Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315489005096539 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM501LA
JR T2098
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 21:17:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 23:17:57.229811 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 23:17:57.229870 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:17:57.229886 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 23:17:57.229904 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:17:57.229914 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 23:17:57.229922 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 23:17:57.229937 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 23:17:57.229946 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:17:57.229953 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:17:57.229963 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:17:57.229971 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:17:57.229982 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:17:57.229988 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:17:57.229993 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:17:57.229998 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:17:57.230002 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 23:17:57.230014 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:17:57.230030 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:17:57.230038 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:17:57.230045 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 23:17:57.230050 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 23:17:57.230060 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:17:57.230069 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:17:57.236201 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:17:57.236248 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:17:57.236266 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 23:17:57.236276 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:17:57.236282 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:17:57.236287 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:17:57.236292 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 23:17:57.236331 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 23:17:57.257394 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 23:17:57.257445 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 23:17:57.257457 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:17:57.257467 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:17:57.257479 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:17:57.257489 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:17:57.257498 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:17:57.257509 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:17:57.257519 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:17:57.257529 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:17:54 GMT 2019-10-17 23:17:57.257539 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:17:57.257549 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 23:17:57.257561 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:17:57.257581 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 23:17:57.257627 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 23:17:57.257656 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 23:17:57.263643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:17:57.263719 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:17:57.263805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.263830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.269628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.269681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.269920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.269948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.269980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.270222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:17:57.270264 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:17:57.275925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.275985 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:17:57.276011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:17:57.276436 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:17:57.276458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.276731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:17:57.282156 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:17:57.282179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282846 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-17 23:17:57.282910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.282991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.283046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:17:57.283062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.283082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.283102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:17:57.283150 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-17 23:17:57.283162 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:17:57.283167 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 23:17:57.283206 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 23:17:57.283246 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:17:57.283263 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:17:57.283271 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:17:57.283293 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 23:17:57.283298 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 23:17:57.283491 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 23:17:57.283508 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 23:17:57.283561 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283570 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 23:17:57.283592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283632 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.283642 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283658 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:17:57.283679 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.283687 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283697 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:17:57.283713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.283755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.283772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.283797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283825 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.283833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 23:17:57.283857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.283885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:17:57.283900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 23:17:57.283921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.283953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.283963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:17:57.283990 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.283996 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284006 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:17:57.284023 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284030 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284040 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:17:57.284053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.284087 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.284102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 23:17:57.284123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284147 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.284155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 23:17:57.284177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.284204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 23:17:57.284218 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 23:17:57.284239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284264 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284281 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:17:57.284298 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284305 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284315 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:17:57.284332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284339 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284348 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:17:57.284365 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.284372 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.284394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.284432 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.284447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.284469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.284562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.284583 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284601 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:17:57.284612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 23:17:57.284624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:17:57.284650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:17:57.284665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 23:17:57.284691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284718 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284725 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284735 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:17:57.284753 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284759 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284769 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:17:57.284786 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.284793 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284802 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:17:57.284819 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.284826 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284835 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.284848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.284885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.284900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.284921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284946 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.284953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284963 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 23:17:57.284976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.284991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285001 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:17:57.285015 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285021 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 23:17:57.285036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285060 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.285067 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:17:57.285089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285114 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.285129 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285135 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.285149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285179 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.285186 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285196 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 23:17:57.285209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285234 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:17:57.285250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285256 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 23:17:57.285269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.285301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.285323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285347 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.285362 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285368 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.285382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.285414 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285424 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 23:17:57.285436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285461 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 23:17:57.285476 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285482 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 23:17:57.285495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.285529 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285539 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:17:57.285556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.285563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285573 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.285585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285621 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 23:17:57.285636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285642 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.285656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285680 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.285687 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285697 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 23:17:57.285716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285741 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 23:17:57.285755 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285761 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 23:17:57.285775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285799 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.285805 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285815 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:17:57.285832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.285839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.285861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.285890 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 23:17:57.285904 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285910 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.285924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285948 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.285955 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285965 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 23:17:57.285977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.285992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286002 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 23:17:57.286017 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286023 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 23:17:57.286037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.286068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.286090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 23:17:57.286129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286135 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.286148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286174 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.286181 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286191 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 23:17:57.286204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286228 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 23:17:57.286242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286248 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 23:17:57.286261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.286292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.286315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286339 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.286354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286360 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.286373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286398 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.286405 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286414 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 23:17:57.286427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286452 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:17:57.286467 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286473 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 23:17:57.286486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286518 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.286525 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286534 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:17:57.286547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286572 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.286587 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286593 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.286612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286637 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.286644 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286654 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 23:17:57.286667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286692 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:17:57.286708 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286714 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 23:17:57.286727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286751 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.286758 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286767 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:17:57.286780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.286819 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286825 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.286839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286863 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.286870 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 23:17:57.286892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.286917 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:17:57.286932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286938 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 23:17:57.286951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.286974 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.286990 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287000 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 23:17:57.287017 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.287024 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287033 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 23:17:57.287045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.287074 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.287089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287095 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.287109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287132 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.287139 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287149 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 23:17:57.287161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.287186 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:17:57.287201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287207 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:17:57.287220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.287251 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287261 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.287274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.287299 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.287313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287320 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.287333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287359 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.287366 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287376 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:17:57.287388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.287414 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:17:57.287429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287435 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:17:57.287448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287474 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:17:57.287481 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287491 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:17:57.287504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.287529 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.287544 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287551 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.287564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287587 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287593 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.287658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.287674 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287685 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:17:57.287704 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 23:17:57.287717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:17:57.287741 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:17:57.287756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287762 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 23:17:57.287776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287801 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:17:57.287808 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287817 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:17:57.287830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.287855 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.287870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287876 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.287890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287913 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287919 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.287956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.287976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.288000 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288011 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:17:57.288021 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 23:17:57.288033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:17:57.288057 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:17:57.288072 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288078 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:17:57.288092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288117 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:17:57.288124 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288134 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:17:57.288146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.288172 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.288186 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288192 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.288205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288228 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288235 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.288291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.288307 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288317 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:17:57.288327 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 23:17:57.288339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:17:57.288363 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:17:57.288378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 23:17:57.288397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288423 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288430 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288440 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 23:17:57.288457 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288464 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 23:17:57.288491 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288497 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288507 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:17:57.288524 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.288530 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288540 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:17:57.288557 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.288563 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288572 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:17:57.288604 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.288611 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288622 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 23:17:57.288639 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.288646 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288655 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.288668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.288718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.288734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288740 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.288754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288779 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288786 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 23:17:57.288809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.288835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:17:57.288850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288855 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 23:17:57.288868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288893 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288900 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288909 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:17:57.288927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.288960 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.288966 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.288975 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:17:57.288988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.289035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.289055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289079 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289086 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 23:17:57.289108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:17:57.289148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:17:57.289168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289192 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289198 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.289220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.289260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.289280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289305 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289312 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:17:57.289335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:17:57.289375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289381 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:17:57.289395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289421 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289428 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289437 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:17:57.289455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.289488 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289494 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289504 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:17:57.289516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.289565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289571 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.289585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289615 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289623 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:17:57.289645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:17:57.289686 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.289705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289730 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.289736 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289746 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:17:57.289763 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289769 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289779 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:17:57.289796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.289803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289812 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:17:57.289829 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.289837 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289847 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:17:57.289864 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.289871 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289881 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:17:57.289893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.289935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.289949 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289956 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.289971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.289996 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290003 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 23:17:57.290025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.290050 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.290064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290093 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290100 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290110 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.290153 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.290184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.290211 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.290218 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290227 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 23:17:57.290244 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.290251 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290260 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 23:17:57.290277 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.290283 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290293 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:17:57.290310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.290316 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290326 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 23:17:57.290343 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:17:57.290349 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290359 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 23:17:57.290375 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290383 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290393 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.290410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.290442 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290449 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290458 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 23:17:57.290475 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290482 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290491 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:17:57.290508 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290514 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290524 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:17:57.290536 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.290616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290623 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.290638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290663 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.290670 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290680 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:17:57.290697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290704 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290713 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:17:57.290730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.290737 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290746 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:17:57.290763 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.290769 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290779 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:17:57.290792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.290834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.290891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290918 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.290925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290936 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 23:17:57.290949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.290965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.290975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.290988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291015 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.291076 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291102 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.291109 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291119 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:17:57.291136 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291143 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291152 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:17:57.291169 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.291176 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291185 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:17:57.291202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.291209 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291218 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:17:57.291235 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.291242 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291251 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:17:57.291281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.291288 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291298 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:17:57.291315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291322 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291332 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.291348 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291355 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291365 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:17:57.291381 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291388 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291398 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:17:57.291415 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291421 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291431 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:17:57.291448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291455 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291464 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:17:57.291477 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.291531 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.291549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.291570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291600 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291608 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291619 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:17:57.291637 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.291643 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291653 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.291670 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.291676 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291686 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:17:57.291703 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.291709 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291719 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.291731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.291769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.291805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291830 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291837 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 23:17:57.291859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.291874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.291884 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.291897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291924 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.291970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.291984 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292010 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.292017 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292027 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:17:57.292053 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292060 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292070 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:17:57.292087 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.292093 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292103 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:17:57.292120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.292126 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292136 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:17:57.292153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292159 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292169 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:17:57.292186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292193 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:17:57.292220 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292236 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.292253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292259 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292269 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:17:57.292286 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292293 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292303 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:17:57.292320 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292326 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292336 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 23:17:57.292352 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292359 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292368 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:17:57.292385 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292392 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292408 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:17:57.292421 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.292477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.292493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292521 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292528 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292537 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292550 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.292588 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292620 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.292627 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292637 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 23:17:57.292654 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.292661 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292671 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 23:17:57.292688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.292694 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292704 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:17:57.292721 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292727 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292736 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 23:17:57.292753 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292760 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292769 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 23:17:57.292786 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292792 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292802 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:17:57.292819 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.292825 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292835 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 23:17:57.292851 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292858 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292867 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 23:17:57.292884 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292891 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292901 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 23:17:57.292918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:17:57.292951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292957 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.292967 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:17:57.292992 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.292999 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.293008 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 23:17:57.293025 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.293032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.293041 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.293058 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.293064 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.293074 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 23:17:57.293087 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.293151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.293171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293177 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 23:17:57.293192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293217 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.293224 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293234 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:17:57.293246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.293272 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.293286 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293293 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.293307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293331 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.293338 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293348 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 23:17:57.293361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.293386 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:17:57.293401 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293407 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 23:17:57.293421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.293453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293463 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.293480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.293487 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:17:57.293513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.293519 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:17:57.293546 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.293552 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293562 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:17:57.293574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.293617 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 23:17:57.293633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293639 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.293653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293678 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.293685 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293694 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 23:17:57.293707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.293723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.293733 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 23:17:57.293746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.293775 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293782 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.293792 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.293822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.293836 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293861 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.293868 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293877 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 23:17:57.293894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.293901 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293910 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 23:17:57.293927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.293933 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293942 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 23:17:57.293960 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:17:57.293966 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.293975 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:17:57.293994 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.294001 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294010 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 23:17:57.294027 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.294034 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294043 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 23:17:57.294060 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.294066 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:17:57.294093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.294099 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294109 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 23:17:57.294126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.294132 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294142 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 23:17:57.294159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.294166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.294188 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 23:17:57.294237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.294254 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294261 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 23:17:57.294279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.294310 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294320 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.294333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.294358 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.294373 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294379 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.294394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294418 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:17:57.294425 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294435 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 23:17:57.294448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.294473 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:17:57.294486 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 23:17:57.294512 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.294519 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:17:57.294529 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 23:17:57.294546 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:17:57.294553 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 23:17:57.294570 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 23:17:57.294588 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.294600 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:17:57.294610 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 23:17:57.294624 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 23:17:57.294647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.294663 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294669 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.294685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294709 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.294716 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.294743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.294750 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294761 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:17:57.294778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.294784 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294794 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:17:57.294806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.294840 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.294854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294860 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.294875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294899 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.294906 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294916 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 23:17:57.294929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.294944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.294954 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.294968 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295000 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295007 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295017 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.295060 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295085 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295092 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295102 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 23:17:57.295120 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295127 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295136 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 23:17:57.295153 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.295160 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295169 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:17:57.295186 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295193 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295202 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 23:17:57.295219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.295226 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295235 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 23:17:57.295252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295258 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295268 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 23:17:57.295285 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.295291 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295301 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 23:17:57.295318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295334 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:17:57.295350 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295357 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295366 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:17:57.295379 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.295426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.295444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295450 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 23:17:57.295466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295490 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295497 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295506 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:17:57.295524 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.295530 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295540 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:17:57.295556 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.295572 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295581 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:17:57.295603 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295610 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295621 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:17:57.295638 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.295645 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295655 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:17:57.295668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.295709 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.295724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295730 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.295744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295768 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295775 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.295834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.295850 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295861 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:17:57.295871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 23:17:57.295883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:17:57.295907 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:17:57.295922 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295928 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 23:17:57.295942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295966 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.295973 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.295991 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 23:17:57.296004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.296029 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.296043 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296049 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.296063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296087 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:17:57.296094 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296104 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 23:17:57.296117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.296142 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 23:17:57.296157 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296163 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 23:17:57.296176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.296207 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.296230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.296255 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.296270 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296276 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.296290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296315 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296322 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296332 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 23:17:57.296345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.296360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.296370 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:17:57.296384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296410 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296417 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296427 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.296470 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296495 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296502 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296512 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 23:17:57.296529 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296535 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296545 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 23:17:57.296562 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296578 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296587 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 23:17:57.296610 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296617 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296627 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 23:17:57.296644 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296651 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296660 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 23:17:57.296678 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:17:57.296685 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296694 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 23:17:57.296711 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:17:57.296718 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296728 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 23:17:57.296745 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:17:57.296752 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296761 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 23:17:57.296778 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.296785 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296795 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 23:17:57.296812 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296819 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296828 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 23:17:57.296845 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296853 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296862 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 23:17:57.296880 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296886 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296895 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 23:17:57.296912 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.296919 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.296928 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 23:17:57.296948 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.297009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.297027 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297034 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 23:17:57.297049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297073 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.297080 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 23:17:57.297103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.297128 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.297143 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297149 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.297164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297189 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.297196 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297205 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 23:17:57.297218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.297243 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:17:57.297258 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297264 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.297279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297303 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.297310 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297320 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 23:17:57.297337 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.297344 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297353 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:17:57.297370 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.297377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297386 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:17:57.297403 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.297410 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297419 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:17:57.297432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.297469 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297484 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297490 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.297506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297530 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297537 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297547 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 23:17:57.297560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.297584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.297599 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.297614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297641 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.297702 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.297734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:17:57.297761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.297768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297778 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:17:57.297795 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.297801 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297811 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 23:17:57.297828 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.297834 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297844 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:17:57.297861 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.297868 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297877 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:17:57.297894 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.297902 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297911 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 23:17:57.297928 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:17:57.297935 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297944 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 23:17:57.297957 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.297996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.298012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298019 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 23:17:57.298033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298057 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.298063 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298073 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 23:17:57.298090 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298097 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298106 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 23:17:57.298123 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298130 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298140 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 23:17:57.298156 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.298163 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298172 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 23:17:57.298189 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298196 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298206 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 23:17:57.298222 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298229 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298239 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 23:17:57.298256 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298262 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298272 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:17:57.298288 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298295 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298304 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:17:57.298317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.298368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.298383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298390 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 23:17:57.298405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298429 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.298436 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 23:17:57.298459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.298484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:17:57.298500 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:17:57.298507 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 23:17:57.298517 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 23:17:57.298532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298539 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 23:17:57.298552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.298608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:17:57.298625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.298636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:17:57.298646 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 23:17:57.298663 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.298670 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 23:17:57.298680 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 23:17:57.298696 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:17:57.298703 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 23:17:57.298713 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 23:17:57.298730 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.298736 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.298746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.298763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.298769 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.298779 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.298796 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.298802 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.298812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.298828 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.298835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 23:17:57.298845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.298861 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.298868 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 23:17:57.298877 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.298894 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:17:57.298900 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 23:17:57.298909 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 23:17:57.298926 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.298933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.298950 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.298966 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:17:57.298973 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 23:17:57.298982 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 23:17:57.298999 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.299005 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 23:17:57.299016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.299032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.299039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:17:57.299048 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.299064 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:17:57.299070 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 23:17:57.299080 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 23:17:57.299097 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 23:17:57.299134 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.299163 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:17:57.299190 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.299216 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 23:17:57.299243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.299269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:17:57.299296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.299323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:17:57.299349 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.299376 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:17:57.299402 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.299428 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 23:17:57.299454 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 23:17:57.299481 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 23:17:57.299507 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 23:17:57.299534 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 23:17:57.299560 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 23:17:57.299598 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 23:17:57.299626 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.299652 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:17:57.299680 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.299707 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:17:57.299733 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.299759 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:17:57.299785 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.299812 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:17:57.299839 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.299866 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:17:57.299892 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.299919 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:17:57.299952 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.299979 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:17:57.300005 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.300031 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:17:57.300058 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.300084 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:17:57.300110 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.300200 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:17:57.300227 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.300254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:17:57.300280 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.300307 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:17:57.300334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.300361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.300388 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.300414 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.300440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.300465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.300491 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.300517 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:17:57.300544 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 23:17:57.300578 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 23:17:57.300610 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.300637 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:17:57.300663 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.300689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.300715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.300741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:17:57.300767 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.300792 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 23:17:57.300818 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.300844 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:17:57.300870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.300899 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:17:57.300927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.300954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:17:57.300979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.301005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:17:57.301031 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301049 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301079 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.301127 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301161 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301191 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301220 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.301246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.301346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.301448 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301474 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301500 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301525 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301551 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301575 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301609 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301636 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301653 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301679 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301705 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301730 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301756 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301782 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.301808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301833 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301859 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301885 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.301911 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301928 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.301953 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.301979 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302004 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.302030 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302056 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.302081 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302108 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.302133 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.302187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.302337 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302370 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302396 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.302422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302448 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.302474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.302559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.302683 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302716 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302762 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.302787 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302804 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.302892 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302919 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.302953 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302969 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.302986 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303002 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.303054 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303080 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:17:57.303105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303122 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.303190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.303309 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303335 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:17:57.303363 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303389 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.303414 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.303466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.303569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:17:57.303742 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303759 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303784 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.303810 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303826 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303843 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303868 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.303894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.303975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.304001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304076 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.304102 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304128 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304154 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304180 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304206 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304222 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304250 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304276 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304293 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304319 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304344 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304370 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304396 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304422 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.304448 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304474 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304499 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304526 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:17:57.304552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:17:57.304632 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304659 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.304685 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304712 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.304737 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304763 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.304789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304815 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.304843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.304969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.304994 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305011 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305027 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.305079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305105 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.305131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305164 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.305215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:17:57.305334 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305384 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.305435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.305536 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305564 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:17:57.305590 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305612 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305629 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305672 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:17:57.305698 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:17:57.305750 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.305835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:17:57.305954 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.305980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:17:57.306006 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306032 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:17:57.306058 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306084 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:17:57.306109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306142 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306159 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.306212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:17:57.306354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:17:57.306389 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.306452 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.306501 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.306549 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.306604 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.306652 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.306700 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.306748 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.306795 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.306843 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.306889 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.306936 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.306985 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.307032 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.307081 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.307128 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.307176 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.307225 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.307272 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.307320 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.307367 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.307415 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.307463 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.307519 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.307571 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.307622 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.307671 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.307717 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.307763 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.307811 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.307858 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.307909 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.307955 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.308005 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.308061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.308110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.308238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.308286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.308333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.308378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.308426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.308472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.308520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.308567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.308620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.308667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.308713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.308759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.308806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.308853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.308900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.308946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.308994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.309041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.309090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.309139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.309187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.309238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.309289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.309334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.309380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.309426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.309473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.309522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.309569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.309625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.309671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.309721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.309776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.309823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.309871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.309919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.309966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.310012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.310059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.310106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.310152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.310199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.310245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.310293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.310340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.310386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.310433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.310480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.310528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.310578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.310631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.310678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.310726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.310775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.310823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.310874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.310925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.310971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.311016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.311062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.311108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.311156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.311205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.311256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.311302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.311351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.311407 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:17:57.311435 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.311496 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.311551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.311610 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.311666 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.311719 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.311772 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.311824 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.311877 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.311931 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.311984 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.312039 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.312092 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.312144 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.312196 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.312249 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.312302 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.312366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.312421 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.312474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.312528 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.312581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.312639 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.312692 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.312746 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.312799 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.312853 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.312906 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.312959 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.313012 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.313064 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.313117 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.313172 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.313227 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.313288 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:17:57.313312 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.313366 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.313419 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.313472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.313526 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.313580 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.313639 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.313693 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.313746 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.313799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.313852 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.313905 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.313960 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.314013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.314067 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.314120 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.314173 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.314226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.314279 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.314334 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.314388 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.314442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.314497 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.314550 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.314616 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.314670 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.314725 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.314778 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.314831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.314893 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.314947 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.315001 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.315054 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.315110 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.315171 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 23:17:57.315194 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.315243 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.315291 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.315339 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.315387 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.315435 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.315482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.315530 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.315579 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.315633 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.315681 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.315728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.315776 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.315824 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.315962 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.316011 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.316059 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.316108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.316156 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.316204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.316252 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.316299 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.316347 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.316395 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.316443 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.316491 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.316540 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.316588 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.316642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.316690 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.316738 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.316785 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.316833 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.316882 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.316938 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 23:17:57.316960 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.317014 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.317064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.317114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.317165 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.317214 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.317264 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:17:57.317314 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:17:57.317363 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:17:57.317414 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.317466 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.317517 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.317567 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.317623 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.317674 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.317724 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.317773 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.317824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.317874 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.317926 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.317976 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.318026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.318076 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.318126 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.318176 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.318226 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:17:57.318276 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.318326 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.318376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.318425 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.318476 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.318525 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.318640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.318692 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.318746 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 23:17:57.318763 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 23:17:57.318793 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 23:17:57.318821 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 23:17:57.318848 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 23:17:57.318874 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 23:17:57.318896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.318916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.318927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.318938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.318949 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.318959 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.318969 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:17:57.318980 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:17:57.318990 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:17:57.318999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.319009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.319020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.319029 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.319040 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319050 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319060 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.319070 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.319089 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.319099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319108 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319117 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.319127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.319136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.319146 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.319156 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:17:57.319166 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.319175 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.319184 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.319194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.319203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.319212 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.319222 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.319231 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.319241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.319255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.319264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.319273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.319282 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.319292 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.319300 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:17:57.319308 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:17:57.319317 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:17:57.319326 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.319334 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.319343 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.319351 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.319360 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319368 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319376 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.319385 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.319401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.319409 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.319434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.319444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.319452 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.319460 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:17:57.319469 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.319478 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.319486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.319495 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.319502 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.319510 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.319518 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.319527 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.319536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.319547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.319556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.319565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.319573 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.319582 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.319589 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:17:57.319602 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:17:57.319611 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:17:57.319620 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.319628 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.319637 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.319645 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.319653 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319661 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319668 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.319676 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.319691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.319699 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.319723 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.319730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.319738 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.319745 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:17:57.319753 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.319761 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.319769 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.319776 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.319784 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.319792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.319799 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.319807 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.319816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:17:57.319826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.319834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:17:57.319842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:17:57.319850 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:17:57.319858 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:17:57.319865 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:17:57.319872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:17:57.319882 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:17:57.319889 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:17:57.319897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:17:57.319905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:17:57.319912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:17:57.319920 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319927 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319935 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:17:57.319942 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:17:57.319950 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:17:57.319957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:17:57.319964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319972 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:17:57.319979 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:17:57.319987 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:17:57.319995 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:17:57.320002 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:17:57.320009 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:17:57.320016 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:17:57.320023 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:17:57.320031 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:17:57.320039 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:17:57.320047 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:17:57.320055 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:17:57.320063 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:17:57.320070 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:17:57.320152 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 23:17:57.320162 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:17:57.320168 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:17:57.320173 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:17:57.320179 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 23:17:57.320184 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:17:57.320188 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:17:57.320199 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 23:17:57.320208 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:17:57.320250 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320258 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:17:57.320272 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:17:57.320294 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 23:17:57.320301 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 23:17:57.320306 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 23:17:57.320310 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 23:17:57.320315 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:17:57.320327 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:17:57.320335 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:17:57.320340 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:17:57.320352 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320362 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:17:57.320367 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 23:17:57.320391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.320402 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:17:57.320406 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.320430 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:17:57.320436 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 23:17:57.320440 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 23:17:57.320444 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 23:17:57.320448 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 23:17:57.320452 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 23:17:57.320457 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 23:17:57.320461 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 23:17:57.320467 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177919" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:17:57.320478 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:17:57.320485 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:17:57.320490 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:17:57.320496 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320502 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:17:57.320507 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:17:57.320532 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:17:57.320539 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320544 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320550 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320554 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:17:57.320566 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:17:57.320574 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:17:57.320578 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:17:57.320584 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:17:57.320591 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177919" 2019-10-17 23:17:57.320604 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:17:57.320608 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:17:57.320614 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:17:57.320621 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:17:57.320627 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-10-17 23:17:57.320633 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:17:57.320641 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:17:57.320645 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:17:57.320649 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:17:57.320654 wsdl: in serializeType: returning: 177919 2019-10-17 23:17:57.320659 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177919 2019-10-17 23:17:57.320672 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177919 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 23:17:57.320677 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 23:17:57.320683 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7015"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 23:17:57.320698 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 23:17:57.320704 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177919 2019-10-17 23:17:57.320715 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 23:17:57.320793 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 23:17:57.320729 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:17:57.320739 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:17:57.320745 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:17:57.320750 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:17:57.320754 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:17:57.320762 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:17:57.320773 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:17:57.320781 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:17:57.320786 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:17:57.320800 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 23:17:57.320810 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:17:57.320819 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:17:57.327024 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:17:57.327045 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:17:57.327061 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 23:17:57.327070 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 23:17:57.327079 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:17:57.327086 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:17:57.327094 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:17:57.327101 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:17:57.327109 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 23:17:57.327152 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 23:17:57.348974 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 23:17:57.349021 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 23:17:57.349028 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:17:57.349034 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:17:57.349039 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:17:57.349045 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:17:57.349052 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:17:57.349058 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:17:57.349064 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:17:57.349070 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:17:54 GMT 2019-10-17 23:17:57.349077 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:17:57.349083 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 23:17:57.349088 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:17:57.349100 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 23:17:57.349133 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 23:17:57.349145 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 23:17:57.349156 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:17:57.349161 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 23:17:57.349166 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 23:17:57.349211 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:17:57.349224 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:17:57.349231 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:17:57.349261 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:17:57.349268 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 21:17:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 23:17:57.349305 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 23:17:57.349316 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 23:17:57.349344 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 23:17:57.349351 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 23:17:57.349481 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 23:17:57.349589 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 23:17:57.349602 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 23:17:57.349613 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 23:17:57.349626 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:17:57.349653 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 23:17:57.349708 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 23:17:57.349735 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:17:57.349747 nusoap_client: got fault 2019-10-17 23:17:57.349755 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 23:17:57.349759 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 23:17:57.349773 nusoap_client: detail =