Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 83.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57839702200 Model turbiny: B3G
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3677
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:16:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:16:14.033564 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:16:14.033641 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:14.033670 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204696" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:16:14.033689 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:14.033699 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:16:14.033707 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:16:14.033721 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:16:14.033729 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:14.033735 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:14.033755 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:16:14.033763 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:16:14.033775 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:16:14.033781 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:16:14.033785 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:16:14.033790 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:16:14.033794 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:16:14.033806 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:14.033822 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:14.033830 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:16:14.033836 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:16:14.033841 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:16:14.033850 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:16:14.033860 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:16:14.041722 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:16:14.041738 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:16:14.041755 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:16:14.041761 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:14.041767 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:14.041771 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:16:14.041775 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:16:14.041806 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:16:14.063229 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:16:14.063247 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:16:14.063254 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:16:14.063260 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:16:14.063265 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:16:14.063270 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:16:14.063276 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:16:14.063282 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:16:14.063287 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:16:14.063292 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:16:02 GMT 2019-08-18 23:16:14.063298 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:16:14.063303 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:16:14.063309 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:16:14.063318 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:16:14.063344 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:16:14.063364 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:16:14.070966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.071166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.071185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.071306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.071335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.071362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.071392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.078738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.078764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.078920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.078960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.078989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.079128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.079295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086751 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:14.086781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.086857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.086995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.087105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.087137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.087566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095178 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:14.095243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.095259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:14.095425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095498 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:16:14.095552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.095667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.095754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.095953 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-18 23:16:14.100770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.100824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:16:14.100856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:16:14.101013 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:16:14.101058 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 23:16:14.101068 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:16:14.101073 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:16:14.101105 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:16:14.101140 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:16:14.101154 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:16:14.101160 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:16:14.101176 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:16:14.101181 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:16:14.101352 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:16:14.101366 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:16:14.101415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:16:14.101444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101475 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.101484 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101497 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:14.101517 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.101524 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101534 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:14.101550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.101614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.101632 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.101660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101689 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.101697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:16:14.101728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.101756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:16:14.101772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:16:14.101793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101820 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.101827 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101837 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:14.101855 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.101869 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101878 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:14.101909 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.101916 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101925 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:16:14.101938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.101971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.101987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.101993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:16:14.102007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102031 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.102038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:16:14.102061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.102085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:16:14.102100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:16:14.102119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102143 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.102150 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102159 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:14.102177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.102183 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102192 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:14.102209 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.102216 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102225 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:16:14.102242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.102248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102257 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.102270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.102306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.102321 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.102341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102410 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.102430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.102447 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102457 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:14.102467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:16:14.102480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:14.102504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:16:14.102519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:16:14.102538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102562 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.102569 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102584 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:16:14.102616 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.102623 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102633 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:16:14.102651 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.102658 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102667 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:16:14.102685 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.102691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.102719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.102756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.102772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.102798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102825 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.102832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:16:14.102856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.102933 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:16:14.102950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102956 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:16:14.102970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.102998 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.103005 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103015 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:14.103028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103052 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.103067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103073 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.103086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103110 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.103117 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103127 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:16:14.103139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103163 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:16:14.103178 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103184 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:16:14.103201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.103233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.103255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103279 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.103294 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103299 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.103312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103336 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.103343 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103352 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:16:14.103366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103390 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:16:14.103404 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103410 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:16:14.103423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103448 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.103455 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103464 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:16:14.103482 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.103488 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.103510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103538 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:16:14.103560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103566 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.103585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103630 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.103637 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103647 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:16:14.103661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103686 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:16:14.103703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103713 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:16:14.103729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103755 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.103762 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103772 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:16:14.103790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.103797 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103806 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.103843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.103875 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:16:14.103907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103915 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.103929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103966 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.103974 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.103984 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:16:14.103997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.104022 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:16:14.104037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104043 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:16:14.104057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.104089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.104113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.104137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:16:14.104152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104158 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.104172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104196 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.104203 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:16:14.104226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.104250 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:16:14.104302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104314 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:16:14.104338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.104393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104409 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.104432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.104475 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.104502 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104512 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.104537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104834 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.104845 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104856 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:16:14.104871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.104903 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:16:14.104919 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104925 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:16:14.104940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104965 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.104973 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.104982 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:16:14.104996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105022 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.105038 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105044 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.105057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105082 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.105089 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:16:14.105112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105172 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:16:14.105189 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105195 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:16:14.105210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105259 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.105268 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105278 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:16:14.105304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105332 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.105348 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105354 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.105368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105391 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.105398 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105408 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:16:14.105421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105445 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:16:14.105460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105466 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:16:14.105479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105503 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.105509 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105519 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:16:14.105536 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.105542 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105551 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:16:14.105564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105627 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.105645 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105652 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.105666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105691 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.105698 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105708 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:16:14.105722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105747 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:16:14.105763 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105769 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:16:14.105783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.105814 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.105837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105862 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.105877 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105896 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.105910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105935 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.105942 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105952 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:16:14.105965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.105980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.105990 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:14.106004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106011 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:16:14.106024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106060 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:14.106068 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106078 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:16:14.106092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.106117 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.106133 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106139 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.106152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106190 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.106247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.106264 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106274 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:14.106284 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:16:14.106297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:14.106321 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:14.106337 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106343 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:16:14.106357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106383 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:14.106390 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106400 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:16:14.106413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.106438 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.106453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106460 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.106473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106505 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106511 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.106568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.106601 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106612 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:14.106622 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:16:14.106634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:14.106659 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:16:14.106674 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106681 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:16:14.106695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106720 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:14.106727 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106737 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:16:14.106750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.106775 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.106790 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106796 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.106809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106833 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106839 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.106897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.106913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:14.106934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:16:14.106947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:14.106971 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:14.106986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.106992 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:16:14.107006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107038 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:16:14.107066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107073 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107083 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:16:14.107100 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:16:14.107134 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.107141 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107151 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:16:14.107168 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.107175 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107184 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:16:14.107202 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.107209 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107218 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:16:14.107235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.107242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.107264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.107316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.107332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107339 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.107353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107377 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:16:14.107407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.107432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:16:14.107447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:16:14.107468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107492 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107499 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107509 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:16:14.107527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.107561 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107588 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:16:14.107601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.107634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.107649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107655 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.107669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107694 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107701 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:16:14.107724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.107749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:16:14.107764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:16:14.107784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107809 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107816 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107826 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.107839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.107864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.107879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.107899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.107931 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:16:14.107955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.107969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.107979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:14.107994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108000 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:16:14.108014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108039 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108046 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108056 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:16:14.108168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108189 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.108208 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108215 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108228 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:16:14.108243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.108277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.108294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.108315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108340 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108347 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:16:14.108370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.108396 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:14.108411 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108417 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.108431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108455 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.108462 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108472 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:16:14.108490 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108497 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108506 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:14.108524 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108531 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108540 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:14.108558 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.108565 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108581 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:16:14.108601 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.108608 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108618 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:16:14.108632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.108673 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.108689 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108696 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.108710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108735 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108743 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108776 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:16:14.108792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.108807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.108818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.108833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108863 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108871 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108881 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.108924 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.108957 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.108966 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.108984 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.108991 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109001 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:16:14.109019 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.109025 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109035 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:16:14.109053 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.109059 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109069 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:16:14.109086 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.109093 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109102 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:16:14.109120 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:14.109126 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109137 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:16:14.109154 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109161 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109170 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.109188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.109221 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109228 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109238 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:16:14.109255 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109262 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109271 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:14.109288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109295 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109304 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:14.109317 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109371 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.109390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109396 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.109410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109435 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.109442 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109452 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:14.109471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109477 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109487 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:16:14.109504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109511 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109520 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:16:14.109538 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.109544 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109554 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:16:14.109567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.109613 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109629 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109635 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.109650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109676 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109683 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109693 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:16:14.109706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.109721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.109731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.109745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109773 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109780 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109803 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.109833 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109858 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.109866 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109875 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:16:14.109893 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.109900 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109910 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:16:14.109927 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.109934 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109943 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:16:14.109961 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.109968 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.109977 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:16:14.109994 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.110001 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110010 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:16:14.110032 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.110040 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110050 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:16:14.110068 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110075 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110084 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.110102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110109 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110118 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:16:14.110135 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110143 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110160 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:16:14.110178 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110185 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110194 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:14.110215 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110223 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110232 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:14.110246 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.110300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.110317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.110338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110364 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110371 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110381 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:16:14.110398 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.110405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.110432 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110439 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110448 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:16:14.110466 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.110473 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110482 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.110496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.110533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.110569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110602 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110610 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110619 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:16:14.110633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.110648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.110658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.110672 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110699 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110706 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110716 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110729 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.110759 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110785 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.110792 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110802 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:16:14.110820 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110827 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110836 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:16:14.110854 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.110860 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:16:14.110887 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.110894 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110903 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:16:14.110921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.110927 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110937 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:16:14.110954 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.110961 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.110971 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:16:14.110988 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.110995 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111004 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.111021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111028 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111037 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:16:14.111067 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111077 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111086 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:16:14.111103 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111110 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111119 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:16:14.111138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111153 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:14.111170 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111176 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111185 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:14.111198 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.111253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.111268 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111294 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111301 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111311 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111324 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.111353 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111377 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.111384 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111393 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:16:14.111411 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.111417 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111426 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:16:14.111443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.111450 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111459 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:16:14.111475 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111482 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111491 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:16:14.111507 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111514 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111523 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:16:14.111539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.111545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111554 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:16:14.111571 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111607 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111618 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:16:14.111637 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.111644 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111653 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:16:14.111671 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.111677 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111687 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:16:14.111705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.111711 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:16:14.111738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.111745 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111754 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:16:14.111771 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.111779 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111788 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:16:14.111806 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.111812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111822 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.111839 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.111846 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111855 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:16:14.111868 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.111935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.111954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.111960 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:16:14.111977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112002 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.112009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:16:14.112032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.112075 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.112090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112096 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.112110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112139 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.112145 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112155 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:16:14.112167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.112191 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:16:14.112206 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112212 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:16:14.112225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.112256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.112282 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.112289 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112298 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:16:14.112315 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.112321 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112330 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:16:14.112347 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.112353 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112363 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:16:14.112375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.112410 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:16:14.112425 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112431 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.112444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112468 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.112475 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112484 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:16:14.112497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.112511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.112521 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:16:14.112534 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.112561 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112568 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.112611 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.112643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.112667 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112694 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.112701 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112711 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:16:14.112728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.112735 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112744 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:16:14.112762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.112769 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112778 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:16:14.112796 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:16:14.112803 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112812 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:16:14.112829 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.112836 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112845 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:16:14.112863 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.112869 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112878 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:16:14.112896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.112903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112912 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:14.112930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.112936 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112945 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:16:14.112963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.112970 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.112980 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:16:14.112997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.113004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.113013 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.113026 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:16:14.113087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113105 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113111 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:16:14.113126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.113160 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113169 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.113182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113206 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.113220 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113226 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.113240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113264 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:14.113271 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113280 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:16:14.113293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113317 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:16:14.113330 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:14.113355 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.113361 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:14.113371 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:16:14.113387 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:14.113394 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:14.113403 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:16:14.113420 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.113427 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:14.113436 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:16:14.113449 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:16:14.113471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113486 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113492 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.113506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.113536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.113563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.113570 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113609 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:16:14.113628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.113635 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113644 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:16:14.113658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113692 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113707 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.113728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113753 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113770 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:16:14.113783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.113798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113808 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.113822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113849 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113856 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113866 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.113910 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113936 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.113943 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113953 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:16:14.113970 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.113977 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.113987 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:16:14.114004 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.114011 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114020 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:16:14.114094 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114106 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114125 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:16:14.114178 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.114187 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114199 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:16:14.114218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114225 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114235 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:16:14.114252 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.114259 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114269 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:16:14.114286 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114293 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114302 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:16:14.114320 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114326 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114336 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:16:14.114350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.114395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.114413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114419 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:16:14.114435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114460 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114467 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114477 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:16:14.114494 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.114501 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114511 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:14.114528 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.114535 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114544 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:14.114561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114568 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114585 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:16:14.114604 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.114617 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114627 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:16:14.114640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.114680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.114696 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.114717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114742 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114748 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.114847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.114880 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114901 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:14.114920 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:16:14.114933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:16:14.114959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:16:14.114980 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.114987 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:16:14.115003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115028 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.115035 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115045 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:16:14.115059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.115089 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.115122 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115131 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.115161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115186 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:16:14.115193 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115203 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:16:14.115216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.115241 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:16:14.115256 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115262 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:16:14.115275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115299 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.115306 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.115328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.115352 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.115367 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115373 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.115386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115410 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115417 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115426 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:16:14.115439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.115453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.115463 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:16:14.115477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115502 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115509 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115518 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.115560 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115617 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115624 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115634 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:16:14.115653 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115659 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115669 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:16:14.115687 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115694 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115703 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:16:14.115721 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115728 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115737 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:16:14.115755 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115762 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115771 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:16:14.115789 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:14.115796 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115805 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:16:14.115823 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:14.115829 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115839 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:16:14.115857 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:16:14.115863 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115873 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:16:14.115890 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.115897 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115907 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:16:14.115925 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115932 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115942 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:16:14.115960 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.115966 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.115976 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:16:14.115993 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.116000 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.116009 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:16:14.116027 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.116033 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.116043 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:16:14.116069 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.116137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.116155 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116161 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:16:14.116176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116200 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.116206 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116216 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:16:14.116229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.116254 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.116269 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116274 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.116287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116311 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.116318 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116327 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:16:14.116364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.116391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:16:14.116407 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116413 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.116428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116452 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.116459 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116469 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:16:14.116486 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.116492 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116502 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:16:14.116518 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.116525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116534 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:16:14.116551 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.116558 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116622 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:16:14.116641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.116681 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116701 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116708 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.116723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116749 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116756 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116766 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:16:14.116780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.116796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.116806 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.116820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116847 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116854 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116864 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.116907 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.116941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:16:14.116968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.116975 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.116985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:16:14.117002 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117009 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.117018 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:16:14.117036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.117043 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.117052 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:16:14.117082 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117089 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.117104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:16:14.117121 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117128 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.117137 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:16:14.117154 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:16:14.117160 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.117169 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:16:14.117182 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.117219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.117234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117241 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:16:14.117298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117323 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.117330 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117340 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:16:14.117357 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117364 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117373 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:16:14.117390 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117397 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117406 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:16:14.117423 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.117430 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117439 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:16:14.117456 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117463 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117473 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:16:14.117489 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117496 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117506 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:16:14.117522 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117529 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117538 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:16:14.117555 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117561 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117570 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:16:14.117604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.117657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.117673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117680 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:16:14.117695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117720 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.117728 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:16:14.117751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.117777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:16:14.117794 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:16:14.117801 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:16:14.117812 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:16:14.117842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117848 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:16:14.117863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.117908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:16:14.117925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.117936 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:16:14.117946 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:16:14.117985 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.117993 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:16:14.118005 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:16:14.118037 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:16:14.118044 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:16:14.118054 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:16:14.118070 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.118077 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.118087 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.118103 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.118110 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.118119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.118135 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.118142 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.118151 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.118167 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.118174 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:16:14.118183 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.118199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.118206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:16:14.118215 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.118232 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:14.118238 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:16:14.118247 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:16:14.118263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.118270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.118279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.118295 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:16:14.118301 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:16:14.118311 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:16:14.118327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.118334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:16:14.118344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.118360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.118373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:16:14.118382 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.118405 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:16:14.118415 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:16:14.118433 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:16:14.118454 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:16:14.118509 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.118584 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:16:14.118648 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.118689 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:16:14.118724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.118756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:16:14.118787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.118814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:16:14.118841 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.118892 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:16:14.118920 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.118947 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:16:14.118973 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:16:14.119000 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:16:14.119039 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:16:14.119065 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:16:14.119093 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:16:14.119119 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:16:14.119144 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.119169 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:16:14.119195 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.119220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:16:14.119246 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.119272 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:16:14.119297 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.119323 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:16:14.119349 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.119375 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:14.119400 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.119426 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:14.119451 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.119477 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:16:14.119503 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.119528 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:16:14.119553 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.119605 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:16:14.119634 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.119662 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:16:14.119689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.119722 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:14.119749 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.119776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:16:14.119803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.119829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.119856 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.119883 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.119910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.119936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.119963 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.119989 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:16:14.120035 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:16:14.120085 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:16:14.120123 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.120149 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:16:14.120175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.120200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.120226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.120251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:16:14.120277 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.120302 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:16:14.120327 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.120352 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:16:14.120378 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.120405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:16:14.120432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.120458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:16:14.120484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.120510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:16:14.120536 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120553 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120602 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.120639 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120657 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120673 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120700 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.120732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.120834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.120937 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.120963 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.120989 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121031 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.121056 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121075 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.121125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121140 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121165 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.121191 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121217 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.121242 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121267 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.121292 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121317 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.121343 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121368 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.121393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.121460 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121485 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.121510 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121536 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.121561 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121607 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.121634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.121687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.121845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121862 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121878 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.121932 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.121958 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.121984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122001 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122056 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.122087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.122203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122253 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122279 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.122304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.122404 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122429 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.122454 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122470 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122486 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122527 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.122552 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122597 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:14.122625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122732 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122788 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.122825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.122948 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.122974 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:16:14.123001 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.123055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.123132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.123231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:16:14.123392 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123408 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123432 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.123457 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123473 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123489 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123514 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.123539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.123670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.123782 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123808 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.123834 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123860 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.123886 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123903 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123929 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.123955 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.123972 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124042 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.124072 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124097 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.124122 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124147 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.124172 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124197 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.124221 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124247 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:16:14.124272 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124288 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:16:14.124338 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.124389 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124414 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.124440 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124465 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.124490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124515 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.124540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.124723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124740 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.124809 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124835 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.124861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.124966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.124992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:16:14.125181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.125280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.125380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:16:14.125431 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125448 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125464 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125479 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125560 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:16:14.125609 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125636 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:16:14.125662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.125755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:16:14.125918 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.125945 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:16:14.125975 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126001 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:16:14.126040 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126066 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:16:14.126091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.126189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:16:14.126335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:16:14.126362 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.126416 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.126466 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.126513 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.126560 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.126632 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.126681 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.126736 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.126785 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.126833 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.126880 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.126928 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.126976 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.127036 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.127084 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.127134 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.127181 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.127226 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.127271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.127317 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.127363 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.127409 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.127455 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.127509 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.127561 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.127637 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.127686 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.127740 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.127787 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.127837 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.127885 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.127938 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.127984 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.128046 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.128101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.128148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.128193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.128246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.128292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.128337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.128383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.128428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.128474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.128521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.128566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.128643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.128690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.128742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.128790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.128838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.128887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.128934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.128981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.129042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.129096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.129163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.129242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.129334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.129432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.129481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.129531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.129605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.129656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.129711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.129762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.129815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.129862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.129911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.129967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.130028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.130074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.130121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.130167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.130212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.130258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.130304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.130350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.130396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.130455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.130502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.130549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.130604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.130653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.130703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.130754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.130803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.130851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.130899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.130947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.130997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.131097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.131150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.131202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.131248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.131294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.131341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.131388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.131436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.131485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.131536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.131594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.131646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.131703 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:16:14.131734 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.131796 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.131851 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.131907 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.131961 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.132027 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.132081 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.132209 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.132367 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.132473 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.132543 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.132623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.132678 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.132737 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.132792 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.132846 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.132899 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.132958 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.133014 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.133079 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.133133 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.133185 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.133237 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.133288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.133340 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.133392 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.133444 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.133496 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.133547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.133606 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.133666 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.133737 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.133792 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.133846 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.133909 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:16:14.133933 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.134025 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.134079 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.134131 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.134248 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.134359 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.134417 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.134472 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.134526 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.134589 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.134643 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.134707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.134763 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.134818 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.134872 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.134975 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.135056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.135114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.135166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.135246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.135322 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.135376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.135428 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.135481 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.135533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.135607 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.135662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.135723 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.135778 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.135832 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.135886 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.135976 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.136051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.136109 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.136169 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:16:14.136191 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.136239 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.136286 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.136332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.136379 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.136426 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.136472 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.136518 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.136567 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.136644 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.136692 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.136746 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.136815 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.136866 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.136914 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.136963 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.137025 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.137074 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.137121 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.137167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.137214 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.137312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.137358 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.137405 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.137451 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.137498 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.137546 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.137616 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.137666 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.137720 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.137769 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.137817 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.137864 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.137913 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.137991 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:16:14.138029 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.138080 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.138135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.138183 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.138232 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.138306 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.138356 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:16:14.138404 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:16:14.138453 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:16:14.138501 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.138552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.138624 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.138676 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.138732 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.138783 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.138834 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.138884 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.138935 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.138985 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.139052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.139101 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.139149 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.139197 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.139247 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.139295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.139344 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:16:14.139393 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.139441 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.139490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.139539 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.139609 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.139660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.139718 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.139770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.139824 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:16:14.139841 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:16:14.139871 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:16:14.139899 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:16:14.139926 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:16:14.139952 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:16:14.139971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.140056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.140065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.140075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.140088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.140096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.140104 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:14.140111 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:14.140119 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:14.140126 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.140134 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.140142 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.140150 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.140157 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140165 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140172 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.140181 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.140196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.140204 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.140227 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.140234 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.140242 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.140249 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:14.140257 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.140264 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.140271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.140279 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.140286 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.140294 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.140301 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.140309 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.140316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.140328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.140336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.140343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.140351 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.140358 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.140366 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:14.140373 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:14.140381 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:14.140388 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.140395 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.140402 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.140409 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.140417 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140424 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140431 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.140439 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.140453 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.140460 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140467 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140475 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.140483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.140490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.140497 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.140505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:14.140512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.140519 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.140526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.140534 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.140541 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.140549 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.140556 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.140564 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.140572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.140607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.140614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.140622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.140629 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.140636 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.140643 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:14.140650 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:14.140665 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:14.140672 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.140679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.140686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.140693 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.140702 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140712 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140719 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.140726 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.140740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.140747 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140755 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.140770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.140777 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.140784 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.140790 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:14.140797 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.140804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.140811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.140817 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.140825 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.140831 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.140838 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.140845 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.140852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:16:14.140860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.140868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:16:14.140875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:16:14.140882 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:16:14.140888 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:16:14.140895 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:16:14.140902 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:16:14.140910 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:16:14.140917 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:16:14.140925 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:16:14.140932 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:16:14.140939 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:16:14.140946 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140953 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140960 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:16:14.140967 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:16:14.140974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:16:14.140981 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:16:14.140988 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.140995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:16:14.141002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:16:14.141009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:16:14.141028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:16:14.141035 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:16:14.141041 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:16:14.141048 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:16:14.141054 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:16:14.141061 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:16:14.141068 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:16:14.141074 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:16:14.141085 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:16:14.141092 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:16:14.141098 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:16:14.141176 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:16:14.141186 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:16:14.141190 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:16:14.141195 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:16:14.141201 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:16:14.141206 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:16:14.141210 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:16:14.141219 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:16:14.141229 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:16:14.141264 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141270 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204696" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:16:14.141284 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:16:14.141305 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:16:14.141312 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:16:14.141316 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:16:14.141321 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:16:14.141326 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204696" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:16:14.141336 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:14.141342 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:14.141346 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:14.141355 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141363 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:16:14.141368 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:16:14.141390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.141398 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:16:14.141403 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.141426 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:16:14.141431 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:16:14.141435 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:16:14.141438 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:16:14.141442 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:16:14.141446 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:16:14.141451 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:16:14.141455 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:16:14.141461 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204696" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:16:14.141471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:14.141479 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:14.141483 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:16:14.141489 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141494 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:16:14.141498 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:16:14.141521 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:16:14.141528 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141533 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141539 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141543 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:16:14.141553 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:16:14.141561 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:14.141566 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:16:14.141571 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:16:14.141584 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204696" 2019-08-18 23:16:14.141592 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:14.141596 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:16:14.141601 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:14.141608 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:14.141613 wsdl: in serializeType: returning: 204696 2019-08-18 23:16:14.141619 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:16:14.141626 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:16:14.141630 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:16:14.141634 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:16:14.141638 wsdl: in serializeType: returning: 204696 2019-08-18 23:16:14.141651 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204696 2019-08-18 23:16:14.141664 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204696 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:16:14.141669 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:16:14.141674 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1038"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:16:14.141688 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:16:14.141693 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204696 2019-08-18 23:16:14.141704 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:16:14.141779 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:16:14.141718 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:16:14.141729 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:16:14.141734 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:16:14.141739 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:16:14.141743 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:16:14.141749 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:14.141759 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:14.141767 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:16:14.141772 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:16:14.141785 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:16:14.141821 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:16:14.141830 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:16:14.149643 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:16:14.149658 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:16:14.149668 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:16:14.149673 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:16:14.149678 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:16:14.149683 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:16:14.149687 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:16:14.149691 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:16:14.149695 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:16:14.149720 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:16:14.672252 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:16:14.672300 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:16:14.672307 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:16:14.672314 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:16:14.672320 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:16:14.672325 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:16:14.672333 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:16:14.672338 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:16:14.672344 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:16:14.672350 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:16:02 GMT 2019-08-18 23:16:14.672356 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:16:14.672361 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:16:14.672367 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:16:14.672378 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:16:14.672410 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:16:14.672421 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:16:14.672432 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:16:14.672437 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:16:14.672442 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:16:14.672475 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:16:14.672486 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:16:14.672493 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:16:14.672520 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:16:14.672527 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:16:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:16:14.672566 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:16:14.672584 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:16:14.672610 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:16:14.672617 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:16:14.672760 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:16:14.672864 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:16:14.672870 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:16:14.672880 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:16:14.672893 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:16:14.672917 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:16:14.672977 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:16:14.673000 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:16:14.673020 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:16:14.673029 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:16:14.673033 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:16:14.673039 nusoap_client: detail =