Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 82.10Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452101-0002 Model turbiny: GT42
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T2095
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:06:21.842443 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:06:21.842492 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:21.842507 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177842" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:06:21.842523 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:21.842533 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:06:21.842541 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:06:21.842555 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:06:21.842563 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:21.842570 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:21.842579 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:06:21.842587 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:06:21.842598 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:06:21.842604 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:06:21.842609 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:06:21.842613 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:06:21.842617 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:06:21.842628 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:21.842642 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:21.842651 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:06:21.842656 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:06:21.842662 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:06:21.842671 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:06:21.842679 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:06:21.848974 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:06:21.848993 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:06:21.849005 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:06:21.849012 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:21.849017 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:21.849022 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:06:21.849026 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:06:21.849054 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:06:22.300237 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:06:22.300292 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:06:22.300306 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:06:22.300317 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:06:22.300329 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:06:22.300340 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:06:22.300352 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:06:22.300365 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:06:22.300376 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:06:22.300387 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:59 GMT 2019-10-24 01:06:22.300397 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:06:22.300406 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:06:22.300417 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:06:22.300435 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:06:22.300482 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:06:22.300516 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:06:22.306598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.306640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.306668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.306710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.306725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.306766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.312684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.312728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.312783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.312857 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:22.312902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.312948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.312993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.313044 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.313096 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319112 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319179 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319410 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:06:22.319501 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:06:22.319544 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-24 01:06:22.319572 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319618 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.319685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.319707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.319735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.319786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.325430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325499 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:22.325545 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:06:22.325588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.325716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.325833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.325861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.325904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.325983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.326016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.326039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.326160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326202 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-10-24 01:06:22.326226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326265 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.326309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:06:22.326390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:06:22.326462 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:06:22.326476 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:06:22.326481 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:06:22.326567 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:06:22.326622 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:06:22.326640 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:06:22.326647 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:06:22.326666 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:06:22.326671 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:06:22.326890 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:06:22.326906 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:06:22.326957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.326967 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:06:22.326988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327021 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327030 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327045 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:22.327067 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327074 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327085 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:22.327101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.327143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.327160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.327182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327211 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.327218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327229 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:06:22.327243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.327271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:06:22.327287 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327293 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:06:22.327308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327334 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327342 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327352 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:22.327370 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327377 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327387 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:22.327405 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327412 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327422 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:06:22.327436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.327470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.327486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:06:22.327508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327534 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.327541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:06:22.327565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.327599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:06:22.327615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:06:22.327636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327663 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327670 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327680 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:22.327698 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327705 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327715 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:22.327732 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.327739 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327749 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:06:22.327767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.327774 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.327797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.327865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.327882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327889 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.327912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.327987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.328008 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.328025 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328037 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:22.328048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:06:22.328061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:22.328086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:06:22.328101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:06:22.328122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328147 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.328154 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328164 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:06:22.328182 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.328189 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328198 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:06:22.328215 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.328222 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328232 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:06:22.328249 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.328256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.328279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.328315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.328330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.328352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328377 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.328384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:06:22.328408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.328433 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:06:22.328448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328454 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:06:22.328468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328493 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.328500 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328509 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:22.328523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.328548 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.328563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328607 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.328625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328652 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.328660 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328670 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:06:22.328686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.328714 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:06:22.328730 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328736 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:06:22.328750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.328782 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.328819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.328849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.328897 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328904 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.328919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.328952 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328962 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:06:22.328979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.328995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329006 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:06:22.329021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329028 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:06:22.329041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329067 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.329075 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329084 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:06:22.329135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.329144 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329156 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.329170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329200 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:06:22.329216 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329226 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.329241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329266 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.329274 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329283 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:06:22.329296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329322 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:06:22.329337 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329367 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:06:22.329384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329410 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.329418 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329428 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:06:22.329450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.329458 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329468 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.329481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329512 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:06:22.329527 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329533 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.329547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329573 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.329587 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329598 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:06:22.329611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329637 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:06:22.329652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329659 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:06:22.329673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329698 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.329705 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329715 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.329728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329753 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:06:22.329767 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329774 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.329787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329812 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.329819 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329829 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:06:22.329842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:06:22.329882 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329888 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:06:22.329901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.329933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.329956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.329971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.329981 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.329995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330002 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.330016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330040 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.330047 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330057 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:06:22.330070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.330095 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:06:22.330110 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330116 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:06:22.330130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330156 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.330163 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330173 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:06:22.330186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.330212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.330227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330233 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.330247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330273 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.330280 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330290 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:06:22.330303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.330329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:06:22.330344 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330351 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:06:22.330364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330389 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.330396 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330406 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:06:22.330419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.330445 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.330460 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330466 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.330480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330537 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.330546 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:06:22.330569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.330603 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:06:22.330623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330629 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:06:22.330643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330669 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.330676 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330686 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:06:22.330704 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.330711 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330720 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:06:22.330784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.330830 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.330847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330854 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.330868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330898 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.330906 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.330916 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:06:22.331015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.331045 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:06:22.331061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331068 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:06:22.331082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.331188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331202 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.331217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.331243 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.331284 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331293 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.331343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331377 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.331398 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331410 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:06:22.331427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.331455 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:22.331471 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331479 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:06:22.331519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331551 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:22.331559 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331569 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:06:22.331600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.331632 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.331648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331655 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.331669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331694 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331700 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331739 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.331760 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.331777 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331788 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:22.331798 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:06:22.331811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:22.331836 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:22.331851 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331865 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:06:22.331882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331908 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:22.331916 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331926 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:06:22.331939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.331965 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.331980 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.331986 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.332000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332024 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332030 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332068 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.332088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.332113 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332125 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:22.332136 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:06:22.332148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:22.332172 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:06:22.332187 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332194 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:06:22.332208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332233 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:22.332241 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332250 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:06:22.332263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.332289 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.332304 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332310 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.332324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332348 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332354 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.332411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.332427 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332438 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:22.332448 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:06:22.332460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:22.332484 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:22.332499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332506 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:06:22.332519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332545 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.332577 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:06:22.332612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.332619 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:06:22.332647 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.332654 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332664 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:06:22.332682 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.332689 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332699 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:06:22.332716 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.332723 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332733 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:06:22.332750 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.332757 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332766 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:06:22.332784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.332790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332802 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.332824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.332877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.332894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.332915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332941 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.332949 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:06:22.332972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.332988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.332998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:06:22.333013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333020 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:06:22.333034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333059 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333066 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333075 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:06:22.333093 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333100 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333110 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.333127 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333133 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333143 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:06:22.333156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.333189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.333204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333211 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.333224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333249 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333256 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:06:22.333279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.333304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:06:22.333319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:06:22.333339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333381 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.333394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.333419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.333434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333441 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.333455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333480 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333487 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:06:22.333510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.333603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:22.333621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:06:22.333641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333668 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333679 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333690 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:06:22.333708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.333742 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.333749 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333759 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:06:22.333845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.333882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.333899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333905 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.333925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.333952 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.334009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:06:22.334036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.334062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:22.334078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.334099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334133 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334141 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334151 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:06:22.334169 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.334176 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334185 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:22.334203 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.334210 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334219 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:22.334237 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334244 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334254 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:06:22.334271 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334287 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:06:22.334300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.334342 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.334357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.334378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334403 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334410 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334420 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:06:22.334433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.334448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.334458 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.334472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334501 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334509 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.334562 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.334601 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334611 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.334629 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.334636 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334646 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:06:22.334663 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.334670 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334680 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:06:22.334698 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.334705 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334714 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:06:22.334778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.334787 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334800 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:06:22.334827 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:22.334834 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334846 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:06:22.334864 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334875 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334886 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.334904 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334911 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334920 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.334938 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334944 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334954 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:06:22.334971 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.334978 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.334987 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:22.335005 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.335011 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335021 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:22.335034 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.335109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335115 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.335130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335155 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.335162 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335172 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:22.335190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.335197 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335206 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:06:22.335223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.335230 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335239 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:06:22.335257 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.335264 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335273 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:06:22.335320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.335390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.335429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335458 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335476 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:06:22.335489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.335505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.335515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.335529 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335564 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335579 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.335625 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335708 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.335793 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335814 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:06:22.335852 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.335863 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335875 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:06:22.335894 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.335901 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335957 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:06:22.335978 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.335986 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.335995 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:06:22.336013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.336020 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336030 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:06:22.336055 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.336063 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336073 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:06:22.336092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336108 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.336126 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336133 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336142 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:06:22.336160 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336166 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336177 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:06:22.336195 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336201 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336211 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:22.336229 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336235 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336245 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:22.336258 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.336313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.336331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336338 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.336353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336378 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336385 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336395 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:06:22.336413 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.336420 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.336446 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336453 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336463 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:06:22.336480 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.336486 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336496 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.336514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.336552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336580 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.336597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336636 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:06:22.336677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.336693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.336704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.336718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336746 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336753 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336763 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.336811 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336838 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.336845 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336855 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:06:22.336873 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.336880 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336889 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:06:22.336906 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.336913 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336922 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:06:22.336940 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.336947 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336956 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:06:22.336974 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.336980 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.336990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:06:22.337007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337014 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337024 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:06:22.337041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.337074 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337081 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337090 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:06:22.337108 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337114 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337124 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:06:22.337142 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337148 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337158 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:06:22.337175 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337191 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:22.337208 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337215 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337224 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:22.337238 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.337296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.337312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337340 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337347 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337356 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.337400 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337470 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.337483 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337499 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:06:22.337524 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.337532 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337543 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:06:22.337561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.337567 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337586 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:06:22.337605 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337612 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337622 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:06:22.337640 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337646 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337656 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:06:22.337683 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337691 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337702 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:06:22.337720 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337735 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337746 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:06:22.337765 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337772 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337781 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:06:22.337799 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337806 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337816 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:06:22.337834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337840 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337850 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:06:22.337868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337874 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:06:22.337908 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.337915 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337925 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:06:22.337942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.337949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.337976 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.337983 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.337992 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:06:22.338005 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.338100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.338126 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338133 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:06:22.338154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338185 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.338192 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338202 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:06:22.338216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.338242 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.338257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338264 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.338277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338302 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.338310 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338324 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:06:22.338337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.338396 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:06:22.338412 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338419 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:06:22.338433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.338469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.338499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.338506 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338515 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:06:22.338533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.338540 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338549 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:06:22.338567 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.338578 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338617 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:06:22.338637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.338675 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:06:22.338691 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338698 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.338721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338747 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.338755 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338765 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:06:22.338778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.338794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.338804 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:06:22.338818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.338847 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:06:22.338854 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.338864 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:06:22.338877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.338894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.338908 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.338933 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.338940 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.338950 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:06:22.338968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.338974 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.338984 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:06:22.339001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.339008 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339022 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:06:22.339040 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:06:22.339047 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339057 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:06:22.339074 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.339081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339090 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:06:22.339108 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.339115 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339124 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:06:22.339142 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.339149 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339158 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:22.339176 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.339182 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339192 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:06:22.339209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.339216 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339226 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:06:22.339243 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.339250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.339272 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:06:22.339360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.339396 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339404 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:06:22.339430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.339464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.339487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.339514 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.339529 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339535 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.339553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339585 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:22.339592 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339603 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:06:22.339616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.339642 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:06:22.339656 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:22.339682 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.339689 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:22.339699 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:06:22.339717 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:22.339724 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:22.339734 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:06:22.339752 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.339758 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:22.339768 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:06:22.339781 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:06:22.339805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.339820 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339827 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.339873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339904 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.339911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.339939 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.339947 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339960 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:06:22.339979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.339986 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.339995 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:06:22.340008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.340032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.340043 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.340064 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.340078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.340104 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340111 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.340121 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:06:22.340134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.340149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.340160 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.340174 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340206 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340253 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.340267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340367 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.340377 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340388 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:06:22.340407 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.340414 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340423 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:06:22.340441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.340447 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340461 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:06:22.340480 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.340487 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340496 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:06:22.340514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.340521 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340611 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:06:22.340634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.340641 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340656 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:06:22.340675 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.340682 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340691 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:06:22.340709 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.340771 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340785 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:06:22.340805 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.340812 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340822 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:06:22.340836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.340887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.340905 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.340954 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:06:22.340978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341005 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.341012 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341022 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:06:22.341041 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.341051 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341061 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:22.341079 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.341086 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341095 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:22.341113 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.341119 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341129 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:06:22.341146 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.341154 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341163 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:06:22.341176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.341218 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.341233 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.341259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341284 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341290 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.341350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.341367 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341378 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:22.341389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:06:22.341401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:06:22.341426 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:06:22.341441 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341447 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:06:22.341461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341486 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.341493 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341503 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:06:22.341516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.341542 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.341557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341563 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.341589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341616 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:06:22.341623 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341633 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:06:22.341646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.341671 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:06:22.341686 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341693 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:06:22.341707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.341738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341748 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.341761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.341786 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.341801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.341826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341852 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.341859 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341869 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:06:22.341882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.341898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.341908 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:06:22.341922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.341949 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.341956 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.341966 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.341979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.341995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.342009 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342035 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342042 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342052 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:06:22.342069 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342076 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342086 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:06:22.342103 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342110 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342124 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:06:22.342142 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342149 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342158 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:06:22.342176 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342182 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342192 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:06:22.342210 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:22.342217 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342226 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:06:22.342244 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:22.342251 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342261 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:06:22.342278 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:06:22.342285 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342294 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:06:22.342311 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.342318 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342328 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:06:22.342345 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342351 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342362 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:06:22.342379 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342386 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342395 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:06:22.342412 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342419 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342428 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:06:22.342446 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342452 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342462 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:06:22.342474 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.342536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.342555 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342561 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:06:22.342587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342614 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342621 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342631 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:06:22.342645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.342670 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.342685 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342692 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.342706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342730 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.342738 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342747 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:06:22.342760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.342786 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:06:22.342800 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342807 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.342870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342898 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.342906 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342916 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:06:22.342934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.342941 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342958 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:06:22.342977 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.342984 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.342994 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:06:22.343058 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.343067 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343078 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:06:22.343091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.343129 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343148 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343155 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.343170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343195 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343202 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343212 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:06:22.343226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.343304 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.343320 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343353 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343371 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.343421 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.343454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:06:22.343520 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.343534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:06:22.343581 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.343615 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343637 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:06:22.343669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.343678 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343692 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:06:22.343712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.343719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343730 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:06:22.343748 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.343755 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343764 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:06:22.343781 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:06:22.343788 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343802 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:06:22.343816 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.343856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.343873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343880 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:06:22.343895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343920 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.343927 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343936 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:06:22.343954 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.343961 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.343971 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:06:22.343988 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.343995 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344016 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:06:22.344036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.344043 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344053 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:06:22.344070 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.344077 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344087 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:06:22.344156 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.344165 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344176 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:06:22.344193 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.344200 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344210 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:06:22.344227 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.344234 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344248 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:06:22.344261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.344315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.344330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344337 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:06:22.344357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344382 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.344390 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:06:22.344413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.344438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:06:22.344455 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:06:22.344462 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:06:22.344472 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:06:22.344488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344494 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:06:22.344507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.344552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:06:22.344569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.344586 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:06:22.344598 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:06:22.344616 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.344623 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:06:22.344638 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:06:22.344655 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:06:22.344662 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:06:22.344672 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:06:22.344689 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.344696 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.344706 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.344723 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.344730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.344740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.344757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.344763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.344773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.344790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.344797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:06:22.344806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.344823 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.344829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:06:22.344839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.344855 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:22.344862 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:06:22.344872 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:06:22.344889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.344895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.344905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.344922 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:06:22.344928 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:06:22.344938 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:06:22.344954 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.344962 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:06:22.344972 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.344989 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.344995 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:06:22.345009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.345026 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:06:22.345034 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:06:22.345044 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:06:22.345056 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:06:22.345088 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.345117 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:06:22.345144 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.345172 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:06:22.345199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.345226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:06:22.345284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.345339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:06:22.345375 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.345403 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:06:22.345430 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.345456 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:06:22.345483 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:06:22.345509 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:06:22.345536 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:06:22.345659 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:06:22.345688 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:06:22.345715 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:06:22.345742 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.345774 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:06:22.345817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.345845 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:06:22.345872 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.346067 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:06:22.346095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.346122 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:06:22.346149 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.346176 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:22.346203 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.346230 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:22.346256 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.346283 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:06:22.346310 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.346336 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:06:22.346363 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.346389 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:06:22.346416 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.346443 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:06:22.346469 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.346496 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:22.346524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.346552 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:06:22.346583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.346613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.346640 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.346666 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.346692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.346719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.346745 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.346777 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:06:22.346804 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:06:22.346830 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:06:22.346858 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.346884 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:06:22.346910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.346936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.346962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.346989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:06:22.347016 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.347042 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:06:22.347068 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.347095 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:06:22.347121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.347191 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:06:22.347234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.347268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:06:22.347295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.347321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:06:22.347349 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347367 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347393 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.347420 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347437 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347454 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347481 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.347538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.347661 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.347802 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347829 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.347855 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347910 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.347939 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347957 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.347987 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.348015 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348033 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348059 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.348085 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348111 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.348137 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348164 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.348190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.348243 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348269 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.348295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.348365 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348392 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.348423 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348450 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.348476 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348503 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.348529 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348556 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.348592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348644 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.348747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348782 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348808 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.348835 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.348893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.348980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.348998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.349167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.349310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.349415 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349441 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.349468 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349485 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349518 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349545 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.349603 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349658 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:22.349686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349724 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.349778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.349944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.349971 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350002 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:06:22.350109 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350137 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.350163 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350235 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.350271 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.350412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:06:22.350621 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350638 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350664 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.350690 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350708 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350725 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350751 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.350777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.350901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.350978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.351004 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351030 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351056 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351082 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351109 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351126 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351153 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351179 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351196 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351222 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351248 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351274 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351300 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351360 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.351411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351445 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351471 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351498 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:06:22.351524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351567 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:06:22.351607 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351634 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.351661 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351689 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.351715 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351742 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.351768 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351795 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.351826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.351981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.351998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.352105 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352132 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.352162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.352310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:06:22.352445 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352496 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.352549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.352716 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352742 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:06:22.352768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352808 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352863 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352904 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:06:22.352937 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.352963 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:06:22.352989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353007 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353023 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.353076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:06:22.353203 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353231 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:06:22.353257 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353283 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:06:22.353309 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353336 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:06:22.353362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.353595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:06:22.353878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:06:22.353954 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.354022 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.354074 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.354124 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.354176 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.354223 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.354272 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.354322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.354370 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.354419 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.354783 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.354878 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.355090 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.355188 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.355277 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.355360 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.355443 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.355524 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.355616 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.355703 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.355789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.355871 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.355958 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.356059 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.356157 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.356241 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.356296 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.356345 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.356393 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.356513 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.356641 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.356749 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.356814 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.356866 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.356960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.357019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.357134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.357225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.357346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.357444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.357546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.357657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.357751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.357816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.357895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.357946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.358036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.358094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.358184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.358238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.358330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.358425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.358621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.358713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.358805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.358898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.359063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.359253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.359459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.359530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.359585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.359688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.359744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.359850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.359909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.359968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.360045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.360102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.360159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.360238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.360308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.360442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.360537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.360646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.360784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.360877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.360929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.360979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.361026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.361075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.361123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.361171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.361221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.361269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.361319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.361369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.361417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.361466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.361516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.361565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.361623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.361677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.361737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.361785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.361832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.361943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.361997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.362108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.362159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.362217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.362331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.362387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.362444 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:06:22.362472 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.362534 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.362596 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.362658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.362718 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.362773 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.362827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.362933 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.362993 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.363048 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.363103 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.363158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.363211 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.363265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.363319 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.363373 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.363447 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.363552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.363639 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.363752 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.363818 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.363873 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.363927 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.363981 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.364035 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.364089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.364176 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.364237 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.364292 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.364433 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.364489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.364549 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.364629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.364702 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.364771 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:06:22.364796 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.364851 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.364905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.364960 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.365019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.365087 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.365142 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.365196 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.365250 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.365305 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.365359 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.365413 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.365481 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.365544 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.365610 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.365664 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.365725 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.365780 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.365834 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.365904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.365959 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.366268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.366330 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.366384 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.366474 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.366536 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.366640 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.366702 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.366765 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.366820 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.366880 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.366934 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.366989 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.367060 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.367123 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:06:22.367146 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.367196 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.367246 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.367294 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.367347 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.367397 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.367445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.367493 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.367556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.367610 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.367660 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.367718 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.367784 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.367834 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.367915 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.368006 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.368061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.368124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.368172 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.368221 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.368270 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.368358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.368445 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.368495 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.368547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.368668 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.368743 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.368797 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.368895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.368945 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.368998 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.369103 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.369153 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.369254 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.369359 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:06:22.369383 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.369484 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.369540 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.369873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.369925 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.369993 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.370044 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:06:22.370095 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:06:22.370145 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:06:22.370196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.370271 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.370327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.370379 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.370429 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.370480 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.370539 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.370599 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.370655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.370713 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.370765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.370819 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.370871 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.370926 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.370976 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.371027 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.371077 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:06:22.371160 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.371217 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.371269 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.371375 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.371428 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.371532 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.371597 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.371653 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.371772 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:06:22.371796 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:06:22.371831 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:06:22.371864 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:06:22.371893 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:06:22.371920 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:06:22.371941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.371958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.371967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.371978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.371987 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.371996 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.372004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:22.372013 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:22.372022 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:22.372030 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.372038 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.372085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.372097 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.372107 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372116 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372125 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.372134 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.372155 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.372163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372175 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372184 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.372192 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.372201 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.372209 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.372218 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:22.372226 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.372259 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.372270 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.372279 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.372288 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.372296 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.372305 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.372313 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.372322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.372333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.372341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.372352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.372361 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.372369 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.372376 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:22.372384 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:22.372392 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:22.372399 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.372407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.372415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.372422 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.372430 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372438 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372445 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.372453 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372461 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.372468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.372476 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.372498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.372506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.372513 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.372521 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:22.372528 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.372535 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.372543 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.372551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.372559 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.372566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.372578 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.372587 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.372596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.372610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.372618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.372626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.372634 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.372642 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.372649 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:22.372656 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:22.372664 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:22.372671 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.372679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.372687 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.372694 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.372704 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372714 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372722 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.372729 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372737 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.372745 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.372751 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372759 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.372774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.372782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.372789 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.372796 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:22.372803 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.372810 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.372817 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.372824 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.372831 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.372838 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.372845 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.372852 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.372859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:06:22.372868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.372875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:06:22.372883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:06:22.372890 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:06:22.372897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:06:22.372904 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:06:22.372911 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:06:22.372919 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:06:22.372926 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:06:22.372933 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:06:22.372940 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:06:22.372947 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:06:22.372954 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.372962 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372969 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:06:22.372976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:06:22.372983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:06:22.372991 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:06:22.373002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.373010 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:06:22.373017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:06:22.373024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:06:22.373031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:06:22.373038 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:06:22.373044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:06:22.373052 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:06:22.373064 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:06:22.373076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:06:22.373089 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:06:22.373101 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:06:22.373113 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:06:22.373126 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:06:22.373138 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:06:22.373445 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:06:22.373463 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:06:22.373472 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:06:22.373480 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:06:22.373492 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:06:22.373501 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:06:22.373509 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:06:22.373524 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:06:22.373538 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:06:22.373630 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.373644 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177842" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:06:22.373771 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:06:22.373815 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:06:22.373830 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:06:22.373838 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:06:22.373843 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:06:22.373849 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177842" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:06:22.373861 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:22.373869 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:22.373884 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:22.373903 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.373917 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:06:22.373926 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:06:22.373968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.373985 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:06:22.373994 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.374032 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:06:22.374042 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:06:22.374050 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:06:22.374057 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:06:22.374063 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:06:22.374070 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:06:22.374078 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:06:22.374322 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:06:22.374334 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177842" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:06:22.374352 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:22.374362 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:22.374370 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:06:22.374383 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.374393 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:06:22.374401 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:06:22.374443 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:06:22.374456 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.374464 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.374474 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.374482 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:06:22.374508 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:06:22.374525 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:22.374533 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:06:22.374542 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:06:22.374554 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177842" 2019-10-24 01:06:22.374567 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:22.374582 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:06:22.374591 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:22.374603 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:22.374611 wsdl: in serializeType: returning: 177842 2019-10-24 01:06:22.374622 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:06:22.374635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:06:22.374642 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:06:22.374649 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:06:22.374657 wsdl: in serializeType: returning: 177842 2019-10-24 01:06:22.374664 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177842 2019-10-24 01:06:22.374695 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=177842 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:06:22.374704 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:06:22.374716 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8905"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:06:22.374738 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:06:22.374748 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=177842 2019-10-24 01:06:22.374762 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:06:22.374883 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:06:22.374779 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:06:22.374796 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:06:22.374806 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:06:22.374814 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:06:22.374821 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:06:22.374832 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:22.374848 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:22.374862 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:06:22.374872 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:06:22.374895 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:06:22.374910 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:06:22.374922 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:06:22.381712 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:06:22.381731 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:06:22.381746 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:06:22.381756 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:06:22.381770 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:06:22.381783 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:06:22.381790 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:06:22.381797 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:06:22.381804 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:06:22.381836 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:06:22.390084 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:06:22.390103 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:06:22.390110 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:06:22.390115 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:06:22.390121 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:06:22.390126 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:06:22.390132 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:06:22.390138 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:06:22.390143 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:06:22.390155 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:05:59 GMT 2019-10-24 01:06:22.390162 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:06:22.390167 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:06:22.390173 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:06:22.390182 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:06:22.390232 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:06:22.390245 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:06:22.390255 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:06:22.390260 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:06:22.390265 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:06:22.390291 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:06:22.390303 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:06:22.390309 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:06:22.390334 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:06:22.390341 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:05:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:06:22.390372 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:06:22.390381 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:06:22.390401 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:06:22.390408 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:06:22.390764 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:06:22.390875 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:06:22.390882 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:06:22.390891 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:06:22.390901 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:06:22.390926 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:06:22.391031 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:06:22.391061 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:06:22.391076 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:06:22.391084 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:06:22.391089 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:06:22.391094 nusoap_client: detail =