.729954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.729980 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730006 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:40:35.730032 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730054 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730071 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730089 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730114 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:40:35.730141 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730167 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:40:35.730192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730210 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730227 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.730279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:40:35.730404 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730430 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:40:35.730456 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730482 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:40:35.730508 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:40:35.730560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.730664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:40:35.730813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:40:35.730840 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.730901 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.730952 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.731002 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.731049 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.731097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.731146 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.731194 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.731260 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.731308 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.731362 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.731410 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.731457 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.731506 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.731555 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.731602 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.731649 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.731698 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.731751 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.731799 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.731861 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.731918 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.731981 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.732029 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.732076 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.732123 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.732170 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.732219 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.732269 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.732340 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.732389 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.732439 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.732496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.732544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.732593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.732641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.732687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.732926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.732981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.733033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.733081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.733128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.733177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.733224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.733271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.733319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.733373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.733426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.733474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.733523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.733572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.733621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.733670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.733723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.733775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.733821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.733869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.733916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.733964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.734012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.734060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.734113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.734159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.734208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.734265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.734313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.734367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.734416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.734463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.734511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.734559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.734612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.734661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.734708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.734757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.734804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.734850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.734899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.734947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.734994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.735041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.735090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.735139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.735187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.735241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.735294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.735352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.735399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.735446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.735493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.735540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.735589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.735638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.735693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.735740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.735789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.735845 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:40:35.735873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.735934 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.735989 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.736042 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.736101 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.736154 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.736207 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.736261 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.736313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.736372 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.736426 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.736481 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.736533 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.736586 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.736639 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.736691 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.736745 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.736798 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.736852 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.736906 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.736959 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.737011 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.737064 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.737117 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.737169 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.737223 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.737305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.737364 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.737417 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.737470 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.737523 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.737577 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.737638 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:40:35.737662 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.737716 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.737770 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.737824 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.737877 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.737930 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.738172 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.738227 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.738280 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.738339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.738394 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.738447 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.738501 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.738554 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.738608 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.738666 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.738719 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.738773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.738826 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.738880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.738933 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.738987 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.739039 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.739093 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.739146 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.739199 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.739252 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.739304 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.739363 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.739417 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.739470 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.739523 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.739583 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:40:35.739606 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.739655 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.739702 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.739750 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.739802 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.739850 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.739898 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.739945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.739992 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.740040 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.740087 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.740136 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.740183 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.740231 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.740279 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.740326 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.740379 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.740428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.740475 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.740524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.740571 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.740620 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.740668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.740715 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.740763 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.740815 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.740871 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.740919 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.740966 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.741014 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.741061 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.741109 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.741164 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:40:35.741186 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.741235 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.741285 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.741334 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.741391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.741440 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:40:35.741489 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:40:35.741539 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:40:35.741589 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.741639 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.741689 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.741739 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.741788 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.741838 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.741892 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.741942 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.741992 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.742043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.742093 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.742144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.742194 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.742244 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.742293 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.742349 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:40:35.742399 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.742449 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.742499 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.742549 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.742598 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.742649 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.742698 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.742748 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.742801 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:40:35.742819 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:40:35.742848 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:40:35.742876 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:40:35.742902 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:40:35.742929 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:40:35.742951 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.742967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.742976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.742985 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.742995 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.743004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:40:35.743014 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:40:35.743022 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:40:35.743031 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.743044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.743053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.743062 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.743070 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743088 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743097 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.743105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.743113 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743130 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.743139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.743147 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.743155 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.743163 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:40:35.743171 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.743179 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.743187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.743195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.743204 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.743212 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.743220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.743228 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.743237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.743247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.743254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.743263 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.743271 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.743279 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:40:35.743287 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:40:35.743295 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:40:35.743303 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.743311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.743319 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.743326 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.743334 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743347 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743355 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.743371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.743379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743386 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.743402 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.743409 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.743416 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.743424 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:40:35.743431 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.743438 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.743445 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.743453 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.743460 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.743471 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.743480 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.743487 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.743495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.743505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.743514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.743522 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.743529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.743537 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:40:35.743544 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:40:35.743551 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:40:35.743558 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.743565 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.743573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.743580 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.743588 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743595 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743602 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.743616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.743623 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743637 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.743644 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.743652 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.743659 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.743666 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:40:35.743675 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.743682 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.743689 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.743696 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.743703 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.743710 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.743716 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.743723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.743730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:40:35.743739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.743746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:40:35.743754 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:40:35.743761 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:40:35.743768 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:40:35.743774 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:40:35.743782 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:40:35.743789 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:40:35.743796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:40:35.743802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:40:35.743809 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:40:35.743816 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.743841 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743848 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:40:35.743856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:40:35.743862 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:40:35.744070 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.744078 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:40:35.744086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:40:35.744093 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:40:35.744100 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:40:35.744107 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:40:35.744114 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:40:35.744121 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:40:35.744128 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:40:35.744135 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:40:35.744142 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:40:35.744149 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:40:35.744156 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:40:35.744163 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:40:35.744169 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:40:35.744481 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:40:35.744493 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:40:35.744499 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:40:35.744504 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:40:35.744511 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:40:35.744515 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:40:35.744520 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:40:35.744529 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:40:35.744538 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:40:35.744580 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744587 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:40:35.744601 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:40:35.744623 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:40:35.744630 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:40:35.744635 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:40:35.744639 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:40:35.744644 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:40:35.744655 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:40:35.744662 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:40:35.744667 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:40:35.744679 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744689 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:40:35.744694 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:40:35.744718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.744727 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:40:35.744731 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.744754 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:40:35.744760 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:40:35.744764 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:40:35.744768 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:40:35.744772 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:40:35.744776 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:40:35.744780 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:40:35.744784 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:40:35.744790 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:40:35.744800 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:40:35.744806 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:40:35.744810 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:40:35.744816 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744822 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:40:35.744826 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:40:35.744849 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:40:35.744855 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744860 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744865 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744869 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:40:35.744880 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:40:35.744887 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:40:35.744892 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:40:35.744896 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:40:35.744903 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177919" 2019-04-26 06:40:35.744910 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:40:35.744914 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:40:35.744919 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:40:35.744925 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:40:35.744930 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-04-26 06:40:35.744936 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:40:35.744943 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:40:35.744947 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:40:35.744951 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:40:35.744956 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-04-26 06:40:35.744960 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177919 2019-04-26 06:40:35.744980 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177919 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:40:35.744985 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:40:35.744991 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2295"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:40:35.745005 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:40:35.745011 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177919 2019-04-26 06:40:35.745022 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:40:35.745096 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:40:35.745034 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:40:35.745045 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:40:35.745050 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:40:35.745055 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:40:35.745059 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:40:35.745066 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:40:35.745076 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:40:35.745084 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:40:35.745089 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:40:35.745102 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:40:35.745113 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:40:35.745121 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:40:35.752911 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:40:35.752934 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:40:35.752946 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:40:35.752951 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:40:35.752957 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:40:35.752962 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:40:35.752967 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:40:35.752971 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:40:35.752976 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:40:35.753010 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:40:35.762937 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:40:35.762969 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:40:35.762975 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:40:35.762981 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:40:35.762986 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:40:35.762992 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:40:35.762997 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:40:35.763003 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:40:35.763008 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:40:35.763014 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:40:18 GMT 2019-04-26 06:40:35.763021 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:40:35.763026 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:40:35.763032 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:40:35.763043 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:40:35.763070 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:40:35.763081 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:40:35.763090 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:40:35.763095 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:40:35.763100 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:40:35.763142 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:40:35.763154 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:40:35.763160 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:40:35.763189 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:40:35.763196 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:40:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:40:35.763230 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:40:35.763240 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:40:35.763263 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:40:35.763270 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:40:35.763394 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:40:35.763499 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:40:35.763506 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:40:35.763514 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:40:35.763525 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:40:35.763550 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:40:35.763607 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:40:35.763636 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:40:35.763651 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:40:35.763659 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:40:35.763664 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:40:35.763669 nusoap_client: detail =