Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 82.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452060-0001 Model turbiny: TBP48
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T2295
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:22:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:22:43.590362 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:22:43.590494 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:22:43.590519 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179284" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:22:43.590536 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:22:43.590547 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:22:43.590559 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:22:43.590579 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:22:43.590589 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:22:43.590598 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:22:43.590614 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:22:43.590624 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:22:43.590636 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:22:43.590645 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:22:43.590650 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:22:43.590654 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:22:43.590658 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:22:43.590676 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:22:43.590861 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:22:43.590874 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:22:43.590880 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:22:43.590887 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:22:43.590901 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:22:43.590911 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:22:43.597325 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:22:43.597378 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:22:43.597403 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:22:43.597416 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:22:43.597425 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:22:43.597432 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:22:43.597440 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:22:43.597488 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:22:43.614880 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:22:43.614928 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:22:43.614940 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:22:43.614955 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:22:43.614965 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:22:43.614975 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:22:43.614984 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:22:43.614995 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:22:43.615004 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:22:43.615014 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:22:41 GMT 2019-10-17 22:22:43.615023 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:22:43.615031 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:22:43.615041 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:22:43.615122 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:22:43.615176 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:22:43.615209 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:22:43.621274 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:22:43.621356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:22:43.621448 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:22:43.627538 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:22:43.627782 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:22:43.627809 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:22:43.627867 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-17 22:22:43.633632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:22:43.633848 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:22:43.633967 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:22:43.634043 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:22:43.634190 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2019-10-17 22:22:43.634295 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:22:43.639746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:22:43.639834 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:22:43.639898 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:22:43.639959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:22:43.640093 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:22:43.640198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:22:43.640262 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:22:43.640399 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:22:43.640475 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:22:43.640569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:22:43.640678 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-10-17 22:22:43.640816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:22:43.640890 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:22:43.640920 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-17 22:22:43.645836 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-17 22:22:43.645868 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:22:43.645876 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:22:43.646012 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:22:43.646069 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:22:43.646090 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:22:43.646101 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:22:43.646126 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:22:43.646137 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:22:43.646762 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:22:43.646785 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:22:43.646865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.646880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:22:43.646912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.646963 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.646979 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647006 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:22:43.647046 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.647059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647076 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:22:43.647108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.647183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.647219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.647264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647309 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.647321 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:22:43.647362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.647407 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:22:43.647434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647445 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:22:43.647470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647515 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.647528 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647544 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:22:43.647586 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.647599 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647618 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:22:43.647651 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.647663 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647679 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:22:43.647704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.647768 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.647798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:22:43.647840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647887 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.647899 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:22:43.647939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.647964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.647983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:22:43.648011 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648023 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:22:43.648047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648092 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.648104 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648122 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:22:43.648156 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.648167 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648185 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:22:43.648217 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.648228 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648245 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:22:43.648276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.648288 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648304 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.648327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.648397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.648425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.648463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648519 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.648637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.648669 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648690 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:22:43.648712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:22:43.648808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:22:43.648854 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:22:43.648890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648902 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:22:43.648931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.648978 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.648990 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649008 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:22:43.649041 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.649053 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649070 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:22:43.649100 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.649111 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649128 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:22:43.649157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.649168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.649207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.649270 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.649297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.649335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649381 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.649394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:22:43.649437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.649487 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:22:43.649515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649526 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:22:43.649554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649655 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.649669 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649688 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:22:43.649716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.649766 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.649795 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649806 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.649834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649882 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.649896 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649915 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:22:43.649942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.649970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.649993 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:22:43.650022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650033 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:22:43.650060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.650124 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.650168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.650218 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.650247 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650258 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.650285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650335 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.650349 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650368 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:22:43.650394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.650445 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:22:43.650475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650487 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:22:43.650518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650568 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.650597 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650618 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:22:43.650654 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.650667 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.650713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.650770 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:22:43.650800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650811 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.650840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650888 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.650902 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650920 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:22:43.650946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.650975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.650996 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:22:43.651025 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651036 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:22:43.651063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.651125 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651144 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:22:43.651181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.651194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.651238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.651296 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:22:43.651325 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651336 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.651363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651456 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.651471 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651491 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:22:43.651523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.651572 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:22:43.651609 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651621 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:22:43.651649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.651710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.651757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.651807 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:22:43.651837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651849 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.651912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651966 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.651980 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.651999 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:22:43.652024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.652073 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:22:43.652103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652115 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:22:43.652141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.652204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652223 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.652251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.652300 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.652328 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652340 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.652366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652414 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.652427 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652446 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:22:43.652474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.652524 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:22:43.652554 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652566 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:22:43.652601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652649 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.652662 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652725 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:22:43.652758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.652815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.652845 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652856 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.652883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652935 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.652949 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.652969 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:22:43.652995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.653042 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:22:43.653071 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653083 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:22:43.653110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653159 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.653172 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653191 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:22:43.653218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.653268 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.653297 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653309 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.653336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653384 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.653397 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653416 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:22:43.653443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.653494 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:22:43.653523 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653535 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:22:43.653562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653619 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.653633 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653653 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:22:43.653688 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.653700 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653719 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:22:43.653744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.653800 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.653830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653842 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.653869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653916 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.653931 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.653951 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:22:43.653979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.654028 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:22:43.654057 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654069 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:22:43.654095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.654158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.654204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.654253 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.654283 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654294 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.654321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654373 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.654387 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654406 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:22:43.654431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.654480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:22:43.654510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654521 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:22:43.654547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654609 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:22:43.654624 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654644 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:22:43.654671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.654720 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.654748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654759 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.654786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654831 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654844 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.654918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.654958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.654994 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655014 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:22:43.655035 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:22:43.655061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:22:43.655108 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:22:43.655136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655148 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:22:43.655176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655227 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:22:43.655240 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655259 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:22:43.655286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.655335 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.655365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655376 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.655402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655459 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.655584 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.655621 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:22:43.655662 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:22:43.655688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:22:43.655738 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:22:43.655767 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655778 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:22:43.655805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655854 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:22:43.655867 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655887 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:22:43.655914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.655943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.655965 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.655995 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656006 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.656034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656081 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656093 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656163 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.656203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.656238 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:22:43.656279 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:22:43.656305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:22:43.656355 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:22:43.656384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:22:43.656424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.656485 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:22:43.656538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.656551 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:22:43.656616 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.656629 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656648 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:22:43.656746 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.656764 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656786 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:22:43.656819 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.656830 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656847 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:22:43.656876 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.656887 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656903 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:22:43.656936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.656947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.656963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.656988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.657070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.657098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.657133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657176 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.657188 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:22:43.657226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.657266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:22:43.657288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657297 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:22:43.657319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657361 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.657372 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657387 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:22:43.657418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.657430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657445 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.657472 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.657483 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657499 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:22:43.657522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.657580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.657603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657613 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.657633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657685 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.657698 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:22:43.657738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.657782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:22:43.657808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:22:43.657839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.657892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.657927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.657951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.657967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.657999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658010 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.658033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658076 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658087 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:22:43.658125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.658164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:22:43.658189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:22:43.658222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658275 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658290 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:22:43.658318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.658371 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658382 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658396 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:22:43.658418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.658474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.658497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658506 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.658528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658568 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658579 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658597 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:22:43.658618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.658666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:22:43.658695 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658705 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.658728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658769 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.658780 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658795 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:22:43.658822 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658832 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658849 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:22:43.658879 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.658889 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658906 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:22:43.658938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.658950 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.658966 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:22:43.658993 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.659002 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.659017 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:22:43.659037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.659084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.659102 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.659124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.659133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.659157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.659196 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659209 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.659225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:22:43.659250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.659274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.659290 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.659314 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659360 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659372 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.659462 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.659513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659527 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.659553 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.659563 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659578 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:22:43.659606 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.659617 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659633 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:22:43.659669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.659680 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659747 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:22:43.659778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.659786 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659797 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:22:43.659817 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:22:43.659824 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659834 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:22:43.659852 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.659859 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659868 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.659886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.659892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.659919 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.659925 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659935 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:22:43.659952 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.659959 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.659968 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:22:43.659985 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.659992 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660001 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:22:43.660015 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.660093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.660116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.660149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:22:43.660177 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660184 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660193 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:22:43.660210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660217 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660226 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:22:43.660244 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.660250 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660260 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:22:43.660273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.660312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660334 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.660349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660375 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:22:43.660406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.660422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.660432 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.660446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660473 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660491 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660504 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.660534 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660560 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.660567 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660577 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:22:43.660602 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660610 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660621 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:22:43.660639 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.660646 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660655 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:22:43.660672 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.660679 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660688 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:22:43.660705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.660712 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:22:43.660743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.660750 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660760 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:22:43.660778 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.660811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660817 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660826 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:22:43.660843 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660850 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660860 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:22:43.660877 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660883 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660893 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:22:43.660910 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.660916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660926 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:22:43.660939 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.660994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.661012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661019 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.661036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661061 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661068 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661078 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:22:43.661095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.661102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.661129 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661135 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661145 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:22:43.661162 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.661168 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661178 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.661192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.661229 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661251 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.661265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:22:43.661321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.661336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.661346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.661359 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661387 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661394 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.661447 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661473 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.661480 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661489 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:22:43.661507 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661514 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661523 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:22:43.661540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.661547 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661556 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:22:43.661573 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.661580 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661589 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:22:43.661614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.661621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661632 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:22:43.661649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.661657 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661666 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:22:43.661683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.661717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661724 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661733 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:22:43.661750 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661757 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661766 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:22:43.661783 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.661790 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661800 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:22:43.661817 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661823 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661833 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:22:43.661850 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.661856 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661866 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:22:43.661879 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.661938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.661954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.661981 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.661988 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.661998 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.662042 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662068 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.662075 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662084 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:22:43.662102 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.662109 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662118 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:22:43.662135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.662142 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662151 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:22:43.662168 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.662174 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662184 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:22:43.662201 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.662208 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662217 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:22:43.662234 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.662240 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662250 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:22:43.662267 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.662274 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662283 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:22:43.662300 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.662306 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662316 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:22:43.662333 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.662339 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662350 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:22:43.662367 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.662373 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662383 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:22:43.662400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.662406 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662416 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:22:43.662433 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.662440 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662449 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:22:43.662466 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.662473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662482 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.662499 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.662506 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662516 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:22:43.662529 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.662621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662628 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:22:43.662652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662682 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.662689 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662699 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:22:43.662713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.662739 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662754 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662760 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.662774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662799 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.662806 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662816 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:22:43.662829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.662855 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:22:43.662870 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662876 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:22:43.662890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.662923 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.662950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.662957 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.662971 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:22:43.662989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.662995 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663005 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:22:43.663022 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.663029 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663038 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:22:43.663051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.663089 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:22:43.663105 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663111 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.663125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663150 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.663157 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663167 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:22:43.663180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.663206 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:22:43.663219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.663252 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663260 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.663270 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663283 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.663299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.663313 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663338 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.663345 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663355 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:22:43.663373 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.663380 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663389 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:22:43.663407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.663413 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663423 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:22:43.663440 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:22:43.663446 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663456 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:22:43.663473 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.663479 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663489 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:22:43.663506 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.663512 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663522 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:22:43.663539 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.663546 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663555 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:22:43.663572 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.663579 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663593 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:22:43.663617 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.663624 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663634 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:22:43.663651 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.663658 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663667 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.663680 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:22:43.663731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.663749 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663756 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:22:43.663774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663800 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.663807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.663830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.663855 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.663871 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663877 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.663891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663915 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:22:43.663922 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663932 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:22:43.663945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.663960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.663970 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:22:43.663984 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:22:43.664011 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.664018 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:22:43.664028 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:22:43.664045 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:22:43.664052 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:22:43.664066 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:22:43.664084 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.664090 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:22:43.664100 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:22:43.664113 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:22:43.664138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.664154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664160 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.664174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664198 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.664206 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664215 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.664233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664240 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664249 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:22:43.664266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664273 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664282 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:22:43.664295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.664328 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664343 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664349 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.664367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664393 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664400 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664410 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:22:43.664424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.664449 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.664468 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664496 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664503 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664514 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664527 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.664557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664588 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664600 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664611 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:22:43.664629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664636 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:22:43.664663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.664670 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664679 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:22:43.664696 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664703 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664712 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:22:43.664729 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.664736 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664745 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:22:43.664762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664769 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664778 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:22:43.664795 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.664802 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664811 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:22:43.664828 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664835 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664844 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:22:43.664861 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.664868 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664878 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:22:43.664891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.664939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.664956 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.664962 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:22:43.664981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665005 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.665013 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665024 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:22:43.665041 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.665048 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665057 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:22:43.665075 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.665081 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665090 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:22:43.665107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.665114 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:22:43.665145 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.665152 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665161 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:22:43.665174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.665217 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.665232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665238 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.665252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665276 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665282 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.665341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.665358 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665369 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:22:43.665379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:22:43.665392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:22:43.665416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:22:43.665431 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665437 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:22:43.665455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665480 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.665487 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665497 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:22:43.665510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.665536 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.665551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665557 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.665570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665600 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:22:43.665607 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665618 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:22:43.665631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.665657 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:22:43.665672 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665678 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:22:43.665697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.665730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.665753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.665778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.665793 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665799 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.665813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665838 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.665845 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665855 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:22:43.665868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.665884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.665894 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:22:43.665908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.665935 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.665943 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.665957 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.665971 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.665987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.666001 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666027 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666035 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666045 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:22:43.666062 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666069 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666078 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:22:43.666095 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666102 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666111 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:22:43.666128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666134 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:22:43.666161 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666167 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666177 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:22:43.666194 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:22:43.666200 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666210 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:22:43.666227 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:22:43.666234 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666243 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:22:43.666260 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:22:43.666267 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666276 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:22:43.666294 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.666300 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666314 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:22:43.666332 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666338 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666348 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:22:43.666365 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666371 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666380 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:22:43.666397 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666404 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666413 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:22:43.666430 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666437 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666446 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:22:43.666459 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.666522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.666540 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666547 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:22:43.666565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666591 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666603 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666614 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:22:43.666627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.666653 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.666668 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666674 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.666688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666717 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.666724 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666734 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:22:43.666747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.666773 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:22:43.666788 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666794 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.666808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666833 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666840 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666850 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:22:43.666867 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.666874 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666883 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:22:43.666901 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.666907 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666917 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:22:43.666934 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.666940 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666950 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:22:43.666963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.666990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.667000 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667015 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667021 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.667039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667065 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667072 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667082 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:22:43.667095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.667121 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.667134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667169 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667176 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667186 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.667234 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.667267 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:22:43.667294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.667300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:22:43.667327 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667334 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667343 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:22:43.667360 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.667367 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667376 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:22:43.667393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:22:43.667427 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667434 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667443 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:22:43.667460 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:22:43.667467 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667476 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:22:43.667489 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.667532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.667549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667556 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:22:43.667570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667600 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.667607 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667618 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:22:43.667636 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667643 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667652 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:22:43.667669 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667676 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667685 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:22:43.667703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.667709 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667719 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:22:43.667736 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667742 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667751 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:22:43.667768 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667775 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667784 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:22:43.667801 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667808 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667817 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:22:43.667834 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.667841 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667854 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:22:43.667868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.667925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.667940 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667947 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:22:43.667961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.667986 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.667993 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.668003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:22:43.668017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.668032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.668042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:22:43.668059 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:22:43.668066 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:22:43.668076 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:22:43.668091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.668097 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:22:43.668111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.668134 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.668154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:22:43.668171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.668186 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:22:43.668197 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:22:43.668214 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.668236 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:22:43.668247 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:22:43.668264 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:22:43.668270 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:22:43.668280 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:22:43.668297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.668303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.668313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.668330 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.668337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.668346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.668363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.668369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.668379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.668396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.668402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:22:43.668575 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.668600 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.668607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:22:43.668618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.668636 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:22:43.668642 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:22:43.668652 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:22:43.668668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.668675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.668684 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.668701 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:22:43.668708 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:22:43.668717 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:22:43.668734 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.668740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:22:43.668749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.668766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.668772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:22:43.668782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.668798 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:22:43.668804 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:22:43.668814 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:22:43.668829 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:22:43.668866 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.668897 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:22:43.668924 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.668952 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:22:43.668979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.669007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:22:43.669034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.669062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:22:43.669094 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.669121 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:22:43.669148 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.669175 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:22:43.669201 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:22:43.669228 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:22:43.669255 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:22:43.669283 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:22:43.669309 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:22:43.669336 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:22:43.669362 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.669389 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:22:43.669416 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.669443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:22:43.669470 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.669496 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:22:43.669523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.669550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:22:43.669577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.669609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:22:43.669637 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.669664 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:22:43.669690 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.669718 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:22:43.669745 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.669772 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:22:43.669798 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.669826 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:22:43.669861 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.669887 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:22:43.669914 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.669942 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:22:43.669969 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.669996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:22:43.670023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.670051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.670078 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.670105 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.670131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.670158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.670184 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.670211 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:22:43.670237 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:22:43.670264 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:22:43.670291 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.670318 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:22:43.670345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.670372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.670399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.670426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:22:43.670453 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.670479 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:22:43.670505 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.670532 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:22:43.670558 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.670592 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:22:43.670625 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.670653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:22:43.670680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.670707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:22:43.670735 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670753 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670779 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.670805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670822 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670839 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670865 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.670892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.670968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.670995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.671098 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671125 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671151 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671177 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671204 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671221 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671247 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671278 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671296 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671322 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671348 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671374 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671401 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671427 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.671453 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671506 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671532 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.671559 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671607 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.671635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.671689 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671716 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.671743 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671786 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.671831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671878 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.671937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.671965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.672210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672273 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.672359 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672404 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.672453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672554 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.672607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.672823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672871 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.672977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.673020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.673188 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673236 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.673307 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673339 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673366 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673396 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.673478 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673522 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:22:43.673569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.673720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.673925 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.673969 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:22:43.674028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674074 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.674120 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674164 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.674209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.674378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:22:43.674697 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674727 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674767 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.674794 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674828 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674854 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.674880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.674957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.674984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.675089 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675115 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675142 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675169 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675195 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675213 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675245 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675271 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675288 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675315 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675340 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675367 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675393 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675419 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.675445 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675472 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675499 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675525 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:22:43.675551 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675600 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:22:43.675628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.675683 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675710 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.675737 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675764 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.675789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675816 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.675843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.675977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.676003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676020 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676037 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676062 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.676089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676115 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.676142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676175 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.676228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:22:43.676350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676384 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676427 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.676453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676486 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.676556 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676588 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:22:43.676620 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676638 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676654 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676671 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676697 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:22:43.676723 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676749 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:22:43.676775 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676792 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.676861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.676954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:22:43.676980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677007 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:22:43.677048 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677074 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:22:43.677101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:22:43.677154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.677459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:22:43.677608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:22:43.677642 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.677704 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.677756 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.677807 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.677858 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.677906 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.677956 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.678005 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.678054 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.678103 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.678151 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.678200 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.678250 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.678299 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.678350 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.678399 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.678449 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.678498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.678547 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.678604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.678655 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.678705 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.678754 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.678837 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.678892 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.678940 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.678987 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.679035 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.679083 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.679132 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.679182 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.679236 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.679284 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.679342 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.679401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.679450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.679499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.679548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.679602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.679651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.679700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.679749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.679802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.679853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.679900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.679949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.679997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.680050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.680099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.680149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.680199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.680247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.680300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.680350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.680399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.680449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.680498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.680552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.680611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.680660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.680708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.680756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.680804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.680853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.680903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.680956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.681005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.681055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.681113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.681163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.681212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.681262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.681310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.681358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.681407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.681456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.681505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.681555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.681607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.681658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.681706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.681754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.681808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.681858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.681907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.681957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.682007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.682056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.682106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.682155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.682204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.682258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.682310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.682358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.682405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.682454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.682502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.682552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.682606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.682660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.682708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.682759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.682815 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:22:43.682842 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.682905 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.682963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.683019 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.683074 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.683129 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.683184 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.683239 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.683312 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.683369 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.683429 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.683484 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.683539 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.683593 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.683659 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.683714 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.683783 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.683867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.683925 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.683980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.684035 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.684091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.684145 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.684200 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.684255 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.684315 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.684370 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.684424 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.684479 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.684748 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.684822 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.684877 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.684932 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.684988 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.685051 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:22:43.685074 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.685130 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.685185 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.685255 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.685314 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.685369 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.685424 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.685480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.685535 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.685589 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.685663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.685718 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.685773 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.685828 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.685887 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.685943 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.686003 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.686073 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.686128 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.686183 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.686238 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.686293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.686353 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.686408 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.686475 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.686534 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.686589 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.686649 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.686704 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.686759 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.686818 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.686874 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.686929 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.686984 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.687047 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:22:43.687070 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.687120 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.687170 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.687220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.687274 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.687325 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.687375 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.687424 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.687473 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.687523 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.687572 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.687627 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.687940 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.687991 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.688042 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.688096 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.688146 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.688196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.688245 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.688299 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.688349 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.688399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.688448 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.688497 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.688547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.688605 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.688655 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.688705 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.688754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.688804 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.688853 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.688901 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.688951 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.689005 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.689063 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:22:43.689085 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.689138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.689190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.689242 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.689312 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.689403 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.689496 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:22:43.689589 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:22:43.689695 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:22:43.689800 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.689905 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.690004 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.690090 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.690144 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.690196 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.690248 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.690302 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.690355 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.690406 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.690458 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.690516 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.690569 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.690629 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.690681 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.690739 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.690795 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:22:43.690846 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.690898 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.690949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.691007 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.691059 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.691111 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.691163 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.691216 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.691275 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:22:43.691294 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:22:43.691327 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:22:43.691355 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:22:43.691383 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:22:43.691416 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:22:43.691439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.691458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.691469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.691479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.691489 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.691498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.691507 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:22:43.691516 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:22:43.691525 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:22:43.691534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.691544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.691553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.691562 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.691571 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.691581 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.691590 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.691604 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.691613 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.691622 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.691631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.691640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.691649 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.691658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.691666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.691674 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.691684 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:22:43.691693 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.691701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.691710 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.691719 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.691733 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.691742 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.691751 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.691759 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.691768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.691779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.691787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.691796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.691805 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.691819 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.691827 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:22:43.691835 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:22:43.691843 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:22:43.691856 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.691864 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.691872 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.691880 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.691889 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.691896 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.691904 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.691913 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.691920 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.691928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.691936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.691943 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.691951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.691959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.691967 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.691975 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.691983 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:22:43.691991 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.691998 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.692006 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.692014 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.692022 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.692030 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.692038 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.692046 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.692054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.692064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.692072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.692081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.692089 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.692096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.692103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:22:43.692111 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:22:43.692118 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:22:43.692126 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.692133 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.692140 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.692147 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.692155 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.692163 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.692170 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.692178 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.692185 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.692193 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.692200 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.692207 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.692215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.692222 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.692229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.692236 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.692244 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:22:43.692255 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.692262 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.692270 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.692278 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.692285 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.692292 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.692300 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.692307 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.692314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:22:43.692326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.692333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:22:43.692342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:22:43.692349 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:22:43.692356 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:22:43.692363 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:22:43.692370 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:22:43.692379 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:22:43.692385 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:22:43.692393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:22:43.692401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:22:43.692409 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:22:43.692416 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.692423 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.692430 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:22:43.692438 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:22:43.692445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:22:43.692452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:22:43.692459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.692466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:22:43.692473 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:22:43.692481 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:22:43.692488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:22:43.692495 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:22:43.692502 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:22:43.692508 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:22:43.692516 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:22:43.692522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:22:43.692529 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:22:43.692536 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:22:43.692543 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:22:43.692550 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:22:43.692557 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:22:43.692835 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:22:43.692852 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:22:43.692857 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:22:43.692863 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:22:43.692870 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:22:43.692874 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:22:43.692878 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:22:43.692889 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:22:43.692898 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:22:43.692970 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.692979 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179284" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:22:43.692995 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:22:43.693017 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:22:43.693024 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:22:43.693029 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:22:43.693033 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:22:43.693039 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179284" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:22:43.693053 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:22:43.693060 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:22:43.693065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:22:43.693076 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.693085 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:22:43.693091 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:22:43.693115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.693124 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:22:43.693129 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.693154 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:22:43.693159 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:22:43.693164 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:22:43.693167 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:22:43.693171 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:22:43.693175 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:22:43.693180 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:22:43.693184 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:22:43.693194 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179284" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:22:43.693205 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:22:43.693212 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:22:43.693216 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:22:43.693223 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.693228 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:22:43.693233 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:22:43.693258 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:22:43.693265 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.693269 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.693275 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.693279 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:22:43.693290 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:22:43.693298 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:22:43.693303 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:22:43.693307 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:22:43.693314 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179284" 2019-10-17 22:22:43.693321 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:22:43.693325 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:22:43.693330 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:22:43.693339 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:22:43.693344 wsdl: in serializeType: returning: 179284 2019-10-17 22:22:43.693351 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:22:43.693358 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:22:43.693362 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:22:43.693366 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:22:43.693371 wsdl: in serializeType: returning: 179284 2019-10-17 22:22:43.693375 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179284 2019-10-17 22:22:43.693394 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179284 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:22:43.693398 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:22:43.693405 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9980"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:22:43.693421 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:22:43.693427 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179284 2019-10-17 22:22:43.693488 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:22:43.693571 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:22:43.693505 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:22:43.693518 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:22:43.693524 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:22:43.693529 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:22:43.693533 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:22:43.693540 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:22:43.693551 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:22:43.693559 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:22:43.693565 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:22:43.693600 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:22:43.693613 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:22:43.693621 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:22:43.699870 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:22:43.699907 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:22:43.699924 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:22:43.699932 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:22:43.699939 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:22:43.699944 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:22:43.699949 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:22:43.699953 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:22:43.699958 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:22:43.699988 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:22:43.714787 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:22:43.714836 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:22:43.714847 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:22:43.714858 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:22:43.714867 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:22:43.714876 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:22:43.714886 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:22:43.714895 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:22:43.714905 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:22:43.714915 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:22:41 GMT 2019-10-17 22:22:43.714926 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:22:43.714935 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:22:43.714945 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:22:43.714961 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:22:43.715002 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:22:43.715019 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:22:43.715035 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:22:43.715043 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:22:43.715050 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:22:43.715100 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:22:43.715118 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:22:43.715128 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:22:43.715176 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:22:43.715188 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:22:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:22:43.715232 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:22:43.715342 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:22:43.715442 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:22:43.715456 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:22:43.715666 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:22:43.715846 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:22:43.715858 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:22:43.715870 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:22:43.715888 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:22:43.715927 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:22:43.716023 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:22:43.716068 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:22:43.716090 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:22:43.716104 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:22:43.716112 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:22:43.716125 nusoap_client: detail =